ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Lagunda härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 178 st Naturnamn: 23 st Bebyggelsenamn: 10 st Naturnamn: 4 st
Lagunda hd /Se Lofond Saknas Lagunda hd:s allmänning Rumfjärden skogstrakt
Lagunda hd Garbo Kijl allm. /Se Lagunda härad härad Trögdbo dike dike
Lagunda hd Hjälstaviken igenväxt vik Lagunda hd Örsundaån å
Lagunda hd *Hälleröret råmärke? Lagunda härad härad Örsundaån å
Lagunda härad *Hälleröret råmärke? Lagunda hd  
Lagunda hd Lårstaviken vik /Se Gröndal lgt  
Lagunda hd Lårstaviken del av Mälaren /Se Kronkvarnen lgt  
Lagunda hd Oxen fjärd /Se Oxdjupet lgt  
Lagunda hd Oxen fjärd /Se Vargmossen lgt  
Lagunda hd Rimningen, se Rymningen skog Vinterledet lgt  
Lagunda hd Rymningen skog /Se    
Lagunda hd Rymningen skog    
Lagunda hd Rymningen sk.    
Lagunda hd Rymningen skog    
Lagunda hd Rymningen skog /Se    
Lagunda hd *Spikeforen råmärke?    
Lagunda hd *Spikeforen råmärke?    
Lagunda hd *Spikforen Saknas    
Lagunda hd [Spikeforen] Saknas    
Lagunda hd Örsundaån å    
Lagunda hd Örsundaån å /Se    
Lagunda hd Örsundaån å /Se    
Lagunda hd Örsundaån å /Se    
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda härad      
Lagunda förr rättardöme, hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda härad      
Lagunda(?) härad      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda f h:d      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda härad      
Lagunda hd      
Lagunda hd      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Lagunda hd /Se      
Laglund hundare /Se      
Lagunden = Lagunda hd Saknas /Se      
Laund, se Lagunda hd      
»Edby» gård      
Fiædhrundaland folkland      
Fjädrundaland, se Fiædbrundaland folkland      
Fjärdhundraland folkland      
Fåneby Saknas      
*Hammarby egendom      
?[Hellerøret] Saknas      
*Helleröret Saknas      
*Hugum = Håga by      
Jæder Saknas      
Jädra by      
Karleby gårdar      
Lagunda prosteri f. prosteri      
*Laggarabodha Saknas      
Lagundeberg Saknas      
Myresjö rättaredöme Saknas      
Myrsjö rättaredöme f. rd      
Nysätra rättaredöme Saknas      
Nysätra rättaredöme Saknas      
Skirllinge Saknas      
*Skærdesta Saknas      
*Thiælsta Saknas      
Tresta Saknas      
Twnbo Ottwngh uppbördsdistrikt /Se      
*Valamyri Saknas      
*Wuxfærn Saknas      
Östersta Saknas      
?Östersta by      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.