ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Norunda härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 180 st Naturnamn: 12 st Bebyggelsenamn: 6 st Naturnamn: 0 st
Norunda hd Björklingeån å /Se Norunda härad  
Norunda hd Fyrisån å Björklingeån vattendrag  
Norunda hd Fyrisån å Björklingeån vattendrag  
Norunda hd *Musaren sjö Tämnaren sjö  
Norunda härad Musaren sjö /Se Vadbrobäcken, se Björklingeån vattendrag  
Norunda hd *Mångelbo äng åkermark Ån, se Björklingeån vattendrag  
Norunda hd Skuttungesjön forntida sjö /Se    
Norunda hd Sörsjön, se Tämnaren sjö    
Norunda hd Temnan, se Tämnaren sjö    
Norunda hd Tämnaren sjö    
Norunda hd Tämnaren sjö /Se    
Norunda hd *Yrkia å /Se    
Norunda hd      
Norunda hd      
Nordunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda härad      
Norunda härad      
Norunda härad      
Norunda hd      
Norunda härad      
Norunda härad      
Norunda härad      
Norunda härad      
Norunda härad      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda härad      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda förr rättardöme      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd /Se      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda (förr rättardöme) hd      
Norunda (förr rättardöme) hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda (förr rättardöme) hd      
Norunda (förr rättardöme) hd      
Norunda (förr rättardöme) hd      
Norunda (förr rättardöme) hd      
Norunda härad      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda hd /Se      
Norunda prosteri f. prosteri      
Norunda rättaredöme Saknas      
Norunda rättaredöme f. rd      
norunde undereth hd /Se      
*Digrawedom gd el. by      
*Fabbabodha egendom tillhörande ärkebiskopen      
*Fabbabodha egendom tillhörande ärkebiskopen /Se      
*Falkaby bebyggelse      
Forsma Saknas      
»granby» by el. gd      
*Harg sn      
Holmsta Saknas      
*Holmsta Saknas      
*Holstade Saknas      
Husby by      
*Ingibiornabodha egendom tillhörande ärkebiskop      
*Ingibiornabodha egendom /Se      
*Myrom = Myra by /Se      
*Mölnaraboda egendom      
»Pædhersaraby» = Pesarby by      
»Rackeberga» gård      
*Thorborstad Saknas      
*Thorborstad Saknas /Se      
Vallby rättaredöme Saknas      
Vallby rättaredöme f. rd      
»wglunge» Saknas /Se      
*Ærnista Saknas      
*Ærnista Saknas /Se      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.