ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Olands härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 228 st Naturnamn: 16 st Bebyggelsenamn: 5 st Naturnamn: 2 st
Oland hd Alandsån, se Olandsån Saknas Olands härad härad Lövstabukten havsvik /Se
Oland hd Floran, se Florona mossar Olands härad härad Olandsån å
Oland hd Flororna mossar /Se Olands härad härad  
Oland härad Fyrisån å Olands härad hd  
Oland hd Lövstabukten bukt Oland hd  
Oland hd Olandsån å    
Oland hd Olandsån å    
Oland hd Olandsån å    
Oland hd Olandsån å    
Oland hd Olandsån å    
Oland hd Stamsjön sjö /Se    
Oland hd Strömmaren insjö    
Oland hd Strömmaren sjö /Se    
Oland hd *Sveriges källa göl /Se    
Oland hd Testen sjö /Se    
Oland hd Vällen sjö    
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd /Se      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland härad      
Oland härad      
Oland hd      
Oland härad      
Oland hd      
Oland härad      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland härad      
Oland härad      
Oland härad      
Oland härad      
Olandz härad      
Oland förr rättardöme, hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland härad      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Olands hd hd      
Oland sn      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland härad      
Oland hd      
Oland härad      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland förr rättardöme, hd      
Oland hd      
Olands hd hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd?      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland sn      
Olands hd hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland (förr rättardöme), hd      
Oland (förr rättardöme), hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland (förr rättardöme), hd      
Oland (förr rättardöme), hd      
Oland (förr rättardöme), hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland (förr rättardöme), hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd /Se      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland fsv. hundare /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland (hundre) /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Oland hd /Se      
Olands rättaredöme Saknas      
Olands härads prosteri f. prosteri      
*Brocaste förr sn      
Dannemore tingslag tg /Se      
*Egilsetra Saknas      
*Egilsetra Saknas /Se      
»Egilsetrum» försv. beb /Se      
*Ertun Saknas      
Estby gd, nu försvunnet namn /Se      
»føiestom» Saknas      
Garbo åttung del av hd      
*Hanabode Saknas      
*Kela gård      
Kunsta rättaredöme f. rd      
*Iøstom» Saknas      
*Marna» gård      
Olandamore, se Morkarla sn      
*Olom gd      
[Pattakulle] Saknas      
*Risinge Saknas /Se      
»roby» Saknas      
Norra Roslagen Saknas      
Rånnebo Saknas      
»sanby» beb.      
*Sandby Saknas      
*Søastum Saknas      
*Søastum Saknas      
Söderby Saknas      
tya ortnamnselement /Se      
*Warla Saknas      
[Vesterkulla] Saknas      
*Ängiastada boda gd      
*Östmo Saknas      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.