ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Rasbo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 152 st Naturnamn: 2 st Bebyggelsenamn: 0 st Naturnamn: 0 st
Rasbo hd Höga klinta berg /Se    
Rasbo hd Skickelsskogar Saknas /Se    
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo härad      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo härad hd      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo hd      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo härad      
Rasbo hd /Se      
Rasbo härad      
Rasbo förr rättardöme, hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd, sn      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo härad hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo härad hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hundare      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo härad      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo sn o. hd      
Rasbo hd      
Rasbo sn o. hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo härad      
Rasbo hd      
Rasbo härad hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo sn o. hd      
Rasbo hd      
Rasbo sn o. hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo sn o. hd      
Rasbo (förr rättardöme), hd      
Rasbo (förr rättardöme), sn o. hd      
Rasbo hd      
Rasbo (förr rättardöme), hd      
Rasbo hd      
Rasbo (förr rättardöme), hd      
Rasbo (förr rättardöme), hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo hd      
Rasbo härad /Se      
Rasbo hd /Se      
Rasbo hd /Se      
Rasbo hd /Se      
Rasbo hd /Se      
Rasbo sn o. hd /Se      
Rasbo hd /Se      
Rasbo hd /Se      
Rasbo hd /Se      
Rasbo härad hd /Se      
Rasbo härad hd /Se      
Rasbo häradsprosteri f. prosteri      
Rasbo rättaredöme Saknas      
Rasbo rättaredöme f. rd      
»Resbo kiil», se Rasbokil sn      
Aste, se Årsta Saknas      
Danmarks rättaredöme Saknas      
*Gerby = Gagerby? = Åkerby by /Se      
*Raby Saknas      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.