ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Ulleråkers härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 292 st Naturnamn: 13 st Bebyggelsenamn: 12 st Naturnamn: 0 st
Ulleråkers hd hd Ulleråkers härad hd Ulleråkers härad härad  
Ulleråker Saknas Billingen naturnamn Ulleråkers härad härad  
Ulleråker hd Billingen terräng Ulleråker hd  
Ulleråker hd /Se Billingen terräng Ulleråker härad  
Ulleråker hd Bången sjö /Se Ulleråker hd  
Ulleråker hd. Ekoln vik Nummerförteckning förteckning  
Ulleråker hd Fyrisån å /Se Nummerförteckning förteckning  
Ulleråker hd Føreshøgomon lokal /Se Nummerförteckning förteckning  
Ulleråker härad Førisæng äng /Se Nummerförteckning förteckning  
Ulleråker hd Hågaån å Nummerförteckning förteckning  
Ulleråker hd Nåsten skog Nummerförteckning förteckning  
Ulleråker hd Svinskinnet skog /Se Nummerförteckning förteckning  
Ulleråker hd Svinskinnet skog /Se    
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråkers hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker härad      
Ulleråker härad      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker härad      
Ulleråker härad      
Ulleråker härad      
Ulleråker härad      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker härad      
Ulleråker hd      
Ulleråker härad      
Ulleråker hd      
Ulleråker härad      
Ulleråker härad      
Ulleråker härad      
Ulleråker hd      
Ulleråker förr rättardöme, hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråkers härad Saknas      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråkers hd      
Ulleråkers hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker härad /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleraker hundare /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker tingsplats, hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker förr tingsplats? /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråkers hd hd /Se      
Ulleråkers hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ullaraker hundare /Se      
Ulleråker hd /Se      
Ulleråkers hundare motsv. hd /Se      
*Aspali tingsställe      
*Aspalid tingsplats /Se      
*Aspal Saknas /Se      
*Aspali Saknas /Se      
*Aspbacken Saknas /Se      
*Barnabodha egendom      
*Blikesta Saknas      
»brattabergh» = Brattberg? gd el. by      
*Brettaberga Saknas      
*Bro Saknas      
»Byrgiom», se Börje Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby gd, by      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby by      
Ekeby by?      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby by el. gd      
Saknas Saknas      
Fijelinge Saknas      
Flogsta rättaredöme snr      
Flogsta rättaredöme f. rd      
*Hagby by el. gd      
Himbra(n) gd? /Se      
*Himbra gd?      
»Jæele fielle» Saknas      
*Joarfbodha = Jobsbo? Saknas      
*Joarfbodha Saknas /Se      
Jumkils rättaredöme Saknas      
»Ladheby» okänd gård      
Läby se »Ladheby» ökänd gård      
»næsena» beb.      
*Sudhralandena Saknas      
*Thidriksbodha egendom      
Ulleråker förr tingst.      
Ulleråker tingsst.      
Ulleråker tingsplats /Se      
Ulleråker förr tingsställe /Se      
Ulleråker sjukhus, hd /Se      
Ulleråker förr kungsgård /Se      
*Wigilsby Saknas      
*Wigilsby Saknas /Se      
*Wpenghe gd      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.