ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Åsunda härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 253 st Naturnamn: 8 st Bebyggelsenamn: 3 st Naturnamn: 2 st
Åsunda hd Enköpingsviken (nu Svinnegarnsviken) Saknas Åsunda härad Långängsbäcken bäck
Åsunda hd Hult skog Åsunda härad Svartlösan skog
Åsunda hd Oxfjärden fjärd /Se Åsunda härad härad  
Åsunda hd Sagån å /Se    
?Åsunda hd Sagån å /Se    
Åsunda hd Strandskär skär    
Åsunda hd Svinnegarnsviken vik /Se    
Åsunda hd Svinnegarnsviken vik /Se    
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda hd /Se      
Åsunda härad      
Åsunda härad hd      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda hd      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda härad      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda härad      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda härad      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda härad      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda hd /Se      
Åsunda härads prosteri f. prosteri      
*Ahølista Saknas /Se      
Asunda, se Åsunda hd      
»Bernidre» beb.      
*Beske Saknas /Se      
Boda Saknas      
*Bodatorp försv. torp?      
»bronaby» = Brunnby? by      
Bænere, se Benala gd      
Fiædhundaland folkland      
Fjädrundaland, se Fiædhrundaland folkland      
Fjärdhundraland, se Fiædhrundaland folkland      
»Fyristum» beb.      
Hammaby okänd gård      
*Hiærsta? okänd gård      
*Hiörstid Saknas      
»humberstum», se Hummelsta by      
*Huus Slott borgruin /Se      
»hwamppa», se Vappa by      
»jarsom» beb. /Se      
*Järsta Saknas      
»Kiestre» beb.      
»kopesthom» gd el. by      
Köpsta Saknas      
*Lunda Saknas      
*Mariuborg förr slott /Se      
*Mariuborg förr slott /Se      
Mariuborg förr slott      
Mariuborg förr slott /Se      
Mariuborg förr slott /Se      
Marinborgh förr slott      
Mærenborgh, se Mariuborg förr slott      
*Nittinge = Nisslinge? Saknas /Se      
*Scotingabolstadh Saknas      
»sioasum», se Sjogsta by      
»skipberghe» = ?Skeberga beb.      
»skælæ» beb? /Se      
Skälby Saknas      
Svepnäs rättaredöme f. rd      
Swigarn, se Svinnegarn sn      
Svinnegarns rättaredöme Saknas /Se      
*Thiidhagen förr tingsställe /Se      
*Thiidhagen tingsplats /Se      
»throlistum» = Trogsta? gd el. by      
*Tyoolstom Saknas      
*Tyoalstom Saknas      
*Uppaby Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla by el. gd      
»Warby» beb.      
Ydnaste Saknas      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.