ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bankekinds socken : Bankekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 747 Naturnamn : 79 Bebyggelsenamn : 581 Naturnamn : 484
Bankekind sn Billingeudde udde Bankekinds sn förteckning Alkällan källa
Bankekind sn /Se Bjärstad triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Annfain berg
Bankekind sn /Se Domarekullen kulle Nummerförteckning förteckning Ann-Kajsebacken vägbacke
Bankekind sn /Se Domaremossen mosse Bankekinds sn sn Ansällbacken gärdesbacke
Bankekind sn /Se Eksättersängen ägomark Bankekinds sn sn Askhumpen gärde
Svinstad sn Exlången sjö Bankekind sn och hd Aspdungegärdet gärde
?Svinstad sn Erslången sjö /Se Bankekind sn Aspdungen skogsdunge
Svinstad socken Fillinge triangelpunkt Svinstad sn Aspängen förr äng, nu gärde
Svinstad sn »Fänie ängh» förr äng Svinstad sn Asksätersgärdet Saknas
Svinstad (numera Bankekind) sn Grindtorp terräng Svinstad sn Baggkällan källa
Svinstad sn /Se Gräva ägomark Svinstads Socken socken Bankagärdet gärde
Svinstad sn Gröndalen terräng Svinstad svin inbyggarbeteckning Banketorpelyckan gärde
Svinstad, numera Bankekind sn *Hag förr utäng Svinstad svin inbyggarbeteckning Barfotegatan vägbacke
Svinstad sn *Hag förr utäng Svinstad svin inbyggarbeteckning Baslyckan gärde
Svinstad (numera Bankekind) sn Herrängen ägomark Allmingstorp gård Bastreholmen skogsholme
Svinstad sn Jägaremon mo Allmingstorp t Bastvelyckan gärde
Svinstad sn Klasmossen ägomark Allmingstorp, se Allmänningstorp Saknas Bastvevik vik
Svinstad (numera Bankekind) sn Klint kulle? Allmänningstorp, se Allmingstorp Saknas Beckskäpporna gärde
Svinstad sn Klockarängen ägomark Allmänningstorp el. Allmingstorp gård Billingeudde udde
Svinsta (numera Bankekind) sn Klockspelet ägomark Allmänningstorp eller Allmingstorp gård Björklundegärdet gärde
Svinstad sn Kronängen ägomark Asksäter gård Björnkärr gärde
Svinstad sn Kråkberget berg Asksäter by Blomkryslyckan gärde
Svinstad sn Kräplingeån å Axvalla t Björntorpehagen skog
Svinstad sn Kräplingeån å Axvalla torp Boställehagen skog
Svinstad (numera Bankekind) sn Kurdala betesmark Backasand gårdsdel Brantkullen gärde
Svinstad sn Kyrkobacken backe /Se Backasand hus Brogärdet gräde
Svinstad sn *»kyrkobacken» höjd /Se Backgården bebyggelse Brohumpen gärde
Svinstad (numera Bankekind) sn Källflotta gärde /Se Backhyddan hus Brunnstorpebacken bergsbacke
Svinstad sn Källtorp skogsmark Banka by Brygghusgärdet gärde
Svinstad sn Kärrsängen terräng Banka by Bråtehål gärde
Svinstad sn Lillö ö Banka by Bykslösa gärde
Svinstad sn Lund terräng Bankeberg lht Bytarehagen skogsmark
Svinstad sn Långholmen ägomark Bankeberg arbetarbostad Byängen gärde
Svinstad sn Magasinsbacken höjd Bankekinds skola Saknas Bäckkällan källa
Svinstad sn *Magasinsbacken höjd /Se Banketorp lht Dalsjö gärdeskil
Svinstad sn Mjölvik vik Banketorp avs. lht Danielslyckan gärde
Svinstad (nu Barnkekind) sn Mo ängslador(?) Basen el. Tjärbasen stuga Djupehålet hål
Svinstad sn Mossen lada(?) Belle Vue arbetarbostad Djurgärdsbacken gärdesbacke
Svinstad sn Mörtegryl Saknas Bemmelsbo gd Domarekullen gärdeskulle
Svinstad sn Nystugan terräng Bemelsbo gård Domaremossen mosse
Svinstad sn Oxhagen terräng Bemelsbo gård Dungen gärde
Svinstad sn Buckebacke fornlämning Bemelsbo gård Dungen gärde
Svinstad sn Pukeborg, se Puttebacken höjd Bergdalen lht Dyngbrunn vik
Svinstad sn Puttebacken el. Pukeborg höjd Bergdalen t Ekbacken betesbacke
Svinstad sn Påvekullen sandås Berget lht Ekebacken ekbacke
Svinstad sn Råsslahagen f. terrängområde /Se Berglunds lht Ekgärdet gärde
Svinstad sn Råssla Kärr f. kärr? Billinge gård Ekhagen betesbacke
Svinstad sn Rävkullen terräng Billinge gård Ekhagen hage
Svinstad sn Röholmen holme Billinge gård Ekhagen ekkulle
Svinstad sn Rös(s)lebro bro /Se Billingstorp t Ekkullen ekbacke
Svinstad sn Rösslekierret f. kärr? /Se Billingstorp frälsetorp Eksättersudden udde
Svinstad sn Sillfisket terräng Bjärstad bebyggelse Eksättersgärdet gärde
Svinstad sn »Siunkemossa äng» Saknas Bjärstad by Ekängen skog
Svinstad sn »Sinnekmåsa ängh» äng Bjärstad by Ekängen ekbacke
Svinstad sn ?Sjunkmossen skatteutjord Bjärstad backgård Saknas Enbacken skogsbacke
Svinstad, numera Bankekind sn ?Sjunkmossen skatteutjord Bjärstad kvarn kvarn Eriksta Lund beteshage
Svinstad sn Sjunkmossen ägomark Bjärstad kvarn kvarn Erlången sjö
Svinstad sn Slumpan terräng Bjärstad Lillgård, se Fjärndelen Saknas Erstorpegärdet gärde
Svinstad sn Solberga ägomark Bjärstad Nedergård Saknas Erstorpeäng ekäng
Svinstad sn Storö ö Bjärstad Storgård bebyggelse Fagerdalsgärdet gärde
Svinstad sn Surbrunn vik Björkhamra villa, avs. lht Fillingeån å
Svinstad sn Surbrunn vik /Se Björklund lht Fliken åkerlapp
Svinstad sn Svartgluggen ägomark Björntorp t. Flotten gärde
Svinstad sn Svinstadsjön sjö /Se Björntorp t Fridhemsgärdet gärde
Svinstad sn Svinstadsjön sjö Björntorp arrendetorp Fromshagen skogsmark
Svinstad sn Svinstadsjön sjö Brandtorpet rivet torp Frälshagen skogsmark
Svinstad sn *Svinstads å å Brohagen t. Fröslundagärdet gärde
Svinstad,(nu Bankekind,) sn Tjuvberget fornlämning Brohagen t Store Frösslundabacken backe
Svinstad sn Udden udde Brohagen nu utjord Frövik gärde
Svinstad sn Vårdsbergsån å Brunnstorp lht Frövik vik
Svinstad sn Värnässjön sjö Brunnstorp arbetarbostad Fågelsången dalsänka
Svinstad sn /Se Åsvirvan äng /Se Bränneriet lht Fårbacken el. Tomten betesbacke
Svinstad sn Åsvirvan äng /Se Bullere t Fårbacken bergsbacke
Svinstad sn Ängshällbanken höjd Bygget avs. lht Fårmossen mosse
Svinstad sn Ängsvik ägomark Bälleby lht Galgbacken vägbacke
Svinstad sn Ärlången sjö Ekbacken lht Gastbacken skogsbacke
Svinstad sn Ärlången sjö Ekbacken lht Gastgroparna skogsbacke
Svinstad sn »øbo mo» naturnamn? Ekelund lht Gastorpebacken skogsbacke
Svinstad sn Öbosjön sjö Ekelund lht Gastorpegärdet gärde
Svinstad socken   Ekelund avs.lht Gastvrån gärde
Svinstad sn   Ekelund lht Gatgärdet gärde
Svinstad sn   Ekenberg lht Greghagen skogsmark
Svinstad sn   Ekenberg lht Gretas hål gärde
Svinstad sn   Ekhagen nu riven smedstuga Grindstugehagen skogshage
Svinstad sn   Eklund t Grindtorpegärdet gärde
Svinstad sn   Eklund skolhus Grålusskiftet gärde
Svinstad sn   Ekstugan, se Hästhagen Saknas Grässved äng
Svinstad sn   Enbacken t Gubben vid sten forngrav
Svinstad sn   Enelund lht Gubbkärret gärde
Svinstad sn   Enelund lht Gubblyckan gärde
Svinstad sn   Erikstad herrgård Gubblyckorna gärde
Svinstad sn   Erikstad gåård Gärdsvik vik
Svinstad sn   Erikstad nu gård Gästgivarn udde
Svinstad sn   Erikstad, se Neder och Över-Erikstad Saknas Gälltagsbergen berg
Svinstad sn   Erikstad Nedre bebyggelse Gölängen gärde
Bankekind sn   Erikstad Övre bebyggelse Hackan, Lilla gärde
Svinstad sn   Ersbo backstuga Hackan, Stora gärde
Svinstad sn   Erstorp t. Hackan gärde
Svinstad, numera Bankekind sn   Lilla Erstorp lht Haget bergpass
Svinstad sn   Erstorp, Lilla lht Happlöjan gärde
Bankekind sn   Stora Erstorp t Hagståndet gärde
Svinstad sn   Erstorp, Stora arrendetorp Halvekakbacken ekbacke
Svinstad sn   Fagerdal t. Hasselbacken skogsbacke
Svinstad sn   Fagerdal arrendetorp Hasselbacken höjd
Svinstad sn   Fillinge, se Ner och Över-Fillinge Saknas Hemgärdena gärden
Svinstad sn   Fillinge by Hemgärdet gärde
Svinstad sn   Fillinge by Hemgärdet Saknas
Svinstad sn   Fillinge by Hemgärdet gärde
Svinstad sn   Fillinge by Hemgärdet gärde
Svinstad sn   Fillinge by Hemgärdet Saknas
Svinstad sn   Fillingstorp t. Hemgärdet gärde
Svinstad sn   Fillingstorp nu rivet torp Hemgärdet gärde
Svinstad sn   Fjärndelen eller Bjärstad Lillgård bebyggelse Hemgärdet gärde
Svinstad sn   Fjärndelen = Linnetorp bebyggelse Hemhagen beteshage
Svinstad sn   Fridhem lht Hemhagen betesmark
Svinstad sn   Fridhem lht Hemlyckan gärde
Svinstad sn   Fridhem lht Herrängarna gärde
Svinstad sn   Fridhem lht Holken källa
Svinstad sn   Fridhem lht Holklyckan gärde
Svinstad sn   Lilla Fridhem lht Holmgrenslyckan gärde
Svinstad förr sn   Fridhem lht Hopmossen skogsbit
Svinstad sn   Fröslunda by Humlekärr nyodling
Svinstad sn   Frösslunda by Humlevrån förr backstuga, nu gärde
Svinstad sn /Se   Frösslunda by Humphagen skogsmark
Svinstad sn /Se   Gasstorp gård Hundbacken skogsbacke
Svinstad sn /Se   Gasstorp gård Håcklängen Saknas
Svinstad sn /Se   Gasstorp Saknas Hästbacken betesbacke
Svinstad sn /Se   Granliden lht Hästbacken, Lilla betesbacke
Svinstad sn /Se   Grindstugan t Hästbacken, Stora betesbacke
Svinstad sn /Se   Grindstugan lht Hästhagebacken vägtäcke
Svinstad sn /Se   Grindstugan torp Hästhagen beteshage
Almingstorp gd   Grindstugan torp Hästhagen skogsmark
Almingstorp gd   Grindtorp t Hästhagen beteshage
Allmänningstorp Saknas   Grindtorp Saknas Hästhagen beteshage
Allmingstorp gd   Grindtorp avs Högaberget höjd
Allmingstorp gd   Grindtorp avs lht Höttkärr gärde med kärr
Allmänningstorp gård   Gråbo gård Jerusalemslyckan gärde
Allmingstorp gd   Grålus riven lht Jonsbergegärdet gärde
Almingstorp gd   Gräfspånga, se Strömsbro Saknas Jonsbolyckan gärde
Almingstorp gd /Se   Gräfva t Jordbrobrunnen, se Östergårdsbrunnen Saknas
Allmingstorp gd /Se   Gräfva nu gärde Jordstorpelyckan gärde
*Apobro (kvarn) Saknas   Grävspånga, se Strömsbro Saknas Jägaremon skog
*Apobro kvarn Saknas   Grävsten gd Jönstorpegärdet gärde
*Apabro kvarn Saknas   Gräfsten säteri Kallgara vik sjö
*Apabro Saknas /Se   Gräfsten herrgård Kallgara äng äng
Asksäter by   Grävsten herrgård Kallgårdsvik vik
*Ask beb.   Grävspånga, se Strömsbro Saknas Kalvhumpen beteshage
*Ask beb.   Gröndal nu riven arbetarbostad Kalvlyckan gärde
Asksäter by   Gröndalen t Kalvtomten betesinhägnad
Asksäter by   Grönsberg lht Kapellyckan el. Stubbekullelyckan gärde
Asksäter gdr   Grönsberg avs lht Karlbo-backe backe
Asksäter by   Gulltorp gård Karlebo backe vägbacke
Asksäter gdr   Gulltorp gård Karlebo-äng äng
Asksäter gdr   Gulltorp bebyggelse Karleboänggärdet gärde
Asksäter by   Gunnebo avs. lht Karlstorpegärdet gärde
Asksäter gdr   Gästgivaregården Saknas Karlstorpehagen skog
Asksäter gdr   Hag gård Karrgårdsvik vik
Asksäter by   Hag utäng Kattbrunn damm
Asksäter by   Haga avs Kavelbrohagen skogsmark
Asksäter by   Haga avs. lht Kersängen gärde
Asksäter by   Haga, se Skogaholm Saknas Kilen gärde
Asksäter gd   Hagalund lht Klanggärdet gärde
Asksäter gd   Hagalund bebyggelse Klasmossen gärde
Asksäter by   Haganäs lht Klintgärdet gärde
Asksäter by   Haganäs lht Klockarängen äng
Asksäter by   Hagsäter stuga Klockspelet gärde
Asksäter by   Hagsäter t Klockspelet gärde
Asksäter by   Hagsäter rivet torp Klockvik vik
Asksäter by   Hagtorpet t Klockvik vik
Asksäter gd   Hagtorpet rivet torp Klockarängsskogen skog
Asksäter by   Halsband arbetarbostad Knavrickekullen kulle
Asksäter by   Handelsboden lht Knektgärdet gärde
Asksäter by   Handlarns lht Knekthagen skogsmark
Asksäter by   Hasselbacken lht Knektjorden gärde
Asksäter by   Henrikslund riven backstuga Knektängen gärde
Asksäter by   Himna, se Rosenlund Saknas Kohagarna skogsmark
Asksäter by   Himna skatteäng Kohageberget höjd
Asksäter by   Hornsberg lht Kohagen beteshage
Asksäter by   Hornsberg lht Kohagen skog
Asksäter by   Hultet rivet torp Kortliden gärde
Asksäter by   Humpen t Korsån å-sammanflöde
Asksäter by   Humpen arrendetorp Kristinabergsgärdet gärde
Asksäter by   Huttekulla gård Kristinelund gärdeslycka
Asksäter gdr   Huttekulla gård Krogarebacken vägbacke
Asksäter by   Huttekulla Saknas Krogareflotten eller Tresnippen gärde
?Asksätter by /Se   Helgetorp gård Krogaregärdet Saknas
?Asksätter by   Hälgetorp gård Krogaregärdet gärde
Asksätter gd:ar /Se   Hälgetorp bebyggelse Krogarehagen skogsmark
»bakinde» beb.   Häradssveden t Krontallegrinden grind
*Bakinde Saknas   Häradsveden arrendetorp Krontallen tall
Banka by   Hästhagen t Kronängen gärde
Banka by   Hästhagen t. Kråkbacken skogsbacke
Banka by   Hästhagen rivet torp Kråkberget höjd
Banka by   Hästhagen lht Kräplingegärdet gärde
Banka by   Högliden lht Kräpplinge Åsäng utjord
Banka by   Högloftet avs Kubbetorpegärdet gärde
Banka by   Högloftet avs. lht Kubbtorp gärde
Banka by   Högloftet t Kuddalagärdet gärde
Banka by   Ingalund avs.lht Källarbacken vägbacke
Banka by   +Jerusalem torp Källflotten gärde
Banka by   Jonsberg avs Källiden gärdesbit
?Banka gdr   Jonsberg avs. lht Källtorpemon berg-och skogsbacke
?Banka by   Jonsbo lht Kärleksallén skogsväg
Banka by   Jonsbo backstuga Kärre hage skogsmark
Banka by   Jorstorp gd Kärren sumpmark
Banka by /Se   Jordstorp gård Kärret gärde
Banka by /Se   Jordstorp gård Kärringkullen Saknas
Banka by /Se   Jordstorp Saknas Kärrsängen gärde
Banka by /Se   Jönstorp t Lagome grind grind
Banka by /Se   Jönstorp torp Lagardsgärdet gärde
Banka gd:ar /Se   Kalmstugan lht Landsvägsliden gärde
Banka gd:ar /Se   Kammarbo rivet torp Lassestugegärdet Saknas
Bankadhum, se Banka Saknas   Kappen arbetarbostad Laängsbacken ekbacke
Billinge by   Karlebo by Lerbrinke backe
Billinge gd   Karlebo by Lerbrinkebacken, se Lerbrinken Saknas
Billinge gd   Karlebo by Lerbrinken el. Lerbrinkebacken vägbacke
Billinge gd   Karlebo bebyggelse Lerbrinken vägbacke
Billinge by /Se   Karlebo, se Ner och Över-Karlebo Saknas Lergroparna, se Lergropegärdet Saknas
Billinge gd /Se   Karlebo lillgård Saknas Lergropegärdet eller Lergroparna gärde
Billinge gd /Se   Karlebo piparegård bebyggelse Lereken eller Trolleken ek
Billinge gd /Se   Karlebo storgård Saknas Lerkgärdet gärde
Bjärstad by   Karlebotorp torp Lerkkällan källa
Bjärstad by   Karlebotorp rivet torp Lervik vik
Bjärstad by   Karleboäng, se Karlebo piparegård Saknas Lilla kärret gärde
Bjärstad by   Karlsborg avs Lilla kärret gärde
Bjärstad by   Karlsborg lht Lillhagen skogsmark
Bjärstad by   Karlslund t. Lillskogen skogsmark
Bjärstad by   Karlslund lht Lillängen gärde
Bjärstad by   Karlslund lht Lillängen gärde
Bjärstad by   Karlstorp lht Lillängen gärde
Bjärstad by   Karlstorp avs. lht Lillängen gärde
Bjärstad by   Kartage avs. Lillängskärret gärde
Bjärstad by   Kartago avs. lht Lillö ö
Bjärstad by   Katrinaberg t Logbacken vägbacke
Bjärstad by   Kaatrineberg f.d. torp Loggärdet gärde
Bjärstad by   Klint t Lorthålorna äng
Bjärstad by   Klint rivet soldattorp Lugngärdet gärde
Bjärstad by   Klinttorp lht Lunderedammen kvarndamm
Bjärstad by   Klintorp lht Lunderegärdet gärde
Bjärstad by   Klintorp avs. lht Lunds kors vägkors, (vägmöte)
Bjärstad by   Klockareängen rivet torp Långbacken skogsbacke
Bjärsta gd   Klockarängen t Långholmen gärde
Bjärstad by   Knutstorp gård Långholmen gärde
Bjärstad by   Knutstorp gård Långholmen gärde
Bjärstad by   Knutstorp bebyggelse Långkärr gärde
Bjärstad by   Kohagen L. nu lht Långkärrehagen skogsmark
Bjärstad by   Lilla Kohagen lht Långliden gärde
Bjärstad by   Kohagen, St. arrendetorp Långåkersgärdet Saknas
Bjärstad by   Stora Kohagen t Länsmansgärdet gärde
Bjärstad by /Se   Komministergården komministerboställe Lövhagen hage
Bjärstad by /Se   Kristinaberg torp Magasinsgärdet gärde
Bydrastatha by   Kristinslund t Malmslätt slätt
»bærastadum» by   Kristinalund backstuga Mellanberg gärde
Bæristatha by   Kråksången arbetarbostad Mellangärdet gärde
*Erikssätra? = Eriksstad? Saknas   Krongården bebyggelse Mellangärdet gärde
Erikstad by   Kräplinge by Mellangärdet gärde
Erikstad gd   Kräpplinge by Mellangärdet gärde
Erikstad by   Kräpplinge gård Mellangärdet gärde
Erikstad by   Kräpplinge nu by Middagsbacken skogsbacke
Erikstad by   Kräplinge Mellangård gård Midsommarbacken kulle
Erikstad gd   Kräplinge Nergård gård Mjölkvik vik
Erikstad gd   Kräplinge Uppgård gård Moskogen skogsmark
Erikstad gd   Kubbetorp boställe Mosshagen skogsmark
Erikstad gd   Kubbetorps kvarn kvarn Mosslyckan gärde
Erikstad by   Kubbetorp gård Mållyckan gärde
Erikstad by   Kuddala kvarn Målsved gärde
Erikstad by   Kuddala t Måltorpegärdet Saknas
Erikstad by   Kuddala, se Kurdala Saknas Måltorpeviken vik
Erikstad by   Kulan t Mårtlegryt stengryt
Erikstad by   Kullen t Mälängen äng
Eriksstad by   Kullen torp Mirlebrohagen skogsmark
Erikstad by   Kullen lht Mörtgärdet Saknas
Erikstad by   Kullen backstuga Nackerejsbacken skogsbacke
Erikstad by   Kulltorp t Nissegärdet gärde
Erikstad by   Kurdala lht Norrängarna slåtterängar
Erikstad by   Kvarngården gård Norrängen utjord
Erikstad by   Kyrkoherdeboställe, se Prästgården och Svanhals Saknas Norrängsgärdet gärde
Erikstad by   Källarn arbetarbostad Nybblelyckan gärde
Erikstad by   Källs lht Nybyggegärdet gärde
Erikstad by   Källtorp t Nybyggemossen gärde
Erikstad by   Källtorpet nu rivet torp Nyhägn ekbacke
Erikstad by   Kärr t Nystugan gärde
Erikstad by   Kärr t Nystugehagen skog
Erikstad by   Kärr arrendegård Nystugeslätten betesslätt
Erikstad by   Kärret gård Nyäng ekbacke
Erikstad by   Lagomegrind väggrind Nyängen gärde
Erikstad by   +Larsbo nu riven backstuga Näsberget bergudde
Erikstad by   Larssons på gärdet torp Näset gärde
Erikstad by   Lassestugan rivet torp Ocean gärde
Erikstad by   Leonardsberg lht Odlingen nyodlat gärde
Erikstad by   Lerboga bebyggelse Ormberget höjd
Erikstad by   Lerbåga by Ormkärret slåtteräng
Erikstad by   Lerboga by Oxbacken betesbacke
Erikstad by   Leråkra utjord Oxhagehage skogsmark
Erikstad by   Leråkra utjord Oxhagemosse nyodling
Erikstad by   Lilldalent t Oxhagen skogsmark
Erikstad by   Lillgården bebyggelse Oxhagen skogshage
Erikstad by   Lillgården = Fillinge bebyggelse Oxhagen beteshage
Erikstad by   Lillgården = Fillinge Saknas Oxhagen beteshage
Erikstad by   Lillgården bebyggelse Peter-Jönsasträdgård skogsmark
Erikstad by   Lindal rivet torp Pethagen hage
Erikstad by   Lindalslyckan gärde Pethagen skog
Erikstad by   Lindersberg avs. lht Piparehagen hage
Erikstad by   Lindhagen lht Piparehagen skogsmark
Erikstad by   Lindhagen torp Piparehagen skogsmark
Erikstad by   Lindmarke t Plogbacken Saknas
Erikstad by   Linmarka backstuga Pojkbacken backe
Erikstad by   Linneberga by Pojkvik vik
Erikstad by   Linneberga by Pojkvik vik
Erikstad by   Linneberga by Pojkvikskällan källa
Erikstad by   Linneberga, Stora Saknas Promenaden landsväg
Erikstad gd /Se   Linneberga Västergård Saknas Prästgårdsberget, se Högaberget Saknas
Erikstad by /Se   Ljungsberg avs. Prästgårdsskogen skog
Erikstad by /Se   Ljungsborg avs. lht Pukberget berg
Fillinge by   Lugnet lht Pukebacke bergbacke
Fillinge by   Lugnet lht Pukels borg fornborg
Fillinge by   Lund lht Puttebacke, se Pukebacke Saknas
Fillinge by   Lund eller Sofielund kvarn Påkullegärdet gärde
Fillinge by   Lundsberg lht Rappstadgärdet gärde
Fillinge by   Lundsberg backstuga Redingeån å
Fillinge by   Lundsbo lht Ribbantorpeskogen skog
Fillinge by   Lundsbo lht Rollsjön nu kärrmark
Fillinge by   Lundsborg backstuga Rollskogen skogsmark
Fillinge by   Lunds kvarn kvarn Rome kärr gärde
Fillinge by   Lundstorp avs Rothuggarekärret gärde
Fillinge by   Lundstorp avs. lht Rävkullebacken backe
Fillinge by   Lyckebo avs. lht Rävkullebacken skogsbacke
Fillinge by   Lyckås avs. Rävkulleliden gärde
Fillinge by   Lyckås nu avs. lht Rävlyckan gärde
Fillinge by   Lilla Långkärr lht Ränggärdet gärde
Fillinge by   Långkärr, Lilla lht Ränghagen skogsmark
Fillinge by   Stora Långkärr t Röholmen ö
Fillinge by   Långkärret arrendetorp Röholmen ö
Fillinge by?   Långåker avs Rösslebro bro
Fillinge by   Långåker, Nedre avs. lht Sandgroparna grustag
Fillinge by   Långåker Övre avs. lht Sillfisket sank äng
Fillinge by   Långåkersgrind utjord Sillfisket sank äng
Fillinge by   Läckmans hus Sinnerstadhagen skogsmark
Fillinge by   Länsmans bebyggelse Sjunk- el. Särkmossen äng
Fillinge by   Lövhagen lht Sjunk- eller Särkmossen skatteutjord
Fillinge by   Lövhagen avs. lht Sjögrensgärdet gärde
Fillinge by   Lövstugan riven backstuga Sjögärdet gärde
Fillinge by   Löfsveden t Sjögärdet gärde
Fillinge by   Löfsveden skattetorp Sjögärdet gärde
Fillinge by   Lövsveden riven backstuga Sjögärdet gärde
Fillinge by   Marieberg lht Sjögärdet gärde
Fillinge by   Marielund lht Sjögärdsbacken vägbacke
Fillinge by   Mauritzberg avs. lht Sjöhagen betesmark
Fillinge by   Mellangården bebyggelse Sjöhagen beteshage
Fillinge by   Mellangården Saknas Sjöhagen skogshage
Fillinge by   Mellangården bebyggelse Sjöhagen beteshage
Fillinge by   Mellangården = Fillinge Saknas Sjölyckan gärde
Fillinge by   Mellangården bebyggelse Sjövallagärdet gärde
Fillinge by   Mellangården Saknas Sjöängen gärde
Fillinge by   Mellangården bebyggelse Skarpan gärde
Fillinge by   Mitten riven backstuga Skogsgrindegärdet gärde
Fillinge by   Mo t Skogsliden gärde
Fillinge by   Mo rivet torp Skvackramossen skogsmark
Fillinge by /Se   Mossen t Skogslyckan gärde
Fillinge, Övre och Nedre by /Se   Mossen rivet torp Skogslyckan gärde
?Fillingstorp by   Målarns lht Skogstorpemossen mosse
Fröslunda gård   Målarns avs Skogsängen gärdeslycka
Fröslunda gård   Målen ts. Skrutbacken el. Skruttbacken vägbacke
Fröslunda gård   Målen t Skräddarebacken ängsbacke
Frösslunda by   Målen f.d. torp Slumpan skog
Frösslunda by   Måltorp gård Smeberget berg
Fröslunda by   Måltorp gård Smeberget höjd
Frösslunda Saknas   Måltorp gård Småhagarna skogsmark
Frösslunda by   Mällebro gård Smedbacken skogsbacke
Frösslunda by   Mälebro gård Smegärdet gärde
Frösslunda by   Märlebro el. Welamstorp avs Snickaregärdet gärde
Frösslunda by   Märlebro eller Welamstorp nu bostadslägenhet Snipphagen skogsmark
Frösslunda by   Möllebro gård Snåltäppan gärde
Frösslunda gd:ar   Neder-Erikstad del av Erikstad Solbergebrunn damm
Frösslunda gdar   Ner-Fillinge del av by Solmaselyckan gärdesbacke
Frösslunda by   Nedergården Saknas Spöbacken gärdesbacke
Fröslunda gdar   Nergården bebyggelse Stora berget höjd
Fröslunda gdar   Nergården bebyggelse Stora kärret gärde
Frösslunda by   Nergården bebyggelse Stora lyckan gärde
Frösslunda by   Ner-Karlebo del av by Storbacken skogsbacke
Frösslunda by   Nergården bebyggelse Stora backen gärdesbacke
Fröslunda gdar   Norrgården gård Storebro vägbro
Frösslunda gård   Norrgården bebyggelse Storebrogärdet gärde
Frösslunda gård   Norrgården bebyggelse Storskogen skogsmark
Frösslunda gård   Norrgården bebyggelse Storskogen skog
Frösslunda gd   Norrgården Saknas Storskogen skog
Fröslunda gd:ar   Notstugan Saknas Storvägen landsväg
Fröslunda by /Se   Nya handeln lht Storängen, se Östergårdsängen Saknas
Fröslunda gd:ar /Se   Nybygget lht Storängen gärde
Fröslunda by /Se   Nybygget lht Storängen gärde
Fröslunda by /Se   Nybygget t Storängen, Nedre gärde
Frösslunda by /Se   Nybygget arrendegård Storängen, Övre gärde
Fröslunda gd:ar /Se   +Nybygget nu riven lht Storängsbacken backe
Fyllinge by   Nybygget riven backstuga Storö ö
Gastorp by   Nyhagen lht Struten gärde
Gastorp by   Nyhagen rivet torp Strömsbrogärdet gärde
Gastorp gd   Nystugan t Stubbekullelyckan, se Kapellyckan Saknas
Gastorp by   Nystugan soldattorp Stöveln gärde
Gastorp by /Se   Nysäter t Svansgärdet gärde
Gastorp gd /Se   Nysäter t Svartgluggen gärde
Grabu, se Gräva gård   Nysäter torp Sveden betesslätt
»grafw», se Gräva gd   Nällmanstorp t Svedkällan källa
»grafw», se Gräva gd   Nällmanstorp, se Närmanstorp Saknas Sveeskogen skog
»grauu» gd   Nämndemansbyggningen, se Svinstad västergård Saknas Svee vik, se Kallgara vik Saknas
»grepaspangum», se Grävspånga Saknas   Närmanstorp rivet torp Svinbacken kulle
*Gronö Saknas   Olles arbetarbostad Svinbo gärde
?Gräva gård   Orr(e)holmen riven backstuga Svinstads sjöar sjöar?
Gräva by   Oxhagen t Svinstadsjön sjö
Gräva by   Oxhagen t Svinstad sjön sjö
Gräva gård   Oxhagen rivet torp Svinstads sjön Saknas
Gräva gd   Paris mjölnarstugan Svinvallen skogsbacke
Gräva gd   Perstorp lht Särkmossen sank äng
Gräva gd   Perstorp avs. lht Särkmossen, se Sjunkmossen Saknas
Gräva gd   Perstorp lht Särkmossen, se Sjunk- eller Särkmossen Saknas
Gräva gd   Perstorp, Lilla avs. lht Sörängen gärde
Gräva gd   Perstorp, Stora avs. lht Tallbacken betesbacke
Gräva gd   Piparegården, se Karlebo lillgård bebyggelse Tallpittemon skogsbacke
Gräva gd   Prästgården gård Tingshusbacken vägbacke
Gräva gd   Prästgården, se Svanhals Saknas Tittyback el. Tittuteback väg- och skogsbacke
Gräva gd   Påvekullen rivet torp Tjyvbergebacken skogsbacke
Gräva gd   Rappestad avs. lht Tjyvberget höjd
Gräva gd   Rappstad avs. Tjyvledet led
Gräva gd   Ribbantorp gård Tjälbergen bergshöjd
Gräva gd   Ribbantorp gård Tomten, se Fårbacken Saknas
Gräfva gd   Ribbantorp gård Tomten betesbacke
Gräva gd   Rom t. Torparehagen skog
Gräva gd   Rom t Tresnippen, se Krogareflotten Saknas
Gräva gd   Rom arrendetorp Trolleken, se Lerkeken Saknas
Gräva by   Rosenberg t. Trädgårdstorpebackarna gärdesbackar
Gräva gd   Rosenberg Saknas Trälbacken vägbacke
Gräva gd   Rosenborg lht Trälbackshagen beteshage
Gräva gård   Rosenborg hus Trätvik, Lilla vik
Gräva gd   Rosenborg Lilla hus Trätvik, Stora vik
Gräva gd   Rosenlund lht Tuttorpevrå gärde
Gräva gård   Rosenlund t Uddhagen udde
Gräfva g.   Rosenlund lht Ugglebacken betesbacke
Gräva gd   Rosenlund avs. lht Ugglebacken skogsbevuxen backe
Gräva gd   Rängan, se Lilla Erstorp lht Ugglekällan källa
Gräva gd   Rängan lht Utjordsberget höjd
Gräfva g   Rävluan riven backstuga Utjordsberget berg
Gräva gd   Rökärr gård Utjordsgärdet gärde
Gräva gd   Rökärr t Utjordshagen skog
?Gräva gd   Rökärr skatte utjord Utskogen skogsmark
Gräfva g   Sandstugan t Vadstorpegärdet gärde
Gräva gd   +Sandstugan nu rivet knekttorp Vasslöten slätt
Gräva gd   Sandtaget lht Vasslöteviken vik
Gräva f.d.gd   Sandtaget hus Verksbacken vägbacke
Gräva gd   Sandtorpet avs Villmossen mosse
Gräva gd   Sandtorpet avs. lht Vinhagen skogshage
Gräfva g.   Sinnerstad gård Visingsö gärdesbacke
Gräva gd   Sinnerstad gård Vålmansbacken betesbacke
Gräva gd   Sinnerstad rusthåll Värnässjön sjö
Gräva gd /Se   Sjudarebacken, se Örsäter nu riven backstuga Värnäs-sjön sjö
Gräva gd /Se   Sjövalla lht Västerhagen beteshage
Grävspånga indr. militisboställe   Sjövalla rivet torp Åkällan bykälla
Grävspånga gd /Se   Skandalen avs Ånstalyckan gärde
Grävspånga Saknas   Skandalen avs. lht Åsharfva utjord
Grävspånga gd   Skattgården = Kinneberga bebyggelse Åsvervan, se Åsharfva Saknas
Grävspånga gd   Skogaholm el. Haga gård Åsvervan äng
Grävspånga gd   Skogeholm lht Ängbackeberget höjd
Grävspånga gd   Skogen riven backstuga Ändlötemossen mosse
Grävspånga gd   Skogstorp t Ängarna gärde
Grävspånga gd   Skogstorp gård Ängbacken skogsbacke
Grävspånga gd   Skogvaktarna lht Ängbacken betesbacke
Grävspånga indr. militieboställe   Skomakarelyckan torp Ängen gärde
Grävspånga indr. militieboställe   +Slumpan nu riven stuga Ängen gärde
Grävspånga indr. militieboställe   Slättbacka utjord Ängen gärde
Gräfspånga Saknas   Slättbacka avs. lht Ängkärret gärde
Grävspånga gd   Slättdal lht Änggärdet eller Ängen gärde
Grävspånga gd   Slättdal skogvaktareboställe Ängsvik el. Ängvik vik och gärde
Grävspånga gd   Smedstugan avs Öbosjön Saknas
Grävspånga gd   Smedstugan avs. lht Öbosjön sjö
Grävspånga gd   Sofielund, se Lund Saknas Öfver sjön sjö
Grävspånga gd /Se   Solberga lht Översjön, se Värnässjön Saknas
Grävspånga gd /Se   Solberga riven backstuga Öllsätersängen gärde
Grävsten hg   Solberga lht Östens tomt gärde
Grävsten hg   Solhaga avs. lht Östergårdsbrunnen eller Jordbrobrunnen kärr
Grävsten hg   Solhult lht Östergårdslyckan gärde
Grävsten hgd /Se   Solhult t Östergårdsängen el. Storängen gärde
Grävsten gd /Se   Solhult skatteäng Österskogen skog
Joarstorp gd   Solliden avs. lht Ösängen gärde
Jordstorp gd   Starrgården bebyggelse Ösängskällan källa
Jordstorp gd   Starrgården Saknas Övererikstagärdet Saknas
Jordstorp gd   Stejens lht Övre gärdet gärde
Jordstorp gd   Stensnäs riven backstuga  
Jordstorp gd   Stensäter lht  
Jordstorp gd   Stensäter avs. lht  
Jordstorp gd   Stensäter lht  
Jordstorp gd   Stensäter lht  
Jordstorp gd   Stensäter lht  
Jordstorp gd   Stensätter lht  
Jordstorp gd   Stolpantorp hus  
Jordstorp gd   Stolpen, se Stolpantorp lht  
Jordstorp gd   Stolpen, se Stolpantorp Saknas  
Jordstorp gd   Stolpantorp lht  
Jordstorp gd   Störgården Saknas  
Jordstorp gd   Storgården, se Karlebo lillgård bebyggelse  
Jordstorp gd   Storgården Saknas  
Jordstorp gd   Storgården bebyggelse  
Jordstorp gd   Strömsbro gård  
Jordstorp gd   Strömsbro eller Gräfspånga gård  
Jordstorp gd   Strömsbro eller Gräfspånga gård  
Jordstorp gd   Stubbetorp gård  
Jordstorp gd   Stubbetorp gård  
Jordstorp gd   Stubbetorp gård  
Jordstorp gd   Svanhals kyrkoh.bost  
Jordstorp gd   Svanhals kyrkoherdeboställe  
Jordstorp gård   Svanshals gård  
Jordstorp gård   Sveden, se Häradssveden t  
?Jordstorp gård   Sveden arrendetorp  
Jordstorp gård   Sveden torp  
Jordstorp gård   Svensbo backstuga  
Jordstorp gd   Svinstad by  
Jordstorp gård   Svinstad by  
Jordstorp g.   Svinstad östergård  
Jordstorp gd   Svinstad bebyggelse  
Jordstorp gd   Svinstadbyn by  
Jordstorp g   Sången eller Kråksången arbetarbostad  
Jorstorp by /Se   Sörgrind lht  
Jordstorp gd   Tallpil t.  
Jordstorp gd   Tallpinn rivet torp  
Jordstorp gd /Se   Tanejen torpstuga  
Jordstorp gd /Se   Tingshus Saknas  
Jordstorp gd /Se   Tjärbasen lht  
Jordstorp gd /Se   Tjärbasen, se Basen Saknas  
Jowarstorp gd   Tollstorp lht  
Jovarstorp gd   Tollstorp avs. lht  
?Karlebo gdr /Se   Trädgårdstorp t  
Karlebo by   Trädgårdstorp torp  
Karlebo gdr   Trädgårdstorp t  
Karlebo by   Trädgårdstorp rivet torp  
Karlebo gdr   Tuttorp gård  
Karlebo by   Tuttorp gård  
Karlebo gdr   Tuttorp gård  
Karlebo by   Tuttorpe kvarn kvarn  
Karlebo by   Unnerstad by  
Karlebo gdr   Unnerstad by  
Karlebo by   Unnerstad by  
Karlebo gdr   Uppgården, se Övergården bebyggelse  
Karlebo by   Uppgården Saknas  
Karlebo by   Vaddtorp gård  
Karlebo by   Wadstorp gård  
Karlebo by   Vadstorp rusthåll, gård  
Karlebo by   Vallmo gård  
Karlebo by   Vallmo gård  
Karlebo by   Velamstorp, se Mälebro Saknas  
Karlebo by   Welamstorp, se Märlebro Saknas  
Karlebo by   Welamstorp, se Märlebro t  
Karlebo by   Vålmansstugan, se Närmanstorp Saknas  
Karlebo by   Västantorp riven backstuga  
Karlebo by   Västergården bebyggelse  
Karlebo by   Västergården Saknas  
Karlebo by   Västergården bebyggelse  
Karlebo by   Västergården Saknas  
Karlebo by   Västergården bebyggelse  
Karlebo by   Västergården bebyggelse  
Karlebo by   Åbacka hus  
Karlebo by   Ådala avs. lht  
Karlebo by   Åsängen t.  
Karlebo by   Åsängen arrendegård  
Karlebo by   Lilla Åsängen t  
Karlebo by   Åsängen, Lilla lht  
Karlebo by   Stora Åsängen t  
Karlebo by   Ändlöten t  
Karlebo by   Ändlöten arrendetorp  
Karlebo by   Öllsäter t  
Karlebo by   Öllsäter arrendetorp  
Karlebo hg   Örsäter t  
Karlebo g.   Örsäter riven backstuga  
Karlebo by   Östergården bebyggelse  
Karlebo by   Östergården Saknas  
Karlebo by   Östergården bebyggelse  
Karlebo by   Östergården gård  
Karlebo by   Östergården bebyggelse  
Karlebo gdr   Österhagen lht  
Karlebo by   Österhagen avs. lht  
Karlebo by   Övergården bebyggelse  
Karlebo by   Övergården = Fröslunda Saknas  
Karlebo by /Se   Över Erikstad del av Erikstad  
Karlebo torp /Se   Över-Fillinge del av by  
Klubbetorp g   Över-Karlebo del av by  
Klubbetorp gd /Se      
*Klæpinge gd      
?Kräpplinge by      
?Kräpplinge by      
Kräpplinge gd      
?Kräpplinge by /Se      
?Kräpplinge by      
Kräpplinge by      
Kräpplinge by      
?Kräpplinge by /Se      
?Kräpplinge by      
?Kräpplinge by      
?Kräpplinge by      
Kräpplinge by      
?Kräpplinge by /Se      
?Kräpplinge by      
?Kräpplinge by /Se      
?Kräpplinge by      
?Kräpplinge gd      
?Kräpplinge by      
Kräplinge by      
Kräplinge gd:ar /Se      
Kubbetorp förr beb.      
Kuddala kvarn      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga gdr      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
?Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by      
Lerboga by /Se      
Lidbogha by      
Linneberga by      
Linneberga by      
*Lindbega Saknas      
?Linneberga by      
?Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Linneberga by      
Lithbogha by      
Lithbughe by      
»Nørræstadi» gdr      
?Ribbantorp gd      
Ribbantorp gd /Se      
Rysla tingh Saknas      
Røker se Rökärr Saknas      
Rökärr Saknas      
Rökärr Saknas      
*Rössla Saknas      
Sinnerstad hg      
Sinnerstad gd      
Sinnerstad gd      
Sinnerstad gd      
Sinnerstad gd      
Sinnerstad gd      
Sinnerstad gd      
Sinnerstad hg /Se      
?Sinnerstad gd /Se      
Sinnerstad Saknas /Se      
Sinnerstad gd /Se      
Slætamo tingsplats /Se      
Solhult förr gård      
Solhult lht      
Solhult förr gård nu skatteäng      
Solhult skatteäng      
Solhult skatteäng      
Solhult förr gård      
Solhult förr gd, nu skatteäng      
Solhult gd      
Solhult förr gård      
Solhult skatteäng      
Solhult tp      
Solhult tp      
Solhult förr gd, nu skatteäng      
Solhult skatteäng      
Solhult förr gård, nu skatteäng      
Solhult skatteäng      
Solhult förr gård      
Solhult skatteäng      
?Solhult torp      
Solhult torp      
[Sovhult] Saknas      
Solhult f.d. gd      
Strömsbro indr. militieboställe      
Strömsbro gd /Se      
*Sundstad jfr Svinstad sn      
Svanhals kyrkoherdebost. /Se      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad gd      
Svinstad gård      
Svinstad gd      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad by      
Svinstad gd      
?Svinstad by      
Svinstad gd /Se      
Svinstad gd /Se      
»swinstadhum», se Bankekind Saknas      
Thotathorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp by      
Tuttorp by      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gd      
Tuttorp gård      
Tuttorp gd      
*Understatorp gd /Se      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Varghusatorp f.d. gd /Se      
Vänge by /Se      
Önderstad by      
»ønderstadum», se Unnerstad by      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.