ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stockholms-Näs socken : Bro härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 544 st Naturnamn: 275 st Bebyggelsenamn: 154 st Naturnamn: 99 st
Kungsängen sn /Se Allmanshagen skogsmark Kungsängen sn o. förs. Nummerförteckning förteckning
Kungsängen sn /Se Allmansholmarna öar Stockholms-Näs socken Näs grynen inbyggarbeteckning
Näs. se Stockholms-Näs sn Allmansholmarna holmar tibblarna inbyggarbeteckning Almarsholmarna holmar
Näs sn Allmansholmarna holmar Abrahamsberg Saknas Almusholmarna Saknas
Stockholms-Näs sn Allmansholmarna holmar Abrahamsberg lht Almusholmarna, se Almarsholmarna holmar
Stockholms-Näs sn *Allmansholmarna holmar Almarestäk Saknas Arvedsängen äng
Stockholms-Näs sn Allmansholmarna holmar Almarestäk Saknas Askskären Saknas
?Stockholms-Näs sn Allmansholmarna holmar Almelund lht Askskären skär
Stockholms-Näs sn Allmansholmarna holmar Alvreten t. Aspviken vik
Stockholms-Näs sn Allmansholmarna ögrupp Annehill lht Aspviks kvarn kvarn
Stockholms-Näs sn Allmusholmarna holmar Arvedsängen Saknas Biskopsholmen Saknas
Näs socken Almans holma, se Allmansholmarna holmar Asker Saknas Biskopsholmen holme
?Stockholms-Näs sn Almansholmarna, se Allmansholmarna holmar Asker hemman Bockholmen holme
Näs sn Almarestäket sund Aspvik Saknas Bockholmen holme
Näs sn Almarestäket sund /Se Aspvik hemman Bockskäret Saknas
Stockholms-Näs sn Almarestäket sund /Se Aspviks kvarn Saknas Brofjärd fjärd
Stockholms-Näs sn Almarestäket sund /Se Aspvikslund lht Broknapparna holmar
Stockholms-Näs sn Almarestäket sund /Se Berga Saknas Broknapparna, se Knapparna skär
Stockholms-Näs sn Almarsholmarna, se *Allmansholmarna holmar Berga hemman Broängen, se Färjekarlsgärde äng
Stockholms-Näs sn Almarsholmarna, se *Allmansholmarna holmar Berghäll lht Dalkarlsbacken backe
Stockholms-Näs sn /Se Almusholmarne, se Allmansholmarna holmar +Bergsund Saknas Djupvik vik
Stockholms-Näs sn Almusholmen holme /Se Bergsund lht Ekholmen holme
Stockholms-Näs sn Arvedsängen äng /Se Betlehem (Stäket) Saknas Eldholmen holme
Stockholms-Näs sn Aschescier, se Askskären holmar Betlehem lht Eldholmen udde
Stockholms-Näs sn Askskären holmar Björkvik villa Eldholmen, se Ekholmen ö
Stockholms-Näs sn Askskären holmar Broängen och Färjkarlsängen Saknas Erik Janssons smedja berg
Stockholms-Näs sn Askskären holmar +Carlberg Saknas Finnkärret uppodlat kärr
Näs sn Askskären holmar Commercevik, se Kummelvik Saknas Flugberget berg
Stockholms-Näs sn Askskären skär Dalkarlsbacken backe Fläsklösa holme
Stockholms-Näs sn Askskären ögrupp Dalkarlsbacken lht Fläsklösen holme
Stockholms-Näs sn *Asmansholmarna holmar Ekensberg lht Foderholmen Saknas
Stockholms-Näs sn Bakstäket, se Ryssgraven sund Ekhammar Saknas Foderholmen holme
Stockholms-Näs sn Bakstäket f.d. sund /Se Ekhammar hemman Frölunda dalkarlsbacken landsvägsbacke
Näs sn Berga skog skogsmark Elvani villa Färjkarlsgärde äng
Stockholms-Näs sn *Bergaviken vik Ensta lht Granfjärden fjärd
Stockholms-Näs sn *Bergaviken vik Fallet lht Granholmarna holmar
Stockholms-Näs sn Biskopsholmen udde Fattigstuga Saknas Granholmen holme
Stockholms-Näs sn Biskopsstäket, se Almarestäket sund /Se Filipsborg lht Granholmen, se Skälby holme holme
Näs (=Stockholms-Näs), nu Kungsängen sn Bockholmen holme Fröbacka Saknas Grytan grund
Stockholms-Näs sn Bockholmen holme Fröbacka statarboställe Gröngärdet gärde
Stockholms-Näs sn Bockholmen ö Frölunda Saknas Gröngärdsudd udde
Stockholms-Näs sn Brofjärden fjärd Frölunda by Gröngärds äng äng
Stockholms-Näs sn Brofjärden vik Furuhäll villa Görväln fjärd
Näs sn Brofjärden vik Fågelsången dt. Görväln fjärd
?(Stockholms-)Näs sn Brofjärden fjärd Fågelsången arbetarebostäder Hemgärdet gärde
Stockholms-Näs sn Brofjärden fjärd Gjuteri Saknas Hästholmen holme
Stockholms-Näs sn Brofjärden fjärd Grindstugan stuga Hästholmen holme
Stockholms-Näs sn Brofjärden fjärd +Gästgivaregård Saknas Högnäs näs
(Stockholms-)Näs, (numera Kungsängen) sn Bro Fjärden, se Näsjärden fjärd Haga villa Högnäsgrund Saknas
Näs sn Broknapparna, se *Skogarnsknapparna holmar +Hagnäs Saknas Högnäsgrund grund
Stäket, numera Almarestäket gd Broknapparna holmar Hagnäs lht Högnäsudd udde
Stockholms-Näs sn Broknapparna ögrupp Hagsjö villa Klintholmen holme
?Stockholms-Näs sn Broo Wijken, se Brofjärden fjärd Hagtorp Saknas Klintholmen Saknas
?Stockholms-Näs sn Broviken vik Hagtorp lht Klintsundet sund
Stockholms-Näs sn Broviken vik Hedersberg Saknas Klövdals gruvan gruvhål
Stockholms-Näs sn Dalkarlsbacken backe /Se Hedersberg statarboställe Knapparna skär
Stockholms-Näs sn Dalkarlsbacken backe /Se Hällbo lht Kongl. Maj:ts äng, se Arvedsängen äng
Stockholms-Näs sn Dalkarlsbacken backe Höganbo lht Kroneberg berg
Stockholms-Näs sn Dalkarlsbacken backe /Se Högnäs lht Kungsängsberget berg
(Stockholms-)Näs, (numera Kungsängen) sn Dalkarlsbacken backe /Se Högnäs lht Kurascheholmen holme
Stockholms-Näs sn Dalkarlsgärdena ägomark Johanneslund arbetareboställe Kvarnbacken backe
Stockholms-Näs sn Ekholmen holme Karlberg lht Lillsjön Saknas
Stockholms-Näs sn *Ekholmen holme Klockargården Saknas Lillsjön sjö
Stockholms-Näs sn Ekholmen holme Klockargården lht Lindholmen holme
Stockholms-Näs sn Ekholmen holme Klövdal f.d. soldatboställe Lindholmen holme
Stockholms-Näs sn *Ekholmen, se Eldholmen holme Knektbacken Saknas Långsandsviken vik
Stockholms-Näs sn Eldholmen, se *Ekholmen holme Knektbacken lht Mälaren sjö
?Stockholms-Näs sn Eldholmen, se Ekholmen holme Kommercevik, se Kummelvik trädgårdsmästarebost. Näckholmen holme
Stockholms-Näs sn Eldholmen holme Korsängen Saknas +Näsfjärden Saknas
Stockholms-Näs sn Eldholmen holme /Se Korsängen gård Näsfjärden fjärd
Stockholms-Näs sn Eldholmen holme /Se Kortvreten (Stäket) Saknas Näsudden udde
Stockholms-Näs sn »feriostadh» färjplats Kortvreten lht Näsudden udde
Stockholms-Näs sn /Se Finnkärret ägomark Kroneberg, Stora lht Ryssgraven sund
Stockholms-Näs socken socken /Se Fläsklösen (-lösan) holme Kummelvik Saknas Ryssgraven vik
Stockholms-Näs sn /Se Foderholmen ö Kummelvik trädgårdsmästarebost. Röda berget berg
Stockholms-Näs sn /Se Foderholmen holme Kungsängen järnvägsstation Rönnskär skär
Stockholms-Näs sn /Se Foderholmen holme Kungsängen stationssamhälle Rönnskär skär
Almarestäket hg Foderholmen holme Kyrkbyn Saknas Skoggarn holme
Almarestäket f. fäste, nu hg Foderholmen holme Kyrkbyn by Skogarn ö
Almarestäket f. fäste, nu hg Foderholmen holme Kyrkdalen lht Skrämma viken vik
Almarstäk Saknas Foderholmen holme /Se Körsvik arrendatorboställe Skälby holme holme
Almarestäke egendom Foderholmen holme Lennartsnäs Saknas Sloda ö
Almarestäke (Stäket) egendom Foderholmen holme Lennartsnäs hemman Sloda klack grund
Almarestäke (Stäket) egendom Fågelsången terräng Lugnet stuga Smörasken sten
Almarestäke (Stäket) egendom Färjan, Stäkets, se Stäkets färja förr färja /Se Lyckans stjärna stuga Storgrundet grund
Almarestäke egendom *Färjestaden färjplats? Långsand Saknas Strömsängen äng
?Almarestäket gd Färjkarlsgärdet äng Långsand arbetarebostad Strömsängsudd udde
Almarestäket samh. Giörve len, se Görväln vik Norrboda Saknas Stäksön Saknas
Almarestäket förr fäste, nu gd /Se Giörväln Fierden, se Görveln vik Norrboda lht Stäksön halvö
Almarestäket hg Granholmen holme Norrbylund Saknas Stäkets kvarn kvarn
Almarestäket hg /Se Granholmen holme Norrbylund statareboställe Svalgarn holme
Almarestäket nu gd *Grinde-ängen Saknas +Nybygget Saknas Svalgarn, se Sloda ö
Almarestäke gd Gröngärdet ägomark Nybygget lht Tibbleviken vik
Almarestäket (förr slott) nu gd /Se Görväln fjärd Nytorp Saknas Tibbleviken vik
Almare-Stäk egendom Görväln vik Nytorp t. Tunaholmarna holmar
Almarestäk gd Görväln vik Näckudden villa Uvberget berg
Almarestäk gd Görväln vik Oppsylta hemman Ålstaholmarna Hästholmen och småskär
Almare-Stäk egendom Görväln fjärd +Pettersberg Saknas Örnässjön Saknas
Almarestäk gd Görväln vik Pettersburg lht Örnässjön sjö
Almare-Stäk egendom Görväln vik +Postgården Saknas  
Almarestäk gd Görväln vik Prästgård Saknas  
Almare-Stäk egendom Görväln vik Rankhus Saknas  
Almarestäke gd Görväln vik Rankhus, Lilla lht  
Almarestäke gd Görväln fjärd Rankhus, Stora lht  
Almarestäke gd Görveln vik +Rosenhäll Saknas  
Almarestäke gd Görväln vik Rosenhäll lht  
Almarestäket gd Görväln vik Sandgrind gård i Sylta  
Almarestäke egdm. Görväln vik Sjödal villa  
Almarestäket hg /Se Görväln fjärd /Se Skoga villa  
Almarestäke hg Görväln vik /Se Skogsbo villa  
Almarestäket herrgård Görväln fjärd /Se Skogstorp Saknas  
Almarestäke gd Hagnäs terräng Skogstorp statarbost.  
Almarestäket herrgård Hagtorp terräng Skogshäll lht  
Almarestäke g. Herdirstäket el. Hinderstäket, se Stäket, Lilla sund Skrinhäll statarstuga  
Almarestäket gd Hinderstäket el. Herdirstäket, se Stäket, Lilla sund Skräman statarboställe  
[Stäkes län] Saknas Holmen, se Bockholmen holme Skälby Saknas  
Almarestäket gd Holmmen, se Stäketholmen holme Skälby by  
Almarestäket hg *Holmsængh jordlott Skälby Saknas  
Almarestäket förr fäset, nu hgd *Holms äng äng Smedstorp+ t.  
Almarestäket hg *Holms äng förr äng Smedstorpet Saknas  
Almarestäket gd »horssagierdhe» naturnamn? /Se Solbacka lht  
Almarestäk hg Hästhagsskär skär Solvreten villa  
Almarestäket gd Hästholmen, se *Ålstaholm(ar) holme Stigstorp Saknas  
Almarestäk hg Hästholmen halvö Strömstorp lht  
Almarestäket Saknas Högnäsudd udde Strömstorp eller Öhn, se 1 Ön Saknas  
Almarestäke Saknas Högnäsudd udde Stäket säteri  
Almarestäket hg Högnäsudd udde Stäket järnvägsstation  
Almarestäket gd Högnäsudden udde Stäketsholm lht  
Almarestäk egendom Jönsholmen udde Stäkbacka Saknas  
Almarestäket förr fäste nu hg /Se Kasmokärr ägomark Stäksbacka lht  
Almarestäket förr fäste, nu hg /Se Klintholmen holme Svanvik lht  
Almarestäket förr fäste, nu hg /Se Klintudden udde Sylta Saknas  
Almarestäket förr fäste, nu hg /Se Knapparnas, se Broknapparna holmar Sylta by  
Almarestäket f.d. slott, nu hg /Se *Korsängen äng Sylta Saknas  
Almarestäket f.d. slott, nu hg /Se Kortvreten ägomark +Tegelbruk Saknas  
Almarestäket f.d. slott, nu hg /Se *Kummelviken vik Tibble Saknas  
Almarestäket hg /Se *Kummelviken vik Tibble by  
Almarestäket förr fäste, nu hg /Se *Kummelviken vik Tuna Saknas  
Almarestäket förr fäste, nu hg /Se Landholmen ?holme /Se Tuna by  
Almarestäket förr fäste, nu hg /Se Landholmen holme Urfjäll lht  
Almarestäket förr fäste, nu hg /Se Lennartsnäs triangelpunkt Urfjället, se Abrahamsberg Saknas  
Almarestäket gd Lennartsnäs triangelpunkt Vickberga, se Sylta Saknas  
Almarestäket gd Lilla stekeswiken, se Ryssgraven vik Vickberga lht  
Almarestäket gd Lilla Stäket f.d. sund /Se Viken villa  
Almarestäket medeltida fäste /Se Lille Stäkzwijken, se Ryssgraven vik +Väderkvarn o. Vädersåg Saknas  
Almarestäket hg Lillsjön sjö +Vädersåg, Väderkvarn Saknas  
Almarstäk Saknas Linars nääs, se Lennartsnäs nu triangelpunkt, förr trol. namn på udde Ålsta Saknas  
Almarstäk Saknas Lindholmen, se *Skogarnsknapparna holme Ålsta hemman  
Almarestäket gd Lindholmen holme Ön Saknas  
Almarestäket, Stäket Saknas Lindholmen holme Ön Saknas  
Almarestäket herrg. Långsand strandparti Ön lht  
Almarestäke gd Medborgarplatsen terräng? Ön Saknas  
Almarestäket gd Monumentholmen terrängparti Öråker Saknas  
Almarestäk(et) hgd Mälaren sjö Öråker hemman  
Stäkeslän Saknas Näckholmen holme    
Almarstäk slott Näsfjärden fjärd    
Almarestäket slott /Se Näsfjärden fjärd    
Almarstäk slott Näsfjärden fjärd    
Almarestäket f. fäste, nu hg Näsfjärden fjärd    
Almarestäket förr fäste, nu hg /Se Näsfjärden fjärd    
Almarestäket (ärkebiskopsgård), hg Näsfjärden fjärd    
Almarestäke (Stäket) egendom, (under medeltiden biskopsresidens) Näsfjärden fjärd    
Almarstäket Saknas Oxhagen skogsmark    
Almarestäket hg Petersborg ägomark    
Almarestäket, Stäket Saknas Pilskär skär    
Almarestäket gd Ryssestäket, se Ryssgraven sund    
(Almare)stäket gd Ryssgraven (Lilla Stäket) sund /Se    
Almarstäket Saknas Ryssgraven, se *Stäkesviken, Lilla vik    
Stäkets län Saknas Ryssgraven sund /Se    
*Almarestäket förr slott /Se Ryssgraven sund /Se    
Almarestäke hg Ryssgraven sund /Se    
Almarestäket hg Ryssgraven sund /Se    
Almarestäket hg Ryssgraven sund    
Almarstäket Saknas Ryssgraven vik    
Stäkets län Saknas Ryssgraven vik    
Almarestäket, Stäket medeltida fäste /Se Ryssgraven terräng    
Almarstäket egendom Ryssgraven vik    
Almarstäket egendom Ryssgraven sund /Se    
Almarestäket hg Ryssgraven, se Rysstäket f.d. sund /Se    
?Almarestäk gd Rysstäket f.d. sund /Se    
Almarestäket f.d. slott, nu hg Rönnskär ö    
Almarestäket f.d. slott, nu hg /Se Rönnskär holme    
Almarestäket gd Rönnskär holme /Se    
Almarestäket förr slott, nu gård Rönnskär holme    
Almarestäket gd Sankt Eriksborg terräng    
Almarestäket gd Sichloieholm, se Strömsängsudd udde    
Almarestäket gd Sijklöjeholmen, se Stömsängsudd udde    
Almarestäket gd *Siklöjudden udde    
Almarestäket gd Skogaren, se Skoggarn ö    
Almarestäket gd Skogarn, se Skoggarn holme    
Almarestäket, Stäket gård Skogarn ö /Se    
Almarestäket gd Skogarn ö    
Almarestäket slott Skoggarn holme /Se    
Almarestäket gd Skoggarn holme    
Almarestäket samh. Skogarn ö /Se    
Almarstäk f.d. slott Skogarn holme /Se    
Almarestäket hg Skogarns, se Lindholmen holme    
Almarestäke g. *Skogarnsknapparna holmar    
Almarestäket hgd Skoggarn ö    
(Almare)stäket hgd Skoggarn ö    
Almarestäket hg Skoggarn holme    
Almarestäket gd Skoggarn ö    
Almarestäket slott *Slodan holme    
Almarestäket hg /Se Slodan holme    
?Almarestäke (Stäket) hg Slodan holme    
Almarestäket förr fäste Smedåkern ägomark    
Almarestäket slott /Se Smörasken kobbe    
Almarestäket slott Stecke = Almarestäket Saknas    
Almarestäket (ärkebiskopsgård), nu hg Stodan, se Slodan holme    
Almarestäket, Stäket medeltida fäste /Se Storgrundet grund    
Almarestäket (ärkebiskopsgård), nu hg Strömsängen äng    
Almarestäket (ärkebiskopsgård), nu hg *Strömängen f. äng    
Almarestäket (ärkebiskopsgård), nu hg Strömsängsudd udde    
Almarestäket (ärkebiskopsgård), nu hg Strömsängsudden, se *Siklöjudden udde    
Almarestäket hg Strömsängsudd udde    
Almarestäket under medeltiden slott, numera gård /Se Strömsängsudd udde    
Almarestäk gd Stäkesbacke, se Dalkarlsbacken backe    
Almarestäket (Stäket) hg med ruin av medeltida slott /Se *Stäkesviken, Lilla vik    
Almarestäke g. Stäkesön ö    
Stäkes län Saknas Stäkesön ö    
Almarestäket slott Stäkesön ö /Se    
Almarestäket, Stäket Saknas Stäkesön ö /Se    
Almarestäket sl. Stäkesön ö /Se    
Almarestäket, Stäket medeltida fäste /Se Stäket sund    
Almarestäket under medeltiden slott, numera gård /Se Stäket sund    
Stækit, se Almare-Stäk egendom Stäket sund    
Stäket, se Almarestäket under medeltiden slott, numera gård /Se Stäket sund    
Stäket, se Almarestäket medeltidsslott, nu gd /Se Stäket sund    
Stäket, se Almarestäket Saknas Stäket sund    
Stäket, Norra, se Almarestäk gd Stäket sund /Se    
Almarestäket gd Stäket sund    
Almarestäket medeltidsslott, nu gd Stäket sund    
Stäket (nu Almare-Stäket) hgd Stäket sund    
Stäket (nu Almare-Stäket) gd Stäket sund    
Almarestäket under medeltiden slott, numera gård Stäket triangelpunkt    
Almarestäket under medeltiden slott, numera gård Stäket sund /Se    
Almarestäket nu hg med medeltida slottsruin /Se Stäket, Lilla, se Ryssgraven sund    
Almarestäke gd *Stäket, Lilla, se Ryssgraven sund    
Almarestäket under medeltiden slott, numera gård /Se Stäket, Lilla sund    
Almarestäket hg Stäket, Lilla (Ryssgraven) sund /Se    
Almarestäket hg Stäket, Västra, se Almarestäket sund /Se    
Almarestäket under medeltiden slott, numera gård /Se Stäket, Norra, se Almarestäket sund /Se    
Almarestäket gd Stäkets fiske fiske    
Almarestäket, Stäket medeltida fäste /Se Stäkets färja förr färja /Se    
Almarestäket slott /Se Stäketsholmen holme    
Almarestäket, Stäket medeltida fäste /Se *Stäkeviken vik    
Almarestäket under medeltiden slott, numera gård /Se Stäkieviken vik    
Almarestäket, Stäket medeltida fäste /Se Stäksbacka backe    
Almarestäket (f. Stäket) hg Stäksbacka backe    
Almarestäket (f. Stäket) hg *Stäksström (?sund)    
Almarestäket (f. Stäket) hg +Stäkssund (Lilla Stäket) sund /Se    
Almarestäket (f. Stäket) hg Stäksön halvö    
Almarestäket (f. Stäket) hg Stäksön ö    
Almarestäket (f. Stäket) hg Stäksön ö /Se    
Almarestäke egendom StäkÖn, se Stäksön ö    
Almarestäke gd *Syltholmen holme    
Almarestäket, Stäket medeltida fäste /Se Svalgarn, se *Slodan holme    
Almarestäket (f. Stäket) hg *Svalgarn holme    
Almarestäket (f. Stäket) hg Svalgarn holme /Se    
Almarestäket (f. Stäket) hg Svalgarn holme /Se    
Almarestäket, Stäket medeltida fäste /Se Svartviken vik    
Almarestäket, Stäket f.d. slott /Se Syltholmen holme    
Almarestäke egendom Söderholmen, se Foderholmen ö    
Almarestäke egendom Söderholmen, se Foderholmen holme    
Almarestäket slott Tibbleskogen skog    
Almarestäket hg Tibbleviken vik    
Almarestäket egendom Tibbleviken vik    
Almarestäket f. fäste, nu hg Tibbleviken vik    
Almarestäket f. fäste, nu hg Tibbleviken vik    
(Almare)stäket hgd Tibbleviken vik    
Almarestäket hg *Trollens backe Saknas    
Almarestäke egd. Tuna skog skogsmark    
Almarestäket hg (med ruin efter biskopsborg) *Ålstaholm(ar) holmar    
Almarestäket f. fäste, nu hg Örnässjön sjö    
Almarestäket (Stäket) hg Örnässjön sjö    
Almarestäket hg (med ruiner av medeltidsborg)      
Almarestäket hg      
Almarestäket gd      
Almarestäket (Stäket) förr ärkebiskopssäte      
Almarestäket (förr Stäket) förr ärkebiskopsborg, nu hg      
?Almarestäket gård      
Almarestäket hg      
Almarestäket, Stäket f. medeltida fäste      
Almarestäket hg      
Almarestäke egd.      
Almarestäket förr biskopsborg, nu hg      
Almarestäket hg      
Almarestäket hg      
Almarstäk Saknas      
Almarestäket egendom      
Almarestäke (Stäket) hg      
Almarestäket hg      
Almarestäke gd      
Almarestäket hg      
Almarestäket, Stäket förr fäste      
Almarestäket hg      
Almarestäket hg      
Almarestäket hg      
Almarestäket f. slott      
Almarestäket förr slott, nu hg      
Almarestäket (f. Stäket) hg      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäke gd      
Almarestäket gd      
Stäket förr slott /Se      
Stäket säteri /Se      
Almarestäk, se Stäket säteri /Se      
*Almarestäket förr slott /Se      
Almarestäke gd /Se      
Almarestäke hg /Se      
Almarestäke hg /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäket förr biskopssäte /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäk, se Stäket säteri      
Almarestäket, Stäke Saknas /Se      
Almare-Stäke gd /Se      
Stäket gd, borg, nu samh. /Se      
Almarestäket gd och borg /Se      
Almarestäk gd /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäket egendom /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäk, se Stäket gård /Se      
Almarestäket, Stäket, se Almarestäk gård /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäket, Stäket gd /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäket, Stäket hg /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarstäk gd /Se      
Almarestäk egendom /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarestäket gd /Se      
Almarstäket gd /Se      
Stäket säteri /Se      
Almarna f.d. by      
*Almarna försv. by      
*Almarna försv. by      
Almarna f.d. by      
*Almarna förr by      
*Almarna, Yttre o. Övre försv. by      
Asker gård      
?Asker gård      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
Asker g.      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
Asker gd      
?Asker gd      
Asker gd /Se      
Asker Saknas /Se      
Asker gd /Se      
Aspvik g.      
Aspvik gård      
Aspvik gd /Se      
Aspvik hg /Se      
Aspvik gd /Se      
Aspvik gd /Se      
Aspvik gård /Se      
Aspviks kvarn Saknas /Se      
Berga gård      
Berga g.      
Berga gd      
Berga gd      
Berga gd      
Berga gd      
Berga gd      
Berga gd /Se      
Berga gd /Se      
*Biskopsstäket förr slott /Se      
*Biskopsstäket förr slott /Se      
?Ekhammar gård      
Ekhammar g.      
Ekhammar gd      
Ekhammar gårdar o. lhtr      
Ensta gd /Se      
Ensta gd /Se      
Frölunda gård      
Frölunda gd      
Frölunda gd      
Frölunda g.      
Frölunda gd      
Frölunda gd      
Frölunda by      
Frölunda by      
Frölunda by      
Frölunda by      
Frölunda gd /Se      
Frölunda Saknas /Se      
Frölunda gd /Se      
»hambralla», se Hamra försv. beb. /Se      
*Hamra försv. beb., nu del av gd      
Hamra försv. beb., nu del av gd      
Hamra del av gd      
Hamra försv. beb.      
Hamra försv. gd      
Hamra, se Lennartsnäs gd /Se      
Hamra förr säteri, nu del av gd      
»horssagierdhe» beb?      
Högnäs lht /Se      
Högnäs Saknas /Se      
Kungsängen samh. /Se      
Kyrkbyn by      
Kyrkbyn by /Se      
Källvik, se Lennartsnäs gd /Se      
Körswiik torp      
Körsvik t.      
Körsvik förr gd      
Körsvik lht      
Körsvik lht      
Körsvik gd /Se      
Lennartsnäs gd /Se      
Lennartsnäs gd /Se      
Lennartsnäs hemman /Se      
Lennartsnäs gd /Se      
Lennartsnäs gd /Se      
Lindormsnäs gd /Se      
*Nederbyn Saknas /Se      
»nidhra bynom» Saknas      
»nidhrabynom» Saknas      
»næss solen», se Stockholms-Näs sn      
Oppsylta gård /Se      
Sankt Eriks slott slott /Se      
*Sankt Eriks slott, se *Biskopsstäket förr slott /Se      
Sankt Eriks slott = Almarestäket hg /Se      
*Skinnaretorp t.      
*Skinnaretorp ödet.      
Skälby gd      
?Skälby gd      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by /Se      
Skälby Saknas /Se      
Skälby gd /Se      
Steck (Stäket), se Almarestäket hg      
Stäket, se Almarestäket gd /Se      
Stäket, se Almarestäket hg      
Stäket, se Almarestäket gd /Se      
Stäket, se Almarestäke hg      
Stäket gd /Se      
Stäkets ladugård hemman /Se      
Sylta by      
Sylta by?      
Sylta by      
?Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta Saknas /Se      
Sylta f.d. by /Se      
*Säby Saknas      
?Tibble gd      
Tibble gård      
Tibble gd      
Tibble gd      
Tibble gd      
Tibble gd      
Tibble gd      
Tibble gd      
Tibble Saknas      
Tibble gd      
?Tibble gd      
Tibble gd      
Tibble g.      
Tibble gd      
Tibble gård      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble gd      
Tibble gd      
Tibble hg      
Tibble hg      
Tibble gd /Se      
Tibble gd /Se      
Tibble gästgivaregård förr tingsställe /Se      
Tuna gård      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna g.      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
?Tuna gård      
Tuna by      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna gd /Se      
Tuna Saknas /Se      
Tuna gd /Se      
Tuna by /Se      
»yffra bynom» Saknas      
»yffra/bynom/» Saknas      
»yffrabynom» Saknas      
»ytrabynom» beb.      
*Ytrabynom egendom      
*Ytterbyn Saknas      
»ytrabynom» Saknas      
Yttra försv. gd /Se      
Ålsta gård      
Ålsta gd      
Ålsta gd /Se      
Ålsta Saknas /Se      
Ålsta gd /Se      
*Åsunda Saknas /Se      
Öråker gd      
Öråker gd      
Öråker gd      
Öråker gd      
Öråker gd      
Öråker g.      
Öråker gd      
Öråker gd      
Öråker gd      
Öråker gd      
Öråker gd      
Öråker hg      
Öråker gd      
Öråker gd /Se      
Öråker hg /Se      
»øffrabynom» beb.      
*Øffrabynom egendom      
*Överbyn Saknas /Se      
*Överbyn Saknas      
Stockholms-Näs, se Kungsängen sn      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.