ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arnö socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 163 st Naturnamn: 67 st Bebyggelsenamn: 41 st Naturnamn: 120 st
Arnö sn Arnäsholmen holme /Se Arnö socken Alviken vik
Arnö sn Arnöborg borg /Se Arnö sn Ankarstation notvarp
Arnö ö *Anön, se Oknön ö Bondarnö, se Arnö sn Arnön ö
Bond-Arnö (förr) sn, nu del av snr Arnö ö Alvik lht Arnöfjärden fjärd
Arnö sn /Se Arnö ö Arnöberg säteri, gård Banängen uppodlad äng
Arnö sn och ö Arnö ö Erikslund riven stuga Bastuvreten åker
Arnö sn o. ö Arnö ö Fridhem lht Bogärdet åker
Arnö sn ?Arnö ö Frösta gård Bollkrok vik
Arnö ö o. sn Arnö ö? Helsingbo gård Borgberget berg
Arnö sn /Se Arnön ö /Se Hästudden rivet torp Borgen cirkelformig stensättning
Arnö f.f. socken /Se Arnö ö Ingeby gård Borgviken vik
Arnö kyrka kyrka /Se Arnön ö Klockaregården lht Brännvinstratten ö
Bond-Arnö sn Arnön ö Källtorpet stuga Fläsklösan udde
Bond-Arnö sn Arnö ö Käpptorp gård Fläsklösa udd, se Fläsklösan Saknas
Bond-Arnö sn Bond-Arnö ö Lindsund stuga Färjviken vik
Bond-Arnö förr sn Bond-Arnö ö Lugnet torp Grafviken vik
Bond-Arnö sn Bond-Arnön ö Lund torp Grytan ö
Bond-Arnö sn Bondoknön, se Oknön ö Lundberga stuga Grytfötterna öar
Bond-Arnö sn *Borgen lämn. av fornborg /Se Marby säteri, gård Grytholmen, se Grytan Saknas
Bond-Arnö sn Bryggholmen ö Mossnäs torp Grytskären, se Grytfötterna Saknas
Bond-Arnö sn *Flatgrund holme Mörkret obebodd stuga Gröna vallen öar
Bond-Arnö sn Grytholmen holme Nybo stuga Gubbskär ö
Bond-Arnö sn Grönuvallsskär skär Nydal stuga Gumsberget berg
Bond-Arnö förr sn, nu del av sn »Holm æng» äng Oxhagen torp Hammarsgrundet, se Hommongrundet Saknas
Bond-Arnö socken ?Holmängen åker Piltorpet torp Helgonskär öar
Bond-Arnö sn *Hommansgrund skär /Se Prästgården Saknas Helsingbo runsten runsten
Bondarnö sn Horsgarn holme /Se Slottet riven stuga Helsingboskär öar
Bond-Arnö (numera Arnö) sn Husgarn holme Strandby gård Helsingbovik vik
Bond-Arnö sn Husgarn holme /Se Säby torp Hemgärdet åker
Bond-Arnö sn Hälsingboskären holmar Söderby gård Holmängen åker
Bondarnö förr sn *Klostergärdet gärde /Se Toffelbo riven stuga Hommongrundet grund
Bond-Arnö sn *Munkhamn Saknas /Se Törnbo torp Horsgarn ö
Bond-Arnö sn Oknön ö Utö gård Husgarn ö
Bond-Arnö förr sn Oknön ö Utö kloster klosterbyggnad Hälgarnskär, se Helgonskär Saknas
Bond-Arnö gd Oknö ö Veckhål gård Hästudden udde
Bond-Arnö sn Oknö ö Vittnäs riven stuga Hönan sten
Bonde-Arnö sn Oknö ö Vreta rivet torp Idas hamn vik
Bond-Arnö sn Oknön ö Väppeby gård Järtsin notvarp
Bond-Arnö sn Oknö ö Yxvik torp Kattskär ö
Bond-Arnö sn Oknön ö Älgshuvud gård Katsviken vik
Bondarnö förr sn, nu del av sn Oknön ö Ängsholmen gård Kippkrok berg
Bond-Arnö sn Oknön ö /Se   Klisbosundet sund
Bond-Arnö sn & ö Oknön ö   Klockbacken kulle
Bond-Arnö sn Oknön Saknas   Kolmenbacken kulle
Bondarnö f. sn, nu delad mln snr Oknön ö   Korpen ö
Bond-Arnö sn Oknön ö   Koskärsudd udde
Bond-Arnö f. sn Oknön ö   Koviken vik
Bond-Arnö f. sn Oknön ö   Kuckelkärret åker
Bond-Arnö f. sn, nu uppdelad på snr Oknön ö   Kvarnberget berg
Bond-Arnö f. sn Oknön ö   Kvarnstensgärdet åker
Bondarnö f. sn Oknön ö   Kvarnstället område
Bond-Arnö sn Oknön ö /Se   Kulla backe kulle
Bond-Arnö sn Oknön ö   Kyrkgärdet åker
Bond-Arnö sn /Se Oknön ö /Se   Kyrkhäll berghäll
Bond-Arnö förr sn /Se Oknön ö /Se   Kyrkhällsgärdet åker
Bond-Arnö sn /Se Oknön ö /Se   Käpptorpsgrundet grund
Bond-Arnö f.d. sn, nu införlivad med annan sn /Se Oknö ö /Se   Lindsundaviken vik
Bond-Arnö förr sn /Se Oknö ö /Se   Luseskär ö
Bond-Arnö kyrka kyrka /Se Oknö ö /Se   Madamsskär ö
Bond-Arnö, se Arnö Saknas »Reddare æng» äng   Mossnäs udd, se Mossnäs åsen Saknas
[Alshofdh] Saknas *Reddhare ängh Saknas   Mossnäsviken vik
Arnö (f. Bond-Arnö) prästgd /Se ?Riddargärdet åker   Mossnäsåsen höjdsträckning
*?Arnöberg hgd Vkn, se Oknön ö   Munkhamn vik
Arnöberg hg *Utöskären holmar   Norrängen åker
Arnöberg hgd Ängsholmen udde (förr ö)   Oknön ö
Arnöberg hg Ängsholmen del av holme   Oknöfjärden fjärd
Arnöberg herrg. *Öknö ö   Oknöhäll udde
?Arnöberg hg     Ottobergen berg
?Arnöberg hg /Se     Oxhaga sand sandstrand
Arnöberg säteri /Se     Prediksstolen sten
Arnöberg hg /Se     Prästgårdsviken vik
Arnö kloster fordom kloster /Se     Päronvreten åker
Bond-Arnö gd     Riddargärdet åker
Bond-Arnö gd     Ringarberget berg
Frösta Saknas /Se     Runstensgärdet åker
Frösta gd /Se     Sjövreten åker
*Grönsund försv. gd?     Skogsängen uppodlad äng
Helsingbo by     Skolgärdet åker
Hälsingbo Saknas /Se     Skråberget berg
*Helsingebro torp Saknas     Slottsängen uppodlad äng
*Hesleby Saknas     Soldathålet åker
*Hässleby försv. bebyggelse     Stabofjärden fjärd
Ingeby by? /Se     Stabyfjärden fjärd
Klostret, se Utö slott     Stenporten stenås
Marby gd     Sumphagen hage
Marby gd /Se     Svelandsberget berg
Själastugan härberge /Se     Svinryggen ö
*Staby försv. beb.     Svälthammar skog
*Staby försvunnen by     Såggärdet åker
»Staby» försv. beb.     Söderbyvik vik
Staby Saknas     Tallskärs länsman sten
»staffby» beb.     Tallskärsudd udde
*Stavby Saknas     Tjuvudden udde
*Stabby Saknas     Toffelbovik vik
[Stafby] Saknas     Torggrund ö
[Staffby] Saknas     Tratten ö
»Staffby» Saknas     Trebergs udd udde
»stoffby» försv. beb.     Trångsund åker
Strandby gård     Träsket kärr
Strandby gd     Törnbo udd udde
Strandby gd     Törnvreten åker
Strandby gd     Uggelbacken kulle
Strandby g.     Ullgumman berg
Strandby gd /Se     Ulvsunda hugge hygge
Säby torp     Utö udd udde
Säby tp     Uvberget berg
Säby gd     Uvens berg berg
[Säby] Saknas     Veckhålsskär öar
Säby torp     Vinäs udd udde
Säby gd     Vittnäs udd udde
Säby lht     Vretarns skär ö
Säby lht     Väppebyviken vik
Säby gård     Västen vik
Sätuna försv. beb.     Västens skaten grund
[Sätuna] Saknas     Västerfjärden fjärd
Sätuna försv. beb.     Yxviksfjärden fjärd
[Sætuna] Saknas     Yxviksgrundet, se Yxviks länsman Saknas
»Sætwna» Saknas     Yxviks länsman sten
Sätuna försv. beb. /Se     Älgshuvud berg berg
Söderby gård     Ängsholmen ö
Söderby gd      
Söderby Saknas /Se      
Söderby gd /Se      
?Torpet beb.      
Torpet tp      
Torpet tp      
?Torpet beb.      
Utö gård /Se      
Utö gård      
Utö gård      
Utö gd      
Utö gd      
Utö gd      
Utö medeltida slott /Se      
Utö Saknas /Se      
Utö gd /Se      
Veckhål gd /Se      
Veckol gd /Se      
Veckol by /Se      
Veckhål gd /Se      
Veckhål Saknas /Se      
Väckol by /Se      
Veckol by /Se      
Väppeby byar      
Väppeby gd      
Väppeby gård      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby gd      
Väppeby g.      
Väppeby gård      
?Väppeby by      
»Vappi» gård      
Väppeby gd /Se      
Väppeby gd /Se      
Väppeby Saknas /Se      
Yxvik torp /Se      
Älgshuvud gd      
Ängsholm herrgård      
Ängsholm herrg.      
Ängsholmen hg      
Ängsholm hgd /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.