ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Veckholms socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 628 st Naturnamn: 209 st Bebyggelsenamn: 239 st Naturnamn: 151 st
Veckholm sn Amnö ö o. egendom Veckholm sn /Se Alkärret förr kärr, nu åker
Veckholm sn Amnö halvö Veckholm socken Björnbacka kulle
Veckholm sn Amnö ö /Se Agneberg stuga Blåbärskärret kärr
Veckholm sn Berga terräng +Agnesberg Saknas Bose backe kulle, beväxt med björk
Veckholm socken Biörckefierden, se Björkfjärden, Norra fjärd Alsätra Saknas Burelund kulle, beväxt med lövskog
Veckholm sn Björkfjärden, Norra fjärd Alsätra torp Båthagsviken vik
Veckholm sn Björkfjärden, Norra fjärd Amnö Saknas Djupåkrarna åkrar
Veckholm sn Björkfjärden, Norra fjärd Amnö gård Ekbacken kulle, beväxt med ek och björk
Veckholm sn Björkfjärden, Norra fjärd Amnö skola Saknas Ekbomskär skär
Veckholm sn Björkfjärden, Norra fjärd Amnömalm lägenheter Ekbommens skär ö
Veckholm sn Björkfjärden, Norra fjärd Amsterdam Saknas Fallet uppodlad äng
Veckholm sn Björkfjärden Norra fjärd Amsterdam torp Flisa tall ö
Veckholm sn Björkfjärden, Norra fjärd Avundshagen förr namn på Nyckelögon Flisa tall tall
Veckholm sn Bjönbacka backe Basta Saknas Flisa tall tall
Veckholm sn Blackfjärden f.d. fjärd, nu ägomark Basta by Flisan holme
Veckholm sn Blåbärskärret kärr Bastaberg lht Färjsudd udde
Veckholm sn Bose backe kulle /Se Bastalund lht Gardeholm kulle
Veckholm sn *Bostbacka backe /Se Berga Saknas Grystavik vik
Veckholm sn? Brandholmssund sund /Se Berga torp Grysta vik vik
Veckholm sn Bro udde /Se Berlin Saknas Gråbo gärde åker
Veckholm sn *Börrstasundet sund Berlin torp Grässkär skär
Veckholm sn Djurgården terräng Björkliden lht Grässkär ö
Veckholm sn Dragongärdet ägomark Britenhov Saknas Gubbens loge åker och flat berghäll
Veckholm sn Ekbacken backe Britehov gård Gåsholmarna Saknas
Veckholm sn Ekbommens skär skär Brogård Saknas Stora Gåsholmen Saknas
Veckholm sn *Ekholmsängen f. äng Brogård stuga Lilla Gåsholmen Saknas
Veckholm sn Fallhov Stora ägomark Dalby, Nedre vanligt namn på Dalby, Västra Gåsholmen, Lilla ö
Veckholm sn Flisa tall, (resp. Flisan) holme Västra Dalby Saknas Gåsholmen, Stora ö
Veckholm sn ?Flisa tall ö Dalby, Västa by Gåsvrån hage
Veckholm sn Flisa tall ö Östra Dalby Saknas Hagkällan källa
Veckholm sn *Flista holmen holme Dalby,Östra by Herrmans skär ö
Veckholm sn *Flyta ö Dalby, Övre vanligt namn på Dalby, Östra Häckelbergs vik vik
Veckholm sn Färjsudd udde Dalby Saknas Häckelbergsviken vik
Veckholm sn Gardeholm kulle Dalby gata stuga Häcklan förr kärr, nu åker
Veckholm sn /Se Grunsöfiälen, se Grönsöfjärden fjärd Dalbyhill lht Hundbacken kulle
Veckholm socken Grysta vik vik Dalsäng gård i Dalby Hälsokällan källa
Veckholm socken Grystavik vik Djurgården Saknas Härjaröudd udde
Veckholm sn Grystavik vik Djurgården gård, avs. Härjarö udd udde
Veckholm sn Grystavik vik +Djurlings Saknas Härjarö udd udde
Veckholm sn Grystavik delvis igenväxt vik Djurlings stuga Hästlund hage
Veckholm sn Grystavik vik Ekholmen Saknas Kalles hål åker
Veckholm sn Grysta vik vik /Se Ekholmen säteri, gods Kalvskär Saknas
Veckholm sn Grystaviken vik /Se Eknäs Saknas Kalvskär ö
Veckholm sn Grystavik f.d. vik Eknäs torp Kattan ö
Veckholm sn Grystavik vik Eriksberg Saknas Kattrumpan skär
Veckholm sn Grässkär holme /Se Eriksberg lht Kattrumpan ö
Veckholm sn Grässkär skär Eriksborg torp Kohagen hage
Veckholm sn Grönsöfjärden fjärd Erikslund lht Kohagen hage
Veckholm sn Grönsöfjärden fjärd Lilla Fallhov Saknas Kohagsskiftet åker
Veckholm sn Grönsöfjärden fjärd Fallhov, Lilla torp Kopparviken vik
Veckholm sn Grönsöfjärden fjärd Stora Fallhov Saknas Korpoholm hage
Veckholm sn Gubbens loge åker /Se Fallhov, Stora torp Kråkbacken kulle
Veckholm sn Gåsholmarna holmar Flasta Saknas Krångeldansen åkrar
Veckholm sn Gåsholmarna holmar Flasta by Kungsängen åker
Veckholm sn Gåsholmen, Stora o. Lilla holmar Flisa tall Saknas Kungsängskällan källa
Veckholm sn Gåsholmen Lilla holme Furulid lht Kvarnbacken kulle
Veckholm sn Gåsholmen Stora holme Fågelbacken riven stuga Kyrkgärdet åker
Veckholm sn Gåsvrån terräng Fågelsången lht Källbacken kulle
Veckholm sn Gååsholmarna, se Gåsholmarna holmar Gamla soldattorpet, se 1 Grytsta soldattorp Saknas Källgärdet åker
Veckholm sn *Halstenudd udde Grindlura gammalt namn på Furulid Kärrhagen hage
Veckholm sn Heckelbergs broen, se *Häcklebergsbron bro Gertens stuga Lerorna åker
Veckholm sn Hermans skär skär +Gertstorp Saknas Lillgärdet åker
Veckholm sn *Hesön udde Gerdstorp torp Lill Jansbacken backe
Veckholm sn Hiulsta holm, se Tjulstaholm f.d. ö, nu halvö Granlund Saknas Lilla Lindholmen Saknas
Veckholm sn Häcklan åkermark Granlund stuga Lindholmen ö
Veckholm sn Häcklan f.d. vik, nu ägomark Grindbo Saknas Stora Lindholmen Saknas
Veckholm sn Häcklan ägomark Grindbo torp Lindholmen ö
Veckholm sn Häcklebergsviken vik Gripsvall Saknas Lottas vinkel riven stuga
Veckholm sn *Häcklebergsbron bro Gripsvall torp Långbacka höjdsträckning, beväxt med skog
Veckholm sn Hälsokällan källa Grysta Saknas Långstensbacken backe
Veckholm sn Härjarö ö (nu på fast land) /Se Grysta by Långtarmen åker
Veckholm sn Härjaröudd udde Grysta soldattorp Saknas Mose backe Saknas
Veckholm sn Härjarö udd udde Gröndal riven stuga Munksten ö
Veckholm sn Hästlund lund Gustavberg Saknas Munkstenen sten
Veckholm sn *Hästö Saknas Gustavsberg torp Myran förr sankt och kärr, nu åker
Veckholm sn *Hästö? Saknas /Se Guttan Saknas Myrlund hage
Veckholm sn Kalvskär ö Guttan stuga +Myrskär del av St. Gåsholmen
Veckholm sn Kalvskär holme /Se Hedsta Saknas Myrskär ö
Veckholm sn Kalvskär holme Hedsta gård Månskenshagen hage
Veckholm sn Kalvskär skär Hospital ålderdomshem Månstigen riven stuga
Veckholm sn Karlberg kulle Hospital ålderdomshem Mörkreskog skog
Veckholm sn Kattan ö Hovgårds gård Nybobacka hage
Veckholm sn Kattrumpan ö Häckelberg gammalt namn på Britehov Nybogrundet grund
Veckholm sn Kiulstaholm, se Tjulstaholm förr ö, nu halvö Hällholmen Saknas Nybo vik vik
Veckholm sn Klockarskär skär Hällholmen torp Nyboviken vik
Veckholm sn Klockarskär holme /Se Hällsta Saknas Nymötet grund
Veckholm sn Klockarskär skär /Se Hällsta gård Nymötet ö
Veckholm sn Klockarskär skär /Se Härjarö Saknas Nötlund hage
Veckholm sn *Knarslaviken f.d vik, nu ägomark Härjarö gård Odensholmen Saknas
Veckholm sn Kopparviken vik Högbo lht Odensholmen ö
Veckholm sn Korpboholm udde Jennylund torp Stora Ornsholmen och Lilla Ornsholmen Saknas
Veckholm sn Knarrswijken, se Torsviviken vik Kapitlet I och II stugor Ornsholmarna öar
Veckholm sn Kråkbacken backe Karlhäll lht Oxviken vik
Veckholm sn Kungstorpet terräng Karlslund Saknas Paddviken Saknas
Veckholm sn Kungsängen åker Karlslund riven stuga Paddviken vik
Veckholm sn *Källstaholmen f.d. holme Karlsro lht Piltäppan åker
Veckholm sn Köksviken vik Karlsro riven stuga Pontusskiftet åker
Veckholm sn Lilla holmen udde Karlsro lht Portugals udd (udde)
Veckholm sn /Se Lindbergs backar backar Karlsvik lht Portugals udd udde
Veckholm sn /Se Lindholmen, Lilla, se Kalvskär ö Klockarboställe Saknas Rödbohagen hage
Veckholm sn /Se Lindholmen, Lilla holme Komministerboställe Saknas Rönnbacken kulle
Veckholm sn /Se Lilla Lindholmen, se Kalvskär holme Korpbo Saknas Sandells äng beteshage
Veckholm sn /Se Lindholmen, Lilla holme Korpbo torp Sandskär udde
Veckholm sn /Se Lindholmen, Stora ö +Lilla Korpbo Saknas Silverkoppsgärdet igenlagd åker
Veckholm sn /Se Lindholmen, Stora ö Korsbacka Saknas Skaftskär ö
Veckholm sn /Se Lindholmen, Stora ö Korsbacka gård i Säby Skallerbacken förr skog, nu åker
Veckholm sn /Se Lindholmen, Stora holme Lilla Kungstorpet Saknas Skarphagen hage
Veckholm sn /Se Lindholmen, Stora holme Kungstorpet,Lilla stuga Skogsplogen åker
Veckholm sn /Se ?Lindholmen, Stora holme /Se Stora Kungstorpet Saknas Skvattervreten åker
Veckholm sn /Se Lindholmen Stora ö Kungstorpet riven stuga Slåtterhagen hage
Veckholm sn /Se Lindholmen, Stora holme Kvarnbacken riven stuga Smebacken kulle
Veckholm sn /Se Lindskär holme Kynge Saknas Sparrin grund
Veckholm ö /Se Lindskär, Lilla holme Kynge by Sparin sten
Veckholm sn /Se Ljusendal terräng Laggarö Saknas Spjället åker
Veckholm sn /Se London ägomark(?) Laggarö torp Staffskär ö
Veckholm sn /Se Långbacka terräng Landskär Saknas Staffskär (skär)
Veckholms kyrka kyrka /Se Långberget berg(?) Landskär torp Stenvadsbro bro
Veckholms kyrka Saknas /Se *Långbergsbacken Saknas Ljusendal Saknas Stenvadsäng åker
Amnö egendom Mellanholmen o. Odensholmen, se Ornsholmarna holmar Ljusendal gård Stenvreten åker
Amnö egendom *Munken, se Sparin holme London Saknas Storskogen skog
Amnö egendom Myrlund lund London torp Störbacken beteshage
Amnö egendom /Se Myrskär halvö Lottenborg lht Sundbyholm skogbeväxt udde
Amnö gård Månskenshagen terräng Lugnet Saknas Sundbyviken vik
Amnö gård /Se Mälaren sjö Lugnet stuga Svälten åker
Amnö egendom Mörkreskog skog Lugnet stuga Svälten åker
Amnö hg Nybogrundet ö Lundstugan stuga Säby Löt småstugor
Amnö gd Nybo vik vik Lunkens riven stuga Tallbacksvreten åker
Amnö by Nygårds Wijken, se Torsviviken vik Lustekulla stuga Tallmyra stuga
Amnö gd Nygårdswijken, se Torsviviken vik Lybeck Saknas Tjulstaholm skogbeväst udde
Amnö hg Nötlund lund Lybeck lht Tjulsta skär ö
Amnö gd Odensholmen o. Mellanholmen, se Ornsholmarna holmar Lilla Lybeck Saknas Torngrundet Saknas
Amnö gd Ornsholmarna holmar Löten torp Torpholmen Saknas
Amnö g Ornsholmarna öar Löttorpet Saknas Torpholmen Saknas
Amnö gd Oxviken vik Malmen Saknas Torpholmen ö
Amnö by Paddviken vik Malmen lägenheter Torsviviken Saknas
Amnö gård /Se Paddviken vik Mariedal lht Tregölingen Saknas
Amnö by /Se Portugal ägomark Lilla Marielund Saknas Treölingen ö
Amnö gd /Se Portugals udd udde Stora Marielund Saknas Trollberget berg
Amnö by /Se Portugals udd triangelpunkt Marielund riven stuga Trögdsgården samlingslokal
Amnö gd /Se Prästfjärden fjärd +Marn Saknas Utropet rivet torp
Amnö gd /Se ?Prästholmen holme Marn torp Vretbackavreten åker
Amnö egendom /Se Prästholmen holme /Se Mellangården gård i Flasta Vårtkällan källa
Amnö Saknas /Se Prästholmen holme Mellangården bebyggelse Ålandsängen åker
Ampnö, se Annö egendom /Se Prästholmen holme /Se Mobacka stuga Ängsviken vik
Amnö gård /Se Prästholmen holme /Se Morskens stuga Ängsviken vik
Apalle hmn /Se Prästholmen holme /Se Munksten Saknas Äppelnäsgrund Saknas
Basta by Sandholmen, se Sandskär skär Målartorpet Saknas Äppelnäsgrundet grund
Basta by Sandholmen, se Sandskär holme Målartorp torp Ökstocksbacken kulle
Basta by Sandholmen, se Sandskär holme Mörkret stuga Österbyudd Saknas
Basta by Sandholmen, se Sandskär holme Mörket riven stuga Österby udd udde
Basta by Sandholmen, se Sandskär holme Norrgården gård Överholm åker
Basta by Sandskär udde Norrgården gård i Flasta  
Basta by /Se Sandskär skär Norrgården bebyggelse  
Basta by /Se Sandskär holme Nybo nu rivna byggnader  
Basta by /Se Sandskär holme Nyboda Saknas  
Basta Saknas /Se Sandskär holme Nybogrund grund  
Basta Saknas /Se Sandskär holme Nybygget lht  
Basta by /Se Sandskär skär Nybygget lht  
*Birghesta okänd gård Skaftskär holme Nyckelögon torp  
*Berista okänd gård Skaftskär skär Nytorp Saknas  
?Dalby by Smedsslätten ägomark Nytorp lht  
Dalby by Snytan ägomark Oskarsberg f.d. soldattorp  
Dalby by Solbergsviken vik Paris stuga  
Dalby by Sparin holme Petersburg Saknas  
Dalby by? Sparin holme Pettersburg torp  
Dalby by Spegubben holme Portugal Saknas  
Dalby by Spegubben holme /Se Portugal stuga  
Dalby by Spegubben ö /Se Prästgården Saknas  
Dalby by Spegubben holme /Se Prästgården kyrkoherdeboställe  
Dalby by Stenskär holme Raden statstugor  
Dalby by Stenskär skär Rensberg lht  
Dalby by Stora holmen udde Rosendal nytt namn på Korpbo  
Dalby by Storskogen skog +Rävled Saknas  
Dalby by *Sundby gärde gärde Rävledet lht  
Dalby by Sundbyviken vik Rödbo statbyggning  
Dalby by Sveden ägomark Sandvikens Saknas  
Dalby Saknas Säby löt ägomark Sandviken fiskarboställe  
Dalby by Tittut ägomark Schlesvig Saknas  
Dalby by Tiulsta holmen, se Tjulstaholm udde Schleswig äldre namn på Ljusendal  
Dalby by Tjulstaholm f.d. holme Segla Saknas  
Dalby by /Se Tjulstaholm förr ö, nu halvö Segla gård  
Dalby, Västra by /Se Tjulstaholm halvö Skaftskär Saknas  
Dalby, Västra och Östra byar /Se Tjulstaholm f.d. ö, nu halvö Skolhus Saknas  
Dalby, Västra by /Se Tjulstaholm udde Skolhus Saknas  
Dalby, Västra Saknas /Se Tjulstaholmen ö /Se Skuggan stuga  
Dalby, Östra by /Se Tjulstaholm udde Skälby Saknas  
Dalby, Östra by /Se Tjulsta skär skär Skälby gårdar  
Dalby, Östra och Västra byar /Se Torpholmen holme Sodom stuga  
Dalby, Östra by /Se Torpholmen holme Sofielund Saknas  
Dalby, Östra Saknas /Se Torsviviken vik Sofielund lht  
[Ekeby] Saknas Torsviviken vik Solberg lht  
*Ekeby Saknas Torsviviken vik Solhem stuga  
Ekeby gård /Se Torsviviken vik Solhem lht  
Ekholmen hg Torsviviken vik Spettalet Saknas  
Ekholmen hg Torsviviken vik /Se Stenbro torp  
Ekholmen hg Trollberget berg Stenbrotorp = Stenbro Saknas  
Ekholmen hg Tvigölingen ö Stenhuset tegelstenshus  
Ekholmen hg /Se Tvigölingen ö Stensved Saknas  
Ekholmen hg *Wekholmen = Prästholmen? holme Stensved torp  
Ekholmen hgd Väppeby källa källa Sundby Saknas  
Ekholmen gd *Ängesholm(en) holme Sundby by  
Ekholmen hg Ängshagen terräng Sundsbacka lht  
Ekholmen hg Ängsviken vik Sundsholm gård i Sundby  
Ekholmen gd Ängsviken vik Sveden Saknas  
Ekholmen hg Äppelnäsgrundet udde Sveden torp  
Ekholmen gd Österbybacke backe Såby Saknas  
Ekholmen gd Österbyudde udde Säby by  
Ekholmen hg Österby udd triangelpunkt Säbylöt Saknas  
Ekholmen gd Österby udd udde Södergården gård i Väppeby  
Ekholmen gd   Södergården gård i Flasta  
Ekholmen hg   Södergården gård i Dalby  
Ekholmen hg   Tittut Saknas  
Ekholmen hgd   Tittut riven stuga  
Ekholmen hg   Tjulsta Saknas  
Ekholmen hg   Tjulsta by  
Ekholmen hg   Tomta Saknas  
Ekholmen hg   Tomta gård  
Ekholmen hg   Torsberg Saknas  
Ekholmen slott   Torsberg gård i Dalby  
Ekholmen hg   Törntorpet Saknas  
Ekholmen hg   Törntorpet riven stuga  
Ekholmen hgd   Vargbacka stuga  
Ekholmen hg   Vistbacka lht  
Ekholmen hgd   Vretbacka lht  
Ekholmen hg   Västra Väppeby Saknas  
Ekholm hgd   Väppeby by  
Ekholmen hg   Östra Väppeby Saknas  
Ekholmen hgd   Väppeby by  
Ekholmen hg   Väppeby Saknas  
Ekholmen hgd   Väppeby grustag Saknas  
Ekholmen hg   Väppebylund lht  
Ekholmen hgd   Åkerby Saknas  
Ekholmen hg   Åkerby by  
Ekholmen hgd   Ål Saknas  
Ekholmen hg   Ål gård  
Ekholmen hgd   Ön Saknas  
Ekholmen hg   Ön gård  
Ekholmen hgd   +Österby Saknas  
Ekholmen hg   Österby gård  
Ekholmen hgd      
Ekholmen hg /Se      
Ekholmen gd      
Ekholmen hgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hgd      
Ekholmen hgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hgd      
Ekholmen herrgård      
Ekholmen herrgård      
Ekholmen herrgård      
Ekholmen gd      
Ekholmen gd      
Ekholmen gd      
Ekholmen herrg.      
Ekholmen gd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen gd      
Ekholmen gd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen gd      
Ekholmen gd      
Ekholmen hg /Se      
Ekholmen hg      
Ekholmen gd      
Ekholmen hd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg /Se      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg /Se      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen gd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen g      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen gd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen herrg.      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen herrg.      
Ekholmen hgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hgd /Se      
Ekholmen hg /Se      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hrgd      
Ekholmen hrgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hrgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hrgd?      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hrgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen säteri      
Ekholmen gd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hrgd      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg /Se      
Ekholmen hg      
Ekholmen hg /Se      
Ekholmen gård /Se      
Ekholmen hg /Se      
Ekholmen gd /Se      
Ekholmen medeltida gd, nu herrgård /Se      
Ekholmens rättaredöme f. rd      
Flasta by      
Flasta lht      
Flasta by      
Flasta by      
Flasta lht      
Flasta by      
Flasta by      
Gerdstorp torp /Se      
Grindbo beb.      
[Grinnbo] torp      
Grindbo t      
?Grysta by      
Grysta gd      
Grysta by      
Grysta gd      
Grysta by      
?Grysta by      
Grysta by      
Grysta by /Se      
Grysta by /Se      
Grysta by /Se      
Grysta Saknas /Se      
Gärdstorp Saknas /Se      
Hedsta by      
Hedsta by      
Hedsta gård      
Hedsta by      
Hedsta by      
Hedsta gd      
Hedsta by      
Hedsta by      
Hedsta by      
Hedsta by      
Hedsta by      
Hedsta by /Se      
Hedsta Saknas /Se      
*Helgaby Saknas      
*Helleby Saknas      
»helsista» Saknas /Se      
*Husby Saknas      
Häckelberg kvarn      
Häckelberg kv.      
»hæklaboda» beb.      
*Heklebode Saknas      
Hällsta gård      
Hällsta gd      
Hällsta gd      
Hällsta by      
Hällsta gd      
Hällsta g      
Hällsta gd      
Hällsta by /Se      
Hällsta by /Se      
Hällsta rättaredöme f. rd      
Härjarö gd      
Härjarö gd      
Härjarö g.      
Härjarö gd      
?Härjarö gd      
Härjarö g      
Härjarö gd      
Härjarö hg      
Härjarö by      
Härjarö gd /Se      
Härjarö gd o. halvö /Se      
Härjarö gård o. by /Se      
Härjarö gd /Se      
Härjarö gd /Se      
*Karlsmark beb.      
*Karlsmark Saknas      
[Karpebo] torp      
*Knarrastom Saknas      
»Knarrastom» beb.      
*Knarrsta Saknas      
Knarrastom Saknas /Se      
Korpbo torp      
»krakoboda» beb.      
Kylista, se Tjulsta by      
*Kylysta, se Tjulsta by      
Kynge gård      
Kynge gård      
Kynge g.      
Kynge gd      
Kynge gd      
Kynge by      
Kynge gd      
Kynge gd /Se      
Kynge gd      
Kynge gd      
Kynge gd      
Kynge gård /Se      
Kynge by /Se      
Kynge Saknas /Se      
Kynge gd /Se      
Kynge gd /Se      
Kynge gd /Se      
Kynge gård /Se      
Kynge gd /Se      
Kynge gd /Se      
Kyngeby Saknas /Se      
?Kysinge Saknas /Se      
*Norra landet jd      
Nyboda gd      
Nyboda g.      
Nybo nedrivna byggnader      
Nyboda g.      
Segla gård      
Segla gd      
Segla gd /Se      
Segla gård /Se      
Skälby by      
?Skälby gd      
Skälby gd      
Skälby by      
Skälby by el. gd      
Skälby gård      
Skälby gd      
Skälby gård /Se      
Skälby gård /Se      
Stenbro gd /Se      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby gård      
Sundby by      
Sundby gd      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by /Se      
Sundby by /Se      
Sundby Saknas /Se      
Sundby by /Se      
Sundsholm gård /Se      
?Säby by      
?Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by /Se      
Säby Saknas /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
?Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta by      
Tjulsta Saknas /Se      
Tjulsta by /Se      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta gd      
Tomta by      
Tomta by      
?Tomta gd      
Tomta by /Se      
Tomta Saknas /Se      
Tomta gd /Se      
Tomta by /Se      
Tomta by /Se      
*Utö Saknas      
»vekol», se Veckholm sn      
Wekoll, se Veckholm sn      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
?Väppeby by      
?Väppeby by      
Väppeby, Västra by /Se      
Väppeby, V. Saknas /Se      
?Väppeby by /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby, V:a o. Ö:a byar /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby, Västra o. Östra byar /Se      
Väppeby by /Se      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
?Åkerby by      
Åkerby by /Se      
Åkerby by /Se      
Åkerby by /Se      
Åkerby Saknas /Se      
Åkerby by /Se      
?Ål by      
Ål gd      
Ål by      
Ål by?      
Ål by      
Ål by      
?Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by /Se      
Ål gd /Se      
Ål gd /Se      
Ön gd      
Österby by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.