ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Ryds socken : Bro härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 328 st Naturnamn: 164 st Bebyggelsenamn: 186 st Naturnamn: 116 st
Ryd, Västra sn Alholmen holme Ryd, V. socken Nummerförteckning förteckning
Ryd, Västra sn Bastuvreten ägomark Ryd, Västra sn Nummerförteckning förteckning
Ryd, Västra sn Bergshammarswijken, se Granhammarsvik vik Ryd råttor inbyggarbeteckning Abborrberget berg
Ryd, Västra sn *Bergshammarviken vik Bjurs lht Alholmen holme
Ryd, Västra sn Bockholmen holme Bjursboda, se Bjurs lht Alholmen holme
Ryd, Västra sn *Bockholmen holme Bjursboda Saknas Bjursboda vik vik
Ryd, Västra sn *Bockholmen holme Bjällbo hemman Björkboda vik vik
Ryd, Västra sn /Se Borghagen terräng Björkboda lht Brända holmen holme
Västra Ryd sn Bruksviken vik Björkboda Saknas Dalsängen äng
Västra Ryd sn Brända holmen holme Borgen statarboställe Dammgärdet gärde
Västra Ryd sn Dalkarlskärret kärr Bredsten Saknas Dammkärret kärr
Ryd, Västra sn Dalsängen ägomark Bredsten lht Dammskogen skog
Ryd, Västra sn Dammgärdet ägomark Brokmyra lht Dragonhagen hage
Ryd, Västra sn Dammgärdet ägomark Brokmyra Saknas Ekbacksviken vik
Ryd, (numera Västra) sn Dammkärret kärr Brunna by Erik Janssons smedja berg
Ryd sn *---dorsholm, se ?Munkholmen Saknas Brunna Saknas Tallbacken landsvägsbacke
?Ryd, Västra sn Ekhagen terräng Bränntorpet lht Fiskeby skog skog
Ryd, Västra sn Fiskebybacke backe Brändtorp Saknas Fiskebyäng äng
?Ryd, Västra sn Fiskebybacke backe Busktorpet t Fårbacken berg
?Ryd, Västra sn Fiskeby skog skog +Busktorp Saknas Gammeläng kärr
Ryd, Västra sn Fiskeby skog skog Dammen lht Granfjärden fjärd
Västra Ryd sn Fiskeby skog skog Dammen Saknas Granhammarsviken Saknas
Ryd, Västra sn *Foderhäll sten?, berg? +Fattighus Saknas Granhammars vik vik
?Ryd, Västra sn *Foorhäll berg? +Fiskarboställe Saknas Granhammarsvik vik
?Ryd, Västra sn *Fågelfällsråån gränsmärke Fiskeby by Hackulla backe höjd
Ryd, Västra sn Gammeläng terräng Garpeboda hemman Hammaren berg
Ryd, Västra sn Granhammar triangelpunkt +Garpeboda Saknas Harvavik vik
?Ryd, Västra sn Granhammarvik vik Glömhem Saknas Hemängen äng
Ryd Västra sn Granhammarsvik vik +Glömhem Saknas Hällvarpsgrundet grund
Västra Ryd sn Granhammarsviken del av Mälaren /Se Gottröra lht Härvavik, se Harvavik vik
Västra Ryd sn Granhammarsvik vik Granhammar säteri Höggrundet grund
?Ryd, Västra sn Gunnborgen terräng Granhammar Saknas Kasmo kärr kärr
Ryd, Västra sn *Gällövsta skog skog Granliden lht Klubberget berg
?Ryd, Västra sn Görjaskogen skog Grindstugan Saknas Kyrkgärdet gärde
Ryd, Västra sn Görja udd udde Grindstugan stuga Kattberget bergudde
Ryd, Västra sn Hammarbacken höjd /Se Gröndal Saknas Kärrboda vret vret
Ryd, Västra sn Hammaren skog Gröndal lht Kärrboda äng äng
?Ryd, Västra sn Hattkullsbacken backe /Se Gällövsta Saknas Lejondalssjön sjö
?Ryd, Västra sn (Löfsta eller), Hofwa Siöön, se Lejondalssjön sjö Jällövsta hemman Lejondalsjön Saknas
Ryd, Västra sn Holmen holme Gällövsta Saknas Lejondalssjön Saknas
Ryd, Västra sn Holmen holme Görja lht Liljekonvaljeholmen holme
Ryd, Västra sn *Härbergaholmen holme Görja Saknas Liljekonvaljsholmen holme
Ryd, Västra sn Höggrundet grund Haga Saknas Lilla vreten vret
Västra Ryd sn Jellösta Skogh, se Gällövsta skog skog +Haga Saknas Ljusa bergen berg
Ryd, Västra sn Kyrktorp terräng Hagalund lht Långängen äng
Ryd, Västra sn Leerberga Holmen, se Holmen holme +Hagalund Saknas Löva. Stora, o. Lilla holmar
Ryd, Västra sn Lejondalssjön sjö Hammarbo Saknas Lilla Lövholmen holme
Ryd, Västra sn Lejondalssjön sjö /Se Harhållet lht Stora Lövholmen holme
?Ryd, Västra sn Lejondalssjön sjö +Härmyln (lht) Lövholmen, Stora o. Lilla, se Löva, Stora o. Lilla holmar
Ryd, Västra sn Lejondalssjön sjö /Se Härmyln Saknas Lövsta fjärd del av sjö
Ryd, Västra sn Lerberga skog skog Katrinedal Saknas Munkhomen holme
Ryd, Västra sn Lerberga skog skog Katrinedal lht Munkholmen holme
Västra Ryd sn /Se Liljekonvaljeholmen, se *Härbergaholmen holme Katrinedals skola skola Märrkärret kärr
Ryd, Västra sn Lillsjön sjö Klockaregården klockarebost. Nasudd udde
Ryds, Västra, kyrka kyrka /Se Ljusa bergen berg +Klockaregården förr klockarbost. Nasudds grunder grund
Västra Ryd sn /Se *Långbroberget berg Korsvreta Saknas Nibble dynan bergsudde
Ryd, Västra sn /Se Långhagen terräng Korsvreta lht Norrbacka höjd
Ryd, V sn Långkärret kärr Kulla Saknas Norsudd, se Basudd udde
Ryd, V:a. sn /Se Långängen ägomark Kulla lht Nybygge äng äng
Västra Ryd sn /Se Löfsta, (eller Hofwa) Siöön, se Lejondalssjön sjö +Kvarntorp Saknas Näsudden, se Nasudd udde
Ryd, Västra sn /Se Löva, Lilla udde Kvarntorpet lht Näsudd, Lilla udde
Ryd, Västra sn /Se Löva, Stora udde Kyrkoherdebostället, se Prästgården Saknas Näsudd, Stora udde
Ryd, V. sn /Se Munkholmen, se *Tärnön holme +Kyrktorpet Saknas Näsviken vik
Ryd, Västra kyrka /Se Munkholmen ö Kyrktorpet Saknas Näsvreten vret
Ryd, se Västra Ryd sn /Se ?Munkholmen holme Kärrboda Saknas Odonkärret kärr
Brunna hg Munkholmen holme Kärrboda, Södra, Västra o. Östra lhter Oppvreten vret
Brunna gd Munkholmen holme Lerberga Saknas Ormholmen holme
Brunna Saknas /Se Munkholmen holme Lerberga hemman Ormskär skär
Brunna gd /Se Munkholmen holme /Se Lillboda Saknas Paradisholmen holme
?Fiskeby gd Munkholmen holme Lillboda hemman Paradisholmen holme
Fiskeby gd Munkholmen holme Lillboda Saknas Pilholmen (holme)
*Foderhåld, el. Foderhälla Saknas Nasudd udde Lilleberg lht Pilholmen holme
Garpeboda Saknas /Se Nasudd udde Lillgärdet Saknas Pilkrogen, se Pilholmen holme
Garpeboda förr hemman /Se Nasudd udde Lillgärdet lht Roparudden udde
Granhammar hg Nibble dynan terräng Lindesvik lht Samuelsvret vret
Granhammar hg Nibble dynan terräng Lilltomta lht Sandhagen hage
Granhammar hg *Norra dalkarlsröjningen Saknas Lugnet Saknas Sigtuna nyckel Saknas
Granhammar hg Nyckelstenen sten /Se Lugnet lht Sigtuna nyckel skär
Granhammar hg /Se Nyckelstenen häll /Se Lund Saknas Sigtunaskarven fjärd
Granhammar gd Nyckelstenen sten /Se Lurbacka Saknas Sjötorpsholmen holme
Granhammar hg Nyckelstenen sten /Se Lurbacka lht Sjötorps udde udde
Granhammar gd Nydal, Lilla ägomark Lövsätra Saknas Sjötorpsviken vik
Granhammar hg Nygärdet ägomark Lövsätra lht Skarven, se Sigtunaskarven fjärd
Granhammar gd Nysätra ägomark +Nibble Saknas Skatviken vik
Granhammar hg Näsudden, se Nasudd udde Nibble hemman Skäret holme
Granhammar hg Paradisholmen holme Nyborg lht Smedberget bergudde
Granhammar herrg. Petersborg terräng Nybygget Saknas Smedhagen hage
Granhammar gd ?Pilholmen holme Nybygget lht Snickartorpsäng äng
Granhammar hg ?Pilholmen holme Nydal Saknas Splintbacken landsvägsbacke
Granhammar gd Pilholmen holme Nydal lht Stenskär skär
Granhammar by *Riddarpil udde? Nysätra Saknas Storvreten vret
Granhammar by *Riä Träsk förr träsk Nysätra lht Storängen äng
Granhammar gd ?Roparuddsgrunden holmar Paradiset Saknas Storängen äng
Granhammar hg Roparuddsgrunden grund Paradiset lht Suggmossen mosse
Granhammar herrg. *Råbergsråån gränsmärke Perrersborg lht Sundby brygga ångbåtsbrygga
Granhammar g. *Rödja utmark utmark Pettersborg Saknas Sundet vik
Granhammar herrg. Samuelstorp terräng Prästgården Saknas Svansberg berg
Granhammar hg Sigtuna nyckel stenblock /Se Prästgården kyrkoherdeboställe Svarthålet vik
Granhammar hg Sigtuna nyckel stenblock /Se Roligheten Saknas Svinajorden mark
Granhammar hg Sigtuna nyckel stenblock /Se Roligheten lht Sätradalsbacken landsvägsbacke
Granhammar hg Sigtuna Nykel stenblock +Rosendal Saknas Sätra kil åkermark
Granhammar hg Sigtuna Nykel stenblock Rosendal Saknas Södra skogen skog
Granhammar hg Sigtuna Nyckel stenblock Rydjan Saknas Tegelviken vik
Granhammar hg Sigtuna nyckel stenblock /Se Rydjan lht Torsätra vik vik
Granhammar hg Skarven vik Rydstugan stuga Tranbyggeån å
Granhammar hgd Skarven fjärd +Råbäck Saknas Trehusbacken backe
Granhammar hg Skarven vik Råbäck t Tärnsund sund
Granhammar hg Skarven vik +Samuelstorp Saknas Tärnsund sund
Granhammmar hg Skarven fjärd /Se Samuelstorp t Uppgårdsgatan landsväg
Granhammar hg Skarven fjärd Sandboda Saknas Uppgårds gärde gärde
Granhammar gd Skarven vik Sandboda lht Uppgårds skog skog
Granhammar hgd Skarven vik Sigfridsborg Saknas Uttertorps backen backe
?Granhammar herrgård Skarven sjö /Se Sigfridsborg lht Vallahagen hage
Granhammar hg Skarven fjärd /Se Sjötorpet lht Viken sjö
Granhammar herrg. Smedhagen terräng Sjötorpet Saknas Örnässjön sjö
Granhammar g Snickartorpsbacken backe Skogsborg lht Örnässjön Saknas
Granhammar hg Snickartorpsbacken backe Skogvaktarns skogvakt.bost.  
Granhammar hgd Snygghäll terräng Skogvaktarboställe Saknas  
Granhammar hg Stenskär holme /Se Skolhus Saknas  
Granhammar hgd Stenskär skär +Skrivartorp Saknas  
Granhammar hgd Stentorpsviken vik Skrivartorp t  
Granhammar hgd Storängen ägomark +Slottet Saknas  
Granhammar herrgd. Stäket sund Slottet statarbyggnad  
Granhammar hg Suggmossen ägomark Snickartorp Saknas  
Granhammar hgd *Suirsta skog skog Snickartorp t  
Granhammar hg Svinajorden ägomark +Snygghäll Saknas  
Granhammar hg Syltholmen holme Snygghäll Saknas  
Granhammar hg Sätra kil terräng Sofiero lht  
Granhammar hg Södra skogen skog Solbaset Saknas  
Granhammar hg Tallskäret skär Solbaset lht  
Granhammar hg *Tornedalsgrund holme Solberga lht  
Granhammar hg *Torsholm ö Stenbacka lht  
Granhammar hg *Torsholm ö Stenskär (skär)  
Granhammar hg *Torsätra skog skog Stentorpet Saknas  
Granhammar hg Torsätra triangelpunkt +Stentorpet Saknas  
Granhammar hg *Tranbygge skog skog Stigstorp lht  
Granhammar hg *Tranbygge äng äng Storsätra lht  
Granhammar hg Tånghammaren terräng Stålboda Saknas  
Granhammar herrg. *Tång skog skog Stålboda lht  
Granhammar hg Tärnsundet sund Sundby Saknas  
Granhammar hg Tärnsund sund Sundby säteri  
Granhammar Saknas /Se Tärnsund sund Sveden handelslht  
Granhammar hg /Se Tärnsund sund Sveden lht  
Granhammar gd /Se Tärnsund sund Svedjesta Saknas  
Granhammar gods /Se Tärnsund sund +Såg Saknas  
Granhammar gd /Se Tärnsund sund Sätra lht  
Grenhammar, se Granhammar hg Tärnsund sund Sätra, Lilla lht  
Grænhammar, se Granhammar herrg. Tärnsundet sund /Se Lilla Sätra Saknas  
Gällövsta gård Tärnsund sund Stora Sätra Saknas  
Gällövsta gd Tärnsund sund /Se Sätradal Saknas  
Gällövsta gd /Se Tärnsund sund /Se Sätradal lht  
Gällövsta gd /Se Tärnö, se Munkholmen ö +Tegelbruk Saknas  
Jällövsta gd /Se *Tärnön ö Tegelbruk Saknas  
Lerberga gård Tärnön, se Munkholmen holme +Tegelbruk Saknas  
Lerberga gård Tärnöön, se Munkholmen holme Tibble säteri  
Lerberga gård Törnesund, se Tärnsundet sund /Se Tillfället Saknas  
Lerberga g Uppgårdsskogen skog Tillfället lht  
Lerberga gd *Örnäshagen hage Torsätra Saknas  
Lerberga gd Örnässjön sjö Torsätra säteri  
Lerbärga g. Örnässjön sjö Tranbygge Saknas  
Lerberga gd Örnässjön sjö Tranbygge säteri  
Lerberga gd *Örnäs storäng Saknas +Trehus Saknas  
Lerberga gd *Örsta skog skog Trehus t  
Lerberga by Öskogen skog Trekanten Saknas  
Lerberga gd /Se   +Trekanten Saknas  
Lerberga Saknas /Se   Tång by  
Lerberga gd /Se   Tång Saknas  
Lövsätra torp /Se   Tärnsund lht  
Lövsätra Saknas   Uppgården Saknas  
*Nibble Saknas   Uppgården lht  
Nibble g   Upplands-Bro kommun  
Nibble gd   +Uttertorp Saknas  
Nibble gd   Uttertorp t  
Nibble gd /Se   Viby Saknas  
Nibble gd   Viby säteri  
Nibble gd   Väsby hemman  
Prästgården gd /Se   +Ångsåg Saknas  
Prästgården gd /Se   Ängstorp Saknas  
Rosendal torp /Se   Ängstorpet lht  
Rosendal torp /Se   Ön Saknas  
?Ryd kyrkby   Ön lht  
Sundby hg   Örnäs Saknas  
Sundby hg   Örnäs säteri  
Sundby hg   Örsta säteri  
Sundby hg   Örsta Saknas  
Sundby hg   Österröra by  
?Sundby hgd      
?Sundby hgd      
?Sundby hgd      
Sundby hgd      
Sundby hgd      
Sundby hgd      
Sundby hgd      
?Sundby hgd      
Sundby hgd      
Sundby hg      
?Sundby hg      
Sundby hg      
Sundby hg      
Sundby hg      
Sundby hg      
Sundby hg /Se      
Sundby Saknas /Se      
Sundby gd /Se      
Svedjesta gd /Se      
Svedjesta Saknas /Se      
Svedjesta gd /Se      
Svedjesta gd /Se      
Thiuwasetra, se Torsätra hg      
*Thynæsætra, se Torsätra hg      
Thyuwæsetra, se Torsätra hg      
Tibble gård      
Tibble gård      
Tibble gård      
Tibble gård      
?Tibble gd      
Tibble gård      
?Tibble gd      
Tibble gd      
Tibble g      
Tibble gd      
Tibble by      
Tibble gd      
Tibble gd /Se      
Tibble gd /Se      
Tibble gd /Se      
Tibble gd /Se      
Tofuasæter, se Torsätra hg      
Torsätra herrg.      
Torsätra hg      
Torsätra hg      
Torsätra hg      
Torsätra hg      
Torsätra hg      
Torsätra hgd      
?Torsätra hg      
Torsätra hg      
Torsätra gd      
Torsätra hg      
Torsätra hg      
?Torsätra gd      
Torsätra hg      
Torsätra hg /Se      
Torsätra gd /Se      
Torsätra hg /Se      
Torsätra hg /Se      
Torsätra gd /Se      
Torsätra gd /Se      
Torsätra tegelbruk Saknas /Se      
Tranbygge herrg.      
Tranbygge hg      
Tranbygge hg      
Tranbygge hgd      
Tranbygge gd      
Tranbygge hg      
Tranbygge hg      
Tranbygge hg      
Tranbygge herrg.      
Tranbygge herrg.      
Tranbygge hg /Se      
Tranbygge hg      
Tranbygge gd      
Tranbygge hg      
Tranbygge herrg.      
Tranbygge gd      
Tranbygge by      
Tranbygge hg /Se      
Tranbygget Saknas /Se      
Tranbygge hg /Se      
Tranbygge gd /Se      
Tranbygge kvarn Saknas /Se      
Tranbygge gd /Se      
Tranbygge hg /Se      
Tranbygge hgd, urspr. by /Se      
Tranbygge hgd, urspr by /Se      
Tång by      
Tång by      
Tång by      
Tång by      
Tång by      
Tång by /Se      
Uppgården Saknas /Se      
Uppgården Saknas /Se      
Viby gård      
Viby gård      
Viby gård      
Viby gård      
Viby gård      
Viby gd      
Viby gd /Se      
Viby säteri /Se      
Väsby gd      
Ön torp      
Örnäs gd /Se      
Örnäs gd /Se      
Örnäs gd /Se      
Örsta gård      
Örsta gd      
Örsta gd      
Örsta gd /Se      
Örsta gd /Se      
Örsta gård /Se      
Österröra gård      
Österröra gård      
Österröra gård      
Österröra gård      
Österröra gård      
Österröra gård      
Öserröra by      
Österöra gd      
Österöra gd      
Österöra gd      
Österöra gd      
Österöra (förr rättardöme), gd      
Österöra gd      
Österöra (förr rättardörme),gd      
Österöra (förr rättardörme), gd      
Österöra gd      
Österöra gd      
Österöra (förr rättardöme),gd      
Österöra gd      
Österöra gd      
Österröra gd      
Österröra gd      
Österöra by /Se      
Österröra gd /Se      
Österröra gd /Se      
Österörs rättaredöme Saknas      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.