ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svinnegarns socken : Åsunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 343 st Naturnamn: 112 st Bebyggelsenamn: 76 st Naturnamn: 21 st
Svinnegarn sn Bergsbo ägomark Svinnegarn sn Blixtkällan källa
Svinngarn sn Blåbärsbacken backe Svinnegarn socken Bredsand vik
Svinnegarn sn Bredsand vik Svinnegarn sn Ekbacken, Lilla backe
Svinnegarn sn Ekbacken, Stora backe Svinnegarn sn Ekbacken, Stora backe
Svinngarn sn Ekudden udde Basarbo lht Fruängen äng
Svinnegarn sn /Se Enköpings Hult park /Se Bergsbo stuga Hagaekbacken skogsbackar
Svinnegarn sn *Enköpingsviken del av vik Blåsenhus stuga Haraldskulle fornlämning
Svinnegarn sn Enköpingsviken del av vik Bruket tegelbruk Ingeborgsbäcken bäck
Svinnegarn sn Enköpingsån å Ekbacken lht Kappelängen äng
Svinngarn sn Enköpingsån å Ekensberg villa Kolarudd udde
Svinnegarn sn Fagerudd udde Fagerudd Saknas Munkviken vik
Svinngarn sn Finnbo terräng Finnbo bs Sjön vik
Svinngarn sn Fruängen ägomark Fiskars = Fiskartorpet bs Sjöängen äng
Svinnegarn sn Fårbacken backe Fiskartorpet villa Skarpan holme
Svinngarn socken Haraldskulle kulle Fiskartorpet bs Skarpan, Lilla del av sn
Svinngarn socken Haraldskulle fornlämning /Se Fridhem stuga Skarpan, Stora del av Skarpan
Svinnegarn sn Haraldskulle gravhög /Se Gammelhaga rå och rör Strandskär skär
Svinnegarn socken Helga kors källa, se Svinnegarns källa källa /Se Granlund lht Strandörn skogsbacke
Svinnegarn sn Heliga Korskälla, se Svinnegarns källa Saknas Haga säteri Svinngarns källa källa
Svinngarn sn Helga korskällan källa /Se Haga Tegelbruk, se Bruket Saknas Svinnegarn källa källa /Se
Svinnegarn sn Helga korskällan annat namn på Svinnegarns källa /Se Hanskbo lht Svinngarnsviken vik
Svinnegarn sn »Helga korskällan» = nuv. Svinnegarnskälla källa /Se Henrikslund lht  
Svinnegarn by Herrängen ägomark Hov Saknas  
Svinnegarn sn *Hunder äng Hult lht  
Svinngarn sn Ingeborgsbäcken bäck Huseby säteri fastighet  
Svinnegarn sn Kaninholmen holme Hållingsbo Saknas  
Svinngarn sn Kappelängen ägomark Håv bebyggelse  
Svinnegarn sn Karinbo terräng Ingeborg säteri  
Svinnegarn sn Kattberget berg Ingeborg säteri  
Svinngarn sn Kesudden udde Ingeborg säteri  
Svinnegarn sn Kolarudd udde Ingeborg, se 1 Huseby säteri Saknas  
Svinnegarn sn Kolarvik vik »Jordkulan» lht  
Svinnegarn sn Koleraholmen holme Karinsbo bs  
Svinnegarn sn Korskällan, se Svinnegarns källa källa /Se Kolars t.  
Svinnegarn sn Korskällan. se Helga korskällan källa /Se Kolartorpet t.  
Svinnegarn sn Korskällan källa /Se Kvarnholmen lht  
Svinngarn sn »leghengen» äng /Se Kvarnholmen lgt  
Svinnegarn sn Lustigkulla kulle Kvarntorp stuga  
Svinnegarn sn Lötbo terräng Kyrkobyn, se Svinngarns by Saknas  
Svinnegarn sn Marieborg fornlämning /Se Källtorp, Nedre hmd  
Svinnegarn sn Midsommarbacken backe Källtorpet lht  
Svinnegarn sn Munkviken vik Laggarbo Saknas  
Svinnegarn sn Notholmen udde Lekarbo bebyggelse  
Svinnegarn sn Notholmen udde Lundby Saknas  
Svinnegarn sn Oppängen ägomark Långbacken gård  
Svinnegarn sn Rävberget berg Lötbo lht  
Svinnegarn sn Scharpholmen, se Skarpan holme Malmen Gamla bostadshus  
Svinnegarn sn *Sankt Sigfrids källa Saknas Malmens Nya bostadshus  
Svinnegarn sn Sankt Sigfrids eller Helga kors källa källa Mjölnars stuga  
Svinnegarn socken Sankt Sigfrids källa källa /Se Måttan, Stora lgt  
Svinnegarn sn Sankt Sigfrids källa benämning på Svinnegarns källa /Se Måttan, Stora bebyggelse  
Svinnegarn sn Sankt Sigfrids källa, se Svinnegarns källa källa /Se Nybo stuga  
Svinnegarn sn Skallerbo terräng Nytorp t.  
Svingarn sn Skarpan holme Rättartorp lht  
Svinnegarn sn Skarpan holme Rörby Saknas  
Svinnegarn sn Skarpan holme Sjövik gård  
Svinnegarn sn Skarpan, Lilla o. Stora öar Skallerov stuga  
Svinnegarn sn Skarpholm, se Skarpan holme Skarpan lht  
Svinnegarn sn Skarpholmen, se Skarpan holme Skräddartorpet t.  
Svinnegarn sn Skarpholmen ö Sommarro villa  
Svinnegarn sn Skarpskär skär Sotenhov stuga  
Svinnegarn sn Skojarbacken backe Spelbo, se Uggelbo gd  
Svinnegarn sn Skåpbacken backe Spelbo = Spelmansbo t.  
Svinnegarn sn Strandskiähr, se Strandskär skär Spelmansbo t.  
Svinnegarn sn Strandskiär, se Strandskär skär Strand bebyggelse  
Svinnegarn sn Strandskiär, se Strandskär skär Svanvik gård  
Svinnegarn sn /Se Strandskär skär Svartkärret hmd  
Svinnegarn socken /Se Strandskiär skär Svinngarns by Saknas  
Svinnegarn sn /Se Strandskiär skär Svinnegarnsby Saknas  
Svinnegarn by o. sn /Se Strandskär skär Svinnegarns skola Saknas  
Svinnegarn sn /Se Strandskär skär Tallmarken stuga  
Svinnegarn sn /Se Strandskär holme Uggelbo gd  
Svinngarn, el. Svinnegarn sn /Se Strandskär skär Uggelbo t.  
Svinnegarn by, sn /Se Strandören terräng Viplöten stuga  
Svinnegarn sn /Se Svanbacken backe Vånkalitet hmd  
Svinnegarn sn /Se Swingarn källa, se Svinnegarns källa gammal källa Åkerby bebyggelse  
Svinngarn sn /Se Swingarns källa, se Svinnegarns källa gammal källa    
Svinngarn sn /Se Svin garns källa, se Svinnegarns källa gammal källa    
Svinnegarn sn /Se Svinnegarns källa källa /Se    
Svinnegarn sn /Se Svinnegarns källa Saknas    
Svinnegarn sn /Se Svinnegarns källa offerkälla /Se    
Svinnegarn sn /Se Svinnegarns källa offerkälla /Se    
Svinngarn sn /Se Svinnegarns källa gammal källa    
Svinnegarn by, sn /Se Svinnegarns källa gammal källa    
Svinnegarn by, sn /Se Svinnegarns källa gammal källa    
Svinnegarn by, sn /Se Svinnegarns källa källa /Se    
Svinnegarn sn /Se Svinngarns källa källa    
Svinnegarn sn /Se Svinngarns källa källa    
Svinnegarns kyrka kyrka /Se Svinnegarns källa källa    
Svinnegarns kyrka kyrka /Se Svinnegarns källa källa /Se    
Svinngarn, se Svinnegarn sn Swingarnswijk, se Svinnegarnsviken vik    
Almusa? Saknas Swijngarns wijken, se Svinnegarnsviken vik    
»bodha» gd el. by Svingarns wijken, se Svinnegarnsviken vik    
*Bodom Saknas Swingarns wijken, se Svinnegarnsviken vik    
*Frankebo Saknas Enköpingsviken (nu Svinnegarnsviken) Saknas    
Gammelhap g. Svinnegarnsviken vik    
Gammelhaga gd Svinnegarnsviken vik    
Gammelhaga by /Se Svinnegarnsviken vik    
Gammelhaga gd /Se Svinnegarnsviken vik    
*Gröngarn Saknas Svinnegarnsviken vik    
Haga hg /Se Svinnegarnsviken vik    
?Haga hg /Se Svinnegarnsviken vik    
Haga hg Svinnegarnsviken del av Mälaren /Se    
?Haga hg /Se Svinnegarnsviken vik    
Haga herrg. Svinnegarnsviken vik /Se    
Haga hg Svinnegarnsviken vik /Se    
Haga hg Svinnegarnsviken vik    
Haga hg Tallmarken ägomark    
Haga hg Tallmarken skogsmark    
Haga herrg. Uggelbo ägomark    
Haga gd Vipslöten terräng    
Haga gd »østra landet», »østra landena» nat.namn?    
Haga gd      
Haga gdr      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga säteri      
?Haga f. kungsgård, nu hg      
Haga hg      
Haga hg      
?Haga hg      
Haga hg      
?Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga säteri      
Haga förr kungsgård, nu hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga herrgård      
Haga hrgd.      
??Haga `gd      
Haga by /Se      
Haga by /Se      
?Haga hg      
Haga hrgd.      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga hg      
Haga slott, hg      
Haga hg      
Haga hg      
?Haga hg      
Haga hg      
Haga slott      
Haga hg      
Haga hg      
Haga (förr Marieborg) säteri /Se      
Haga hg      
Haga hg /Se      
Haga gd /Se      
Haga gd m.m. /Se      
Haga styckat gods /Se      
Haga gd /Se      
Haga Saknas /Se      
Haga gd /Se      
Haga by /Se      
Haga by /Se      
*Haga län slottslän /Se      
»holgersbodha», se Hållingsbo by      
Holmgrensboda, se Hållingsbo by      
Hollmgers bode, se Hållingsbo Saknas      
Hov gd /Se      
Hov by /Se      
Hov gd      
Hov gd /Se      
Hult lht /Se      
Husaby, se Ingeborg gd      
Husby hg      
[Husby] g      
Husaby, nu Ingeborg herrgård      
Huseby hgd /Se      
Huseby hgd /Se      
Huseby hgd /Se      
Huseby hgd /Se      
Husby hgd /Se      
Huseby, se även Ingeborg hg      
Hållingsbo by      
Hållingsbo by      
Hållingsbo by      
Hållingsbo by      
[Holgersbodha] Saknas      
Hållingsbo by      
Hållingsbo by      
Hållingsbo by      
Hållingsbo by      
Hållingsbo by      
Hållingsbo gd /Se      
Hållingsbo by /Se      
Hållingsbo by      
Holingerdelboda Saknas      
Hållingsbo by      
Håv gård      
?Håv gård      
Håf g.      
Håv gd      
Håv gd      
Håv gd      
Håv gd /Se      
Håv gd /Se      
Ingeborg (förr Husby) hg /Se      
Ingeborg (förr Husby) hg /Se      
Ingeborg g      
Ingeborg (förr Husby) hg      
Ingeborg gd      
Ingeborg (f. Huseby kungsgård) hg      
Ingeborg gd      
Ingeborg säteri      
Ingeborg gd      
Ingeborg hg /Se      
Ingeborg tidigare kallad Husaby      
Ingeborg hg /Se      
Ingeborg herrgård /Se      
Ingeborg gd /Se      
Ingeborg gd /Se      
Ingeborg gd /Se      
Ingeborg säteri /Se      
[Ingevaldsbo] torp      
*Ingewaldsbodha torp      
[Ingewaldsbodha] torp      
*Ingvallsbo torp      
*Ingvallsbo Saknas      
[Ingewallsbo] Saknas      
*Ingvallsbo Saknas      
*Jngewaldzbodhe torp      
»Kaleholm» försv. gd      
*Kolaholm f.d. gd      
*Kolaholm Saknas      
*Kolaholm Saknas /Se      
*Kolaholm egendom      
*Kolaholm Saknas      
*Kulaholm Saknas      
*Kulaholm Saknas      
*Koleholm Saknas      
*Kaleholm Saknas      
*Kolholm Saknas      
Kolaholm försv. beb.      
[Kolleholm] Saknas      
*Kolleholm gd      
*Kolholm Saknas      
*Kolholm Saknas      
Kolaholm bebyggelse /Se      
Laggarbo gd /Se      
Laggarbo by      
Laggarbo gd      
Laggarbo gd      
Leghängen Saknas      
*Leghengen Saknas      
*Leegsäng försv. gård      
Lekarbo lg /Se      
*Lillbyn del av Åkerby      
?Lundby by      
Lundby hg      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby by /Se      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby by /Se      
Lundby by /Se      
Lundby by /Se      
Marieberg (förr Marieborg), se Haga säteri      
Marieborg, se Haga gd      
Marienborg hgd /Se      
Mariäborg hgd /Se      
*Notholmen Saknas      
?Rörby by /Se      
Rörby by /Se      
Rörby by /Se      
*Skinnaboda torp      
*Skinnarbo torp      
[Skinnarbodha] torp      
[Skinnarebo] torp      
*Skinnarbo Saknas      
*Skinnarbo Saknas      
[Skinnarbo] Saknas      
*Skinnerbodhe torp      
*Skinnarbo Saknas      
Strand gård      
Strand gård      
Strand by /Se      
Strand gd /Se      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinngarn by o. sn      
Svinnegarn by o. sn      
Svinngarn by, sn      
Svinngarns by      
Svinngarn by      
Svinnegarn by      
Svinngarn gd      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by /Se      
Svinnegarn by /Se      
Svinnegarn by /Se      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by      
Svinnegarn by, sn /Se      
*Thiidhagen tingsplats /Se      
*Tidhagen förr tingsplats /Se      
*Uppaby Saknas /Se      
*Uppaby Saknas /Se      
*Uppaby förr beb.      
*Uppeby Saknas /Se      
*Uppeby Saknas /Se      
*Vppaby Saknas /Se      
*Uppeby Saknas /Se      
*Vatholmen Saknas      
Väsby utjord Saknas      
Åkesby by      
?Åkerby gd      
?Åkerby gd      
?Åkerby gd      
?Åkerby gd      
Åkerby by      
Åkerby by /Se      
?Åkerby by      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.