ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Enköpings-Näs socken : Åsunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 434 st Naturnamn: 402 st Bebyggelsenamn: 290 st Naturnamn: 380 st
Enköpings-Näs, se Näs sn Agnesund sund Enköpings-Näs socken Agnesund sund
Näs, se Enköpings-Näs sn Agnesund sund Enköpings-Näs sn Agnesund sund
Näs, se Enköpings-Näs sn Agnesund sund Näs, se Enköpings-Näs socken Barnmorskebacken Saknas
?Enköpings-Näs sn Agnesund sund Näs grynen inbyggarbeteckning Badberget berg
Enköpings-Näs sn Agnesund sund Svinnegarns svinen inbyggarbeteckning Bastubacken backe
Enköpings-Näs sn Agne Sunde, se Agnesund sund Teda mössen inbyggarbeteckning Begravningsbacken backe
Enköpings-Näs sn /Se Agnesund sund Tillinge män inbyggarbeteckning Bergströms grotta stenar som bildar ett hål
Enköpings-Näs sn Agnösund, se Agnesund sund Asptorpet lht Biskopen grund
Enköpings-Näs sn Agnesund sund Asptorpet ödetorp Biskopen ö
Enköpings-Näs socken Agnesund sund /Se Asptorpet Saknas Björkvikshagen skog
Näs sn Badberget berg Bagarns öknamn på Asptorpet Björkviksudd Saknas
?Enköpings-Näs sn Bastubacken backe Bahia lht Björnberg skogsbacke
Enköpings-Näs sn Bastubacken backe Björkvik villor Blåskär skär
Näs sn Biscops Stenarna, se Biskopen ö Björkvik sommarvillor Blåskär Saknas
Näs sn Biscopsstenarna, se Biskopen skär Bläckhornet lht Bockskär skär
Näs sn Bisckopstenarna, se Biskopen skär Bombasun torp Bockskär udde
Enköpings-Näs sn Biskopen holme Brunkebo stuga Bokarn udde
Enköpings-Näs sn Biskopen ö Brunkebo rivet torp Bokarn udde
Enköpings-Näs sn Biskopen skär Brunsholm säteri Bokarskären skär
Enköpings-Näs sn Biskopen skär Brunsholm gd Bokarskären Saknas
Enköpings-Näs sn Biskopen skär Brunnsholm Saknas Bokarudd udde
Enköpings-Näs socken Biskopen holme Bryggan, se Hjulsta Brygga stuga Bordet sten
Enköpings-Näs sn /Se Biskopen holme Bryggstugan, se Väppeby brygga stuga Bredskär udde
Enköpings-Näs sn Biskopen ö Byggena lht Bredskär udde
Enköpings-Näs socken Biskopen holme Bygget, se Fredrikshäll Saknas Bredskärsudden udde
(Enköpings)-Näs sn Biskopen holme Byängsladan förr lada, nu hjälm Bredskärsviken vik
Enköpings-Näs sn Biskopen ö Bärby Saknas Bredängen åker
Enköpings-Näs socken Biskopen ö Bärby by Bredviken vik
Enköpings-Näs socken *Biskopsholmen holme Bärby by Breviken vik
Enköpings-Näs sn Biskopsholmen holme /Se Bärbyhagen lht Broddtäppan Saknas
Enköpings-Näs socken Biskopsholmen, se Tedarön ö Dragontorpet rivet torp Brunnsholms brygga båtbrygga
Enköpings-Näs sn Biskopsstenarna, se Biskopen holme Ekskogen stuga Bultslogen åker
Enköpings-Näs sn Biskopsstenarna råmärke /Se Ekskogen rivet torp Byängsbacken, se Hjälmen Saknas
Enköpings-Näs sn Biskopsstenarna gränsmärke /Se Enköpings-Näs handel Saknas Bärby hagen skog
(Enköpings)-Näs sn Biskopsstenarna ö o. gränsmärke /Se Erikslund stuga Dejan skär
(Enköpings)-Näs sn Biskopstenarna, se Biskopen skär Erikslund boställe Dejan skär
Näs (Enköpings-) sn Biskopsstenar stenar /Se Fattigstugan Saknas Dävenskär skär
Enköpings-Näs sn Biskopsstenarna råmärke /Se Fattigstugan Saknas Devenskär, Lilla skär
Enköpings-Näs sn Biskopsstenar stenar /Se Fattigstugan Saknas Devenskär, Stora udde
Enköpings-Näs sn Biskopstenar, se Biskopen Saknas Fiskarbostället, se Fiskartorpet Saknas Djäkenhålet vik
(Enköpings-) Näs sn Björnberg berg Fiskarhagen skogsbacke Dragbacken Saknas
Näs sn Björnberg höjd Fiskartorp bs Drottninggatan väg
Enköpings-Näs sn Blåskär skär Fiskartorp lht Drottninggatan väg
Enköpings-Näs sn Bockskär udde Fiskartorp torp Ekhammarsbacken Saknas
Enköpings-Näs sn Bockskär udde Fiskartorpet boställe Ekhammars grind grind
?(Enköpings-) Näs sn Bokarn udde Frankrike ödetorp Ekskogsholm udde
Näs sn Bokarn terräng Fredrikshäll lht Ekskogsholm udde
(Enköpings-)Näs sn Bokarn udde /Se Fredrikshäll lht Ekskogs äng åker
(Enköpings)-Näs sn Bokarskären skär Furuberg egt.hem Fallet åker
Enköpings-Näs sn Bokarön udde /Se Furuberg rivet torp Fattigstuskiftet åker
Enköpings-Näs sn Bokarön udde /Se Fågelsången lht Fiskarholmen udde
Enköpings-Näs sn Bredskär udde Fågelsången, se Sundtorp Saknas Fårhagen skogsbacke
(Enköpings-)Näs sn Bredskär udde Fågelsången torp Färjbron, gamla färjställe
Näs sn Bredviken vik Försöket riven bs Färjsundet sund
(Enköpings-)Näs sn Bredviken vik Gattorpet stuga Färjsundet, se Hjulstafjärden Saknas
Enköpings-Näs sn *Brunnsholmsviken vik Gattorpet boställe Getskär skär
Enköpings-Näs sn *Brunnsholmsviken vik Gatutorp stuga Granhagen skog
Enköpings-Näs sn Dejan skär Grankulla stuga Grannäsfjärden fjärd
?Enköpings-Näs sn Dejan skär Grankulla torp Grannäsfjärden Saknas
?Enköpings-Näs sn Dragbacken backe Grindstugan rivet torp Grindstuslätt åker
(Enköpings-)Näs sn /Se Dragbacken backe Grindstugan stuga Grindtorpsstycket åker
(Enköpings-)Näs sn /Se Ekskogen ägomark Grindstugan stuga Grundet stenar
Enköpings-Näs sn Ekskogsholm udde Grindstugan lht Grundet skär
Enköpings-Näs sn Ekskogsholm udde Grindtorp torp Grytholmen udde
Enköpings-Näs sn Ensjö Fierd?, se Oxfjärden fjärd Grindtorp torp Grytholmen udde
Enköpings-Näs sn Grannäsfjärden fjärd Grytholmen torp Grytholmsskiftet åker
Enköpings-Näs sn Grannäsfjärden fjärd Grytholmen torp Grytholmsskär udde
Enköpings-Näs sn Grannäsfjärden fjärd Gubbudden egt.hem Grytholmsviken vik
Enköpings-Näs sn Grytholmen udde Gubbudden avs. Grytholmsviken Saknas
Enköpings-Näs sn Grytholmen udde Gustafsberg lht Grötberget berg
Enköpings-Näs sn Grytholmsviken vik Gustavsberg lht Gubbhålet åker
Enköpings-Näs sn Grytholmsviken vik Gårdsända Saknas Gubbuddsskog skog
Enköpings-Näs sn *Grönborgsfjärden fjärd Gårdsända Saknas Gubbuddsskär, Lilla skär
Enköpings-Näs sn Gubbudden udde Gästgivarstugan Saknas Gubbuddsskär, Lilla skär
Enköpings-Näs sn Gubbudden udde Gästgiveriet öknamn på Snickartorpet Gubbuddsskär, Stora skär
Enköpings-Näs sn Gubbudden udde Göransberg lht Gubbuddsskär, stora skär
Enköpings-Näs sn Gubbudden udde Göransberg boställe Gungbacken skogsbacke
Enköpings-Näs sn Gubbuddsskär Lilla skär Göranslund torp Gåsbacken Saknas
Enköpings-Näs sn Gubbuddsskär, Lilla skär Göranslund rivet torp Gärdsbacken Saknas
Enköpings-Näs sn Gubbuddsskär Stora skär Hacksta säteri Göranslundsbacken Saknas
Enköpings-Näs sn Gubbuddsskär, Stora skär Hacksta Saknas Göstasfliken åker
Enköpings-Näs sn Gub udden, se Gubbudden udde Hallingbo torp Hammarbacken skogsbacke
Enköpings-Näs sn /Se Gubudden, se Gubbudden udde Hallingbo torp Hamsta hage, se Björkvikshagen Saknas
Enköpings-Näs sn /Se Göranslund träddunge Hammartorp torp Hamstaskär, se Björkviksudd Saknas
Enköpings-Näs sn /Se Göranslund terräng Hammartorp torp Hamstaudd, se Björkviksudd Saknas
Enköpings-Näs sn /Se Hallingbo terräng Hasselbo torp Hasselbacken backe
Enköpings-Näs sn /Se Hasseltorp betesmark Hasselbo lht Hejdikan igenvuxen slätt
Enköpings-Näs sn /Se Hasseltorp ägomark? Hasseltorp stuga Hejdikans hål, se Hejdikan Saknas
Enköpings-Näs kyrka kyrka /Se Hastskiärs udden, se Hästskär udde Hasseltorp torp Hjulsta brygga brygga
Bärgby, se Bärby by Hjulsta triangelpunkt Hasseltorp, se Hasselbo Saknas Hjulstafjärden fjärd
Brunnsholm hg /Se Hjulsta triangelpunkt Hasseltorp torp Hjulstafjärden Saknas
Brunnsholm hg Hjulsta brygga brygga Hasseltorpet, Lilla lht Hjulsta kvarn förr kvarn
Brunnsholm herregård Hjulsta brygga brygga Hedvigslund lht Hjälmen backe
Brunnsholm herrgård Hjulsta brygga brygga Himmelstalund lht Hjälteberg skogsbacke
Brunnsholm herrg. Hjulsta brygga brygga Hjulsta fst. Hjältebergshagen, se Hjälteberg Saknas
Brunnsholm herrgård Hjulsta-fjärden fjärd Hjulsta Saknas Hjältebergsskog, se Hjälteberg Saknas
Brunnsholm hg Hjulstafjärden fjärd Hjulsta Saknas Hjältebergssten Saknas
Brunnsholm gård Hjulstafjärden fjärd Hjulsta bro lht Hjältebergsåkrarna Saknas
Brunnsholm hgd /Se Hjulstafjärden fjärd Hjulsta Brygga stuga Holmudden udde
Brunnsholm säteri Hjulstafjärden fjärd Hjulsta brygga lht Hopängen äng
Brunnsholm herrg. Hjulstafjärden fjärd Hjulsta färja färjstation Humlebacken, se Gåsbacken Saknas
Brunnsholm hgd Hjulstafjärden fjärd Hjulsta färja, se Hjulsta bro Saknas Hästhagen Saknas
Brunnsholm hg Hjulsta-fjärden fjärd Hjulsta Valla riven beb. Hästhagen Saknas
Brunnsholm hg ?Hjulstafjärden fjärd Hjälmen torp Hästskär boställe
Brunnsholm hg Hjulstafjärden fjärd Hjälmtorp torp Hästskärsviken vik
Brunnsholm hg Hjulstafjärden fjärd Hjälmtorp torp Högarne skär
Brunnsholm hg Hjulsta kraftledningsstolpe triangelpunkt Hjälteberg torp Högarna ö
Brunnsholm hg Hjälmen terräng Hjälteberg torp Högholmsudde udde
Brunnsholm gd Hjälteberg höjd Holmen bs Höghålet, lilla sund
Brunnsholm hg Hjälteberg berg Hotellet riven bs Höghålet, stora sund
Brunnsholm hrgd? Holmudden udde Hästskär torp Iskällarbacken Saknas
Brunnsholm hg /Se Holmudden udde Johannesdal lht Kalsten Saknas
Brunnsholm gd /Se Hästhagen terräng Johannisdal lht Kalvholmarne skär
Brunnsholm herrgård /Se Hästhagen hage Karlhäll boställe Kalvholmarna Saknas
Bärby by Hästskiärs udden, se Hästskär udde Karlslund egt.hem Kalvholmen udde
Bärby by Hästskär udde Karlslund lht Kalvholmen, Lilla skär
Bärby by Hästskär udde Katrineberg stuga Kalvholmen, lilla se Kalvholmarna Saknas
Bärby by Hästskär udde Katrineberg lht Kalvholmen, Stora skär
Bärby gdar Hästskär udde Klostret förrådsbyggn. Kalvholmen, stora se Kalvholmarna Saknas
Bärby by Hästskärs udden, se Hästskär udde Koholmen och Högarna Saknas Kalviken vik
Bärby by Hästskärsudden, se Hästskär udde Koholmen och Högarne avs. Kalviken vik
Bärby by *Hästskärsudden terräng Kolarberg bs Kangrundet skär
Bärby by Hästskärsviken vik Kolarberg lht Kangrundet ö
Bärby gdar Hästskärsviken vik Korsberg hmd Kangrundet ö
?Bärby by Högarna, se Slåttskär holme /Se Korsberg lht Kanngrundet skär
Bärby by Högarna ö Kotte stuga Karinskär udde
Bärby by /Se Högarna holme Kotte by Karinskärsberget berg
Bärby gd:ar /Se Höjarne holme /Se Krogen torp Karinskär udde
Bärbo by /Se Kalvholmen udde (förr ö) Krogen, se Hjulsta bro Saknas Karinskärs udde, se Karinskär Saknas
?Ekskogen stuga Kalvholmen holme /Se Krogtorpet torp Kattskär skär
Gårdsända by Kalvholmen udde Krogtorpet rivet t Kattskär Saknas
Gårdsända gd Kalvholmen, Lilla holme Kulstugan t Kattskärs stenar Saknas
Gårdsända gård Kalvholmen Lilla holme Kvarnbacken lht Klacken, se Svinskärsklacken Saknas
Gårdsända gd /Se Kalvholmen Stora holme Kvarnbacken lht Klara källa källa
Hacksta by, hgd Kalvholmen, Stora holme Kyrkvaktarbostället, se Karlslund Saknas Klarkojan t
Hacksta fidek. Kangrundet holme Källarmästarns inbyggarbeteckning Klockarbacken Saknas
Hacksta hg /Se Kangrundet holme Larsons egt. hem. Klockartäppan Saknas
Hacksta herrg. Karinskär udde Lennartsberg lht Knösen skär
Hacksta g. Karinskär udde Lennartsborg lht Knösen grund
Hacksta by, hgd /Se Karinskär udde Lennartsborg lht Koholmen ö
Hacksta hgd /Se ?Karinskär förr holme Livkojan lht Koholmen ö
Hacksta hg Karinskär holme /Se Lugnet bs. Koholmen, se Väppebyholm Saknas
Hacksta herrgård Karinskär halvö Lugnet lht Koholmsudden udde
Hacksta hg Karinskär udde Lugnet lht Koholmsudden Saknas
Hacksta hg Karinskär udde Lund lht Koholmsviken vik
Hacksta hg Karinskär udde Lurbo t Koholmsviken Saknas
Hacksta hg Kattskär skär Lurbo t Kojan notvarp
Hacksta hg Kattskär halvö Lusthuset förr beb. Kojan grässlätt
Hacksta hg Kattskärs stenar stenar Löten t Kojudden udde
Hacksta hg Knösen stenar Löten t Kojudden udde
Hacksta hgd Knösen grund Marieberg avs Kojviken vik
Hacksta gård /Se Koholmen holme Marielund lht Konjaksskiftet åker
Hacksta hrgd? Koholmen holme Marielund lht Korknös skär
Hacksta hg Koholmen holme Marielund lht Korknös, se Knösen Saknas
?Hacksta herrg. Koholmen ö Mellangården gd Konjakstäppan se Konjaksskiftet Saknas
Hacksta hg ?Koholmen ö Mellangården gård i Bärby Korsbergsbacken backe
Hacksta hg Koholmen holme /Se Märsöberg gd, avs Korset, se Korshålet Saknas
Hacksta hgd Koholmen holme Märsöberg bebyggelse Korshålet sund
Hacksta hgd Koholmen holme Märsödal lht Korshålet sund
Hacksta hg Koholmen holme Märsögård gård Kopparudden Saknas
Hacksta hg Koholmen holme Märsögård lht Kotte brygga båtbrygga
Hacksta hg Koholmsudden udde Märsölund lht Kotte brygga Saknas
Hacksta hg Koholmsudden udde Märsön gård Kottehagen, se Kotteskogen Saknas
Hacksta hrgd. Kojviken vik Märsön lht Kotte kärr Saknas
Hacksta hg Kojviken vik Märsöudd lht Kotteskogen Saknas
Hacksta hg Kopparudden udde Märsöudd lht Kråkbacken Saknas
Hacksta hg Korshålet sund Nederby Saknas Kulbacken Saknas
Hacksta gd Korshålet sund Nederby bebyggelse Kultäppan Saknas
Hacksta hg *Korsskär holme /Se Nederbyholm lht Kvarnbacken Saknas
Hacksta hg Kotteskogen skog Nederbyholm avs. Kvarnbacken Saknas
Hacksta hg Kotteskogen skog Nicktuna rivet t Kyrkgrundet skär
Hacksta hg Kurö del av Ängsön Norrgården gård Kyrkgrundet Saknas
Hacksta hg Kyrkgrundet ö Norrgården gård i Bärby Kyrkogården Saknas
Hacksta hg Kyrkgrundet grund Norrgården gård i Räfslösa Kämpen skär
Hacksta hg Kämpen ö Norrgården gd Kämpen skär
Hacksta hg Kämpen skär Nybygget stuga Ladugårdsytan åker
Hacksta hg Lappen skär Nyby gd Ladåkrarna Saknas
Hacksta hg Lappen skär Nybygget rivet boställe Lappen skär
Hacksta hg Lillbacke backe Nybyholm säteri Lappen skär
Hacksta hg Lillbacke backe Nybyholm se Nyby Saknas Lerviken Saknas
Hacksta hg Lindholmsbacke backe Nybyholm Saknas Lerviken vik
Hacksta hg Lindholms backe skogsbacke Nybyholms Valla gd Loppan skär
Hacksta hg *Linö ?halvö Nytorpet t Likkroken vägkrok
Hacksta hg *Linö halvö Nytorp t, avs Lillbacke Saknas
Hacksta hg Longholmen, se Väppebyholm holme Ormberget arb. bost. Lindbloms backe Saknas
Hacksta hg longholmen, se Väppebyholm ö Ormberget rivet t. Lindholms backe Saknas
Hacksta hg Longholmen, se Väppeby koholme holme Pitan stuga Livbacken Saknas
Hacksta gd.? Lundboskär udde Pitan rivet t Ljungberg, se Fårhagen Saknas
Hacksta herrg. Lundboskär Lilla skär Polen lht Lundboskär udde (förr skär)
Hacksta hg Lundboskär, Lilla skär Polen rivet t Lundboskär udde
Hacksta hg Långholmen, se Väppeby koholme holme Prästfallet äng? Lundboskär, lilla skär
Hacksta hg Långholmen, se Väppebyholm ö Prästgården prästgård Lusen skär
Hacksta by Långholmen, se Väppebyholm ö Prästgården prästgård Långholmen ö
Hacksta hg Långtarmen sund Rasbo t. Långholmen, se Väppebyholm Saknas
Hacksta hg Löten Lilla terräng Rasbo t Långtarmen sund
Hacksta gd Löten, Lilla skogsbacke Revelsta bebyggelse Långtarmen åker
Hacksta gd Löten Stora terräng Revelsta utj., se Asptorpet Saknas Långtarmen sund
Hacksta hg /Se Löten, Stora skogsbacke Revelsta Saknas Långängen åker
Hjulsta hg Marsöön, se Märsön ö Rosenberg lht Löten, lilla skogsbacke
Hjulsta herrg. Mersiöfiälen, se Hjulsta-fjärden fjärd Rosendal stuga Löten, Stora skog
Hjulsta gd Mersiön, se Märsön ö Rosendal lht Löthbacken Saknas
Hjulsta hg Mersöferden, se Grannäsfjärden fjärd Roskojan, se Rosstugan Saknas Mjölkviken Saknas
Hjulsta hrgd.? Mersöfiälen, se Hjulstafjärden fjärd Rosstugan t Munkvikshålet, se Munkviken Saknas
Hjulsta herrgård Mersöfiälen, se Hjulstafjärden fjärd Runsten lht Munkviken vik
Hjulsta herrgård Mersö Fiärden, se Hjulstafjärden fjärd Runsten t Myrbacken Saknas
?Hjulsta hg Mersökors, se *Märsökors (bebyggelse) Ryttarbo t. Märsön ö
Hjulsta hg Mersö kors, se *Märsökors Saknas Ryttartorp t. Märsön ö
Hjulsta hg /Se Mersön, se Märsön ö Räfslösa Saknas Märsön Saknas
Hjulsta hg Mersön, se Märsön ö Räfslösa utj. Saknas Nederbyholm, se Koholmen Saknas
Hjulsta hg Mersöö, se Märsön ö Räfslösa by Nordanbacken Saknas
Hjulsta hg Merssöfierden, se Hjulstafjärden fjärd Räfslösa by Norra viken vik
Hjulsta hg Mersöö Fiälen, se Hjulstafjärden fjärd Räfvelsta utj. Norra viken Saknas
Hjulsta herrg. Mersöö Fiälen, se Hjulsta-fjärden fjärd Räfvelsta utj. Norrudd Saknas
Hjulsta hg Mersöö Fiärden, se Hjulstafjärden fjärd Rävelsta eller Asptorp, se 2 Asptorpet Saknas Norrudds berget Saknas
Hjulsta hrgd? Mersöö kors, se *Märsökors Saknas Rönnholm fiskartorp Norrängen åker
Hjulsta hg Merssön, se Märsön ö Rönnholm lht Nothusudden udde
Hjulsta g. Merssön, se Märsön ö Rönnholmen fiskartorp Nybyholmshålet sund
Hjulsta gd Mersöön, se Märsön ö Rönnholmsladan förr hjälm Nygrundet grund
Hjulsta hg Mersöön, se Märsön ö Rönnholmstorp fiskartorp Nygrundet Saknas
Hjulsta hg Mälaren sjö Sjövreten bs Nyvarpsskär skär
Hjulsta gd Mälaren sjö Sjövreten avs. Nyvarpsskär Saknas
Hjulsta gd *Märsöfjärden = Hjulstafjärden? fjärd Skillingen by Nyängen åker
Hjulsta herrg. Märsökers, se *Märsökors Saknas Skinnpälsen stuga Nyängen åker
Hjulsta hgd /Se *Märsökors Saknas Skogstorp rivet t Ormbacken Saknas
Hjulsta hg *Märsökors Saknas Skogstorpet t. Oxbrunnen Saknas
?Hjulsta herrg. *Märsökors Saknas Skrillhäll hmd Oxbrunnsrutan, se Oxbrunnsskiftet Saknas
Hjulsta hg *Märsökors Saknas Skrillhäll gård i Räfslösa Oxbrunnsskiftet åker
Hjulsta gd *Märsö kors kors? Skrytviken lht Oxbryggorna uddar
Hjulsta hg Märsön ö Skråsta Saknas Oxbryggorna tilläggsplats för färja och pråmar
Hjulsta hg Märsön ö Skråsta riven by Oxfjärden fjärd
Hjulsta hg /Se Märsön ö Skråsta, nedre, se Skråsta Saknas Oxfjärden Saknas
Hjulsta gd /Se Märsön ö Skråsta, övre riven gård Oxhagen åker
Hjulsta Saknas /Se Märsön ö Skälby Saknas Oxhagen skogsbacke
Hjulsta hg /Se Märsön ö Skälby lht Oxskären skär
Hjulsta hg /Se Märsön ö Skälby Kvarn kvarn Oxskären Saknas
Hjulsta gd /Se Märsön ö Snickartorp lht Pilbacken backe
Nederby gård Märsön ö Snickartorpet gård i Räfvelsta Pilskär ö
Nederby gård Märsön ö Snyggbo t Pråmberget berg
Nederby gård Märsön ö Sofielund stuga Prästfallet åker
Nederby g Märsön ö Sofielund lht Prästgårdsgärdet åker
Nederby gd /Se Märsön ö Solbo lht Prästgårdskroken vägkrok
Nederby gd Märsön ö Solhem lht Prästgårdsskogen skog
Nederby by Märsön ö Stjärnkikeriet inbyggarbeteckning Prästgårdsviken Saknas
Nederby gård /Se Märsön ö /Se Storvreten bs. Rasbo kärr Saknas
Nederby gd /Se Märsön ö Sundkarlstället, se Hjulsta bro Saknas Rosbacken Saknas
Nyby, se Nybyholm hg /Se Märsön ö /Se Sundtorp torp Rosendalsbacken Saknas
?Nybyholm hg Märsön ö /Se Sundtorp lht Rosendalsskiftet åker
Nybyholm hg /Se Märsön ö /Se Svartbäcken t. Rosendalsudden skogsbacke
Nybyholm hg /Se Märsö ö /Se Svartbäcken rivet t Rosens backe, se Rosbacken Saknas
Næs, se Enköpings-Näs sn Märsön ö Svepnäs säteri Ryttarholmarna, se Ryttarskären Saknas
Pitan tp /Se Märsön ö Svepnäs bebyggelse Ryttarskären skär
Prästgården prstgd /Se Norra viken vik Syskrinet stuga Ryttarskären skär
Revelsta gd Norra viken vik Syskrinet riven bs Ryttartorp rivet t
Refvelsta g Norrudd udde Säfsta lht Ryttartorpsholmarna skär
Refvelsta gd Notholm holme Sävsta säteri Ryttartorpsskären, se Ryttarskären Saknas
Refvelsta g. Notholm ö Säfsta, lilla lht Rönnbacken Saknas
Refvelsta g. *Nybyholmen = Koholmen? ö Sävsta Saknas Rönnbacksstycket åker
Revelsta gd *Nybyholmen del av Koholmen (förr ö) Sörgården gård Rönnholm näs
Refvelsta gd.? Nybysund sund Sörgården gd Rönnholmshjälmen, se Rönnholmsladan Saknas
?Revelsta gård *Nyby sund sund Tallmarken stuga Rönnholmshålet åker
Revelsta gd /Se Nybysund sund /Se Tedarön ö Rönnholmsskog Saknas
Räfslösa by Nybysund sund Templet, se Lusthuset Saknas Rönnholmsudd udde
Rävlösa by Nyvarpsskär skär Trogsta Saknas Rönnholmsudd näs udd
Räfslösa by Nyvarpsskär holme Trogsta by Rönnholmsviken Saknas
Räfslösa by Näs feriestad, se Hjulsta brygga brygga Trogsta by Rönnholmsäng äng
Räfslösa by Näs Ferriestad, se Hjulsta brygga brygga Trogsta utjord Saknas Rönnskär skär
Räfslösa by Nääs färiestad, se Hjulsta brygga brygga Tulln utjord Rönnskär udde
Revelsta gd *Nääs Färiestaden förr färjställe Tulln lht Röran åker
Rävslösa gd Okneby Fierden, se Oknöfjärden fjärd Udden lht Sandviken vik
Räfslösa by Okneby Fiälen, se Oknöfjärden fjärd Uddtorp, se Märsöudd Saknas Sjöhagen äng
Rävslösa by Oknebÿ Fiälen, se Oknöfjärden fjärd Uddtorpet lht Sjöhagen skog
Rävslösa gd /Se Oknöfjärden fjärd Ulvsboda bebyggelse Sjöängen åkrar
Rävslösa gd /Se Oknöfjärden fjärd Ulvsboda ställe Skallgatan udde
Røflista, se Revelsta gd Oknöfjärden fjärd Ulvsboda Saknas Skallgatan Saknas
Skråsta by Ormberget berg Valla Saknas Skansarna skär
Skråsta gård Ormberget berg Valla beb. Skansarna skär
Skråsta gd /Se Oxbryggorna uddar Väppeby Saknas Skansen, Lilla skär
?Skälby gd Oxbryggorna uddar Väppeby Saknas Skansen, Stora skär
Skälby by Oxefiälen, se Oxfjärden fjärd Väppeby brygga stuga Skillingback skogsbacke
?Skälby gd Oxe Fiälen, se Oxfjärden fjärd Väppeby gata stuga Skillingseden, se Skillingback Saknas
?Skälby gd Oxe Fjäten, se Oxfjärden fjärd Väppeby, Lilla gd Skinnpälsen lht
Skälby gd.? Oxfiälen, se Oxfjärden fjärd Västergården gård i Bärby Skrillhäll kälkbacke
?Skälby gd Oxfjärden vik Ålsbo bs Skrillhäll berghäll
?Skälby gd Oxfjärden fjärd Ålsbo Saknas Skrytviken vik
Skälby gd Oxfjärden fjärd Ärsta Saknas Skrytviken vik
Skälby g Oxfjärden fjärd Ärsta utj. t. Skråsta backe backe
?Skälby gd Oxfjärden fjärd Ärsta bebyggelse Skråsta hage Saknas
?Skälby gd Oxfjärden fjärd Östantorp stuga Skvallerbacken Saknas
Skälby gd Oxfjärden fjärd Östantorp t Slukbacken Saknas
Skälby gd Oxfjärden fjärd Övregården gd Sluket åker
Svepnäs gd Oxfjärden fjärd   Slåtterskär skär
Svepnäs gård Oxskären skär   Slåtterskär skogsbacke
?Svepnäs gård Oxskären skär   Slåtterskärsviken vik
Svepnäs gård Pilskär skär   Slåtterskärsviken vik
Svepnäs gård Pilskär skär   Smedjehagen hage
Svepnäs gård Pråmberget berg   Snickartorpshagen Saknas
Svepnäs gd Rasboskogen skog   Solviken åker
Svepnäs gård Rasboskogen terräng   Solviken Saknas
Svepnäs gd Rosabacken backe   Spjällen åker
Svepnäs gd Rosbacken backe   Stockholm betesmark
Svepnäs gd Ryttarskären skär   Storskogen skog
Svepnäs gd Ryttarskären skär   Strömmen sund
Svepnäs gd Rönholsudden, se Rönnholmsudd udde   Strömmen sund
Svepnäs gd Rönhols udden, se Rönnholmsudd udde   Strömmingskär skogsbacke
Svepnäs g. Rönkolsudden, se Rönnholmsudd udde   Strömmingskärshalsen skogsbacke
Svepnäs säteri Rönnbacken backe   Strömskär skär med fyr
Svepnäs gd Rönnbacken backe   Strömskär udde
Svepnäs gd /Se Rönnholmsudd udde   Strömskär skogsbacke
Svepnäs gård Rönnholmsudd udde   Strömskär ö
Svepnäs gd Rönnholmsudd udde   Strömskär udde
Svepnäs gd Rönnholmsudd udde   Strömskärsåkern åker
Svepnäs gd Rönnholmsudd udde   Strömskärsudd, se Strömskär Saknas
Svepnäs gd /Se Rönnholmsviken vik   Stökviken Saknas
Sävsta by Rönnholmsviken vik   Luggkällan källa
Sävsta gård Rönnskär udde   Svartbäcksudd udde
Sävsta gård Rönnskär udde   Svedjelandsbacken skogsbacke
Sävsta gd Sandviken vik   Svepnäs hage Saknas
Säfsta by Skansen, Lilla ö   Svepnästomten skogsbacke
Sävsta gd Skansen, Lilla skär   Svinjords gata, se Väppebygata Saknas
?Sävsta gd Skansen Stora ö   Svinmarken, se Lågslätten Saknas
Sävsta gd Skansen, Stora skär   Svinngarns fjärden fjärd
?Sävsta gd Skogstorpet terräng   Svinngarnsviken fjärd
?Sävsta gd Skogstorpet terräng   Svinskär udde
?Sävsta gd Skrytviken vik   Svinskär udde
Sävsta gård /Se Skrytviken vik   Svinskärsklacken grund
Sävsta gd Skråsta terräng   Sågslätten Saknas
Säfsta torp Skråsta terräng   Säfsta backe Saknas
Sävsta gd Slåtterskär del (förr ö) av Koholmen   Sävsta hage åker
Sävsta gd Slåtterskär ägomark   Sävsta äng äng
Sävsta gd Slåtterskär ägomark   Säfsta äng åker
Sävsta by Slåtterskärsviken vik   Sätet sten
Sävsta gd /Se Slåtterskärsviken vik   Södersudde udde
Sävsta gd /Se Slåttskär holme /Se   Södra viken Saknas
Sävsta by /Se Solviken vik   Sörvik vik
Trogsta by Solviken vik   Tallmarken skog
?Trogsta by Storbacke backe   Tallskär skär
?Trogsta by Storbacke backe   Tallskär ö
Trogsta by Strömsskär skär   Tallskär ö
»trowalstom», se Trogsta by Strömskär udde   Tearudden del av Tedarön
Trogsta [Trowalstom] Saknas Strömskär udde   Tedarudden udde
Trogsta by Strömsskär skär   Tedarön ö
Trogsta by Svartbäcken ägomark   Tedarön ö
Trogsta by Svartbäcken ägomark   Tjockskär skär
Trogsta by Svinnegarnsviken vik   Tjockskär ö
Trogsta by Svinnegarnsviken vik   Torparängen äng
Trogsta by /Se Svinnegarnsviken vik   Torparängen, se Hopängen Saknas
Trogsta by Svinnegarnsviken vik   Tova källa Saknas
Trogsta by Svinskär udde   Trekanten åker
Trogsta by /Se Svinskär udde   Trogstaholm del av Väppebyholm
Ulvsboda gd Sävsta äng äng   Trädgårdshörnet vägkrok
Ulvsboda gd Sävsta äng terräng   Tungorna strand med skär
Ulvsboda gård Södra viken vik   Tungorna Saknas
Ulvsboda gård Södra viken vik   Törntomten skogsbacke
Ulvsboda gd /Se Sörvik udde   Valklövström, se Strömmen Saknas
Ulfsboda gd /Se Sörvik udde   Valla äng skifte
Ulvsboda förr beb /Se Tallskär skär   Vaxholmen skär
Ulvsboda gd /Se Tallskär skär   Vaxholmsudden Saknas
*Uwaby, se Väppeby by Tallskär skär   Vaxsten sten
Valla gdr Tallskär skär   Vinskänken sten
Valla gdr Tedarudden udde   Vitgrund skär
?Valla by Tedarudden udde   Vitgrund Saknas
Valla by Tedarön ö   Vitroten åker
?Valla by Tedarön ö   Vitskär skär
Valla by Tedarön ö   Väppeby brygga båtbrygga
?Valla by Tedarön ö   Väppeby gata väg
?Valla by Tedarön ö   Väppbyholm ö
?Valla by Tedarön ö   Väppebyholm holme
?Valla by Tedarön ö   Väppebyholm holme
Valla by? Tedarön ö   Väppeby koholme ö
Valla by? Tedarön ö   Västerängen åker
?Valla by Tedarön ö   Ålsbo krok vägkrök
Valla by Tedarön ö   Ålsbo krok vägkrok
?Valla by Tedarön ö   Ålsboviken vik
Valla by Tedarön holme /Se   Åmansback grund
Valla gd:ar Tedarön holme /Se   Ängsbacken Saknas
?Valla by Tedarön holme /Se   Ärsta hage Saknas
Valla gd:ar Tedarön (el. Tiern) ö /Se   Ärsta hygge skog
Valla by Tedarön ö /Se   Österudd udde
Valla by Tijaren, se Tedarön ö   Österudd udde
Valla by /Se *Tiaren ö   Österängen åker
?Valla by Tiern, se Tedarön ö    
?Valla by Tiern, se Tedarön ö    
?Väppeby by Tiern, se Tedarön ö    
?Väppeby by Tiern, se Tedarön ö    
Vappy = Väppeby Saknas Tiern (el. Tedarön) ö /Se    
Väppeby by Tiärön, se Tedarön ö    
?Väppeby by Trogstagrundet grund    
Väppeby by Tungorna udde    
Väppeby by /Se Tungorna udde    
?Väppeby by Tyaren, se Tedarön ö /Se    
Väppeby gd Vaxholmen holme    
Väppeby by Vaxholmsudden udde    
Väppeby by Vitgrundet grund    
Väppeby gdar Väppebyholm holme    
Väppeby gdar Väppebyholm ö    
?Väppeby by Väppebyholmen ö    
?Väppeby by Väppebyholm ö    
?Väppeby by Väppebyholm holme    
?Väppeby by Väppeby koholme holme    
Väppeby by /Se Väppeby koholme holme    
Väppeby by Österudd udde    
Väppeby by Österudd udde    
Väppeby gårdar o. lhtr      
Väppeby gdr      
Väppeby by      
Väppeby Saknas /Se      
Väppeby gd:ar /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby gård /Se      
*Wæstraboolstadh Saknas      
Ålsbo förr beb /Se      
Ärsta gård      
Ärsta gd      
Ärsta gd      
Ärsta gd      
?Ärsta gd      
Ärsta by      
Ärsta g      
Ärsta gård      
Årsta gd      
Ärsta g      
Ärsta gd      
Ärsta gd      
Ärsta gård      
Ärsta gd      
Ärsta gd      
Ärsta gd      
Ärsta gd /Se      
Ärsta gd      
Ärsta komministerboställe o. lht      
Ärsta by      
Ärsta gd /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.