ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lillkyrka socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 281 st Naturnamn: 85 st Bebyggelsenamn: 80 st Naturnamn: 63 st
Lillkyrka sn Baspunkten, Södra triangelpunkt Lillkyrka socken Björknäs björkskog
Lillkyrka sn Bastuängen ägomark Lillkyrka sn Blackfjärden odlad dalgång
Lillkyrka sn Bastuängen ägomark Bodarna småstugor Blackfjärden odlad dalgång
Lillkyrka sn Blackfjärden f.d. fjärd, nu ägomark Bodarne statstuga Blackfjärdskanalen å
Lillkyrka sn Blackfjärdskanalen kanal Bostället lht Borgbacken kulle
Lillkyrka sn Blackfjärdskanalen f.d. kanal Eka säteri Brotten skogsmark
Lillkyrka sn Blackfjärdskanalen f.d. kanal Eka säteri Ekaviken vik
Lillkyrka sn Blackfjärdskanalen f.d. kanal Ekensberg lht Ekaviken vik
Lillkyrka sn Blackstafjärden fjärd /Se Ekensberg lht Eksbergshagen hage
Lillkyrka sn Bodaskogen skog Eklundshov lht Finnsholmen hagbacke med gravkulle
Lillkyrka sn Bodaskogen skog Flatgarn gård Flatgarn ö
Lillkyrka sn /Se Brotten terräng Flatgarn hmd Fårbacken höjd
Lillkyrka sn Ekaviken vik Gattorpet riven stuga Getingen åker
Lillkyrka sn Ekaviken vik Gatorpet lht Gumshällen berg
Lillkyrka sn Ekaviken vik Granbo riven stuga Hässlinge sjö sjö
Lillkyrka sn Ekaviken vik Granbo lht och utjord Hässlingesjön sjö
Lillkyrka sn Ekaviken vik Hässlinge by Högbergs äng uppodlad äng
Lillkyrka socken Ekaviken vik Hässlinge by Knapphagsskiftet åker
Lillkyrka sn Ekaviken vik Hävlinge gårdar Kohagen hage
Lillkyrka sn Ekaviken vik Hävlinge gårdar Kvarnbacken kulle
Lillkyrka sn Fallet ägomark Hävlinge Saknas Kvarnbacken kulle
Lillkyrka sn [Findwidzholmen] hage Kallkälla stuga Kvarngärdet åker
Lillkyrka sn Finnshögen kulle Kallkälla lhtr Kvarngärdet gärde
Lillkyrka sn Flatgarn ö Kilås stuga Kyrkängen uppodlad äng
Lillkyrka sn Flatgarn ö Kilås lht Kålgården odlat område
Lillkyrka sn Flatgarn holme Kvarnstugan stuga Kölnhagen hage
Lillkyrka sn Flatgarn holme Kvarntorp lht Lasses åkrar åkrar
Lillkyrka sn Flatgarn ö Lerhuset statbyggning Loviselund vret
Lillkyrka sn Flatgarn ö Lerhuset lht Lusenhov åker
Lillkyrka sn Flatgarn ö Litselby gård Mejeriängen uppodlad äng
Lillkyrka sn Flatgarn ö Litselby gård Munkhättan åker
Lillkyrka sn Flatgarn holme /Se Lisselby Saknas Munkhättan gärde
Lillkyrka sn Flatgarn ö Lundby jord Myrans kärr förr kärr, nu åker
Lillkyrka sn Flatgarn triangelpunkt Lundby gårdar Myrbacken kulle
?Lillkyrka sn Flatgarn ö Lusenhov stuga Myrbacken gärde
Lillkyrka sn Flatgarn triangelpunkt Lövhagen stuga Myrkärret gärde
Lillkyrka sn Flatgarn holme /Se Lövnäs riven stuga Mösa sjö Saknas
?Lillkyrka sn Flatgarn holme Lövnäs lht och utjord Mösa sjö sjö
Lillkyrka sn Flatgarnssundet sund Lövhagen lht Mösasjön sjö
Lillkyrka sn Flatgarnssundet sund Malmen lhtr Norrängen uppodlad äng
Lillkyrka sn /Se Frösundsplog ägomark Myrstan, se Myrtorpen f.d. soldattorp Oxhagabacken landsvägsbacke
Lillkyrka sn Frösunds plog ägomark Myrtorpen stugor Petavreten åker
Lillkyrka sn Fårbacken backe Myrtorpen f.d. soldattorp Polacksbacken förr övningsplats, numera skolplan
Lillkyrka sn Getingen åker /Se Mösa Saknas Polacksbacken backe
Lillkyrka sn Hjälmbacken ägomark Mösa by Rudsjön sjö
Lillkyrka sn Hjälmbacken backe Mösa by Rudsjön f.d. sjö
Lillkyrka sn Hässlinge sjö f.d. sjö Oxhagen torp Råhagen skogsmark
Lillkyrka sn Hästhagen ägomark Oxhagen statstuga Sandarna åker
Lillkyrka sn Hästhagen ägomark Pettersborg riven stuga Sandarna gärde
Lillkyrka sn Kvarnbacken skogsbacke Pettersborg lht Smebacken landsvägsbacke
Lillkyrka sn /Se Kvarnbacken backe Prästgården bebyggelse Snåltäppan ?åker
Lillkyrka sn /Se Kvarnbacken backe Prästgården bebyggelse Snårtäppan?, se Snåltäppan åker
Lillkyrka sn /Se Lagårdsviken bukt Skåpet stuga Strömsängen uppodlad äng
Lillkyrka sn /Se Lagårdsviken vik Smedstorp stuga Stubbhagen hage
Lillkyrka sn Lovislund terräng Smedstorp lht Svanholmen höjdsträckning
Lillkyrka sn /Se Långbacken backe Sofielund lht Svedlandet skog
Lillkyrka sn /Se Munkhättan ägomark Sofielund lht Svelandet höjd
Lillkyrka sn /Se Mälaren sjö Strömsborg f.d. dragontorp Svanholmen ekbacke
»alistom», se Ålsta by Mösa sjö f.d. sjö Svanvik lht Valborgsmässobacken landsvägsbacke
Eka hg /Se Mösa sjö försv. sjö /Se Svanvik lht Valborgsmässoberget berg
Eka gd Rudsjön f.d. sjö Svartget stuga Våhammarsån Saknas
Eka gd Råhagen terräng Svartget lht Västerängen åker
Eka hgd Smedskogen skog Svartmyren, se Ålsta gård Österskärsudd udde
Eka hg Solö ö Tittut lht  
Eka hgd Stabyfiälen, se Stabyfjärden fjärd Trädgårdstorp Saknas  
Eka hg Stabyfjärden fjärd Trädgårdstorpet lht  
Eka hgd Stabyfjärden fjärd Trädgårdstorpet lht  
Eka hg Stabyfjärden fjärd Trädgårdstorp riven stuga  
Eka hgd Stabyfjärden fjärd Tuttarbo lht  
Eka hg Stabyfjärden fjärd Viggby gårdar  
Eka hgd Stabyfjärden fjärd Viggeby gård  
Eka hg Stabyfjärden fjärd Vitget lht  
Eka hg Stabyfjärden fjärd Vreta lht  
Eka hg Stabyfjärden fjärd Vreta riven stuga  
Eka herrgård Stabyfjärden fjärd /Se Vånka-lite stuga  
Eka hg Stora viken bukt Värnsta säteri  
Eka herrgård Stora viken vik Värnsta Saknas  
Eka herrgård Stubbhagen hage Värnsta säteri, gård  
Eka hg Stubbhagen terräng Ålsta gård  
Eka herrgård Svanholmen f.d. holme Ålsta gård  
Eka säteri Svedlandet ägomark    
Eka hg Vreten ägomark    
Eka g. Ängsholmen del av Bryggholmen /Se    
Eka gd Österskärs udd udde    
Eka gd Österskärs udd udde    
Eka gd      
Eka gd      
Eka gd      
Eka gd      
Eka hg      
Eka gd      
Eka hg      
Eka hg      
Eka gd      
Eka hg      
??Eka hg      
Eka gd      
Eka gd      
Eka gd      
Eka gd      
Eka hg      
Eka herrg.      
Eka gd      
Eka gd      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka gd      
Eka g.      
Eka g.      
Eka hg      
Eka gd      
Eka hg      
Eka by      
Eka hgd      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka herrg.      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg /Se      
Eka hg /Se      
Eka hg      
Eka hg      
Eka hg /Se      
Eka sätesgd /Se      
Flagarn gd /Se      
Flatgarn gd /Se      
*Hunaby Saknas      
Hesslinge by      
?Hässlinge by      
Hässlinge by      
Hässlinge by      
Hässlinge by      
Hässlinge by      
Hässlinge by      
Hässlinge trol. by      
Hässlinge trol. by      
Hässlinge trol. by      
Hässlinge by      
Hässlinge by      
Hässlinge by /Se      
Hässlinge by /Se      
Hässlinge by /Se      
Hävlinge by      
?Hävlinge by      
Hävlinge by      
Hävlinge by      
Hävlinge by      
Hävlinge gd      
Hävlinge by      
Hävlinge by      
Hävlinge by /Se      
Hävlinge gdr /Se      
Kallkälla torp      
Lisselby by /Se      
»litlaby», se Litselby by      
»litlakirkio», se Lillkyrka sn      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby gd      
?Litselby gd      
Litselby gd      
Litselby by      
Litselby by /Se      
?Lundby gård      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby by el. gd      
?Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby g      
?Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby gd      
Lundby förr gd      
Lundby by      
Lundby by /Se      
Lundby by /Se      
Mösa by      
Mösa by      
Mösa by      
Mösa by      
Mösa by      
Mösa by      
Mösa by      
Mösa by      
Mösa hg      
Mösa hg      
Mösa by      
Mösa by      
Mösa hg      
Mösa by /Se      
Mösa Saknas /Se      
Mösa rättaredöme f. rd      
Solkesta by      
Svartget stuga /Se      
*Tagesta Saknas      
Viggby hg      
Viggby hg      
Viggeby hg      
Viggeby hg      
Viggby hg      
?Viggby gd      
?Viggeby by      
Viggby by      
Viggeby gdr      
Viggeby gd      
Viggby gd      
Viggby by      
Viggeby gd      
Viggby by /Se      
Viggeby gd      
Viggeby Saknas /Se      
Viggeby gård /Se      
Värnsta hg      
Värnsta hg      
Wärnsta g.      
Värnsta hg      
Värnsta hg      
Värnsta hg      
Värnsta hg      
Värnsta herrg.      
Värnsta gd      
Värnsta gd      
Värnsta herrg.      
Värnsta hg      
Värnsta hg /Se      
Värnsta herrg.      
Värnsta hg      
Värnsta hg      
Värnsta gd      
Värnsta gd      
Värnsta gd      
Värnsta hg      
Värnsta hg /Se      
Värnsta gd /Se      
Värnsta gd /Se      
Värnsta gd /Se      
Värnsta lht /Se      
Värnsta hg /Se      
Värsnta väderkvarn      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.