ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Löts socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 385 st Naturnamn: 60 st Bebyggelsenamn: 102 st Naturnamn: 93 st
Löt sn Bok fierden, se Blackfjärden åkermark Löt s:n Björkbacken kulle
Löt sn /Se Blackfjärden ägomark Löt socken Blackfjärden äng
Löt sn Blackfjärden åkermark Backgården gård i Ågersta Blackfjärden odlad dalgång
Löt sn Blackfjärden f.d. fjärd, nu ägomark Bakom stuga Blackfjärden odlad dalgång
Löt socken Blackfjärden ägomark Bodarna Saknas Boda backe kulle
Löt socken Boviken vik Bodarna förr torp, nu egna hem Bogärdet åker
Löt socken Boviken vik /Se Bostället gård i Ramby Boviken vik
Löt socken Boviken vik /Se Brinken stuga Boviken vik
Löt socken Boviken o. Sisshammarsviken vikar Bygården gård i Ågersta Boviken vik
Löt sn Brinken terräng Bäddarö Saknas Brinken skog
Löt sn Brinken terräng /Se Bäddarö säteri, gård Byggarskiftet åker
Löt sn Ekolsundsviken vik Bäddarö gård Dyhagen förr hage, nu åker
Löt sn Ekolsundsviken Saknas Draget gård i Eneby Ekolsundsviken vik
Löt sn Ekolsundsviken vik Ekskog Saknas Ekolsundsviken vik
Löt sn Fånö ö /Se Ekskogen torp Ekskogs dyn åker
Löt sn Grännäs terräng Ekskogsvreten lht Fårbacken kulle
Löt sn Grävsvinskogen skog Eneby Saknas Granhagen hage
Löt sn Hoppets backe backe Eneby by Grännäsbacken kulle
Löt sn Hummelstavik vik Eriksberg lht Grävsvinsskogen skog
Löt sn Hummelstavik vik Erikslund lht Harbacken kulle
Löt sn Hummelstavik vik Fridhem stuga Herrskogen skog
Löt sn Hummelstavik vik Fånö Saknas Hopporsbacken bergkulle
Löt sn Hummelsta vik vik Fånö gods Hummelstavik (vik)
Löt sn Hummelstavik vik Granlund lht Humelsta vik vik
Löt sn Hummel Wijken, se Ekolsundsviken Saknas Grännäs rivet torp Hästhagen hage
Löt sn Jan-Ols backe backe Grönelund riven stuga Jan Olsbacken kulle
Löt sn Jungfrubacken backe Harbacken stuga Jungfrubacken skogskulle
Löt sn Kvarnbacken backe Herreskogen Saknas Kalvhagarna hage och åker
Löt sn Lillängen ägomark Herrskogen torp Kaninholmen holme
Löt sn Lindhammar skogsbacke Hummelbacka f.d. soldattorp Kaninholmen ö
Löt sn Lindhammar terräng Hummelsta Saknas Kittelbotäppan åker
Löt sn Linsunda Broen, se *Lindsundabron bro Hummelsta by Kohagsudd udde
Löt sn /Se *Lindsundabron bro +Kallerbo Saknas Kvarnbacken kulle
Löt sn Lunden terräng Kallerbo, se Kollebo Saknas Kvarnbacken kulle
Löt sn Lundskogen skog Kanan gård i Tängby Kvarnbacken kulle
Löt sn Långbacken backe Karlsborg lht Kyrkängen uppodlad äng
Löt socken Mjölkslätten terräng Kittelbo riven stuga Kyrkängen uppodlad äng
Löt sn Notholmsudden udde Klockarebostället Saknas Kyrkvreten åker
Löt socken Oxhagen terräng Klämsbacka Saknas Lillängen uppodlad äng
Löt socken Rybacken backe Klämsbacka torp Lillängshagen hage
Löt sn Sabbats backe backe Kollebo riven stuga Lillängsviken vik
Löt sn Sishamar wiken, se Sisshammarsviken o. Boviken vik Kolmården Saknas Lindhammar skog
Löt sn Sishammar vijken, se Sisshammarsviken igenväxt vik Komministerboställe komministerbostad Lundkällan källa
Löt sn Sisshammarsviken igenväxt vik Krobacken gård i Hummelsta Långbacken kulle
Löt sn Sisshammarsviken vik Kullarna Saknas Långtegarna åker
Löt sn Sisshammarsviken vik Kullarna torp Lötbacken kulle
Löt sn Sisshammarsviken o. Boviken vikar Källgården Saknas Löten åker
Löt sn. Skarphagen terräng Källgården gård Nackholmen ö
Löt sn Skomakarberget berg Lugnet stuga Norrhagen betesmark och åker
Löt sn Skärshagen terräng Lugnet stuga Norrudd udde
Löt sn Skärsudden udde Luud Saknas Norruddsskiftet åker
Löt sn Spångbron bro Lund bebyggelse Norrängen uppodlad äng
Löt sn Stallviken vik +Länsmansbostället Saknas Notornsudden udde
Löt sn Tegelbruksviken vik Lötsberga Saknas Näckholmen holme
Löt sn Vikshällsviken vik Lötsberga by Oxhagen hage
Löt sn Vreta triangelpunkt Nordal stuga Plentbacken kulle
Löt sn Vreta skog skog Norrgården gård i Ågersta Plogarna åker
Löt sn *Vreta Skogsgrind grind Nyborg lht Ringkullen kulle
Löt sn *Ågersta lyckan åkermark Nygård Saknas Rybacken kulle
Löt socken Örnbobacken backe Nygård gård i Hummelsta Rybacksskiftet åker
Löt sn   Pettersborg lht Rävbacken kulle
Löt sn   Prästgården gård i Ramby Sabbats backe kulle
Löt sn   Ramby Saknas Sandskiftena åker
Löt sn   Ramby by Sjögärdet åker
Löt sn   Ramsberg lht Skarphagen förr hage, nu åker
Löt sn   +Rosenlund Saknas Skarphagen hage
Löt sn   Rosenlund lht Skarphagsskiftet åker
Löt sn   Rosenlund lht Skathagen hage
Löt sn   Sand Saknas Skomakarberget berg
Löt sn   Sand bebyggelse Skärshagen hage
Löt sn   +Skarphagen Saknas Skärsudden udde
Löt sn /Se   Skarphagen rivet torp Skärsudden udde
Löt sn   +Smedstorp Saknas Skärudden udde
Löt sn   Smedstorp Saknas Smebacken kulle
Löt sn   Solbacken lht Snåltäppan åker
Löt sn   Spelkälla gård i Hummelsta Solhem lht
Löt sn   Strålbacken riven stuga Spelkälla källa
Löt sn /Se   Söderby säteri Spångbron bro
Löt sn   Tallåsen nybyggd lht Stackbacken åker
Löt sn   +Tegelbruk Saknas Stallskiftet åker
Löt sn   Tegelbruket nedlagt tegelbruk Stallviken vik
Löt sn   Västra Tängby Saknas Stallviken vik
Löt sn   Tängby, Västra by Storplogarna åker
Löt sn   Östra Tängby Saknas Storvreten åker
Löt sn   Tängby, Östra by Sörskog skog
Löt sn   Törnbo Saknas Tegelbrukshagen hage
Löt sn   Törnbo Saknas Tegelbruksviken vik
Löt sn   Törnbo gård Tegelbruksviken vik
Löt sn   Utropet Saknas Tullplogen åker
Löt sn   Utropet rivet torp Undinskiftet åker
Löt sn   Vallby Saknas Vadsbro bro
Löt sn   Vallby säteri, gård Vreten åker
Löt sn /Se   Vallby Saknas Örnbohagen hage
Löt sn /Se   Vreta Saknas  
Löt sn /Se   Vreta by  
Löt sn /Se   Vänndalen gård i Tängby  
Löt kyrka kyrka   Ågersta Saknas  
Löts kyrka Saknas /Se   Ågersta by  
Löts kyrka Saknas /Se   Ågersta, se 16, 17 Ågersta Saknas  
Löta sockn sn /Se   Ågersta Saknas  
»agastom», se Ågersta by   Änggården gård i Ågersta  
Bädarö hg   Örnbo riven stuga  
Bädarö hg      
Bädarö herregård      
Bädarö hg      
Bädarö hg      
Bädarö hg      
Bädarö hg      
Bäddarö gd      
Bäddarö gd      
Bäddarö säteri      
Bäddarö säteri      
Bäddarö gd      
Bädarö hg      
Bäddarö gd      
Bäddarö gd      
Bädarö hg      
Bäddarö hg /Se      
Bäddarö gd /Se      
Bäddarö gd /Se      
Bäddarö gd /Se      
Bäddarö gd /Se      
Dalby gd /Se      
?Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby gd      
Eneby by      
?Eneby by      
Eneby by      
Eneby hg, by      
Eneby by      
?Eneby by      
Eneby hg      
Eneby hg      
Eneby by      
Eneby gd      
Eneby by /Se      
Eneby by /Se      
Eneby Saknas /Se      
Eneby by /Se      
Fanö, se Fånö Saknas      
Fånö herresäte /Se      
Fånö gd      
Fånö gd      
Fånö hrgd?      
Fånö herresäte      
Fånö herresäte      
Fånö herresäte      
Fånö hg, förr ö /Se      
Fånö herresäte      
Fånö hg      
Fånö gd      
Fånö herresäte      
Fånö herresäte      
Fånö herresäte      
Fånö hg      
Fånö hrst?      
Fånö hg      
Fånö hg      
Fånö hg      
Fånö hgd      
Fånö hg      
Fånö hgd      
Fånö hg      
Fånö gård      
Fånö herresäte      
Fånö säteri      
Fånö herresäte      
Fånö hgd /Se      
Fånö hg      
Fånö herresäte      
Fånö säteri      
Fånö gd /Se      
Fånö gd /Se      
Fånö gd /Se      
Fånö hg /Se      
Fånö hg /Se      
Fånö gd /Se      
Fånö gd /Se      
Fånö gd /Se      
Fånö eller Fånöö gård, förr ö      
Fånö tegelbruk Saknas /Se      
Fånö tegelbruk Saknas /Se      
[Gudö] Saknas      
*Gudhø Saknas      
Halleby förr gd      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta g      
Hummelsta gd:ar      
Hummelsta by /Se      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by?      
Hummelsta by      
?Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by      
Hummelsta by /Se      
Hummelsta by /Se      
Hummelsta by /Se      
Hummelsta Saknas /Se      
Hummelsta by /Se      
Hummelsta by /Se      
*Husby Saknas      
Källgården gård      
Ledsberg Saknas      
Leedzbergha, se Lötsberga by      
»lotha», se Löt sn      
Lötsberga by      
Lötsberga by      
Lötsberga by      
Lötsberga by      
Lötsberga by      
Lötsberga by      
Lötsberga by      
Lötsberga by      
Lötsberga gd      
Lötsberga by /Se      
Owersta, se Ågersta by      
Ramby by      
Ramby by      
Ramby by      
Ramby by      
Ramby by      
Ramby by /Se      
Ramby by /Se      
Ramby by /Se      
Ramby by /Se      
Ramby Saknas      
Ramby by /Se      
Ramby by /Se      
Ramby by /Se      
Ramby by /Se      
Ramby by /Se      
Ramby rättaredöme f. rd      
Rågby Saknas /Se      
Sand ?lht /Se      
Skattna gd /Se      
Söderby gård      
Söderby gd.      
Söderby gård      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gd      
??Söderby gård      
?Söderby förr gd      
?Söderby gd      
Söderby gd /Se      
*Tveta Saknas      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
*Tegnaby by      
Tängby by      
Tängby, Västra o. Östra byar      
?Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by /Se      
Tängby Saknas /Se      
Tängby by /Se      
Tängby by /Se      
Tängby by /Se      
Tängeby, Västra Saknas /Se      
Tängeby, Östra Saknas /Se      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby gd      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby gd      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby gd      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby gd      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby ladugård förr gd /Se      
Vallby gd /Se      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
?Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta gd /Se      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta gd      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by      
Ågersta by /Se      
Ågersta Saknas /Se      
Ågersta by /Se      
Ågersta by /Se      
Ågersta by /Se      
Ågersta by /Se      
Ågersta by /Se      
Ågersta by /Se      
Ågersta by      
Ågersta by /Se      
Ågersta by /Se      
»Ølesta» okänd gård      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.