ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hacksta socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 224 st Naturnamn: 73 st Bebyggelsenamn: 89 st Naturnamn: 70 st
Hacksta sn Alkärret kärr Hacksta socken Alkärret kärrmark
Hacksta sn? Björkfjärden, Norra fjärd Hacksta gård Bastubacken kulle
Hacksta sn Björkfjärden, Norra fjärd Hacksta hackspikar inbyggarbeteckning Björkfjärden, Norra fjärd
Hacksta sn /Se Björkfjärden, Norra fjärd Alkärret stuga Eneby brygga Saknas
Hacksta sn Brantbacka backe +Andersborg Saknas Eneby vik vik
Hacksta sn Bråtbacken backe Andersborg stuga Fjälby skär öar
Hacksta sn Ekolsundsviken vik Annelund stuga Fjälbyskären skär
Hacksta sn Ekolsundsviken Saknas Brantbacken riven stuga Gammelby backen förr plats för by
Hacksta sn Ekolsundsviken vik Ekensberg lht Grassens backe kulle
Hacksta sn? Frambacken backe Eknäs lht Grassens källa källa
Hacksta sn Grystavik vik Eneby Saknas Grystavik vik
Hacksta sn Grystavik vik Eneby säteri, gård Grysta vik vik
Hacksta sn Grystavik vik Fjälby Saknas Gåsgrund grund
Hacksta sn Grystavik delvis igenväxt vik Fjälby by Gåsgrund Saknas
Hacksta sn Grystavik vik Fridal lht Gåsskär skär
Hacksta sn Grysta vik vik /Se Fridhem lht Gåsskär ö
Hacksta sn /Se Grystaviken vik /Se Frutorp stuga Gölghagen hage
Hacksta sn Grystavik vik Fågelgäspet Saknas Gölghagsbacken kulle
Hacksta sn Grystavik vik Gatens nu riven stuga Hackstaudd udde
Hacksta sn Gåsskär skär Gomorra gård i Skörby Hacksta udd udde
Hacksta sn Hacksta triangelpunkt Granlund lht Hagslätta brygga och lastageplats
Hacksta sn Hackstaudd udde Gustavslund lht Hals backe kulle
Hacksta sn Hacksta udd udde Hackstaby by Hoppmans backe kulle
Hacksta sn Hacksta udd udde Hacksta gård gård Hummelsta vik vik
Hacksta Saknas Hals backe backe Hacksta Rå riven stuga Juthovgård holme
Hacksta by och sn Hummelstavik vik Hacksta skola Saknas Juthovgård ö
Hacksta by och sn Hummelstavik vik Hagalund lht Karl Lars backe kulle
Hacksta sn Hummelstavik vik Hagslätta riven stuga Kilkällan källa
Hacksta sn Hummelsta vik vik /Se Hakestad gård Kolbotten kulle
Hacksta sn Hummelstavik vik Hyddan lht Kålgården åker
Hacksta sn Hummelwijken, se Ekolsundsviken vik Häljesta Saknas Käringviken vik
Hacksta sn Hummel Wijken, se Ekolsundsviken Saknas Helgesta by Käringvilan landsvägsbacke
Hacksta sn Juthovgård holme Hörnet stuga Kölnbacken kulle
Hacksta sn Juthovgård holme Jakobsberg lht Lillkyrks sten sten
Hacksta sn Juthovgård ö Kolmården torp Lillstockholm udde
Hacksta sn Juthåfgåål, se Juthovgård holme Kraftbacken riven stuga Lundbergs grynda grund
Hacksta sn Kajsas hål ägomark Kyrkoherdebostället Saknas Långbanan åker
Hacksta sn *Kolmårdsbron bro Leråker bebyggelse Mallas vik
Hacksta sn Kvarnberget berg Lindesborg Saknas Mettsundsskären öar
Hacksta sn Kyrkhagen terräng Lindesberg riven stuga Mittskären skär
Hacksta sn Kålmåls Broen, se *Kålmårdsbron bro Lindesborg Saknas Mittskären skär
Hacksta sn Lillstockholmudd triangelpunkt Lovsången lht Nackholmen holme
Hacksta sn Lundbergs grunda grund Lugnet stuga Norrhagen hage
Hacksta sn Långtorpsviken vik Lugnet Saknas Norrhålet åker
Hacksta sn Mittskär, se Mittsundsskär holme /Se Lundhagen Saknas Nynäs udd udde
Hacksta sn Mittskär, Lilla skär Lundhagen gård i Uppeby Näset del av socken
Hacksta sn Mittskär, Stora skär Långbacka stuga Prästens skär ö
Hacksta sn Mittsundsskär holme /Se Långtorpet Saknas Ryttarveckan vik
Hacksta sn /Se Nackholmen holme Långtorpet torp Rå Brygga brygga
Hacksta sn /Se Nackholmen holme Malmen riven stuga Råskog skog
Hacksta sn /Se Nackholmen ö Mellangården gård i Uppeby Rönnkälla källa
Hacksta sn /Se Nackholmen holme Norrgården gård i Ennesta Sandskär ö
Hacksta by o. sn /Se Nackholmen holme Norrgården gård i Uppeby Sjötäppan hagmark
Hacksta by o. sn /Se *Nyckelöga grind Saknas Norrhagen stuga Skarvgrindsgatan byväg
Hacksta sn /Se Prästens skär udde Nyborg Saknas Skarvgrinden grind
Hacksta sn /Se Sandholmen, se Sandskär skär Nyborg lht Skärporna åker
Hacksta sn /Se Sandholmen, se Sandskär holme Nyborg gård Skjutbacken kulle
Hacksta sn Sandholmen, se Sandskär holme Nygård riven stuga Skogshagen hage
?Eneby hg Sandholmen, se Sandskär holme Nynäs Saknas Smedjebacken kulle
Eneby hg Sandholmen, se Sandskär holme Nynäs bebyggelse Solviken vik
?Eneby hg Sandskär skär Prästgården gård i Hackstaby Spångbron bro
Eneby hg Sandskär holme Prästtorpet stuga Stockholm, L. udde
?Eneby hg Sandskär holme Rosenlund stuga Stockholm, Lill Saknas
?Eneby hg Sandskär holme Sjöhagen stuga Tallskär skär
Eneby g Sandskär holme Sjötäppan riven stuga Tallskär ö
Eneby hg Sandskär skär Skarphagen stuga Tjusgrind grind
Eneby hg Skärpan ägomark Skarven riven stuga Trundhem udde
Eneby hg Sodom terräng Skogshagen riven stuga Uppsocknen del av socken
Eneby by Solbaddet ägomark Skolhus Saknas Valborgsmässoberget berg
Eneby herrg. Solviken vik Skörby Saknas Älgkvarn sten
Eneby by Solviksberget berg Skörby by  
Eneby hg Spångbron bro Sodom statstuga  
Eneby gd /Se Tallskär skär Solbacken lht  
Fjälby by   Solbaddet riven stuga  
Fjälby by   Sundet stuga  
Fjälby by   Svind Saknas  
Fjälby by   Svind by  
Fjälby by   Tarv Saknas  
Fjälby by   Tarv torp  
Fjälby by   Unnesta Saknas  
Fjälby by   Unnesta soldattorp Saknas  
Fjälby by   Unsta Saknas  
Fjälby by   Unsta by  
Fjälby by   Unstamalm stugor  
Fjälby by   Uppeby Saknas  
Fjälby by   Uppeby by  
Fjälby by   Vårdala lht  
Fjälby by /Se   Ännesta Saknas  
Fjälby by /Se   Ännesta by  
Fjälby by /Se      
Fjälby by /Se      
Hacksta by      
Hacksta by      
Hacksta hg /Se      
Hackstagård hg      
Hackstagård hg      
Hacksta beb.      
Hacksta gård hg      
Hackstagård hg      
Hacksta gd /Se      
Hacksta by      
Hacksta by      
Hacksta by      
Hackstagård hg      
Hacksta by      
Hacksta by      
?Hackstagård hg      
Hackstagård hg      
Hackstagård hg      
Hackstagård hg      
Hackstagård hg      
Hackstagård hg      
Hacksta gd      
Hacksta hg      
Hacksta gd      
?Hacksta gd      
Hackstagård hg      
Heljesta gd      
Heljesta gd?      
Häljesta gd      
Heljesta gård      
Häljesta gd      
Häljesta gd      
Helgesta gd /Se      
Helgesta Saknas /Se      
Helgesta gd /Se      
Långtorpet Saknas /Se      
Långtorpet Saknas /Se      
Prästgården prstgd /Se      
Skiwraby, se Skörby by      
Skyraby, se Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby gård      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by      
Skörby by /Se      
Skörby by /Se      
Skörby by /Se      
Skörby by /Se      
Skörby gd /Se      
Svind by      
Svind by      
Svind by      
Svind by      
Svind by      
Svind by      
Svind by      
Svind by /Se      
Svind Saknas /Se      
Svind by /Se      
Svind by /Se      
Svind by /Se      
Svind by /Se      
Svind by /Se      
Svind by /Se      
Svind by /Se      
Svinstad by /Se      
Tarv torp /Se      
Tarv trädg. /Se      
Tarv torp /Se      
*Töresta Saknas      
*Törestad Saknas      
Unnesta by      
Unnesta by      
Unnesta by /Se      
Unsta by /Se      
Unsta by /Se      
Un(ne)sta by /Se      
Unnesta Saknas /Se      
?Uppeby by      
Uppeby by      
Uppeby by      
Uppeby by      
Uppeby by      
Uppeby by      
Uppeby gd:ar      
Uppeby Saknas      
Uppeby by      
Uppeby by      
Uppeby by /Se      
Uppeby Saknas /Se      
Uppeby gdr /Se      
Wappaby, se ?Uppeby by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ennesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
?Ännesta by      
??Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ennesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ämnesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ännesta by      
Ennesta by      
Ännesta by /Se      
Ännesta by /Se      
Ännesta by /Se      
Ännesta by /Se      
Ännesta by /Se      
Ännesta by /Se      
Ännesta by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.