ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar socken : Håbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 254 st Naturnamn: 110 st Bebyggelsenamn: 212 st Naturnamn: 91 st
Kalmar sn *Avund---rne holmar Kalmar socken Nummerförteckning förteckning
Kalmar sn *Avundskär holme /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Kalmar sn Bakomvik vik gäddorna inbyggarbeteckning Arnö (äng)
Kalmar socken Bakomsviken vik Amerika lht Aronsborgsviken Saknas
Kalmar sn Bastubacken backe Annehill lht Babylon skogsbacke
Kalmar sn *Bista skog skog Aronsborg gård i Bista Bakomsviken vik
Kalmar sn Björkfjärden, Norra fjärd Aronsborg Saknas Balders hage skogshage
Kalmar sn Björkfjärden, Norra fjärd Augustenborg lht Björkfjärden, Norra fjärd
Kalmar sn Björkfjärden, Norra fjärd Bastens stuga stuga Bocka källa källa
Kalmar sn /Se Bocka källa källa Bista, se Bistaborg Saknas Broby allmänning jordbit
Kalmar sn *Borgsundet sund Bista by Bule backe landsvägsbacke
Kalmar sn Brantbacka backe Bistaborg Saknas Bålstaåsen, se Väppeby åsen Saknas
Kalmar sn Bryggviken vik Bistaborg Saknas Båtsbackudd udde
Kalmar sn Bålstaåsen ås Bistalund lht Dya äng äng
Kalmar sn Bålstaåsen triangelpunkt Björklunda lht Ekolsundsviken vik
Kalmar sn Båtsbackudd udde Björnbro Saknas Eneby kvarn förr väderkvarn
Kalmar socken Dagvalen holme Björnbro lht Fageröflisan, se Fageröhäll skär
Kalmar sn Dagvalen holme /Se Brantbacka Saknas Fageröhäll skär
Kalmar sn Dagvaln holme /Se Brantbacka lht Fagerön ö
Kalmar sn *Dalholmarna holmar Broby Saknas Fagerön ö
Kalmar sn Djupvik vik Broby hemman Frösunda gata väg
Kalmar sn Ekolsundsviken vik Brobyholm lht Frösundaviken Saknas
Kalmar sn Ekolsundsviken Saknas Bromsbo Saknas Frösundavik vik
Kalmar sn Ekolsundsviken vik Bromsbo lht Fånäsviken vik
Kalmar sn Fageröhäll skär Brotorpet Saknas Fårmillakärr kärr
?Kalmar sn Fagerön ö Brotorp lht Getberget berg
Kalmar sn Fagerön ö Brunna äng Geten vik
Kalmar sn Fagerön ö Davidslund lht Granbacksberget berg
Kalmar sn Fagerön ö Drageborg lht Granelundsbacken backe
Kalmar sn Fagerö ö Draget skogvaktarebost. Granholmen holme
Kalmar sn Fagerön ö Draget Saknas Granholmen ö
Kalmar sn Fagerön ö Dyarna Saknas Gåsholmen holme
Kalmar sn Fagerön ö Dyarne hemman Göksviken vik
Kalmar sn Fagerön ö /Se Dyarne Saknas Göksviken vik
Kalmar sn Fagerön ö Edevi lht Göksviks källa källa
Kalmar sn Frösundaviken vik Ekeboda lht Hagviken vik
Kalmar sn Frösundaviken vik Ekeby lht Hagviken vik
Kalmar sn Furuhäll ägomark Enbytorp Saknas Hummelbacken grund
Kalmar sn Fånäsvreten vret Enbytorp Saknas Hundbacken höjd
Kalmar sn Getberget berg Eneby Saknas Håkansäng äng
Kalmar sn Granholmen holme Eneby hemman Höglunda skog skog
Kalmar sn Granholmen ö Enebyborg lht Kalmarnäsbergen berg
Kalmar sn Granholmen holme Eneby-Dyarne lht Kalmarnäs bryggan ångbåtsbrygga
Kalmar sn Granholmen ö Enebylund lht Kalmarsandsviken vik
Kalmar sn Granholmen holme Eriksdal lht Kalmarviken vik
Kalmar sn *Gutviken vik Erikslund lht Klockbacken backe
Kalmar sn Gåsholmarna udde Fattigstuga Saknas Klosterbacken höjd
Kalmar kyrka Saknas Gåsholmarna udde Fliten lht Klövs kvarn riven väderkvarn
Kalmar sn Göksvik vik Fredriksberg lht Knuten holme
Kalmar sn Göksviken, se *Gutviken vik Fredriksborg lht Knuten holme
Kalmar sn *Götviken(?) vik Fridhem lht Kvackuln ö
Kalmar sn Hagviken vik Fröjdkojan soldattorp Kvackuln (grund)
Kalmar sn Hagviken vik Frösunda Saknas Kyrkviken vik
Kalmar sn *Holma holme Frösunda by Källarbacken gravhög
Kalmar sn Hummelviken vik /Se Fånäs Saknas Lastberget berg
Kalmar sn Hummelwijken, se Ekolsundsviken vik Fånäset Saknas Lillsjön sjö
Kalmar sn Hummel Wijken, se Ekolsundsviken Saknas Fårkärret äng Lugnhamns vik vik
Kalmar sn Hundbacken backe Gillmarken Saknas Långåsen ås
Kalmar sn Jungfruhamn vik Gillmarken lht Mittskären skär
Kalmar sn Juthafgård holme Granbacken lht Myrskären skär
Kalmar sn *Jägarön ö Granelund lht Myrskären skär
Kalmar sn Kalmarnäs triangelpunkt Gröndal Saknas Myrängen äng
Kalmar sn Kalmarssand strandområde Gröndal Saknas Mönstringsvägen stig
Kalmar sn Kalmarudd udde Gröndal lht Mönsterrocksvägen stig
Kalmar sn Kalmarviken vik Gustavsberg lht Notholmen udde
Kalmar sn Kalmarviken vik Gustavsro lht Nyby backe skogsbacke
Kalmar sn Kalmarviken vik Gyllendal Saknas Nyängsdiket dike
Kalmar sn Kalmarviken vik Gyllendal gård i Frösunda Pannhatten grund
Kalmar sn /Se Kalmarviken vik Gädda lht Rummelkärret odlat kärr
Kalmar sn /Se Kalmarviken vik Göksvik lht Råby backe skogsbacke
Kalmar sn /Se Kalmarviken vik Hagaberg lht Råby vik vik
Kalmar sn /Se Kalmarviken vik Hagalund lht Rävberget berg
Kalmar kyrka Saknas Kalmarviken vik /Se Hagvik lht Sandskär udde
Kalmar kyrka Saknas Kalmarviken vik Hukan bs. Talltorps udd udde
Kalmar kyrka Saknas /Se Kalmarviken vik Hukan lht Talltorpsvik vik
?Bista by Knuten ö Hummelbo, se Hummelviken lht Tennholmen holme
Bista g. Knuten holme /Se +Hummelbo Saknas Tjänsbacken backe
Bista by Kvackuln, se*Kvakukobben holme Hummelviken lht Torsmyran myr
Bista prästgård Kvackuln ö Hållunda, se Höglunda Saknas Trädgårdstorpsudd udde
Bista prästgård *Kvakaren holme /Se Hållunda hemman Tunnlandet grund
Bista by *Kvakukobben holme Hållunda eller Höglunda, se 1 Höglunda Saknas Tunnlandet grund
?Bista by *Kvakukobben holme Häggens koja lht Vasavik vik
Bista by Kvarnbacken backe Hällby Saknas Viby backe landsvägsbacke
Broby gård Kvarnbacken backe Hällby lht Viby skog skog
Broby gård Lastberget berg Höglunda Saknas Vibyån å
Broby gård Lillsjön sjö Höglunda hemman Vilunda skog skog
Broby gård Lugnet terräng Höglunda Saknas Väppeby backe landsvägsbacke
Broby gd Mansängen förr namn på ängsmark Höjden lht Väppeby kvarn riven väderkvarn
Broby gård Mansängen ängsmark /Se Hörntorp lht Väppebyån å
Broby gd Myrskären skär Kalmarnäs Saknas Väppeby åsen ås
Broby Saknas /Se Notholmen udde Kalmarnäs säteri Åsängen äng
Broby gd /Se Rummelkärret ägomark Kalmarnäs Saknas  
Draget gård /Se *Rydaholmen äng /Se Karlshammar lht  
Draget gd /Se Skärplinge ägomark Karlslund lht  
Draget plats /Se Swanholmen, se Granholmen ö Karlsnäs lht  
?Eneby by Svanholmen, se Granholmen ö Kilarne lht  
Eneby by Swanholmen, se Granholmen holme Klockaregård Saknas  
Eneby by *Tallholmen(?) holme Klockargården klockarebost.  
Eneby gd Tennholmen halvö Klyftan lht  
Eneby by Tjärnsbacken backe Klöv, se Kalmarnäs Saknas  
Eneby by Ulfierdswijken, se Ullevifjärden, Stora o. Lilla fjärd Klöf, se Kalmarnäs säteri  
Eneby by Ullevifjärden, Stora och Lilla fjärd Koppartorp Saknas  
Eneby by Ullfjärden fjärdar Koppartorp lht  
Eneby by Ullfjärden, Stora och Lilla fjärdar Kroktorp Saknas  
Eneby by Vasavik vik Kvarnkojan stuga  
Eneby by Vattunödsberget berg Kyrkoherdebostället Saknas  
Eneby by /Se Vattunödsviken vik Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas  
Eneby Saknas /Se *Väppeby skog skog Källstugan lht  
Frösunda by Västerhagen terräng Källstugan Saknas  
Frösunda by /Se Västerlund terräng Lastberget Saknas  
Höglunda by   Lastberget lht  
Höglunda by   Lindal lht  
Höglunda by   Loddersta by  
Höglunda by   +Loppkrogen Saknas  
Höglunda gd   Loppkrogen förr krog?  
?Kalmarsnäs gd   Lugnet lht  
Kalmarsnäs eller Klöf hg   Lugnet Saknas  
Klev, se Kalmarnäs Saknas   Lugnet Saknas  
Kliff, se Klöv el. Kalmarnäs gd   Lugnet lht  
Klöv el. Kalmarnäs gd   Lugnhamn lht  
Klöv, nu Kalmarsnäs Saknas   Låddersta Saknas  
Kalmarnäs eller Klöf indr. militiebost.   Låddersta Saknas  
Kalmarsnäs el. Klöf Saknas   Låddersta Saknas  
Klöv, numera Kalmarsnäs hg   Låddersta Saknas  
[Kleff] Saknas   Långtorpet t.  
Klöv el. Kalmarnäs gd   Mansängen Saknas  
Klöv el. Kalmarnäs gd   Mansängen t.  
Klöf eller Kalmarsnäs hg /Se   Mansängen t.  
Lodhersta, se Låddersta by   Mansängen äng  
Ludhersta, se Låddersta by   Marielund lht  
?Låddersta by   Mellanby t.  
Låddersta by   Mellanby Saknas  
Låddersta by   Norrgården gård  
Låddersta by   Novilla lht  
Låddersta by   Nyby Saknas  
Låddersta by   Nyby gård i Frösunda  
Låddersta by   Nydal Saknas  
Låddersta by   Nydal lht  
Låddersta by   Nydal lht  
Låddersta gd   Orrbo, se Orrkojan Saknas  
Låddersta gd   Orrkojan lht  
Loddersta by   Parken Saknas  
Loddersta by   Parken lht  
Loddersta hg   Prästgården f.d. kyrkoherdeboställe  
Loddersta? Saknas   Prästtorp lht  
Loddersta by   Rosenborg lht  
Låddersta by   Rosendal Saknas  
Låddersta by   Rosendal lht  
Låddersta by   Råby by  
Loddersta by /Se   Råby Saknas  
Låddersta by /Se   Råbydal lht  
Lödhersta, se Låddersta by   Råbylund lht  
Loddersta Saknas /Se   Råby tegelbruk tegelbruk  
Mansänge numera försvunnet torp   Sandvreten lht  
Mansängen gd /Se   Siggesborg lht  
Mansängen gd /Se   Sjättedelen lht  
Nyby Saknas /Se   Sjöhagen Saknas  
?Råby by   Sjöhagen förr stuga  
Råby by   Skepparkojan lht  
Råby by   Skogshyddan lht  
Råby by   Skogsterby lht  
Råby by   Skolhus Saknas  
Råby by   Skolhyddan skola  
Råby by   Skräddartorp Saknas  
Råby by   Skräddartorp lht  
Råby by   Skärplinge Saknas  
*Råby Saknas   Skärplinge lht  
?Råby by   Skörby Saknas  
?Råby by   Skörby Saknas  
Råby by   Skörby by  
Råby by   Slättkärret äng  
Råby by   Snytan Saknas  
Råby by   Snytan lht  
Råby by   Solhem, se Svedjelandet lht  
Råby by /Se   Stenhamn lht  
Råby Saknas /Se   Svedjelandet lht  
Skärplinge gård   Södergården gård  
Skärplinge lht   Talltorp Saknas  
Skärplinge gd   Talltorp Saknas  
Skärplinge nu försv. bebyggelse /Se   Talltorp lht  
Skörby gård   +Tegelbruk Saknas  
Skörby gård   Torresta Saknas  
Skörby gd   Torresta by  
Skörby by   Torrestalund Saknas  
Skörby gd   Torrestalund lht  
Skörby gd   Torsberg lht  
Skörby by   Torslund lht  
Skörby gård   Trädgårdstorp Saknas  
Skörby hg   Trädgårdstorp t.  
Skörby by   Tvåhus Saknas  
Skörby gd   Tvåhus lht  
Skörby gd   Valla utjord del av Dyarne  
Skörby gd   Vasa Saknas  
Skörby by   Vasa lht  
Skörby g.   Vattunöden Saknas  
Skörby by   Vattunöden lht  
Skörby gd /Se   Vi Saknas  
Skörby gd /Se   Vi utjord  
Skörby gd /Se   Viby Saknas  
Skörby Saknas /Se   Viby by  
[Säby] Saknas   Viby Saknas  
Torresta by   Vibylund lht  
Torresta by   Viby soldattorp lht  
?Torresta by   Viktorialund lht  
Torresta gd   Vilunda lht  
Torresta by   Väppeby Saknas  
Torresta gd   Väppeby by  
Torresta by   Väppeby utjord  
Torresta by   Väppebylund lht  
Torresta by   Västerhagen Saknas  
Torresta by   Västerhagen lht  
Torresta by   Åkersnäs lht  
?Torresta gd      
?Torresta gd      
Torresta Saknas /Se      
»tørlista», se Torresta gd      
Vattunöden f.d. kronotorp /Se      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby Saknas /Se      
Viby Saknas /Se      
Vuby by /Se      
Viby by /Se      
Vilunda lht /Se      
?Väppeby hg      
Väppeby herrg.      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
?Väppeby hg      
?Väppeby herrgård      
*Väppeby Saknas      
?Väppeby gd      
Väppeby g.      
Väppeby hg      
?Väppeby herrg.      
Väppeby hg      
Väppeby by      
Väppeby hg /Se      
Väppeby by      
Väppeby gd      
Väppeby Saknas /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby hg /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby gd /Se      
Väppeby gård /Se      
*Væppy, se Väppeby herrg.      
Väsby Saknas /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.