ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tillinge socken : Åsunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 779 st Naturnamn: 74 st Bebyggelsenamn: 469 st Naturnamn: 326 st
Tillinge sn Björkbacken backe Tillinge sn Akademiskogen skog
Tillinge sn Björkbacken höjd Tillinge sn Akademiskogen skog
Tillinge sn Björntorpet terräng Tillinge socken Alkärret kärr
Tillinge sn /Se Björntorpet terräng Tillinge sn Andkärret kärr
Tillinge sn Blot-Svens hög ättehög /Se Tillinge sn Apollostenen sten
Tillinge socken Blotsvens hög fornlämning Tillinge män inbyggarbeteckning /Se Apotekarbacken skogsbacke
Tillinge socken Blotsvens hög fornlämning Adolfsberg t Askersbackarna skogsbackar
Tillinge sn Bondaberg berg Akademigården gd Askers backe skogsbacke
Tillinge sn Bondabärgh Saknas Alma gd:ar Aspbacken skogsbacke
Tillinge sn Bondeberget berg /Se Alma Saknas Aspbacksskiftet åker
Tillinge sn Borg försv. stenbyggnad /Se Alma by Asphagen åker
Tillinge sn Brunnsbo ägomark Annelund lht Asptomten åker
Tillinge sn Drägglan ägomark Apelboda t Backskiftet åker
Tillinge sn Drägglan terräng Aspnäs lht Bakängen åker
Tillinge sn Enköpingsån å Backa statstuga Banvreten åker
Tillinge sn Forsbacka ägomark Backa t Bark-Majas vret åker
Tillinge sn Fridhem terräng m. hus Bastbo lgt Barkvreten åker
Tillinge sn Färnbo ägomark Bastbo bebyggelse Bastubacken skogsbacke
Tillinge sn (*)Gata förr skog /Se Bastbo gd Bastubacken skogsbacke
Tillinge sn Gata plats Björkhaga lgt Bastuskiftet åker
Tillinge sn Gata skog Björkhaga lht Bergsskiftet åker
Tillinge sn Gataskogen skog /Se Björkhaga gd Björkbackarna skogsbackar
Tillinge sn Gataskogen skog /Se Björkhäll lht Björkbacken skogsbacke
Tillinge sn Grindstugsbacken backe Björkliden lht Björkbacken skogsbacke
Tillinge sn Hummelstaborg borglämning /Se Björkliden t Björkbacken skogsbacke
Tillinge sn Hummelstaborg borglämning /Se Björninge gd Björnvreten åker
Tillinge sn Hummelstaborg fornborg /Se Björntorp bs Blindtarmen åker
Tillinge sn Hummelstaborgen fornlämning Björntorpet försv. t. Blodkällan källa
Tillinge sn Hummelstaborgen fornborg Blomvreten lht Blotkällan källa
Tillinge sn Järstenaborgen terräng Blomvreten t Blotsvens hög ättehög
Tillinge sn Karlberg berg? Blåsbo stuga Blot-Svens hög gravhög
Tillinge sn /Se Karlberg berg Blåsbo t Blåskällan källa
Tillinge sn Kattberget berg Bojkojan lht Bojstycket åker
Tillinge sn Kolerabacken backe Bollbo torp Bollbobiten åker
Tillinge sn Limbo öppen terräng Bollbo statst. Bondeberget berg
Tyllinge sn Litselås äng äng /Se Bollbo t Bondträdgården skogsbacke
Tillinge sn Lustigberg berg Bondgården bebyggelse Borgen, se Hummelstaborgen lht
Tillinge sn Lövlunden terräng Bondmälby bebyggelse Borgvreten skog
Tillinge sn Minas backe backe Borgen lht Borgvägen väg
Tillinge sn Myggbo terräng Borgen t Bottenberget höjd
Tillinge sn? Myrberg borglämning /Se Broby gd Broby kullen ättehög
(?)Tillinge sn Niogårdhörn gränspunkt Broby förr gård Broängen åker
Tillinge sn Niogårdhörn gränsmöte Broby gd Brunnsboskiftet åker
Tillinge sn Norrlandet Saknas Brunsbo lgt Brygghusrutan åker
Tillinge sn Nykvarn kvarn Brunnsbo t. Brända tomten tomt
Tillinge sn Nykvarn kvarn Brunnsbo försv. t Bygärdet åker
Tillinge sn Nytorp öppen terräng Bråboda bebyggelse Bykstället damm
Tillinge sn Orås ås Bråboda försv. gd Bykällan källa
Tillinge sn Ramberget berg Byn by Byvägen gata
Tillinge socken Rödkällan källa Byn by Bäcken del av Enköpingsån
Tillinge sn Sagån å Byttans koja försv. t Bäcken bäck
Tillinge sn Skadaberg berg /Se Bytt-Olles koja försv. t Dansbacken skogsbacke
Tillinge socken Skinna, L. ägomark Dammkojan försv. t Dorsilla dalarna skogsbacke
Tillinge sn Skogsmyrby ägomark Danviken gd Dorsillakrattorna väg
Tillinge sn Storskogen skog Danviks Skinna gård Drägglan åker
Tillinge sn /Se Storskogen skog Danviks Vela, se Vela Danviken lht Dyn åker
Tillinge sn Storängen område Domargården gård Dyrktorpsvreten åker
Tillinge sn Svartkärret kärr Domargården gd Dytaget kärr
Tillinge sn Svartkärret kärr Dorsilla by Eken träd
Tillinge sn Svältan ägomark Dorsilla Saknas Enköpingsån å
Tillinge sn Svältan terräng Dorsilla by Enköpingsån å
Tillinge sn Tibble triangelpunkt Dorsilla soldattorp lht Enköpingsån bäck
Tillinge sn Tullundsberget berg Drällsta gd:ar Erk-Ers vret åker
Tillinge sn Ullbrobäcken bäck Drällsta Saknas Fallet åker
Tillinge sn Ullbro vad vadställe /Se Drällsta gd Femtiofemtunnlandsskiftet åker
Tillinge sn Valknoppen terräng Drällstalund t. Flankborör råmärke
Tillinge sn *Vappa äng äng Drällstalund t Framängen åker
Tillinge sn Vattbergsladan ägomark Dyrktorp bs Fyrkantsskiftet åker
Tillinge sn Älgkärret kärr Dyrktorp försv. t Fårhagen åker
Tillinge sn Älgkärret kärr Ekebo lht Fårhusgärdesbacken skogsbacke
Tillinge sn Örbäcken bäck Ekensberg Saknas Fårhusgärdet åker
Tillinge sn Örtagården terräng Ekensberg lht Färnbokärret skog
Tillinge sn Örtagården äng(?) Ekensberg lht Färnboskiftet åker
Tillinge sn »østhre landith» ägonamn? Ekensberg by Färnboskogen skog
Tillinge sn   Eriksberg lht Galtbacksgärdet åker
Tillinge sn   Erikslund bs Gamla vägen väg
Tillinge sn   Ernsta gd Gammelhagastycket åker
Tillinge sn   Ernsta bebyggelse Garpbrovägen väg
Tillinge sn   Ernsta gd Garpbrokällan källa
Tillinge sn   Fjärdingsmanskåken lht Gataskogen skog
Tillinge sn   Forsbacka bs Gataskogen skog
Tillinge sn sn   Forsbacka försv. t Granbacken skogsbacke
Tillinge sn   Fridhem lgt? Granboskiftet åker
Tillinge sn   Fridhem t. Granbovägen väg
Tillinge sn   Fridhem försv. t Granhagen skogsbacke
Tillinge sn   Frommens gd Grindstugubacken skogsbacke
Tillinge sn   Frössvi gd Gumsboskiftet åker
Tillinge sn   Frössvi bebyggelse Gubbacken skogsbacke
Tillinge sn   Frösvi by Gubbkärret åker
Tillinge sn   Fyrkanten lgt? Gullmyrabacken backe
Tillinge sn   Fyrkanten t Gärdet åker
Tillinge sn   Fyrkanten t Gärdet åker
Tillinge sn   Fåfängan lht Haga alléstycke åker
Tillinge sn   Fågelsången t Hagen åker
Tillinge sn   Färnbo t Hanstaskogen skog
Tillinge sn   Färnbo t Harbacken skogsbacke
Tillinge sn   Galtbacken gd Hellstens vret åker
Tillinge sn   Galtbacken gård Hemmagärdet åker
Tillinge sn   Galtbacken t Hemåkern åker
Tillinge sn   Gammelhaga bebyggelse Hjälmen åker
Tillinge sn   Gammelhaga gd Hopmarken åker
Tillinge sn   Getskavet försv. t. Hovdestabacken skogsbacke
Tillinge sn   Glastorpet lgt Hummelstaborgen fornborg
Tillinge sn   Glastorpet t. Hummelstaborgen fornlämning
Tillinge sn   Glastorpet försv. t Hundskinnet försv. t.
Tillinge sn   Glädjen lgt? Hästbacken skogsbacke
Tillinge sn   Glädjen lht Hästhagen åker
Tyllinge sn   Glädjen gd Hästhagen åker
Tillinge sn   Granelund lht Hönsberget höjd
Tyllinge sn   Grindstugan lht Iskärret kärr
Tillinge sn   Grindstugan försv. t Isvägen väg
Tillinge sn   Grindstugan t Jungfrubodelen åker
Tillinge sn   Gris-Valléns lht Järstenabacken skogsbacke
Tillinge sn   Gryta by Järstenaborgen fornborg
Tillinge sn   Gryta Saknas Kalvtäppan åker
Tillinge sn   Gryta by Karlbergsskogen skog
Tillinge sn   Grytalund lht Kattbacken skogsbacke
Tillinge sn   Gullmyra lht Kattberget backe
Tillinge sn   Gullmyra lht Kattberget skogsberg
Tillinge sn   Gullmyra gd Katthavet kärr
Tillinge sn   Gumsbo lht Katthavet göl
Tillinge sn   Gumsbo bebyggelse Katthavsbiten åker
Tillinge sn   Gumsbo gd Kattkärret kärr
Tillinge sn   Gunstigbo, se Gunstingsbo gd Kilen åker
Tillinge sn   Gunstigbo bebyggelse Kilen åker
Tillinge sn   Gunstigsbo, se Gunstingsbo gd Kiruna åker
Tillinge sn   Gunstingsbo Saknas Klockarvreten åker
Tillinge sn   Gunstingsbo gd Kluvna stenen sten
Tillinge sn   Gunstingsbo gd Klövertäppan åker
Tillinge sn   Haga bebyggelse Kohagen skogsomr.
Tillinge sn   Hagalund lht Kokärret skog
Tillinge sn   Hagby Saknas Kolerabacken skogsbacke
Tillinge sn   Hagby by Kolerabiten åker
Tillinge sn   Hagby Saknas Kolerakyrkogården skogsbacke
Tillinge sn   Hagbytorp lht Kolerakyrkogården skogsomr.
Tillinge sn   Hagen lht Korshäll sten
Tillinge sn   Hagtorpet lgt? Kristina källa källa
Tillinge sn   Hagtorpet lht Kristinavägen f.d. väg
Tillinge sn   Hagtorp-et gd Kullbacken skogsbacke
Tillinge sn   Hansta gd Kullen höjd
Tillinge sn   Hansta bebyggelse Kullgärdet åker
Tillinge sn   Hansta gd Kungens grav fornlämning
Tillinge sn   Hansta Saknas Kvarnbacken skogsbacke
Tillinge sn   Hemlunda lht Kvarngärdet åker
Tillinge sn   Hemlunda lht Kyrkbacken skogsbacke
Tillinge sn   Hemlunda gd Kyrkvägen väg
Tillinge sn   Hesselby, se Hässelby gd Kåshålet åker
Tillinge sn?   Hovdesta by Kåsvreten åker
Tillinge sn   Hovdesta Saknas Källarbacken skogsbacke
Tillinge sn   Hovdesta Saknas Källdiket dike
Tillinge sn   Hovdesta by Källhålet källa
Tillinge sn   Hummelsta by Källskiftet åker
Tillinge sn   Hummelsta Saknas Källstycket åker
Tillinge sn   Hummelsta by Källstycket åker
Tillinge sn   Hummelstaborg lht Kärret åker
Tillinge sn   Hummelstaborgen lht Kärret, Stora kärr
Tillinge sn   Hummelstaskolan skola Ladugårdsgärdet åker
Tillinge sn   Hundskinnet lht Lammåkrarna åker
Tillinge Saknas   Hässelby gd Larsbo vret skogsbacke
Tillinge socken   Hässelby Saknas Lillängen åker
Tillinge sn   Hässelby gd Lillängen åker
Tillinge sn   Idalund lht Limboskiftet åker
Tillinge sn /Se   Jerusalem försv. t Lindaborgen fornborg
Tillinge socken /Se   Johanneslund lht Loggärdet åker
Tillinge sn /Se   Johanneslund lht Lugnmyran åker
Tillinge sn /Se   Johanneslund lht Långbacken skogsbacke
Tillinge sn /Se   Jonsbo = Tebo lht Långkärret kärr
Tillinge sn /Se   Jungfrubo gård Långkärret kärr
Tillinge sn /Se   Jungfrubo t Långmyrorna åker
Tillinge sn /Se   Järstena by Långåkern åker
tyllinghe, se Tillinge sn   Järstena, Lilla Saknas Långåkern åker
*Aasta gd   Järstena by Långåkern åker
Alma by   Järstena, Lilla Saknas Lönnåkern åker
Alma by   Järstena, Lilla gd Lötgärdet åker
Alma by   Järstena, Stora Saknas Lövhagen åker
Backa statarstuga /Se   Järstena, Stora Saknas Lövhagen skogsbacke
Broby hgd   Järstena, Stora by Lövlunden skogsomr.
Broby hg   Karlberg försv. t. Minas backe skogsbacke
Broby herrg.   Karlberg försv. t Mjölkfållan åker
Broby gd   Karlslund lgt Mogropen damm
Broby gd   Karlslund lht Morfars vret åker
Broby gd   Karlslund lht Morfars vret åker
Broby hgd   Karlslund, se Svidéns bs. Myrbyvägen väg
Broby hg   Karlslund lht Myrstigen gata
Broby hg   Karlslund t Myrvålen åker
Broby by   Karlslund gd Målarbiten åker
Broby g.   Karlslund försv. t Månshålet åker
Broby hg   Karlslund t Måttaskogen skog
Broby gd   Karlslund t Niogårdshörn råmärke
Broby g.   Kil gdar Niouddaskillnaden råmärke
Broby gd   Kil Saknas Norrgärdet åker
Broby by   Kil by Norrängen åker
Broby by   Kil, Lilla gård Norrängen åker
Broby hg   Kil, Lilla gd Nyodlingen åker
Broby hg /Se   Kils soldattorp försv. t Näckroskärret kärr
Broby gd /Se   Kil, Stora bebyggelse Oceanen åker
Bråboda gd   Kil, Stora gd Odlingarna åkrar
Dorsilla by   Klockargården Saknas Odlingen åker
Dorsilla by   Klockargården lht Odlingen betesmark
Dorsilla by   Kokojan försv. t Odlingen åker
Dorsilla by   Krokens t Odlingen åker
Dorsilla by   Kroklösa by Odlingen, Lilla åker
Dorsilla by   Kroklösa bebyggelse Odlingen, Stora skog
Dorsilla by   Kroklösa by Orås äng skogsomr.
Dorsilla by   Kron-Adolfs lht Oxhagen skogsomr.
Dorsilla by   Kulan försv. t Oxtorget åker
Dorsilla by   Kulkojan försv. t Palestina omr.
Dorsilla by   Kullaberg lht Parkgärdet åker
Dorsilla by   Kvarnbacken lgt Pinnmorutan åker
Dorsilla by   Kvarnbacken lht Plogen åker
Dorsilla by   Kvarnbacken t Plogen åker
Dorsilla by   Kåsen t Prosttegen åker
Dorsilla by   Larsbo försv. t Prästgårdsbiten åker
Dorsilla by   Levinkojan t Prästgårdshagen skog
Dorsilla by   Lilleberg lht Prästgårdsrutan åker
Dorsilla by   Lillsvirsta gd Ramberget skogsbacke
Dorsilla by   Limbo torp Röda grinden vägkorsning
Dorsilla by /Se   Limbo t Rödkällan källa
Dorsilla by /Se   Limbo försv. t Rökkursbacken skogsbacke
Drällsta gd   Linda gdar Sagån å
Drällsta by   Linda bebyggelse Sagån å
Drällsta by   Linda gdr Sexan åker
Drällsta by   Lindbo(?) lgt Siggebacken skogsbacke
Drällsta by   Lisselås by Sjuan åker
Drällsta by   Lisselås Saknas Sjunkna berget höjd
Drällsta by   Litselås Saknas Sjuttontunnlandsskiftet åker
Drällsta by   Ludvigsdal lht Skarpgärdet åker
Drällsta by   Lugnet f. bs Skillingen åker
Drällsta by   Lugnet bs Skjutbansbacken skogsbacke
Drällsta by   Lugnet lht Skogsgärdet åker
Drällsta by /Se   Lugnet försv. t Skogstäppan åker
Ernsta gård   Lund t Skogsvreten åker
Ernsta [Ewiisthom] Saknas   Lunda lht Skogsängen åker
Ernsta gd   Lundbacken gd Skolgärdena åker
Ernsta gd   Lundbacken bebyggelse Slåtterhagen åker
Ernsta gd   Lundbacken gd Smedjebacken skogsbacke
Ernsta by /Se   Lundboda bebyggelse Smedjebacken skogsbacke
Ernsta by /Se   Lundboda försv. gd Smedjebacken skogsbacke
?Ernsta gd   Lundby gdar Smedstycket åker
Ernsta gd /Se   Lundby (säteri) Smörbacken skogsbacke
*Frattsta Saknas   Lundby gd Snuten åker
Frösvi gård   Lundbyboda, se Lundboda bebyggelse Snutgärdet åker
Frövi gd   Lundby station Saknas Snuthagen skog
Frösvi gd /Se   Lundby station f.d. järnvägsstation Solviksskiftet åker
Frösvi gd /Se   Lusgnavet gd Spritfabriken skogsomr.
Fyrkanten torp /Se   Lustigberg bs. Spångkärret kärr
Fyrkanten ättehögar   Lustigberg försv. t Stationsstycket åker
Gate plats   Långholmen lht Stenbrobacken skogsbacke
Glastorpet f.d. torp   Långholmen gd Stenbrobacksskiftet åker
Gryta by   Löten t Stenporten stenar
Gryta by   Löten gd Stensskiftet, Stora åker
Gryta by   Lötsunda bebyggelse Stenåkrarna åker
Gryta by   Lötsunda gd Stockholm åker
Gryta by   Lövhagen lht Stockholm åker
Gryta by   Lövlund (Fåfängan) lht Storskogen skog
Gryta by   Lövlund lht Storskogen skog
Gryta by   Lövlund t Storskogen skog
Gryta by   Lövlund gd Storängen åker
Gryta by   Malmkojan lht Storängen åker
Gryta by   Marieberg lgt Svaget sänka
Gryta by /Se   Marieberg lht Svartkärret kärr
Gryta by /Se   Mellanbo bs. Svartkärret kärr
Hagby by   Marieberg lht Svartkärret åker
Hagby by   Minas koja t Svinhusskiftet åker
Hagby by   Mose backe försv. t. Svinnegarnsvägen väg
Hagby by   Myggbo försv. t Svältan åker
Hagby by   Myrby by Svärdkärret åker
Hagby by   Myrby Saknas /Se Sågbiten åker
Hagby by   Myrtorp t. Säbyskiftet åker
Hagby by   Myrby by Söderbergsstycket åker
Hagby by   Måttan, Lilla lgt Sörängen åker
?Hagby by   Måttan, Lilla lht Tallbacken skogsbacke
Hagby by   Måttan, Lilla gd Tallbacken skogsbacke
Hagby by   Mälby by Taxhuvudtörn skogsbacke
Hagby by   Mälby Saknas Tegelugnsbacken backe
Hansta g   Mälby by Tegelugnsbacken skogsbacke
Hansta gd   Mälby skola skola Tevelskiftet åker
Hansta gd   Mälsta gd Tillingebäcken bäck
Hansta by   Nederbo t. Tingstuve äng åker
Hansta gd   Nibble gd Tjusarbacken skogsbacke
Hansta gård   Nibble bebyggelse Tomten åker
Hansta gd /Se   Nibble by Tomten åker
Hansta gd /Se   Norrbo t. Torpgärdet åker
Herasten, se Järstena by   Norrbo t Tovan ö
»Hersten», se Järstena by   Nybo lht Trekantsskogen skog
Hånesta, se Hansta gd   Nybo t. Tretunnlandsbiten åker
Hovdesta by   Nybo t Trossboplogen åker
Hovdesta by   Nybygget bebyggelse Trädgårdsgärdet åker
Hofdesta by   Nyhem lht Trädgårdsgärdet åker
Hovdesta gd   Nyhem lht Tulingen höjd
Hovdesta by   Nyhem lht Tulingsberget höjd
Hofdesta by?   Nykvarn lgt, kvarn Tullunsberget berg
Hovdesta by   Nykvarn kvarn Tullundsberget höjd
Hovdesta gd   Nykvarn gd Törn skogsbacke
Hovdesta gd   Nytorp t Uggelboskiftet åker
Hovdesta gd   Nytorp försv. t Ullbrobäcken del av Enköpingsån
Hovdesta gd   Nytorpet lgt Ullbrobäcken bäck
Hofdesta by   Ogesta by Ullbro vad vadställe
Hovdesta gd   Ogesta Saknas Ullundabäcken bäck
Hofdesta by   Ogesta by Ullunda vad vadställe
Hovdesta by   Ogesta, Nedra gd Ullunda vad vadställe
Hovdesta by   Ogesta, Övre Saknas Valknoppen skogsbacke
Hovdesta by   Ogesta, Övra gd Vappa lertäkt omr.
Hovdesta gd   Oppgården t Vattbergsladan lada
Hovdesta by /Se   Orås statstuga Velavägen väg
Hovdesta Saknas /Se   Orås försv. t. Vildmarken skog
Hovdesta gd /Se   Oskarslund lht Vreten åker
Håvdesta by /Se   Posttorp lht Vreten åker
Hovdesta by /Se   Posttorpet lht Vreten åker
*Humbersta Saknas   Posttorp-et gd Vättern råmärke
Hummelsta by   Prästgården Saknas Zigenarbacken skogsbacke
Hummelsta by   Prästgården gd Åkarsgärdet åker
Hummelsta by   Prästgården gd Ån = Enköpingsån Saknas
Hummelsta by   Rosenberg t. Ån å
Hummelsta by   Rosenborg lht Årboskiftet åker
Hummelsta by   Siggebacken lht Åsundagården ålderdomshem
Hummelsta by   Siggebacken gd Älgkärret kärr
Hummelsta by   Skillinge försv. gd Ängen åker
Hummelsta by   Skillingjorden, se Skillingen jord Ängen åker
?Hummelsta by   Skillingen jord Ängen åker
Hummelsta by /Se   Skillnaden gd Ängsbiten åker
Hummelsta by   Skillnaden lht Öndestabiten åker
?Hummelsta by   Skillnaden gd Örbäcken bäck
?Hummelsta by   Skinna gdar Örs gärde åker
Hummelsta by   Skinna Saknas Örtagården skogsbacke
Hummelsta by   Skinna by Österängen åker
Hummelsta by   Skinna Dannviken gård  
?Hummelsta by   Skinna, Lilla försv. t  
Hummelsta by /Se   Skogsbo lht  
Hwappa, se Vappa by   Skogshäll lht  
Hæresten, se Järstena? gård   Skogshäll gd  
Hærstena, se Järstena by   Skogshäll gd  
»Hæræsteen», se Järstena by   Skogsmyrby gård  
Hässelby gård   Skogsmyrby försv. t  
?Hässelby gd   Skogsstugan lht  
Hässelby by el. gård   Skomakarkojan försv. t.  
?Hässelby gd   Skvalbäcken gd  
?Hässelby gd   Skvalet gd  
Hässelby by   Skyttbo bebyggelse  
Hässelby by /Se   Skyttebo gd  
Hässelby gd   Skyttebo gd  
Hässelby by   Smedbacken, se Smedjebacken gd  
*Hästäng Saknas   Smedjebacken gd  
*Hästäng beb.   Smedstorp gd  
*Hästäng Saknas   Smedstorp bebyggelse  
*Hästänga Saknas   Smedstorp-et gd  
*Hästäng gd el. by   Smörasken försv. t  
*Hæstængia Saknas   Snöfallet lgt  
»Hästängen» del av by   Snöfallet lht  
?Järstena gård   Snöfallet gd  
Järstena gd   Solbacka lht  
Järstena by   Soldatstugan försv. t.  
Järstena by   Solhem gd?  
Järstena by   Solhem gård  
Järstena gd:ar   Solhem gd  
Järstena by   Solliden lht  
Järstena by   Solvik gd  
Järstena by   Solvik bebyggelse  
Järstena by   Solvik gd  
?Jerstena by   Stensbo lht  
Järstena by   Stensborg t  
Järstena by   Stenudden lht  
Järstena by   Stenudden t  
Järstena Saknas   Stjärnan försv. t  
Järstena by   Storgården gd  
Järstena by   Storängen gd  
Järstena, Lilla och Stora by, gd   Storängen Saknas  
Järstena by   Storängen gd  
Järstena by   Strömshäll lht  
Järstena by   Svidéns bs.  
Järstena by   Svirsta by  
Järstena by   Svirsta bebyggelse  
Järstena by   Svirsta f.d. by  
Järstena by   Svirsta, Lilla lht  
Järstena by   Svirsta. Lilla gd  
Järstena by   Svirsta, Stora gd  
Järstena by   Svärdens t  
Järstena by /Se   Svärdstorp lht  
Järstena by /Se   Säby statstuga  
?Järstena by   Säby t  
Järstena by   Säbystugan t  
Järstena, Lilla o. Stora gd:ar /Se   Tabastlund gd:ar  
Järstena gd:ar /Se   Tabastlund lht  
Järstena, L:a o. St:a gd:ar /Se   Tallbacka lht  
Järstena by /Se   Tallmyra by  
Kil by   Tallmyra Saknas  
Kil by   Tallmyra by  
Kil gdar   Taxhuvud gd  
Kil by   Taxhuvud bebyggelse  
Kil by   Taxhuvud Saknas  
Kil by   Taxhuvud gd  
Kil by   Tebo lht  
Kil gd   Tebo t.  
Kil gd   Testeby utjord, ängsfjäll  
Kil by   Tibble by  
Kroklösa by   Tibble Saknas  
Kroklösa by   Tibble by  
Kroklösa by /Se   Tibble järnvägsområde Saknas  
Kroklösa by   Tibbletorpen t.  
Kroklösa by   Tomtebo villa  
Kroklösa by /Se   Torgesta bebyggelse  
Kroklösa by /Se   Trevnaden lht  
*Limby Saknas   Trevnaden lht  
Linda by   Trevnaden gd  
Linda by /Se   Troppens t  
Linda gd   Uddala by  
Litselås gd   Uddala Saknas  
Litselås by   Uddala by  
Litselås by   Uggebo lht  
Litselås gd   Uggebo t  
Litselås by   Ullbro by  
Litselås gd   Ullbro Saknas  
Litselås gd   Ullbro by  
Litselås gd   Ullbro kvarn kvarn  
Lisselås by /Se   Ullbro kvarn gd  
Lisselås gd   Ullunda by  
?Litselås by   Ulunda gd  
Lundby gd   Ulunda Saknas  
?Lundby gd   Utjorden gd  
?Lundby hg   Valls t  
?Lundby by   Vappa by  
Lundby by   Vappa gd  
?Lundby by   Vappa Saknas  
?Lundby samh., gd   Vappa by  
?Lundby samh.   Vappa by by  
Lundby by   Vappa by by  
Lundby gård   Vappa Fyrkant torp  
Lundby hg /Se   Vappa gård säteri  
Lundby g.   Vappa gård gd  
Lundby gård   Vappa säteri gd  
Lundby by /Se   Vela by  
Lundby hgd   Vela by  
Lundby hg   Vela by by  
?Lundby hgd   Vela, Västra Saknas  
Lundby hg   Vela, Östra Saknas  
?Lundby hg   Vela Danviken lht  
?Lundby hg   Vela Långholmen lht  
Lundby säteri   Vela missionshus Saknas  
Lundby hg   Vindhem gd  
Lundby järnvägs-, post-, och telegrafstation /Se   Vindhem gård  
Lundby Saknas /Se   Vindhem gd  
Lundby säteri /Se   Vindkojan lht  
Lustigberg torp   Vindsberga by  
Myrby by   Vindsberga Saknas  
Myrby by /Se   Vindsberga by  
Myrby by /Se   Vindsberga soldattorp lht  
Myrby Saknas /Se   Vreta gd  
Mälby by   Vreta Saknas  
Mälby by   Vreta gd  
Mälby by   Västerbo lht  
Mälby by   Västervela gdar  
Mälby by   Västervela gd  
Mälby by /Se   Åby gd  
Mälby by   Åby bebyggelse  
Mälby by   Åby gd  
Mälby by   Åkestorp lht  
Mälby by   Årås, se Orås statstuga  
Mälby by   Åsbo Saknas  
Mälby by /Se   Åsbo försv. gd  
Mälby Saknas /Se   Öndesta by  
Mälby berustat säteri /Se   Öndesta gd  
Mälby by /Se   Öndesta Saknas  
Mälby by /Se   Öndesta by  
Mälby rättaredöme f. rd   Ör Saknas  
Nibble gd   Ör gdar  
Nibble gård   Ör by  
Nibble g.   Östervela gdar  
Nibble gd   Östervela gd  
Nibble gård   Överbo t  
Nibble gd /Se      
Nykvarn kvarn o. by      
Nykvarn by med kvarn      
Nyy-Quern = Nykvarn Saknas      
Nyqvarn by      
Nyqvarn by      
Nykvarn by      
Nykvarn kvarn /Se      
Nykvarn gd /Se      
Nykvarns gästgivaregård Saknas      
Nykvarns krog Saknas      
»oasthum», se Ogesta by      
Oastom, se Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by      
?Ogesta by      
Ogesta by      
Ogesta by /Se      
Ogesta by /Se      
Skadhaberg Saknas      
Skinna by      
Skinna by      
Skinna by      
Skinna by      
Skinna by /Se      
Skinna Saknas /Se      
Skinna gdar      
Skyttbo gård /Se      
Smedstorp gd      
Svirsta by      
Svirsta by      
Svirsta by      
Svirsta gd      
Svirsta gd      
Svirsta by      
Svirsta by      
Svirsta by      
Svirsta by      
Tallmyra by      
Tallmyra by      
Tallmyra by      
Tallmyra by      
Tallmyra by      
Tallmyra by /Se      
Taxhuvud by /Se      
Taxhuvud gd /Se      
Taxhuvud gd /Se      
Taxhuvud gd /Se      
Taxhuvud gd /Se      
Testeby by      
Tralamyre, se Tallmyra by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble, (Västra) by?      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by /Se      
Tibble by /Se      
Tibble Saknas /Se      
Tillinge by /Se      
Tillinge by /Se      
Tillinge fattigstuga Saknas /Se      
Torgesta gd      
Torgesta by      
Torgesta by /Se      
?Torgesta gd /Se      
Tyresta, se Torgesta gd /Se      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
Uddala by      
?Uddala by      
Uddala by      
Uddala by /Se      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by?      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by      
Ullbro by /Se      
Ullbro by /Se      
Ullbro by /Se      
Ullbro by /Se      
Ullbro by /Se      
Ullbro by /Se      
Ullbro by /Se      
Ullbro by /Se      
Ullbro by /Se      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by /Se      
Ulunda gd /Se      
Ulunda gd /Se      
Ulunda gd /Se      
Ulunda Saknas /Se      
Ullunda by /Se      
Ullunda by /Se      
Ullunda by /Se      
Ulunda by /Se      
Ulunda gd /Se      
Ullunda by /Se      
Urlunda, se Ulunda gd      
*Wale Saknas      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa hg      
Vappa gd      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by?      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa hg      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Wappa by och herrg.      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa gd:ar      
Vappa by      
Vappa g. o. by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by /Se      
Vappa by /Se      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa by      
Vappa hg o. by      
Vappa by      
Vappa by      
Vedla, se Vela by      
Vela by      
Vela by      
Vela by      
Vela by      
Vela by      
Vela by      
Vela by      
Vela by      
Vela by      
?Vela by      
Vela by      
Vela by /Se      
Vela by      
Vela by      
Väla by      
Vela by /Se      
Vela by /Se      
Vela by /Se      
Vindsberga by      
Vindsberga by      
Vindsberga by      
Vindsberga by      
Vindsberga by      
Vindsberga by /Se      
Vindberg Saknas /Se      
Vindsberga Saknas /Se      
Vreta by      
Vreta g, by      
?Vreta gd      
?Vreta gd      
Vreta by      
Vreta gd /Se      
Vreta Saknas /Se      
Vædhla, se Vela by      
*Wædhlom Saknas /Se      
Åby gd      
?Åby gd      
?Åby gd      
Åby gd      
Åby by /Se      
Åby gd /Se      
Åsbo gd /Se      
Ärnsta g.      
Ärnsta gd /Se      
Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Önsta by      
Öndesta by      
?Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Ödinstabod, Öndesta Saknas      
*Ødnistebod gd      
?Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Öndesta by      
Ör by      
Ör by      
Ör by      
Ör by      
Ör by      
Ör by      
Öhr by      
Öhr by      
Ör by      
Ör by      
Ör by      
Ör gd      
Ör by      
Ör by      
Ör by      
?Ör by      
Ör by      
Ör by /Se      
Ör by      
Ör by      
Ör by      
Ör by      
Ör by /Se      
Ör by /Se      
Ör by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.