ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Boglösa socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 413 st Naturnamn: 42 st Bebyggelsenamn: 126 st Naturnamn: 37 st
Boglösa sn Askkärret kärr Saknas Saknas Blackfjärden odlad dalgång
Boglösa sn Askkärret ägomark och delvis kärr Boglösa sn Blackfjärden odlad dalgång
Boglösa socken Bastubacken backe Boglösa socken Blacksta dyar terräng
Boglösa socken Blackfjärden f.d. vik av Mälaren /Se Boglösa sn Blindbobacke terräng
Boglösa socken *Boglösa utmark utmark Bendern gård Blindbo vret åker
Boglösa socken Brand skog /Se Bendern hmd Drottningbacken backe
Boglösa socken Brandskogen skog Blacksta by Drottninggatan byväg
Boglösa socken Brandskogen skog Blacksta by Fallet utjord
Boglösa sn Brandskogen skogsmark /Se Blackstalund stugor Frufallet äng
Boglösa sn Brandskogsskeppet hällristning Blindbo förr namn på Klarbo Fähålet backe med åkerlappar
Boglösa sn Båsbovreten ägomark Blindbo, se Klarbo hmd Grönkälla källa
Boglösa sn Ekaån å Blindbo grindar grindar Gullmyra förr kärrmark, nu åker
Boglösa sn Eriksberg berg? Blåkulla, se Klarbo hmd Gåde triangelpunkt
Boglösa sn Frank terräng Blänkebo statstuga Gådi, se Gåde triangelpunkt
Boglösa sn Fredensbacke backe Boglösa by by Hemsta hult skogsskifte
Boglösa sn Gröngarn häradsäng /Se Boglösa by by Herrgårds Brand eller Brand skog
Boglösa sn Gåde triangelpunkt Boglösa gård gård Hummeltorpsvreten glänta
Boglösa sn *Gåde utmark utmark Boglösa gård gård Krampåkrarna åker
Boglösa sn *Hemsta utmark utmark Dannviken gård Kvarnbacken kulle
Boglösa sn Herrgårds Brand skog /Se Danviken gd Lillängen förr äng, nu åker
Boglösa sn Hultskogen skog Djurgården riven stuga Lund(en) backe
Boglösa sn Hultskogen skog Djurgården f.d. soldattorp Långberg berg
Boglösa sn *Husberget berg /Se Eriksborg f.d. dragontorp Löten åker
Boglösa sn /Se Kallaberget berg Fredens backe förr soldattorp, nu stuga Lövhagen hage
Boglösa sn Karlsro ägomark Fridhem lht Macadonien åker
Boglösa sn *Kärby utmark utmark Friheten statbyggning Nedra Plogen odlad äng
Boglösa sn Kölnbacken backe /Se Friheten statstuga Sandåskärret kärr
Boglösa sn *Lundby utjord förr utjord Glasskåpet hus Skarpskyttsbacken öppen plats
Boglösa sn Långberg berg Glasskåpet stuga Skarpskyttsbacken backe
Boglösa sn Mariedal dal Glasskåpet hmd Starrhagen hage
Boglösa sn Masholme terräng Glasskåpet statstuga Söderkälla bykälla
Boglösa sn Mörkret terräng Gnällbacka gd:ar Tegelgatan byväg
Boglösa sn Nyhagen terräng Gnällbäck torp Utjordsängen äng
Boglösa sn Rickeby, Övre ägomark Gnällbäck torp Vallmyren kärr
Boglösa sn Rickeby hall hällristning /Se Granatbacken f.d. soldattorp Valmyra kärr
Boglösa sn *Rickeby utmark utmark Granhagen gd Västerängen odlad äng
Boglösa sn Sundbacken backe Granhagen gård i Gådi Österängen odlad äng
Boglösa sn *Tapstensröret gränsmärke Granhagen hmd  
Boglösa sn *Uppmyrby utmark utmark Granhammar gd  
Boglösa sn Valmyra myr Gullmyren hmd  
Boglösa sn Vasselbolund terräng Gåde by  
Boglösa sn Vreten ägomark Gåde by  
Boglösa socken   Gåde by  
Boglösa sn   Gåde Saknas  
Boglösa by, sn   Gådi, se Gåde by  
Boglösa sn   Gånsta, Stads- Saknas  
Boglösa by och sn   Gånsta, Ytter- Saknas  
Boglösa sn   Gåsbacken gård  
Boglösa sn   Gåsbacken hmd  
Boglösa sn   Hagtorp gd  
Boglösa sn   Hagtorp gård i Gådi  
Boglösa sn   Hagtorp hmd  
Boglösa sn   Harbo lht  
Boglösa sn   Hemsta by  
Boglösa sn   Hemsta by  
Boglösa sn   Hemsta Saknas  
Boglösa sn   Härrsvi-backa ega  
Boglösa sn   Hävlinge Saknas  
Boglösa sn   Hörnet lht  
Boglösa sn   Ilund gd  
Boglösa sn   Ilund stuga  
Boglösa sn   Ilund torp  
Boglösa sn   Lilla Ilund lht  
Boglösa sn   Kallaberget gård  
Boglösa sn   Klarbo, se Blindbo Saknas  
Boglösa sn   Klarbo hmd  
Boglösa kyrka Saknas   Klarbo beb?  
Boglösa sn   Klastorp lht  
Boglösa sn   Klastorp f.d. soldattorp  
Boglösa sn   Klista Saknas  
Boglösa by o. sn   Kohagen lhtr  
Boglösa by o. sn   Kråkbo lht  
Boglösa sn   Kumla by  
Boglösa by   Kumla by  
Boglösa sn   Kvarnbacken lht  
Boglösa sn   Kvarnbo lht?  
Boglösa sn   Källgården gård i Uppmyrby  
Boglösa sn   Kärrby by  
Boglösa sn   Kärrby by  
Boglösa sn   Lugnet lht  
Boglösa sn   Lugnet stuga  
Boglösa sn   Lugnet Saknas  
Boglösa sn   Lundbacka lht  
Boglösa sn   Lyktan riven stuga  
Boglösa sn   Lyktan hmd  
Boglösa sn   Ljuset hmd  
Boglösa sn   Myrby Saknas  
Boglösa sn   Myrby gårdar  
Boglösa sn /Se   Mörkret gård i Boglösa  
Boglösa by o. sn /Se   Mörkret hmd  
Boglösa sn /Se   New York gård i Boglösa  
Boglösa sn /Se   New York f.d. hmd  
Boglösa sn /Se   Norrgården Saknas  
Boglösa sn /Se   Nyhagen lht  
Boglösa sn /Se   Nynäs Saknas  
Boglösa sn /Se   Ormbo statstuga  
Blacksta by   Persbo riven stuga  
?Blacksta by   Persbo torp  
Blacksta by   Prinsbo riven stuga  
Blacksta by   Prästmyrby Saknas  
Blacksta by   Prästmyrby, se Myrby gårdar  
Blacksta by   Rickeby by  
Blacksta by   Rickeby by  
Blacksta by   Rickeby by  
Blacksta by   Rickeby kohagen lhtr  
Blacksta by   Smedstorp stuga  
Blacksta by   Smedstorpet torp  
Blacksta by   Stads-Gånsta Saknas  
Blacksta by   Starrhagsbron bro  
Blacksta by   Stenvreten stuga  
Blacksta by   Storgården Saknas  
Blacksta by   Svallby by  
Blacksta by   Svallby by  
Blacksta by   Södergården Saknas  
Blacksta by   Tallbacken riven stuga  
Blacksta by   Tallbacken hmd  
Blacksta by   Uppmyrby by  
Blacksta by   Uppmyrby by  
Blacksta by   Uppmyrby by  
Blacksta by   Utmyrby by  
Blacksta by   Utmyrby, se Myrby gårdar  
Blacksta by   Varghoppan eller Hoppan gård  
Blacksta by   Vasselbovreten riven stuga  
Blacksta by   Ålsta by  
Blacksta by   Ålsta Saknas  
Blacksta by /Se   Ålsta gårdar  
Blacksta by /Se      
Blacksta Saknas /Se      
Blacksta by /Se      
Blacksta by /Se      
Blacksta by /Se      
Blacksta by /Se      
»blakkastum», se Blacksta by      
Boglösa by      
Boglösa by      
Boglösa by      
Boglösa by o. sn      
Boglösa by      
Boglösa by      
Boglösa by      
Boglösa by      
Boglösa by      
Boglösa by & sn      
Boglösa kyrkby Saknas      
Boglösa by      
Boglösa by      
Boglösa by      
Boglösa gd o. by /Se      
Boglösa by, gd /Se      
Boglösa by /Se      
»dumblum», se Kumla by      
Dundenbo gd /Se      
Glasskåpet lägenheter /Se      
Gudhnesta, se Gånsta by      
Gudi rättaredöme gd      
Gudö, se Gådi el. Gåde gd      
Gåde (eller Gådi) gård      
Gåde g.      
Gåde gård      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde gd      
Gådi g.      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gåde by      
Gudhe Saknas      
Gåde by      
Gåde by      
Gådi el. Gåde gd      
Gådi el. Gåde gd      
Gådi el. Gåde gd      
Gådi by      
Gådi el. Gåde gd      
Gådi by      
Gåde by      
Gåde bu /Se      
Gåde Saknas /Se      
Gåde Saknas /Se      
Gåde by /Se      
Gåde by /Se      
Gåde by /Se      
Gåde by /Se      
Gåde by /Se      
Gådi rättaredöme f. rd /Se      
Gånsta by      
Gånsta by      
Gånsta by      
Gånsta by      
Gånsta by      
Gånsta by      
Gånsta by      
Gånsta by      
Gånsta by /Se      
Gånsta by /Se      
Gånsta by /Se      
Gånsta, Ytter Saknas /Se      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by      
Hemsta by /Se      
Hemsta by /Se      
Hemsta Saknas /Se      
Hemsta by /Se      
Hemsta by /Se      
Hemsta by /Se      
Hemsta by /Se      
»hæmistom», se Hemsta by      
Husberg Saknas /Se      
Klista gd      
Klista by      
Klista gd /Se      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla [Kwinbla] by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by /Se      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by /Se      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
?Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by      
Kärrby by /Se      
Kärrby by /Se      
Kärrby Saknas /Se      
Lyktan riven stuga /Se      
Myrby, se Uppmyrby el. Utmyrby byar      
Myrby, se även Oppmyrby och Utmyrby byar      
Myrby (Uppmyrby, Utmyrby) Saknas      
Myrby (Uppmyrby el. Utmyrby) by      
Myrby, Upp- by      
Myreby, se Uppmyrby och Utmyrby byar      
Mörby gärde, se Uppmyrby by /Se      
Møreby, se Upp- o. Utmyrby byar      
Mörkret f. gård /Se      
Nynäs gd      
Nynäs gd      
Rickeby by      
?Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by /Se      
Rickeby by /Se      
Rickeby Saknas /Se      
Rickeby Saknas /Se      
Rickeby by /Se      
Rickeby by /Se      
Rickeby by /Se      
Rickeby by /Se      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by      
Svallby by /Se      
Svallby by /Se      
Svallby Saknas /Se      
Svarvartorp gd /Se      
Uppmyrby o. Utmyrby byar      
Uppmyrby o. Utmyrby byar      
?Uppmyrby o. Utmyrby byar      
?Uppmyrby by      
Uppmyrby o. Utmyrby byar      
?Uppmyrby o. Utmyrby byar      
?Uppmyrby el. Utmyrby Saknas      
?Uppmyrby o. Utmyrby byar      
Utmyrby och Uppmyrby byar      
Uppmyrby och Utmyrby byar      
Utmyrby, se även Uppmyrby by      
Uppmyrby o. Utmyrby byar      
Uppmyrby och Utmyrby byar      
Uppmyrby el. Utmyrby byar      
Uppmyrby by /Se      
Uppmyrby by /Se      
Uppmyrby by /Se      
Uppmyrby Saknas /Se      
Uppmyrby by /Se      
Uppmyrby by /Se      
Utmyrby by /Se      
Utmyrby by /Se      
Utmyrby by /Se      
Ågersta ortnamn /Se      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta gd      
Ålsta by      
Ålsta gd      
Ålsta by      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta Saknas /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.