ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Villberga socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 413 st Naturnamn: 36 st Bebyggelsenamn: 95 st Naturnamn: 54 st
Villberga sn Apalbacken backe Villberga sn Apalbacken kulle
Villberga sn Baspunkten, Mellersta triangelpunkt Villberga sn Bakängen uppodlad äng
Villberga sn Batubacken ägomark Villberga socken Bastubacken kulle
Villberga sn Blackfjärn dalgång /Se Almsta Saknas Björnhålet äng
Villberga sn Blackfjärden ägomark /Se Almsta riven stuga Blackfjärden odlad dalgång
Villberga sn Dommarringen terräng Anneberg stuga Blackfjärden odlad dalgång
Villberga sn Fiskvikskanal kanal Apalle gård i Långarnö Blåbärskärret kärr
Villberga sn Fårbacken backe Axelsberg lht Boviken vik
Villberga sn *Grillby utmark utmark Backa gd Bromshålet åker
Villberga sn *Grillby eng äng Backa gård Bältarhagen hage
Villberga sn Hammarängen ägomark Backen lht Byåkers huvud åker
Villberga sn Kråkvilan ägomark Betel missionshus Bältarhagsvreten åker
Villberga sn Langgarn förr fjärd /Se Björkbo lht Fallet åker
Villberga sn Lanngarn f.d. fjärd /Se Blomsterdal lht Fiskviks kanal utgrävd å
Villberga sn Lillängen ägomark Bostället länsmansboställe Fjällvreten åker
Villberga sn *Lindsundabron bro Charlottenlund lht Frufallet åker
Villberga sn Linsunda Broen, se *Lindsundabron bro Charlottenberg lht Grodtomtsbacken skogsbacke
Villberga sn ?Långgarn uttorkad fjärd Danviken gård Hagvreten åker
Villberga sn Långgarn urtappad sjö /Se Edsta by Husbyäng åker
Villberga sn *Måsebÿ utjord förr utjord Ekensberg torp Högberg berg, beväxt med skog
Villberga sn Norrskog skog Enhälga by Kajutan åker
Villberga sn Predikstolen sten? Eriksberg torp Kvarnbacken kulle
Villberga sn Regnbågsön terräng Erikslund lht Kyrkgärdet åker
Villberga sn Råbylund terräng Erikslund lht Källängen uddodlad äng
Villberga sn Sishammar wijken, se Sisshammarsviken igenväxt vik Fjällen gård Lebärsåkrar åker
Villberga sn Sishammarsviken vik Franstorp lht Långbacken kulle
Villberga sn Sisshammarsviken igenväxt vik Fredriksdal lht Långtegarna åker
Villberga sn Sisshammarsviken vik Fridhem lht Mellandalen åker
Villberga sn Sisshammarsviken vik Fridåkra lht Morfars backe kulle
Villberga sn Sjöängen strandområde Grillby by Saknas Märrkärret kärr
Villberga sn Smedbacken backe Grillby gd Nabacken kulle
Villberga sn *Storröret gränsmärke Grillby by Nabackskällan källa
Villberga sn Sörskog ägomark Grillby gård gård Norrgärdet åker
Villberga sn *Villberga utmark utmark Grillby Lund lht Norrskog skog
Villberga sn Öbolund tingsplats /Se Grillenborg lht Oxtorget öppen plats
Villberga sn Öbolund tingsplats (helig lund?) /Se Gröndal lht Predikstolsstenen sten
Villberga sn   Gustavsbo lht Rishagen hage
Villberga sn   Gärdenas gård Skarpen åker
Villberga socken   Håra by Skepparjorden åker
Villberga sn   Hässelby Saknas Skitlyckan åker
Villberga socken   Hässelby by Skogsplogen åker
Villberga sn   Högby gård Skogsvreten åker
Villberga sn   Hörnan lht Skärpan åker
Villberga sn   Johannesborg lht Smebacken kulle
Villberga sn   Johannesdal lht Soldatvretarna åker
Villberga sn   Karlhäll lht Spjällen åker
Villberga sn   Karlsro lht Stumpen åker
Villberga sn   Karlsskoga lht Svinvallsbacken kulle
Villberga sn   Klippan lht Tingstebacken kulle
Villberga sn   Kråkslottet metallfabrik Tränjumkärret kärr
Villberga sn   Kråkvilan gammalt namn på Råbylund Tvärskiftet åker
Villberga sn   Kårsta by Tångarna åker
Villberga sn   Lennartsro lht Ullas täppa åker
Villberga sn   Lindebo lht Överdalen åker
Villberga sn   Lindsunda by  
Villberga sn   Lindesborg lht  
Villberga sn   Linsunda Saknas  
Villberga sn   Lugnet lht  
Villberga sn   Långarnö Saknas  
Villberga sn   Långarnö by  
Villberga sn   Långarnö Saknas  
Villberga sn   Löten stuga  
Villberga sn   Mälby gård  
Villberga sn /Se   Norrbacken gård i Villberga by  
Villberga sn   Nybo lht  
Villberga sn   Nyborg lht  
Villberga sn   Nygård gård i Säby  
Villberga sn   Olovsberg lht  
Villberga sn   Ormhagen f.d. sokdattorp  
Villberga sn   Orrhagen gd:ar  
Villberga sn   Orrhagen = Ormhagen Saknas  
Villberga sn   Pettersborg lht  
Villbärga sn   Råby by  
Villberga sn   Råbylund lht  
Villbärga sn   Rösta gd:ar  
Villberga sn   Rösta by  
Villberga sn   Sagan lht  
Villberga sn   Skansen lht  
Villberga sn   Skogstorpet lht  
Villberga sn   Snusbacken gård i Vilan  
Villberga sn /Se   Solbacken lht  
Villberga sn   Solhem lht  
Villberga s   Solhyddan lht  
Villberga sn   Solstugan lht  
Villberga sn   Stensro lht  
Villberga sn   Säby by  
Villberga sn   Södergården gård i Grillby by  
Villberga sn   Sörskog gd  
Villberga sn   Sörskog bebyggelse  
Villberga sn   Tomtebo lht  
Villberga sn   Vibydal lht  
Villberga sn   Vilan lht  
Villberga sn   Villberga by  
Villberga sn   Villberga by by  
Villberga sn   Värnsta lht  
Villberga sn      
Villberga sn /Se      
Villberga sn /Se      
Villberga sn /Se      
Villberga sn /Se      
?Apalle ?lht /Se      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by      
Edsta by /Se      
Enhälga (förr Öbolund) by      
Enhälga by      
Enhälga by /Se      
Enhälga by      
Enhälga by      
Enhälja by      
Enhälga by      
Enhälga by      
Enhälga by, förr tingsställe /Se      
Enhälga by      
Enhälga by      
Enhälga by      
Enhälga by      
Enhälga by      
Enhälga by      
Enhälga by      
Enhälga by /Se      
Enhälga by /Se      
Enhälga by /Se      
Enhälga gdr /Se      
Enhälja gdr /Se      
Enhälja by /Se      
Enhälga by /Se      
Enhelga by /Se      
Enhälga by /Se      
Enhälga by /Se      
Enhälga by /Se      
Enhälga by /Se      
Enhelga by /Se      
Enhelga by /Se      
Enhälga by /Se      
Grillby gd      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby hg      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby? by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby samh.      
Grillby samh.      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
?Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by      
Grillby by /Se      
Grillby Saknas /Se      
Grillby by /Se      
Grillby m:e /Se      
Grillby by /Se      
Grillby by /Se      
Grillby m:e /Se      
Grillinge försvunnen gård /Se      
Grillinge försvunnen gård /Se      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
?Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by /Se      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by      
Håra by /Se      
Håra by /Se      
Håra by /Se      
[Hersby] Saknas      
Hesselby by      
Hässelby gd:ar      
Hässelby by      
Hässelby gdr /Se      
Hässelby gdr /Se      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby gd      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hg      
Högby herrg.      
Högby hg      
Högby hg      
Högby hgd      
Högby herrg      
Högby herrgård      
Högby herrg      
Högby hg /Se      
»kerraby» beb /Se      
*Kerraby Saknas /Se      
Kårsta by      
Kårsta by      
Kårsta by      
Kårsta by      
Kårsta by      
Kårsta by      
Kårsta by      
Kårsta by      
Kårsta by /Se      
Kårsta by /Se      
»landharnom», se Langgarnö by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda gd      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Lindsunda by      
Linsunda Saknas /Se      
Lindsunda by /Se      
Lindsunda by /Se      
?Långgarnö by      
Långarnö by /Se      
Långgarnö by      
Långarnö by      
Långgarnö by      
Långgarnö by      
Långgarnö by      
Långgarnö by      
Långarnö by      
Långarnö by      
Långarnö by      
?Långarnö gd      
Långgarnö by      
Långarnö by      
?Långgarnö gd      
Långgarnö by      
Långgarnö by      
?Långgarnö by      
Långarnö by      
Långarnö by      
Långarnö by      
Långarnö by /Se      
Långarnö by      
Långarnö by /Se      
Långgarn by /Se      
Långarnö by /Se      
Långarn by /Se      
Långarnö gd /Se      
Långarnö gdr /Se      
Långarnö by /Se      
Långgarnö by /Se      
Mälby by      
Mälby gdar      
Mälby by      
Mälby gdr      
Mälby gdr /Se      
Reesta, se Rösta by      
Råby by      
?Råby by      
Råby by      
Råby gd:ar /Se      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta gd      
Rösta by      
Rösta gdr      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by /Se      
Rösta by /Se      
Rösta gdr /Se      
Säby by      
?Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
[Viby, lilla] Saknas      
?Villberga by      
Villberga by      
Villberga by      
Villberga by      
Villbärga by      
Villberga by      
Villberga by      
Villberga by & sn      
Villberga by      
Villberga by      
Villberga Saknas /Se      
Värnsta lg /Se      
Ynnehelgho, se Enhölja by      
Öbolund, se Enhälga by      
*Öbolund by      
*Øbolund tingsplats /Se      
Öna helgu (nuv. Enhelga) by /Se      
Øndhelge, se Enhälga by      
Önhelgha (nuv. Enhälga) by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.