ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Övergrans socken : Håbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 484 st Naturnamn: 245 st Bebyggelsenamn: 268 st Naturnamn: 123 st
Gran, se Övergran sn Alby terräng Övergran socken Nummerförteckning förteckning
Gran, se Övergran sn Albyputten terräng Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Öfvergran, se [Gran sn] sn Aludden udde Sagesmän förteckning Alkällan källa
Övergran sn Arnö ö Övergrans kottar inbyggarbeteckning Aludden udde
Över- och Yttergran sn Arnö ö Alby förr hemman, nu statbyggnad Arnö färjstad förr färjstad
Övergran sn Arnö ö Appalle Saknas Bagarlandet skifte
Övergran sn Arnö ö Apalle by Baklura skär skär
Övergran sn Arnön ö Appalboda Saknas Bakluraskären skär
Övergran och Yttergran snr Arnö ö, /gd/ Appelboda hemman Bastubacken+ landsvägsbacke
Övergran socken Arnö ö med militieboställe Apallboda Saknas Bastubacken landsvägsbacke
Övergran sn Arnö ö med indr. militieboställe Arnö hemman Arnö ö
?Övergran sn /Se Arnö ö med indraget militieboställe Asptorp+ t Arnön ö
Övergran sn Arnö ö med indraget militieboställe Asptorpet lht Arnö ö
Övergran sn Arnö ö Augustaberg lht Boflaken skifte
Övergran sn Arnö ö Backa kvarn Brorshaga backen höjd
Övergran sn /Se Arnö ö Bagartorp+ t Bälsundaviken vik
Övergran sn Arnö ö Bagartorpet torp Djurgårdsäng äng
Övergran sn Arnö ö Baklura Saknas Dragonbacken höjd
Övergran sn Arnö ö Baklura+ t Ekbacken kulle
Övergran sn Arnö ö med indr.militieboställe Bastängen lht Eknässten fjärd
Öfvergran sn? Arnö ö med indr. militieboställe Bastängen lht Ekolsundsviken vik
Övergran sn Arnö ö med indr. militieboställe Bergmans f.d. soldattorp Ekolsundsviken vik
(Över)gran sn Arnö ö med indraget militieboställe Biskopsarnö, se Arnö hemman och ö Fånö skog skog
Övergran sn Arnö ö med indraget militieboställe Björkliden lht Fårkällan källa
Över-Gran sn Arnö ö med indraget militieboställe Björklund lht Fästningsberget berg
Övergran sn Arnö ö Björkudden lht Grytskäret skär
Övergran sn Arnö se Biskops-Arnö indr. militieboställe Bommen+ bs Grytskär skär
Övergran sn ?Arnö ö Brorshaga+ t Grissuggorna grund
Övergran sn Arnö ö med indr. militieboställe (förr ärkebiskopsgård) Brunnsta by Hacksta Grisen Saknas
Övergran sn Arnö ö Brunnsta Malm lht Hacksta Grisen (skär)
Övergran sn Arnö ö Brunnsta Soldattorp, se Lunds Saknas Hacksta Oxe skär
Övergran socken Arnö ö Buskhvila lht Hersbrokärr äng
Övergran socken Arnön ö Buskvreten lht Hingstängen äng
Övergran socken Arnö ö Busvreten, se Buskvreten lht Hjälsta vik vik
Övergran sn Arnö ö Dannkumla hemman Hjelstavik vik
Övergran sn /Se Arnö ö Dankumla Saknas Hjälstaviken sjö
Övergran sn Arnön ö /Se Davidslund lht Holmen, se Knutsholma ö
Övergran sn Arnö ö /Se Davidslund avs. lht Hälsinggärdet skifte
Över-Gran sn Arnöfjärden fjärd Dejbo lht Högsta hage+ förr hage, nu del av skog
Övergran sn *Arnösundet sund Djurhamn+ lht Högsta äng äng
Övergran sn Arnöö Fierden, se Oxen fjärd Dragonbacken stuga Ivarsstenarna runstenar
Övergran sn Arnöö Fiälen, se Oxen sund Dragontorpet avs. lht Jungfrulundhörnet landsvägskrok
Öfvergran sn Arnö källa vattenkälla /Se Edsberg+ lht Kalmarbergen berg
Övergran sn *Arnösundet sund Ekensberg+ lht Kanikholmen holme
Öfver Gran t. Asphagen terräng Ekilla förr säteri Karusellbacken höjd
Öfvergran sn Bagartorp f.d. torp Eklunda torp Kasttorps udd udde
Öfvergran sn Baklura strandområde Eklunda lht Knutsholma ö
Övergran sn Baklura skär, se Kräggagrund holme Ekolsundsbro+ lht Knutsholme holme
Övergran sn Baklura skär skär Ellensvik lht Krubban del av Ryssviken
Övergran sn Bastubacken backe Enby Bastäng lht Kräggaskären skär
Övergran sn Bastuplanen ägomark Eneberg lht Kräggaviken vik
Övergran sn Bellsunda Wijken, se Bälsundaviken vik Eneby by Kungsträdgården del av gårdspark
Över- o. Ytter-Gran snar Biskops-Arnö ö Eriksberg lht Kvarnberget höjd
Övergran sn Biskops-Arnö ö /Se Erikslund lht Kyrkbacken landsvägsbacke
Övergran sn Biskops-Arnö ö /Se Erikslund lht Kyrklandet skifte
Övergran sn Björkudden udde »Ettorpet», se Jättorpet torp Kärret utjord
Övergran sn Boviken vik Fattigstugan förr fattigstuga, nu kommunalrum Lathålet skifte
Övergran sn Bälsundaviken vik Fiskbrunna by Lillkumla backen landsvägsbacke
Övergran sn Bälsundaviken vik Fredrikslund avs, lht Lillängsbacken landsvägsbacke
Övergran sn Bälsundaviken vik Fröjdens f.d. soldattorp Lugnet landet skifte
Övergran sn Bälsundaviken vik Fågelsången lht Lund(s) hörnet landsvägskrök
Övergran sn Bälsundaviken vik Getskavet lht Långskommarudd udde
Öfvergran sn Caninholmen, se Kaniken udde Gran hemman Muranbogärdet åker
Övergran sn Canin holmen, se Kaniken udde Granhagen lht Murmästarholmen holme
Övergran sn Dejbo terräng Granlund lht Mälaren sjö
Övergran sn Djurgårdsäng ägomark Grantorp lht Mö skog skog
Övergran sn Dragshögen kulle Grindstugan lht Nibbeläng utjord
Övergran sn Drakshögen ättehög /Se Grindtorp lht Nyby löt äng
Övergran sn Ekholmssund uppgrundat sund /Se Grönalund förr kvarn, nu lht Nyckelby skog skog
Övergran sn *Ekolsunds bro bro Gröndal lht Nyodlingen förr ängsmark, nu åker
Övergran sn Ekolsundsviken vik Grönlund lht Oxberget berg
?(Över)gran sn /Se Ekolsundsviken Saknas Grönlund lht Oxhagen hage
Övergran sn Ekolsundsviken vik Gustavsberg lht Oxen, se Eknässten fjärd
Övergran sn Ekolsundsviken vik Gustavsro lht Oxhags grindarna grindar
Övergran sn Fiskarudden udde Gåvan avs. lht Oxhags ladan lada
Övergran sn Fästningsberget berg Hagaberg huslht Pollesta hage+ förr hage, nu del av skog
Övergran sn Galten skär Hagalund+ t Pollesta lilläng äng
Övergran sn Galten, Oxen, Suggan o. Sandviksskären holmar Hagelviken lht Pollesta skogsäng förr äng, nu del av skog
Övergran sn Getskavet terräng Hagtorp lht Pungpinbacken landsvägsbacke
Övergran sn Grytskär holme Hemmet avs lht Ruckelbacken höjd
Övergran sn Grytskär skär Hukarn torp Ryssviken vik
Övergran sn *Gårdsängen Saknas Hukan lht Sandviksskären skär
Övergran och Yttergran snr *Gärdesslåtten Saknas Häggens koja Sandviksskären Saknas
Övergran sn *Hacksta oxar småöar Hällby by Sandviksudd udde
Övergran sn Hacksta oxe skär Hällby, Lilla hemman Sandviks äng äng
Övergran o. Yttergran snr Hacksta oxe holme Hällby, Stora hemman Schavotten domarring
Övergran sn Hagtorpet f.d. torp Hällen lht Silverkannan åkerskifte
?Övergran sn Haksta, se Hacksta oxe holme Hällen lht Sjöbergs backe landsvägsbacke
Övergran och Yttergran snr Haksta kar, se Sandviksskären, Oxen, Suggan m.m. holmar Hästhagen torp Skata, Norr skär
Yttergran och Övergran snr Haksta oxar, se Hacksta oxe skär Hästhagen Saknas Skegarn ö
Övergran sn Hingstängen ägomark Högsta by Skegarn ö
Övergran sn /Se Hjälstaviken sjö Högsta Saknas Skicklinge backe kulle
Övergran sn /Se Hjälstaviken vik Högsta malmen stugor Skuten skär
Övergran sn Hjälstaviken vik nästan torrlagd +Hörnet tp. Skuten, se Norr Skata skär
Övergran sn /Se Hjälstaviken delvis igenväxt vik Hörnet+ t Skytteken ek
Övergran sn /Se Hjälstaviken vik Ingenting avs. lht Skälsund sund
Övergran sn /Se Hjälstaviken vik Ingenting avs. lht Skälsunds bro bro
Övergran sn /Se Hjälstaviken vik Jakobsberg lht Skämma gärde
Övergran sn /Se Hjälstaviken vik Johannesberg, se Getskavet lht Sotkrogs backen backe
Övergran sn /Se Hjälstaviken vik Johanneslund huslht Storhagen hage
Övergran sn /Se Hjälstaviken vik Jungfrulund lht Storholmen skifte
Övergran sn /Se Hjälstaviken vik Jungfrulund förr skola, nu villa Storholms ladan lada
Övergran sn /Se Hummelwijken, se Ekolsundsviken vik Jädra hemman Storhällby skog skog
Övergrans kyrka Saknas /Se Hummel Wijken, se Ekolsundsviken Saknas Jättorpet torp Storängen äng
Övergrans kyrka kyrka /Se Hårbybro bro Jätorp lht Storängsladan lada
Apalle by Hårbybro bro Karlberg Saknas Svedlandet gärde
Apalle by Hälsinggärdet ägomark Karlberg+ lht Svedlands backen backe
Apalle by Hästhagen terräng Karlberg lht Svårigheten äng
Apalle by Jellesta wijken, se Hjälstaviken sjö Karlberg lht Sågarbacken landsvägsbacke
Apalle gd Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Kasttorp Saknas Södergärdet gärde
Apalle by Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Kasttorp lht Tallholmsudden udde
Apalle by Jellsta Wijken, se Hjälstaviken delvis igenväxt vik Katrineberg lht Tils träsk träsk
Apalle by /Se Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Katrinedal by Torpargärdet gärde
Apalle by /Se Jellsta Viken, se Hjälstaviken vik Katrinelund lht Torparladan lada
Arnö, se Biskops-Arnö gd Jungfruhamn vik Kivinge by Tritum backen backe
Arnö hg Jädra terräng m. hus Kivinge gata+ lht Ullfjärden, Stora vik
Arnö gd Jädra triangelpunkt Klashaga lht Valla skog skog
Arnö (Biskopsarnö) indr. militieboställe Kalkas backe backe Klastorp Saknas Valla skog Saknas
Arnö ö o. gård Kaniken udde Klastorp lht Varpsund sund
Arnö indraget militieboställe Kaniken udde Klockareboställe Saknas Varpsund sund
Arnö indr. militieboställe Kaniken udde Kokalite lht Varpsunds bron bron
Arnö indr. militieboställe Kaninberget håla Kronbacken+ lht Vikinghögen gravhög
Arnö gd Karusellen ägomark Krägga säteri Viåsen skogsås
Arnö hg Kasttorpsviken vik Krägga station järnvägsstation  
Arnö hg Kasttorps äng ängsmark Krävan+ stuga  
Arnö f. biskopsgård, nu hg Klastorp terräng (m. hus) Kumla by  
Arnö ö o. gård Knuts holme holme Kvarntorp torp  
Arnö Saknas Kohagen terräng Kvarntorp lht  
Arnö hg Kristi-himmelsfärdsäng ägomark Kvarntorp lht  
Arnö hg Kruggagrund holme Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas  
Arnö hgd Kräggagrund holme Kyrkskogen+ t  
Arnö gård Kräggaskären skär Lantmätartorp torp  
(Biskops-)Arnö gd Kungsträdgården terräng Lantmätartorp lht  
Arnö gd Kvarnberget berg Lergöken stuga  
Arnö gd Ladbacken backe Lillbrunnsta bebyggelse  
Arnö gd Lian vik Lillkumla gård  
Arnö hg Malen f.d. sjö, nu terräng Lingonbacka lht  
Arnö ö o. bost.? Malen terräng Lugnet Saknas  
Arnö hg /Se Malgärdet ägomark Lugnet lht  
Arnö gd Malmen triangelpunkt Lugnet+ t  
Arnö gd Maren sankmark Lugnet lht  
Arnö gd Maren sankmark Lundby utjord  
Arnö gd Maren sankmark Lunds f.d. soldattorp  
Arnö hg Myrholmen holme Långtorpet lht  
Arnö gd Nibbeläng utjord Långtorpet Saknas  
Arnö (Biskops-Arnö) gd Norrviken vik Lästängen Saknas  
Arnö gd Nÿbbelbacka utjordh, se Nibbelång utjord Lövbacken lht  
Arnö gård *Nyckelbyholmen holme Lövhagen lht  
Arnö gd Nyhammar terräng Lövhagen t  
Arnö gd Nytorp ägomark Lövhagen lht  
Arnö gd Oxen fjärd Mansängen t  
Arnö gd Oxen sund Marieberg+ lht  
Arnö gd Oxen sund Mariedal avs. lht  
Arnö (Biskops-Arnö) gd Oxen skär Marstrand Saknas  
Arnö gd ?Oxen o. Sandviksskären småöar Marstrand avs. lht  
Arnö gd Oxen, Suggan, Galten o. Sandviksskären holmar Murarbo hemman  
Arnö gd Piteå udde udde Myrtorp+ t  
Arnö gd Plogen ägomark Nibbelbacka hemman  
Arnö gd *Risby åkerfjäll utmark Nordanlund torp  
Arnö gd Ruckelbacken ägomark Norrnäs, Lilla lht  
Arnö gd Ryssudden udde /Se Norrnäs, Stora lht  
Arnö hg Ryssviken vik Nyborg Saknas  
Arnö hg Ryssviken del av Mälaren Nyborg lht  
Arnö gd Ryssviken del av Mälaren +Nyborg Saknas  
(Biskops-)Arnö gd Ryssviken vik Nyborg lht  
Arnö (Biskops-Arnö) gd Sandfjärden fjärd Nyckelby by  
Arnö gd Sandudden udde Nyckelby Anhaltstation Saknas  
Arnö gd ?Sandviksskären o. Oxen småöar Nyckelby skola Saknas  
Arnö gd Sandviksskären, Oxen, Suggan o. Galten holmar Nyckels t  
Arnö (Biskops-Arnö) gd Sandviksskären skär Nydal Saknas  
Arnö gd Sandviksviken vik Nydal lht  
Arnö gd Sandviks äng ängsmark Nydal avs. lht  
Arnö gd Schavotten terräng Nydal avs. lht  
Arnö hgd Skarpängen ägomark Nyhagen avs. lht  
Arnö hg Skegarn ö Nyhammar arbetsbostad  
Arnö gd Skegarn ö Nyhem lht  
Arnö gd Skegarn holme Nyhemmet lht  
Arnö gård och ö Skegarn ö Nykvists lht  
Arnö indr. militieboställe Skegarn ö Nytorp lht  
Arnö gd (ö) Skegarn ö Nytorpet torp  
Arnö gd Skegarn ö Oskarsberg lht  
Arnö gd Skegarn holme Pollista Saknas  
Arnö gd Skegarn ö Pållesta Saknas  
Arnö gård Skegarn ö Pollesta by  
Arnö gård, ö Skegarn holme /Se Posthuset lht  
Arnö gd Skegarn ö /Se Prästgården kyrkoherdebost.  
Arnö gård, ö Skegarn ö /Se Pungpinan lht  
Arnö gd Skegarn holme /Se Rosenhäll lht  
Arnö ö, gd Skigarn, se Skegarn ö Ruckelbacka = Backa kvarnlht  
Arnö gård, ö Skyttenhäll udde Rustmästars torp  
Arnö gård, ö Storängsbacken backe Rustmästartorp+ lht  
Arnö gård, ö Stubbackarna backar Ryttartorp lht  
Arnö gård, ö Suggan skär Rävberget lht  
?Arnö gård, ö Suggan, Galten, Oxen o. Sandviksskären holmar Sandhamn Saknas  
Arnö gd Swartbecksundet, se Svartsund sund Sandhamn lht  
(Biskops-)Arnö hg Svartbäcken del av Mälaren Sandtorp lht  
Arnö gd Svartsund sund Sandvik Saknas  
Arnö gd Svartsund sund Sandvik hemman  
Arnö Saknas Svedlandet terräng Sandvik lht  
?Arnö gd Säby terräng Segersta säteri  
Arnö gd ?Sälstawijk, se Hjälstaviken vik nästan torrlagd Siggelund+ t  
Arnö gd Södergärde ägomark Sjuörn lht  
Arnö gd Tallholmen udde Skattgården Saknas  
Arnö gd Tijhlbomaren, se Maren sankmark Skegarn lht  
Arnö gd Tijhlbomaren, se Maren sankmark Skicklinge by  
Arnö gd Tijhlbomaren, se Maren sankmark Skogvreten lht  
Arnö, (numera Biskops-Arnö) gd ?Tijhlbomaren, se Malen f.d. sjö, nu terräng Skogsfred lht  
Arnö f.d. boställe Tjäderleken skogskoja /Se Skogstorp Saknas  
Arnö gd Torpargärdet ägomark Skogstorp lht  
?Arnö (numera Biskops-Arnö) gd Torpvreten ägomark Skogstorp lht  
?Arnö (numera Biskops-Arnö) gd Tre-hus-ängen ägomark Skogstorpet lht  
Arnö (numera Biskops-Arnö) gd Trollbacken backe Skrikjädra by  
Arnö, (numera Biskops-Arnö) gd Trädgårdstorp f.d. torp Skåpet lht  
Arnö gd Ulfierdswijken, se Ullevifjärden, Stora och Lilla fjärd Skäcklinge hemman  
Arnö gd Ullevifjärden, Stora och Lilla fjärd Skäcklinge Saknas  
Arnö biskopsgd Ullevifjärden, Stora och Lilla fjärd Smedtorp lht  
(Biskops-)Arnö ö Ullevifjärden fjärd Smedstorpet torp  
Biskops-Arnö gd Ullevifjärden fjärd /Se Sofielund lht  
Arnö gd Ullevifjärden fjärd /Se Sotkrogen lht  
Arnö g. Ullfjärden, se Ullevifjärden Saknas Sotkrogen försvunnen krog  
Arnö hg Ullfjärden fjärdar Storkumla gård  
(Biskops-)Arnö bost. o. ö Ullfjärden, Lilla o. Stora fjärdar Stämsvik, Lilla avs. lht  
Arnö gd Ullfjärden, Stora o. Lilla fjärdar Stämsvik, Stora lht  
Arnö hg Ullfjärden, Stora och Lilla fjärdar Stömsvik, Lilla och Stora, se Stämsvik, Lilla m.m. Saknas  
Arnö hg Ullfjärden, Stora o. Lilla fjärdar Svannäs villa  
Biskops-Arnö indr. militieboställe Ullfjärden, Stora fjärd Svannäs lht  
Arnö hg Ullfjärden, Stora fjärd Säby by  
Arnö hg Ullfjärden, Stora fjärd Sävhagen lht  
Arnö hg Ullfjärden, Stora vik /Se Tallbacka avs. lht  
Arnö hg Ullfjärden, Lilla o. Stora sjöar Tallbo skola folkskola  
Arnö f. ärkebiskoparnas sommar-residens Vackra backen backe Tegelbruk Saknas  
Arnö hg *Valla skogsfjäll utmark Tjusen, Lilla lht  
Arnö hg Varpsundet sund Stora Tjusen Saknas  
Arnö f. ärkebiskoparnas sommar-residens Varpsundet sund Tjusen, Stora lht  
Arnö hg Varpsund sund Tjäderleken t  
(Biskops-)Arnö f.d. slott Varpsund sund Tjäderleken torp  
Arnö hg Varpsundet sund Torget lht  
Arnö hg Varpsundet sund Trebacka+ lht  
Arnö hg Varpsunds udde Saknas Trehus lht  
Arnö hg Vi skog skog Tribacka torp  
Arnö hg *Vi skogsfjäll utmark Trädgårdstorp+ t  
Arnö hg *Vi åkerfjäll utmark Tullen lht  
Arnö hg *Vi åkergärde Saknas Tångan t  
Arnö hg »Åby äng Saknas Törnbergs lht  
Arnö hg Ösängen terräng Tövalite+ torp  
Arnö hg   Valla hemman  
Arnö hg   Valla Saknas  
Arnö hg   Vallalund avs. lht  
Arnö hg   Valla utjord del av Dyarne  
?(Biskops-)Arnö indr. militieboställe   Varpsunds mejeri Saknas  
Arnö hg   Vasaborg lht  
Arnö hg   Vasaborg Saknas  
Arnö hg   Vi utjord  
(Biskops-)Arnö hg   Vi säteri  
?Arnö hg   Vi Saknas  
Arnö gd   Vibacka f.d. soldattorp  
Arnö gd /Se   Vilan lht  
Arnö gd /Se   Villan lht  
Arnö hg /Se   Vireborg lht  
Arnö hg   Viåsen lht  
Arnö Saknas /Se   Väppeby utjord  
Arnö hg /Se   Yttergransby Saknas  
Biskops-Arnö, se Arnö gd   Åby by  
Biskops-Arnö gd   Åby, Lilla+ gård  
Biskop-Arnö gd   Örängen lht  
Biskops-Arnö gd   Ölsängen lht  
Biskops-Arnö gd   Ösängen lht  
Biskops-Arnö gd   Ösängen Saknas  
Biskops-Arnö gd      
Biskops-Arnö gd /Se      
Biskops-Arnö gd /Se      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brumsta(d) by      
Brunsta by      
Brunnsta by      
Brunnsta by      
Brunnsta by      
Brunsta by      
Brunnsta by      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brunsta by      
Brunnsta by      
?Brunsta by      
Brunsta by      
Brunnsta by /Se      
Brunnsta by /Se      
Brunnsta Saknas /Se      
Brunnsta by /Se      
Brunsta by /Se      
Brunnsta, se Brunna by /Se      
Dankumla g      
Dannkumla gd /Se      
Dankumla by /Se      
Dankumla gd /Se      
Dannkumla gd /Se      
Dan(n)kumla gd /Se      
Dankumla gd /Se      
Dankumla gd /Se      
Ekillalund Saknas /Se      
?Eneby gård      
Eneby gård      
Eneby gård      
Eneby gård      
Eneby by      
Eneby gd      
?Eneby gd      
Fiskbrunna g      
Fiskbrunna gd      
Gran el. Övergrans by by      
Gran eller Övergrans by Saknas      
Gran el. Övergran by      
?Gran (numera Övergran) by /Se      
?Gran gd      
Gran, se Granby förr gästgiveri o. tingsställe      
?Granby by      
Granby förr gästgiveri o. tingsställe      
Greggia, se Krägga hg      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Högsta gård      
Högsta gd      
Högsta gård      
Högsta by      
Högsta gd /Se      
Jädra gård      
?Jädra gård      
Jädra by      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra g      
Jädra gd      
Jädra by      
Jädra gård /Se      
Katrinedal el. Skämma hg      
Katrinedal gård      
Katrinedal gd      
Katrinedal eg. /Se      
Katrinedal hgd /Se      
Kivinge gård      
?Kivinge by /Se      
Kivinge gd      
Kivinge Saknas /Se      
Kivingen f. kaplansboställe      
Kivinge gd /Se      
Kivinge(?) gd /Se      
Krägga herrg.      
Krägga hg      
Krägga hgd      
Krägga hg      
Krägga herrgård      
Krägga hg      
Krägga hg      
Krägga herrgd      
Krägga gd      
Krägga hg      
Krägga gd      
Krägga gd      
Krägga hg      
Krägga hg      
Krägga hgd      
Krägga hgd      
Krägga hgd      
Krägga hgd      
Krägga hgd      
Krägga hg      
Krägga hg      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by /Se      
Kumla, Lilla gd /Se      
Lillkumla gd /Se      
Lillkumla Saknas /Se      
Lövhagen torp      
Lövhagen Saknas /Se      
*Nordastha landhloothen skifte      
Nyckelby gård      
Nyckelby gård      
Nyckelby gård      
Nyckelby gd      
Nyckelby gd      
Nyckelby by      
?Nyckelby gd      
Pollesta by      
*Yolistom by?      
Pollista gd      
Pollista gd      
Pollista by /Se      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik by      
Sandvik by      
Sandvik by      
?Sandvik by      
Segersta säteri      
Segersta hg /Se      
Skegarn lg:er /Se      
Skrikjädra gd /Se      
Skäcklinge gd      
Skäcklinge gård      
Skäcklinge by /Se      
Skäcklinge gd /Se      
Skäcklinge gd /Se      
Skäcklinge gd      
Skämma, se Katrinedal gd      
Skämma el. Katrinedal hg      
*Skämma hgd /Se      
Storkumla gd /Se      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Valla gård      
Valla gård      
Valla g      
Valla gd      
Valla gd      
Vi hg      
Vi hg      
Vi by      
Vi gd      
Vi hg      
Vi hg      
Vi hg      
Vi hg /Se      
Vi hg      
Vi gd /Se      
Vi gård /Se      
Vi by /Se      
Vi gd /Se      
*Wickeby gd el. by      
*Värmesnäs Saknas      
*Yolistom, se Pollesta by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby, Lilla gd /Se      
Åby, Lilla Saknas /Se      
Åby by /Se      
Övergran by      
Övergran by o. sn      
Övergran by o. sn      
Övergrans by, se Gran eller Övergran by      
*Överhällby by?      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.