ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håtuna socken : Håbo härad : Uppsala län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 st Naturnamn: 2 st Bebyggelsenamn: 0 st Naturnamn: 0 st
  *Kämpasten holme eller udde    
  *Sältlösasundet sund    

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.