ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håbo-Tibble socken : Håbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 317 st Naturnamn: 82 st Bebyggelsenamn: 187 st Naturnamn: 75 st
Tibble, se även Håbo-Tibble sn Alby skog skog Håbo-Tibble socken Nummerförteckning förteckning
Tibble, se Håbo-Tibble sn Alby skog skog Tibble hjortarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Håbo-Tibble sn Berga terräng Adolfsberg lht Alby skog skog
Håbo-Tibble sn *Bergråån gränsmärke Alby by Alby äng äng
Håbo-Tibble sn Borgarbo terräng Alby Saknas Bastubacken backe
Håbo-Tibble sn /Se Dammkärret kärr Albylund lht Bastungen (skär)
Håbo-Tibble sn /Se Durkgärdet terräng Alphyddan lht Bastungen klippa
Håbo-Tibble sn Finnviken vik Apoteket lht Blackmärren (skär, grund)
Tibble ä. namn på Håbo-Tibble Flintbacken backe Backabo Saknas Blackamärren klippa
?Håbo-Tibble sn *Forsbergsråån gränsmärke Backebo lht Djursmosse mosse
Håbo-Tibble sn *Frötuna skog skog Berga lht Domarringen fornlämning
Håbo-Tibble sn *Fågelfällsråån gränsmärke Björnhäll Saknas Durkgärdet gärde
Håbo-Tibble sn Fågelhäll berghäll? Björnhäll lht Ekbacken backe
?Håbo-Tibble sn Gråbo terräng Bojabo Saknas Enby backen höjd
Håbo-Tibble sn Gråtåkern ägomark Borgarbo t Finnviken vik
Håbo-Tibble sn *Hammarfjäll utmark Bredatorp lht Fjälln jordbit
Håbo-Tibble sn *Helgesta och Ålsta skog skog Bälby Saknas Fjälln, se Hammarby fjäll lht
Håbo-Tibble sn (Löfsta eller) Hofwa Siöön, se Lejondalssjön sjö Bälby, se Bärby by Fågelkällan trefaldighetskälla
Håbo-Tibble sn *Holmråån gränsmärke Bärby by Gråtåkern åker
Håbo-Tibble sn *Jädra skog skog +Dragonbost Saknas Gullåkern åker
Håbo-Tibble sn Kapdraget ägomark +Durken Saknas Helgesta kvarn väderkvarn
Håbo-Tibble sn Karlberg ägomark Durktorp lht Hersbrokärr äng
Håbo-Tibble sn Kiludden udde Ekudden lht Hjälpmorsbacken landsvägsbacken
Tibble sn Kungsmarken skog +Fattigstuga Saknas Håbolundsån å
Håbo-Tibble sn Kurhagsplogen ägomark Fiskartorpet lht Håla å å
Håbo-Tibble sn Kvarnbacken backe +Flintparken Saknas Jädra gärde gärde
Håbo-Tibble sn Kyrkkullaback backe Fredhäll lht Kapdraget åker
?Håbo-Tibble sn Lejondalssjön sjö Frötuna hemman Karl-Ers-mors-ända åker
Håbo-Tibble sn Lejondalssjön sjö /Se Frötuna, Lilla lht Kilarne, Västra åkrar
Håbo-Tibble sn Lejondalssjön sjö Fågelhäll Saknas Kiludden udde
Håbo-Tibble sn Lundhagen terräng Fågelhäll lht Krokan förr källa
Håbo-Tibble sn *Långbro kärr förr kärr Fågelsången Saknas Kyrkgärdet gärde
Håbo-Tibble sn Löfsta (eller Hofwa) Siöön, se Lejondalssjön sjö Fågelsången lht Källängen äng
Håbo-Tibble sn *Lövsta skog skog Grinden lht Körkulla backen landsvägsbacke
Håbo-Tibble sn Myggdansen ägomark Grindstugan lht Lejondalssjön Saknas
Håbo-Tibble sn /Se *Negelstena gärden Saknas Grynsta t Lejondalssjön sjö
Håbo-Tibble sn /Se *Negelstenahagen hage Grönlund förr stuga Lillängen äng
Håbo-Tibble sn /Se Negelstenaviken vik Gustavsborg lht Lundhagen hage
Håbo-Tibble sn *Negelstena äng äng Hageby lht Lusthusholmen holme
Håbo-Tibble sn /Se Nonnberget berg Hammarby fjäll Saknas Långsand backe
Håbo-Tibble sn /Se Nyckelstenen sten Hammarby fjäll lht Lövsta berg berg
Tibble sn /Se *Näshagsfjäll utmark +Hammarlund Saknas Lövsta fjärd del av Lejondalssjön
Håbo-Tibble sn /Se Näshagsviken vik Helgesta hemman Lövstagrund (grund)
Håbo-Tibble sn /Se *Näsudden udde Helgesta Saknas Lövstagrund grund
Håbo-Tibble sn /Se Parken park Hjortsborg stuga Majorsvik vik
?Alby gård Pliktstugan ägomark Håbolund lht Mormors spis berg
Alby gård Prästberget berg Hållunda hemman Mälaren sjö
Alby gd Rackakärret kärr Hällen Saknas Negelstenaviken vik
Alby by *Riä Träsk förr träsk Hällen lht Nonnberget höjd
Alby Saknas /Se *Rorsta hagen hage +Hästhagen Saknas Norge skogig trakt
Belgby se Bälby by *Rorsta utmark utmark Hästhagen Saknas Näshagsbergen berg
Bälby by Ruddammen damm Högantorp lht Näshagsviken vik
Bälby by Råbacka triangelpunkt Höjden lht Prästberget berg
Bälby by *Rösråån gränsmärke Jädersborg stuga Rönnkullen åker
?Bälby by Sigtunafjärden vik Jädra Saknas Sandarna, Lilla o. Stora öppen jord
Bälby by /Se Sigtunafjärden vik Jädra hemman Sigtunafjärden fjärd
Bälby by /Se Sigtunafjärden fjärd Jädra, Lilla lht Sjögärdet gärde
Bälby by /Se Sigtunafjärden vik Jägartorp bs Sjögärds udden udde
*Foderhåld el. Foderhällar foderställe /Se Sigtunafjärden fjärd Karlberg Saknas Skarphagen hage
Frötuna by Sigtunafjärden fjärd Karlberg bs Skarven del av Mälaren
Frötuna gd Sigtunafjärden fjärd /Se Kasernen statbyggnad Skepparhagen hage
?Frötuna by Sigtunafjärden fjärd Kävan Saknas Skeppartorpsviken vik
Frötuna by Sigtunafjärden fjärd Kevan t Skvalet förr klappställe
Frötuna by Sjötorpet strandområde Klockargården lht Skällberget höjd
Frötuna by Skarven fjärd Knapperbacken Saknas Spångtäppan åker
Frötuna by Skepparhagen terräng Knapperbacken t Stenhagsäng äng
Frötuna by Skepparudden udde Kohagen Saknas Stentorpsviken vik
Frötuna by *Skråmsta skog skog Kohagen t Stordiket avlopp
Frötuna gd *Skålgrund sund Komötet Saknas Strömmingsbacken landsvägsbacke
Frötuna gd Skålgrund strand Komötet bs Svarstabacken landsvägsbacke
Frötuna by *Slangvik vik Korpsnåret stuga Sätra linda väg
?Frötuna by Slangvik terräng +Kronofogdeboställe kronofogdebost. Tälgby backen landsvägsbacke
Frötuna by Smedstorp ägomark Kulan förr jordkula Täljeby klack grund
Frötuna lhtr Stentorpssviken vik Kuren Saknas Älgbergen berg
Frötuna gd Storskogen skog Kuren, se Kurhagen t Älgkvarnsbacken höjd
Frötuna gd *Södra Tä Saknas /Se Kuren lht  
Frötuna by /Se *Tibble skog skog Kurhagen Saknas  
Frötuna bebn /Se *Tälebyleran grund? Kurhagen t  
Frötuna by /Se *Täljeby herrkärret Saknas Kurhagen, se Kuren lht  
Frötuna gd /Se *Täljeby skog skog Kyrkbyn Saknas  
Frötuna by /Se *Västtibble skog skog Kyrkbyn by  
Frötuna by /Se Åsen ägomark Kyrkbytorp lht  
Grindsta gård /Se   Kyrkby utjord, se Lilla Jädra lht  
Grynsta, se Grindsta gård   Kämsta tp  
?Grynsta, ?Grimsta gård   Kämsta lht  
Grynsta lgh /Se   Lugnet Saknas  
Grynsta torp /Se   Lugnet t  
Gryta Saknas /Se   Lugnet lht  
Heljesta gård   Lund skogvaktarebost.  
Heljesta by   Långvreten torp  
?Heljesta möjligen gård   Långvreten lht  
Heljesta by   Länsmansbostad = Bälby Saknas  
?Helgesta gd   Lövhagen t  
Helgesta by   Lövhagen Saknas  
Heljesta by   Lövhagen t  
Heljesta by   Lövsta Saknas  
Helgesta by   Lövsta säteri  
Häljesta by   Lövsta Saknas  
?Häljesta by   Lövåsen lht  
Häljesta by   Mariedal Saknas  
?Häljesta by   Mariedal lht  
Helgesta gd   Mariehäll lht  
Helgesta gd   Mineborg lht  
Heljesta by /Se   Mossbo lht  
Helgesta by /Se   Myggdansen stuga  
Helgesta Saknas /Se   Mälartomten lht  
Helgesta gd /Se   Negelstena Saknas  
Häljesta gd /Se   Negelstena säteri  
Hellista se ?Häljesta by   Noak öknamn på Lilla Jädra  
Håbo-Tibble by   Norrebo lht  
Hållunda by   Näshagen Saknas  
Hållunda by   Näshagen, Lilla lht  
Hållunda gd   Näshagen, Stora lht  
Hållunda gdr   Parken lht  
Hållunda by   Parkhyddan lht  
Hållunda by   +?Pliktstugan Saknas  
Hållunda by   Pliktstugan t  
Hållunda by   Rosenborg lht  
Hållunda by   Ryttarhof bs  
Hållunda by   Råbacka Saknas  
Hållunda gd   Råbacka lht  
Hållunda by   Sigtuna stads egor, se Skålgrund lht  
Hållunda gd   Sjötorpet t  
Hållunda by /Se   Skeppartorp Saknas  
?Hållunda by   Skeppartorp lht  
?Hållunda by   +Skogstorpet Saknas  
Hållunda by /Se   Skogvaktarbost. = Råbacka Saknas  
Hållunda by /Se   Skolhus Saknas  
Jädra komministerboställe   Skråmsta Saknas  
?Jädra gd   Skråmsta by  
Jädra gd   Skråmstalund lht  
Jädra hg   Skråmstatorp Saknas  
Jädra gård   Skråmstatorp t  
Jädra komministerboställe   Skålgrund lht  
Jädra gd   Skälgrund, se Skålgrund lht  
Jädra komministerboställe   Slangvik hemman  
Jädra gd   Slåtterkärret äng  
Jädra g   Smedsbo lht  
Jädra gd   Smedstorp Saknas  
Jädra komministerboställe /Se   Smedstorp t  
Jädra komministerboställe /Se   Smällan lht  
Jädra Saknas /Se   Snickartorp t  
*Konungs- och Stadsmarken mark /Se   Solbacka lht  
Kurhagen torp /Se   Stenhagen Saknas  
Kyrkebyn gd   Stenhagen t  
Kyrkebyn g   Stentorp lht  
Kyrkbyn by   Storvik lht  
Kyrkbyn by   +Strömmingsbacken Saknas  
Kyrkbyn by   Strömmingsbacken lht  
Kyrkbyn by /Se   Svarsta hemman  
Kävarn torp /Se   Svängsta lht  
*Løtzsta = Lövsta? hg   Sånkan Saknas  
?Lövsta hg   Sånkan t  
?Lövsta hgd   Sätra Saknas  
?Lövsta hg   Sätra t  
?Lövsta hg   Sätraberg Saknas  
Lövsta hg   Sätraberg t  
?Lövsta hg   Sätrakärr t  
Lövsta hg   Tallbacken lht  
Lövsta hg   Telgeby förr byggnader, nu loge  
Lövsta Saknas /Se   Telgebytorp t  
Negelstena hg   Tibbellövsta säteri  
Negelstena gd /Se   +Tibblins torp Saknas  
Negelstena Saknas /Se   Tiblinstorp t  
Råbacka Saknas /Se   Tivoli bs  
*Skirmista, se Skråmsta by   Foresta lht  
Skrimæsta, se Skråmsta by   Torpet lht  
Skrymista, se Skråmsta? gård   Ugglebo Saknas  
Skråmsta gård   Uggelbo t  
Skråmsta gård   Vallby hemman  
Skråmsta by   Vallbylund lht  
Skråmsta gd   Vallbyvik lht  
Skråmsta gård   Vallhall lht  
Skråmsta gård   Vik lht  
Skråmsta by   Vilan lht  
Skråmsta by   Vägängen lht  
Skråmsta gård   Västtibble Saknas  
Skråmsta gård   Västtibble, Lilla lht  
Skråmsta gård   Väst-Tibble by  
Skråmsta g   Ålsta hemman  
Skråmsta gd   Ålsta Saknas  
Skråmsta by   +Ålstatorp Saknas  
Skråmsta gd   Ålstatorp bs  
Stråmsta g   Åsen lht  
?Skråmsta gård   Ängsbo lht  
Skråmsta by   Önsta hemman  
Skråmsta by   Önsta (ägolott)  
?Skråmsta gd      
?Skråmsta gd      
Skråmsta gd      
Skråmsta g      
Skråmsta gård      
Skråmsta by      
?Skråmsta gd      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
?Skråmsta by      
?Skråmsta by      
Skråmsta gård      
Skråmsta gd      
Skråmsta gd      
Skråmsta gd      
Skråmsta gd /Se      
Skråmsta by /Se      
Skråmsta Saknas /Se      
Skråmsta gd /Se      
Skråmsta gd /Se      
»skrømistom», se Skråmsta by      
Skålgrund torp /Se      
Skålgrund torp      
Slangvik gd      
Slangvik g      
Slangvik gd      
Stenhagen Saknas /Se      
Svarsta by      
Svarsta by      
Svarsta by      
Svarsta by      
Svarsta by      
Svarsta by      
Svarsta by      
Svarsta gd      
Svarsta gd /Se      
Svarsta by /Se      
Svarsta Saknas /Se      
Svarsta Saknas /Se      
Svarsta by /Se      
*Tiælghaby, se Täljeby gård      
Thielwaby, se Täljeby by      
Tibble, se även Västtibble by      
Tibble, se Västtibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble Saknas      
Tibble Saknas      
?Tibble, (numera Västtibble) by      
Tibble by /Se      
Tibble by      
Tibble kyrkby, se Kyrkbyn by      
Täljeby gård /Se      
?Täljeby by      
Täljeby gård      
Täljeby gård      
Täljeby avhysta gdar      
Täljeby avhysta hmn      
Täljeby gård      
Täljeby gd      
Täljeby gd      
Täljeby gård      
Täljeby avhysta hmn      
Täljeby gård      
Täljeby gd      
Täljeby gård      
Täljeby f.d. by      
Täljeby g      
Täljeby gd      
Täljeby gd      
Täljeby gd      
Täljeby gd      
Täljeby gd      
Täljeby by      
Täljeby gd      
Tälgeby by /Se      
Täljeby gd /Se      
Täljeby gd /Se      
Täljeby gd /Se      
?Vallby hg      
Vallby hg      
Vallby hg      
Vallby hg      
?Vallby hg      
Vallby hg      
Vallby gd      
Vallby hg      
Vallby by      
Vallby hg      
Vallby hg /Se      
Vallby hg /Se      
Vallby by /Se      
Vik slott /Se      
Västtibble by      
?Västtibble by      
Väst-Tibble by      
Väst-Tibble by      
Västtibble by      
Västtibble by      
Västtibble by      
Västtibble by      
Västtibble by      
Västtibble by      
Västtibble by      
Väst-Tibble by      
Väst-Tibble by      
Västtibble by /Se      
Västtibble by /Se      
Väster-Tibble Saknas /Se      
Väst-Tibble by /Se      
Västtibble lht /Se      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta gdr o. lhtr      
Önsta by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.