ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Breds socken : Åsunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 174 st Naturnamn: 29 st Bebyggelsenamn: 257 st Naturnamn: 160 st
Bred sn Badstuhagen granpark /Se Bred sn Almkviststycket åker
Bred sn Bredlunds backe backe Bred socken socken Aspbacken åkerbacke
Bred sn Bredskvarnen kvarn Bred sn Aspgärdet åker
Bred sn Bredskvarnen kvarn Bred sn Backa hage betesmark
Bred sn /Se Dalkarlskärret kärr Bred socken Backa kvarn kvarn
Bred sn Dalkarlskärret sankmark Akademigården gd Bastuhagen betesmark
Bred sn *Gammelmarken terräng Backa gd Björkbacken skogsbacke
Bred socken Gata skog /Se Backa by Björkbacken, Lilla åkerbacke
Bred sn Hålkierre, se Hålkärret terräng Backa bebyggelse Björkbacken Stora åkerbacke
Bred sn Hålkärret terräng Backa utjord Björktäppan skogsbacke
Bred sn Hålkärret terräng Bengtsbo t. Björnslätten åker
Bred sn Hålkärret terräng Berga lht Bredlunds backe åkerbacke
Bred sn Hålkärret ägomark Bertasborg försv. t Bredskvarn kvarn
Bred sn /Se Hålkärret ägomark Bertasdal lht Breds kvarn kvarn (o. såg)
Bred sn /Se Hålkärret ägomark Bertasdal gd Bredskvarnen kvarn
Bred sn Långkärret kärr Bertasdal avs. Brelunds backe höjd
Bred sn Långkärret kärr Bertaslund gd Brunnsskiftet åker
Bred sn Lötbacken bäck Boda by Buskängen åker
Bred sn Lötbäcken bäck Boda by Buskängsbacken åkerbacke
?Bred sn Lövstugan hus Boda bebyggelse Byxarselet åker
Bred sn Nisgårdshörn gränspunkt Bodamark t. Bäcken bäck
Bred sn Niogårdhörn gränsmöte Bollbo lgt Dalkarlskärret kärr
Bred sn Penninghagen granpark /Se Bondprästgården bebyggelse Dansarhällarna stenhällar
Bred sn Portåkrarna åkrar /Se Bredsdal samh. Dyan åker
Bred socken Rönnajorden ägomark Bredsdal gd Dyrutan åker
Bred sn Sagån å Bredsdal avs Dyrutan åker
Bred sn Tossmyran ägomark Brunnsbo torp Fallet f.d. hygge
Bred sn Ugglan ägomark Brunnsbo t. Flygolyckan jaktpass
Bred sn *Åsunda allmänning allmänning Byn by Fyrtiofemman åker
Bred sn /Se   Dragontorpet t. Fägatan väg
Bred sn   Edsberg stuga Gammelbovreten åker
Bred sn /Se   Edsberg försv. t Granridån träd
Bred sn /Se   Edsberga gd Hamby buskäng åker
Bred sn /Se   Edsberga by Hammarsbacken vägbacke
Breds kyrka kyrka /Se   Edsberga Saknas Hammarsvreten åker
Breds kvarn Saknas   Edsberga soldattorp lht Hålkärret åker
?Backa gård   Eksby t. Hålkärrsvägen väg
Backa frälsehemman /Se   Ek(e)by gd Hällgropen grop
Backa kvarn kvarn /Se   Ekensberg lgter Hällgropsbacken skogsbacke
?Boda by   Eklunda gd Hällritningsberget höjd
?Boda by   Eklunda Saknas Hästhagen skogsbacke
Boda by /Se   Eklunda gd Islandet åker
Boda gd /Se   Eklunda Saknas Kattsvältsgärdet åker
Boda gd /Se   Eklundshov lht Kilen åker
Boda gd /Se   Eklundshov t Kilen åker
Boda by   Erikslund bs Kilen åker
Boda gård   Fagerhult bs Klippskogen skog
Boda by /Se   Fredrikslund lgt Klockareskärpan åker
Boda Saknas /Se   Fredrikslund lht Knåpgärdet åker
*Bodatorp Saknas /Se   Friberg lht Konstmästarvreten åker
Bred beb. /Se   Fågelbo lht Korsbovägen väg
Bred prästgård   Gammalbo försv. gd Kotorget åker
Bred prästgård   Gammelbo bebyggelse Kroken skogsbacke
Bredskvarn kvarn /Se   Grindstugan lht Kuttbacken skogsbacke
Bredskvarn kvarn /Se   Grönborg lht Kuttklappsstättan stätta
Edsberga by   Grävlan, se Grövlan t. Kvarngärdet åker
Edsberga by   Grövlan t. Kyrkogärdet åker
Edsberga by   Gunsta by Kyrkgärdet åker
Edsberga by   Gunsta Saknas Kyrkjorden åker
Edsberga by   Gunsta by Kyrkskogen skog
Edsberga by /Se   Hallbo lgt Kålbacken åkerbacke
Edsberga by   Hallingen lht Källskiftet åker
Edsberga by   Hallingen gd Kärresta Kvarn, se Backa Kvarn kvarn
Edsberga by /Se   Hamby by Lassebacken skogsbacke
Edsberga Saknas /Se   Hamby Saknas Liljas åker
Eklunda gård   Hamby gd Liljekonvaljbacken åkerbacke
Eklunda by /Se   Hyddan lht Lillgärdet åker
Eklunda by   Hällby by Lillängen åker
Eklunda by   Hällby by Logskiftet åker
Gunsta by   Hällby Saknas Lundängen åker
Gunsta by   Hällby Saknas Långholmsbackarna åkerbackar
Gunsta by   Hällbylund lht Långkärret kärr
Gunsta by   Karlsberg lht Långåkern åker
Gunsta by   Karlslund bs. Löfbäcken bäck
?Gunsta by   Karlslund lht Majängen åker
Gunsta by   Karlslund lht Matsbo vret f.d. åker
Gunsta by   Karlsro lht Mor Sara kyrka grotta
Gunsta by /Se   Kattsvältan t Mossen åker
Gunsta Saknas /Se   Klippan lgt Myran åker
Gunsta by /Se   Klippan eget hem Målarskogen skog
Gunsta by /Se   Klippan gd Mälthusskiftet åker
Hamby gd   Klippan bebyggelse Nedra skogen skog
Hamby gd   Klippan t. Niogårdshörn ägogräns
Hamby g.   Klippan t. Nionde haga ägogräns
Hamby by /Se   Klipptorpet t. Norskan åker
Hamby Saknas /Se   Korsboda eller Korsbo bebyggelse Nybobackarna åkerbackar
Hällby by   Korsbo(da) försv. gd Nybo backe åkerbacke
Hällby by   Korsbo bebyggelse Nyodlingen åker o betesmark
Hällby by   Krokbo lht Nästa backe åkerbacke
Hällby by /Se   Krokbo bebyggelse Nästabiten åker
Hällby by   Krokbo gd Odlingen åker
Hällby by /Se   Kuttklappet försv. t. Odlingen åker
Hällby Saknas /Se   Kålbacken försv. t Odlingsbo loge försv. lada
Komministergården Saknas /Se   Källtorpet frösv. lht Ottarbacken åkerbacke
?Korsbo gård   Larsbo t. Pelles kärr kärr
Löt by   Lingbo lht Penninghagen åkerbacke
Löt by   Lugnbo bs Portåkern åker
Löt by   Lugnbo lht Prästgården åker
Löt gdr   Lugnet t. Pumprutan åker
Löt by   Lugnet lht Runda hagen betesmark
Löt by   Lugnet t. Rävstenen stenröse
Löt by   Långbo t Rönn(a)jorden åker
Löt by   Löt gd:ar Rönnbacken skogsbacke
Löt by   Löt Saknas Rönngärdet åker
Nisslinge (Strömsdal) gd   löt by Rönningen åker
Nisslinge, se Strömsdal gd /Se   Löttorpet t. Rörbo hage åkerbacke
Nisslinge, nuv. Strömsdal Saknas /Se   Lövstugan t. Sagån å
Nya kvarnen, se Bredskvarn kvarn   Majon, se Majstugan t. Sagån å
Nåsta gd   Majon t Saras källa källa
Nåsta skola   Majstugan t. Skamfläcken åker
Nåsta skola   Majstugan t Skarvsvad hammaren skogsbacke
Opphusa, nuv. Strömsberg Saknas   Mossboda planerat t Skarsvad hållplats försv. hållplats
Opphusa, numera Strömsberg hg   Musen gd Skärbacken åkerbacke
Opphusa (numera Strömsberg) gd   Myran t. Skön-Jerkers backe skogsbacke
Opphusa, se Strömsberg gd /Se   Myran försv. t. Smedbacken åkerbacke
Opphusa, se Strömsberg gd   Målarstugan försv. t. Smedbiten åker
Opphusa, se Strömsberg gd   Nisslinge. se Strömsdal bebyggelse Snarjorden åker
Opphusa, se Strömsberg hg   Nisslinge försv. gd Snarskogen skog
Opphusa, se Strömsberg el. Opphusa by   Nisslinge Saknas Snickartorpsgärdet åker
Opphusa, nuv. Strömsberg beb. /Se   Noppe bs Snårtäppan åker
Opphusa gd /Se   Norrbo lgt Snällskogen skog
Oppusa kvarn kvarn /Se   Norrbo lht Sockenskogen skog
Skarsvad gd   Norrbo t. Solbergaberget höjd
Skarsvad g.   Nybacka lgt Storbäcken bäck
Skarsvad by /Se   Nybacka godtempl.hus Stenladugården skogsomr.
Skälby hg   Nyboda bebyggelse Stenmursskiftet åker
?Skälby hg   Nyboda gd Stinas backe skogsbacke
*Skälby hg   Nyborg lht Storkärret kärr
?Skälby gd   Nybo äng t. Storskogen skog
Skälby herrg.   Nyhem lgt? Strömdraget sträcka
?Skälby gd   Nyhem lht Strömsbergsgärdet åker
?Skälby gd   Nyhem t. Strömsbergsgärdet åker
?Skälby gd   Nylöt gd Strömsbergs kvarn (gd. o ) kvarn
Skälby by /Se   Nytorp t. Strömsbergs kvarn kvarn
?Skälby by   Nåsta skolhus (fd. by) Strömsnäs kvarn kvarn (o.såg)
Skälby hg /Se   Nåsta bebyggelse Sundet åker
Skälby hg   Nåsta försv. gd Svarthålet åker
Skälby gd   Nåsta skola Saknas Sågen skogsbacke
Skälby gd   Nåsta skola f.d. skola Sågfallen skogsomr.
Skälby hg   Odlingsbo bs. Sätermarken åker
Skälby hg   Opphusa, se Strömsberg bebyggelse Talltäkten åker
Skälby herrg.   Opphusa, se Strömsberg Saknas Tossmyran åker
Skälby hg /Se   Oxhagen t. Tossmyren-Tossmyran åker
Skälby hg /Se   Pannkakabruket, se Strömslund lgt Tväran åker
Skälby Saknas /Se   Pannkaksbruket t. Upplandshagen betesmark
Skälby säteri /Se   Pettersberg gd Upplandsskogen skog
Strömsberg el. Opphusa gd   Pettersberg bebyggelse Uta åker
Strömsberg by   Pet(t)ersberg gd Varggropen åkerbacke
Strömsberg hg   Polen lgt Vargslätten åker
Strömsberg hg   Polen lht Vreten åker
Strömsberg el. Opphusa by   Polen t. Vreten åker
Strömsberg, se Opphusa gd   Polkojan (Pålkojan), se Polen Saknas Vreten åker
Strömsberg (f. Opphusa) hg   Prästgården gd Vretängen åker
Strömsberg eller Opphusa hg /Se   Pärontorpet försv. t Ågärdet åker
Strömsberg gd. /Se   Rabo lgt Årutan åker
Strömsberg hg /Se   Rabo eget hem Ängen åker
Strömberg Saknas /Se   Rabo gd Ängen åker
Strömsberg gd /Se   Rönna lgt Äsplunda bäck bäck
Strömsdal gd /Se   Rönna, se Rönnatorp lht Österbogärdet åker
Uppesse, se Strömsberg (även Opphusa) by   Rönnajorden jord Ösängen f.d. åker
Vreta gård   Rönnjorden jord  
?Vreta by   Rönnatorp lht  
?Vreta by   Rönnatorp lht  
Vreta gd   Rörbo t.  
Vreta gd   Rörbo försv. t.  
Vreta by /Se   Skarsvad gd  
Ytterby gd /Se   Skarsvad bebyggelse  
Ytterby Saknas /Se   Skarsvad gd  
Ängesta by   Skogsbo bebyggelse  
Ängesta by   Skogsbo försv. gd  
Ängesta by   Skogstorp gd  
Ängesta by   Skogstorpet nytt eget hem  
?Ängesta by   Skälby gd  
Äsplunda by /Se   Skälby säteri  
    Skälby by  
    Slantsnaret, se Snaret bebyggelse  
    Slottet försv. t  
    Snaret bebyggelse  
    Snaret försv. missionshus  
    Snebo t.  
    Snebo försv. t  
    Snells, se Snellstugan bs.  
    Snellstugan bs  
    Snickars lht  
    Snickartorp fd. t  
    Snickartorpet bs  
    Snickartorpet försv. t  
    Snällstugan försv. t  
    Snörom gd  
    Snörom bebyggelse  
    Snörom gd  
    Solberga gd  
    Solberga bebyggelse  
    Solberga gd  
    Solhem, se Hallingen lht  
    Solhem gd  
    Sten-Anders stuga stuga  
    Stentorpet försv. torp  
    Stoltkojan lht  
    Strömsberg eller Opphusa bebyggelse  
    Strömsberg Saknas  
    Strömsberg Saknas  
    Strömsberg gd  
    Strömsberg gd  
    Strömsbergs gård gd  
    Strömsdal el. Nisslinge, se Nisslinge Saknas  
    Strömsdal eller Nisslinge Saknas  
    Strömslund lgt  
    Strömslund bs  
    Strömslund t.  
    Strömsnäs gd  
    Strömsnäs kv. o såg  
    Strömsnäs klippan eget hem  
    Strömsnäsklippan Saknas  
    Sätra eget hem  
    Sätra gd  
    Sätrarna, se Sätra eget hem  
    Sättersbo lht  
    Sätter(s)bo gd  
    Tebo t.  
    Tebo försv. t  
    Trädgårdstorp gd  
    Trädgårdstorpet lgt  
    Trädgårdstorpet eget hem  
    Tullen eget hem  
    Tullen t.  
    Tulltorpet lgt  
    Tulltorpet eget hem  
    Tulltorp t.  
    Tysktorpet lht  
    Tysktorpet försv. t  
    Uggelkojan bs  
    Ugglan bs  
    Ugglan försv. t  
    Vreta bebyggelse  
    Vreta gd  
    Ytterby gd  
    Ytterby bebyggelse  
    Ytterby gd  
    Vretastugan lht  
    Ängby lht  
    Ängby gd  
    Ängesta gd:ar  
    Ängesta Saknas  
    Ängesta gd  
    Ängshyddan lht  
    Ängsro bs  
    Ängsro torp  
    Äsplunda Saknas  
    Äsplunda gd  
    Äsplunda bebyggelse  
    Äsplunda by  
    Äsplunda Saknas  
    Österbo, se Österboda bs  
    Österboda bs.  
    Österboda försv. t  
    Övre gården t  

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.