ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sparrsätra socken : Åsunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 243 st Naturnamn: 27 st Bebyggelsenamn: 76 st Naturnamn: 14 st
Sparrsätra sn Aspvreten ägomark Sparrsätra sn Bastusten, Stora sten
Sparrsätra sn Bengts äng terräng Sparrsätra sn Benalsbacken backe
Sparrsätra sn Bengts äng sank mark Sparrsätra sn Gladbacken backe
Sparrsätra sn Gångmossen mosse Sparrsätra socken Gladens backe backe
Sparrsätra sn Gångmossen sank mark Lådigarne inbyggarbeteckning Gångmossen mosse
Sparrsätra socken Hästhagskällan källa Andersta gd Lundbacken backe
Sparrsätra sn /Se Häshagskällan terräng Andersta Saknas Lådöhöjden höjd
Sparrsätra socken Karkesta triangelpunkt Bejby by Långängarne ängar
Sparrsätra sn Kesmosse mosse Benala by Llångängsbäcken bäck
Sparrsätra sn Kesmosse sankmark Benala Saknas Långängsbäcken bäck
Sparrsätra sn Kringelholmskärret kärr Benalsbackarne backstugor o. torp Långängsbäcken bäck
Sparsätra socken Kringelholmskärret sankmark Blänkebo lht Nyby ängar ängar
Sparrsätra sn Lådöshöjden höjd med fornlämning /Se Bodarne Saknas Sparrsätraby pussarne vattengölar
Sparrsätra sn o. by Långängarna ägomark Bodarna Saknas Årby källa nu försvunnen källa
Sparrsätra sn /Se Långängsbäcken bäck Brunnby by  
Sparrsätra sn Långängsbäcken bäck Brunnby Saknas  
Sparrsätra sn Långängsbäcken bäck Brunnby Saknas  
Sparrsätra sn Löten ägomark Bäjeby bebyggelse  
Sparrsätra sn Nedragården ägomark Ekebacken lht  
Sparrsätra sn Rönningen ägomark Enbacka lgt  
Sparrsätra sn Rönningen ägomark Enbacka t.  
Sparrsätra sn Skarphagen terräng Granbo lgt  
Sparrsätra sn Skenande(-) förr del av namn på odlingar /Se Granbo lht  
Sparrsätra sn Skenande förr del av namn på odlingar /Se Gångmossen bs  
Sparrsätra sn Svartlösan skog /Se Hallbo torp  
Sparrsätra sn /Se Tullundsberget berg Hallbo t.  
Sparrsätra sn *Åsunda allmänning allmänning Henningsberg lht  
Sparrsätra sn   Hesselby, se Hässelby by  
Sparrsätra socken   Hällnäs lht  
Sparrsätra sn   Hässelby by  
Sparrsätra sn   Hässelby Saknas  
Sparrsätra sn   Hässelbyarshålet gård  
Sparrsätra sn   Höjden lht  
Sparrsätra sn   Irsta by  
Sparrsätra sn   Irsta Saknas  
Sparrsätra sn   Karkesta by  
Sparrsätra sn   Karkesta Saknas  
Sparrsätra sn   Kattsvältan lht  
Sparrsätra sn   Klarbo lgt  
Sparrsätra sn   Klarbo bebyggelse  
Sparrsätra sn   Kolbo gd  
Sparrsätra sn   Kolbo gård  
Sparrsätra sn   Laggarn hmd  
Sparrsätra sn   Lundbacken gd  
Sparrsätra sn /Se   Lundbacken bebyggelse  
Sparrsätra sn /Se   Lådö by  
Sparrsätra sn /Se   Lådö Saknas  
Sparrsätra sn /Se   Lådöhöjden lht  
Sparrsätra sn /Se   Lönsåker by  
Sparrsätra sn /Se   Lönsåker Saknas  
Sparrsätra sn /Se   kossen bs  
Sparrsätra sn /Se   Mörkräddens lgt  
Sparrsätra sn /Se   Norrbo lgt  
Sparrsätra sn /Se   Norrbo gård i Bodarne  
Sparrsätra kyrka kyrka /Se   Nyby lgt  
Årby, se Sparrsätra sn sn /Se   Nybo bs  
Andersta by   Nyby hmn  
Andersta gd   Nyby Saknas  
?Andersta by   Nötbacken lht  
Andersta by   Nötbacken lht  
?Andersta gd   Oxbacken lgter  
Andersta by   Oxbacken bebyggelse  
Anderstad by /Se   Prästgården bebyggelse  
Andersta gd /Se   Skillnaden t.  
Andersta by /Se   Sparrsätraby Saknas  
Bejby gd   Sparrsätraby by  
?Benala by   Sparrsätra station station  
Benala by   Söderby Saknas  
Benala by   Sörby by  
?Benala by   Torgesta by  
?Benala by   Torgesta Saknas  
?Benala gård   Väsby utjord Saknas  
Benala by   Österbo gd  
Benala by   Österbo gårdi Bodarne  
Benala by   Överängen gd  
Benala by   Överängen utfl. gård, förr äng  
?Benala by      
Benala by      
Benala by      
Benala by      
Benala by /Se      
Benala by /Se      
Benala by /Se      
Brunnby by      
Brynnby by      
Brunnby by      
Brunnby by?      
?Brunnby by      
?Brunnby by      
Brunnby by      
Brunnby by /Se      
?Brunnby by      
Bäjeby by /Se      
Bäjeby gd      
»Bænere» = Benala? by      
»Ekeby» Saknas      
Hesselby by      
?Hässelby by      
Hässelby by      
Hesselby by      
?Hässelby by      
?Hässelby by      
Hässelby gd      
Hässelby by /Se      
?Irsta by      
Irsta by /Se      
?Irsta by      
Irsta by      
Karkesta by      
Karkesta by      
Karkesta by /Se      
Karkesta by /Se      
Ladegæ, se Lådö by      
Ladhege, se Lådö by      
»ladhoghe», se Lådö beb.      
»Lagabro» beb.      
*Lageby Saknas /Se      
»ledinge» beb. /Se      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö Saknas      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö Saknas      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
?Lådö by /Se      
Ladege, Lådö gård      
Lådö by      
Lådö Saknas      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
?Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by      
Lådö by /Se      
Lådö Saknas /Se      
*Långabro beb.      
[Långbro] Saknas      
*Långabro beb. /Se      
*Långbrotorp Saknas      
[Långbrotorp] Saknas      
[Langæbro] Saknas      
»Langæbro» Saknas      
Lönsåker by      
Lönsåker by      
Lönsåker by      
Lönsåker by /Se      
Lönsåker by      
Löönsåker Saknas      
Mariebo lht /Se      
Nedragården förr gård?      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
??Nyby gdar      
Nyby by      
Nyby by      
?Nyby by      
?Nyby by /Se      
?Nyby by      
Nyby by      
Nyby by /Se      
Nyby by /Se      
Nyby Saknas /Se      
Näsby försv. beb.      
[Näsby] Saknas      
Näsby försv. beb. /Se      
[Näsby] Saknas      
»Næsby» Saknas      
»skenande» beb.      
»Skenande» beb. /Se      
»skenende» beb. /Se      
?[Skeneda] Saknas      
»Skenneda» Saknas      
Skillnaden f. torp      
[Skinna] Saknas      
Sparrsätra by      
Sparrsätra by o. sn      
Sparrsätra by o. sn      
Sparrsätra by      
?Sparrsätra by, sn      
Sparrsätra by      
Sparrsätra by      
Sparrsätraby by      
Sparrsätra by      
Sparrsätraby by      
Sparrsätraby by      
Sparrsätraby by      
Sparrsätra pgd      
Sparrsätra by      
Sparrsätra by /Se      
Sparrsätra by      
Sparrsätra by /Se      
Sparrsätra by /Se      
Söderby by      
Söderby by /Se      
?Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by /Se      
Söderby Saknas /Se      
Torgesta by      
Torgesta by      
Torgesta by      
Torgesta by /Se      
Torgesta Saknas /Se      
Tyrästa, se Torgesta by      
Saknas, se Torgesta by      
[Åby] Saknas      
*Åby beb.      
*Åby beb. /Se      
[Åby] Saknas      
»Aby» Saknas      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.