ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vårfrukyrka socken : Åsunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 450 st Naturnamn: 64 st Bebyggelsenamn: 141 st Naturnamn: 21 st
Vårfrukyrka sn Akademiåsen ås Vårfrukyrka sn Dyan äng
Vårfrukyrka sn Aspberget berg Vårfrukyrka socken Fagerskogen skogsområde
Vårfrukyrka sn Borg stenbyggnad /Se Vårfrukyrka sn Fagerskogen förr skog
Vårfrukyrka sn Borgnäbb förr befästning /Se Back-Norrby by Husbergsbergen berg
Vårfrukyrka sn Borgnäbben ödelagd borg /Se Back-Norrby Saknas Husbergsbergen berg
Vårfrukyrka sn Brännskogen skog Bilund lgt? Husbergsbergen berg
Vårfrukyrka sn Båsbovreten ägomark Bilund lht Höns-Lisas backe förr vägbacke
Vårfrukyrka sn Bötbergs backe backe Björnbo lht Höns-Lisas backe förr vägbacke
Vårfrukyrka sn Bötbergs backe åkerbacke med fornlämning Boda gd Jungbodike Saknas
Vårfrukyrka sn Dunderbo terräng Boda säteri Jungboskog skog
Vårfrukyrka sn *Enköpingsviken trol. del av Svinnegarnsviken Boglösgånsta Saknas Kävrabäck bäck
Vårfrukyrka sn Enköpingsviken trol. del av Svinnegarnsviken Boängen lgter Malins berg berghäll
Vårfrukyrka sn Enköpingsån å Boängen, se Boängen lgter Mickels berg berghäll
Vårfrukyrka sn Fagerskogen skog Bromsbo bebyggelse Ristingsbro bro
Vårfrukyrka sn Fallet ägomark Brunna by Ristingshagen hage
Vårfrukyrka sn *Fannesta kvarn Saknas Brunna Saknas Skinnfäll utjord
Vårfrukyrka sn Giöja Backa höjd Dunderbo, Stora bebyggelse Skälbyvad väg
Vårfrukyrka sn /Se Grindtorpsgärdena ägomark Ekeby by Testeby skinnfäll, se Skinnfäll utj.
Vårfrukyrka sn Gråtbo terräng Ekeby Saknas Trässhagen odling, förr beteshage
Vårfrukyrka sn Hultängen ägomark Emyhill lgt Vadgatan väg
Vårfrukyrka sn Husberg, Stora berg /Se Emyhill lht Åkerby dyn = Dyan äng
Vårfrukyrka sn Husberg, Stora berg /Se Fridhem lgt  
Vårfrukyrka sn Husbergen, Stora o. Lilla berg /Se Ena gård  
Vårfrukyrka sn Husberget, Lilla berg /Se Enögla by  
Vårfrukyrka sn Husberget, Lilla berg /Se Enögla Saknas  
Vårfrukyrka sn Jungbodike dike Glupen gård  
Vårfrukyrka sn Jungboskog skog Grop-Norrby by  
Vårfrukyrka sn Jungboskog skogsmark Grop-Norrby Saknas  
Vårfrukyrka sn /Se Järvbacken backe Gånsta, Lilla lht  
Vårfrukyrka sn *Knapeägorna ägor Gånsta, Stads- Saknas  
Vårfrukyrka sn *Kongsäng äng Gånsta udd Saknas  
Vårfrukyrka sn Korsängen ägomark Gånsta, Ytter- Saknas  
Vårfrukyrka sn Kuseberget berg /Se Hultängen lht  
Vårfrukyrka sn Kävrabäck bäck Hultängsbacken, se Hultängen lht  
Vårfrukyrka sn *Litsleby skog skog Husberg lg:ter  
Vårfrukyrka sn Lustbacken backe Husberg lht  
Vårfrukyrka sn Långängarna ägomark Hällstigen gd  
Vårfrykyrka sn Långängsbäcken bäck Hällstigen bebyggelse  
Vårfrukyrka sn Malinsberg berg Jung by  
Vårfrukyrka sn Munkhättan ägomark Jung, Västra by  
Vårfrukyrka sn Myran ägomark Jung, Västra Saknas  
Vårfrukyrka sn Myran, se Åkerby myra förr ängsmark /Se Jung, Östra by  
Vårfrukyrka sn Oxhagen terräng Jung, Östra Saknas  
Vårfrukyrka sn Paddeborg ägomark Jädra herrgård  
Vårfrukyrka sn *Rekasta skog skog Jädra bebyggelse  
Vårfrykyrka sn *Södra Rekasta skog skog Kalkberget hus  
Vårfrukyrka sn *Södra Rekasta äng äng Karlhäll(?) lht  
Vårfrukyrka sn Ristings bro bro /Se Klippan, Lilla lht  
Vårfrukyrka sn Skinnfäll ägomark Klippan torp  
Vårfrukyrka sn /Se Slättan ägomark Klippkojan lht  
Vårfrukyrka sn /Se Smedstorp f.d. torp Klista by  
Vårfrukyrka sn /Se Storskogen skog Klista Saknas  
Vårfrukyrka sn /Se Svartlösan skog /Se Kullarna åker  
Vårfrukyrka sn /Se Svartlösan terräng Kulltavlan bebyggelse  
Vårfrukyrka sn /Se Svartlösan skogsmark Kulltavlan Saknas  
Vårfrukyrka sn /Se Svarvartorpet ägomark Kävra by  
Vårfrukyrka sn /Se Ullundaborg ägomark Kävra Saknas  
Vårfrukyrka kyrka Vargbacken backe Kävra Saknas  
Vårfrukyrka kyrka Åkerbydyn ägomark Litselby försvunnen by  
?Boda gd Åkerbylund triangelpunkt Loppkulla lgt  
Boda gård Åkersby myra förr ängsmark /Se Lugnet torp  
Boda g. *Ålbydyan äng /Se Lugnet torp  
?Boda gd Ålby dyan sank äng /Se Lugnet lht  
Boda by /Se *Åls skog skog Lundby gdr  
Boda by /Se   Lundby Saknas  
Boda by /Se   Lägenheten lht  
Boda by   Mariedal lht  
Boda gd   Norrby, Back- Saknas  
Boda säteri /Se   Norrby, Grop- Saknas  
Brunna by   Norrby skola Saknas  
Brunna by   Norrby skola Saknas  
Brunna by   Nybygget lht  
Brunna by   Nygård bebyggelse  
Brunna by   Nynäs gd  
Brunna by   Nynäs bebyggelse  
Brunna by   Nynäs, Gamla gd  
Brunna by   Nynäs, Gamla hus  
Brunna by   Rekasta by  
Brunna by   Rekasta Skoltomt, se 2 Sävsta skola Saknas  
Brunna by /Se   Rekasta, Norra Saknas  
Brunna by /Se   Rekasta, Södra Saknas  
*Brämarstorpet Saknas   +Rotbrunna Saknas  
?Ekeby by   Ryssbo lht  
?Ekeby by   Ryssby lht  
?Ekeby by   Skolhusplats, se 1 Norrby skola Saknas  
?Ekeby by   Skälby by  
?Ekeby by   Skälby Saknas  
Ekeby by   Slottet fräketorp  
Ekeby by   Slottet lht  
Ekeby by   Slätten frälselht  
Ekeby by   Slättan lht  
?Ekeby by   Sneden lgt  
Ekeby gdr   Solbo lht  
Ekeby by /Se   Stads-Gånsta by  
Ekeby by /Se   Stads-Gånsta Saknas  
Ensta gd /Se   Starbostan utjord, nu åker  
Enögla by   Svarvartorpet lht  
Enögla by   Svarvartorpet bebyggelse  
Enögla by   Sätersberg lgt:er  
Enögla by   Sävsta gd  
Enögla by /Se   Sävsta Saknas  
Enögla hg o. by   Sävsta Saknas  
Enögla hg o. by   Sävsta skola Saknas  
Enögla by   Sävsta skola Saknas  
Enögla by   Tegelvreten lht  
Enögla by   Tegelvreten lht  
Enögla by   Testeby by  
Enögla by   Testeby Saknas  
Enögla by   Tjursåker Saknas  
Enögla by   Tjursåker by  
Enögla by /Se   Tjursåker Saknas  
Enögla by /Se   Tärby by  
Enögla by /Se   Tärby, Nedre by  
Enögla by /Se   Tärby, Nedre bebyggelse  
Enögla by /Se   Tärby, Övre by  
Enögla by /Se   Tärby, Övre bebyggelse  
Enögla by /Se   Ulunda Saknas  
Enögla by /Se   Ulundaborg egna hem  
Enögla Saknas /Se   Valla gd  
Enögla by /Se   Valla säteri  
Enögla by /Se   Viggby by  
Enögla by /Se   Viggby Saknas  
*Flatomten Saknas   Viksberg gd  
Gånsta, Stads- eller Ytter-Gånsta byar   Viksberg gård  
Gånsta, Stads- eller Ytter-Gånsta byar   Vikslätten bs.  
Gånsta, Stads- eller Ytter-Gånsta byar   Vikslätten bs.  
Gånsta, Stads- eller Ytter-Gånsta byar   Vårfru hållplats station  
?Gånsta, Stads- el. Ytter- byar   Vårfrukyrka skolhusplats, se 2 Norrby skola Saknas  
Gånsta, Stads- eller Ytter-Gånsta byar   Ytter-Gånsta by  
Gånsta, Stads- eller Ytter-Gånsta byar   Åkerby by  
Gånsta, Stads- el. Ytter- byar   Åkerby Saknas  
Gånsta by /Se   Åkerbybyn bebyggelse  
Hafra, se Kävra by   Åkerby gård, se Glupen Saknas  
*Haga, se *Hauwe förr kungsgård /Se   Åkerbylund gd  
*Hauwe förr kungsgård /Se   Åkerbylund gård  
?Hultängen lht   Ål by  
?Hultängen lht   Ål Saknas  
Hällstigen gd:ar /Se   Ål Saknas  
Hällstigen Saknas /Se   Ål by  
Jung by   Åsgårdarne gdr  
Jung by   Åskullen gård  
Jung by      
Jung by      
Jung by      
Jung by      
Jung by      
Jung by      
Jung by      
Jung by      
Jung by      
Jung by /Se      
Jung by      
Jung by      
Jung by      
Jung by /Se      
Jung by /Se      
*Jungbo dy Saknas /Se      
Jädra hg      
Jädra hg      
Jädra hg      
Jädra gd      
Jädra hg      
Jädra hrgd?      
Jädra gd      
Jädra hg      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra hg /Se      
?Klista by /Se      
Klista by /Se      
Klista g.      
Klista by      
Klista by /Se      
Klista by /Se      
?Kävra by      
?Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
?Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Käfra Saknas      
?Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Käfra by      
Kävra by      
Kävra by      
Käfra by?      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Käfra by      
Käfra by      
?Kävra by      
Käfra by      
?Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by      
Kävra by /Se      
*Lillbyn del av Åkerby      
?Lundby ny      
Lundby hg      
Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby gd      
?Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by /Se      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby gd      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by?      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by /Se      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by /Se      
Norrby by /Se      
Back Norrby Saknas /Se      
Grop-Norrby Saknas /Se      
Nynäs gd      
Nynäs gd /Se      
Nynäs gd      
Nynäs hg      
Nynäs hg      
Nynäs hg      
[Refram] Saknas      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rikasta by?      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekesta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by /Se      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta gd      
Rekasta gd      
Rekasta gd      
Rekasta by      
Rekasta by      
Rekasta Saknas /Se      
»rikkesthom», se Rekasta by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
?Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
?Skälby by      
?Skälby by      
Skälby by      
?Skälby by      
?Skälby by      
?Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby Saknas /Se      
Skälby by /Se      
»Swarwa bolstade» beb.      
»Swarwa bolstade» beb.      
»Swarwabolstadi» beb.      
?Svarvartorpet lht      
?Svarvartorpet lht      
Sävsta gd      
Säfsta Saknas      
?Sävsta gd      
?Sävsta gd      
Säfsta g.      
?Sävsta gd      
?Sävsta gd      
?Sävsta by      
Sävsta gd      
*Söderlandet Saknas      
Testeby by      
Testeby by      
Testeby by      
Testeby by      
Testeby by      
Testeby by      
Testeby by      
Testeby Saknas /Se      
Testeby by /Se      
Thædherby, se Tärby by      
»tiwlsakir», se Tjursåker by      
?Tjursåker by      
Tjursåker by      
Tjuråker by      
Tjursåker by      
Tjursåker by      
Tjursåker by      
Tjursåker by      
Tjursåker by /Se      
Tjursåker gårdar o. lht      
Tjursåker by      
Tjuråker by      
Tjuråker by      
Tjuråker Saknas /Se      
?Tjursåker by /Se      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by /Se      
Tärby Saknas /Se      
?Tärby by      
Tärby by /Se      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ulunda by      
Ullunda by      
Ulunda by /Se      
Ulunda by /Se      
Ullunda by /Se      
Ullunda by /Se      
Ullunda by /Se      
Ulunda by /Se      
Ullunda by /Se      
Ulunda by /Se      
Ulunda gd /Se      
Ulundaborg gd:ar /Se      
Valla hg      
Valla gd      
Valla gd      
?Valla hg      
?Valla gd      
?Valla gd      
Valla Saknas      
?Valla hg      
?Valla gd      
Valla hg      
?Valla gd      
?Valla hgd      
?Valla hg      
?Valla herrg.      
Valla by /Se      
Valla by /Se      
Valla hg      
?Valla hg      
?Valla hg      
Valla gd      
?Valla by      
Valla säteri /Se      
?Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggeby by      
Viggby by      
Viggeby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggeby Saknas      
Viggby by      
Viggby by      
Viggeby by /Se      
Viggby by      
Viggby by      
Viksberg gård      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
?Åkerby by      
Åkerby by      
?Åkerby by      
?Åkerby by      
?Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby gd      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
?Åkerby by      
?Åkerby by      
?Åkerby gd      
?Åkerby gd      
Åkerby by      
Åkerby by /Se      
Åkerby by /Se      
Åkerby Saknas /Se      
Ål by      
Ål gd      
Ål gd      
Ål gd      
Ål by      
Ål by      
Ål gd      
?Ål gd      
Ål gd /Se      
Ål gd /Se      
Ål by /Se      
Ål by /Se      
Ål by /Se      
Öffuertärby, se Tärby by      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.