ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husby-Sjutolfts socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 371 st Naturnamn: 99 st Bebyggelsenamn: 200 st Naturnamn: 114 st
Husbysjutolft sn? l»Amourese vattenkonst /Se Husby-Sjutolft sn Aspbacken åkerbacke
Husby-Sjutolft sn l»Amouretter vattenkonster /Se Husby-Sjutolft socken Backåkern åker
Husby-Sjutolft socken Björkmossen mosse Husby-Sjutolft sn Bastubacken åkerbacke
Husby Sjutolft sn Blåsenhus terräng Husby-Sjutolft sn Björkholmen, se Björkmossen sankmark
Husby Sjutolft sn Boviken o. Sisshammarsviken vikar Ekolsundarna inbyggarbeteckning Björkmossen sankmark
Husby Sjutolft sn Boviken vik /Se Anneberg lht Björkmossen sankmark
Husby Sjutolft sn Boviken vik Asptorp lht Borgen stenläggning, trol. urspr. en befästning
Husby-Sjutolft sn /Se Byggmästaredammen damm /Se Bergbo lht Boviken vik
Husby-Sjutolft sn Dammen damm i trädgården /Se Berghem lht Boviken vik
Husbysjutolft sn Djurgården terräng Björkdungen lht Boviken vik
Husby-Sjutolft sn Ekolsund sund Björkebo lht Bykällan källa
Husby-Sjutolft sn Ekolsund triangelpunkt Björkliden lht Bårsta ren åker
Husby-Sjutolft sn Ekholmssund uppgrundat sund /Se Björkhaga lht Dammen vattendamm
Husby-Sjutolft sn *Ekolsunds bro bro Blåsenhus riven stuga Dammkärret åker
Husby-Sjutolft sn Ekolsundsviken vik Blåsenhus torp Djurgården åker
Husbysjutolft sn? Ekolsundsviken Saknas Blåsenhus förr torp Djurgården skogsbacke
?Husby-Sjutolft sn Ekolsundsviken vik Ekeliden lht Dyan sankmark
Husby-Sjutolft sn Fasangården djurgård(?) /Se Ekolsdal lht Ekbacken åkerbacke
Husby-Sjutolft sn Gerben, eller Köksdammen damm i köksträdgården /Se Ekolsdal lht Ekolsundsviken vik
Husby-Sjutolft sn Gidsmarken terräng Ekolsund gd Ekolsundsviken vik
Husby-Sjutolft sn Gidsmarken Saknas /Se Ekolsund säteri Ekolsundsviken vik
?Husby-Sjutolft el. Kungshusby sn Gidsmarken terrräng /Se Ekolsund säteri Fritstäppan åkerbacke
Husby-Sjutolft sn Gidsmarken Saknas /Se Ekolsund herrgård Fågelhagen hage
Husby-Sjutolft sn Gidsmarken terräng /Se Ekolsund hgd Fårbacken åkerbacke
Husby-Sjutolft sn *Gidsmarken Saknas /Se Ekolsund herrgård Fårbacksskiftet, Nedre åker
Husbysjutolft sn Gismarken, se Gidsmarken terräng /Se Ella torp Fårbacksskiftet, Övre åker
Husby-Sjutolft sn Gravens huvuddamm damm /Se Ella statstuga Getberget åkerbacke
Husby-Sjutolft sn Grytberget berg /Se Ella torp Granbacken åkerbacke
Husby-Sjutolft sn Grytberget berg /Se Eriksberg lht Grangärdet, Övre åker
Husby-Sjutolft sn Grytberget berg /Se Erikslund lht Gåshagen åker
Husby Sjutolft sn *Gåsemarken Saknas /Se Eriksro lht Gärdet åker
Husby-Sjutolft sn *Hacksta utjord förr utjord Fridhem stuga Gärdet, Övra åker
Husby-Sjutolft sn Hammaren allmänning /Se Furudal lht Haghålet åker
Husby-Sjutolft sn Hammarn allmänning /Se Furudal lht Hambäcks dike dike
Husby-Sjutolft sn Hammarsudd udde Fågelhagen lht Hambäcks källa källa
Husby-Sjutolft sn Hjälstaviken sjö Grindstugan lht Hammars udd udde
?Husby-Sjutolft sn Hjälstaviken vik Gröndal lht Handlarvreten åker
Husby Sjutolft sn Hjälstaviken vik nästan torrlagd Hacksta by Hemmagärdet åker
Husby-Sjutolft sn Hjälstaviken vik Hacksta by Herrängen lht
Husbysjutolft sn Hjälsta viken vik Hacksta by Hjelstaviken vik
Husby-Sjutolft sn Hjälstaviken vik Hagstets förr torp Hjelstavik vik
Husby-Sjutolft sn Hjälstaviken vik Hammarsgården gård Hjälstaviken sjö
?Husbysjutolft sn Hjälstaviken vik Hammarsgård beb. Hobacken åkerbacke
Husbysjutolft sn? Hjälstaviken delvis igenväxt vik Hammarsgård gård Holmtäppan åker
Husby-Sjutolft sn Hjälstaviken vik Hammarsgård med Sisshammar beb. Hommonbacka åkerbacke
Husbysjutolft sn Hjälstaviken vik Hammarsudd lht Hommonbacke kulle
Husby-Sjutolft sn Hjälstaviken vik Hammarsudd lht Husbylundsskiftet åker
Husby-Sjutolft sn Hobacken backe Hammarsudd gård Hårby bro bro
Husby-Sjutolft sn Hommonbacka backe Herrängen gård Jissmarken åker
Husby-Sjutolft sn Hummelwijken, se Ekolsundsviken vik Herrängen gård Kanonbacken kulle
Husby-Sjutolft sn Hummelwijken, se Ekolsundsviken vik Holm, se Husby-Sjutolft traktnamn Kanonbacken backe
Husby-Sjutolft sn Hummel Wijken, se Ekolsundsviken Saknas Holm by Klyvstenen gränsmärke
Husby-Sjutolft sn /Se Hårby bro bro Holm by Kohagsbacken åkerbacke
Husby-Sjutolft sn /Se Jellesta wijken, se Hjälstaviken sjö Holm gård Kohagsån gränså
Husby-Sjutolft sn /Se Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Holm grindstuga, se Grindstugan lht Kyrkgärdet åker
Husby-Sjutolft sn /Se Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Husby by Käringkoxen kulle
Husby-Sjutolft sn /Se Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Husby gårdar Kärrbacken åkerbacke
Husby-Sjutolft sn /Se Jellsta Wijken, se Hjälstaviken delvis igenväxt vik Husby by Kärret åker
Husby-Sjutolft sn /Se Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Husbybacke lht Liljekonvaljebacken skogsbacke
Husby-Sjutolft sn /Se Jellsta Viken, se Hjälstaviken vik Husbylund lht Loggärdet, Nedre åker
Husby-Sjutolft ns /Se Kanalen kanal /Se Husbylund lhtr Lundbergs backe åkerbacke
Husby-Sjutolft sn /Se Kanalenshuvud damm /Se Husby prästgård bebyggelse Lundbergs plog förr åker
Husby-Sjutolft sn /Se Kanalens huvud damm /Se Husby-Sjutolft traktnamn Lycksalighetens ö konstgjord ö
Husby-Sjutolft sn /Se klofsten, se Klyvstenen gränssten Hårby by Långåkern åker
Husby-Sjutolft sn /Se Klyvstenen gränssten Hårby by Maret, se Björkmossen sankmark
Husby-Sjutolft sn /Se Klyvstenen sten Hårby by Morfars äng åker
Husby-Sjutolft sn /Se Kohagsbacken backe Hårby bro lht Norrtäppan hage
Husby-Sjutolft sn /Se Kämpedammen damm /Se Hårby bro lht Olympen del av park
Husby-Sjutolft sn /Se Kärrdammen damm /Se Hårby bro lht Orrbacken åkerbacke
Husby-Sjutolft sn /Se Köksdammen eller Gerben damm /Se Hårbylund lht Oxbacken åkerbacke
Husby-Sjutolft sn /Se l»Amouretter vattenkonster /Se Hårbylund lht Oxbacken kulle
Husby-Sjutolft sn /Se l»Amourense vattenkonst /Se Hårby Västergård gård Parnassen område
Araby, se Hårby by Liljedammen damm /Se Jakobsberg lht Parnassen skogsbacke
»Egersund» = Ekolsund? hg Lustgården trädgård /Se Jakobsberg lht Prästgårdsgärdet åker
Ekholmssund, se Ekolsund gd /Se Oxbacken backe Jakobsberg lht Rökkursbacken åkerbacke
Ekholmsund Saknas /Se Parnassen terräng Kassgärdet lht Sandan åker
Ekholmssund, (Ekolsund) slott /Se Peruken vattenkonst /Se Kastgärdet, se Hårby Västergård gård Segla backe kulle
Ekholmssund gods /Se Ruddammen damm /Se Klockargården Saknas Segla backe åkerbacke
Ekolsund hg /Se Ruddammen damm /Se Kolartorp torp Skarpåsen sten- och grusås
Ekolsund herresäte Segla backe backe Kolartorpet f.d. torp Skarpåsen skogsbacke
Ekolsund hg Saknas, se Sisshammarsviken igenväxt vik Korsgärdet torp Skarpås källan källa
Ekolsund herresäte Sishamar wiken, se Sisshammarsviken o. Boviken vik Korsgärdet lht Skenan backe
Ekolsund samh., gdr /Se Sishammarsviken vik Korsgärdet lht Skålmarken skog
Ekolsund hgd Sisshammarsviken o. Boviken vikar Kransborg f.d. dragonboställe Smedjebacken åkerbacke
Ekolsund hg Sisshammarsviken igenväxt vik Kransborg lht Smedjegärdet åker
Ekolsund hg Sisshammarsviken vik Kråkskär torp Smedjestycket åker
?Ekolsund hg Sisshammarviken del av Mälaren /Se Kråkskär lht Snåltäppan åker
?Ekolsund hg Skansen plats inom Lustgården /Se Kråkskär lht Spanska himmeln lund
Ekolsund hg Skålmarken terräng Kullinge, se Husby-Sjutolft traktnamn Spanska himmeln lindplantering
Ekolsund hg Skålmarken terräng Kullinge by Stathagen hage
Ekolsund hg Stjärnan vattenkonst /Se Kullinge gårdar Stora vreten, se Vreten åker
Ekolsund herrg. Sjärndammen damm /Se Kullinge by Storhagen åker
Ekolsund g. Saknas, se Hjälstaviken vik Kullingmyran lht Storängen uppodlad äng
Ekolsund hgd Sävsta kärr kärr Kvarnbacken hmd Sundet åker
Ekolsund hgd Sävsta sjö sank mark Kvarnbacken gård Svanbergska ängen åker
Ekolsund hg Tilbomar träsk /Se Kyssinge by Sävstakärr terräng ? lht?
Ekolsund hgd /Se Tingsvägen skogsväg /Se Kysinge by Sävsta kärr sankmark
Ekolsund hg Trälhem ägomark Kysinge by Sävsta mar, se Björkmossen sankmark
Ekolsund hgd Vindbroängen äng m. ruddamm /Se Kärrtorpet rivet torp Sävsta mare Saknas
Ekolsund hg   Kärrtorpet lht Sävsta mare igenväxt sjö
Ekolsund hg   Lingbo lht Sävsta sjö nästan igenväxt sjö
Ekolsund herresäte   Lumparns, se Lumparns stuga förr stuga Sävsta sjö sankmark
Ekolsund hg   Lumparns stuga förr stuga Sävsta vret, se Vreten åker
Ekolsund hg   Lundsberg lht Tallbacken åkerbacke
Ekolsund hg   Lundsberg lht Tempelbacken åkerbacke
Ekolsund hg   Myrby by Templet åker
Ekolsund hg   Myrby by Tröjdsdiket vattendrag
Ekolsund hg   Myrby by Vittingarna åker
Ekolsund hg   Nasaret lht Vittingar åker
Ekolsund gd   Nasaret torp Vreten åker
Ekolsund hrgd   Nazaret torp Våmbarna åker
Ekolsund hg   Nibble by Våmbarna åkrar
Ekolsund hg   Nibble gårdar Ängen åker
Ekolsund hg   Nibble gård Ängen åker
Ekolsund hg   Norrgården lht  
Ekolsund hg   Nottorpet backstuga  
Ekolsund hg   Pilbo lht  
Ekolsund hg   Posthuset bostadshus  
Ekolsund hg   Prästgården gård  
Ekolsund hg   Rävledet torp  
Ekolsund hg   Rävledet lht  
Ekolsund hg   Rävledet torp  
Ekolsund herresäte   Röda kanal arbetarbostad  
Ekolsund hg   Rönnemo lht  
Ekolsund hg   Rönnemo, se Ströms lht  
Ekolsund hg   Sandbacken handelsbod  
Ekolsund hg   Sisshammar Saknas  
Ekolsund hg   Sisshammar lht  
Ekolsund hg   Sisshammar gård  
Ekolsund hg   Sisshammar gård  
Ekolsund hg   Sishammar eller Hammars Udd beb.  
Ekolsund hrgd.   Sjöhaga lht  
Ekolsund hg   Sjöhaga lht  
Ekolsund hg   Skafetens hål förr stuga  
Ekolsund hg   Skarpängen lht  
Ekolsund hg   Skarpängen stuga  
Ekolsund hg   Skeppartorp torp  
Ekolsund hg   Skeppetorpet lht  
Ekolsund hg   Skeppartorp torp  
Ekolsund hg   Skogshem lht  
Ekolsund hg   Skolhusen, se Klockargården Saknas  
Ekolsund hg   Snytan torp  
Ekolsund hg   Snytan torp  
Ekolsund hg   Snytan, se Verkestaberg gård  
Ekolsund herrgård   Solgläntan lht  
Ekolsund hg   Solliden lht  
Ekolsund hg   Storhagen förr torp, nu gård  
Ekolsund hg /Se   Storhagen hmd  
Ekolsund hg   Storhagen gård  
Ekolsund hg   Strömmingsängen, se Stömsäng f.d. torp  
Ekolsund herresäte   Ströms lht  
Ekolsund hg   Strömsäng lht, förr torp  
Ekolsund hg   Strömsäng f.d. torp  
Ekolsund hg   Strömsäng gård  
Ekolsund hg   Stugan lht  
Ekolsund hg   Sävkärr torp  
Ekolsund hg   Sävsta Saknas  
Ekolsund förr gd, nu samh.   Sävsta by  
Ekolsund hg   Sävsta gårdar  
Ekolsund hg   Sävsta by  
Ekolsund hg   Sävsta handel handelsbod  
Ekolsund hg   Sävstalund lht  
Ekolsund hg   Sävstavret stuga  
Ekolsund hg   Sörgården lht  
Ekolsund hg   Tallbacken hmd  
Ekolsund hg   Tallbacken gård i Hacksta  
Ekolsund hg   Tallbacken gård  
Ekolsund hg /Se   Taxnäs lht  
Ekolsund herresäte   Taxnäs lht  
Ekolsund herresäte   Taxnäs lht  
Ekolsund hg   Tegeltorp torp  
Ekolsund hg   Tegeltorp, se Tegestorpet statstuga  
Ekolsund hg   Tegeltorp torp  
Ekolsund gd /Se   Tegstorpet statstuga  
Ekolsund hg /Se   Tjärtorpet lht  
Ekolsund hg /Se   Torsborg lht  
Ekolsund hg /Se   Torsborg lht  
Ekolsund Saknas /Se   Torsborg lht  
Ekolsund hg /Se   Torsborg Saknas  
Ekolsund samh., gd:ar m.m. /Se   Trångbryggan hmd  
Ekolsund gd /Se   Trångbrygga lht  
Ekolsund slott /Se   Trångbryggan lht  
Ekolsund gd /Se   Trälhem torp  
Ekolsund slott o. samh. /Se   Trälhem torp  
Ekolsund slott /Se   Trälhem förr torp  
Ekolsund gods /Se   Vattnöden torp  
Ekolsunds gårdslän Saknas   Vattnöden statstuga  
Ekolsunds gårdslän Saknas   Vattnöden stuga  
Ella torp /Se   Verkesta gård  
[Fallaland] Saknas   Verkesta gårdar  
Hacksta by   Verkesta by  
Hacksta by   Verkestaberg torp  
Hacksta by   Verkstaberg gd  
Hacksta by   Verkestaberg gård  
Hacksta by   Viggby by  
Hacksta by   Viggby by  
Hacksta by   Viggeby by  
Hacksta by   Viggeby grindstuga, se Rönnemo lht  
?Hacksta by   Vita kanal förr arbetarbostad  
Hacksta by   Västergård, se Kassgärdet lht  
?Hacksta by      
Hacksta by      
Hacksta by /Se      
Hacksta by /Se      
Hacksta by /Se      
Hacksta Saknas /Se      
Hammarsgård gd /Se      
Harvesta f.d. by      
Harvesta gård? /Se      
*Harvesta gård?      
*Harvista Saknas /Se      
Harvesta by /Se      
Holm gård      
Holm gd      
Husby-Sjutolft by      
?Husby by      
Husby gd /Se      
Husby-Gismark, se Husby-Sjutolft sn /Se      
Husby-Sjutolft kyrkby /Se      
Husby-Sjutolft by o. sn      
Husby-Sjutolft = Husby by /Se      
Husby-Sjutolft by o. sn /Se      
?Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
?Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
?Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby gdr      
Hårby gdr      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
?Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby by      
Hårby gdr /Se      
Hårby by /Se      
Hårby gdr /Se      
Hårby by /Se      
Hårby gdr /Se      
Hårby by /Se      
Härvesta förr by      
*Härvsta Saknas      
Komministergården Saknas /Se      
Kullinge by      
Kullinge gd /Se      
Kullinge gd /Se      
Hullinge gd /Se      
Kysinge by      
Kysinge by      
Kysinge by      
Kysinge by      
Kysinge by      
Kysinge by /Se      
Kysinge by /Se      
Kysinge by /Se      
Kysinge by /Se      
Maby Saknas      
Myrby by      
Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrbyn by      
Myrby gd      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby gd      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby gd      
Myrby by      
?Myrby gd      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby by /Se      
Myrby gd /Se      
Myrby gd /Se      
Myrby torp tp /Se      
Nasaret tp /Se      
Nasaret tp /Se      
?Nibble by      
Nibble by      
»sewelstadha», se Sävsta gd      
Sisshammar gd /Se      
Sisshammar gd /Se      
Sävsta by      
Sävsta by      
Säfsta by      
Sävsta by      
Sävsta gd      
Säfsta by      
Sävsta by      
Sävsta by      
Sävsta by      
Sävsta gd      
Sävsta by      
?Sävsta gd      
Sävsta by /Se      
Sävsta by /Se      
Sävsta by /Se      
Sävsta by /Se      
Sävsta by /Se      
*Söpfstha, (el. Söpsstha), kan avse Sävsta gd      
*Tibble Saknas      
Värkesta by      
Verkesta by      
Verkesta by      
Verkesta gd /Se      
Nibble by /Se      
Viggby by      
Viggby by      
Viggeby by      
Viggby by      
Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggby by      
Viggeby gd      
Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggby by /Se      
Viggby by /Se      
Viggeby Saknas /Se      
Viggeby by /Se      
Viggeby by /Se      
Viggeby by /Se      
Viggeby by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.