ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långtora socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 139 st Naturnamn: 41 st Bebyggelsenamn: 109 st Naturnamn: 65 st
Långtora sn Björkhagen terräng Långtora sn Allmänningen häradsalmänning
Långtora sn Björkhagen skogsområde med fornlämning /Se Långtora sn Arenanders vret förr åker
Långtora sn Blåbärskärret kärr och ägomark Långtora sn Aspkällan källa
Långtora sn *Boksta o. Harsta skog skog Långtora sn Blåbärskärret kärr
Långtora sn Brandås terräng Långtora sn Brandås skogstrakt
Långtora sn Brandåsen ås /Se Långtora herrar inbyggarbeteckning Brandås skogshöjd
Långtora sn Brandåsen ås Långtora vargar inbyggarbeteckning Brandås skogshöjd
Långtora sn Bromsvreten ägomark Långtora vargar inbyggarbeteckning Bromsvreten åkermark
Långtora sn *Enstören gränsmärke Långtora vargarna inbyggarbeteckning Brunna äng åkermark
Långtora sn *Enstören gränsmärke Arenanders backe lht Dalkarlsbacken backe
Långtora sn Ehnström, se *Enstören gränsmärke Backgården gård Fridhemsvreten förr åker
Långtora sn Finnbobacken backe Barkens gård Fröjdens äng åkermark
Långtora sn Fårbacken backe Björkhagen förr backstuga Gränbo bäck, se Långtorabäcken Saknas
Långtora sn Fårbacken åkerbacke Blåsenhus förr gård Hagen åker
Långtora sn Göja backe gravhög /Se Brunna by Halkbacken backkrön
Långtora sn *Jädra skog skog Brunna by Jälins puss vattendamm
Långtora sn Korsån åsammanflöde Dalkojan, se Dals koja torp Kilen åkermark
Långtora sn Lingonbacken backe Dals koja torp Korsbacken backe
Långtora sn Lingonbacken åkerbacke med fornlämningar /Se Fjärndelen gård Korsån å-möte
Långtora sn Långtora bäck bäck Fridhem avst Ljungbergs täppa åkermark
Långtora sn Långtora bäck bäck Fridhemskojan förr arbetarbostad Lugnet åkermark
Långtora sn Långtoraviken ängar Grän by Lulejan skogsbacke
Långtora sn /Se Långtoraviken ängar /Se Grän by Lulejan skog
Långtora sn Långtoraån å Grän by Lulejan skogsbacke
Långtora sn *Rydaholmen äng /Se Gästgivaregården bebyggelse Lulejan skogsbacke
Långtora sn Skånan dalsänka /Se Gästgivargården gård Långtora-bäcken bäck
Långtora gd, by o. sn Skånan bäcksammanflöde /Se Haga gd Långtora bäck bäck
Långtora sn /Se Skäcklinge äng Haga lht Långtora slättland slätt
Långtora sn Snedden ägomark Haga förr affär Långtora Sundet ängsmark
Långtora sn Soldatvreten ägomark Hagalund förr stuga Myran åker
Långtora sn Stoorån, se Örsundaån å Högby gd Norrkälla källa
Långtora sn Storån, se Örsundaån å Högby bebyggelse Nyfiket odlad mark
Långtora sn Sunden ägomark Högby gård Nyfiket vägbit
Långtora sn Sunden ägomark Högby gård Plommonbacken ängsbacke
Långtora sn Tegelbacken backe Jan-Persgummans täppa förr stuga Prinsens, se Prinsgärdet åkermark
Långtora sn Varghålet ägomark Johannisberg lht Prinsgärdet, se Prinsens åkermark
Långtora sn Varghålet ägomark Johannisdal lht Prästgårdshagen betesmark
Långtora sn Örsundaån å Johannesdal lht Saltskeppet dyområde
Långtora sn Örsundaån å Jädra by Sandkullen kulle
Långtora sn /Se Örsundaån å Jädra by Sandängen äga
Långtora sn Örsundaån å Jädra by Saras vret åkermark
Långtora sn /Se   Korsbacken gdar Skepparkroken vägkrök
Långtora sn   Korsbacken gård Skrapvreten åkermark
Långtora sn /Se   Korskrogen gd:ar Skånan bro
Långtora sn   Korskrogen gd Skånan bäckravin
Långtora sn /Se   Kyrkogården Saknas Snedden åkermark
Långtora sn /Se   Lingonbacken lht Sneden allmänning
Långtora sn /Se   Lingsberg lht Soldatvreten åkermark
Långtora sn /Se   Lygnesta Saknas Storån Saknas
Långtora sn /Se   Lygnesta by Sunden åkermark
Långtora sn /Se   Långtoraby by Sundet nu ängsmark, förr sjö
Långtora sn /Se   Långtora byn kyrkby Sundtorpskällan källa
Långtora sn /Se   Långtora by Sundvreten förr åkermark
Långtora sn /Se   Långtora gård bebyggelse Supartallen tallar
Långtora sn /Se   Löten bebyggelse Sörbro bro
Långtora sn /Se   Löten gård Sörbro bro
Långtora kyrka kyrka   Löten gård Sundån, se Storån Saknas
Långtora kyrka kyrka   Lövhagen lht Tegelbacken skogsbacke
Långtora kyrka kyrka /Se   Lövhagen lht Torparvreten förr åker
Brunna by   Norrgården förr gård Valgan förr äng
Brunna by   Norrgården gård Varghålet betesmark
?Brunna by   Nyborg lht Åbergs vret åkermark
Brunna by   Nyborg lht Äsboäng åkermark
Brunna by   Nyby by Äsgärdet åkermark
Brunna by /Se   Nyby Saknas Örsundaån, se Storån Saknas
Brunna by /Se   Nyby by  
Ekeby by /Se   Nybyborg gd  
Grän by   Nybyborg lht  
Grän by   Nybyborg gård  
?Grän by   Nybylund gd  
Grän by /Se   Nybylund gård  
Högby by   Parkudden lht  
?Högby gd   Prinsens förr gård  
Högby by   Prästgården Saknas  
Jädra by   Sandkojan förr soldattorp  
Jädra by   Sandvreten lht  
Jädra by   Sandvreten torp  
Jädra by   Sandängen gd  
?Jädra by   Sandängen gård  
Jädra gd el. by   Sandängen gd  
Jädra by   Sandängen gård  
Jädra by   Skepparens gård  
Jädra by   Skomakarsjuan torp  
Jädra by   Snickarkroken förr soldattorp  
Jädra by   Solhem förr stuga  
Jädra by /Se   Solhem lht  
jädra Saknas /Se   Spjällbacken gd?  
Lygnesta by   Spjällen gd?  
Lygnesta Saknas /Se   Spjällen, se Nybylund gård  
Lygnesta by /Se   Storgården gård  
Långtora by   Svedenborg stuga  
Långtora by o. sn   Svedenborg förr backstuga  
Långtora by   Sörgården gd  
Långtora by o. sn   Sörgården gd  
Långtora by o. sn   Sörgården gård  
Långtora by   Talludden lht  
Långtora by   Tolvmansgården gård  
Långtora by   Torsborg förr backstuga  
Långtora by   Trädgården gård  
Långtora beb.   Tunkojan förr soldattorp  
Långtora gd   Valgan avst.  
Långtora by /Se   Valgan gård  
Långtora by   Vallby by  
Långtora by och sn   Vallby Saknas  
Långtora by   Vallbytorp lht  
Långtora by   Vallbytorp soldattorp  
Långtora by   Vallgarn, se Valgan Saknas  
Långtora by   Vretarna förr torp  
Långtora gd /Se   Ål bebyggelse  
Långtora gd      
Långtoraby by /Se      
Långtora gd /Se      
Långtora Saknas /Se      
Långtora säteri Saknas /Se      
Långtora by /Se      
Långtora by /Se      
Långtora gd /Se      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by /Se      
Nyby Saknas /Se      
Sandängen torp      
Sandängen Saknas /Se      
Skäcklinge Saknas /Se      
»Tibble» okänd by      
Vallby by      
Vallby gd el. by      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by /Se      
*Åkerbyn Saknas      
*Åkås Saknas      
?Ål by      
Äs by /Se      
Äs by      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.