ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Biskopskulla socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 237 st Naturnamn: 53 st Bebyggelsenamn: 168 st Naturnamn: 73 st
Biskopskulla sn Alsta sjö sjö Biskopskulla sn Alsta sjö sjö
Biskopskulla sn Alsta sjö sjö Biskopskulla sn Allmän backe backe
Biskopskulla sn Alsta sjö sjö Biskopskulla sn Banbacken skogsbacke
Biskopskulla sn Alstasjön sjö /Se Biskopskulla socken Brandås triangelpunkt
Biskopskulla sn Alstasjön sjö Biskopskulla sn Brandås skogstrakt
Biskopskulla sn Alstasjön sjö Biskopskulla socken Brandås skogshöjd
Biskopskulla sn /Se Alsta sjön sjö Biskopskulla sn Brandås skogshöjd
Biskopskulla sn Aspnäs terräng Biskopskulla rävar(na) inbyggarbeteckning Bygropen förr grustag
Biskopskulla sn Banbacken backe Biskopskulla rävar(na) inbyggarbeteckning Bykällan källa
Biskopskulla sn Brandås terräng Amsterdam förr torp Dyan betesmark
Biskopskulla sn Brandås triangelpunkt Aspnäs förr arbetarbostad Enbuskbacken höjd
Biskopskulla sn Eriksberg terräng Backa lgt Fallet bäckravin
Biskopskulla sn Fyran terräng Backa torp Fallet åker
Biskopskulla socken Fångholmen f.d. holme Backa gd Fångholmen, Landsbergaholmen Saknas
Biskopskulla sn Garboängen äng /Se Berg gård Fångholmen holme
Biskopskulla sn Gröttallen tall Berg by Fångholmen holme
Biskopskulla sn Hagberget berg Berg Saknas Garboängar ängsmark
Biskopskulla sn Horndal, Gamla terräng Berg, Lilla gd Gråtbacken höjd
Biskopskulla sn Horndal, Nya terräng Berg, Stora gd Hagberget hagmark
Biskopskulla sn Högstena skans terräng Björkhamra lht Hårdbullen stenbacke
Biskopskulla socken Landsberga äng äng Björkudden förr torp Hästhagen åker
Biskopskulla sn Landshövdingens grind vägskäl Björkudden, se Sörby gård Högstena skans berg
Biskopskulla sn Latvreten terräng Blåsenhus gd Högstenaängen åker
Biskopskulla sn Långbacken backe Blåsenhus torp Jungfrukällan källa
Biskopskulla sn Långbacken backe Blåsenhus lht Kilen åker
Biskopskulla sn Långkärret ägomark Blåsenhus arbetarbostad Kvarndammen åker
Biskopskulla Saknas Långtora bäck bäck Brandåskojorna torp Kyrkgärdet åker
Biskopskulla sn Nysättra bro, se Ström bro bro Eriksberg förr gård Landsberga holmen parti
Biskopskulla sn Nÿsättra Broo, se Ström bro bro Fredriksberg, se Högstena Saknas Landshövdingens grind korsning
Biskopskulla sn Pilkällan källa? Fridhem förr torp Landshövdingens grind korsning
Biskopskulla sn Rymningen skog? Fyran förr t. Latvreten förr åker
Biskopskulla sn Skarpskyttebacken backe Fyran förr torp Långbacken förr beteshage
Biskopskulla sn Skogstorp f.d. torp Garn by Långkärret åker
Biskopskulla sn Skölden område Garn by Norrgårdsbacken kulle
Biskopskulla sn /Se Slottet terräng Garn Saknas Norrängen åker
Biskopskulla sn Smedjebacken backe Gatan, se Gattorpet torp Odlingen åker
Biskopskulla sn Snytan terräng Gatan t. Oxhagen åker
Biskopskulla sn Stoorån, se Örsundaån å Gatan förr torp Parken betesmark
Biskopskulla sn Storån, se Örsundaån å Gattorpet lgt Pilkällan källa
Biskopskulla sn Ström bro bro Gattorpet torp Plogen åker
Biskopskulla sn Ström bro bro Gissle by Rabogrind väg
Biskopskulla sn Tomten terräng Gissle gård Rabokälla källa
Biskopskulla sn Torsbacken backe Gissle bebyggelse Röda bron kurva med bro
Biskopskulla sn Trehus f.d. gård(ar)? Granhagen förr torp Rönnabacken backe
Bisksopskulla sn Trinntallbacken backe Granholm förr s.å Salavägen landsväg
Biskopskulla sn Tullen terräng m. hus Görlinge gd Silvergruvan silvergruvor
Biskopskulla sn Vrå triangelpunkt Görlinge gård Skarpskyttebacken skogsbacke
Biskopskulla sn Vråskogen skog Görlinge Saknas Skomakar-Olles kärr kärr
Biskopskulla sn Västerbacka, Lilla backe Görlinge by Skomakarvägen skogsväg
Biskopskulla sn Västerbacka, Stora backe Hagtorp t. Smedjebacken åkerbacke
Biskopskulla sn Örsundaån å Hagtorp förr torp Smedjegärdet åker
Biskopskulla sn Örsundaån å Hormesta by Snuggan gärde
Biskopskulla sn Örsundaån å Hormesta, se Blåsenhus torp Snuggan åker
Biskopskulla sn /Se   Hormesta Saknas Snytan förr åker
Biskopskulla sn. /Se   Horndal t. Snöskatshagen hage
Biskopskulla sn /Se   Horndal, Gamla förr torp Stockholm stenbacke
Biskopskulla sn /Se   Horndal, Nya förr torp Storflaket åker
Biskopskulla sn /Se   Håga gd Strömbro bro
Biskopskulla sn /Se   Håga by Tempelbacken höjd
Biskopskulla sn /Se   Håga Saknas Tempelbacken höjd
Biskopskulla sn /Se   Håga gård Torpängen åker
Biskopskulla sn /Se   Håga, Berg eller , se 2 Berg Saknas Torsängen åker
Biskopskulla sn /Se   Håmsta by Ugglebo åker
Biskopskulla sn   Håmsta by Vad åker
Biskopskulla sn /Se   Håmsta Saknas Valgan ängsmark
Biskopskulla sn /Se   Håmsta by Valgån bäck
?Berg by   Högstena by Vannhagsvägen väg
?Berg by   Högstena by Vreten åker
?Berg by   Högstena Saknas Vreten, Övra åker
?Berg by   Högstena by Vråbacken vägbacke
Berg by   Järvtäppan förr backstuga Vrå skog skog
Berg by   Kattbo gd Vråskog skog
Berg Saknas /Se   Kattbo utjordar Västerbackaäng åker
Berg, Lilla gd   Kattebo gd  
Berg, Lilla gd /Se   Kattebo gård  
Berg, LIlla Saknas /Se   Kattebo gård  
*Biskopskulla förr ärkebiskopsgård   Kattbosund Saknas  
Garn by   Knäck-Kajsas stuga förr backstuga  
Garn by   Kroken förr backstuga  
Garn Saknas   Kälkesta Saknas  
Garn by   Kälkesta torp  
Garn by   Kelkesta gd  
Garn by   Kälkesta förr gård  
Garn by   Kärret gd  
Garn by   Kärret t.  
Garn by /Se   Kärret förr torp  
Garn gd /Se   Landsberga gård  
Garn by /Se   Landsberga gd  
Garn gd /Se   Landsberga gård  
Gissle by   Landsberga gd  
Gissle by /Se   Landsbergatorpen torp  
Gissle by /Se   Lilla Vrå bebyggelse  
Gissle, se Gissleboda by   Lillrude torp  
Gissle Saknas /Se   Lillrude torp  
Gissle Saknas /Se   Lill(e)rude avs.  
Gissleboda, (numera Gissle) by   Lillrude lht  
Görlinge gård   Lingonbacka torp  
?Görlinge by   Lingonbacka lht  
?Görlinge by /Se   Lugnet s.  
?Görlinge by /Se   Lugnet förr »ställe»  
Görlinga gd   Lugnet förr torp  
Görlinge gd   Lugnet förr torp  
Görlinge gd   Lundblads koja förr torp  
Görlinge gd   Norrgården gård  
Görlinge gd   Nybygget lht  
Görlinge by /Se   Pikhuskojan förr backstuga  
Görlinge by /Se   Ramsta torp  
Görlinge Saknas /Se   Ramsta gård  
Hamundastadha, se Håmsta by   Ramsta Saknas  
Hamundastadha se Håmsta by   Raskens förr soldattorp  
Hombrasta, se Harmesta hg   Ringkojan förr arbetarbostad  
Hormesta by   Råby, Nedre gd:ar  
Hormesta gd   Råby, Övra gd:ar  
Hormesta hg   Råby gård  
Hormesta gd   Råby Saknas  
Hormesta hg   Råby, Nedra gård  
Hormesta hgd   Råby, Övra gård  
Hormesta hg   Råbylund lht  
Hormesta gd   Rönna by  
Hormesta hg   Rönna by  
Hormesta herrg.   Rönna Saknas  
Hormesta gd   Rönna by  
Hormesta gd /Se   Rönna, Lilla gård  
Humbrastad, se Hormesta hg   Sanda lht  
*Huga Saknas   Sanda lht  
?Håga by   Sanda förr gård  
Håga by   Skogstorp t.  
Håga by   Skomakars, se Granhagen förr torp  
Håga gård /Se   Slottet t.  
Håga by /Se   Slottet förr torp  
Håga gd /Se   Storaberg gd  
Håga by /Se   Söderby Saknas  
Håmsta by   Söderby förr gård  
Håmsta by   Söderbyborg, se Kattebo gård  
Håmsta by   Söderbylund lht  
Håmsta by   Söderbylund gård  
Håmsta by   Södersdal avst.  
Håmsta by   Sörby gård  
Håmsta by   Tegelkojan arbetarbostad  
Håmsta gd   Tomten förr torp  
Håmsta by   Trehus gd  
Håmsta by   Trehus t.  
Håmsta by   Trehus förr torp  
Håmsta by   Tullen gd:ar?  
Håmsta by   Tullen t.  
Håmsta by /Se   Tullen förr torp  
Håmsta by /Se   Tyras koja förr torp  
Håmsta by /Se   Ugglebo förr torp  
Håmsta by /Se   Viggby, Stora by  
Håmsta by /Se   Viggeby Saknas  
Håmsta by /Se   Viggeby by  
?Högstena by   Vilsberga by  
Högstena by /Se   Villsberga gård  
Högstena by /Se   Villsberga Saknas  
»kelgisthom» Saknas   Vrå gd:ar  
Kulla försvunnen by el. gd /Se   Vrå gård  
Kälkesta by   Vrå Saknas  
Kälkesta by   Vrå gård  
Kälkesta gd   Vrå, Lilla gård  
?Kälkesta by /Se   Vrå, Stora, se Vrå gård  
Lagundaberg, se Landsberg gd /Se   Värsta gård  
Lagundzberg, se Landsberga gd   Västerbacke lht  
Landsberga indr. översteboställe   Västerbacka, Lilla förr torp  
Landsberga gd   Västerbacka, Stora förr gård  
Landsberga indr. översteboställe   Västibacka, Lilla lgt  
Landsberga hg   Västibacka, Stora lgt  
Landsberga gd /Se   Österby gd  
Landsbärga g.   Österby Saknas  
(?)Landsberga gd      
Landsberga gd      
Landsberga gd      
Landsberga hgd /Se      
Landsberga indr. överstebost.      
Landsberga indr. militiebost.      
Landsberga indr. militiebost.      
Landsberga gd      
Landsberga gd      
Landsberga gd      
Landsberga hg      
Landsberga hg      
Landsberga hg      
Landsberga hg      
Landsberga hg      
Landsberga gd      
Landsberga gd /Se      
Landsberga gd /Se      
Landsberga gd /Se      
Landsberga gd /Se      
Landsberga gd /Se      
Landsberga gd /Se      
Pickhuskojan stuga /Se      
Ramsta by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by /Se      
Rönna by      
Rönna by      
Rönna by      
Rönna by      
Rönna by      
Rönna by      
Rönna by      
?Rönna by      
Rönna by      
Rönna by      
Rönna by      
*Söderby Saknas      
?Söderby gård      
?Söderby gd      
?Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggby by      
Viggeby, Stora by /Se      
Villsberga by      
Villsberga by      
Villsberga by      
Villsberga by      
Villsberga by      
Villsberga by      
Vrå gård      
Vårsta by      
Värsta by      
Värsta by      
Värsta by      
Värsta by      
Värsta gd /Se      
Värsta by /Se      
Värsta by /Se      
Österby gård      
Österby gård      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.