ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Giresta socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 243 st Naturnamn: 81 st Bebyggelsenamn: 245 st Naturnamn: 443 st
Giresta sn. Bjelkesta triangelpunkt Förkortningar förteckning Allmänningsröret råmärke
Giresta sn Björkhagen terräng Sagesmän förteckning Almunbacken gärdesbacke
Giresta sn *Björnkällan Saknas Sagesmän förteckning Almungrind grind
Giresta sn Blötbacken backe Sagesmän förteckning Ask och Embla askar
Giresta sn Bärbylund terräng Sagesmän förteckning Backa vreten vret
Giresta sn Dumdals dike dike Saknas Saknas Backskiftet åker
Giresta sn Elba terräng Giresta sn Backskiftet åker
Giresta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Giresta socken Badstugu åkrarna åkrar
Giresta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Giresta sn Bergkällan källa
Giresta sn ?Fittia Siön, se Lårstaviken vik Giresta sn Bergkällsbacken bergsbacke
Giresta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Giresta sn Bjälkesta lund, se Lund(en) Saknas
Giresta sn Fiitia Siön, se Lårstaviken vik Girestamössen inbyggarbeteckning Björnbacken höjd
Giresta sn /Se Fittja sjö del av Lårstaviken Giresterna inbyggarbeteckning Blötan åker
Giresta sn Fittja sjö del av Lårstaviken Giresta slevar? el. Giresta snorgärsar? inbyggarbeteckning Blötbacken backe
Giresta sn Fittiavijken, se Lårstaviken vik Giresta snorgärsar inbyggarbeteckning Blötorna, se Spjällen åkrar
Giresta sn Fjällen ägomark Giresta snorgärsar inbyggarbeteckning Bogärdet gärde
Giresta sn Flata berget berg Giresta vargar inbyggarbeteckning Bondängen förr äng, nu åker
Giresta sn Fruns backe backe Giresta vargar inbyggarbeteckning Boställs plog åker
Giresta sn Furubybäcken bäck Bjälkstarn inbyggarbeteckning Broåkrarna åkrar
Giresta sn Fårlund ägomark Bärbyrna inbyggarbeteckning Brunnstegar(na) åkrar
Giresta sn Fårlundsbacken backe Bärstarna inbyggarbeteckning Brännerikällan källa
Giresta sn Giresberget berg Furbybonden inbyggarbeteckning Bränneriskiftet gärde
Giresta sn Giristamark ängsmark Girestabyarna inbyggarbeteckning Brötan odling
Giresta sn Gullhäll ägomark Girstabyborna inbyggarbeteckning Busktegen teg
Giresta sn Hallaren terräng Granlundarn inbyggarbeteckning Buskängsskiftet åker
Giresta sn Harspjället terräng Mälbyrna inbyggarbeteckning Bykällan källa
Giresta sn Hesle Siön, se Lårstaviken vik Rölopparna inbyggarbeteckning Byskiftet åker
Giresta sn Hundkullen höjd Anna Lisas stuga nu riven stuga Byskiftet gärde
Giresta sn Kattkärret kärr Anneberg, se Storbacka lht Byskiftet åker
Giresta sn Kilen terräng Anneberg lht Byskiftet gärde
Giresta sn /Se Klockstapelsbacken backe Arslet Saknas Byspjällen åkrar
Giresta sn Linkällan källa Bjälkesta gård Byxlädret åker
Giresta sn Lugnet terräng Bjälkesta herrgård Byåkers skiftet åker
Giresta sn Lundbackarna backar Bjälkesta säteri Byxlåret åker
Giresta sn Långbacken backe Bjälkesta säteri Byåkrarna åkrar
Giresta sn Långhagen terräng Bjälkesta gd Bärby lund hage
Giresta sn Lårstaviken vik Bjälkesta fiskartorp, se Fiskarbostället stuga Bärby löt del av Löten
Giresta sn Lårstaviken vik Björkhagen torp Bärbygrinden borttagen grind
Giresta sn Lårstaviken vik Björkhagen lht Bärbyåkrarna gärde
Giresta sn Lårstaviken vik Björneborg torp Bärs täppa odling
Giresta sn Lårstaviken vik Björneborg lht Bärsta ängar förr ängsmark, nu åker
Giresta sn Lårstaviken vik Bond-Bärby, se 1-2 Bärby, Lilla Saknas Dalotten vret
Giresta sn Lårstaviken vik Bortgården, se Jerusalem torp Dalotten dalgång
Giresta sn Lårstaviken vik Bortgården gård Degflaten (?) åker
Giresta sn Lårstaviken vik Bortgården, se Jerusalem utflyttargård Diksåkerskiftet åker
Giresta sn Lårstaviken vik Bostället gård Djupängen, se Ängen förr äng, nu åker
Giresta sn Lötbackarna backar Buddbo torp Dumdals dike(t) dike
Giresta sn Mehattsundh, se Lårstaviken vik Bärby, Lilla gård Elbavreten vret
Giresta sn Märrmotet ägomark Bärby, Lilla, se Länsmans-Bärby länsmansboställe Fallbacks åkrarna eller Fallåkrarna gärde
Giresta sn Nytorpet f.d. torp Bärby, Lilla by Fallbacken gärdesbacke
Giresta sn Ormkullen ägomark Bärby, Lilla by Fallet åker
Giresta sn Rosenlund terräng Bärby, Stora gård Farlighets kärret kärr
Giresta sn Rosenlund terräng Bärby, Stora säteri+länsmansboställe Finsta källan källa
Giresta sn Runkan ägomark Bärby, Stora, se Länsmans-Bärby säteri+länsmansboställe Fiskarrutan skifte
Giresta sn Rymmingen äng Bärby, Stora säteri+länsmansboställe Fjällen åker
Giresta sn Ryskogen skog Bärby, Stora säteri+länsmansboställe Fjällen, se Mittskiftet åker
Giresta sn Rävbacken backe Bärby, Stora gd Flata berget berg
Giresta sn Smedjeberget höjd Bärs nu försv. soldattorp Flatsten el. Flatstensgärdet gärde
Giresta sn Storån, se Örsundaån å Bärsta by Fornborgen fornborg /Se
Giresta sn Storån, se Örsundaån å Bärsta by Framskiftet gärde
Giresta sn Storån, se Örsundaån å Bärsta by Fredrikslund åker
Giresta sn Suggmötet åker (även nu försvunnet torp) /Se Dragonbostället dragontorp Fredrikslund trakt
Giresta sn Sänningen ägomark Dragonkojan dragonboställe Fruns backe backe
Giresta sn Tallbacken backe Elba torp, rivet Furby backen backe
Giresta sn /Se Tallholmen terräng Elba torp, nu rivet Furby bäcken bäck
Giresta sn Trollbacken backe Ens (koja), se Fittan stuga Furby kyrkan, se Värn sten sten
Giresta sn Tumboland terräng Eriksdal lht Furby ryan rya
Giresta sn /Se Vargkullen höjd Falun torp, rivna Furuby skog skog
Giresta sn /Se Vaterlo terräng Fanjunkarkojan nu försvunnen stuga Furby tomten tomt
Giresta sn /Se Vistabacken backe Farligheten torp Fyrkanterna åkrar
Giresta sn /Se Vistahagen terräng Farligheten torp Fyrtiotunnlandsrutan åker
Giresta kyrka kyrka Vretbacken backe Finsta torp Fårhagen tomt
Giresta rättaredöme del av sn Värnbacken höjd /Se Finsta förr backstuga Fårlanden odling
Giresta rättaredöme f. rd Värnstenen sten Fiskarbostället stuga, förr fiskarboställe Fårlund backe
»Bergastada» Saknas Värn(-)sten sten /Se Fiskarns, se Fiskarbostället Saknas Fårlundsbacken backe
Bjälkesta, se Lårsta gd Örsundaån å Fiskars torp Fårlundsgrind(en) försvunnen grind
Bjälkesta Saknas /Se Örsundaån å Fittan, Ens (kojan) Saknas Fänsberga backar backar
Bjälkesta hg /Se Örsundaån å Fridhem torp Gatskiftet Saknas
Bjälkesta gd /Se Örsundaån å Furuby by Gatåkrarna åkrar
Bjelkesta hg /Se Östersta bro bro Furby by Gerells backe backe
Bjälkesta hg /Se Östmans berg berg Furby by Gerells berg backe
Bjälkesta gd /Se   Furuby gård Gerells berg berg
Bjälkesta gd /Se   Furbylund gård Gerells täppa igenvuxen odling
Bjälkesta gd /Se   Fåfängan lht Giresta Lund, se Lunden Saknas
Bjälkesta gd /Se   Fågelsången nu försvunnen stuga Giresta löt förr äng, nu åker
Bjälkesta herrgård /Se   Fårlund nu försvunnet torp Girestabybacken backe
*Bristiægarden Saknas   Girestaby by Girisberget berg
»brytia gorden» beb.   Girestaby by Granbacks åkrarna, Granåkrarna åkrar
Bärbo gd /Se   Giresta kyrkby Granhagen skog
Bärby, Stora o. Lilla byar   Giresta kyrkby Granhagen skogsparti
Bärby, Stora hg o. by   Giresta kyrka kyrka Granhags vreten, se Backa vreten åker
Bärby, Stora hg o. by   Girestalöt Saknas Gränbacks skiftet och Gränbacks åkrarna åkrar
?Bärby by   Girestalöt äng Gröna vägen väg
Bärby by   Granlund lht Hagberget, se Östens berg eller Östmans berg berg
Bärby gd   Grålus stuga Hagbergs röret råmärke
Bärby by   Guckudal torp Hagkrokarna åkrar
Bärby gd   Guckudal lht Hagplogarna odlingar
Bärby by   Gullhatt, se Gullhäll torp *Hagtegarna åkrar
?Bärby by   Gullhäll torp Hagtorpet nu försvunnet torp
Bärby, Stora gd /Se   Gullhäll torp Hagåkrarna gärde
Bärby gd /Se   Halland torp Hallmarken terräng
Bärby, Stora gd   Halland, se Hallar(e)n torp Hammaråkern åker
Bärsta by   Hallar(e)n torp Harspjället vretar
Bärsta by   Hustugu bebyggelse Harspjället åker
Bärsta by   Hustugu by Harspjälls vreten åker
Bärsta by   Hustugu, Nedre stuga Hedbergs allmänning backe
Bärsta by   Hustugu, Övre stuga Honing(s)vallen hagmark
Bärsta by   Jeriko gård (eller by?) Honingsvallen hagmark
Bärsta by   Jerusalem torp Honungsvallen ängsmark
Bärsta by   Jerusalem, se Bortgården utflyttargård Hopbacken backe
Bärsta by   Johannisberg lht Hummeltäppan nu igenlagd täppa
Bärsta by   Karlberg benämning på det nu försvunna torpet Skreva Hundkullen höjd
Bärsta by   Kasern(en), se Arslet statbyggning Husby hålet teg
Bärsta by   Kasern(en), se Lusasken riven statbyggnad Husby hålet åker
Bärsta by   Kattens koja eller Kattstugan nu försvunnen stuga Hustugu dike dike
Bärsta by   Kattkullen torp Hålet eller Skogshålet gärde
Bärsta gdar   Kattkullen gård (utflyttargård) Hårdåkern del av åkerjord
Bärsta by   Kattstugan, se Kattens koja försvunnen stuga Hässle hårdjord åker
Bärsta gdar   Kilen numera obebodd stuga Hässle källan källa
Bärsta gd   Kilen torp Hässle lösjord åker
Bärsta gdr   Kilen torp Hässlebacken höjd
Bärsta gdr   Klippan lht Jädra dike(t) dike
Bärsta by   Kolénska ladan lada Jättetallen tall
Bärsta by   Kolénska skiftet gärde Kalvtomta äng
Bärsta by   Kärret, se Fridhem torp Kalvtomtarna åker
Bärsta by   Lilla Bärby by Kalvtomterna åker
Bärsta by /Se   Lillbacka lht Kaserngärdet åker
Furuby by   Lillbacka lht Kasernskiftet, se Vretarna gärde
?Furuby by /Se   Ljungens el. Ljungstugan soldattorp Kasernstomten plats för nu riven statbyggnad
?Furuby by   Lottas stuga nu riven stuga Kasernvägen väg
Furuby by   Lugnet torp Kasernsvägen väg
?Furuby by   Lugnet stuga Kattdalen sänka
Furuby by /Se   Lugnet lht Kattkärret sankmark
Furuby by /Se   Lund berg rivet torp Kattäppan odling
Furuby by /Se   Lundberg nu försvunnet torp Kilskogen skog
Furuby by /Se   Lusasken kasern Kjusen åker
Furby Saknas /Se   Långhagen stuga Klockbacken höjd
Giresta by o. sn   Långhagen, se Hagtorpet försvunnet torp Klockgärdet åker
Giresta by o. sn   Lårsbo torp Klockstapelsbacken, se Klockbacken höjd
Giresta by o. sn   Lårsta gård (by) Kobacken höjd
Giresta by o. sn   Lårsta bo, se Lårsbo torp Kohagen förr äng, nu åker
Giresta Saknas   Lårstabo förr by, nu lhtr Kohagen åker
Giresta by   Låsbo, se Lårstabo försvunnen by Kohagen åker, förr betesmark
Giresta by   Länsmans-Bärby Saknas Kohagen skog
Girestaby by   Länsmans-Bärby Saknas Kohagsskiftet åker
Giresta by   Löten, se Rosendal, Trögdboäng torp Krokarna åkrar
Giresta by /Se   Löten försvunnet torp Kvarnbacken höjd
Giresta by   Mellanbo torp Kvarnbacken höjd
Giresta by   Mellanbo torp Kyrkgärdet gärde
Giresta by   Mellangården, Västra gård i Giresta Kyrktångar(na)? åkerbit
Giresta by   Mellangården, Östra gård i Giresta Källarbackarna skogsbackar
Giresta by   Mildens, Stensborg Saknas Källdiket dike
Giresta by   Myrby gård Källgärdet gärde
Giresta by   Myrby gd Källindan äng, nu åker
Giresta by   Mällberga gård Källängen äng
Hustugu by   Mälberga lht Käringpinan åker
Hustugu by   Mälby by Kärret sankmark
Hustugu gdr   Mälby by Labyrinten planterad »labyrint» av träd
Hustugu by   Nedergården gård i Giresta Ladbackarna, se Lötbackarna kullar
Hustugu by   Nedre Hustugu, se Hustugu gårdar Ladrutan åker
Hustugu gdar   Nilssons gård Ladugårdsgärdet gärde
Hustugu by   Norrgården gård i Giresta Ladåkrarna åkrar
Hustugu by   Northumberland stuga Laggabohålet åker
Hustugu gdr   Northumberland torp Laggarbo hålet åker
Hustugu gdr   Northumberland torp Laggarbo skiftet, se Laggarbo hålet Saknas
Hustugu by   Nytorpet, se Grålus Saknas Landsvägs gärdet gärde
?Hustugu gd   Nytorpet försvunnet torp Lerskiftet, se Vargkullskiftet åker
Hustugu by /Se   Olofsberg lht Likbacken backe
Hustugu by /Se   Oppgården gård i Giresta Lilla Svälten åker
Hustuga Saknas /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe Lillgärdet åker
Hustugu by /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe Lillgärdet, Landsvägsgärdet Saknas
Jerusalem gd /Se   Prästtorpet rivet torp Lillgärdet el. Lillgärds skiftet åker
Jerusalem gd /Se   Prästtorpet nu försvunnet torp Lillängen förr äng, nu åker
*Landboon Saknas   Prästtorpet, se Runkhustorpet nu försvunnet torp Lillängen åker, förr äng
Lårsta (nu Bjelkesta) hg   Rosendal gård Lillängen förr äng, nu åker
Lårsta, (nu Bjelkesta) hg   Rosendal lht Lindbergs källa källa
Lårsta (nu Bjälkesta) gd   Runkhus torpet försvunnet torp Linkällan källa
Lårsta, ( numera Bjälkesta) gd   Rusthållet nu försvunnen gård Lortkullen, se Åsbacken jordhöjd
Lårsta gd   Rusthållet (rusthåll) Lortkulls källan källa
Lårsta ( nu Bjelkesta) hg /Se   Rusthållet Saknas Luddvreten, Ludervreten Saknas
Lårstabo gd   Röloppe gd Luderhålet, se Ludervreten (Luddvreten) m.m. åker
Lårstabo g   Röloppe gd Luderhålsvreten, se Luderhålet, Ludervreten m.m. åker
Lårstabo förr by, nu lhtr   Röloppe Saknas Ludervreten, se Luddvreten åker
Lårstabo gd /Se   Ryan lht, förr statarboställe Luderåkern åkerbit
Lårstabo gd:ar /Se   Sadelmakars gängse benämning på Stensborg Lugnet backen backe
Lårstabo gd? /Se   Signesberg stuga Lugnet skiftet gärde
Myrby rättardöme f. rd   Signhildsberg lht Lugnet skogen skogsmark
Myrby gård   Skrevan rivet torp Lugnet vreten åker
Myrby gd /Se   Skrevan, se Karlberg försvunnet torp Lund(en), Bjälkesta Lund del av skogsparti
Mälby by   Skälby torp Lundbackarna skogsbackar
Mälby by   Skälby gd Lundbackarna backar
Mälby by   Solhem, se Guckudal stuga Lunden, se Lundbackarna höjdpartier
Mälby by   Solhem, se Guckudal lht Lundgärdet gärdet
Mälby gd   Staby bebyggelse Lundgärdet gärde
Mälby gd   Staby säteri Lundvreten åker
Röloppe gård   Staby kil, se Kilen torp Lundängen förr äng, nu åker
Röloppe gård   Staby rya lht, förr statarboställe Lundängs källan källa
Mälby by   Stensborg lht Lusasken, se Kasern(en) riven statbyggnad
Röminge, se Rymmingen äng   Stentorp Saknas Långbacken backe
Skälby hg   Stor-Bärby, se Bärby, Stora Saknas Långbacken höjd
Skälby hg   Storbacka lht Långbacken åkerholme
Skälby hg   Stordiket dike Långbacksrutan skifte
Skälby hg /Se   Storgärdet gärde Långhagen skogsmark
Skälby hg /Se   Stubbtorpet(?) trol. nu försvunnet torp Långåkrarna åkrar
Skälby Saknas /Se   Stugtorpsåkrarna åkrar Lårsboäng äng
Staby hg   Suggmötet torp, åker Lårstabo lindan teg
Staby hg   Suggmötet försvunnet torp Lårstabo äng, se Låsbo äng äng
Staby hg   Svälthammarslott statarboställe Lårstaviken vik
Staby hg   Sänningen försvunnet torp Låsbo backen backe
Staby hg   Sävsta äng, Trögdboäng Saknas Lårstaviken vik
Staby hgd   Södergården gård i Giresta Låsbo bäck bäck
Staby hg   Tappertorp torp Låsbo gärde gärde
Staby gd   Trögdboäng, se Löten resp. Rosendal Saknas Låsbo äng äng
Staby gd   Trögdboäng lhtr Lösjorden del av åkerjord
Staby gd   Tumba, se Northumberland torp Lösländorna åkrar
Staby hg   Uggelbo torp Löten forna ängsmark
Staby hg   Uggelbo nu riven statbyggnad Löten forna ängsmark
Staby gd   Waterloo stuga Lötbackarna, se Ladbackarna höjder
Staby gd   Waterloo torp Löthagen förr ängsmark, nu åker
Staby gd   Viksäng gård Lötvreten åker
Staby gd   Viksäng, se Ängsvaktarkojan lht Lötängen äng, nu åker
Staby gd   Viksäng Saknas Magasinsvägen väg
Staby hg   Vinterbo torp Marken, Markåkern, -åkrarna odlingar
Staby g   Vinterbo försvunnen stuga Mellanlyckan, se Mellikorna Saknas
Staby herrgård   Visbo nu avhyst gd Mellikorna åkrar
?Staby hg o. by   Visbo rivet torp Mellikorna åkrar
Staby hg   Vista gård Mittskiftet, se Fjällen åker
Staby gd /Se   Vista by, senare torp, nu borta Morfars kärr kärr
Staby gd /Se   Värn, se Värntorpet torp Morfars täppa åker
Staby gd /Se   Värn nu försvunnet ställe Myran åker, förr äng
Staby gd /Se   Värntorp rivet torp Myrbacken gärdesbacke
Suggmötet nu försvunnet torp (numera åker) /Se   Västergården gård i Giresta Myrby Brötan, se Brötan odling
»vnsbodha» beb. /Se   Västerhagen stuga Myrby Fallet, se Fallet åker
Visbo gd   Åsen nu försvunnen stuga Mälby grind nu borttagen grind
Visbo g.   Ängsvaktarkojan lht Mälby löt del av Löten
Visbo nu avhyst gd   Äppelskopan trädgårdsmästarebostället Mälby skog skog
Vista by   Örsundsbro samhälle Märrmotet åker
Vista gd   Östena eller Östkojan nu försvunnet torp Märrmotet åker
Vista g.   Östersta gård Nackåkern åker
Vista förr by, senare torp, nu borta   Östersta bebyggelse Nedre Kohagen, se Kohagen åker
?Vista gd   Östersta, Lilla, se Kattkullen torp Nedre mellekona äng
*Värn försvunnet tp /Se   Östersta, Lilla gård (utflyttargård) Nedre Mellikorna, se Mellikorna Saknas
*Värntorp försvunnet tp /Se   Östersta rusthåll hemman Nedre Runkan, se Runkan gärde
    Östkojan stp, obebott Nytorps källan källa
    Övre Hustugu, se Hustugu gårdar Nytorpsvreten vret
      Nytorpsåkrarna åkrar
      Nyängen åker
      Odlingen del av åkergärde
      Oppgårds ängarna ängsmark
      Ormkullen kulle
      Ormlyckan lokalitet
      Oxhags vreten åker
      Parkrutan skifte
      Parkskifte gärde
      Pelles källa Saknas
      Pelles källa källa
      Pilkällan källa
      Pittialans täppa odling
      Plantbacks åkrarna åkrar
      Plogarna odlingar
      Plogen el. Plogarna åkrar
      Prästfallet åker
      Prästgårds backen backe
      Prästgårdshagen hage
      Prästvreten åker
      Psalmbacken jordhöjd
      Psalmbacken backe
      Rikällan källa
      Ringröret råmärke
      Riskiftet gärde
      Rullbron körvägsbro
      Runkan gärde
      Runkan, Tappers hål Saknas
      Runstensåkern åker
      Rusthållsplogen åker
      Rusthålls plog åker
      Rusthållsbron bro
      Rygärdet åker
      Rymminge röret råmärke
      Ryskogen skog
      Ryskogen skog
      Ryttarhagen hage
      Ryttaråkrarna åkrar
      Ryvägen väg
      Rävbacken åkerholme
      Rö(n)nhagsvreten åker
      Röloppe grind nu borttagen grind
      Röloppegärdet gärde
      Röråkers skiftet åker
      Salnecke plog åker
      Salnecke plog åker
      Sandbacken, se Psalmbacken backe
      Sandgropsrutan skifte
      Sjudarbacken höjd
      Sjöängen förr äng, nu åker
      Sjöängen, se Bärsta äng Saknas
      Skarphagen del av forna ängsmarken
      Skarpängen del av forna ängsmarken
      Skarpängen åker, förr äng
      Skogsgrind grind
      Skogshålet, se Hålet gärde
      Skrällinge lada Saknas
      Skrällinge skog skog
      Skomakarhagen inhägnad
      Skälby Djupäng, se Ängen åker
      Skälby skog skog
      Skälby vägen byvägen
      Slaveri åker
      Slaveri(et) gärde
      Slaveribacken lövdunge
      Slåtterhagarna förr äng, nu åker
      Slåtterhagen åker, förr äng
      Slåtterhagen ängsmark
      Slåtterkärret kärr
      Slåttertomterna åker, förr äng
      Smalgärds skiftet gärde
      Smaltegarna tegar
      Smedgrinden nu försvunnen grind
      Smibacken backe
      Smiberget berg
      Smigärdet, se Smiskiftet gärde
      Smiskiftet, se Smigärdet gärde
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan (Snårtäppan?) åker
      Snårtäppan äng
      Snårtäppan (?), se Snåltäppan Saknas
      Spjällen, se Byspjällen åkrar
      Spjällen äldre namn på Blötorna
      Sprängilarna vretar
      Sprängvreten åker
      Sprängängen förr äng, nu åker
      Staby fallet åker
      Staby plog åkerskifte
      Stabyplogsbron bro
      Stenladugården försvunnen ladugård
      Stenlagårds backen backe
      Stenlagårdsskiftet gärde
      Stenröset samling av stenar
      Stolpladan lada
      Stolpads skiftet åker
      Stora Bärby äng förr äng, nu åker
      Stora Svälten åker
      Stora utloppet dike
      Stora ån å
      Storgärdet gärde
      Stortegarna åkrar
      Stortegarna tegar
      Storåkers skiftet, se Röråkers skiftet åker
      Storåkrarna åkrar
      Storängen förr äng, nu åker
      Storängen förr äng, nu åker
      Storängen åker, förr äng
      Storängen åker, förr äng
      Suggmötet åker, torp
      Svälten, Lilla åker
      Svälten, Stora åker
      Sänningen gärde
      Sänningen gärde
      Sänningsvreten åker
      Sävsta utjord, se Sävsta äng Saknas
      Tallbacken tallbevuxen höjd
      Tallholmen skog
      Tallholmen skogsparti
      Tappers hål(et), se Runkan dalgång
      Tappersskogskiftet skog
      Tappers skog skog
      Taskvreten åker
      Tavlorna åker
      Tistelvreten åker
      Tolvtunnorsrutan åker
      Tomtåkrarna åker
      Torparvägen väg
      Trekanten åker
      Trollbacken åkerholme
      Träthåls röret råmärke
      Trögdbo dike(t) dike
      Trögdboäng åker
      Trögdboängs vretarna åkrar
      Trögdboängsgatan väg
      Tumbavreten vret
      Tunavreten åker
      Tunnkällan källa
      Tvärorna åkrar
      Tångarna åkrar
      Utmarken terräng
      Valhall jordhög
      Varggropen grop
      Varggropen grop
      Vargkullen åkerholme
      Vargkullskiftet gärde
      Waterloovreten vret
      Verkängen, Norra och Södra äng, nu åker
      Viks nyäng äng
      Viks äng förr ängsmark, nu åker
      Viks äng, se Nyängen åker
      Vikstegen, se Viks äng Saknas
      Viksängs backarna höjder
      Viksängsskiftet gärde
      Vinterbo slätten slät terräng
      Visbo backen gärdesbacke
      Visbo grind nu borttagen grind
      Visbo trä(d) åker
      Vista backe backe
      Vistahagen skog
      Vista hagen skogshöjd
      Vista lilla backe backe
      Vista logen loge
      Vistabacken backe
      Vretarna, se Kasernskiftet gärde
      Vretbacken backe
      Vreten el. Vretarna åker
      Vreten, se Oxhags vreten åker
      Vretskiftet åker
      Väglångs skiftet åker
      Värnbacken höjd
      Värnsten sten
      Värn sten, se Furby kyrkan sten
      Värnstenen sten
      Värnstensskiftet gärde
      Åkerfallet, se Staby fallet åker
      Åkermans källa Saknas
      Ån å
      Åsbacken backe och stuga
      Åsbacken höjd
      Åsbacksskiftet gärde
      Älgberget, se Örberget Saknas
      Ängen åker, förr ängsmark
      Ängen benämning på Slåtterhagen
      Ängsspjällen smååkrar
      Ängsåkrarna åkrar
      Ölbergs källan källa
      Örberget skogsbacke
      Örs gatan väg
      Örsundaån å
      Östersta backen backe
      Östersta bro bro
      Österstabro vägskäl
      Östmans berg, se Hagberget berg
      Övre kohagen åker
      Övre Kohagen, se Kohagen åker
      Övre mellekona äng
      Övre Mellikorna, se Mellikorna Saknas
      Övre Runkan, se Runkan gärde

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.