ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjälsta socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 224 st Naturnamn: 72 st Bebyggelsenamn: 231 st Naturnamn: 486 st
?Hjälsta sn Bälsundaviken vik Förkortningar förteckningar Alkorna åker
?Hjälsta sn Bälsundaviken vik Sagesmän förteckning Alktegarna åkrar
Hjälsta sn Bälsundaviken vik Sagesmän förteckning Almun grinden försvunnen grind
Hjälsta sn Bälsundaviken vik Sagesmän förteckning Andra gärdet gärde
Hjälsta sn Dumdal dal Sagesmän förteckning Aspkällan källa
Hjälsta socken Dumdal ängsmark /Se Sagesmän förteckning Badstugevrån (trol. åker)
Hjälsta socken Dumdals dike dike Sagesmän förteckning Badstuguskiftet åker
Hjälsta sn Ekholmssund uppgrundat sund /Se Hjälsta sn Barnmorskevägen igenlagd väg
Hjälsta sn Fårbacken backe Hjälsta sn Bastubacken backe
Hjälsta sn Fårgärdet ägonamn /Se Hjälsta sn Bastubacken bergbacke
Hjälsta sn Gumsgärdet ägonamn /Se Hjälstarna inbyggarbeteckning Bastuvreten åker
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Hjälsta råttorne inbyggarbeteckning Blötåkrarna åker
Hjälsta by o. sn Hjälstaviken sjö Hjälsta råttorna inbyggarbeteckning Bondhagen äng
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Hjälsta råttorne inbyggarbeteckning Bostedts täppan jordbit
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Bälsundaborna inbyggarbeteckning Brandbackarna terräng
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Enbyrna inbyggarbeteckning Bostedts grind nu försv. grind
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Grönlundsgumman inbyggarbeteckning Brandholmen ängsmark
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Mellangårdarn inbyggarbeteckning Brandholms å Saknas
Hjälsta sn Hjälstaviken delvis igenväxt vik Tilborna inbyggarbeteckning Bredspjälls skiftet åker
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Tunaborna inbyggarbeteckning Broåkrarna åkrar
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Tunalundarn inbyggarbeteckning Brunsta backen el. Brunsta backarna backar
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Vettstarna inbyggarbeteckning Brunsta gärde gärde
Hjälsta sn Hjälstaviken vik Örborna inbyggarbeteckning Brunsta gärde gärde
Hjälsta sn /Se Hjälstaviken vik /Se Saknas Saknas Brunsta malm, se Malmen resp. Hjälsta malm höjdsträckning
Hjälsta sn Hultbacken backe Anders-Anders bebyggelse Brunsta skillnaden rågången
Hjälsta sn Hårbybro bro Anders Ers nu försv. gd Brunsta utjord utjord
Hjälsta sn Hårbybro bro Anders Jans nu försv. gd ?Brusvreten, se Buskvreten åker
Hjelsta sn Hårbybro bro Anna Britas koja stuga Brunsåkrar åkrar
Hjälsta sn Jellesta wijken, se Hjälstaviken sjö Anna-Stinas stuga nu försvunnen stuga Bryggbacka skogsbacke
Hjelsta sn Jellsta Wijken, se Hjälstaviken Saknas Arnö torp, se Grantorpet Saknas Bryggbacken del av Vettstahagen
Hjälsta sn Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Augustendal lht Bryggbacken del av Vettstahagen
Hjälsta sn Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Axberg lht Brygglotten utjord
Hjälsta sn Jellsta Wijken, se Hjälstaviken delvis igenväxt vik Banken lht Buskvreten åker
Hjälsta sn Jellsta Wijken, se Hjälstaviken vik Berget gd ?Busvreten, se Buskvreten åker
Hjälsta sn JellstaViken, se Hjälstaviken vik Björkbacken lht Bykällan, se Källstukällan källa
Hjälsta sn Kattkärret kärr Björkhagen lht Bykällan källa
Hjälsta sn Klockarfallet åkerjord /Se Björkvik lht Bykällan källa
Hjälsta sn Korsvreten åker /Se Blixtens nu försv. soldattorp Bykällan, se Marskällan Saknas
Hjelsta sn Kvarnbacken backe Bond-Kalles, se Kallebondes el. Grind-Kalles gård Bylands åkrarna åkrar
Hjälsta sn Kyrkängen åker /Se Bostedts (kojan) nu försv. stuga Byplan öppen plats
Hjälsta sn Källbacken backe Bostället f.d. sergeantboställe Bytjusen, se Kjusen åkermark
Hjälsta sn Käringhult terräng Brandholmen försvunnet ängsvaktartorp Båtholmen el. Båtsholmen holme
Hjälsta sn Lundgiärdhe åker /Se Brunsta gård Bälsunda maren del av mar
Hjälsta sn Lund Wreten åker /Se Brunsta by Bälsundaviken vik
Hjälsta sn Malen f.d. sjö, nu terräng Brunsta by Bälsunda viken vik
Hjälsta sn Maren sankmark Brunsta, Lilla gård Bälsunda vägvisen forna vägvisare
Hjälsta sn Maren sankmark Brunstamalm gård Djupängen, se Slåtter Hagarna förr ängsmark, nu åker
Hjälsta sn Maren sankmark Byggningars gd Domdal, se Dumdal ängsmark
Hjälsta sn Nygärdet terräng m. hus Byn, Stora, se Til och Stora byn Saknas Dorfens Saknas
Hjälsta sn Ormbacken backe Bälsunda by Dumdal ängsmark
Hjälsta sn Planteringen park? Bälsunda by Dumdal ängsmark
Hjälsta sn /Se Sibirien ägomark Bälsunda by Dumdal ängsmark
Hjälsta sn /Se Sjöängsberg berg, kyrkplats /Se Bälsunda Saknas Dumdals backen gärdesbacke
Hjälsta sn /Se Skottbacken backe Dalkarlsbo lht Dumdals bron bro
Hjälsta sn /Se Smylorna terräng Daniels-Pers gård Dumdals dike dike
Hjälsta sn /Se Stora backen backe Dragonstugan stuga Dumdals diket, även Dumdals ån dike
Hjälsta sn /Se ?Sälsta wijk, se Hjälstaviken vik nästan torrlagd Dragontorpet rivet torp Dumdalshagen hage
Hjälsta sn /Se Tijhlbomaren, se Maren sankmark Dumdal stuga Dumdalsäng åker
Hjälsta sn /Se Tijhlbomaren, se Maren sankmark Edevi avs. Dyan förr äng, nu åker
Hjälsta kyrka Saknas /Se Tijhlbomaren, se Maren sankmark Eneby gård, by Enebyäng äng
Hjälsta kyrka Saknas /Se ?Tijhlbomaren, se Malen f.d. sjö, nu terräng Enby by Fallgärdet åker
*Alatuna okänd gård Tilbobacken backe Enby by Fallgärdet åker
*Alatuna tingsställe *Tilesund förr sund Enby by Fiskvägen väg
+Alatunum by /Se Tunalund åsrygg /Se Ens försvunnet soldattorp Fiskvägsbacken höjd
Brunsta by Tuna skog skog Eriksberg lht Framängen eller Framängstäppan förr ängsmark, nu åker
Brunsta by Wisthusbacken backe, nu åker /Se Eriksberg lht Friarna åkrar
?Brunsta by Visthuset åkermark /Se Eriksberg lht Fåfängan gärde
Brunsta by Visthuskällan källa Eriksberg lht Fårbacken höjd
Brunsta by Visthuskällan trefaldighetskälla (nu igenstenad) /Se Eriksdal lht Fårbacken höjd
?Brunsta by Vällingen ägomark Fjärdingmans gd Fårgärdet gärde
Brunsta by Örberget berg Fredens förr soldattorp Gamla Kyrkbacken höjd
Brunsta by Östmans berg berg Fridhem, se Gröna lund resp. Kärret lht Gamla Kyrkogården hagmark
?Brunsta by   Fridhem lht Gamla Kyrkogården hagmark
Brunsta by   Furesta lht Gamla Kyrkogården hagmark
Brunsta by   Gamla Valléns försvunnen stuga Granbacken gärdesbacke
Brunsta by /Se   Gamla Vassens, se Vassens f.d. soldattorp Granbergsskiftet, se Gränbergsskiftet åker
Brunsta by /Se   Grantorpet torp Grenberget berg
Brunsta by /Se   Grantorpet avs. ?Grenberget, se Gränberget höjd
Bälsunda by   Grind-Kalles, se Kallebondes eller Bond-Kalles gård ?Gränberget höjd
Bälsunda by   Gropgården försvunnen gård Gränbergsskiftet åker
Bälsunda by   Grå lus gård Gumsgärdet för utjord
Bälsunda by /Se   Gröna lund lht Gumslindorna åkrar
Bälsunda Saknas /Se   Gröndal försvunnet torp Gustav-Jansgrind försvunnen grind
Bälsunda by /Se   Grönlund försvunnen stuga Haggrinden grind
Bälsunda rättaredöme f. rd   Gustav-Jans gård Hagplogen åker
?Eneby by   Gustavsberg lht Hagplöjan åkerbit
Eneby by   Gustavberg stuga Hagspjällen åkrar
Eneby by   *Gustavsborg, se Gustafsberg Saknas Hagvreten åker
Eneby by   Gästgivarns, se Tunalund gästgivargård Hagvreten åkerområde
Eneby by   Hakens nu försv. stuga Hagvägen igenlagd väg
Eneby by   Hjälsta kyrkby Herrgårdsgärdet gärde
Eneby by   Hjälsta by Hjälsta allmänning tallbacke
Eneby by   Hjälstaby by Hjälsta malm, se Malmen resp. Brunsta malm höjdsträckning
Eneby by   Hjälstabyn Saknas Hjälstaviken vik
Eneby by   Hjälstamalm Saknas Hjälsta vik vik
Eneby by /Se   Hjältens el. Hjältkojan f.d. soldattorp Hjälsta vik vik
Eneby by /Se   Hårby by Hjolstavik vik
Enby Saknas /Se   Hästhagen torp Hjälstaviken sjö
Hiulboa wijc, se Julbovik Saknas   Högholmen nu försv. stuga Honing(s)vallen äng
Hjälsta by   Jakobsberg lht Hultbacken, se Luffarbacken backe
Hjälsta by   Jan-Karls gd Hummelgården område
Hjälsta by   Jan-Karls backe försvunnen stuga Hårbybro bro
Hjälsta by   Jan Mats gård Hårby bro bro
Hjälsta by   Jan-Olofs, se Fridhem Saknas Hårby bro bro
Hjälsta by /Se   Jan-Pers bebyggelse Hårby ån, se Trögdbo diket å
Hjälsta by   Jerk-Anders´ Saknas Hällarna stenhällar
Hjälsta by   Jerk-Ers Saknas Hällbacken backe
Hjälsta by   Jerk-Pers bebyggelse Hällröret råmärke
Hjälsta by /Se   Johanneslund lht Hästhagen betesmark
Hjälsta Saknas /Se   Jädra by Hästhagsskiftet åker
Hwetista se Vättersta? by   Jädra avhyst by Hönsan åker
jolbowich, se Julbovik Saknas   Kallebondens, se Bond-Kalles eller Grind-Kalles gård Jungfrulund skogsbacke
Julbovik Saknas /Se   Karl-Anders bebyggelse Jädra dike(t) dike
Julbowijck, se Julbovik Saknas   Karl Anders´ gård Jädra fallet åker
Jädra gård   Karl-Anders´ gård Jädra hagen betesmark
Jädra by   Karl-Andersgummans lht Jädra källan källa
?Jädra gd   Karl-Lars´ gd Jädra skillnaden gräns
Jädra by el. gd   Karl-Mats´ gård Jädra vägen väg
Jädra gd   Karlborg försvunnen byggnad, troligen krog Jäsängen del av Dyan
Jädra gd   Kattnalket, se Nalket försvunnen stuga Jättestenen sten
Jädra gd   Kilen, se Tuna Kil stuga Kalvhagen hagmark
Jädra gd   Knarva (täppan) nu försv. stuga Kalvhags åkrarna åkrar
Kaplansbolet postgd /Se   Krigens försvunnet soldattorp Kalvhagskällan källa
Kyrkogården, Gamla plats /Se   Kronängen lht, kyrkvaktarboställe Kalvtomten inhägnad
[Meby] Saknas   Kvarntorp torp ? Kardborrs backen, se Karlsborgs backen Saknas
Skönsberg gd /Se   Kvarntorpet torp ?Kardsborrs grinden försvunnen grind
Skönsberg gd /Se   Kämpgummans riven stuga Karlborgs backen backe
Til by   Källstu kojan, se Källstugan Saknas Karlborgs backen backe
Til by   Källstugan försvunnen stuga Kasmyra kärr
Til by   Kärret lht Kattkärret kärr
Til by   Lillvettsta, se Vettsta, Lilla Saknas Kilängen äng
Til by   Lindan gård Kjusen åkermark
Til by /Se   Lindholms kojan nu försv. stuga Klapperåkersskiftet åker
Til gd /Se   Lugnet lht Klockarbordet åker
Til Saknas /Se   Lundbacka gd Klockare fjällen, se Klockartegen åker
Til by /Se   Malmen, se Hjälstamalm Saknas Klockarfallet åkerjord
Til by /Se   Mellangården gård i Enby Klockartegen lott
?Tuna by   Mellangården gård i Hjälsta by Klockartegen åker
Tuna by   Månskenet gård Klockarvreten åkerbit
Tuna by   Nalket försvunnen stuga Klockaråkrarna åkrar
Tuna by   Nedre byn Saknas Klåvåkern åker
Tuna by   Nedre Tuna utflyttade gårdar Knarrtäppan område
Tuna gd   Nergården gård i Brunsta Knarvtäppan el. Knarv(a)täppan område
Tuna by   Norrgården hemman Kohagarna förr ängsmark
Tuna by   Norrgården försvunnen gård Kohagen äldre namn på Sjöängsberget
Tuna by   Nyborg trädgårdsmästarens hus Kohagen del av ängsmark
Tuna by   Nyborg lht Kohagen hage
Tuna by   Nybygget torp Kohags hörnet åker
Tuna by   Nybygget lht Kohagsplogen åker
Tuna by   Nybygget försvunnen stuga Kohagsslätten åker
Tuna by   Nygärde ödegård Kohagsån gränså
?Tuna by   Nygärdet gård Kolbergs backe gärdesbacke
Tuna by   Olofsborg lht Korstegen åker
Tuna by /Se   Oppgården gd Korsvreten åker
Tuna gd   Oskarsborg lht Krokan åker
Tuna by   Per-Daniels gård Krokorna åker
Tuna by   Pläntbacka gård Kråkbacken höjd
Tuna by   Pläntbacka handelsbod Kråkbacksskiftet åker
Tuna gd   Prästgården Saknas Kulla skillnaden gräns
Tuna by   Rappens försvunnet soldattorp Kvarnbacken gärdesbacke
Tuna by   Ruffens eller Ruffkojan nu försv. stuga Kvarnbacken höjd
?Tuna by   Sjöängsberg torp Kvarnbacksåkrarna åkrar
Tuna by   Sked-Valléns, se Gamla Valléns stuga Kvarnberget berg
Tuna by   Skönsberg Saknas Kvarnberget del av berg
Tuna by /Se   Skönsberg, se Berget gård Kyrkbacken höjd
Tuna by   Skönsberg gd Kyrkbacken Saknas
Tuna by /Se   Slottet försvunnet torp Kyrkbacken (, Stora) åkerholme
Tuna by /Se   Smedjebacken, se Dalkarlsbo lht Kyrkbacken, Lilla åkerholme
Tuna by /Se   Smylone f.d. by Kyrkgärdet åkergärde
Tuna by /Se   Smylorna stugor Kyrkgärdet gärde
Tuna by /Se   Solbacka lht Kyrkhagen betesmark
Tunalund gästgivargård   Solhem lht Kyrkogården, Gamla Saknas
Tunalund gd /Se   Stens försvunnet soldattorp Kyrkvägen igenlagd väg
Tunalund gd /Se   Stensborg (torp) Kyrkängen åker
Tunalund gd /Se   Stensborg torp Kållandet åkerbit
?Vreta gd   Stora byn Saknas Käckens försvunnet soldattorp
Vreta hg   Stora Til, se Til Saknas Källbacken höjd
Vreta herrgård   Sundstan försvunnet torp Källdiket dike
?Vreta gd   Til by Källskiftet åker
?Vreta gd   Til frälsehmn Källstubacken backe
Vreta by   Til by Källstukällan källa
Vreta by   Til by Källtäppan, -orna åkerbitar
?Vreta hgd   Til, Stora, se Til Saknas Källåkern åker
Vreta gd   Tils stuga nu försv. soldattorp Käringhult el. Käringhult(s) backen terräng
Vreta gd   Tjeckersons stuga Käringhultet lokalitet
Vängsta by   Trädgårdstorpet torp Käringskiftet åker
Vängsta by   Trädgårdstorpet försvunnet torp Kölnbacken höjd
Vängsta by   Tullen försvunnet torp Kölnbacken, se Örbo backen bergbacke
Vängsta gd   Tuna (gårdar), by Labacken höjd
Vängsta by   Tuna by Likbacken backe
Vängsta gd   Tuna by Lilla Plogen förr åker, nu betesmark
Vängsta by /Se   Tuna by Lilleberg lht
Vättersta by   Tuna by Lillgärdet åkergärde
Vättersta by   Tunaborg, se Nybygget torp Lillskiftet åker
Vettersta by   Tuna Kil lht Lillängen förr äng, nu åker
Vettersta by   Tuna, Nedre gårdar Lillängen förr äng, nu åker
?Vättersta by   Tuna, Övre by Lillängen förr ängsmark
Vättersta by   Tunalund gård Lindholms täppan jordbit
Vettersta by   Tunalund gård, förr gästgivargård Lindåkrarna åkrar
Vettersta by   Tunalund, se Gästgivarns gd, förr gästgivargård Lisselängen förr ängsmark
?Vettersta by   Tuna stan kojor Lortkullen stenkulle
Vettesta by   Tuna stan Saknas Lortängen åker
?Vättersta by   Valkendorfs (kojan) nu försv. stuga Luffarbacken mindre vanligt namn på Hultbacken
Ör by   Vallmokojan, se Solhem försvunnen soldattorp Lundbacken, se Skarphagen resp. Tunalund åsrygg
Ör by   Vassens f.d. soldattorp Lundgärdet åker
Ör by   Vassens, Gamla Vassens, se Åkeri(et) f.d. soldattorp Lundvreten åker
Ör by   Vettesta by Långbacken åssträckning
Ör by   Vettsta by Långbacken, se Bastubacken backe
Ör by   Vettsta by Långbärsskiftet (?) åker
Ör by   Vettesta by Långholmen åkerholme
Ör by   Vettsta, Lilla Saknas Långskiftet åker
Ör by   Vret äng äng Långslättan stig
Ör by   Vreta gård Långslätten skogsmark
Ör by   Vreta gård Långåkern åker
Ör by   Vängsta by Långåkern åker
Ör by   Vängsta, Lilla, se Prästgården f.d. komministerbost. Långåkrarna åkrar
Ör by   Vängsta (Stora) gård Lögvreten åker
Ör by   Vängsta (Stora) gd Lösländsskiftet åker
Ör by   Västergården gård Löten el. Löthagen del av ängsmark
Ör by   Västergården, se Västertil gård Löten utjord
Ör gd   Västertil gård Lötvreten åker
Ör by /Se   Västertil gård Malins hål lokalitet
Ör by /Se   Åkeri(et) soldattorp Malmen höjdsträckning
Östersta gd   Ör by Maren sankt område
    Ör by Marklandet åker
    Östertil gård Marsdiket dike
    Öster Til, se Til, Stora Til eller Stora byn gård Mars diket dike
    Östersta rusthåll Mars källan källa
    Övre byn benämning på Övre Tuna Marskiftet åkerskifte
    Örbo kvarnkojan försvunnen stuga Marsängen åker
    Övre Tuna byplats Mellan backarna hagmark
      Mellangärdet gärde
      Mellangärdet gärde
      Mjölkrensskiftet åker
      Morfars kärr kärr
      Mossdiket dike
      Mossen åkerområde
      Mosskällan källa
      Mossåkern åker
      Mossåkers backen bergsbacke
      Myran kärr
      Myrbacken skogs och bergsparti
      Månskens backen backe
      Månskens täppan område
      Måsberget klippa
      Mö bron bro
      Mö diket annat namn på Mars diket
      Mörtensskiftet åker
      Nedre hagen, se Vettstahagen Saknas
      Norra gärdet gärde
      Norrgårds hagen hage
      Norrhagen hagmark
      Norrhags källan, se Norrkällan källa
      Norrhags skiftet åker
      Norrhags vägen väg
      Norrkällan, se Norrhags källan källa
      Norrängen förr ängsmark, nu åker
      Norrängen förr äng, nu åker
      Nyby dike(t) dike
      Nyby skillnaden gräns
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärds backarna gärdesbackar
      Nygärds kärret kärr
      Nygärdsdammen vattensamling
      Nyhagen hage
      Nyplogen åker
      Nyvreten odling
      Nyängen förr äng, nu åker
      Nyängen ängsdel av Brunsta ägor
      Ormbacken höjd
      Ormbacken betesbacke
      Ormkulls åkrarna åkrar
      Ormkullsskiftet åker
      Oxhagen hage
      Oxhags grinden borttagen grind
      Pers-Ers svag åker
      Plogarna åkrar
      Plogen lht
      Plogen åker
      Plogen, Lilla åker
      Pläntbacken höjd
      Prästgårds hagen hage
      Prästgårds utjorden prästgård
      Prästgårdskällan källa
      Reddaskinnsbacken backe
      Ringröret råmärke
      Ruddammen damm
      Ruffgrind nu försv. grind
      Ryttar åkern åker
      Rökombacken backe
      Rönn grind försvunnen grind
      Rönngrinds backen backe
      Rönngrinds smedjan smedja
      Röråkrarna åkrar
      Schaktbacken höjd
      Sibirien åker
      Sjudarskiftet åker
      Sjö viken, se Hjälsta vik vik
      Sjöhagen ängsmark
      Sjöhagen ängsmark
      Sjöhags berget berg
      Sjötegarna åkrar
      Sjövreten åkerområde
      Sjövägen väg
      Sjöängen del av äga
      Sjöängen åker
      Sjöängen äng
      Sjöängen Saknas
      Sjöängsberget berg
      Sjöängsberget berg
      Skarpan, Tuna gärde
      Skarpfåle slät åker
      Skaphagen, Tuna gärde
      Skaphagen åsrygg
      Skaphagen höjd
      Skarphagsbacken del av höjd
      Skarphålet åker
      Skapvreten åker
      Skarpvreten åker
      Skarpvreten åker
      Skattbacken Saknas
      Skepparen åker
      Skomakar vreten vret
      Skomakarbacken bergbacke
      Skottbacken backe
      Skottbacks grinden grind
      Skrällinge skog Saknas
      Skuru källa källa
      Skvalbron bro
      Skönsbergsbacken backe
      Slåtterhagarna, se Djupängen förr ängsmark
      Slätten åker
      Smalskiftet del av Hagvreten
      Smalskiftet del av Sjövreten
      Smalåkers skiftet åker
      Smedgrinden eller Smedens grind grind
      Smedsvreten åker
      Smed(s)åkrarna åkrar
      Smibacken backe
      Smibacken backe
      Smibacken bergbacke
      Smideskiftet, se Smed(s)åkrarna gärde
      Smyl källan källa
      Smylvreten åker
      Småhagen, - arna hage
      Småhags vretarna odlingar
      Soldat biten åkerbit
      Soldatkällan källa
      Soldattäppan el. Soldattäpporna odlingar
      Spjällen åker
      Spjällen åkrar
      Såjällen eller Spjälltegarna åkrar
      Spjället åker
      Spjällskiftet åker
      Spjälltegarna åkrar
      Sprundåkrarna åkrar
      Staby kjus åkermark
      Staby täppan åker, förr äng
      Stenbro ängen åkermark, förr äng
      Stenbron annat namn för Tunalunds bron
      Stenspjällen åkrar
      Stolp källan källa
      Stolp täppan åkerbit
      Stolp vreten odling
      Stolpskiftet åker
      Stolptäpps källan källa
      Storbacken höjd
      Stordiket dike
      Storgärdet gärde
      Storhagsberget bergsknalle
      Storskiftet del av Hagvreten
      Storskiftet del av Sjövreten
      Stortegen åker
      Storvreten åker
      Storåkrarna åkergärdet
      Storängen förr ängsmark
      Storängen förr ängsmark
      Storängen förr äng, nu åker
      Sundsta berget berg
      Sundsta skiftet åker
      Sundstan skogsparti
      Svanberget holme
      Svenstensvreten åker
      Svinpinan ängsmark
      Södra gärdet gärde
      Sörgården försvunnen gård
      Tallbacken höjd
      Tallbacken höjd
      Tallholmen höjd
      Tapptegarna åkrar
      Til åkrarna åkrar
      Tilbo backen höjd
      Tilbomar äng
      Tilbo maren del av mar
      Tilbo maren del av mar
      Tilbo skifte(t) åker
      Tilbo skillnaden gräns
      Tilbo skog skog
      Tilbo skog skogsmark
      Tils träsk Saknas
      Tjusen, Tjusarna, se Kjusen, Staby kjus åkrar
      Tomtbacksåkrarna åkrar
      Torp(ar)ängen förr äng, nu åker
      Trekanten åker
      Trindba(c)ks skiftet åker
      Trädgårdsbacken kulle
      Trädgårdsbacken höjd
      Trälhems backen höjd
      Trögdsbodike dike
      Trögdbo diket dike
      Trögds diket, se Trögdbo diket Saknas
      Tunakil skog
      Tuna malm(en) trakt
      Tuna skarpan gärde
      Tuna skarphagen, se Tuna skarpan gärde
      Tunalund, se Skarphagen resp. Lundbacken åsrygg
      Tunalunds bron bro
      Tunalunds skvalbron bro
      Tunalunds ån dike
      Tunaskog skog
      Tysk källan källa
      Tyskarna åker
      Tyskbacken höjd
      Tyskskiftet åkerskifte
      Tyskvreten åker
      Tägärdet gärde
      Täåkrarna åkrar
      Utjordshagen utjord
      Valgan ängsmark
      Valgan äng
      Vallmos gummas täppa buskbevuxen jordbit
      Varggropen grop
      Varghålet lokalitet
      Vargslängan lokalitet
      Verktegarna åker
      Verkängen förr äng, nu åker
      Vettsta utjord utjord
      Vettstahagen bergig betesmark
      Vettsta äng äng
      Viken, se Hjälsta vik Saknas
      Vinarna åkrar
      Vindbrunn brunn
      Visthus källan källa
      Visthus källan källa
      Visthusbacken backe
      Visthuset åkermark
      Visthuset åkermark
      Vreta fallet åker
      Vreta flaten åker
      Vreta ladan försvunnen lada
      Vreta skillnaden rågång
      Vretarna odlingar
      Vretarna odlingar
      Väglångarna åker
      Vällingebacken höjdparti
      Vällingen åkerområde
      Vällings källan källa
      Vängsta hagen betesmark
      Vängsta plogen lht
      Vängstakällan källa
      Västerbergs åkrarna åkrar
      Västertilshagen skog
      Västertils mossdike dike
      Älgbacken, se Ölberget Saknas
      Älgberget, se Ölberget berg
      Älgbergsskiftet åker
      Ängen, se Sjöängen Saknas
      Ängsplöjan åker
      Ängsvägen väg
      Ödeshagen, se Öshagen Saknas
      Ödeshagsplogarna åkrar
      Ölberget berg
      Ölberget berg
      Ölbergs backen, se Ölberget berg
      Ör backen backe
      Ör dike(t) dike
      Ör grind grind, nu försvunnen
      Örberget, se Ölberget berg
      Örbo backen, se Kölnbacken bergbacke
      Örbo diket, se Ör diket Saknas
      Öshagen förr hage, nu åker
      Östmans berg skogsbacke
      Östmans berg berg
      Övre hagen, se Vettstahagen Saknas
      Övre Spjällen, se Spjället åker

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.