ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holms socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 227 st Naturnamn: 48 st Bebyggelsenamn: 39 st Naturnamn: 21 st
Aggaholm (Agaholm), se Holm sn Ambjörn terräng Holm sn Aludden udde
Aggoholm sn /Se Dalkarlsbacken backe Holm socken Dalkarlsbacken backe
Aggoholm, Agoholm, se Holm sn Dröghamn terräng m. hus Holms lössen inbyggarbeteckning Fittja sjö del av Mälaren
Holm sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Holms munkarna inbyggarbeteckning Gymninge bergen berg
Holm sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Holms munkarna inbyggarbeteckning Hellkanna, se Hällkannan berg
Holm sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Holms munkarna inbyggarbeteckning Hällkannan berg
Holm sn /Se Fittia Siön, se Lårstaviken vik Holms munkarna inbyggarbeteckning Kvarn(backen), Kvarnberget kulle
Holm sn Fittja sjö del av Lårstaviken Holms och Teda mössen inbyggarbeteckning Kvarnmossen fiskvatten
Holm sn Fittja sjö del av Lårstaviken Ambjörn t Lampansborg bergsrygg
Holm sn Fittja sjö del av Mälaren /Se Dröghamn torp Lampansborg bergsrygg
Holm sn Fittiavijken, se Lårstaviken vik Fiskarstorp t. Lampansborg, se Hällkannan berg
Holm sn Gorran fjärd Grindtorpet t Landholmen landfast holme
Holm sn Gorran vik Gröndal t Lårstaviken vik
Holm sn GåranFierden, se Gorran vik Gymninge lht Norrholmarne holmar
Holm sn Gorran fjärd /Se Gymminge Saknas Skäret holme
Holm sn Gorran vik Holms gård gd Stenholmen ö
Holm sn Gorran fjärd /Se Hällkannan rivet t. Säbyviken vik
Holm sn Gorran vik /Se Kontrabacken förr t. Tursboholmen holme
Holm sn Gåran fjärd Lugnet förr s Tursboviken vik
Holm sn Hesle Siön, se Lårstaviken vik Lurbacka förr t. Viks sjö del av Mälaren
Holm [Holmbo] sn sn Hällkannan terräng Lurbo, se Holms gård förr ställe Ölstaholmen, se Tursboholmen Saknas
Holm sn Kontrabacken backe Mesattsund förr gd  
Holm sn Kvarnbacken backe Meshattsund Saknas  
Holm sn Landholmarna halvöar Mosunda förr by  
Holm sn Lugnet terräng Nybygget torp  
?Holm sn Lårstaviken vik Ormbo lht  
Holm sn Lårstaviken vik Ormbo rivet t.  
Holm sn Lårstaviken vik Sjö säteri  
Holm sn Lårstaviken vik Sjö fideikom.  
Holm sn Lårstaviken vik Skogshagen t.  
Holm sn Lårstaviken vik Sundet se Mesattsund Saknas  
?Holm sn Lårstaviken vik Säby allmänt frälse  
Holm sn Lårstaviken vik Säbyplog t  
?Holm sn Lårstaviken vik Tuna förr gd  
Holm sn Lårstaviken vik Tureberg förr t  
Holm sn Mehattsundh, se Lårstaviken vik Tursbo bebyggelse  
Holm sn Mesattesund sund /Se Vallby förr gd  
Holm sn Modhattsund, se Mesattesund sund /Se Våtviken förr st  
Holm sn Norrholmen, Lilla holme Ölsta förr gd  
Holm sn Norrholmen, Stora holme    
Holm sn Ormbo terräng m. hus    
Holm sn Stenholmen holme    
Holm sn Sundtorp f.d. torp    
Holm sn /Se Säbyholmen udde    
Holm sn Tursboviken vik    
Holm sn Vallbybacke backe    
Holm sn /Se *Westra landith åkrar    
Holm sn Ängstorpet f.d. torp    
Holm sn      
Holm sn      
?Holm sn      
Holm sn /Se      
Holm sn /Se      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn /Se      
Holm sn      
Holm sn      
Holm sn /Se      
Holm sn /Se      
Holm sn /Se      
Holm sn /Se      
Holm sn /Se      
Holm sn /Se      
Holm sn /Se      
Holm sn /Se      
Holms kyrka Saknas /Se      
Holmbo, se Holm sn      
Holmbo, se Holms sn sokn      
Aggoholm, se Holm sn      
Holmbo, se Holm sn      
Gunnungi Saknas      
Gymminge gård      
Gymminge gård      
Gymminge gård      
?Gymminge gård      
Gymminge by      
Gymminge gd      
Gymminge gd      
Gymminge gd      
Gymminge gd      
?Gymminge gård      
Gymminge by      
Gymminge gd      
Gymminge gård      
Gymminge gd      
Gymminge gård      
?Gymminge gd      
Gymminge gård      
?Gymminge gd      
Gymminge gd      
Gymminge gd /Se      
Gymminge lht /Se      
Gymminge lht /Se      
Göminge, se Gymminge gd      
Mesattsund gd      
Mesattsund gård      
Mesattsund gd /Se      
Mettsattsund Saknas      
Mesattsund gd      
Mysattesund Saknas      
Mesattsund gd      
Mesattsund gd      
Mesattsund gd      
Mesattsund, nuv. Sund gd /Se      
Mettsattsund, se Mesattesund, nuv. Sund gd /Se      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda lägenheter      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda by      
Mosunda lht:er /Se      
Mosunda by /Se      
Mosunda lg:er /Se      
Sjö hg      
Sjö herrgård      
Sjö hg      
Sjö hg /Se      
Sjö slott      
Sjö g      
Sjö fideikommissegendom      
Sjö herrg.      
Sjö gd      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö g      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö hgd      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö hg      
Sjö hg /Se      
Sjö Saknas /Se      
Sjö hg /Se      
Sjö hg /Se      
Sjöö gods /Se      
Sjö herrgård /Se      
Sjö hgd /Se      
Sundby gård      
?Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby gd      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
?Säby by      
Säby hg      
Tuna gård      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna gd      
Tuna gd      
?Tuna gd      
Tuna by      
?Tuna lht      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna by      
Tuna by      
?Tuna gd      
Tuna Saknas      
?Tuna gd      
?Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna g      
Tuna förr gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gård /Se      
Tuna f.d. by /Se      
Vallby by el. gd      
?Vallby by      
?Vallby gd      
Vallby gd      
Vallby gård /Se      
Vallby Saknas /Se      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
?Ölsta by      
Ölsta lägenhet      
?Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by?      
Ölsta by      
Ölsta by      
?Ölsta by      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.