ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kulla socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 169 st Naturnamn: 20 st Bebyggelsenamn: 40 st Naturnamn: 10 st
Bondakulla, se Kulla sn Arnöfjärden fjärd Kulla sn Annelund skog
Kulla sn Arnöö Fierden, se Oxen fjärd Kulla socken Fänsängen utjord
Kulla sn Arnöö Fiälen, se Oxen sund Kulla sn Gåsholmen udde
Kulla sn Bellsunda Wijken, se Bälsundaviken vik Kulla kapell babtistkapell Lundersta plog skog
Kulla sn Bälsundaviken vik Kullarna inbyggarbeteckning Mysinge källa trefaldighetskälla
Kulla sn /Se Dumdals dike dike Kulla klippare inbyggarbetecknig Månskär ö
Kulla sn Ekholmssund uppgrundat sund /Se Kulla klippare inbyggarbeteckning Oxen fjärd
Kulla sn Fänsberga terräng m. hus Brunna by Rävstaholmen udde
Kulla sn Gorran fjärd /Se Brunna Saknas Skogshagen koja
Kulla sn Gorran del av Mälaren /Se Friberg hgd Stjärnholmsbäcken dike
Kulla sn Gullkulla kulle Friberg säteri /Se  
Kulla sn Gåran fjärd Fänsberga förr gd  
Kulla sn Kusbacken backe Fänsgärde utj.  
Kulla sn Månskär halvö Gryta by  
Kulla sn Oxen fjärd Gryta Saknas  
Kulla sn Oxen sund Gullkulla förr s.  
Kulla sn Oxen sund Hvalsta se Valsta Saknas  
Kulla sn Oxen fjärd /Se Hållmyra by  
Kulla sn Oxen del av Mälaren /Se Hålmyra gd  
Kulla sn Rävsta holme f.d. holme? Kelltorp (Kjelltorp) gd?  
Kulla sn   Källtorp Saknas  
Kulla sn   Lundersta Saknas  
Kulla sn   Mysinge by  
Kulla sn   Mysinge sn  
Kulla sn   Mysinge Saknas  
Bondakulla (nu Kulla) sn   Nyby by  
Kulla sn   Nyby sn  
Kulla sn   Nybylöt jordlht  
Kulla sn   Rävsta Saknas  
Kulla sn   Rävsta Saknas  
Kulla sn   Rävsta komm.bost.  
Kulla sn   Stjärnholm hgd  
Kulla sn   Stjärnholm Saknas  
Kulla sn   Valsta by  
Kulla sn /Se   Valsta Saknas  
Kulla sn   Valsta Saknas  
Kulla sn   Vifärna by  
Kulla sn /Se   Vifärna Saknas  
Kulla sn /Se   Vreta by  
Kulla sn /Se   Vreta Saknas  
Kulla sn /Se      
Kulla sn /Se      
Kulla sn /Se      
Bonde-Kulla, se Kulla sn /Se      
Kulla löss inbyggarbetecknig /Se      
Brunna by /Se      
Ekeby Saknas      
*Feenswreta Saknas      
Friberg Saknas /Se      
Friberg förr säteri, nu trädgård /Se      
Fänsberga g      
Fänsberga lg      
Fänsberga gd      
Fänsberga by /Se      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by      
Gryta by /Se      
Gryta by /Se      
Gryta by /Se      
Gryta by /Se      
Gryta by /Se      
Gryta Saknas /Se      
Hvalaste, se Hvalsta gård      
Hvalaste, se Valsta (Hvalsta) gård      
?Hålmyra by      
Hålmyra by      
Hållmyra by      
Hållmyra by      
Hållmyra by      
Hållmyra by /Se      
Hållmyra by /Se      
?Kulla by      
?Lundersta gård      
Lundersta gd      
Lunderstad g      
Lundersta gd      
Lundersta g      
Lundersta gd      
Lundersta gd      
Lundersta gd      
Lundersta g      
Mysinge gård      
Mysinge gård      
Mysinge gård      
Mysinge lht      
Mysinge gård      
Mysinge gd      
Mysinge gd      
Mysinge gd      
Mysinge gd      
Mysinge lht /Se      
Mysinge g      
Mysinge gd /Se      
Mysinge Saknas /Se      
Mysinge lht /Se      
Mysinge gd /Se      
Mysinge gd /Se      
Mysinge by /Se      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by /Se      
Nyby förr rättaredöme      
Nyby rättaredöme del av sn      
Nyby rättaredöme f. rd      
Räfsta by      
Rävsta by      
Rävsta rättaredöme f. rd      
?Rävsta by      
Rävsta kaplansboställe /Se      
Rävsta by      
Stjärnholm by      
Stjärnholm by      
Stjärnholm by      
Stjernholm by      
Stjärnholm gd      
?Stjärnholm by      
Stjärnholm gd      
Stjärnholm hg      
Stjärnholm by      
Stjärnholm gd      
Stjärnholm gd /Se      
?Stjärnholm by      
Valsta gård      
Valsta gård      
Valstad gård      
Valsta gd      
Valsta (Hvalsta) gård      
Vifärna by /Se      
?Vifärna by      
Vifärna by      
?Vifärna by      
?Vifärna by      
Vifärna by      
Vifärna by      
Vifärna gård      
Vifärna by      
Vifärna by      
Vifärna by      
Vifärna by /Se      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
?Vreta by      
?Vreta by      
Vreta by      
?Vreta gd      
Vreta by      
Vreta by      
?Vreta gd      
?Vreta gd      
Vreta by      
?Vreta Saknas      
Vreta hg      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.