ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skoklosters socken : Håbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 387 st Naturnamn: 114 st Bebyggelsenamn: 123 st Naturnamn: 93 st
Sko socken (Skokloster) socken Arnehuvud, se Arnöhuvud udde /Se Kjellman-Göransson personamn Nummerföreckning förteckning
[Skogbolandh], se Skokloster Saknas Arnehuvud, se Arnöhuvud udde /Se Skokloster sn Nummerföreckning förteckning
Sko, se Skokloster sn Arnehuvud, se Arnöhuvud udde /Se Sko fargaltarna inbyggarbeteckning Aludden udde
Sko Saknas Arnöhuvud halvö Sko färrarne inbyggarbeteckning /Se Apalle källa källa
Skokloster sn Bagarbolandet terräng Sko svin inbyggarbeteckning Arnöhus udden udde
Skokloster sn Bagarbovik vik Sko svin inbyggarbeteckning Arnöhuvud udde
Skokloster sn /Se Blomsterbacken backe Sko svin inbyggarbeteckning Arnöhuvud halvö
Skokloster sn Blåbodabergen terräng Sko svinen inbyggarbeteckning Aspbacken hage
Skokloster sn Brunnstorp terräng Sko svin inbyggarbeteckning Asphagen förr hage
Skokloster sn Bryggbacken backe Sko svinen inbyggarbeteckning Backhagen hage
Skokloster sn Dampebovik vik Skobo inbyggarbeteckning Bagarbobergen berg
Skokloster sn Djupviken vik akern inbyggarbeteckning Bagarbovik vik
Skokloster sn *Ekolenfjärden fjärd bengtsboarna inbyggarbeteckning Bengtsboäng äng
Skokloster sn /Se Ekoln del av Mälaren blåboarn inbyggarbeteckning Blomsterbacken höjd
Skokloster sn Ekoln sjö bultarn inbyggarbeteckning Blåbobergen berg
Skokloster sn Ekoln fjärd groparn inbyggarbeteckning Blåbokärr kärr
Skokloster sn Ekoln vik hatarn inbyggarbeteckning Dammshagen förr hage
Sko (nu Skokloster) sn Ekoln sjö piparn inbyggarbeteckning Dampebovik vik
Skokloster sn Ekoln vik tegeltorparn inbyggarbeteckning Djupviken vik
Skokloster sn Ekoln del av Mälaren /Se torparen inbyggarbeteckning Ekhamnsholmen holme
Skokloster sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Aken lht Ekoln vik
Skokloster sn Flasta mur, se Flasta kyrka murlämning Apalle by Enbärsudd udde
Skokloster sn Gorran fjärd Bagarbo hemman Fjällen åker
Skokloster (Skogboland) sn Gorran vik Bengsboda hemman Fjällen gärde
Skokloster (Skogboland) sn Gorran fjärd /Se Berga by Flastagärde gärde
Skokloster sn Gorran vik Björklund lht Flasta kyrka ruiner
Skokloster sn Gorran fjärd /Se Blomstugan lht Gorran fjärd
Sko Saknas Gorran fjärd /Se Blåboda hemman Gorran fjärd
Skokloster sn Gorran del av Mälaren /Se Botorp lht Greskaudd udde
Skokloster sn Granhagen terräng Brahem skolhus Grindstubacken förr landsvägsbacke
Skokloster sn /Se Gräskarsvik vik Brunnstorp torp Grottekärret kärr
Skokloster sn /Se Grötberget berg /Se Bultarbo torp Haga jordbit
Skokloster sn /Se *Gyslategh Saknas Bultarbo t. Hamkullsbacken landsvägsbacke
Skokloster sn /Se *Gyslategh Saknas /Se Dalsängen lht Hammarbytorpsdammen damm
Skokloster sn och slott /Se Gåran, se Arnehuvud fjärd /Se Dammen t. Hatholmen holme
Skokloster sn /Se Gåran Fierden, se Gorran vik Dammtorp torp Håberget berg
Skokloster sn /Se Hammaren terräng Dampeboda hemman Håbergs källa källa
Sko(kloster) sn /Se Hasselbacken backe Eriksberg lht Håbergsslott fornborg
Skokloster sn /Se Hasselbacken terräng Flankeboda, se Uggelbo hemman Hällmark udde
Skokloster sn /Se Hatholmen udde Flankenboda eller Uggelbo, se 1 Uggelbo Saknas Jättenstuberget berg
Skokloster kloster, slott och sn /Se Hatholmen halvö Flasta by Jättenstuberget berg
Skokloster sn /Se Hatholmen holme Fristad kyrkoherdebost. Kalvhagen höjd
Sko (Skoklosters äldsta namn) sn /Se Håberget berg /Se Fristad kyrkoherdebost. Kasängen äng
skobsherethi (= Skocken) Saknas /Se Håberget berg /Se Fyrtiosjuan förr soldatstuga Klockarhagen hage
Skoklosters kyrka Saknas /Se Håfberget, se Håberget berg /Se Fäste kyrkoherdebost. Klosterfjärden fjärd
Sko, se Skokloster kloster och slott Håberget triangelpunkt Grekekarlstorp, se Greskars t. Kockvreten hage
Apalle by Hällmark terräng Greskars t. Korsudden udde
Apalle by Hästbacken backe Greskars t. Kråkbacken höjd
Apalle by Hätteholm, se Hatholmen halvö Grindstugan förr stuga Kvarnbacken förr landsvägsbacke
Apalle by Hätteholmen, se Hatholmen udde Grindtorp lht Kyrkberget höjd
Apalle by /Se Jättenstuberget berg /Se Gropen t. Laxens sten sten
Apalle gd /Se Jättenstuberget berg Grundal lht Lillåkersholmen udde
Apalle by /Se Kohagen skogsmark Hagtorp lht Ljusbergsbacken höjd
Bagarbo g Kvarnlöts borg broglämning /Se Hammarby hemman Lugnet slott ruiner
Bagarbo gd Kvarnlöts slott, se Kvarnlöts borg borglämning /Se Hammarbytorp hemman Lugneån å
Bagarbo, se Arnehuvud hmn *Kvarnudden udde Hatet t. Lurbacka backe
Bagarbo förr säteri, nu gd /Se Kyrkberget berg /Se Hummeldal t. Lårstaviken vik
Bagarbo gd /Se Lillåkersholmen holme /Se Håberget t. Maden kärr
Bengtsboda Saknas /Se Lilllåkersholmen udde Hästhagen bs. Malmbacken backe
Berga gård Ljusberget, se Ljusbergsbacken höjd /Se Kaddala hemman Mattesten sten
Berga gård Lugneborgen fornborg /Se Karl-Anders lht Mälaren sjö
?Berga by Lårsta viken vik Klockaregården klockarbost. Nobis källa källa
Bergs hmn Mälbäcken bäck Klockartorp lht Nobis täppa åker
Berga g Nobis terräng Kohagen lht Norsholmen holme
Berga Saknas /Se Norsholmen f.d. ö, num. halvö Kolkojan stuga Nyhagen hage
Blåboda g Norsholmen, se Notholmen udde Kvarnlöt, se Stora Lugnet hemman Oxen fjärd
Brahem skola /Se Norsholmen halvö Kvarnstugan stuga Piparbokärr kärr
*Busabergh Saknas Norsholmen holme Kvarntorp, se Österkvarn hemman Plåtviken vik
Dampeboda g Notholmen udde Kvarntorp, se Österkvarn Saknas Reveludden udde
Flasta by Notholmen, se Norsholmen halvö Källbo skogvaktarebost. Rydjan åker
Flasta by Oxen, se Arnehuvud fjärd /Se Lillåker lht Rydjan äng
Flasta by /Se Oxen sund Linda by Räfsan åker
Flasta by Oxen del av Mälaren /Se Linds lht Sandabacken förr landsvägsbacke
Flasta by Plåtbacken backe /Se Lugnet, Lilla lht Sanda holmen udde
Flasta by Prästskogen, Gamla skog Lugnet, Stora hemman Sandshagen hage
Flasta by /Se Reveludden udde Lundal jtp Simons puss vattensamling
Flasta by /Se Rydjan ägomark Lurkoja förr stuga Sjusta backhage hage
Flasta by /Se Rydjan ägomark Långlöt hemman Skofjärden fjärd
Flasta lht /Se Råberget berg /Se Löten bs. Sköns källa källa
Fristad(?) Saknas Saltstenar stenar /Se Lövhagen lht Stavsund sund
Frista Saknas /Se Sandaholmen udde Millangården förr gård Stavsundsholmen holme
Fäste Saknas /Se Sjusta hög Saknas /Se Myrby by Stenhuggaräng äng
Gropen torp /Se Sjusta hög kulle Mälbäck t. Storsand grund
Gröna skog, se Skogbolandet Saknas /Se Sjusta udde udde Nedergården gård Storvreten hage
Hammarby gård Sjusta udde udde /Se Nedergården förr gård Svartan vik
?Hammarby gård Sjöängen sänkning /Se Nobis t. Sånkabacken landsvägsbacke
Hammarby g Sko halvö /Se Nybygget lht Sånkaskaten holme
Hammarby Saknas /Se Skobolandet halvö /Se Nydal lht Säby holmen udde
Jättenstuberget berg /Se Skofjärden del av Mälaren Nygård lht Sätravreten vret
Kaddala g Skofjärden fjärd /Se Nytorp bs. Söderskogen skog
Kaddala gd /Se Skofjärden fjärd Nöden jtp Tjuvberget berg
Kaddala gd /Se Skoklösterfierden, se Skofjärden del av Mälaren Oppgården förr gård Tjuvbergsviken vik
Kaddala gd /Se Skräddarbo terräng Orrtorp lht Österkvarnsudden udde
Qvarnlöt by Stavsund sund Piparbo hemman  
Kvarnlöt gd /Se Stavsund sund Plommontorp hemman  
Kvarnlöt by /Se Stavsund sund /Se Plommontorp Saknas  
Kvarnlöt gd /Se Stavsund sund /Se Prästgården kyrkoherdebost.  
Linda g Stavsundsskogen skogsmark Regle eller Plommontorp, se 1 Plommontorp Saknas  
Lugnet el. Kvarnlöt gd /Se Storbacken backe /Se Råberga by  
Lugnet, se Kvarnlöt gd /Se Storhagskällan källa /Se Salsta by  
Myrby gård Storhagsängen äng /Se Salsta Saknas  
Myrby by Storsand strandområde Sanda by  
?Myrby gd /Se *Suderskog skog Sandtorp jtp  
Myrby lg /Se Sunde, se Stavsund sund Sjusta by  
Myrby Saknas /Se Svartan vik Skoklosters gård säteri  
Myrby soldattorp /Se Sånkaholmen holme /Se Skokloster Saknas  
Piparbo g Sånkaskaten ö Skönlund lht  
[Pukaboda] Saknas Säbyholmen udde Skönses =Skönlund lht  
Råberga g Sättravreten terräng Smedens lht  
Råberga Saknas /Se Söderskogen skog Stavsund lht  
Råberga gd /Se Tyberget berg Stenhuggartorp lht  
Salsta by Tybergsviken vik Sånka lht  
Salsta by Uggelborydjan ägomark Säby by  
Salsta by /Se Uggelborydjan ägomark Sätra förr t.  
Sanda g   Tegeltorp lht  
Sanda gd   Uggelbo hemman  
Sanda Saknas /Se   Uggelbo Saknas  
Sanda by /Se   Uppgården gård  
*Sankt Anna kor Saknas   Vålsta by  
Sjusta by   Vålsta Saknas  
Sjusta by   Väderkvarnsbacken lht  
Sjusta gd:ar   Österkvarn hemman  
Sjusta by   Österkvarn Saknas  
Sjusta by /Se      
Sjusta by /Se      
Sjusta Saknas /Se      
Sjusta by /Se      
Sjusta by /Se      
Sjusta gd /Se      
Skogbolandet, se Skokloster Saknas /Se      
Skogs slott, se Skosklosters gård Saknas /Se      
Skokloster kl., sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster kloster, slott      
Sko kloster f. kloster      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster fideikommiss o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster sl      
Skokloster fideikommiss o. sn      
Skokloster fideikommiss o. sn      
Skokloster fideikommiss o. sn      
Sko kloster f. kloster, nu slott      
Skokloster fideikommiss o. sn      
Skokloster fideikommiss o sn      
Skokloster fideikommiss o. sn      
Skokloster fideikommiss o sn      
Skokloster fideikommiss o. sn      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Sko medeltida kloster /Se      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster medeltida cisterciensernunnekloster      
Skoklostrer medeltida cisterciensernunnekloster      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommiss, förr nunnekloster      
Sko kloster f. kloster      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster f. kloster, nu slott      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommiss (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommissegendom (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommissegendom (medeltida nunnekloster)      
Skokloster fideikommissegendom (medeltida nunnekloster)      
Sko förr kloster      
Sko kloster f. kloster      
Sko kloster f. kloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster slott      
Sko förr kloster      
Sko (numera Skokloster) förr kloster, nu slott      
Sko förr kloster      
Sko, numera Skokloster förr kloster, nu hgd      
Sko kloster medeltida kloster      
Sko kloster medeltida kloster      
Skokloster förr kloster, sed. slott      
Skokloster kloster, slott      
Sko kloster f. kloster      
Sko förr kloster      
Sko förr kloster      
Sko kloster medeltida kl.      
Sko förr kloster      
Skokloster f.d. kloster      
Sko förr kloster      
Skokloster kloster, slott o. sn      
Sko kloster förr kloster      
Sko kloster förr kloster      
Skokloster fd. kl., gd, sn      
Sko kloster Saknas      
Sko kloster förr kloster      
Sko f.d. kl.      
Sko kloster förr kloster      
Sko f.d. kl.      
Sko kl.      
Skokloster f. kloster      
Sko kloster förr kloster      
Skokloster f.d. kl., sn      
Sko kloster förr kloster      
Sko nunnekloster      
Sko nunnekloster      
Skokloster slott, sn (u. medelt. kloster)      
Skokloster slott, socken      
Skokloster slott, sn      
Skokloster förr kloster, numera fideikommiss      
Sko kloster f.d. kloster      
Skokloster slott, socken      
Skokloster slott, socken      
Skokloster slott, socken      
Skokloster (u. medelt.) kloster      
Skokloster kloster      
Skokloster kloster      
Sko kloster förr kloster      
Skokloster fideikommiss, sn      
Sko förr kloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster f. kloster, nu hg      
Sko kloster f.d. kloster      
Skokloster kloster      
Skokloster förr kloster, nu hgd      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster f. kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster f. kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster      
förr kloster, nu slott f. kloster      
Skokloster f. kloster      
Skokloster f. kloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster gd (förr kloster)      
Skokloster Saknas      
Sko(kloster) förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster f. kloster      
Sko kloster förr kloster      
Sko kloster medeltida kloster      
Sko kloster förr kloster      
Sko kloster förr kloster      
*Skogh medeltida nunnekloster      
Skokloster förr kloster, nu slott /Se      
Skokloster sl.      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster Saknas      
Skokloster f. kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster      
Skokloster förr kloster      
?Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu hgd      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Sko kloster förr kloster, nu slott      
Sko kloster      
Sko (numera Skokloster) förr kloster, nu slott      
Skokloster under medeltiden kloster, nu slott      
Sko kloster Saknas      
Skokloster medeltida cistercienserkloster      
Skokloster fideik.      
Skokloster förr kloster, nu hgd      
Sko kloster f.d. kl.      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Sko kloster kloster      
Sko kloster kloster      
Sko kl., f.d.      
»Skog» medeltida kloster      
Skokloster kyrkoh.-bost., fideik., sn, förr kloster      
Skokloster Saknas      
Skokloster kyrkoh.bost., fideik., sn, fordom kloster      
Skokloster Saknas      
Skokloster Saknas      
Skokloster f. kl.      
Skokloster kyrkoh.-bost., fideik., sn, förr kloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster slott o. sn      
Skokloster kyrkoh.boställe, fideik., sn, förr kloster      
Skokloster kloster      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster kyrkoh.bost., fideik., sn, fordom kloster      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu slott o. sn      
(Sko)kloster förr kloster, nu hgd      
Skokloster förr kloster      
Skoskloster kyrkoh.bost., fideik., sn, fordom kloster      
Skokloster Saknas      
Skokloster kyrkoh.bost., fideik., sn, fordom kloster      
Skokloster medeltida kloster, numera fideikommiss.      
Sko kloster f. kloster, nu slott      
Slokloster kyrkoh. bost., fideik., sn, förr kloster      
Skokloster f. kloster, nu slott      
Skokloster kyrkoh.bost., fideik., sn, fordom kloster      
Skokloster f. kloster, nu slott      
Skokloster fideikommiss (under medeltiden kloster)      
Skokloster förr kloster      
Sko kloster förr nunnekloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster förr kloster      
Skokloster f. kloster      
Sko kloster förr kloster      
Skokloster slott /Se      
Sko kloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster, nu hg      
Sko kloster f. kloster      
Sko(g)kloster kloster      
Skokloster förr kloster, nu hgd      
Sko kloster f. kloster, nu slott      
Skokloster sl.      
Skokloster förr kloster      
Sko kloster förr kloster      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster slott      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Skokloster förr kloster      
Skokloster förr kloster, nu slott      
Sko kloster förr kloster      
Sko kloster f. kloster      
Sko kloster förr kloster      
Skokloster f. kloster      
Skokloster slott      
Skokloster sl.      
Skokloster slott      
Skokloster slott      
Sko Kloster f. kloster, nu slott      
Skokloster slott /Se      
Skokloster fideikommiss. /Se      
Skokloster Saknas /Se      
Skokloster slott o. sn /Se      
Sko, nu Skokloster förr kloster, nu hgd /Se      
Skokloster slott /Se      
Skog el. Skokloster slott /Se      
Skokloster el. Skog slott /Se      
Skoklosters rättaredöme gods /Se      
[Skomakareboda] Saknas      
Stavsund förr krog /Se      
Stavsund gd /Se      
Stavsund lht /Se      
Stavsund lg:er /Se      
Stavsund lht:er /Se      
Säby gård      
Säby g      
Säby Saknas /Se      
Säby by /Se      
Säby gd /Se      
Trädgårdstorp Saknas /Se      
Vålsta gård      
Vålsta gård      
Vålsta g      
Vårdsta, se Vålsta by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.