ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nysätra socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 253 st Naturnamn: 248 st Bebyggelsenamn: 597 st Naturnamn: 700 st
Nysätra sn Akademibacken backe Nysätra sn Abrahams byxor åkerbit
Nysätra sn Albäck, Stora terräng Nysätra sn Aftonvards backen hagbacke
Nysätra sn Albäck, Stora terräng Nysätra sn Aftonvards skiftet gärde
Nysätra sn Alkärret kärr Nysätra sn Akademibacken åkerholme
Nysätra socken Allmänning till Lagunda skog Sagesmän förteckning Akademibacken åkerholme
Nysätra socken ?Almenningen Läigd, se *Lejds Allmänning f.d. allmänning Sagesmän förteckning Albrotts ängen uppodlad äng
Nysätra socken Alops Siön, se Bromsbo sjö sjö Sagesmän förteckning Alkärret kärr
Nysätra sn Alsta hatt tall Sagesmän förteckning Allmänningen állmänning
Nysätra sn Alsta hatt tall Sagesmän förteckning Allmänningen, se Lagunda häradsallmänning skog
Nysätra sn Alsta sjö sjö Sagesmän förteckning Allmännings vägen väg
Nysätra sn Alstasjön sjö Sagesmän förteckning Allmänningsskillnaden rågång
Nysätra sn Alsta sjö sjö Sagesmän förteckning Alsta bryggan brygga
Nysätra sn Alstasjön sjö Sagesmän förteckning Alsta fallet vattenfall
Nysätra sn Alstasjön sjö Sagesmän förteckning Alsta gärde gärde
Nysätra sn Alsta sjö sjö Sagesmän förteckning Alsta hatt tall
Nysätra sn Alsta sjö sjö Förkortningar förteckning Alsta hatt tall
Nysätra sn Alsta sjö sjö Förkortningar förteckning Alsta Hattberget, se Hattbacken Saknas
Nysätra sn Alsta sjö sjö Nysätrarna inbyggarbeteckning Alsta sjö sjö
Nysätra sn Alstasjön sjö /Se Nysätra kalvar inbyggarbeteckning Alsta sjö sjö
Nysätra sn Alsta sjö sjö Nysätra Kalvar inbyggarbeteckning Alsta sjö sjö
Nysätra sn Alsta sjö sjö Nysätra kalvarna inbyggarbeteckning Alstasjön sjö
Nysätra sn Andersbo ägomark Nysätra kalvar(na) inbyggarbeteckning Alsta utjord utjord
Nysätra sn Andfluckan terräng Nysätra kalvarna inbyggarabeteckning Alsta utjord gärde
Nysätra sn Björkarsbo ägomark Nysätra kalvar inbyggarbeteckning Alsta Valborgmässberg berg
Nysätra sn Björkhagen terräng Alstarna inbyggarbeteckning Alsta åkerfjäll åker
Nysätra sn Björkkärret kärr Alstaborna inbyggarbeteckning Alsta ån del av å
Nysätra sn *Björnkällan Saknas Backgårdarn inbyggarbeteckning Andfluckan (-flucken) kärr
Nysätra sn *Björnkällaröret rör Björnmossarn inbyggarbeteckning Anna Stinas backen backsluttning
Nysätra sn Björnmossen mosse Bromsboarn inbyggarbeteckning Anna Stinas bäcken bäck
Nysätra sn Björnmossen mosse byborna inbyggarbeteckning Backgårds backen backe
Nysätra sn Björnmossen mosse Dalborna inbyggarbeteckning Backgårds brunn brunn
Nysätra sn Björnmossen mosse Fallarn inbyggarbeteckning Backgårds grinden grind
Nysätra sn /Se Blåbärsmossen mosse Fallkärrarn inbyggarbeteckning Bakängen äng
Nysätra sn Blåkulla ägomark Fribergarn inbyggarbeteckning Bastuberget berg
Nysätra sn Blåkulla ägomark Gneddet inbyggarbeteckning Bastugärde gärde
Nysätra sn Blås backe backe Gottvallarn inbyggarbeteckning Bjälkbo berget berg
Nysätra sn Bromsbo sjö sjö Groddammarn inbyggarbeteckning Bjärkbo bäcken bäck
Nysätra sn Bromsbo sjö sjö Grusholmarn inbyggarbeteckning Björkarsbo gärde
Nysätra sn Bromsbo sjö sjö gärsarna inbyggarbeteckning Björkhagen, se Sjögrens hage hage
Nysätra sn Bromsbo sjö sjö Hammarbybor inbyggarbeteckning Björkkärret kärr
Nysätra sn /Se Bromsbo sjö sjö Hammarbyna inbyggarbeteckning Björktorp bro bro
Nysätra sn Brännkärret kärr Hanboarn inbyggarbeteckning Björktorpskärret kärr
Nysätra sn Bullen terräng Harnäsarn inbyggarbeteckning Björnhagen skogsmark
Nysätra sn Bulten höjd Håarn inbyggarbeteckning Björnhagen skogsmark
Nysätra sn /Se Danviks äng ägomark Hålsjöarn inbyggarbeteckning Björnhags grind grind
Nysätra sn Dockbo ägomark Härven inbyggarbeteckning Björnmossen odling
Nysätra sn Ekenberg terräng Högbyna inbyggarbeteckning Björnmossen mosse
Nysätra sn Ekhagen, Lilla terräng Katrinebergarn inbyggarbeteckning Bladbacken backe
Nysätra sn Ekhagen, Lilla terräng Kärrarn inbyggarbeteckning Blåbärsbacken bergbacke
Nysätra sn Ekhagen, Stora öppen terräng Lilla Lejdarn inbyggarbeteckning Blåbärsmossen mosse
Nysätra sn Ekhagen, Stora terräng Lilla Långkärrarn inbyggarbeteckning Blås backe del av Skansberget
Nysätra sn Fargaltsbacken backe Mostarna inbyggarbeteckning Bogärdet gärde
Nysätra sn Finnkärret ägomark Norrboarn inbyggarbeteckning Bolagsskogen skog
Nysätra sn Finnkärret ägomark Nygårdarn inbyggarbeteckning Brinkan del av Sjögärdet
Nysätra sn Fiskebacke backe Nysätrabyarna inbyggarbeteckning Brinkarna gärde
Nysätra sn /Se Fiskmansbo kärr kärr Opptorparna inbyggarbeteckning Brohagen skogsmark
Nysätra sn /Se Turmossen mosse Persboarn inbyggarbeteckning Bromsbo sjö sjö
Nysätra sn /Se Fåfängan ägomark Pryndeln inbyggarbeteckning Bromsbo sjö sjö
Nysätra sn /Se Fåfängan ägomark Restarna inbyggarbeteckning Brovreten åker
Nysätra sn /Se Fågelsången öppen terräng Runka-luva inbyggarbeteckning Brunan, Lilla del av åker
Nysätra sn /Se Galtberget berg Rydarna inbyggarbeteckning Brunan, Stora del av åker
Nysätra sn /Se Galtberget berg Rävnäsarn inbyggarbeteckning Brunorna åker
Nysätra rättaredöme Saknas Galtberget berg med fast fornlämning /Se Samilla inbyggarbeteckning Brunplöjet åker
Adelstade Saknas *Garbo kil del av Lagunda Sandvretarna inbyggarbeteckning Brännbergen berg
Adhalästa, se Alsta by *Glista utjord Sandåsarn inbyggarbeteckning Brännberget berg
Adlestum, se Alsta by Glupen öppen terräng Skogsboarn inbyggarbeteckning Brännkärret kärr
Alsta by Grismossen ägomark Skogsborna inbyggarbeteckning Brännvinsudden del av berg
?Alsta by Grismossen ägomark Snörhålarn inbyggarbeteckning Bultbacken bergbacke
Alsta by Gumsbacken backe Stora Lejdarn inbyggarbeteckning Bulten bergsklack
Alsta by Gumsbacken ägomark Vargmossängarn inbyggarbeteckning Bybrunn brunn
Alsta by Haget ägomark Ålopparna inbyggarbeteckning Bygrinden grind
Alsta by Hammarbyberget triangelpunkt Åloppebönderna inbyggarbeteckning Bykälla annat namn på Svartkälla
Alsta by Hammarbyberget triangelpunkt Ålopporna inbyggarbeteckning Bykällan källa
Alsta gdr Hattbacken backe Abrahams grund plats för Abrahams kök Bytingssten sten
Alsta by Hattkärret kärr Abrahams kök nu försvunnen backstuga Byxorna, jfr Abrahams byxor och Kronkvarna byxorna Saknas
Alsta by »hesthaga» naturnamn? Akademigården Saknas Bäcken Saknas
Alsta by Hjortronmossen mosse Albäck torp Dalbogärdet gärde
Alsta by Hjortronmossen mosse Albäck, Lilla nu försvunnet torp Dalbomossen, se Värnmossen Saknas
Alsta by Hummeltorpet f.d. torp Albäck, Stora försvunnet torp Dalkarlskärret kärr
Alsta by Hummeltorpet terräng Alkojorna soldatstugor Dammbron bro
Alsta by *Huvudröret rör Alsta by Danviks äng äng
?Alsta by Hållsjön, se Hålsjön sjö Alsta by Danviks brinkan gärde
Alsta by Hålsiöarna, se Hålsjön och Mälsjön sjöar Alsta by Djupmyrs backen backe
Alsta by Hålsjön sjö Alsta by Dockbo gärde
Alsta by Hålsjön sjö Alsta Saknas Domta dike el. Domta vad del av bäck
Alsta by Hålsjön sjö Alsta gård del av gård Dukarbo vreten vret
?Alsta by Hålsjön sjö Alsta kvarn kvarn Duvkärret kärr
Alsta by? Hålsjön sjö Alsta, Nedre Saknas Duvmossberget berg
?Alsta by Hålsjön sjö Alsta, Nedre Saknas Dykärret kärr
Alsta by Hålsjön sjö Alsta skattekvarn kvarn Ekbacken yngre namn på Nötlund
Alsta by Hålsjön sjö Alsta tegelbruk tegelbruk Ekenbergs vreten åker
Alsta by Hålsjön o. Hälsjön sjöar Alsta, Övre Saknas Ekhags gärdet gärde
Alsta by Hålsjön sjö Alsta, Övre Saknas Ekhagsbacken backe
Alsta by Hålsjön sjö Alstaberg lht Eklunda källan källa
Alsta by *Häggestubben Saknas Alstomta gd Ektorps hålet åker
Alsta by Hällbo ägomark Alstomta gård Ektorpsfjällen del av äng
Alsta by Hällbokärret kärr Alstomta gd Eriksbergs äng äng
?Alsta by Högrenen ägomark Andersbo försvunnen stuga Eriksbergsbacken skogsbacke
?Alsta by med kvarnar Hönsabacka backe Anders Lars´ stuga Erikskärr tidigare uppodlat, nu utlagt kärr
Alsta by Katthavet terräng Anders Pers´ försvunnen stuga Eriksmossen, se Erikskärr kärr
Alsta by Kavelbromossen mosse Anneberg avs. Fallet hygge igenväxt hygge
Alsta by Klintberget berg Apalbo statstuga Fallet kil del av skogsmark
Alsta gdr /Se Kolbottnen terräng Asphagen försvunnen lht Fallet kärr, se Fallkärr Saknas
Alsta by Kophäll berghäll Asphagen nu försvunnen stuga Fallet skog skogsmark
Alsta Saknas /Se Korskärret kärr Asplund nu försvunnet torp Fallet vägen vägen
Alsta kvarn kvarn /Se Korsån åsammanflöde Asplund nu försvunnen stuga Fallkärret kärr
Alsta by /Se Krontegen ägomark Backa försvunnet torp Fargaltsbacken backe
Alsta by /Se Krontegen ägomark Backbo lgt Farmors arsel udde
Alsta kvarn Kråkvilan terräng Backbo lht Fatet åker
Alstomten gård Kungsängen ägomark Backgården Saknas Fattasbo vägen väg
Alstomta gd /Se Kungsängen ägomark Backgården gård Fattistu backen backe
Alstomten gd /Se Kungsängsbacken backe Belgrad nu försvunnet torp Fattigstugrinden borttagen grind
Alöpö, se Åloppe by Kungsängsbacken terräng Bengtsbo lht Finnkärret odling
Alöpö, se Åloppe Saknas Kvarnbacken backe Bengtsbo lht Fiske backe hagbacke
*Bro Saknas /Se Kvarnbacken skogsbacke Benrangelsgränd småstugor Fiskmansbo kärr(et) kärr
Djupmyran torp Kyrkröret röse Benrangelsgränd småstugor Fiskmansbo plogarna åkrar
Fiskmansbo förr säteri, nu gd /Se Källtorpet f.d. torp Berget nu försvunnen stuga Flathals visen råmärke
*Glista Saknas Källtorpet terräng Berget försvunnen stuga Fläskbiten åker
Glista Saknas Lagunda häradsallmänning skog Berget Kojan, se Berget Saknas Framgärdet gärde
Gullersbo g Larsbo backe backe Betel lht Frökenkällan källa
Gullarsbo gd Lassa kärr kärr Bjälkbo gd Furmossen mosse
Gullarsbo by *Lejds Allmänning f.d. allmänning Bjälkbo, se Bjälkebo gd Fåfängan gärde
Gullarsbo gd Lillån å Bjälkebo gd Fågelsången odling på skog
Gullarsbo gd Lillån å Bjälkebo gd Fårbacksvägen väg
Hammarby by Lundhammar terräng Bjälkebo Saknas Fårfittan källa
Hammarby by Lundhammar terräng Björkarsbo försvunnet torp Fårhagen hage
Hammarby by Luntan strandterräng Björkhagen lht Galtberget berg
?Hammarby by Mickels kärr kärr Björktorp avs Gat källa källa
?Hammarby by Mosta äng ängsmark Björktorpet lgt Glupen kärr
Hammarby by Murbo terräng Björnbo torp Glupen kärr
Hammarby by Myran terräng Björnkällan lgt Glupen kärr
?Hammaby by Myrbäcken bäck Björnkällan torp Glupmossen, se Glupen Saknas
Hammarby by Myrbäcken bäck Björnkällan torp Gophäll, se Kopell berg
Hammarby by Mälsjön o. Hålsjön sjöar Björnkällan torp Gottvalls källan källa
Hammarby by Märkärret ägomark Björnmossen stuga Gottvalls odlingen odling
Hammarby by Märkärret ägomark Bladstugan stuga Granholms grind grind
Hammarby by Märkärret ägomark Blestorp(et), se Blixtbo Saknas Granholms hallonfallet hallonfall
Hammarby by Norrbo terräng Blixtbo försvunnet torp Granholms backen backe
Hammarby by Norrbo terräng Brittelund lht Gravarna gropar
Hammarby by Norrbrogölen göl Bromsbo gd Gravplatsen del av åker
?Hammarby hg Nybo terräng Bromsbo gård, förr dagsverkstorp Gravplatsen, se Kyrkogården eller Resta kyrkogård del av åker
Harnäs gd /Se Nyhammar ägomark Bromsbo gd Grindstu grinden grind
»hesthaga» bebyggelse ? nyssa skogh Saknas Bromsbo Saknas Grismossen odling
Högby by Nyssa skog Saknas Brömsbo, se Bromsbo gård Grophällsbacke, se Kopells backen Saknas
Högby by Nysättra bro, se Ström bro bro Bunkhus, se Bunkhushagen Saknas Grundet förr byplats
Högby by Nÿsättra Broo, se Ström bro bro Bunkhus gd Grusgropen grustag
Högby by Nysätrabäcken bäck Bunkhushagen lgt Grusholmskällan källa
Högby by Nötbacken backe Bunkhushagen lht Grustaget grusgrop
Högby by Nötbacken höjd Bönbo försvunnen stuga Gruvan bäckdal
Högby by Nötlund lund Dalbo gd Gräsrännils röret rör på rågång
Högby by Olsbo terräng Dalbo gård, förr dagsverkstorp Gröna vägen igenvuxen väg
Högby by *Otte - Olofs sved Saknas Dalkarlsbo, se Dalbo Saknas Gröndalskärr(en) kärr
Högby by Pera ägomark Dammkärr, se Resta Dammkärr Saknas Gröndalsäng odling
?Högby by Pukberget berg Dammkärret lht Grönkärret kärr
Högby by Pukeberget berg /Se Dammkärret, se Vikärr(et) lht Gubbkärret kärr
Högby by /Se Pussbacken backe Dammkärret lht Gumsbacken backe
Högby Saknas Resta triangelpunkt Dammkärret Saknas Gustavakällan källa
Högby by Resta dammkärr kärr Daniels (kojan) nu försvunnen stuga Gålgrimorne äng
Högby by Restahällar hällar Danviken hemman Göksbo gärde
Högby Saknas Ringrör röse Djupmyran torp Hagalunds backen backe
Högby by Ringrör gränsmärke Djupmyran torp Hagalundsgrind grind
Kronkvarn kvarn /Se Ringrör röse Dockbo försvunnen stuga Hagarna gärde
Kronkvarn Saknas /Se Risala utjord Domkärret gd? Hagen, se Kohagen Saknas
Lejd(e), se Läjd gd:ar Risala utjord Draget nu försvunnen backstuga Haget åker
*Litisbolstad Saknas Roligheten terräng Dukarbo nu försvunnen stuga Hagplogarna åkrar
Litisbolstad sannol. bebyggelse /Se Roligheten terräng Ekeborg lht Hagskogen skogsbevuxen hagmark
Långkärret torp Rumfärden skogstrakt /Se Ekenberg försvunnet torp Hagtorps backe backsluttning
Långgrum gd /Se Runfern, se Rundfärden skogstrakt Ekenbergstorp, (Lilla och Stora), se Ekenberg Saknas Hallaren åker
Långrum gd /Se Rundfärden skogstrakt Ekenberg, Lilla, se Ekenberg Saknas Hammarbyberget berg
Läjd, Lilla o. Stora gd:ar /Se Rundfärden skogstrakt Ekhagen, Lilla torp Hammarbyberget berg
Mosta by Rusthållsskogen skog /Se Ekhagen, Stora torp Hammarby bruket delar av stenmurar
Mosta by Rybacken backe Ekhagsgrinden, se Stora Ekhagen torp Hammarby bäcken del av Nysätrabäcken
Mosta by Ryssjön sjö Eklund lht Hammarby skillnaden gräns
Mosta by Ryssjön sjö Eklunda gd Hammar hagen hage
Mosta by Ryssjön sjö Eklunda gård Hammars backen backe
Mosta by *Rönningshalsen lokalitet vid rågång Eklunda gård Hanbo hagen hage
Mosta by Rörbergsröret gränsmärke Eklunda lht Harhålet gärde
Mosta by Rörhäls Röret, se Rörbergsröret gränsmärke Ektorpet gd Hasselbacken äldre namn på Nötlund
Mosta by Sandtorget ägomark Ektorpet gård Hasselvreten åker
Mosta by /Se Sankmossen mosse Emelie Vennströms, se Vennströms grusbacke stuga Hassel ängen äng
Norrskog torp Sankmossen mosse(?) Eriksberg nu försvunnet torp Hattbacken höjd
Norrskog häradsallmänning /Se Sankmossen mosse /Se Fallet lgt Hattkärret kärr
?Nysätra by Sibirien sank mark Fallet gård Hemgärdet gärde
Nysätra by /Se Sinai berg berg Fallet gård Hemängen äng
Nysätra by Skansbacken backe Fallkärr Saknas Herrhagen el. Herrängen ängsmark
Nysätra by Skansberget berg Fallkärr(et) torp Herrängen äng
Nysätra by Skansbacken terräng Fallkärr(et) torp Hjortronmossen mosse
?Nysätra by Skattmansöån å Fattasbo nu försvunnet torp Hjälmladan lada
Nysätra by o. sn? Skattmansöån å Finas koja backstuga Holmbacken hage
Nysätra by Skeppängen ägomark Fiskmansbo gd:ar Holmbacken backe
Nysätra by Skorpan ägomark Fiskmansbo gård Holmgrinden grind
Nysätra kyrkoby Saknas Skräddarkärret kärr Friberg försvunnen stuga Holmvretarna gärde
Nysätra by kyrkby /Se Skvalet bäck Fridhem lht Hopröret råmärke
Prästgården Saknas /Se Skvallerbäcken bäck Fridhem lht Hopängen äng
Resta gård Slättan ägomark Fridhem lht Hummeltorps backen backe
Resta gård Smalkärret kärr Fridshyttan lht Huvudröret råmärke
Resta gård Smedjebacken backe Funkbo torp Hålsjön sjö
Resta gård Sockermossen ägomark Fåfängan nu försvunnet torp Hålsjön sjö
Resta gård Sockermossen ägomark Fågelsången nu försvunnen stuga Hällarna, se Resta Hällarna Saknas
Resta gård Spjället terräng Fårbacka försvunnen stuga Hällbo källa källa
Resta gård Spjället ägomark Gallata lgt Hällbo kärret kärr
Resta by Stensmalet terräng Gallsta försvunnet torp Hällbo vreten vret
Resta gårdar Stora kärret kärr Gammel Hammar soldattorp Hässjebacken backsluttning
?Resta by Stor backen backe /Se Glans(en)berg ?, se Djupmyran Saknas Hästhagen del av äng
Resta gd Stor bro bro /Se Gottvallen avs. Hästhagen del av åker
Resta kvarn Saknas Stoorån, se Örsundaån å Gottvallen avs. Hästhagen hage
Resta kvarn Saknas Storån, se Örsundaån å Granbacka avs. Hästhagen hagmark
Resta gd /Se Storängen ägomark Granbacken, se Gottvallen Saknas Hästhagen skogsparti
Resta gd /Se Storängen ägomark Graneberg lht Hästhängen åker, förr äng
Resta gård /Se Ström bro bro Granholm lgt Högbybacken backe
Rosta kvarn se Resta Kvarn Saknas Ström bro bro Granholm(en) lht Högby brygga brygga
Ryda g Syltstenen sten Granlund, se Lars Ma(t)s försvunnet torp Högby brygga brygga
Ryda lhtr Syltstenen sten Grindstugan försvunnen stuga Högby dyan äng
Ryda lhtr Sätrarna terräng Groddammen gd Högby gärdet del av gärde
Ryda gd Sätrarna höjder(?) Groddammen dagsverkstorp Högby plogarna åkrar
Ryda hgd /Se *Söder Hålsjöröret gränsmärke Groddammen gd Högby Sjölott, se Sjölotterna Saknas
Ryda kungsgård Torpängen ägomark Grusholmen annat namn på Loppkulla Högbyån del av Örsundaån
Ryda kungsgård /Se Torpängsbacken backe Grusholmen stuga Högrenen åker
Ryda Kungsgård gd /Se Torpängsbacken terräng Grådis gård Hönsabacka backe
Ryda gd /Se Trosskärret ägomark Gröndal lht Jan Eriks backen backe
Ryda Saknas /Se Trosskärret ägomark Gröndal lht Jan Eriks trädgård frukttärdgård
Ryda kungsgd /Se *Trosskärrsröret (?) rör Gröndal Saknas Jan-Lars berg berg
Ryda gd /Se *Trosskärrsröret gränsmärke Gullarsbo försvunnet torp Jan-Larsvägen väg
Ryda gd /Se Trångsund terräng Göksbo nu försvunnet torp Jan Ols vret vret
Rödmossen torp Tråskärsröre, se *Trosskärrsröret rör Hagaberg lht Jungfrukälla(n) källa
Sandåsen torp Uvberget höjd Hagalund försvunnen stuga Jättegravarna stenrösen
Slingerbo gd /Se Valborgmässberget berg Hagbacken, se Loppkulla Saknas Kalkvreten igenlagd vret
Slingerbo Saknas /Se Valborgmässberget berg Hagbo, se Hagtorpet Saknas Kassva åker
Stenlösa gd? /Se Vargmossen kärr och odling Haget försvunnen stuga Katthavet pöl
Sätra Saknas /Se Vargmossen kärr och odling Haget försvunnet torp Kattkärret kärr
*Södergården gd Vargmossen uppodlat kärr Haget, Lilla försvunnet torp Kattungkärret Saknas
Vinterledet lht /Se *Vargmosseröret gränsmärke Haget, Stora försvunnet torp Kavelbromossen mosse
Värnbo gd /Se Vilan ägomark Hagtorp(et) torp Kavelbron bro
?Åloppe by *Videkärrsröret gränsmärke Hagtorpet, se Haget försvunnet torp Kavelbron kavelbro
Åloppe by *Västervargmossröret rör Hagtäppan avs. Klintberget berg
Åloppe by Ålands hav terräng Hammarby by Klintkällan källa
Åloppe by Ålopsiön, se Bromsbo sjö sjö Hammarby by Klintröret rör på rågång
Åloppe by Ålop Siön, se Bromsbo sjö sjö Hammarby by Klippmossen mosse
Åloppe by Årby odling odling Hammarby by Klövjevägen igenväxt väg
Åloppe by Älvkvarnsberget berg Hammarn soldattorp Knegan odling i skog
Åloppe by Ärneviån å /Se Hanbo försvunnet dagsverkstorp Knipens sten sten
Åloppe by Ärlluckan ägomark Hanskojan stuga, nu försvunnen Kohagen hag- och ängsmark
Åloppe by /Se Ärtluckan ägomark(?) Hanssons, se Hanskojan stuga Kohagen hage
Åloppe by /Se *Örsunda kvarndamm Saknas Harnäs gd Kohagen nu uppodlad ängsmark
Åloppe by /Se Örsundaån å Harnäs gård, förr dagsverkstorp Kohagen ängsmark
Åloppet = Åloppe Saknas Örsundaån å Heleneberg lht Kohagen hage
Åloppe rättaredöme del av sn Örsundaån å Heleneberg stuga Kokärret kärr
Åloppe rättaredöme f. rd Örsundaån å Herrgården gård i Hammarby Kolbobro äldre namn på Skvalbobron
Ålöppe, se Åloppe by /Se   Herrymningen gd Kolbobäck bäck
Årby gård   Herrymmingen lht Kolbotten skogs- och bergmark
Årby gård   Herrymmingen lht Kolbottsgrind grind
Årby gd /Se   Herrymmingen lht Kolbottsgärdet del av gärde
Åsbo gård /Se   Herrymmingen lht Komtillmåttshagen hage
    Holmstugan försvunnen stuga Komtillmåtts vreten vret
    Hotell Jan Erik stort rum i manbyggnaden Kopell berg
    Humlegårds torpet äldre namn på Hummeltorpet Kopell berg
    Hummeltorp f.d. torp Kopells backen betesmark
    Hummeltorp, Lilla nu försvunnet torp Korskärret kärr
    Hummeltorpet försvunnet torp Korsån åmötet
    Hålsjön gård, förr dagsverkstorp Korsån hörnpunkt
    Hålsjön gd Kottängen äng
    Hålsro, se Hålsjön Saknas Kratt hagen hage
    Hårdvallsmyra (?) myr Krokkärret uppodlat kärr
    Hårdvallsmyran försvunnet torp Kronkvarns byxorna, jfr Abrahams byxor och Byxorna Saknas
    Hällbo försvunnen backstuga Kronkvarns hagen hage
    Härmänningen, se Herrymmingen Saknas Kronkvarns löten odlad mark
    Härrummingen, se Herrymmingen Saknas Kronkvarns stycket åkerbit
    Härrymmängen, se Herrymmningen Saknas Kronkvarns vreten åker
    Häsja-Linas försvunnen stuga Kronkvarns vägen väg
    Högborg yngre namn på Rung Kronkvarns ån del av å
    Högby by Kronkvarns ängen äng
    Högby by Kronstycket odling
    Högby Nygård Saknas Krontegen äng
    Isdala fjäll, se Risala fjäll Saknas Krontegen, se Österängen åker
    Jan-Lars gård Kronängen äng
    Johannesberg lht Kronängen nu uppodlad äng
    Johannisberg försvunnet torp Kråkberget Saknas
    Karlsberg stuga Kule-Linas vattenfall bäck
    Katrineberg lgt Kungshatten ö
    Katrineberg torp Kungsängen åker, förr äng
    Kilen avs. Kungsängsbacken höjd
    Klockargården gård Kvarnbacken höjd
    Klockars klockargården Kvarnbron bro
    Klostret, se Resta kloster Saknas Kvarnkällan källa
    Klämman försvunnen stuga Kvarnkärret odling
    Kransstugan försvunnen stuga Kvarntomten plats
    Krattan gd Kvällsröret rör på rågång
    Krattan gård Kyrk bro bro
    Kratt Kullen stuga Kyrkbro backe backe
    Kroken nu försvunnet torp Kyrkogården, se Gravplatsen och Resta Kyrkogård Saknas
    Kroktorpet, se Kroken Saknas Kyrkröret rör
    Kronbacken stuga Kyrkvägen väg
    Kronkojan nu försvunnet soldattorp Kyrkvägsröret, se Kyrkröret Saknas
    Kronkvarn f.d. kvarn Kålands källa (Kållands källa?) källa
    Kronkvarn f.d. kvarn Kålgården åker
    Kronkvarn f.d. kvarn Kälktrångskärret tidigare uppodlat, nu utlagt kärr
    Kråkslottet gård Kälktrångskärret tidigare uppodlat, nu utlagt kärr
    Kråkvilan gd Källröret råmärke
    Kråkvilan gård Källskiftet åker
    Kulan försvunnen backstuga Källtorp gärdet gärde
    Kulan försvunnen backstuga Källtorps hagen hage
    Kule-Linas, se Kulan försvunnen backstuga Källtrångskärret kärr
    Kullen, se Kratt-Kullen Saknas Kämpstens röret, se Kyrkröret Saknas
    Kungsladan lada Lagomvägen skogsväg
    Kycklingbo nu försvunnet dagsverkstorp Lagunda härads allmänning, se Allmänningen Saknas
    Kycklinge, se Kycklingbo Saknas Lagunda häradsallmänning skog
    Kycklingtorpet, se Kycklingbo Saknas Lagårdsgärdet gärde
    Källtorp lht Landsberga hugget igenvuxet hygge
    Källtorpet torp Lars Mats kärret kärr
    Källtorpet försvunnet torp Lars Mats vreten vret
    Kärret, se Paradiskärret dagsverkstorp Larsbo backe höjd
    Kärrtorp lht Larsbo kullen höjd
    Kärrtorp lgt Larsmässröret rör
    Kärrtorp(et) dagsverkstorp Lejd kil kilformigt parti
    Lagunda, se 1 Lagunda häradsallmänning Saknas Lilla gärdet gärde
    Lagunda häradsallmänning Saknas Lilla kärret kärr
    Lars Ma(t)s lht Lillbron (*Lill bro?) bro
    Larsbo försvunnen stuga Lillkärret kärr
    Legd, Lilla, se Lägd, Lilla Saknas Lillån å
    Legd, Stora, se Lägd, Stora Saknas Lindbergs grinden grind
    Leipzig försvunnen stuga Lindevalls vret vret
    Lejd Saknas Ljusdals backe(n) bergbacke
    Lejd, Lilla gd Ljusdalsvreten odling
    Lejd, Lilla torp Loppkulla källan källa
    Lejd, Lilla torp Lovisas åker åker
    Lejd, Lilla Saknas Lundvreten åker
    Lejd, Mellan(-) försvunnen stuga Lundängen äng
    Lejd skog skogsmark Lundängsgärde gärde
    Lejd Stora gd Luntan bergbacke och lastplats
    Lejd, Stora gd Lurbo grind grind
    Lejd, Stora Saknas Lusvreten Saknas
    Lindbergs på gärdet gård Lyrtallen tall
    Lockkulla, se Loppkulla lgt Lysningsbergs röret råmärke
    Lockkulla, se Loppkulla Saknas Långbacken backe
    Loppekulla, se Loppkulla lgt Långbacken backe
    Loppkulla lgt Långhagen hagmark
    Loppkulla lht Långkärr(et) (,Lilla) odling
    Lugnet försvunnet torp Långmossen mosse
    Lugnet lht Långslättsvreten vret
    Lugnet f.d. dragontorp Länsmanshagen hage
    Lugnet (kojan) stuga Löktäppan utlagd täppa
    Lund stuga Löndalskärret kärr
    Lundhammar torp Lötvreten vret(ar)
    Lurbo försvunnet torp Marelds berget berg
    Lysebo avs Masbo bäcken bäck
    Långbacken torp Mas Ols kärr kärr
    Långgrund, se Långrum gård Mellanbrunan del av åker
    Långkärret lgt Mellangärdet gärde
    Långkärret (Stora) gård och äng Mellanhagen skogsmark
    Långkärret (Stora) gård och äng Millan-, se Mellna- Saknas
    Långkärret, se Långkärret (Stora) gd Mose berg bergsknalle
    Långkärret, Lilla gård Mosta plogarna åkrar
    Långkärret, Lilla gd Mostabacken backe
    Långrum gård Mosta Valborgmässberg berg
    Långrum gård Mosta äng ängsmark
    Långrum Saknas Murbo gärde
    Långslättan lgt Murbo, Nedre del av gärde
    Långslätten, Lilla försvunnet torp Murbo, Övre del av gärde
    Långslättan (,Stora) torp Murbo grind grind
    Lägd, Lilla gd? Myran åkerområde
    Lägd, Stora lgt(gd?) Myran, Stora, se Åloppe myran åkerområde
    Läjd, Lilla, se Lägd, Lilla Saknas Myrbacken skogsbacke
    Läjd, Lilla gd Myrpussen åker
    Läjd, Stora, se Lägd, Stora gd Myrsjö skillnaden gräns
    Löten försvunnet torp Mysselbo källan källa
    Malinbo el. Malingbo nu försvunnet torp Mysselbovreten åker
    Masbo försvunnet torp Mysselbovreten åker
    Matsbo, se Masbo försvunnet torp Mälaren åker
    Mellanbo nu försvunnet torp Märgelgraven grop
    Mellanbo torp Märrkärret uppodlat kärr
    Mellanlejd, se Lejd, Mellan(-) försvunnen stuga Märrkärret kärr
    Mjölnargården gård Märrmossen kärr
    Mosta by Märslätten terräng
    Mosta by (nu gård) Nedre fallet vattenfall
    Mosta soldattorp, se Kronkojan Saknas Nedre kvarn kvarn
    Murbo nu försvunnet torp Nedre tomten del av tomt
    Myran, se Hårdvallsmyran Saknas Norrbo gärde (t) gärde
    Myrladan lada Norrbo vret vret
    Myrslätten försvunnet torp Norrbro bro
    Mysselbo försvunnen stuga Norrbro gölen utvidgning av Alstaån
    Mysselbo försvunnen backstuga Norrskogs källan källa
    Märrstenskärret, se Eklunda Saknas Norsvreten äldre namn på Norsås gärde el. skifte
    Nergården gård Norsån del av Alstaån
    Nidgård = Västergården, se Högby Nygård Saknas Norsås gärde eller skifte gärde
    Norrbo torp Nybo vret
    Norrbo dagsverkstorp Nybo vreten vret
    Norrbo nu försvunnet torp Nybo vreten vret
    Norrgården gård i Alsta Nyströms Sjölott del av Sjölotterna
    Norrgården gård i Åloppe Nysätra bro, se Ström bro Saknas
    Norrskog torp Nysätra bäcken bäck
    Nybo stuga Nysätraby plogarna åkrar
    Nybo nu försvunnet torp Nyängen äng
    Nybo, (Lilla), se Kransstugan försvunnen stuga Nöden gärde
    Nybotorpet, se Albäck, Stora Saknas Nötbacken hage
    Nybygget stuga Nötlund hage
    Nybygget försvunnen statbyggnad Odlingen åker
    Nybygget försvunnen stuga Odlingen odling
    Nydal lht Olga Hellmans skithus plats i skog
    Nygård lht Op(e)ralund träddunge
    Nygård, Högby, se Högby Nygård Saknas Op(e)ralund träddunge
    Nyhammar nu försvunnet torp Op(e)raskiftet gärde
    Nyrödningen, se Björnkällan Saknas Op(e)ralunds dike(t) bäck
    Nysätra by kyrkby Orrmors mossen mosse
    Nysätra by kyrkby Oxbacken backe
    Nysätra by kyrkby Pannkaksbacken backe
    Nytorp, se Skytorp lht Paradisbergen berg
    Nytorp nu försvunnet torp Paradiskärret kärr
    Nytorp lht Perssbo bäcken bäck
    Nåsynstorpet, se Snörhålet Saknas Petterssons grind grind
    Ols Pers (stuga, tomt) nu försvunnen stuga Plogen åker
    Olsbo försvunnen lht Plogen åker
    Op(e)ran nu försvunnen byggnad Prästgårds backen backe
    Opptorpen torp Prästgårds Glupen, se Glupen Saknas
    Oxdjupet gd Prästgårds äng ängsmark
    Oxdjupet gård Prästgårdsgrinden bordtagen grind
    Pankbo torp Prästgårdsgärdet gärde
    Paradiskärret torp Pukberget berg
    Pera lht Pukberget berg
    Pera torp Pungröret råmärke
    Per Eriks stuga Pussbacken backsluttning
    Persbo torp Rackhålet lokalitet
    Pettersberg äldre namn på Bladstugan Rasselbo hålet gärde
    Pire, se Pera torp Redlunds täppa åker
    Prästgården kyrkoherdeboställe Resta allén allé
    Prästgården Saknas Resta Dammkärr kärr
    Resta by Resta hällarna kala berg
    Resta gård Resta kyrkogård, se Gravplatsen och Kyrkogården Saknas
    Resta gård Resta Kyrkvägen väg
    Resta kloster stenbyggnad Resta röret, se Kyrkröret Saknas
    Resta kvarn kvarn o såg Resta stora bron bro
    Resta kvarn kvarn o såg Resta vägen väg
    Resta, Lilla nu försvunnen bebyggelse Resta vägskäl vägskär
    Risala fjäll Saknas Resta ån del av å
    Risala fjäll Saknas Ribbingsbäcksån del av Lillån
    Roligheten försvunnet torp Riddare hagen ängsmark
    Rosenbergs torpet, se Norrskog torp Ringröret rör
    Rosenlund försvunnen stuga Skallängs backen höjd
    Roslings stuga Skansbacken backe
    Rumfjärden lht? Skanberget berg
    Rundfärden Saknas Skansberget berg
    Rundfärdsbackarna Saknas Skeppet, se Skeppängen åker
    Rung gård Skeppängen åker
    Rung gd Skiljediket dike
    Rusthållet gård Skithusbacken skogsbacke
    Rusthållet gård Skogsbro bäcken bäck
    Ryda kungsgård Skogsängen åker, förr äng
    Ryda gd Skogsängen odling
    Ryda Kungsgård Saknas Skogvaktar hagen hage
    Rymmingen, se Herrymmingen Saknas Skogvaktar ängen äng
    Rävnäs torp Skomarkarbacken höjd
    Rävnäs dagsverkstorp Skornan sänka
    Rävnäs dagverkstorp Skorpan vret
    Rävnäs Saknas Skotts täppa vret
    Rödmossen lht Skräddarkärret kärr
    Rödmossen lht Skräddarlottas täppa åkerbit
    Rödningen, se Björnkällan Saknas Skvalbobro bro
    Rörbo gd Skvalbobäck bäck
    Rörbo gård Skvalet bäck
    Sanda stuga Skvalet bäck
    Sandvreten gd Svallerbäcken bäck
    Sandvreten skogvaktarboställe Slåtterhagen hagmark
    Sandvreten gd Slåtter kärret kärr
    Sandåsen försvunnet totp Slängebo gärde gärde
    Sandängen gd Slängebovägen väg
    Sibirien nu försvunnet torp Slängkärret, se Kattungkärret kärr
    Sibirien f. torp Slättan slätt terrängparti
    Sjögrens Linas (kojan), se Klämman Saknas Smalkärret kärr
    Sjöléns på gärdet gård Smedskärrs röret rör
    Sjötäppan äng Smed(s)backen backe
    Sjövillan villa Smibacken backsluttning
    Skansens soldattorp Smibacken backe
    Skanskojan, se Skansens soldattorp Smibacken backe
    Skogsbacken, se Gottvallen Saknas Smygbacken annat namn på Rusthållsbacken
    Skogsbo lgt Smällgrinden grind
    Skogsbo avs. Snaret, se Sandvreten vret
    Skogsbo torp Snytan del av gärde
    Skogsbo Jan Eriks, se Skogsbo, Lilla Saknas Snålgatan fägata
    Skogsbo, Lilla försvunnen stuga Snåltäppan inhägnad
    Skomakar Karlssons, se Heleneberg Saknas Snårtäppan (?), se Snåltäppan Saknas
    Skomakartorpet, se Norrbo Saknas Snörhåls grinden grind
    Skorpan försvunnet torp Sockermoss backen höjd
    Skorpan nu försvunnet torp Sockermossen uppodlad mosse
    Skorpan, Lilla nu försvunnet torp Sothems backen backe
    Skorpan, Stora nu försvunnet torp Spjället terrängparti
    Skräddar Vennströms, se Vennströms grusbacke stuga Spångkärret kärr
    Skräddarlottas försvunnen stuga Staby fall ängsmark
    Skytorp lht Stacktomten öppen plats
    Skytorp lht Stacktomts backen backe
    Skåpet försvunnen stuga Starrbomyran myr
    Skälby skog fingerat ortnamn Tatbyggningsbacken backe
    Slingerbo stuga Steken sten
    Slängebo lht Stendör utlagd slåtteräng
    Slängebo stuga Stendör slåtteräng
    Smed-Hans, stuga Stengärdet gärde
    Smedstorp f.d. torp Stenhagen skog
    Smedstorpet försvunnet torp Stenkällsvags röret rör
    Smedstorpet torp Stenvad bäckövergång
    Smörhålet, se Snörhålet gd Stenvad bro bro
    Snörhålet, se Smörhålet lgt Stenvad gata el. fägata fägata
    Smörhålet, se Snörhålet Saknas Stockholm gärde
    Smörhållet, se Snörhålet Saknas Stockmossberget berg
    Snaret försvunnet torp Stor backen backe
    Snugghäll, se Snygghäll Saknas Stor bro bro
    ? Snurran, se Snörom Saknas Stor bro grind grind
    Snurrhålet, se Snörhålet Saknas Stora eken ek
    Snygghäll backstuga Stora kärret kärr
    Snårhålet, se Snörhålet Saknas Stora kärret kärr
    Snörhålet torp Stora Lejd hagen hagmark
    Snörhålet torp Stora rutan åker
    Snörhålet torp Stora slättan kärr
    Snörhålet torp Stora utloppet dike
    Snörhålet torp Stora Ålands hav igenvuxet hygge
    Snörom nu försvunnet torp Storkärret, se Mas Ols kärr Saknas
    Snörum, se Snörhålet Saknas Storskogen del av skog
    Solbacka lht Storslättan åker
    Solbo försvunnen stuga Storån äldre namn på Örsundaån
    Solvallen avs. Storängen åkerområde
    Sothem försvunnen stuga Storängen åker, förr ängsmark
    Stenberga lht Storängsplogarna åkrar
    Stenberga lht Storängeplöjet åker
    Stenkojan, se Stens och Vilan soldattorp Strömbergs hage hage
    Stenlösan statstuga Ström bro bro
    Stens, se Stenkojan och Vilan soldattorp Stubbhagen hagmark
    Stenmalet eller Stenmalstugan försvunnen backstuga Stubbröret råmärke
    Stensveden odling, förr torp Sugghålet igenlagd åker
    Stentorp(et) torp Sunden sankmark
    Stockmossen gd Sunden slättmarker
    Stockmossen gård Svartkälla(n) källa
    Storgården gård Svartkärret uppodlat kärr
    Svanbäck, se Svartbäcken torp ? Svartån å
    Svartbäcken torp Sveden nu utlagd röjning
    Svartbäcken torp Syllhammars vreten vret
    Svedjelandet torp Syllsten, se Syltsten Saknas
    Svedjelandet torp Syltsten sten
    Syltan försvunnet torp Syltsten sten
    Syltsten, se Syltan försvunnet torp Säter backen bergbacke
    Sätra lgt(er?) Säter hagen hage
    Sätra gård Säter ladan lada
    Sätran försvunnet torp Säter ängen äng
    Tolvmansgården gård Säterängs plogarna åkrar
    Tolvmansgården gård Sätra grinden borttagen grind
    Tolvmansladan lada Sätra hagen hage
    Torparstugan stuga Sätra plogarna åkrar
    Torpbäcken försvunnet torp Sätrarna ängsmark
    Tysktorpet torp Sätrarna plats
    Vargmossen lht Södra skogen del av skog
    Vargmossen gård Söndagsvreten vret
    Vargmossen gård Tallbarrsbadet bad
    Vargmossäng gård Tallbo källa källa
    Vennströms grusbacke stuga Tegelbruks slättan åker
    Vi gd? Tegelbruksgärdet gärde
    Vide kärret, se Dammkärret och Vikärret Saknas Timmerholms röret rör
    Viken nu försvunnet torp Tolvmanssten sten
    Vikärr(et), se Dammkärret Saknas Tomtemåtts vreten, se Komtillmåtts vreten vret
    Vi- och Damkärret, se 1 Dammkärret Saknas Tomten åker och hagmark
    Vilan, se Stens eller Stenkojan lht Tomterna dalgång
    Villan lht Torparvägen skogsväg
    Vinkällan torp Torpbäcken bäck
    Vinkällan torp Torpvretarna odlingar
    Vinterledet gd Torpängen gärde
    Vinterledet skogvaktarboställe Torpängsbacken höjd
    Vinterledet gd Torstun röret råmärke
    Vreta försvunnen stuga Torvmossen mosse
    Värnbo gd Trekanten åker
    Värnbo gård Trollträd träd
    Västergården gård Trosskärret dalgång
    Västergården gård i Alsta Trosskärrs dike dike
    Zetterströms nu försvunnen stuga Trosskärrs täppan odling
    Åhlstomta, se Alstomta gd Trångsund dike och backe
    Åkojan nu försvunnen stuga Trångsund terräng
    Ålbo, se Pankbo Saknas Trädgårdskällan källa
    Ålns soldattorp Tunnkällan källa
    Åloppe by Vaddiket del av Nysätrabäcken
    Åloppe by Valbossmässberget berg
    Åloppe by Valborgmässberget berg
    Åloppe by Varggropen nu igenfylld grop
    Åloppe by Varggropen vargrop
    Åloppe by Vargmoss sva sank terräng
    Åloppe by Vargänge äng
    Åloppe, Norra gårdar i Åloppe Villabacken backe
    Åloppe, Södra gård Vinkällan källa
    Åloppe by Vinterledets äng, se Skogvaktarängen äng
    Årby gd Vinterleds backen backe
    Årby gd Vintervägs röret äldre namn på Kyrkröret
    Årby, Lilla lht Visbo slätten terräng
    Årbylund nu försvunnet torp Visbo vretarna vretar
    Årbylund nu försvunent torp Viskmossröret rör på rågång
    Åsbo torp Vreten, se Hällbo vreten vret
    Åstorpet lgt Vreten odling
    Åstorpet äldre namn på Åsbo Vreten åker
    Äktenskapsbyrån Saknas Vreten odling
    Ängen lht Våmben, se Syllhammars vreten Saknas
    Ängstorpet lht Vårdträdet nu försvunnet träd
    Ängstorp(et) stuga Vändsten, se Syltsten Saknas
    Ängstorpet torp Värnbo mossen mosse
    Östlings, se Vreta Saknas Värnbo sva terräng
    Övre kvarn kvarn Värnmossen mosse
      Väster skog del av skogsmark
      Väster äng del av gärden
      Västergärdet gärde
      Västerängs bron bro
      Västerängs grinden bortagen grind
      Västmanlands bron bro
      Ziedners odling odling
      Åbrinken slåttermarker
      Ålands hav igenväxt hygge
      Ålindan ängsmark
      Ålindorna ängsmarker
      Ålindorna ängsmarker
      Åloppe myran myrsträckning
      Åloppe Rörberget, se Rörberget Saknas
      Åloppesjön sjö
      Åloppesjön el. Åloppssjö(n) sjö
      Ålopps skillnaden Saknas
      Åloppsån del av Lillån
      Ån å
      Ån, se Alstaån Saknas
      Årby kärr, se Erikskärr Saknas
      Årby odling betesmark
      Åsbacken backe
      Åsen sandås
      Åsgärdet gärde
      Åskälla källa
      Åskälla källa
      Åsängen gärde
      Åängen åker
      Åängen äng
      Åängs berget berg
      Älvkvarnarna gropar
      Älvkvarnsberget bergknalle
      Ängen del av åker och ängsmark
      Ängen del av åker och ängsmark
      Ängen åker
      Ängskällan källa
      Ängsskiftet avs.
      Ärtluckan åker
      Örsunda Rörberget berg
      Örsundaån å
      Österängen åker
      Österängs backen skog
      Övre fallet vattenfall
      Övre tomten del av Tomterna
      Rockgårds källan, se Rockhåls källan Saknas
      Rockhåls källan källa
      Rolighets tallen tall
      Rosenlundshagen hage
      Rosenlundskällan källa
      Roslingens äng nu utlagd äng
      Rumfjärden, se Rundfärden kärr
      Rundfärden skogstrakt
      Rundfärden kärr
      Rundfärden kärr
      Rundfärden terräng
      Rundfärds backarna terräng
      Rundfärds diket dike
      Rundfärds mossen del av kärr
      Rungs Sjölotten, se Sjölotterna del av Sjölotterna
      Rusthållsbacken, se Smygbacken backe
      Rybacken backsluttning
      Ryda skillnaden rågång
      Rygärdet gärde
      Rymmingen åker
      Rynningen, se Rymmingen Saknas
      Rysjön sjö
      ?Ryssgärdet, se Rygärdet Saknas
      Rännarbacks Röret råmärke
      Rännarhälls röret rör på rågång
      Rännils röret, se Dammkärret råmärke
      Räv backen backe
      Rävbacken terrängen
      Rävgärdet gärde
      Rävhålet, se Rävgärdet Saknas
      Röda grind grind
      Römossen, Nedre och Övre mossar
      Rönningshalsen lokalitet vid rågången
      Rörberget berg
      Rörbergs mossen mosse
      Rörbergs röret rör
      Röret, se Kyrkröret Saknas
      Rörkärret kärr
      Sandgropen grustag
      Sandgruvorna sandgropar
      Sandtorget öppen plats
      Sandvreten vret
      Sandåsen moränås
      Sandås backen backe
      Sandås källan källa
      Sandåsgrinden grind
      Sandåsslätten odlingslägenhet
      Sankmossen odling
      Severs kärr odling
      Sibirien uppodlad mosse
      Sigfrids kärret, se Severs kärr odling
      Sinai berg, se Mose berg berg
      Siners odling, se Ziedners odling Saknas
      Singners odling, se Ziedners odling Saknas
      Sjögrens hage annan ben. på Björkhagen
      Sjögrens Linas eken ek
      Sjögärdet gärde
      Sjölotterna ängsmarker

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.