ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gryta socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 385 st Naturnamn: 152 st Bebyggelsenamn: 216 st Naturnamn: 99 st
?Gryta sn Alsta sjö sjö Gryta sn Alstasjö sjö
Gryta sn Alstasjön sjö Gryta sn Alsta sjö sjö
Gryta sn Alsta sjö sjö Gryta sn Alstasjön sjö
Gryta sn Alstasjön sjö Grytan sn Andkärret kärr
?Gryta sn Alstasjön sjö Gryta fötter inbyggarbeteckning Andmossen mosse
Gryta sn Alsta sjö sjö Gryta fötter inbyggarbeteckning Backhagen skog
Gryta sn Alsta sjö sjö Gryta grytor inbyggarbeteckning Bastubacken skogsbacke
Gryta socken Alsta sjö sjö Gryta tupparne inbyggarbeteckning Björnkälla källa
Gryta sn Alsta sjö sjö Grytfötter inbyggarbeteckning Björnkällan källa
Gryta sn Andmossen mosse Grytföttren inbyggarbeteckning Björnome myrar mosse
Gryta sn Asplund ägomark Grytorna inbyggarbeteckning Björnome dyan odling
Gryta sn Backbo ägomark Akademikvarn kvarn Brobäcken bäck
Gryta sn Backhagen terräng Asphagen torp, rivet Brunans backe skogsbacke
Gryta sn Baddet ägomark Asplund torp, rivet Bulten odling
Gryta sn Bastubacken backe Asplund torp Dammkärret odling
Gryta sn Björnkällan källa? Asptorp torp, rivet Frövi ån å
Gryta sn Björnomedyan ägomark Asptorpet torp, rivet Fykärret odling
Gryta sn Blåsenhus ägomark Backbo torp, rivet Gammelek skog
Gryta sn Bulten ägomark Baddet rivet torp Gryta kyrkväg väg
Gryta sn Dragontorpet f.d. torp Björkendal torp Gryta källor källor
Gryta sn Eningbölehagen terräng Björktorpet torp Gåsberget skogsbacke
Gryta sn Eningsberg berg Björnome by Gåsbergsbacken vägsträcka
Gryta sn Eriksbo terräng Björnome gård Halldammshålet skog
Gryta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Björnome gård Hedsta dyan odling
Gryta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Björnome gård Hedstalunden lövskogsbacke
Gryta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Björnome gård Holmen berg, skog
Gryta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Björnome bebyggelse Husby brygga Saknas
Gryta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Björnome bebyggelse Hällby rismossen mosse /Se
Gryta sn Fittja sjö del av Lårstaviken Blåbacken stuga och skog Högforsbäcken bäck
Gryta sn Fittja sjö del av Lårstaviken Blåsenhus riven stuga Järnströmsbacken vägsträcka
Gryta sn Fittiavijken, se Lårstaviken vik Bondransta l. Järnstörms backen skogsbacke och backe i väg
Gryta sn /Se Gammelek terräng Bredberg, se Bredberget Saknas Karlslundsvreten äng
Gryta sn /Se Gatan terräng Bredberget stuga Klossan odling
Gryta sn Granhammar terräng Bromsbo gård Krokhammarbacken skogsbacke
Gryta sn Gåsberget berg Brömsbo, se Bromsbo torp Krokhammarskiftet odlad jord
Gryta sn Hagalund terräng Bunkan torp Krokorna gärde
Gryta sn Hagtorpet f.d. torp Bäckstugan torp, rivet Kungsängen skog
Gryta sn Halldammshålet ägomark Ekensberg lägenhet Kvarnån å
Gryta sn Hesle Siön, se Lårstaviken vik Eklund odling Kyrkbacken skogsbacke
Gryta sn Holmen terräng Eklunda stuga Kyrkbacksskiftet odling
Gryta sn Hultmansbacke backe Eklunda bebyggelse Lagundavägen väg
Gryta sn *Häggestubben Saknas Elinsberg f.d. soldattorp Lillsjön träsk
Gryta sn Häggmyran myr Enberga stuga Lillsjön sjö
Gryta sn Jakobsberg ägomark Enesberg torp Lindborgsbacken vägsträcka
Gryta sn Järforsen ägomark Eningböle bebyggelse Lundbacken skogskulle
Gryta sn Karlberg f.d. torp Eningböle gård Lundängen odlad mark
Gryta sn Kassviken vik /Se Eningböle gård Långtegen odling
Gryta sn Klossan ägomark Eningböle utj. Lårstaviken vik
Gryta sn Klossan odling /Se Eriksberg stuga, obebodd Lårstaviken vik /Se
Gryta sn Krokhammarbacken backe Eriksbo torp, rivet Mansberg berg
Gryta sn Krokorna ägomark Frideborg lägenhet Markusesäng slätt
Gryta sn Kyrkbacken backe Fruhagen torp, rivet Märhällarna berg
Gryta by o. sn Källkärret kärr Fäbodslätt torp, rivet Norrgärdet odling
Gryta sn /Se *Källröret rör Fördärvet annat namn på Krogen Norrskogskälla källa och riven koja
Gryta sn Lillsjön hpl /Se Fördärvet förr krog Norrskogskällan källa
Gryta sn Lillsjön ägomark Gatan riven stuga Nyborgs grind grind
Gryta sn Lillängen ägomark Granberg gård Nytorps källa källa
Gryta sn Lundbacken backe Granhammar torp Odensberg höjd
Gryta sn Lundhålet ägomark Granlund torp rivet Prästgårdshagen inhägnad
Gryta sn Lundängen ägomark Grindstugan stuga Ringrör plats
Gryta sn Lårstaviken vik Grytaby bebyggelse Risbo kärr sankmark
Gryta sn Lårstaviken vik Gryta gård bebyggelse Rismossen sankmark
Gryta sn Lårstaviken vik Grytagård, se Gryta by beb. Rolandseken ek
Gryta sn Lårstaviken vik Gryta kyrka Saknas Rolandsskiftet odling
Gryta sn Lårstaviken vik Gryta skola Saknas Rothugget odling
Gryta sn Lårstaviken vik Gryta prästgård l. Salnecke backe backe
Gryta sn Lårstaviken vik Grytsäva by Salneckebacken backe
Gryta sn /Se Lårstaviken vik Gustavsberg torp, rivet Skvallerbäcken bäck
Gryta sn /Se Lårstaviken vik /Se Gustavsberg ödehemman Skvallerbäcken bäck
Gryta sn /Se Långkärret kärr Gäddnäsberg torp Skvallerbäcken bäck
Gryta sn /Se Lårstaviken vik Gästgivargården gård Skvallerbäcken utfallsdike
Gryta sn /Se Lövhagen ägomark Görlunda bebyggelse Skärkersmossen mosse
Gryta sn /Se Mansberg berg Görlunda f.d. gård Smedsbo hage skog
Gryta sn /Se Mehattsundh, se Lårstaviken vik Hagaberg stuga Smedsbokil skog
Gryta sn /Se Norrskog skog Hagaberg torp Stendörr Saknas
Gryta sn /Se Nybygget f.d. torp Hagalund stuga Stendör bergpass
Gryta kyrka Saknas Nyhagen ägomark Hagtorpet f.d. torp Stora ån å
*Alsta by Olbo öppen terräng Hagtorpet rivet torp Storåkrarna odling
Björnome by Pisbacka, se Rosenbacken terräng el. gränspunkt Halldammen, Lilla torp, rivet Strömsbergsbäcken bäck
Björnome by Ranstaberg berg Halldammen, Stora torp Sävaån å
Björnome by Ravalsbo ägomark Hatet stuga Tomtåkrarna odlad jord
Björnome by Ringrör röse Hedsta gård Tregrindar terräng
Björnome by Ringrör gränsmärke Hedsta gård Uvberget berg
Björnome by Ringrör röse Hesta bebyggelse Uvberget berg
Björnome by Risbacka, se Rosenbacken terräng el. gränspunkt Hedstatorp torp Vargslätt sten
Björnome by Risbokärr kärr Hemmingsbo torp, rivet Vile bergen berg
Björnome by Rosenbacken terräng el. gränspunkt Hemmingsbo bebyggelse Vile källa torp, rivet, källa och berg
Björnome by Rosenbacken terräng el. gränspunkt Hubäcken stuga, riven Visselängen odling
Björnome by Rosenbacka terräng Husby bebyggelse Vretarna odlad jord
Björnome by Rotbo terräng Husby gård Ålandet åker
Björnome by Rothugget ägomark Husbyhagen Saknas Årke gölen del av å
Björnome by Rymningen fält med samfällda ängstegar /Se Hyddan stuga Åtorps vreten åker
Björnome by Ryttartorpet f.d. torp Hyddan stuga Ängsåkersplogen odling
Björnome by Rävbacken ägomark Hålldammen, Lilla och Stora Saknas Ängsåkrarna odling
Björnome by *Rönningshalsen lokalitet Häggmyran torp, rivet Ölsta lund skogsmark
Björnome by Rönntorpet f.d. torp Hällby gård Ölsta ängar ängsmarker
Björnome by Salkande källa /Se Hällby Saknas Örsundaån å
Björnome by Skvallerbäcken bäck Hällby bebyggelse Örsundaån Saknas
Björnome by /Se Skärkersmossen mosse Hällby hyddan lht Överstens källa källa
Björnome by /Se Slånbärsbacken backe Hällbylund Saknas  
Björnome by /Se Slättan terräng Hälltorpet torp, rivet  
Björnome by /Se Slättmossen mosse Högforskvarn Saknas  
Björnome by /Se Smedsbokil terräng Höja bebyggelse  
Björnome by /Se Sofielund terräng Höja bebyggelse  
Björnome by /Se Stendör röse Hörnet torp  
Björnome by /Se Stengrundet grund /Se Jakobsberg torp, rivet  
Björnome by /Se Stenhagen terräng Johannelund stuga  
Björnome by /Se Storhagen glänta Johannesberg torp, rivet  
Björnome by /Se Storån, se Örsundaån å Järforsen torp  
Björnome by /Se Storån, se Örsundaån å Kaptorpet Saknas  
Björnome by /Se Storån, se Örsundaån å Karlberg stuga, riven  
*Brömma gd Storängen ägomark Karlslund utmark  
Eningböle by *Stubbröret rör Karlslund torp  
Eningböle by Svälthammaren ägomark Karlslund torp, rivet  
Eningböle gd Säva backe backe Klintbacken torp, rivet  
Eningböle by Sävabro bro Klockarbol gård  
Eningböle gd /Se Sävaån å /Se Klockarbol Saknas  
Eningböle gd /Se Sävaån å Klockarebord bost.  
?Gryta gd Sävaån å Knoppe torp, rivet  
Gryta gd, sn Sävaån å /Se Knorran annat namn på Asptorp  
Gryta(by) by Sävaån å /Se Krogen stuga  
Gryta(by) by *Söder Hålsjöröret gränsmärke Kärrbo gård  
Gryta(by) by Tillfället terräng Larsbo torp, rivet  
Gryta(by) by Tjädermossen mosse Lillsjön hållplats  
Gryta(by) by Trollbacken backe Lillsäby torp  
Gryta(by) by Uvberget berg Lindborgs, se Pettersborg Saknas  
Gryta(by) by *Vargmosseröret gränsmärke Lugneberg riven koja  
Gryta(by) by *Videkärrsröret gränsmärke Lugnet riven koja  
Gryta by Vilebergen berg Långsveden Saknas  
Gryta by Visselängen ägomark Lönntorpet torp, rivet  
Gryta kyrkoby Ängen ägomark Lövhagen stuga  
Gryta by Ängsåkersplogen ägomark Marieberg stuga  
Gryta gd Ölstalund terräng Mellangården gård  
Gryta gd Ölsta ängar ägomark Mellankvarn kvarn  
Gryta gd *Örsunda kvarndamm Saknas Norrbo torp  
Gryta gd /Se Örsundaån å Norrgården, gård i Björnome Saknas  
Gryta hg /Se Örsundaån å Norrskog gård  
Gryta gård /Se Örasund förr sund /Se Nyboda torp, rivet  
?Grytagård militieboställe Örasund förr sund /Se Nybygget torp  
Grytagård gd Örsundaån å /Se Nyborg torp, rivet  
Gryta gård Saknas Örsundaån å /Se Nytorp torp, rivet  
Hedsta gård Örsundaån å Olivelund stuga  
Hedsta gård Örsundaån å Olofsberg Saknas  
Hedsta gd *Örsunda äng ängsmark Oppgården Saknas  
Hedsta by Örsundet sund /Se Pettersborg stuga  
Hedsta gd Örsundsbro bro Pettersborg stuga  
Hedsta g. Örsundsbro bro Postgårdarna gårdar  
Hedsta gd Örsundsbro bro Prästslättan torp, rivet  
Hedsta gd Örsundsbro bro Ragvaldsbo torp  
Hesta Saknas /Se Örsundsbro bro Ransta bebyggelse  
Hedsta gd /Se Örsundsbron bro Ransta gård  
Hemmingsbo rå o. rörshemman /Se Örsundsbro bro Ransta kvarn kvarn  
Husby by   Ransta, Lilla torp  
Husby by   Ravalsbo riven stuga  
Husby by   Rosenbacka torp  
Husby by   Rosenbacka nu försv. torp  
Husby by   Rosenborg gård  
Husby by   Rosenlund stuga  
Husby by   Rotbo torp, rivet  
Husby by   Ryssvillan Saknas  
Husby by   Röberg obebodd stuga  
Husby by   Rönntorpet torp, rivet  
Husby by   Salnecke gård  
Husby by   Salnecke bebyggelse  
Husby by   Skräddarbo torp, rivet  
Husby by   Slättan torp, rivet  
Husby gd /Se   Slättan Saknas  
Husby gd /Se   Smedsbo gård  
Husby gd /Se   Smedsbo l.  
Hya, se Höja hg   Smedstorp bebyggelse  
Hällby gd   Snedbo torp  
Hällby gd   Snokhem Saknas  
Hellby gård   Sofielund torp  
Hällby gd   Sofielund nu försv. torp  
Hällby gd   Stenhuset hus, rivet  
Hellby g.   Stentorpet torp, rivet  
Hällby gd   Strömmens stuga  
Hällby gd   Strömsberg torp  
?Hellby gård   Strömsberg torp  
Hällby gd   Strömsborg stuga  
Hällby gd /Se   Stålbenet Saknas  
Hällby Saknas /Se   Sundbro lägenhet  
Höja hg   Säby bebyggelse  
Höja hg   Säby gård  
Höja herregård   Säby by  
Höja hg   Säbylund plats  
Höja hg   Säva gård  
Höja hg   Säva by  
Höja gd   Säva Saknas  
Höja hg /Se   Säva bebyggelse  
Höja hg   Sörgården Saknas  
Höja gd   Tegelbruket gård  
Höja hg   Trigrindar torp  
Höja hg   Trossbod Saknas  
Höja hg /Se   Trånge torp  
Höja hrgd   Törne stuga, riven  
Höja hg /Se   Törnebo stuga, riven  
Kassviken bs /Se   Törnelund nybyggd stuga  
Kongo lht /Se   Uggelbo stuga  
Ooreke, se Årke gd   Vilan torp, rivet  
Orke Saknas   Vintervägen ödestuga  
Orreke, se Årka säteri   Årke gård  
Prästslätten torp /Se   Årke bebyggelse  
Prästslätten torp /Se   Ägandegården bebyggelse  
Ransta by   Ölsta gård  
?Ransta by   Ölsta by  
Ransta by   Ölsta bebyggelse  
Ransta by   Ölstaberg gård  
Ransta by   Ölstaberg beb.  
Ransta by   Ölstalund stuga och skog  
?Ransta by   Örsunda by  
?Ransta by   Örsunda gård  
?Ransta by   Örsunda gd  
?Ransta by   Örsunda bebyggelse  
Ransta by   Örsunda kvarn Saknas  
Ransta by   Örsundsbro samhälle  
Ransta by      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta by med kvarn /Se      
Ransta by med kvarn      
Ransta kaplansboställe /Se      
Ransta by /Se      
Ransta by /Se      
Ransta komministergård /Se      
Ransta komministergård      
?Ransta by /Se      
Salnecke hg      
Salnäcke hg      
Salnecke hg      
Salnecke hg      
Salnecke hg      
Salnecke hgd      
Salnecke hg      
Salnecke hgd      
Salnecke hgd      
Salnecke hgd      
Salnecke hg      
Salnecke hg      
Salnäcke hg      
Salnecke [Salkandeke] Saknas      
Salnecke hg      
Salnecke hgd      
Salnecke herrg.      
Salnecke hgd      
Salneke hgd      
Salnecke hgd      
Salnecke hgd      
Salneke hgd      
Salnecke by      
Salnecke by      
Salnecke hg /Se      
Salnecke hg /Se      
Salnecke hg /Se      
Salnecke hg /Se      
Salnecke gd /Se      
Salnecke gods /Se      
Salnecke gd /Se      
Salnecke gd /Se      
Salnecke gd /Se      
Salnecke gd /Se      
Salnecke gods /Se      
Säby by      
Säby by      
Säby gd      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby gd      
Säby gd      
?Säby by /Se      
Säby gd      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säva by      
?Säva by      
Säva by      
Säva by      
Säva by      
Säva by      
Säva by      
Säva by      
Säva by      
Säva by      
Säva by      
Säva by      
?Säva by      
Säfva by      
Säva by      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
*Sødre landith jord      
Vik förr säteri, nu folkhögskola /Se      
Vik förr säteri, nu folkhögskola /Se      
Årke gd      
Årke gdar      
Årke gård      
Åkre gd      
Årke säteri      
Årke gd /Se      
Årke gd:ar /Se      
Årke gd:ar /Se      
Årke gd /Se      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
?Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
?Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      
Ölsta by /Se      
*Örasund gd /Se      
Örsunda gård      
Örsunda gård      
Örsunda gd      
Örsunda gd      
Örsunda gård      
Örsunda gd      
Örsunda gård      
Örsunda gd      
Örsunda gd      
Örsunda gård      
Örsunda gård      
Örsunda by /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsunda by /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsunda by /Se      
Örsunda gd /Se      
Örsundsbro samhälle /Se      
Örsundsbro gd, samh. /Se      
Örsundsbro samh. /Se      
Örsundsbro samh. /Se      
Örsundsbro samh. /Se      
Örsundsbro samh. /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.