ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Balingsta socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 447 st Naturnamn: 85 st Bebyggelsenamn: 217 st Naturnamn: 293 st
Balingsta sn Aspbacken backe Saknas Saknas Abrahams ek ek
Balingsta sn Alkärret ägomark Balingsta sn /Se Alkärret odling
Balingsta sn Bastubacken backe Balingsta socken Alkärrsladan förr lada
Balingsta sn Bastubacken backe Balingsta sn Aspbacken skogsbacke
Balingsta sn Björkbacken backe Balingsta sn Aspängen åker
Balingsta sn Björkbacken backe Balingsta björnarna inbyggarbeteckning Balingsby backen skogsbacke
Balingsta sn Björkbacken backe Balingsta vargar inbyggarbeteckning Balingsta byskogen skog
Balingsta sn Blötdyn ägomark Balingsta-vargarna inbyggarbeteckning Balingsta storäng, se Storängen odlad mark
Balingsta sn Bodaudd terräng Balingsta vargar inbyggarbeteckning Bastubacken hagbacke
Balingsta sn Böksta sten sten Balingsta vargarna inbyggarbeteckning Bastubacken backe
Balingsta sn Dalkarlsdiket dike Balingsta vargarna inbyggarbeteckning Bastuhagen åker
Balingsta sn Dykärret kärr Balingsta vargarne inbyggarbeteckning Björkbacken björkbevuxen backe
Balingsta sn Dyäng strandterräng Akademigården Saknas Björkbacken ängsbacke
Balingsta sn Falkenhagen terräng Andershov torp Blötdyn odling
Balingsta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Anders Ols bs Boda udd skogsmark och udde
Balingsta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Balingsta, se Balingsta by by Bonins udd udde
Balingsta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Balingsta by by Bonäsgärdet gärde
Balingsta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Balingsta by by Bonäsudd udde
Balingsta sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Balingstaby Saknas Bonäs äng förr äng, nu åker
Balingsta sn Fittja sjö del av Lårstaviken Balingsäva by Boställsvreten åker
Balingsta sn Fittja sjö del av Lårstaviken Björkdal lht (f.d. soldattorp) Brunna backarna skogsbackar
Balingsta sn Fittiavijken, se Lårstaviken vik Björknäs avs Brunna bäck bäck
Balingsta sn Fröjdtäppan terräng Boda, se Fröviboda gård Brunna bäcken bäck
Balingsta sn Frövikärret kärr Bodarna, se Fröviboda gård Brygghusviken vik
Balingsta sn Fårbacken backe Bodarna, se 1-2 Fröviboda beb. Bulten åker
Balingsta sn Gärdsbacke backe Bonäs förr by Bulten åker
Balingsta sn Hesle Siön, se Lårstaviken vik Bonäs gård Byskiftet åkerskifte
Balingsta sn Håluddskällan källa Bonäsudd avsr Byskiftet åker
Balingsta sn Hälsingborg terräng Bostället gård Bänkgården köksträdgård
Balingsta sn Hällkaret terräng Bostället f.d. mönsterskrivarbost. Böksta backen backe
Balingsta sn Jerusalem ägomark Brunna Saknas Böksta skogen träd
Balingsta sn Karlstens f.d. torp? Brunna gård Bökstasten runsten
Balingsta sn Kohålet ägomark Brunna gård Böksta vägskäl vägskäl
Balingsta sn Kulturen terräng Bullbo lht (f.d. soldattorp) Dalkarlsbron bro
Balingsta sn Kungsåkrarna ägomark Bylan drängkammare Dalkarlsdiket dike
Balingsta sn Kvarnbacken ägomark Bytingbo bs (nu riven) Dalkarlsdiket dike
Balingsta sn Kvarnkärret kärr Bytingbo bs (nu riven) Djupdal åker
Balingsta sn Lilla malmen terräng Böksta by Djupängen odlad mark
Balingsta sn Lisas kärr kärr Böksta by Dykärret kärr
Balingsta sn Lundängen ägomark Böksta by Dykärret kärr
Balingsta sn Lusbacken ägomark Böksta by Dyn odlingar
Balingsta socken Lårstaviken vik Böksta Saknas Ekbacken ängsbacke
Ballingsta sn Lårstaviken vik Böksta utjord gård Engströms backen skogsbacke
Balingsta sn Lårstaviken vik Dalen torp Farfars pick åkerbit
Balingsta sn Lårstaviken vik Danviksgården gård Fiskarns gärde gärde
Balingsta sn Lårstaviken vik Danviks kvarn, se Säva kvarn kvarn Fittja sjö del av Mälaren
Balingsta sn Lårstaviken vik Engströms kojan bs Fredrik Jans backen backe
Balingsta sn Lårstaviken vik Eriksberg avs Fridhems kärret kärrmark
Balingsta sn Lårstaviken vik Erikslund avs Fröjdtäppan vret
Balingsta sn Lårstaviken vik /Se Erikslund lht (nu riven) Frövi ån å
Balingsta sn /Se Lårstaviken vik Erikslund lht (nu riven) Fyrkanten åkerstycke
Balingsta sn Lårstaviken vik Falkenhagen torp Fårbacken ängsbacke
Balingsta sn Marsbacken ägomark Fridhem lht Fårbacken skogsmark
Balingsta sn Mehattsundh, se Lårstaviken vik Fröberg lht Fårbacken skogsmark
Balingsta sn Midsommarkullen ägomark Frövi by Fårhagen skogsmark
Balingsta sn Myran ägomark Frövi by Gamla allén allé
Balingsta sn Myrbulten ägomark Frövi Saknas Granbolandet åkrar
Balingsta sn Olva ägomark Fröviback[en] gård Granhammarsbacken skogsbacke
Balingsta by o. sn Oxkällan källa Fröviberg = Fröviborg avs Gullgruvan skog
Balingsta by o. sn Pilati sjö vattensamling /Se Fröviboda gård Gullgruvskärret kärr
Balingsta by o. sn Piludden udde Fröviboda gård Gumskärret kärr
Balingsta sn /Se Prästängen Saknas /Se Fröviboda Saknas Hagkällan källa
Balingsta sn Rävberget berg Fröviboda kvarn, se Viks kvarn kvarn Halmstacksbacken backe
Balingsta sn /Se Sandkällan källa? Fröviborg avs Hermans täppan åkerstycke
Balingsta sn Skarpängen ägomark Frövi Kvarn, se Viks kvarn kvarn Hunddöden begravningsålats för hundar
Balingsta sn Skrattberget berg Frövi soldattorp förr soldattorp Håludden(?) udde
Balingsta sn Skurkojan terräng Frövitorp torp Håludds källan(?) källa
Balingsta sn Slinkin ägomark Frövitorp beb. Häradsvägen väg
Balingsta sn Sodom ägomark Gamla kyrkan kyrka Hästdöden begravningsplats för hästar
Balingsta sn Stenmursskiftet ägomark Graneberg avs Hästhagen betesmark
Balingsta sn Stora malmen terräng Gustavsborg gård Hästhagen skogsmark
Balingsta sn Storängen ägomark Gustafsborg beb. Iskällarlanden trädgårdsodlingar
Balingsta sn /Se Stärkbärsudden udde Helsingborg torp (nu rivet) Jerusalem åker
Balingsta sn Svartkärret ägomark Hjerpenbo, se Järpenbo lht Jerusalem åkerstycke
Balingsta sn Svälthammaren terräng Hjärpenbo, se Järpenbo lht Järpenbo kärret kärr
Balingsta sn Syltmyran ägomark Hovet, se Andershov torp Järpenbo äng åker
Balingsta sn /Se Sävabro bro /Se Hällen torp Kaffepåsen åker
Balingsta sn /Se Sävaån å /Se Hällen torp Kalvtomtsbackarna hagbackar
Balingsta sn /Se Sävaån å Hälsingborg, se Helsingborg torp (nu rivet) Kattrumpan åkerstycke
Balingsta by, sn /Se Tegelkyrkan ägomark Högland lht Klockarebord åker
Balingsta sn /Se Trefaldighetskällan källa /Se Högtorp torp Klockarsringen, Klockarsbiten åkerstycke
Balingsta by o .sn /Se Trollberget berg Högtorpet lht Klockbacken ängsbacke
Balingsta sn /Se Trollhättan ägomark Johannesberg lht Klöverlandet åker
Balingsta sn /Se Uddvreten ägomark Juffargården lht (f.d. soldattorp) Kodöden begravningsplats för kor
Balingsta sn /Se Vattängen ägomark Järpenbo lht Kodön kärr
Balingsta sn /Se   Karlsborg avs Kohagen betesmark
Balingsta sn /Se   Karlslund lht Kohagen skogsmark
Balingsta sn /Se   Karlstens kojan, se Lugnet bs Kohålet åker
Balingsta sn /Se   Klockarbo bs (nu riven) Kolbotten åker
Balingsta sn /Se   Klockarebord kr Korsbacken backe
Balingsta kyrka kyrka /Se   Krokebo bs Kulturen planterad skog
Balingsta kyrka Saknas /Se   Krokkojan, se Smedens kojan bs Kulturn skogsparti
*Balingsta prästgård Saknas   Kumla by Kumla backen backe
Balingsta by o sn   Kumla by Kumla mossen mosse
Balingsta by o sn   Kumla Saknas Kumla skog skog
Balingsta by o sn   Kumla, Nedra gårdar Kumla storängen, del av Storängen odlad mark
Balingsta by   Kumla, Övra, se Oppkumla gårdar Kumla tomten bergbacke
Balingsta by   Kumlaborg avs Kumla Trollberget berg
Balingsta by o sn   Kummens, Kummenskojan soldattorp Kumla trollberget berg
Balingsa by o. sn   Kvarnberg lht Kumla trollberget bergig skogsmark
Balingsta by, sn   Kyrkoherdeboställe, se Prästgården gård Kumla trollberget bergig skogsmark
Balingsta by   Käckens, Käckkojan förr soldattorp Kumla trollberget bergig skogsmark
Balingsta by   Källbo torp Kumla trollberget bergig skogsmark
Balingsta by   Källbo, Lilla f.d. soldattorp Kumla trollberget bergig skogsmark
Balingsta by   Lillmåsta l. Måstaback Saknas Kumla trollberget bergig skogsmark
Balingsta by   Lillstugan lht (f.d. soldattorp) Kumla trollberget bergig skogsmark
Balingsta by   Lilltibble gård Kumla trollberget, se Trollberget bergig skogsmark
Balingsta by   Lingonbacka gård(?) Kungsåkrarna åkrar
Balingsta by   Lingonbacka Saknas Kvarnbacken backe
Balingsta by   Lugnesberg lht Kvarnbergs hålet åker
Balingsta by /Se   Lugnet bs Kvarnkärret kärr
Balingsta poststation /Se   Lurbo avs Kvarnvreten åkerstycke
Bonäs gård   Malmtorp, se Malmtorpet, Stora torp Kvarnån å
Bonäs gd   Malmtorpet, Lilla torp (nu rivet) Kylsten bautasten
Bonäs lägenhet   Malmtorpet, Stora torp Kylsten bautasten
Bonäs lägenhet   Malmtorpet, Stora torp Kyrkallén allé
Bonäs gd   Marsens, Marskojan förr soldattorp Kyrkängen åker
Bonäs lägenhet   Mellankvarn, se Säva kvarn kvarn Kållanden del av trädgård
Bonäs gd   Måsta gård Källtäpporna förr åkerstycken
?Bonäs gd   Måsta by Källviken vik
Bonäs gd /Se   Måsta by Lilla kärret kärr
?Brunna gd   Måsta gård Lilla kärret kärr
?Brunna gd   Måsta, Lilla gård Lilla Malmen skog
?Brunna, Övre gård   Måstaback, se 1-3 Måsta Saknas Lillgärdet åker
?Brunna gdar   Måstabacken gård (f.d. häradsskrivarboställe) Lillängen odlad mark
?Brunna, Övre gd   Måstabacken gård Lillängen åker
?Brunna, Övre gd   Mälarviken handelsbod Lisas kärr odling och kärrmark
?Brunna gd   Nernorsta förr del av by Logbacken skogsbacke
Brunna, Nedre och (eller) Övre by   Nordhem avs Lots hustru bautasten
Brunna by   Norrgården gård Lunden, se Måsta lund skog
Brunna Saknas   Norrgården beb. Lundplöjet åker
Brunna by   Norsta förr by, nu gård Lundskiftet, se Lundplöjet åker
Brunna, Övre gd /Se   Norsta gård Lundängen, se Lundplöjet åker
Brunna by /Se   Norsta Saknas Lundängen ängsmark
Böksta by   Norstatorp lht Lusbacken backe
Böksta by   Nyborg bs Lyckshäll (?) berg
Böksta by   Nybygget lht Lyckshäll (?) berg
Böksta by   Nybygget torp Lårstaviken, se Låstaviken vik
Böksta by   Olofslund lht Lårstaviken vik
Böksta by /Se   Oppbrunna gård Lårstaviken vik
Böksta by /Se   Oppbrunna, se Brunna gård Låstaviken vik
Frövi by   Oppkumla gårdar Låstaviken, se Lårstaviken vik
Frövi by   Patrons villan herrgårdsbyggnad Lösjorden odlad mark
Frövi by   Prästgården gård Marsbacken skogsbacke
?Frövi by   Prästgården Saknas Mejerikällan, se Nordkälla källa
Frövi by   Prästgårds Nybygget, se Nybygget lht Midsommarkullen höjd
Frövi by   Pysens, Pysgården Saknas Mormors arsel åkerstycke
Frövi by   Rangelhäll, se Hällen torp Mormors bitar åkerstycken
?Frövi hgd /Se   Risslinge by Mormors bitar åkerstycken
Frövi by /Se   Risslinge Saknas Mose trappa trappsten
Frövi by /Se   Rättartorp, se Hällen torp Myran odlingar
Frövi Saknas /Se   Schaskojan, se Sjaskojan lht Myrbulten odlad mark
Frövi by /Se   Sik, Siks by by Måstabacken backe
Frövi by /Se   Sjaskojan lht (nu riven) Måsta backen backe
Frövi by /Se   Sjöbo lht Måsta dyn odling
Frövi by /Se   Skalut lht (nu riven) Måsta lund skog
Frövi by /Se   Skogshyddan avs. Måsta stenhagen, se Stenhagen skogsbacke
Frövi by /Se   Skogskyrkan kyrka (nu riven) Mälaren sjö
Frövi by /Se   Skogskyrkan kyrka (nu riven) Nord källa källa
Frövi by /Se   Skurns, Skurkojan bs (nu riven) Nord källa källa
»frøysta» beb. /Se   SkurPers, se Skurns bs (nu riven) Norrgärdet åker
*Höksta Saknas   Skvallerstaden lhtr Norrgärdet åker
Kumla by   Skärgårdarna by Norsta grind förr grind
Kumla by   Smedens kojan förr bs Norsta källa källa
?Kumla by /Se   Smedstorp torp Nya allén allé
?Kumla by   Snöp-Lottas lht Odlingen odlingar
Kumla by   Sodom bs (nu riven) Olva (?) odlad mark
Kumla by   Solbacka avs Olva (?) odlad mark
Kumla by   Staden lhtr Olva (?) odlad mark
Kumla by   Staden lhtr Olvabacken skogsbacke
Kumla by   Storgården gård Oxkällan källa
Kumla by   Stor-Måsta gård Pilati sjö (?) kärr
Kumla by   Stormåsta, se 1-3 Måsta Saknas Piludden udde
Kumla by   Stor-Tibbel gård Plogen odling
Kumla by   Stridsborg avs. Prästgårds skog skog
Kumla by   Strömsborg lht Prästgårds ängen odlad mark
Kumla by   Säva by Pystäppan, Gamla backe
Kumla by   Säva by Påsmossen förr myrmark, nu uppodlad
Kumla by   Säva Saknas Rudans flatan åkerskifte
Kumla by   Säva Saknas Ruddammen förr damm
Kumla by   Sävaborg lhtr Rybacks åkrarna åkrar
Kumla by   Säva kvarn kvarn Rävberget berg
Kumla by   Säva kvarn kvarn Rävberget berg
Kumla by   Säva kvarn kvarn Saltafots backen backe
Kumla by   Säva kvarn Saknas Saltafots backen backe
Kumla by   Sävenäs lht Saltafots åkrarna åkrar
Kumla by   Sörgården Saknas Sandkällan källa
Kumla by   Tegelkyrkan, se Skogskyrkan förr kyrka Sjögärdet gärde
Kumla by   Tibble by Skalut, Skalutvreten åkerstycke
Kumla by   Tibble Saknas Skarpängen åker
Kumla by   Tibbleberg lht Skinnlutsvreten åker
Kumla by   Tibbleborg avs Skogsgärdet åker
Kumla by   Trollhättan bs Skogsskiftet åkerskifte
Kumla by /Se   Vendtbrunna, se Väntbrunna by Skornome bro bro
Kumla by /Se   Ventens, Ventkojan, se Väntens f.d. soldattorp Skornome bäcken bäck
Kumla by /Se   Vik f.d. säteri Skrattberget berg
Kumla by /Se   Vik f.d. säteri Skrattkärret kärr
Kumla by /Se   Vik gd Skurkärret kärr
Kumla by /Se   Vik Saknas Slinkin åkerstycke
*Kurneem Saknas   Viksgärde torp Smedkroken vägkrök (skogsbacke)
Malmtorp torp   Viks kvarn kvarn och gård Smedstorps täppan, Gamla rester efter torp och trädgård
»mosastom», se Måsta gdar   Viks kvarn kvarn och gård Smibacken backe
Mosistom, se Måsta gd:ar   Viks mur slott (numera folkhögskola) Smibacken, se Smedkroken backe
Musista, se Måstad by   Viks mur slott (numera folkhögskola) Smibacken, Gamla backe
Måsta by   Viks mur Saknas Smigärdet åker
Måsta by   Viks Nybygget, se Nybygget torp Smiplogen åker
Måsta by   Viks slott, se Viks mur slott Snåltäppan inäga
Måsta by   Våtvik avs Sodom odling
Mossta Saknas   Väntbrunna by Sodom odling
Måsta by   Väntbrunna by Sodoms kärret kärr
Måsta gdar   Väntbrunna Saknas Sodoms ladan, logen lada
Måsta by   Väntbrunna Saknas Sodoms vägen väg
Måsta by   Väntens, Väntkojan f.d. soldattorp Sodoms vreten, se Sodom odling
Måsta by   Åtorp lht Stenhagen hage
Måsta gd:ar   Öbergskojan f.d. soldattorp Stenmuren mur
Måsta gd   Ödekyrkan, se Gamla kyrkan Saknas Stenmurs hörnet plats
Måsta by   Övre Brunna, se Brunna gård Stenmursskiftet åker
Måsta by     Stora backen skogsbacke
?Måsta by     Stora brinken sluttande mark
Måsta by     Stora kullen höjd
?Måsta by     Stora kärret kärr
Måsta by /Se     Stora kärret kärr
Måsta by /Se     Stora Malmen skogsparti
Måsta by /Se     Storbacken backe
Måsta gd:ar /Se     Storbacken skogsbacke
Norsta by     Storbacksskiftet åker
Norsta gd     Storbäcken bäck
Norsta by     Stordiket, se Storbäcken bäck
Norsta gd     Storskogen skogsmarker
Norsta by     Storåkern åker
Norsta by /Se     Storåkern åker
Norsta by /Se     Storängen odlad mark
Norsta by /Se     Storängen odlad mark
Norsta by /Se     Storängsbron bro och vägskäl
Nybygget torp     Stubbhagen odling
*Pilsberg beb.     Stärkbärsudden udde
Pilsborg Saknas     Suckarbacken backe
*Pilsbergh Saknas     Suckarbacken backe
Prästgården prästgård /Se     Svarta bron bro
Prästgården gd /Se     Svartkärret odling
Risslinge by     Svältan åker
Risslinge by /Se     Svälthammaren åker
?Risslinge by     Syltmyran odling
Risslinge by     Syltmyran odling
Risslinge by /Se     Säva bro bro
Risslinge by     Säva djupängarna, se Djupängen odlad mark
Risslinge by     Sävaån å
Risslinge by     Sävaån å
Risslinge by     Sävaån å
Risslinge by     Tallbacken backe
Risslinge by     Tegelugnsbacken hagbacke
Risslinge by     Tibble bulten, se Bulten åker
Risslinge gd:ar     Tjutan hage
Risslinge by     Tomtbacken skogsbacke
Risslinge by     Torparetegarna åkerstycken
Risslinge by     Trollberget, se Kumla trollberget berg
Risslinge by     Trollberget berg
Risslinge by     Trollberget bergig skogsmark
Risslinge gdar /Se     Trollberget bergig skogsmark
Rislinge by /Se     Trollberget bergig skogsmark
*Sigwarpi = Säva by     Trollhedsvreten, se Trollhättan odling
Sinivad, se Säva by     Trollhedsvreten inäga
Skornome, se *Kurneem Saknas     Trollhättan odling
Swiewad, se Säva by     Trollhättan odling
Säva by     Trollvreten, se Trollhättan odling
Säva by     Trädskolan trädplantering
?Säva by     Uddvreten inäga
Säva by     Ulva(n), se Olva odlad mark
Säva by     Ungnötsskogen skogsmark
Säva by     Utsikten, se Utsikten, Stora utsiktspunkt
Säva by     Utsikten Lilla berg
Säva by     Utsikten Stora utsiktspunkt
Säva by     Utskiftet åkerskifte
Säva by     Valborgmässberget bergknalle
Säva by     Vapengrinden grind
Säva by     Vattängen ängsmark
?Säva by     Viksgärde(?) gärde el. skogsmark?
Säfva Saknas     Viks hagen skogsmark och uppodlad mark
Säva by     Viks malm skog
Säva by     Viks malmen skogsparti
Säva by     Viks mur, se Stenmuren mur
Säva by     Viks park park
Säva by     Viks sjö del av Mälaren
Säva by     Viks viken vik
Säfva by     Ågärdet åker
Säfva by     Ålva, se Olva odlad mark
Säva by /Se     Ångermanländorne åkerstycken
Säva by /Se     Ängsbacken backe
Säva gd /Se     Öbergs gärde åker
Säva by /Se     Öbergs hålet åkerstycke
Säva by /Se     Örtorpsbron landsvägsbro
Säva by /Se     Örtorpsbäcken bäck
Säva by /Se     Örtorpskällan källa
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva by /Se      
Säva poststation /Se      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble gård      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble gdar      
Tibble by /Se      
?Tibble gdar      
Tibble by      
Tibble gd:ar      
Tibble gd:ar      
Tibble Saknas      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble förr sätesgård, nu by /Se      
Tibble by /Se      
Vik förr slott, nu folkhögskola /Se      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik slott      
Vik slott      
?Vik hg      
?Vik hg      
Vik hg (nu folkhögskola)      
Vik slott      
Vik hg /Se      
Vik gd      
Vik gd      
Vik hg      
Vik slott      
Vik slott      
Vik hg      
Vik slott      
Vik hg      
Vik gd      
Vik hg      
Vik gd      
Vik g      
Vik gd      
Vik gd      
Vik hgd      
Vik hgd      
Vik hg      
Vik hg      
Vik slott      
Vik slott      
Vik hg      
Vik slott      
Vik hg      
Vik hrgd      
Vik slott      
Vik slott      
Vik hg      
Vik g      
Vik slott      
Vik gd      
Vik hg      
Vik g      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik slott      
Vik hgd      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hrgd?      
Vik slott      
Vik slott      
Vik hg      
Vik hg      
Vik slott      
Vik slott      
Vik gods      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hrgd      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hrgd      
Vik herrg.      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik slott      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik herrgård /Se      
Vik hg      
Vik hg      
Vik slott      
Vik gdr      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik f. slott, nu folkhögskola      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg /Se      
Vik hg /Se      
Vik hg /Se      
Vik hg /Se      
Vik hg /Se      
Vik hg /Se      
Vik hg /Se      
Vik hg /Se      
Vik Saknas /Se      
Vik gods /Se      
Wiksmur Saknas /Se      
Viksmur benämn. på Viks slott /Se      
Våtvik torp /Se      
Våtvik Saknas /Se      
Väntbrunna by      
Ventbrunna by      
Väntbrunna gd      
Väntbrunna by      
Väntbrunna by      
Väntbrunna gd      
Väntbrunna by      
Väntbrunna Saknas /Se      
Väntbrunna by /Se      
Väntbrunna by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.