ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalby socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 379 st Naturnamn: 99 st Bebyggelsenamn: 135 st Naturnamn: 328 st
Dalby sn Aludden udde Dalby sn Nummerförteckning förteckning
Dalby sn Apalbo ägomark Dalby sn Alkällan källa
Dalby sn Aspängen ägomark Dalby kalvarna inbyggarbeteckning Alkärret kärr
Dalby sn Bakgärdet ägomark Dalby kalvar inbyggarbeteckning Aludden udde
Dalby socken Björkkärret ägomark Dalby-kalvar inbyggarbeteckning Andersmatskärret kärr
Dalby socken Bobacken backe Dalby kalvar inbyggarbeteckning Apalbo ängsbacke
Dalby sn Dalbyviken, se *Hammarskogsviken vik /Se Anders Jans gård Aspsvedden hage
Dalby sn Dalbyviken vik Bergbo v Aspängen äng
Dalby sn Dalbyviken vik Björkberget lht Bakgärdet åker
Dalby sn Dalbyviken vik Björkhyddan lht Bakgärdet åker
Dalby sn Dalbyviken vik /Se Björkliden lht Bastubacken ängsmark
Dalby sn Dalbyviken vik Björkliden lht Berga äng åker
Dalby sn Dalbyviken vik Blåsenhus gård Berlins backe skogsbacke
Dalby sn Dalkarlskärret kärr Bläckhornet lht Berlinska backen skogsbacke
Dalby sn Dalkarlskärret ägomark Brunna Saknas Björkbacken skogsbacke
Dalby sn Ekbacken backe Brunna Saknas Björkhagen hage
Dalby sn *Ekolenfjärden fjärd Brunnsätra lht Björkkärret kärr
Dalby sn Ekoln del av Mälaren Brunnaborg lht Blåsenhus´ backe vägbacke
Dalby sn Ekoln sjö Bygget lht Bodbacken ängsmark
Dalby sn Ekoln fjärd Dalby gård Saknas Bodbacken ängsmark
Dalby sn Ekoln vik Dalbygård Saknas Brantarna ängsmark
Dalby sn Ekoln vik Dalbyudd Saknas Brunna backen skogsbacke
Dalby sn Ekoln fjärd /Se Elfsta by Brunna bäcken bäck
Dalby sn Ekoln del av Mälaren /Se Ensta by Brunna fjäll äng
Dalby sn Femåkern ägomark Enstaberg lht Brunna gärde åker
Dalby sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Ensta torp t Brunna hage hage
Dalby sn Fårbacken backe Erik Karls gård Brunna skog skog
Dalby sn Gräna Koffssa, se Koffsan ö Eriksberg lht Brunna svinbacke ängsbacke
Dalby sn Gräna malm terräng Farstelösa torp Bryggskiftet åker
Dalby sn Grävsvinsbacken backe Fågelsången torp Brännängen äng
Dalby sn Gåsviken vik Granliden v Bulten ängsmark
Dalby sn Hammarskogsudd, se Vretaudd udde Gräfsta lht Burkbacken ängsmark
Dalby sn Hammarskogswijken, se Dalbyviken vik Gräfsta gård Busklindan åker
Dalby sn Hammarskogswijken, se Dalbyviken vik Gräna by Bussenhus vret åker
Dalby sn /Se Hammarskogswijken, se Dalbyviken vik Gräna Saknas Bybron vägbro
Dalby sn *Hammarskogsviken vik /Se Gränamalm Saknas Bykällan källa
Dalby sn Harväckan ägomark Gunggräna Saknas Dalby gårds björkbacke skogsbacke
Dalby socken Hällkaret terräng Gunggräna Saknas Dalby fjäll äng
Dalby socken Hässle triangelpunkt Gustav Anders gård Dalbygårds fjäll åker
Dalby sn Hässleudd udde Gustafsborg lht Dalbyudd udde
Dalby sn Hönsbacken backe Gustafsberg lht Dalbyudd udde
Dalby sn Jerusalems backar höjd /Se Hacksta by Dalbyvik vik
Dalby sn Kanslibacken backe Hacksta Saknas Dalbyviken vik
Dalby sn Kivbrunna äng Saknas /Se Hagstad, se Hacksta by Dalkarlskärr kärr
Dalby sn sn Koffsan ö Hammarby lht Dalkarlskärret kärr
Dalby sn Koffsan ö Hammarkojan lht Dalkarlskärret kärr
Dalby sn Koffsan ö Hammarkojan lht Dalkarlskärret odlad mark
Dalby sn Kofsan holme /Se Hammarn lht Dalkarlskärrsgrinden grind
Dalby sn Kofsan ö /Se Hammaren lht Djupgärdet åker
Dalby sn sn Kof(f)san ö /Se Hammarskog Saknas Djupängen äng
Dalby sn Koffsan holme /Se Hammarskog Saknas Dyngbron vägbro
Dalby sn *Langhængen äng Hedins stuga lht Dyngbron vägbro
Dalby sn Lilla kärret ägomark Hembygdsgården lht Ekbacken skogsbacke
Dalby sn *Lilla Nostans Skogen skog Humlegården torp Ekoln fjärd
Dalby sn Lindorna ägomark Hållberga by Ekoln vik
Dalby sn Lusan ägomark Hållberga by Ekströms täppa åker
Dalby sn Lusan ägomark Hållberga gård Englunds backar ängsmark
Dalby sn Lusbacken backe Hässla by Englunds backe ängsmark
Dalby sn Lårstaviken vik Hässle by Engstedts hage hage
Dalby sn /Se Lårstaviken vik Hässleberg lht Engstedts källa källa
Dalby sn Löjhällen berghäll Hässleborg lht Enstabergen berg
Dalby sn Munkens trappor klippformation? Hässlelund avs. Enstabergs vret åker
Dalby sn Myrbacken backe Högsätet lht Ensta bäck bäck
Dalby sn Ormberget berg Jans Mårtens t Ensta gärde åker
Dalby sn Pilskog skogsterräng Jeriko gård Enstabottnarna f.d. kolbottnar
Dalby sn Plöjet ägomark Jerusalem gård i Viggby Ensta bro vägbro
Dalby sn Ruddammen damm Johannesberg lht Ensta kolbottnar Saknas
Dalby sn Ruddammen ägomark Karl Ers gård Ensta saltkulla kulle
Dalby sn Rönnbacken backe Klippan lht Ensta skog skog
Dalby sn Saltkullan äng /Se Klockarbol lht Fastelösa hål vret
Dalby sn Saltkullan äng /Se Klockarbol Saknas Fastlösa vret
Dalby sn Stora kärret kärr Klockarebol klockarbost. Femåkern åker
Dalby sn /Se Storbacken backe Knusselhof lht Fjällen äng
Dalby sn *Stustholmen holme? Kroken t Flaten åker
Dalby sn? *Stustholmen Saknas Kråknästet gård Flaten äng
Dalby sn Svedden terräng Lillberga t Flonken åker
Dalby sn Svinbacken backe Lugnet lht Frukostbacken äng
Dalby sn Svälthammar ägomark Mariedal lht Fruängen äng
Dalby sn Såbyudd, se Vretaudd udde Marielund lht Fårbacken ängsbacke
Dalby sn Säbyklint ö Marielund lht Fårkyrkan stenar
Dalby sn Toppmyrahagen terräng Målarbo v Gamla vreten åker
Dalby sn /Se Toran brant /Se Nergården lht Gammelgrind grind
Dalby sn /Se Toran terräng Nibble gård Gjersberget berg
Dalby sn /Se Toran bergshöjd /Se Nibble Saknas Gjersberget höjd
Dalby sn /Se Toran Saknas /Se Nibble hammar lht Glupbacken ängsbacke
Dalby sn /Se Toran höglänt skogsparti /Se Nibble hammarn, se Hammarn lht Glupen ängsbacke
Dalby kyrby /Se Toran höjd /Se Norrbo torp Glupens backe ängsbacke
Dalby sn /Se Torresta äng Saknas /Se Norrbo t Granhagen hage
Dalby sn /Se Tuna triangelpunkt Norrbäck t Granhagen hage
Dalby sn /Se Tunaberg berg Norrbäck torp Granviks vret åker
Dalby sn /Se Urtimabacken backe Nybygget t Gräfsta vret åker
Dalby kyrka Saknas /Se Valborgsmässbacken backe Nybygget Saknas Gräna gärde åker
Dalby rättaredöme Saknas Vretaudd udde Nybygget torp Gräna Jungfrun holme
Alvestum, se Älvesta gd Vretaudd udde Nötbo t Gräna Jungfrun ö
Brunna by Ångern ägomark Persborg lht Grena jungfrun ö
?Brunna by Älvkvarnsbackarna backar Ringins t Gräna malm skog
?Brunna gd Ängsbacken backe Ringkojan t Gräna udd udde
?Brunna by Ännestabergen berg Ruddammshålan bs Gräna udd udde
(?)Brunna by Ännesta bäck Saknas /Se Rävbo t Grönviken vik
?Brunna by   Skogshyddan t Gåsvik vik
?Brunna by   Skogshyddan avs. Gärdesbacken åker
?Brunna by   Stenbacken lht Gärdesbacken åker
?Brunna by   Storgården gård i Viggby Gärdesängen äng
Brunna by   Svanliden lht Gärdesängen äng
Brunna gd   Svälthammar t Gässeltorget skogsglänta
Brunna gd   Svälthammar lht Gåsviken vik
Brunna by   Säby Saknas Gåsviken vik
Brunna by /Se   Säby gård Saknas Hacksta äng äng
Brunna Saknas /Se   Säbyborg v Hagen hage
Brunna gd /Se   Sörbo v Haglunds backe ängsmark
?Dalby el. Dalbygård hg   Toppmyra gård Haglunds hål ängsmark
Dalby gd   Toppmyra ägor Haglöten äng
Dalby gd   Torpmyra, se Toppmyra gård Hagvreten, Nedre åker
Dalbygård indr. militiebost. /Se   Tuna by Hagvreten, Övre åker
Dalby Saknas /Se   Tuna Saknas Hagängen äng
Dalby gård gård /Se   Tunaberg lht Hammarbyberget berg
Ensta Saknas   Tunaborg lht Hammarbyskiftet åker
*Grafsta Saknas   Tunalund lht Hammaren skogsbacke
Saknas Saknas   Ubby by Hammarn skog
»grafsta» beb.   Ubby Saknas Hammarskogs toran skog
Gräna by   Valdemarsvik lht Handlargärdet åker
Gräna by   Viggby by Haparandaskogen skog
Gräna by   Viggby Saknas Harväckan äng
Gräna by   Viggbylund hmd Hassellund lund
Grena Saknas /Se   Vinkelbo lht Hemängen äng
Gräna by /Se   Åkerfjäll t Humlegårdsskogen skog
Gräna by /Se   Ålderdomshemmet lht Hållberga gärde åker
Grän by /Se   Älvestad, se Elfsta by Hållberga lusbacke skogsbacke
Gunggräna by   Älvesta Saknas Hällkaret urholkning i berg
Gunggräna by   Älvesta Saknas Hällkaret fördjupning i berg
Gunggräna by /Se   Ännestad, se Ensta by Hässle fjäll åker
Gunggräna by /Se   Ännesta Saknas Hässle gata väg
Gunggräna by /Se   Österberga lht Hässle storäng äng
Saknas Saknas   Östbergs stuga stuga Hässleudd udde
Hacksta by   Överbo avs Hönsbacken ängsmark
Hacksta by     Hönsbacken ängsbacke
Hacksta by     Hönsgärdet åker
Hacksta gdar     Jan Mårtens täppa åker
Hacksta by     Jan Mårtens åker åker
Hacksta by     Jerusalemsbackarna ängsbackar
Hacksta by     Kalvhagsbacken äng
Hacksta gdar     Kalvtomten hage
Hacksta by     Kanslibacken skogsbacke
Hacksta by     Karlssons vret åker
Hacksta gd:ar     Kaspers backe ängsbacke
Hacksta by     Kattkällorna källor
Hacksta by     Kattrumpan berg
Hacksta gdr     Kibrunna äng äng
Hacksta by     Kibrunna äng äng
Hacksta by     Klockarbacken skogsbacke
Hacksta by /Se     Klockarjord åker
Hacksta by /Se     Koffsan, se Gräna Jungfrun holme
Hagstad hg     Koffsan ö
Hagsta Saknas /Se     Kråkbacken ängsmark?
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Kvarnbacken ängsbacke
Hammarby (nuv. Hammarskog) hg     Kvarnbacken äng
Hammarby (numera Hammarskog) hg /Se     Kvarnberg berg
(?) Hammarby, nuv. Hammarskog hg     Kvarnberget berg
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Kvarnberget höjd
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Kvarnskiftet åker
Hammarby, (numera Hammarskog) hgd     Kvarnsten sten
Hammarby (numera Hammarskog) hg /Se     Kyrkbacken äng
Hammarby (numera Hammarskog) hgd     Kyrkängen äng
Hammarby (numera Hammarskog by     Källarbacken äng
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Källtäppsbacken ängsmark
Hammarby, nu Hammarskog hgd     Kärrbacken ängsmark
Hammarby (numera Hammarskog) hg /Se     Kärret kärr
Hammarby (nu Hammarskog) hgd     Lillgärdet åker
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Lillgärdet åker
Hammarby (numera Hammarskog) hgd     Lillängen äng
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Lillängen äng
Hammarby, nuv Hammarskog hg     Lindorna åker
Hammarby (numera Hammarskog) gd     Lindströms gärde åker
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Lissekullabacken ängsbacke
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Lokomotivstallet stenhäll
Hammarby (numera Hammarskog) gd     Lusan skog
Hammarby (nuv. Hammarskog) gd     Lusan åker
Hammarby (numera Hammarskog) gd     Lusan äng
Hammarby (numera Hammarskog) hg /Se     Lusan äng
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Lusbackarna åkrar
Hammarby, numera Hammarskog hgd     Lusbacken skogsbacke
Hammarby (numera Hammarskog) hg /Se     Lusbacken backe
Hammarby, (numera Hammarskog) gd     Lusbacken backe
Hammarby (numera Hammarskog) gd     Lysbacken backe
Hammarby (numera Hammarskog) hg /Se     Långtäppan äng
Hammarby, (numera Hammarskog) hgd     Långåkern åker
Hammarby (numera Hammarskog) hg     Långåkern åker
Hammarby, se Hammarskog gd     Långängen äng
Hammarby (numera Hammarskog) gd /Se     Långängsbackarna ängbackar
Hammarby, (nu Hammarskog) herrgård /Se     Lårstaviken vik
Hammarskog, se Hammarby gd     Löjhällen stenhäll
?Hammarskog hg     Malmåkern åker
Hammarskog hg     Mickels hål(a) öppning mellan skogar
Hammarskog hg     Mullbänken strand
Hammarskog herrg.     Munkens trappor formation i berg
Hammarskog hg     Myran f.d. myr
Hammarskog hg     Myran, Lilla f.d. myr
Hammarskog hg /Se     Myran, Stora f.d. myr
Hammarskog hg /Se     Myrbacken Saknas
Hammarskog hg /Se     Nerängen äng
Hammarskog Saknas /Se     Nibble bäcken bäck
Hammarskog hg /Se     Nibble hammar skogsbacke
Hammarskog gd /Se     Nibble hammarn, se Hammarn skog
Hammarskog (förr Hammarby) gd /Se     Norrbo backe äng
Hammarskog (förr Hammarby) herrgård /Se     Norrbo gärde åker
Hammarskog herrgård /Se     Norrbäcks hage hage
Hållberga gd /Se     Norrskog skog
Hållberga gd /Se     Nybyggevreten åker
Hållberga Saknas /Se     Nyhagen hage
Hållberga gd /Se     Onödiga grinden grind
Hessle by     Onödiga grinden förr grind
Hässle by     Ormberget berg
Hessle by     Oxhagen hage
Hässle by     Per Antans täppa åker
Hässle by     Pilskogsvreten åker
Hessle by     Pilängen äng
Hässle by     Pjutbacken ängsmark
Hässle by /Se     Pjutsten sten
Hässle by /Se     Pläntbacken ängsmark
Hässle by /Se     Plöjet f.d. åker
Hässle by /Se     Pumpskiftet åker
Hässle by /Se     Radbacksgärdet åker
Jeriko gd /Se     Radbacksskiftet åker
Jerusalem gd o. by /Se     Ringens vret åker
Kapernaum gd /Se     Roparberget berg
Longatuna by /Se     Ruddammen f.d. damm
Nibble by     Råglösan åker
Nibble by     Rönnskiftet äng
Nibble by     Saltkulla ängskulle
Nibble by     Saltkull källa källa
Nibble by     Sjöbacken äng
?Nibble by     Sjögärdet äng
Nibble by     Sjöhagen hage
Nibble by     Skallbacken skogsbacke
Nibble by     Skallbacksskiftet åker
Nibble by     Skinnbyxorna åkrar
Nibble by     Skonan bäckdal
Nibble by     Skölberget berg
Nibble by     Slåtterhagen hage
Nibble gd     Smedjebacken ängsmark
Nibble by /Se     Smedjebacken ängsmark
Norrbo f.d. torp?     Smedjebacken ängsbacke
Norrbo Saknas /Se     Snöroms brunn grop
Oljeberget gd /Se     Snöroms gropen grop
»skarpasæby», se Säby gd     Solberget berg
Skarpasäby, se Säby gd     Solbergskällan källa
Skarpasäby, se Säby gård     Spjutstensbacken ängsmark
Säby indr. militieboställe     Spjället åker
Säby gård     Stabro bro
Säby gd     Sta bro Saknas
Säby gd     Stordiket dike
Säby gård /Se     Storrutan åker
Säby gd /Se     Storskiftet åker
Säby gd     Storängen äng
Säby gd     Storängen äng
Säby gd     Storängsbacken ängsmark?
Säby gd     Storängskällan källa
Säby gd     Stubbacken äng
Säby gd     Svedden hage
Säby gård     Svinbacken ängsbacke
Säby Saknas     Svinbacken ängsmark
Säby indr. militieboställe /Se     Svinbacken äng
Säby by     Svälthammar gärde
Säby indr. militieboställe /Se     Svälthammar åkrar
Säby gd /Se     Säby backar ängsbackar
Säva by     Säby klint holme
Toppmyra gd     Säbyklint ö
Toppmyra gd     Säby lund lund
Toppmyra gd     Säby äng äng
Toppmyra gd /Se     Söderskog skog
Toppmyra Saknas /Se     Tallbacken skogsbacke
Tuna by     Tallbacken skogsbacke
?Tuna gård, by /Se     Tallbacken skogsbacke
?Tuna hg     Tegen åker
Tuna förr sätesgård /Se     Tittuten äng
Tuna gård     Tjuvbacken skogsbacke
Tuna by     Tjuvsten sten
Tuna by     Toppmyra bäcken bäck
?Tuna by     Toppmyra gärdsbacken skogsbacke
Tuna by     Toppmyra hage hage
Tuna by     Toppmyra svedd skog
Tuna by     Toppmyra teg åker
?Tuna by     Toppmyra viken vik
Tuna by     Toppmyra äng äng
Tuna by     Toran terräng
?Tuna by     Toran terräng
?Tuna by     Toran terräng
Tuna by     Toran skog
Tuna by     Toran, Lilla skog
Tuna by     Toran, Stora skog
Tuna by     Torparskogen skog
Tuna by /Se     Torsta fjäll åker
Tuna by /Se     Toråkern åker
Tuna by /Se     Trollpottan stenblock
Tuna by /Se     Trädgårdsbacken åker
Tuppamyre, se Toppmyra gd     Tuna backe vägbacke
Ubby by     Tuna skog skog
Ubby by     Tuns backe skogsbacke
Ubby by     Tuns vret åker
Ubby by     Törnviken vik
Ubby by     Urtimabacken ängsbacke
?Ubby by     Urtima backen skogsbacke
Ubby by     Utskogen skog
Ubby by     Valbumsbacken skogsbacke
Ubby by     Vreta udde skifte
Ubby by     Vreten, Lilla åker
Ubby by     Vreten, Stora åker
Ubby by     Väderkvarnsbacken äng
Ubby by     Väntens vret åker
Ubby by     Ången gärde
Ubby by     Ångerman gärde
Ubby by     Ångermanland gärde
Ubby by     Ångern åkermark
Ubby by     Älgkvarn, se Älvkvarn sten
Ubby kaplansboställe /Se     Älgsten, se Älvsten sten
Ubby by /Se     Älvkvarn sten
Ubby kaplansboställe /Se     Älvkvarn sten
Ubby by /Se     Älvkvarn sten
Ubby by /Se     Älvkvarnsbackarna åkrar
Vegby Saknas     Älvsten sten
Wiby, se Wiggeby by     Älvsten sten
Viggeby by     Ängen äng
Viggby by     Ängsberget berg
Viggeby by     Ängslaget f.d. ängar
Viggeby by     Ännstabäck vdr
Viggeby by     Österängen äng
Viggeby by     Österängskällan källa
Viggby by     Övre gärdet åker
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggby hg      
Viggeby by      
Viggby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by /Se      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by /Se      
Viggby by /Se      
Viggeby by /Se      
Viggby Saknas /Se      
Viggeby (förr Vikby) by /Se      
Vikby (nu Viggeby) by /Se      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by /Se      
Älvesta by      
Älvesta gård      
Älvesta gd /Se      
Älvesta gd /Se      
Älvesta by /Se      
Älvesta gd /Se      
Ännesta gård      
Ännesta gård      
Ännesta gård /Se      
?Ännesta gd      
Ännesta gd      
Ännesta gd      
Ännesta gd      
Ännesta g.      
Ännesta lg      
Ännesta lg      
Ännesta gd      
Ännesta gd /Se      
Ännesta gd      
Ännesta gd /Se      
Ännesta gd /Se      
Ännesta gd /Se      
Ännesta gd /Se      
Ännesta gd /Se      
[Øthingabøli] Saknas      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.