ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skogs-Tibble socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 250 st Naturnamn: 229 st Bebyggelsenamn: 312 st Naturnamn: 436 st
Tibble, även Skogs-Tibble sn Alkärret kärr Skogstibble sn Akademiskillnaden rågång
Tibble, se Skogs-Tibble sn Alsmossen mosse Skogs-Tibble sn Alkärret kärr
Skogs-Tibble sn Aspbolet triangelpunkt Skogs-Tibble sn Alholmen holme
Skogs-Tibble sn Aspbolet triangelpunkt Skogstibble vargar inbyggarbeteckning Almbacken backe
Skogs-Tibble sn Aspbolsberget berg Tibblarna inbyggarbeteckning (?)Alsmossen mosse
Tibble socken Aspbolsberget berg Tibbleborna inbyggarbeteckning Alsmossen mosse
Skogs-Tibble socken Balgsbo Siön, se Strandsjön sjö Tibble vargarna inbyggarbeteckning Alströms mossen odling
Tibble socken Barnbarnsbacken backe Tibble vargar inbyggarbeteckning Aspbolsbergen berg
Tibble sn Barnbergen berg Tibble vargarna inbyggarbeteckning Badberget berg
Tibble sn Barnberget berg Brunngårdarn inbyggarbeteckning Bakvreten åker
Skogs-Tibble sn /Se Björkkärret kärr Fingerfaktan inbyggarbeteckning Balsbo tallbacken udde
Skogstibble sn Björklund terräng Hurrgubben inbyggarbeteckning Balsbo viken vik
Skogs-Tibble sn Björklund terräng Ingla brogumman inbyggarbeteckning Barnbarnsbacken backe
(Skogs-)Tibble sn Björnmossen mosse Knotter-Jan inbyggarbeteckning Barnbarnsbacken, se Barnbergsbacke backe
?Skogstibble sn Bladkärret kärr Norrgårdan inbyggarbeteckning Barnbergen berg
Tibble sn? Bladkärret kärr Smältaren inbyggarbeteckning Barnberget berg
Skogs-Tibble sn Blåbärsmossen mosse Vråarn inbyggarbeteckning Barnbergsbacke backe
Skogs-Tibble sn Blåbärsmossen ägomark Almkvistens gd Barnbergs källan källa
Skogs-Tibble sn Bläckpussen sank mark Andersbo lht Bastan skog
?Skogs-Tibble sn Boberga ägomark Annelund gd Bergaskiftet skogsskifte
Skogs-Tibble sn *Bonderöret gränsmärke Annelund beb. Berggran gran
Skogs-Tibble sn *Bondröret gränsmärke Aspbolet lht Björkkärret kärr
Skogs-Tibbel sn Borrsätra, Lilla terräng Aspbolet lht Björkkärret förr odling
Skogs-Tibble sn Borrsätra, Lilla terräng Asphagen lht Björklund odling
Skogs-Tibble sn Borrsätra äga /Se Balsbo gd Björkängen mosse
Skogs-Tibble sn Bredmossen ägomark Balsbo gd Björnkällan källa
Tibble sn Brunnslåttern terräng Balsbo Saknas Björnmossen mosse
Skogs-Tibble sn Brännkärr kärr Bark-Jans gd ?Bladbärsmossen, se Blåbärsmossen mosse
Skogs-Tibble sn Brännkärr kärr Björkbacken lht Bladkärret kärr
Tibble sn Bullen ägomark Björkhaga lht Bladkärrsbäcken bäck
(Skogs-)Tibble sn Byksberget berg Björkhagen lht Blåbärsmossen mosse
Skogs-Tibble sn Byängen åker Björklund gd Blåbärsmossen mosse
(Skogs-)Tibble sn Byängen ägomark Björklund gd Blåbärsmossen odling
Tibble (Skogs-Tibble) sn Dalkarlsskogen skog Björkudden lht Blåsenhus backen backe
Tibble (Skogs-Tibble) sn Dalkarlsskogen skog Blåsenhus försv. stuga Bläckpussen kärr
Tibble (Skogs-Tibble) by? Degermossen mosse Boberga hus Bockberget berg
Skogs-Tibble sn Degermossen mosse Bonsätra beb. Bomossen mosse
Tibble (Skogs-Tibble) sn Detten sank mark Borrsätra gd Bondklinten berg
Skogs-Tibble sn Detten, se Dätten sjö /Se Borrsätra, Lilla försv. torp Bondklintsberget berg
Tibble (nu Skogs-Tibble) sn Dätten sjö /Se Borrsätra, Stora gd Borgmossen mosse
Tibble (nu ?Skogs-Tibble) sn Detten f.d. sjö /Se Bred eller Ribbingebäck, se 1 Ribbingebäck, Saknas Brandberget berg
Skogs-Tibble sn Djupgölja mosse Bred eller Ribbingebäck Saknas Bredmossen mosse
Skogs-Tibble sn Erik-Pers terräng Bromsbo lht Brottkärret sankmark
?Skogs-Tibble sn Finnmyran ägomark Bromsbo gd Broängen åker
Skogs-Tibble sn Fluckun ägomark Brunnsgård gd Brunnslåttern terräng
Skogs-Tibble sn Fämötet plats i skogen /Se Brunnsgården beb. Brunnsvreten f. åker
Skogs-Tibble sn Färdalsmossen mosse Djupadal gd Bruns källan källa
Skogs-Tibble sn Gatvreten ägomark Djupdal gd Brännkärr odling
Skogs-Tibbel sn /Se Getinghög kulle Ekeborg lht Brännkärret förr odling
Tibble sn Gillbergsbacken backe Ekhagen lht Bulten åker
Skogs-Tibble sn /Se Glupkärret kärr Ekhagen lht Bulten åker
Skogs-Tibble sn /Se Grankällan källa Eklundshov lht Bykbiten plats
Skogs-Tibble sn /Se Grankällan källa Ellbo, se Ällbo lht Byksberget berg
Skogs-Tibble sn /Se Granmossen ägomark Enberga gd Byksberget berg
Skogs-Tibble sn /Se Granmossen ägomark Enberga gd Byxlåret åker
Skogs-Tibble sn /Se Gubbhag ägomark Erik-Pers förr hus Byängen åkrar
Skogs-Tibble kyrka kyrka /Se Hagmoren terräng Eriksberg gd Dalkarlsskogen skog
Tibble, se Skogs-Tibble sn Hagmoren terräng Eriksberg gd Dalkarlsskogen skog
Annelund lht /Se Hanelund terräng Eriksberg beb. Dammen damm
Balsbo gd /Se Helgesta backe backe Eriksvärn lht Dammkärret åker
Breden, se Ribbingebäck gd /Se Holmbromossen mosse Fattasbo förr torp Daniels mossen odling
Brunnsgården gd Holmbromossen ägomark Fattigstugan försv. hus Degerhäll berghäll
Erik-Pers f.d. torp? Holmen holme Fjärdingsmansbacken lht Degermoss backen terräng
Eriksberg gd /Se Holmen ö Friberga Saknas Degermossen mosse
Eriksvärn lht /Se Hundängen åker Friberga gd Degermossen mosse
Eriksvärn lht /Se Hundängen ägomark Friberga gd Detten sjö
?Friberga gård *Huvudröret rör Fridhem lht Detten sjö
?Helgesta gd Hållsiön, se Hålsjön sjö Fromstugan förr soldattorp Detten sjö
?Helgesta gd Hålsiöarna, se Hålsjön o. Mälsjön sjöar Furudal lht Detten sjö
Helgesta gd Hålsjön sjö Fågelsången hus Djupa göljan göl
Heljestu g. Hålsjön sjö Gammelgården lht Domsten flyttblock
Helgesta gd Hålsjön sjö Gammel-Ingla beb. Domstenen flyttblock
Helgesta gd /Se Hålsjön sjö Gansbäck gd Duvdal odling
Helgesta gd /Se Hålsjön sjö Gansbäck torp Duvdals svag dalgång
Holmbro by Hålsjön sjö Gannsbäck gd Eksvängarna vägkrökar
Holmbro by Hålsjön sjö Glädjen beb. Enbuskåkern åker
Holmbro by Hålsjön sjö Glädjen gd Famnkärrs backe terräng
Holmbro by Hålsjön sjö Grangården lht Finnmyran åker
Holmbro by Hålsjön o. Mälsjön sjöar Granliden lht Fiskbäck bäck
Holmbro by *Hästberget höjd Granlund försv. stuga Fiskbäck terräng
Holmbro by Högrör röse Grindstugan lht Fluckun åker, förr beteshage
Holmbro gdr Högrör terräng Grindstugan stuga Fluckun odling
Holmbro gd /Se Hökmora äng ägomark Grindstugan lht Flyret sankmark
Holmbro by /Se Hökmora äng ägomark Grotbacken lht Framstycket åker
Ingla gård Igelkärret kärr Gröna stugan lht Friberga mossen mosse
Ingla by Igelsjön f.d. sjö Gubbtorpet äldre namn på Stenberga Friberga mossen mosse
Ingla by /Se Igelsjön terräng Gubbtorpet förr torp Friberga viken vik
Ingla by /Se Ilsgarsmossen ägomark Gustavsberg lht Fromtäppan plats
Ingla Saknas /Se Ingla-Långmyran ägomark Gustavslund lht Fräkenviken vik
Ingla gd /Se Inskogen skog Haga lht Fårbetet åker
Ingla by /Se Inskogen skog Hagtorpet gd Fäbergen berg
Ingla gd /Se Inskogen skog /Se Hagtorpet gd Fämossen mosse
Johannesberg förr tp /Se Kasberget berg Hanelund beb. Fämötet plats i skogen
Johanneslund gd /Se Kavelbohatt höjd Hasselbo f. torp Färdalsmossen mosse
Kaplansbostället gd /Se Klinta terräng Helgesta by Förstmossen mosse
Knottret gd /Se Kokmossen mosse Helgesta Saknas Gammelbo vret
Lorensberg förr tp /Se Krocktallen, se Kroktallsröret gränsmärke Helgesta by Gammelgårdsgölen djupt parti i Sävaån
Mellanbro f.d. torp? Kroktallsröret gränsmärke Helgesta Saknas Gatvreten odling
Nordanlund gd Kvarnbacken backe Hemmet stuga Getinghög backe
Nytorp gd /Se Kvarnbacken backe Holmbro Saknas Getstens udden terräng
Onsike gd *Källröret rör Holmbro by Gillbergsbacken backe
Onsike gård Källsäter terräng Holmbro by Gluparna plats
Onsike gård Lilla holmen holme Holmskog beb. Glupen kärr
Onsike gård /Se Lilla holmen ö Holmskog gd Glupkärret, se Glupen kärr
Onsike gd Lillholmen ö Holmskog, Lilla förr beb. Grankällan, se Grans källa källa
Onsike hg Lillsjön sjö Hovet f. soldattorp Granmossen åker
Onsike g Lillsjön sjö Hurran försv. stuga Grans källa källa
Onsike gd Lindsjön sjö Hålsjön lht Gubbhag odling
?Onsike gård Lindsjön sjö Häggedal gd Gubbhags berget berg
Onsike gd Lorensberg f.d. torp? Häggedal gd Gubbvreten åker
Onsike gd Lymansberget berg Hällen lht Gullbacken terräng
Onsike gd Lymansberget berg Hällen lht Grässlättan plats
Onsike gd Långmossen mosse Hällen lht Gärdesbacken backe
Onsike gd Långvreten ägomark Igelängen gård Gärdsmossen mosse
Onsike gd /Se Maskedal terräng Igelängen förr torp Hagmoren område
Onsike gd /Se Munkmossen mosse Ingla Saknas Hagmors ladan lada
Onsike gd /Se Mälsjön o. Hålsjön sjöar Ingla gd Hagvreten åker
Onsike by /Se Mälsjön sjö Johannesberg beb. Helgesta backe backe
Onsicke gd /Se Nygård ägomark Johannesberg lht Hin Håles backe backe
Onsicke gd /Se *Ormberget berg Johannesberg, se Johanneslund och Knottret gd Hin håles täppa odling
Onsike by /Se Ormkärr kärr Johanneslund gd Hin på sten sten
Onsike gd /Se Oxkärret kärr Johanneslund gd Hjortronmossen mosse
Onsike gd /Se Oxkärret kärr Johanneslund lht Hjortronmossen mosse
Onsike gd /Se Oxögat terräng Johannelund lht Hjortronmossen mosse
Onsike gd /Se Porsmossen mosse Klevet lht Holmbro kvarn kvarn
Prästgården prstgd /Se Rackarbergen berg Klinta f. torp Holmbromossen, se Mossen mosse
Ribbingebäck hg /Se Ramsjöbäcken bäck Klockarbolet beb. Holmen backe
Ribbingebäck hg /Se Ramsjöbäcken bäck Klockargård gd Holmen holme
Ribbingebäck hg /Se Ramsjön sjö Knottret gd (förr torp) Holmen holme
Risbro lht /Se Ramsjön sjö Kokärr, Lilla lht Holmen, Lilla holme
Råmossen torp Ramsjön sjö Kokärr, Stora lht Holmen, Stora holme
Skansvreten lht /Se Ramsjön sjö Kokärr, Lilla o. Stora beb. Hummelmyra åker
Skilsta by Ramsjön sjö Komministergården beb. Hundkullen backe
Skillsta by Ramsjön sjö Kristineberg lht Hundängen åker
Skillsta by Ramsjön sjö Kungsmarken skogstrakt Hålsjön sjö
Skillsta by Ramsjön sjö /Se Kvarnbred beb. Hålsjön sjö
Skillsta by Ramsjön sjö Kvarnbred lht Hålsjön sjö
?Skillsta by Ramsjön sjö Kvarnbred lht Hällarna berg
Skillsta by *Ramsjöröret rör Källgården beb. Hästhagen plats
Skillsta by *Ramsjöröret gränsmärke Källgården gd Hästängen odling
Skillsta by *Ribbingsbäcks kvarn kvarn Lambergs lht Höga backen höjd
Skillsta by Ribbingebäcksån å Lillberga lht Högrör råmärke
Skillsta by Ribbingebäcksån å Lindbo lht Högrör råmärke
Skillsta gdr *Ribbingsbäcks äng ängsmark Linneasalen förr bönhus Hökmora äng odlingar
Skillsta by Rismossen mosse Lissgården lht Hökmorarna terräng
Skillsta by Rosendal terräng Lorensberg f. torp Hökmoren terräng
Skillsta by Ryssjön sjö Lugnet beb. Hössby backe backe
Skillsta by /Se *Ryssjöäng ?äng Lugnet beb. Hössby vreten åker
Skillsta by /Se Råmsiön, se Ramsjön sjö Lundbacka beb. Igelkärret betesmark
Skilsta Saknas /Se Rödmossen mosse Lundbo beb. Igelsjön sjö
Skillsta ?gdr /Se Rödmossen, Lilla mosse Lurbo förr stuga Igelsjön sjö
Skillsta Saknas /Se Rödmossen, Lilla mosse Långbacka gd Igelsjön igenväxt sjö
Solarvet gd /Se Rödmossen, Stora mosse Långbacka gd Ilsgarsmossen odling
Stenberga gd /Se Rödmossen, Stora mosse Långmyran, se Långmyrtorp ödegd Ingla-Långmyran mosse (myr)
?Sundby by Rörbergsröret gränsmärke Långmyrtorp ödegd Ingla långmyran odling
Sundby Saknas Rörhäls Röret, se Rörbergsröret gränsmärke Lövhagen lht Ingla-Långmyran åkrar
Sundby by Rösiöäng, se *Ryssjöäng ?äng Marieberg lht Inskogen skog
Sundby gd Sjöstasjön f.d. sjö Marsveden gd Inskogsberget berg
Sundby by Skansberget berg Marsveden gd Instängslan åker
Sundby by Skansberget berg Mellanbo f. torp Jättegravarna fornlämningar
Sundby by Skansvreten ägomark Mellgrind stuga Kalle kula plats
Sundby by Skvallerbäck terräng Målarns, se Andersbo lht Kalvbacken backe
?Sundby gd Slåtterhagsbäcken bäck Nergården beb. Kapellhagen åkerjord
Sundby by Smedstorp f.d. torp Nergården gd Karl-Anders täppa f. odling
Sundby by Sotarskär holme Nordanlund Saknas Karl-Ols täppa terräng
Sundby by Sotarskär ö Norrbo beb. Kasberget berg
Sundby by? Steennäs Siön, se Stennässjön sjö Norrbo lht Kasberget berg
Sundby by Stendör röse Norrbo lht Kavelbohatt berg
Sundby by Stennässjön sjö Norrgården beb. Kavelbro hatt bergknalle
(?)Testa by Stennässjön sjö Norrgården gd Kavelbrohatt berg
(?)Testa by Stennässjön sjö /Se Norrgården beb. Kavelbohatt, se Kavelbrohatt berg
(?)Testa by Stennässjön sjö Norrgården gd Kavelbron odling
Testa by Stennässjön sjö Nybygget beb. Klövertäppan åker
Testa by Stensmyran terräng Nybygget gd Knutses mosse mosse
Testa by Stora holmen holme Nybygget gd Kokmossen terräng
Testa by Stora holmen ö Nygård f. beb. Kolbotten förr kolbotten
Testa by Stranbo Siön, se Strandsjön sjö Nyhem lht Kolslåttern plats
Testa by Strandbosiön, se Strandsjön sjö Nytorp gd Kroken odling
Testa by Strandsjön sjö Onsike Saknas Kroktallröret råmärke
?Testa by Strandsjön sjö Onsike gd Kroktallsröret gränsrör
Testa by Strandsjön sjö Onsike gård Krångelbäcken bäck
Testa by Strandsjön sjö Onsike gd Krånglan bäck
Testa by Strandsjön sjö Oppgården beb. Kvarnbacken backe
Testa by Strandsjön sjö Oppgården gd Kvarnbron landsvägsbro
Testa by Strandsjön sjö /Se Paskhagen gd Kvarnmossen mosse
Testa by Strandsjön sjö Prästgården kyrkoherdeboställe Kvarnängen skogsväg
?Testa by Strandsjön sjö Prästgården prästgård Kvighag betesmark
Testa by /Se Strandsjön sjö Ramsjö beb. Kvistvreten åker
Testa by /Se Svartkärret kärr Ramsjö gd Kålsängen åker
Testa Saknas /Se Svartkärret kärr Ramsjö gd Kälkdöden vägbacke
?Testa by /Se Svartkärret kärr Ribbingebäck beb. Källgårds gärde åker
Testa Saknas /Se Svedjan terräng Ribbingebäck by Källgärdet åker
*Tielsta (thialsta) by Svedjan terräng Ribbingebäck gård Källsäter slåtter
Tielsta, se Testa by Svedjan ägomark Ribbingebäck by Ladmossen mosse
*Thijælsta Saknas Svedlandet terräng Ribbingebäck Saknas Lagomvägen skogsväg
Tiælsta, se Testa by Svedlandet terräng Risbro lht Lagundavägen skogsväg
?Tibble by Syltan ägomark Risbro beb. Lasses mosse mosse
Tibble g Sätersjömossen mosse Rosendal lht Lilla hagen betesmark
?Tibble (numera Tibbleby) by Sätersjömossen mosse Rosendal förr beb. Lilla sjön kärr
?Tibble (numera Tibbleby) by Sätersjön sjö Rödmossen lht Lilla vreten odling
Tibble by Sävaån å Rödmossen gd Lillholmen holme
Tibble by Sävaån å Rörbo lht Lillsjön sjö
Tibble gdr Sävaån å /Se Rörbo f. beb. Lillsjön sjö
Tibble by Sörgårdsäng terräng Sandgropen torp Lillsjön sjö
Tibble, (numera Tibbleby) by Tackmossbacken backe Sandgropen beb. Lillsjön sjö
Tibble gård Tackmossbacken höjd Sandåsen lht Lillsjön sjö
Tibble by Tackmossen ägomark Sjöhagen lht Lillsjön sjö
Tibble, (numera Tibbleby) by Tackmossen åker Sjöhagen beb. Lillängen odling
Tibbleby by Tackmossen åker Skillsta Saknas Lillängen åker
Tibble by Tackmossen mosse Skillsta by Lindbergs backe backe
Tibble by Tafsmossen mosse Skillstaborg lht Lindsjömossen mosse
Tibble by Tafsmossen mosse Skogsbacka lht Lindsjö mosse mosse
Tibble by Tallmossen mosse Skogsbacka lht Lindsjön sjö
Tibble by Tarmlången ägomark Skogsvreten torp Lindsjön sjö
Tibble by /Se Testa triangelpunkt Skommartorp förr torp Lindsjön sjö
Tibble by /Se Tjuvängen ägomark Skrikbacken gd Lindsjön sjö
Tiælssta, se Testa by Torsbergsbacke backe Skyttstennäs torp Lisseläng åker
Tjälinge by Torskärret ägomark Skyttstennäs gd Lisselängen odling
Tjälinge by Uppsalaberget berg Skyttstennäs gd Lissvreten åker
Tjälinge gd Varghålet terräng Skyttstennäs Saknas Logvreten f. åker
Tjälinge by Viken terräng Skåningsberg lht Ludervreten vret
Tjälinge by /Se Viken terräng Skörgrå beb. Lurbo täppa odling
Tjälinge by /Se Wråbo Siöö, se Lillsjön sjö Skörgrå gd Lymansberget berg
Tjälinge by /Se Västmanlandsbäcken bäck Smedstorp torp Långbacken backe
Tjälinge by /Se Västmanlandsbäcken bäck Smedstorp förr torp Långgärdet åkrar
Ulriksdal gd /Se Åkarhällsbergen berg Sofielund lhtr Långgärds backarna backar
Vrå fideikommissegendom Åkarhällsmossen mosse Sofielund lht:er Långharpan förr odling
Vrå fideikommissegendom *Älgröret gränsmärke Solarve lht Långholmen backe
Vrå fideikommissegendom *Östervargmossröret rör /Se Solbo lht Långkärrs halsen åker
Vrå hg   Solbo lht Långmossen mosse
Vrå hgd   Soldattorpet f. soldattorp Långsvag sankmark
Vrå fideikommissegendom   Solvallen lht Långvreten åker
Vrå gd   Speltorpet, se Spjelltorp lht (nu riven) Långvreten åker
Vrå fideikommissegendom   Spjelltorp lht (nu riven) Långängen odling
Vrå gd   Stenberga förr hus Långängen åker
Vrå fideikommissegendom   Stenberga beb. Långängen betesmark
Vrå hg /Se   Stenberga gd Långängen åker
?Vrå gd   Stenberga f. torp Länsmansstenen stenblock
?Vrå hg   Stensmyran lht Malmossen odling
Vrå hgd   Stensmyran f. torp Maskedal terräng
Vrå fideikommissegendom /Se   Stenstugan hus Maskedals källa källa
Vrå hg /Se   Stensveden gd Mellanskogen skog
Ålbo förr säteri /Se   Stensveden gd Mellanvreten odling
Ångelsta by   Stenäs eller Skyttstenäs Saknas Mellsjön sjö
Ångelsta, ?Alsta by   Stockmossen gd Morfars gransal plats
Ångelsta by   Stockmossen gd Mossen odling
Ångelsta by /Se   Stormossen förr torp Mossen mosse
Ångelsta by /Se   Strid-kojan, se Strid-stugan f. soldattorp Motbron landsvägsbro
Ångelsta by /Se   Strid-stugan f. soldattorp Mot källan åker
Österby förr säteri, nu hg /Se   Stugan, se Lambergs lht Munkmossen mosse
    Sundby Saknas Målsjö kärr odling
    Sundby by Mälsjön sjö
    Sundby, Lilla lht Mälsjön, se Mellsjön sjö
    Sundby, Stora gd Mälsjön sjö
    Sundby, Stora gd Nabben udde (förr holme)
    Svedjan lht Nabben udde
    Svedjane, se Svedjan lht Nedanet åkrar
    Svedjanet, se Svedlandet f. torp Nedanovanet åkrar
    Svedlandet försv. torp Nordanlund åker
    Svelandet lht Norrhålet odling
    Svedlandet f. torp Norrängen åkrar
    Svältan f. torp Nästmossen mosse
    Sågstennäs beb. Odlingen åker
    Sågstennäs gd Olvansvad vad?
    Sågstennäs gd Onsike kvarn förr kvarn
    Sörgården beb. Onsike skog skog
    Sörgården gd Ormkärret kärr
    Talltorp torp Ormkärret kärr
    Talltorpet gd Oxkärret kärr
    Talltorpet gd Oxladugården uthusbyggnad
    Testa Saknas Oxögat göl
    Testa by Pelles odling åker
    Testa by Pell-Pers ängar f. slåtterängar
    Tibbleby Saknas Pilvreten åker
    Tibbleby by Plantskolan skog
    Tjockmyra lht Plöjet odling
    Tjockmyra beb. Porsmossen mosse
    Tjuvängen f. torp Prästgårds ladan lada
    Tjälinge utj. Prästkärren, Långa o. Korta kärr
    Tjälinge utjord Prästkärrs slättan skog
    Tjälinge by Rackarbergen berg
    Tomtebo beb. Ramsjöbäcken bäck
    Tomtebo lht Ramsjö grind plats
    Torparstugan hus Ramsjön sjö
    Torrbo lht Ramsjön sjö
    Trädgårdsmästars lht Ramsjön sjö
    Trädgårdstorp lht Ribbingebäcksån å
    Trädgårdstorp beb. Ribbingebäcksån bäck
    Tåddans, se Björkudden lht Rismossen mosse
    Törnbergs stuga Rundstens backen backe
    Ulriksdal beb. Rödmossen mosse
    Ulriksdal gd Rödmossen mosse
    Ulriksdal gård Rödmossen, Lilla mosse
    Ulriksdal gd Rödmossen, Lilla mosse
    Ulvansvad beb. Rödmossen, Stora mosse
    Ulvansvad gd Rödmoss halsen mosse
    Ulvansvad gård Rödmoss stigen stig
    Ulvansvad gd Röjet f. odling
    Vreta försv. stuga Rörbo täppan odling
    Vrå Saknas Rövarberget berg
    Vrå by Sandlandet strandparti
    Vrå by Sjögärdet gärde
    Västergården beb. Sjökärret åker
    Åkerbo lht Sjökärret odling
    Åmans koja f. hus Sjökärret åker
    Ångelsta Saknas Sjömossen mosse (delvis odlad)
    Ångelsta gård Sjösta sjön sjö
    Ångelsta by Sjösta sjön sjö
    Ällbo lht Sjöstasjön utdikad sjö
    Älvsboda, se Ällbo lht Skansberget berg
    Ängen Saknas Skansberget berg
    Ängstorpet, se Ängen Saknas Skansen fornborg
      Skansvreten åkrar
      Skattbond slättan skog
      Skogskärr odling
      Skogsvreten åker
      Skogsvreten åker
      Skräddarberget berg
      Skvallerbäck terräng
      Skvattrammossen mosse
      Skåningsberg berghäll
      Skåningsbergs gärde [skifte] åker
      Slesbo måsa, se Fribergs mossen mosse
      Slåtterhagen odling
      Slåtterhagsbäcken bäck
      Smältvägen väg
      Snusvägen stig
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan förr odlingar
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan odling
      Solmossen mosse
      Somossen mosse
      Sotarskär (skär) holme
      Sotarskär grund
      Sotbacken backe
      Spjälltorpbacken backe
      Spjälltorpgrind förr grind
      Spjälltorpgärdet åkrar
      Spångängen åker
      Stenberget berg
      Stendör bergpass
      Stendör terräng
      Stenhagen hagbacke
      Stenkasen odlingsröse
      Stennäsbäcken bäck
      Stennäsbäcken bäck
      Stennäsholmen holme
      Stennässjön sjö
      Stennässjön sjö
      Stennässjön sjö
      Stennässjön sjö
      Stennäs ladan lada
      Stennäsviken vik
      Stenvedmossen mosse
      Stentorget plats
      Stockmoss hagen hage
      Stora hagen beteshage
      Storholmen holme
      Storholmen skog
      Storkärret kärr
      Storlandet åker
      Stormossen odling
      Strandsjön sjö
      Strandsjön sjö
      Störbacken backe
      Sundby hålet vik
      Svartkärret kärr
      Svartkärret kärr
      Svartmossen mosse
      Svinskinnet åker
      Svinskinnet åker
      Svältan odlad mark
      Syltan sank odling
      Syltan åker
      Sädesbacken backe
      Sätersjömossen mosse
      Sätersjömossen mosse
      Sätersjön sjö
      Sätersjön sjö
      Sätersjön sjö
      Sätersjön sjö
      Sätran åkrar
      Sävaån å
      Sävaån å
      Sörgårds logen loge
      Sörgårdsängar slåttermark
      Tackmossbacken skogsparti
      Tackmossen åkrar
      Tackmossen åkrar
      Tackmosskogen skogsparti
      Tafsmossen mosse
      Tallbacken skogsbacke
      Tallmossen terräng
      Tallmossen mosse
      Tankårs mossen mosse
      Tarmlången åkrar
      Tegelbruket plats
      Telins äng åker
      Testa höjd med triangelpunkt
      Testa äng åker
      Tjockmyran odling
      Tjuvängen åkrar
      Tok-Jankes backe backe
      Tok-Jankes odling odling
      Tok-Jankes täppa odling
      Torsbergsbacke backe
      Torskärret åker
      Tovkärret kärr
      Tunbergs dike bäck
      Tärnhällen, Tärnhällarne hällar
      Tärnhällen holme
      Udden udde
      Uppsalabergen berg
      Uppsalaberget berg
      Utjorden åker
      Uttersten holme
      Vagnsmyren åker
      Vargbergen berg
      Varghålet plats
      Vatthålet åker
      Viken åker
      Viken kärr
      Vreten odling
      Vreten åker
      Vrå Krånglan å
      Välttorget åker
      Västmanlandsbron landsvägsbro
      Västmanlandsbäcken bäck
      Västmanlandsbäcken bäck
      Åkarhällsbergen berg
      Åkarhällsmossen mosse
      Ålbosjön sjö
      Ån namn på Sävaån
      Älgkärret kärr
      Ängen åker

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.