ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hagby socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 287 st Naturnamn: 74 st Bebyggelsenamn: 183 st Naturnamn: 238 st
Hagby sn Alkärret kärr Saknas Saknas Alkärret kärr
Hagby sn Andkärret kärr Sagesmän förteckning Alkärret kärr
?Hagby sn Apallbacken backe /Se Sagesmän förteckning Andkärret kärr
Hagby sn Apalbacken backe Sagesmän förteckning Apalbacken skogsbacke
Hagby sn Asphagen terräng Saknas Saknas Aspbacken, se Asphagen skogsbacke
Hagby sn Bastubacken backe Hagby sn Asphagen skogsbacke
Hagby socken Björkbacken backe Hagby sn Asplunds berget, se Fattigstu berget berg
Hagby socken Björkbacken backe Hagby sn Backskiftena åkrar
Hagby sn /Se Blåbärsmossen mosse Hagby hararne inbyggarbeteckning Bastubacken kulle
Hagby sn Boskogen skog Hagby hararna inbyggarbeteckning Bastuhagen betesmark
?Hagby sn Brandbacken backe Hagby-herrar inbyggarbeteckning Berggrens hagen, se Berggrens vreten Saknas
Hagby sn Djupkärr kärr Anneberg torp Berggrens vreten förr hagmark, nu åker
Hagby sn Ekbacken backe Annelund f.d. dragontorp Björnmossen mosse
Hagby sn Ekbacken backe Apalund lht Blåbärsbacken skogsbacke
Hagby sn Ekhagen terräng Apellund, se Apalund lht Blåbärsmossen mosse
Hagby sn Enelund ägomark Asplund lhtr Bogärdet gärde
Hagby sn Filke triangelpunkt Backen gård Bombacken, (Övra) backe
Hagby sn Glupen ägomark Blomsterbo torp Bombacken, Nedra backe
Hagby sn Gökmossen mosse Blomsterbo torp Bondklinten ättestupa
Hagby sn Gökmossen ägomark Brunna Saknas Boskogen skogsmark
Hagby sn Hillingeholmen terräng Brunna nu gård Brandbacken bergbacke
Hagby sn »hiordzmyre» naturnamn? Brunna kofållan lht(?) Brunna backarna skogsbackar
Hagby sn Hålsjön f.d. sjö Brunna villan lht Brunna bäck bäck
Hagby sn »hiordæmyro» naturnamn? Bönhuset lht Brunna bäcken bäck
Hagby sn Igelkärret kärr Carlberg, se Karlberg, Stora eller Lilla lhtr Brunna gärde åker
Hagby sn Klåberget berg Eka säteri Brunna tingstan, se Tingstan skogsbacke
Hagby sn Knäppkärret kärr Eka gård Bryggargärdet odlad mark
Hagby sn Krokkärr kärr Ekalund lht Byskogen skog
Hagby sn Kråkvilan terräng Ekbolanda säteri Djupkärr kärr
Hagby sn Kungsmossen mosse Ekbolanda Saknas Eka bro bro
Hagby sn Lars-Ols mosse mosse Ekebolanda säteri Eka rismossen, se Rismossen mosse
Hagby sn Lundbacken backe Eklund lht Eka skog skog
Hagby sn Lunden terräng Eklunda avs. Ekbacken lövskogsbacke
Hagby sn Lundrutan ägomark Enelund lht Ekbolanda skog skogar
Hagby sn Lövbacken backe Enigsberg bs Ekbolanda äng odlad mark
Hagby sn Myran ägomark Eriksberg lht Ekhagen betesmark
?Hagby sn Nyckelbacken backe Eriksberg lht Fattigstu berget bergknalle
Hagby sn Nötlunden terräng Eriksberg torp Fattigstu vreten förr åker, nu hagmark
Hagby sn Nötlunden terräng Erikslund f.d. soldattorp Filke backen, se Filke holmen skogsbacke
Hagby sn Orrbacken backe Fike torp Filke hagen skog
Hagby sn Rothugget ägomark Fike torp Filke holmen skogsbacke
Hagby sn Rödmossen, Stora mosse Fiko tomt äga Filke mossarna mossar
Hagby sn Sandarna ägomark Filke gård Filke nyängen, se Nyängen odlad mark
Hagby sn Skallerhagen terräng Filke Saknas Filke rothugget odlad mark och skog
Hagby sn Skarpen terräng Focksta Saknas Filke skog skog
Hagby sn /Se Slättan terräng Focksta gård Focksta skog skog
Hagby sn /Se Snåltäppan ägomark Focksta Kvarn kvarn avs. Fårhagen betesmark
Hagby sn /Se Stenborrarna åker o. hagmark /Se Fogelbo lht Gesselbacken(?) ängsbacke
Hagby sn /Se Stendör röse Fogels f.d. dragontorp Gesselbacks grinden förr grind
Hagby sn /Se Storskogen skog Forsa Saknas Gesselbacksladan(?) förr lada
Hagby sn /Se Storslätten terräng Forsbacka lht Glupen odlad mark
Hagby sn /Se Storängen ägomark Forssa säteri Granbergsskogen skogsmark
Hagby by o. sn /Se »sunnarstha landit» terräng? Forsa gård Gröna vägen väg
Hagby sn /Se Svartkärr kärr Fredriksberg avs. Gröna vägen åkerväg
Hagby sn /Se Svartkärret kärr Fredrikslund lhtr Gullvivsbacken ängsbacke
Hagby sn /Se Såghagen terräng Fridhem, se Laggartorp lht Gärdslogen f.d. lada
Hagby sn /Se Säva ström å /Se Fridshyddan lht Gässelbacken, -stadan, -sgrinden, se Gessel- Saknas
Hagby sn /Se Sävaån å Fågels, Fågelbo lht Göken lövmosse och odlad mark
Hagby kyrka kyrka Sävaån å /Se Gottvallen avs. Gökmossen mosse
Hagby kyrka kyrka /Se Sävaån å Gottvallen torp Gökmossen mosse
Hagby prästgård prästgård Tallbacken backe Granberg avs. Gökshagarna beteshagar
Prästgården gd /Se Tingstaden ägomark Graneberg, se Granberg avs. Hagbergs täppan åker
Hagby sockens kyrkoherdeboställe kyrkoherdeboställe /Se Tjuvängen ägomark Granhammar avs. Hagby göken, se Göken lövmosse
R haha, se Hagby by o. sn Torsätrabondklinten ättestupa /Se Granlund lhtr Hagby långmyran, se Hillinge långmyran odling
Brunna by Trollberget berg /Se Hagaberg lht Haråkrarna åkrar
?Brunna gd Uppsalaberget berg Hagalund lht Hasselskiftet åker
?Brunna gd Vallby backe backe Hagby, se Backen gård Hatten, se Kavelbro hatt odlad mark
?Brunna, Nedre by Varghålet ägomark Hagby by by Hillinge holmen skogsparti
?Brunna gdar Åhlbro Siön, se Ålbosjön sjö Hagby by Saknas Hillinge långmyran odling
?Brunna, Nedre by Ålbosjön sjö Hagbyby torp Hillinge skog skog
?Brunna, Nedre by Ålbosjön sjö Hagby hyddan, se Hyddan lhtr Hillingeån parti
Brunna gd Ålsiön, se Ålbosjön sjö Hagbytorp klockarbostad Huvunen åkrar
Brunna by Ängsbacken backe Hagbytorpet lht Hålsjön tjärn
?Brunna by Ängsbacken backe Hagbytorp eller Klockarebol, se Klockarbol Saknas Häggåkrarna åkrar
Brunna, Övre och (eller) Nedre by   Hagen lht Hälls odlingen inäga
Brunna by   Haggården lht Hällåkrarna åkrar
Brunna gd   Hagtorp lht Hälsokällan källa
Brunna by   Hagtorpet Saknas Hästhagen skogsparti
Brunna gd   Hagtorpet f.d. dragontorp Hästhagen odlad mark
Brunna gd   Henriksberg f.d. soldattorp Höga backen skogsbacke
Brunna gd   Hillinge nu gård Högrenstvären(?) åker
Brunna by   Hillinge Saknas Högrensåkrarna(?) åkrar
Brunna by   Hyddan lhtr Igelkärret kärr
Brunna by   Hörnet lht Jan Tamtons lider (?) grotta
Brunna by /Se   Johannesberg lht Kalvtomten, se Tomten odlad mark
Eka hg   Johannesdal lht Kappelhagen förr hagmark, nu uppodlad
Eka hg   Jonsberg avs. Kavelbro hatt bergknalle
??Eka hg   Kapellet lht Kavelbro hatt odlad mark
Eka hg   Karlberg = Karlberg, Stora lht Kilen odlad mark
Eka hg   Karlberg, Lilla lht Klåberget berg
Eka hg   Karlberg lht Klåberget berg
Eka hg /Se   Karlsborg avs. Klåbergs myran odling
Eka gd /Se   Karlslund lht Klöver äss åker
?Ekbolanda by   Klangkojan lht Kodön äng
Ekbolanda gd   Klockarbol, se Klockarboställe lht Kohagen betesmark
Ekbolanda by   Klockarbol Saknas Krokkärr kärr
Ekbolanda gd   Klockarebol, se 1 Hagbytorp Saknas Kulleråkern åker
Ekbolanda by   Klockareboställe lht Kullskiftet åker
Ekbolanda by   Klockaretorp lht Kungsmossen mosse
Ekbolanda gd   Kniberga lht Kvarnbacken backe
Ekbolanda gd /Se   Knivberga, se Kniberga lht Kvarnbron bro
Ekbolanda by /Se   Korsängen avs. Kyrkbacken skogsbacke
Ekbolanda Saknas /Se   Korsängen, Lilla, se Erikslund lht Käfflöt sidan åkrar
Ekebolanda gd /Se   Korsängen, Stora, se Korsängen avs. Kärret ängsmark
Ekbolanda gd /Se   Korsängen torp Kärrkällan källa
Filke hg   Kråkvilan lht Lars Ols mossen inäga
Filke hg   Kyrkbyn, se Hagby by by Likbacken ängsbacke
Filke hg   Kyrkoherdeboställe gård Liljekonvaljeholmen skogsbacke
Filke gd   Källberga lht Lilla gärdet gärde
Filke hg   Laggartorp lht Lilla hagen betesmark
Filke gd   Lugnet lht Lindbergs backen backe
Filke gd   Lugnet f.d. soldattorp Linds mossen inäga
Filke hg   Lundbo lht Logskiftet odlad mark
Filke gd   Långmyran avs. Lugnet vreten åker
Filke gd   Långmyran beb., torp Lugnet vreten åker
Filke gd   Löfstalund avs. Lundbacken ängsbacke
Filke gd   Manhem lht Lundbacken ängsbacke
Filke gd   Myrtorp lht Lundbacksskiftet åker
Filke g   Myrängen avs. Lunden lövskog
Filke gd   Möjbro nu gård Lusvreten åkerteg
?Filke gd   Möjbro Saknas Långmyran, se Hillinge långmyran odling
Filke hg   Möjbro Saknas Långrutan åker
Filke hg   Möjebro torp lht Långåkrarna åkrar
Filke gd   Möjbro utjord Saknas Lövbacken lövskogsbacke
Filke gd /Se   Ned. Brunna, se Brunna gård Myrtorpsladan lada
Filke hgd /Se   Nimrodsborg avs. Myrtorps vreten åker
Focksta by   Norrtorp lht Myrängen äng
Focksta by   Nybo torp Möjebro rothugget odlad mark
Focksta by   Nybo torp Nord källa källa
Focksta by   Nyborg avs. Nord källa källa
Focksta by   Nydal lht Norrtorps backen skogsbacke
Focksta by   Nyhem lht Nyckelbacken skogsbacke
Focksta by   Oskarsberg lht Nyängen odlad mark
Focksta by   Pettersberg lht Nötlunden lövskogsbacke
Focksta by   Pilkrog lht Orrbacken ängsbacke
Focksta by   Pilkrog torp Oxhagen skogshage
Focksta by   Prästgården, se Kyrkoherdeboställe Saknas Pebacken talldunge
Focksta by   Prästgården Saknas Pilkrogs grind grind
Focksta by   Prästtorpet, se Hagtorp lht Pilkrogs källan källa
?Focksta by m. kvarn   Pusskojan lht Plogen åker
Focksta gd /Se   Rosenberg beb. Prästgårds gärde åker
Focksta by /Se   Rosenberg avs. Prästgårds göken lövmosse, delvis odlad
Focksta Saknas /Se   Rosersberg, se Rosensberg avs. Prästgårdsmossen mosse
*Focksta kvarn Saknas   Rättartorpet, se Stentorpet torp Prästgårdsskogen skog
Forsa gård   Rörbo avs. Prästtorpsbacken ängsbacke
Forsa gård   Rörbo torp Pussen odlad mark
?Forsa gd   Salpeterbron landsvägsstycke Rismossen mosse
Forsa gd /Se   Skornome gård Rothugget, se Filke rothugget odlad mark och skog
Gottvallen Saknas   Skornome, Lilla utflyttningsgård Ruddammen damm
Gottvallen torp /Se   Skornome Saknas Rävkulsbacken skogsbacke
*Hag? = Hagby? sn /Se   Smedstorp lht Rödladan lada
*Hag? bebn? /Se   Snickartorp lht Rödmossen, Lilla mosse
Hagby by   Stenbo avs. Rödmossen, Stora mosse
Hagby by o sn   Stentorp torp Rönnkällan källa
Hagby kyrkoby   Stentorp torp Rörbo festplats f.d. festplats
Hagby by, sn /Se   Sunnanå säteri Salpeterbron landsvägsbro
Hagby by   Sunnanå Saknas Sandarna odlad mark
Hagby by   Sunnanå kvarn vattenkvarn Skallerhagen beteshage
Hagby by   Sågarvreten avs. Skallerhagen beteshage
Hagby by   Sågarvreten torp Skarpen skogsmark
Hagby kyrkby   Tempeltorp torp Skiltens gölen (?) djupt ställe i å
Hagby by   Templet, se Tempeltorp torp Skittens grind grid och åker
Hagby kyrkby   Thorsätra, se Torrsätra Saknas Skogshagen skogsmark
Hagby by   Tjockmyran, se Tjockmyrtorp avs. Skogsvreten odlad mark
Hagby by   Tjockmyrtorp avs. Skornome hagen, se Storhagen hagmark
Hagby by /Se   Torrsätra nu gård Skräddargärdet åker
Hagby by /Se   Torssätra Saknas Skräddarhålet odlad mark
*Hage? = Hagby? sn /Se   Torslund avsr Smedstorpsskiftet odlad mark
Hagtorpet nu riven råggåsstuga /Se   Torsätra, se 1-2 Torrsätra Saknas Smegärdet, se Smeskiftet odlad mark
Hillinge gård   Torsätra Saknas Smeskiftet odlad mark
Hillinge gård   Trumpetarns lht (nu riven) Smiberget bergknalle
Hillinge gd   Uggelbo, se Långmyran avs. Smiskiftet åker
Hillinge gd   Urvädret, se Långmyran avs. Småmarken skogsbacke
Hillinge gd   Wallby by Småmarken skogsmark
Hillinge g   Vallby Saknas Småmarken skogsmark
?Hillinge gd   Vallbyhags kojan lht Snårtäppan(?) odlad mark
Hillinge gd   Vernbo lht Spjällen åkrar
Hillinge g   Vita kojan lht Stenborrarna åker och hagmark
Hillinge gd   Värnbo, se Vernbo lht Stendör bergpass
Hillinge g   Värndal avs. Stentorp vretarna odlad mark
Hillinge gd   Ängstorp avs. Stora diket dike
Hillinge gd   Ängstorp torp Stora gran gran
Hillinge gd   Örtorpet lht Stora logen förr lada
Hillinge gd     Storhagen betesmark
Hillinge by /Se     Storskogen skog
Hillinge gd /Se     Storängen äng
Hillinge gd /Se     Storängen, se Sunnanå storängen Saknas
»hiordzmyre» beb.-namn?     Storängen odlad mark
»hiordæmyro» beb.-namn?     Storängstvären åker
[Hiordzmyre] Saknas     Stybbalen åker
»hiordzmyre» beb.     Sunnanå storängen äng
[Jordsmyre] Saknas     Sunnsnå göken odlad mark och lövmosse
*Horsmiraland Saknas     Sunnanå mossen mosse
Iblanda, se Ekebolanda gd /Se     Svartkärr kärr
*Iormusi Saknas     Svartkärret kärr
Kyrkbyn by     Svenssons backen skogsmark
Möjbro by     Svålonkärret kärr
Möjbro by     Svälthammarn åker
Möjbro by     Sågarhagen skogsmark
Möjbro by     Sävaån å
Möjbro by     Tallkällan källa
Möjbro by     Tekällan källa
Möjbro by     Tekälls backen skogsbacke
Möjbro by     Tingstan skog och odlad mark
Möjbro by     Tingstan skog och odlad mark
Möjbro by     Tjockmyran odlad mark
Möjbro by     Tjockmyrbron bro
Möjbro by     Tjockmyrvägen väg
Möjbro by /Se     Tjuvängen odlad mark
Möjbro by /Se     Tjuvängs berget berg
Möjbro gdr /Se     Tjuvängs diket dike
Möjbro gd:ar /Se     Tomtbacken skogsbacke
Möjbro gd:ar /Se     Tomten odlad mark
Möjbro gd /Se     Torsätra bondsklinten, se Bondklinten berg
*Randistad Saknas     Torsätra hagen betesmark
Sanxsta, se Focksta by     Tribentan ängsbacke
Skebolanda, se Ekebolanda gd /Se     Trind pussar kärrmark
Skornome by     Utkiken berg
Skornome by     Tunnlanden åkrar
Skornome by     Ungskogen lövskog
Skornome by     Uppsalaberget berg
Skornome by     Uppsalaberget berg
Skornome by     Uvberget berg
Skornome gd     Uvberget berg
Skornome by     Valbmässberget bergknalle
Skornome by /Se     Vallby hagen betesmark
Skornome by /Se     Varghålet odlad mark
Skornome by /Se     Vargåkrarna åkrar
Skornome gd /Se     Vitroten åker
Skornome gd /Se     Ålflaten åker
Skornome gd /Se     Åskiftet odlad mark
Skornome gd /Se     Ängsbacken ängsbackar
Skornome gd /Se     Ängstorps myran, se Klåbergsmyran odlad mark
Skornome gd /Se     Örberget berg
Skornome by /Se     Örberget bergskedja
Skornome gd /Se     Örtorpsbron landsvägsbro
Skornome by /Se     Örtorpsbäcken bäck
Skornome by /Se     Örtorpskällan källa
Skornome Saknas /Se      
Stentorp f.d. torp      
Sunnanå hg      
Sunnanå herrg.      
Sunnanå hg /Se      
Sunnanå hg /Se      
Sunnanå hg /Se      
Sunnanå hg /Se      
Sunnanå gd /Se      
[Svinuggla] = Uggelbo? Saknas      
*Svinuggla Saknas      
*Svinugla beb.      
»Swinuggla» försv. beb.      
[Swinugla] Saknas      
?Torsätra by      
Torsätra by      
Torrsätra by      
Torsätra gd      
Torsätra by      
Torsätra by      
Torsätra gd      
Torsätra gd      
Torsätra by      
Torsätra by      
Torsätra by      
Torsätra by      
Torsätra gd /Se      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby hg      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vernbo tp /Se      
Värnbo tp /Se      
Värndal avs /Se      
*Åby Saknas      
*Åby Saknas      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.