ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramsta socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 242 st Naturnamn: 54 st Bebyggelsenamn: 139 st Naturnamn: 214 st
Ramsta sn Björkbacken backe Saknas Saknas Abrahamsbacken del av park
Ramsta sn Brandbacken backe Ramsta sn Aspdal odling
Ramsta sn Bärbydyn ägomark Ramsta sn Asplund lövdunge
Ramsta socken Ekbacken backe Ramsta ramar inbyggarbeteckning /Se Balingstaby backen skogsbacke
Ramsta sn Ekeby sjö sjö Ramsta-ramarna inbyggarbeteckning Barnkällan källa
Ramsta sn Ekeby sjö nästan igenväxt sjö Ramsta ramarna inbyggarbeteckning Barnlindan gräsvall
Ramsta sn Ekeby sjö delvis igenväxt sjö Aspdal lht (nu riven) Björkbacken, se Dansarbacken björkbacke
Ramsta sn Ekeby sjön sjö Asplund lht (nu riven) Björkdal lövdunge m.m.
Ramsta sn Elvan ägomark Björkdal lht (nu riven) Björkens vreten åker
Ramsta sn Enkullen kulle Björkens kojan förr lht Boda backarna skogsbackar
Ramsta socken Fågelkärret ägomark Björklund avs. Boda grind förr grind
Ramsta sn Granebergsbacken backe Blindjans förr lht Bodalund ängsbacke
Ramsta sn Grevesbacken backe Blombergs kojan f.d. soldattorp Bogärdet gärde
Ramsta sn Gubbens backe backe Bodarna gård Boställs backarna skogsbackar
Ramsta sn Hammarhagen terräng Bodarna gård Boställs myra odling
Ramsta sn Hammarhagen terräng Bodarne, Nedra, se Bodarna gård Bragby myran odling
Ramsta sn Hardöden terräng Bodarne, Övra förr gård Bragby odlingen odling
Ramsta sn /Se Herrgårdshög kulle Bodarne, Övra förr gård Bragby plöjet odling
Ramsta sn /Se Korphålet terräng Bodarna Saknas Bragby skog skog
Ramsta sn Korskällsbacken backe Bodarna Saknas Brandbacken bergbacke
Ramsta sn Koängsladbacken backe Bostället gård Brantens täppan åkerbit
Ramsta sn Kyrkbäcken bäck Bostället Saknas Bredbäck källa
Ramsta sn Ladbacken backe Bragby by Byskiftet åker
Ramsta sn *Lilla Nostans skogen skog Bragby, Lilla, se Västergärde gård Bärby dyn tuvig äng
Ramsta sn Lillängen ägomark Bragby Saknas Bärby myran odling
Ramsta sn Luffarbacken backe Bärby by Dansarbacken björkbacke
Ramsta sn Luftkulsbacken backe Bärby Saknas Dansarn, se Dansarbacken björkbacke
Ramsta sn Lugnet ägomark Bärlins kojan lht Dyngkärret kärr
Ramsta sn Lundbacken backe Dragonstugan f.d. dragontorp Ekens hålet odlad mark
Ramsta sn Långsången ägomark Ekbacken lht Ekhagen hage
Ramsta sn Lövhagen terräng Eklunda torp (nu rivet) Eklunda parken löväng
Ramsta sn Mönemossen mosse /Se Eklunda torp Elvan(?) åker
Ramsta sn Rävröset röse Erikshill avs Enbacken backe
Ramsta sn Sjöbo ägomark Feshålet by Ernfridsvägen skogsväg
Ramsta sn Skinnlutsvreten ägomark Fridenslund lht Ernlunds plöjet, se Ärnlunds plöget inäga
Ramsta sn Skräddargärdet ägomark Fridhem lht Fattigstugugrinden förr grind
Ramsta sn Snesholmen terräng Galgkrogen förr lht Fattigstugugärdet åker
Ramsta sn /Se Snytan ägomark Galgkrogen förr lht Forsells kojan förr bs
Ramsta sn Solbaddet terräng Gillboda lht (nu riven) Fågelkärret odling
Ramsta sn Solbaddet ägomark Graneberg förr torp Fågelkärret kärr
Ramsta sn /Se Stenborn ägomark Grottan lht Galgkrogen skogsdunge
Ramsta sn Stenborn inäga /Se Hagmans byggningen, kojan, se Norrgården lht, (nu riven) Galgkrogs grind förr grind
Ramsta sn /Se Stensveden ägomark Hagtorpet lht, (nu riven) Gamla trädgården f.d. trädgård
Ramsta sn /Se Storbacken backe Hjälsvältens lht Gillboda skiftet skifte
Ramsta sn /Se Stubbhagen terräng Hyddan (?), se Skogshyddan lht Granudden, se Törnberget bergknalle
Ramsta sn /Se Svartkärret ägomark Jaktskär lht Greves backen lövskogsbacke
Ramsta sn /Se Tingsbacken backe Jennylund lht Greves backen lövskogsbacke
Ramsta sn /Se Tingstán fornlämningsplats /Se Johannelund lht Grevesängen äng
Bragby by Tingstan fornlämningsplats /Se Johannesberg lht, (nu riven) Grevsängsbacken, se Greves backen lövskogsbacke
?Bragby by Törnberget berg Kasernen lht Grävsvinsberget berg
Bragby by Vallmarken terräng Kebrunna, se 1-2 Kibrunna by Gåsmyran odling
Bragby by Vargmötet terräng Keflöt, se Käfflöt gård Hagmans vreten äga
Bragby by Vargmötet inäga /Se Kibrunna by Hallkvists odlingen odling
Bragby gd Ännesta bäck vattendrag Kivbrunna, se Kibrunna by, (gård) Hallkvists vreten åker
Bragby gd   Kibrunna Saknas Hammarhagen skogsmark
Bragby by   Klockarbo lht Hammarhagsvreten, se Hammarvreten åker
Bragby by   Klockarbo klockarbostad Hammarvreten åker
Bragby gd:ar   Kobäcken lht (nu riven) [?] Hardön enbacke
Bragby by   Käfflöt Saknas Havrevägen åkerväg
?Bragby by /Se   Käfflöt Saknas Herrgårdshög bergbacke
?Bragby by   Käfflöt gård Herrgårdshög bergbacke
Bragby by   Käfflöt gård Hästkyrkogården f.d. begravningsplats för hästar
Bragby by   Käfflöt gård Hönsbacken ängsbacke
Bragby by /Se   Käfflöt gård Igelkärret kärr
Bragby Saknas /Se   Käftlös gård Kibrunna äng Saknas
Bragby by /Se   Loströms kojan förr lht Klockstapelbacken, se Stapelbacken bergbacke
Bragby by /Se   Luftkulan lht Kobäckskällan källa
Bragby by /Se   Luftkulan lht (nu riven) Kobäcks källåkern åker
Bragby by /Se   Lugnet lht (nu riven) Kohagen hage
Bragby by /Se   Lugnet lht (nu riven) Korphålet åker
Broby, se ?Bragby by   Lund by Korskällan källa
Bärby by   Lund by Korskällsbacken ängsbacke
Bärby by   Lund Saknas Krokkärret kärr
Bärby by   Lunds utjord gård Krokone åkerskifte
Bärby by   Lövhagen lht Krokåkern, se Krokone åkerskifte
Bärby by   Margretehill lht Kungsängen odlad mark
?Bärby by   Navelbo, Navesta by Kvarnbacken ängsbacke
Bärby by   Navelstad, se Navesta by Kvarnbacken backe
Bärby by   Navesta Saknas Kyrkbron bro
Bärby by   Navesta by Kyrkbäcken bäck
Bärby by   Navesta by Kyrkgrinden förr grind
Bärby by?   Navesta Saknas Kyrkkilen åker
Bärby by   Navestabro järnvägsstation Kyrkogården, se Hästkyrkogården f.d. begravningsplats för hästar
Bärby by   Navlan, Navesta by Kyrkskiftet åker
Bärby by   Nerbodarna, se Bodarna gård Kyrkängen åker
Bärby by   Norrgården lht, (nu riven) Kyrkängen odlad mark
Bärby by   Nybygget lht (nu riven) Kyrkängen odlad mark
Bärby by   Oppbodarna, se Bodarne, Övra förr gård Käffletbäcken bäck
Bärby by   Paltbacken gård Käfflöt hammarhagen skogsmark
Bärby by   Pankbo lht (nu riven) Käfflöt skog skog
Bärby by   Pettersborg lht (nu riven) Käfflötskärret kärr
Bärby by   Prästgården, se Thorsbro f.d. komministerboställe Ladbacken backe
Bärby by   Redins kojan f.d. soldattorp Lansens täppan åkerstycke
Bärby by   Rensmyran avs. Lillberget berg
Bärby by   Rensmyran utmark Lillgärdet åker
?Bärby by   Rosendal gård Luftkulsbacken skogsbacke
Bärby by /Se   Rögrind bs Luggas vreten åker
*Hellinghe Saknas   Sjöbo f.d. torp Lugnet odlad mark
Kaplansbostället prstgd /Se   Skinnlutan lht (nu riven) Lugnet odling
Kibrunna gd   Skinnlutan lht Lundbacken ängsbacke
Kibrunna g   Skogshyddan lht Lund backen backe
Kibrunna gd   Skuttens kojan, se Tallskuttens lht Lund hemskiftet skifte
Kivbrunna gd   Skälsta by Lunds källan källa
Kivbrunna gd /Se   Skälsta by Långhagen beteshage
Kivbrunna gd /Se   Skälsta by Långsången lägenhet, åker
Kivbrunna Saknas /Se   Skälsta Saknas Långvreten åker
Käfflöt gd   Snesholmen lht (nu riven) Lövhagsgärdet gärde
Käfflöt by   Solbacken gård Mellanhagen hage
Käflöt by   Solbaddet bs Morsands berget bergknalle
Kävlöt by   Stensveden lht (nu riven) Mossen, Svista mossen mosse
Käfflöt by   Strömsberg f.d. soldattorp Myran odlingar
Käfflöt gd   Svista by Märdön kärr
Käfflöt Saknas   Svista Saknas Navestabro bro
Käfflöt gd   Söderby by Navestabro äng äng
Käfflöt by   Söderby Saknas Navestabäcken bäck
Keflöt by   Sörby, se 1-3 Söderby by Odlingen odlad mark
Käfslöt gd   Tallskuttens lht Oxhagen hage
Käfflöt gd   Thorsbro, se Torsbro f.d. komministerboställe Paltbacken ängsbacke
Käfflöt by   Torsbro Saknas Paltbacken ängsbacke
Librunna gd el. by /Se   Torsbro f.d. komministerboställe Per Pers skiftet åker
Lund by   Torsbro f.d. komministerboställe Plöjet inägor
Lund by   Ulriksdal lht Prästgårdshagen hage
Lund by   Utjorden, se Lunds utjord gård Prästgårdsängen åker
Lund by   Valhall lht Prästängen åker
Lund by   Vallmarken lht Rävröset stenröse
Lund by   Vargmyran lht Rödgrind förr grind
Lund by   Vilhelmsro lht Rökkursbacken backe
Lund by   Villa Lund lht Salmakarbacken lövskogsbacke
Lund by   Villan gård Sjöbo odling
Lund by   Vissgärde by Sjöboladan lada
Lund by   Vissgärde by Sjöbovägen skogsväg
Lund by   Vissgärde by Skarpen åker
Lund by   Vissgärde Saknas Skarpskiftet åker
Lund by   Vrå gården gård Skeppsberg berg
Lund by   Västergärde gård Skeppsberget berg
Lund by   Västergärdet beb. Skinnlutan inäga
Lund by   Årby säteri Skogsplöjet inäga
Lund by   Årby Saknas Skälins backen skogsbacke
Lund by   Överbodarna, se Bodarna, Övra förr gård Skälsta skiftet åker
Lund by     Smibacken backe
Lund by     Smibacken björkbacke
Lund by     Snyggens vreten inäga
Lund by     Snytan åker
Lund by     Snårtäppan inäga
Lund by     Snöplogsbacken backe
Lund by     Solbaddet inägor
Lund by /Se     Stapelbacken bergbacke
Lund Saknas /Se     Stenborn inäga
Navesta indr. militieboställe     Stenborn inäga
Nafvesta ind.mit.     Stengärdet åker
Nafvesta g     Sticksömmen stenmur
Navesta by     Stora skogen skog
Navesta by     Storbacken skogsbacke
Navesta by     Storflasen åkerskifte
Nafvesta g     Strömmens vreten, se strömvreten odlad mark
Navesta gd     Strömvreten odlad mark
Navesta by     Stubbhagen skogsmark
Navesta gd     Stubbhagsvreten inäga
Navesta gd     Suckarbacken backe
Navesta gd     Svartkärret odling
Navesta gd     Svartkärret odling
Navesta bro järnvägsstation /Se     Svartkärrsbacken skogsbacke
Ramstalund villaomr. /Se     Svartkärrsdiket dike
»skiærdhingxstom», se Skälmsta by     Svartkärrsladan lada
Skälsta by     Svedlunds grind grind, (nu borta)
?Skälsta by     Svista berget bergbacke
Skälsta by     Svista källan, se Bredbäck källa
Skälsta by     Svista mossen odling
Skälsta by     Svista mossladan lada, (nu riven)
Skälsta by     Svista skog skog
Skälsta by     Syltmyrbacken skogsbacke
Skälsta by     Söderby hålet inäga
Skälsta by     Sörby trean bergknalle
Skälsta by     Sörby ängsfjäll åkerskifte
Skälsta by     Tallholmen talldunge
Skälsta by     Tibble krogen vägkrök
Skälsta by     Tibble krogen vägkrök
Skälsta by     Tibble kroken, se Tibble krogen vägkrök
Skälsta by     Tingsbacken skogsbacke
Skälsta by     Tjuvtäppan åker
Skälsta Saknas /Se     Torsbro krogen, (kroken), se Tibble krogen vägkrök
Skälsta by /Se     Torsätra skiftet åker
Skälsta by /Se     Tovet äng
Skærdistom, se Skälsta by     Trasselbo vreten åker
Svista by     Trean, se Sörby trean bergknalle
Svista by     Trekanten åker
Svista by     Trekanten åker
Svista by     Trollberget bergig skogsmark
Svista by     Tvärlotten skogsmark
Svista by     Tyskvreten, se Hallkvists vreten åker
Svista by     Törnberget bergknalle
Svista by     Törnkällan källa
Svista by /Se     Uppsalaberget berg
Svista by /Se     Valbomässberget bergknalle
Svista by /Se     Valbomässeldsbacken höjd
?Söderby by     Vargmyran odling
Söderby by     Vargmötet inäga
Söderby by     Vikingaskeppet, se Skeppsberget berg
Söderby by     Vissgärde backen bergbacke
Söderby by     Vissgärde myrorna inägor (odlingar)
Söderby by     Vreten åkrar
Söderby by     Västergärdes hagen beteshage
Söderby by     Västergärdes röset stenkummel
Torsbro g     Åkberget bergknalle
Torsbro gd     Årby dyn odling
Torsbro gd /Se     Årby mossen odling
Vissgärde by     Årby skog(en) skog
Vissgärde by     Älgkärret kärr
Vissgärde by     Ängskällan, Lilla källa
Vissgärde by /Se     Ängskällan, Stora källa
Vissgärde by /Se     Ärnlunds ladan förr lada
Vissgärde by     Ärnlunds plöjet inäga
Vissgärde gård     Örtorpsbäcken bäck
Vissgärde g     Örtorpsbäcken bäck
Vissgärde by      
*Wiskæl, Vissgärde gd      
Vissgärde by      
Vissgärde by /Se      
Visgärde Saknas /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde gd /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
Vissgärde by /Se      
?Årby hg      
Årby hg      
Årby hgd      
Årby herrg.      
Årby hgd      
Årby hg      
Årby hg /Se      
Årby hg /Se      
Årby gd /Se      
Örtorpet lht      
Örtorpet torp /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.