ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala-Näs socken : Ulleråkers härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 409 st Naturnamn: 74 st Bebyggelsenamn: 136 st Naturnamn: 85 st
Uppsala-Näs sn Uppsala-Näs sn Uppsala-Näs socken socken Nummerförteckning förteckning
Näs, se även Uppsala-Näs sn Bisterbo äng ägomark Uppsala-Näs socken Nummerförteckning förteckning
Näs, se även Ytternäs hg Bodaudden udde Uppsala-Näs sn Aborrstenen sten
Näsbo sn Bodaudden udde »Näs rackor» inbyggarbeteckning /Se Bastuskiftet skifte
*Nesby sn Ekeby sjö sjö Näs rackorna inbyggarbeteckning Blåbärsmossen mosse
Uppsala-Näs sn Ekeby sjö delvis igenväxt sjö Uppsala-Näs-rackor inbyggarbeteckning Bodaudden udde
Uppsala-Näs sn Ekeby sjö sjö Annero lht Bodaviken vik
Uppsala-Näs sn Ekensberg ägomark Apalbo lht Boåkrarna åker
Uppsala-Näs sn *Ekolenfjärden fjärd Apalbo lht Bäcken bäck
*Näsby sn Ekoln del av Mälaren Asplunda gård i Stabby Bäcken bäck
*Näsby sn Ekoln del av Mälaren Aspnäs lht Ekoln vik
Uppsala-Näs sn Ekoln sjö Bergtorpet lht Ekoln vik
?Uppsala-Näs sn Ekoln vik Bergtorpet bs Ekoln vik
?Uppsala-Näs sn Ekoln del av Mälaren /Se Bisterbo stuga Flächan holme
Uppsala-Näs sn Fårbacken backe Bisterbo bs Gåsmossen mosse
Uppsala-Näs sn Gubbgärdsängen ägomark Björkliden villa Gåsmossen kärr
?Uppsala-Näs sn Gåsmossen mosse Björkudden lht Gåsmossen mosse
Uppsala-Näs sn Hammarskogsudd, se Vretaudd udde Björnarbo lht Hagåkern åker
Uppsala-Näs sn Hundmossen ägomark Björnarbo torp Halsen skifte
Uppsala-Näs sn Hästhagen betesmark Bodarna Saknas Hundmossen odlad mosse
Uppsala-Näs sn Högbyhatt bergshöjd Bodarna gård Hundmossen mosse (odlad)
Uppsala-Näs sn /Se Jorddammen f.d. damm? Bodarne hemman Hundmossen mosse
Uppsala-Näs sn Klåberget berg Bodarna Saknas Hågaån å
(Uppsala-)Näs sn Kohagen terräng Bärsta by Högbacken backe
Uppsala-Näs sn Kolhålet ägomark Bärsta by Hästhagen skifte
Uppsala-Näs sn Kölnabacken backe Bärsta Saknas Jerknilsåkern åker
Uppsala-Näs sn Lunden terräng Bärsta, Lilla gård i Bärsta Kalvhagen skogsbacke
Uppsala-Näs sn Lurbo ägomark Bärsta, Stora Saknas Klockaråkern åker
Uppsala-Näs sn *Lilla Nostans Skogen skog Dunderbo Saknas Kobben grund
Uppsala-Näs sn Stora Nostan skogen, se Nåsten skog Edeby gård Kolhålet skifte
Uppsala-Näs sn Nyhagen ägomark Edeby hemman Kyrkängen äng
Uppsala-Näs sn Nåsten skog Edeby Saknas Kärrbolandet utjord
Uppsala-Näs sn Nåsten skog Ekensberg lht Lillängen äng
Uppsala-Näs sn Nåsten skog Ekensberg torp Lundbacken skogsbacke
Uppsala-Näs sn Nåsten skog /Se Ensta lht Lundbacksåkern åker
Uppsala-Näs sn Nåsten skog Eriksberg torp Lubobacken landsvägsbacke
Uppsala-Näs sn Nåsten skog Eriksberg torp Lurbobro bro
Uppsala-Näs sn Nåsten terräng Fockssta by Mälaren sjö
Uppsala-Näs sn Nåsten skog /Se Focksta by Mälaren sjö
Uppsala-Näs sn Nåsten skog /Se Focksta Saknas Nyhagskärret kärr
Uppsala-Näs sn Nåsten skog /Se Focksta, Lilla (?)lht Nåsten skog
Uppsala-Näs sn Näsbäcken bäck Focksta, Stora gård i Focksta Näsbäcken å
Uppsala-Näs sn Näsviken vik Fridhem lht Näsviken vik
Uppsala-Näs sn Ormkärret kärr Gammelgrind lht Ormkällan källa
Uppsala-Näs sn Rothugget ägomark Gammelgrind lht Risängen äng
Uppsala-Näs sn Sjökärret kärr Grönlund villa Rothugget skifte
Uppsala-Näs sn Skallängsbacken backe Grönviken lht Rothuggsladan lada
Uppsala-Näs sn Skogsängen ägomark Grönviken lht Rönnbacken skogsbacke
Uppsala-Näs sn Skogsängen ägomark Gustafsberg lht Sjökärret odlingar
Uppsala-Näs socken Skogsängen terräng Gustavsberg Saknas Skallängen äng
Uppsala-Näs sn Skultan terräng Högby by Skallängsbacken backe
Uppsala-Näs socken Stabbykullen höjd Högby by Skogsgärdet gärde
Uppsala-Näs sn Storskogen skog Högby Saknas Skogsängen äng
Uppsala-Näs sn /Se Svälthammar ägomark Jarlens lht Skultan backe
Uppsala-Näs sn /Se Såbyudd, se Vretaudd udde Kalvhagen arbetarebostad Skärfältens backe
Uppsala-Näs sn Sätrasjön igenväxt sjö Kalvhagen lht Skärfeltens backen backe
Uppsala-Näs socken Sätrasjön sjö Kani(c)kebo Saknas Skärfeltens ladan lada
Uppsala-Näs sn Sättra Siön, se Sätrasjön igenväxt sjö Kanickebo hemman Stabbybacken landsvägsbacke
Uppsala-Näs sn Söderskog skog Kanickebo gård Stabbyhatt berg
Näs sn Tempelbacken höjd Kanikebo Saknas Stabbykullen gravhög
(Uppsala-)Näs sn Toran terräng Klockarebord Saknas Stabbykullen gravhög
Uppsala-Näs sn Varggrop grop Klockarebord Saknas Stenspjället åker
Uppsala-Näs sn Varghålet ägomark Klockarebord Saknas Svartmossen mosse
Näs sn Vargmyran ägomark Komministerbostället = Bärsta Saknas Sätrasjön sjö
(Uppsala-) Näs sn Vibokärr kärr Kullaberg villa Sätrasjön sjö
Uppsala-Näs sn Vinsten ägomark Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas Sätrasjön sjö
Uppsala-Näs sn Vitelsbacken backe /Se Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas Sätra vinsten odling
Näs sn Vitelsbacken backe /Se Lillsunda lht Söderby Näsladan lada
Uppsala-Näs sn Vretaudd udde Lillsunda lht Tallbacken skog
Näs (nuv. Uppsala-Näs) sn Vretaudd udde Lugnet lht Tolvtallarsbacken backe
(Uppsala-)Näs sn Vreten ägomark Lugnetsberg lht Toran hage
(Uppsala-) Näs sn Vårdsätraviken vik Lugnesberg lht Utskogen skog
(Uppsala-) Näs sn Vårdsätraviken vik Lurbo bs Vaghålet glänta
(Uppsala-) Näs sn Österängen äng med runsten /Se Lurbo arbetarebostad Vargmyren mosse
Uppsala-Näs sn   Lurbo gd Vibo kärr kärr
Uppsala-Näs sn   Lurbo gård Viteldsbacken(?), se Vithällsbacken backe
Uppsala-Näs sn   Lurbo lht Viteldsbacken (?) backe
Uppsala-Näs sn   Lörsta Saknas Vitelsbacken backe
Uppsala-Näs sn   Lörsta by Vithällsbacken(?) backe
Uppsala-Näs sn   Lörsta by Vretaudd udde
Näs (Uppsala-Näs) sn   Lörsta Saknas Vretsåkern åker
Uppsala-Näs sn   Malmen, se Stabbymalm lht Vårdsätraviken vik
?Uppsala-Näs sn   Orrbo, se 1 Orreboda Saknas Vårdsätraviken vik
?Uppsala-Näs sn   Orrboda gård Ytternäsbacken landsvägsbacke
Uppsala-Näs sn   Orrebo hemman Ytternäsudden udde
Uppsala-Näs sn   Orrebo Saknas  
Uppsala-Näs sn   Orreboda Saknas  
Näs (nu Uppsala-Näs) sn   Prästgården kyrkoherdeboställe  
?Uppsala-Näs sn   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Uppsala-Näs sn   Prästgården, Lilla komministerboställe  
Uppsala-Näs sn   Rosensberg lht  
Uppsala-Näs sn   Sandberget lht  
Uppsala-Näs sn   Sandberget bs  
Uppsala-Näs sn   Skogshyddan lht  
Uppsala-Näs sn   Skärfältens bs  
Uppsala-Näs sn   Skärfälten f.d. soldattorp  
Uppsala-Näs sn   Skärfälten f.d. soldattorp  
Uppsala-Näs sn   Skärfälten hållplats  
Uppsala-Näs sn   Skärfältens Saknas  
Uppsala-Näs sn   Soldattorpet, se 1 Skärfältens Saknas  
Uppsala-Näs sn   Soldattorpet, se 2 Vreta soldattorp Saknas  
Uppsala-Näs sn /Se   Stabby by  
Uppsala-Näs sn /Se   Stabby by  
Uppsala-Näs sn /Se   Stabby Saknas  
Uppsala-Näs sn /Se   Stabbylund lht  
Uppsala-Näs sn /Se   Stabbymalm torp  
Uppsala-Näs sn /Se   Stabbymalm lht  
Uppsala-Näs kyrka Saknas /Se   Stortorpet stuga  
Näs, se även Uppsala-Näs sn   Stortorpet bs  
Björnarbo lht /Se   Sätra Saknas  
Brobacka gd /Se   Sätra gård  
Bärsta by   Sätra hemman  
Bärsta by   Söderby by  
Bärsta by   Söderby by  
Bärsta by /Se   Söderby Saknas  
Bärsta by   Tallbacken bs  
Bärsta by   Tallbacken lht  
Bärsta by   Tegelbruk, se Dunderbo Saknas  
Bärsta by   Trallbo villa  
Bärsta by   Ubby Saknas  
Bärsta by   Ubby by  
Bärsta by   Ubby by  
Bärsta by   Vreta Saknas  
Bärsta by   Vreta by  
?Bärsta by   Vreta soldattorp Saknas  
Bärsta by   Vretatorp lht  
Bärsta by   Vångelsta gård  
Bärsta by /Se   Vångelsta hemman  
?Edeby gård   Vångelsta Saknas  
?Edeby gd   Ytternäs Saknas  
Edeby gård   Ytternäs gård  
Edeby gård   Ytternäs hemman  
Edeby gd   Äppelbo villa  
Edeby gd   Övernäs Saknas  
Edeby gd   Övernäs gård  
?Edeby gd   Övernäs by  
Edeby by /Se      
Faaxsta, se Focksta by      
Fagxta, se Focksta by      
*Fausta se Focksta by      
Faxtiom, se Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by /Se      
Focksta gd      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by      
Focksta by /Se      
*Heby Saknas /Se      
Hoghaby, se Högby by      
?Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by /Se      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
Högby by      
?Högby by      
Högby by      
Högby by      
?Högby by /Se      
Högby by /Se      
Högby Saknas /Se      
Högby by /Se      
Högby by /Se      
Högby by /Se      
Högby by /Se      
Kanikebo gd /Se      
Kannikebo gd /Se      
*Kerri ?försv. by      
*Kerre försvunnen by      
[Lodhista] g      
Lodhrasta, se Lörsta by      
Lurbo gd /Se      
*Lydhista se ?Lörsta by      
?Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta gd      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta Saknas      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
Lörsta by      
?Lörsta gd      
(?)Lörsta by /Se      
?Lörsta by /Se      
Lörsta by /Se      
Lörsta by /Se      
Lörsta by /Se      
Lörsta by /Se      
»næs», se Uppsala-Näs sn      
Näs, se även Ytternäs hg      
Näs (nu Uppsala-Näs) by      
Näs (nu Övernäs) kyrkby /Se      
Orrebo gd /Se      
Skärfälten hållpl. /Se      
Skärfälten hållplats (jvg) /Se      
Skärfelten hpl /Se      
Skärfälten hpl /Se      
Skärfältens Saknas /Se      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
?Stabby by      
?Stabby by      
?Stabby by      
?Stabby by      
?Stabby by      
?Stabby by      
Stabby Saknas      
?Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby gdr      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
?Stabby by      
Stabby by      
Stabby gd      
Stabby by      
Stabby by /Se      
Stabby by /Se      
Stabby by /Se      
Stabby by /Se      
*Stabby kvarn Saknas      
Stavby Saknas /Se      
*Säby Saknas      
Sätra hg      
Sätra hg      
Sätra hg      
Sätra hg      
Sätra hg      
Sätra hg      
Sätra hg      
Sätra gd      
Sätra herrgård /Se      
?Söderby by      
?Söderby by      
Söderby hg      
Söderby gd      
Söderby hg      
Söderby hg      
Söderby hgd      
Söderby herrgård      
Söderby by      
Söderby gd      
Söderby g.      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd /Se      
Söderby hg /Se      
Söderby Saknas /Se      
Söderby by /Se      
Ubby gård      
?Ubby gd      
Ubby by      
Ubby gård      
Ubby by /Se      
Ubby f.d. by      
Ubby gd      
Ubby gd      
Ubby gd      
Ubby by      
Ubby gd      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ybby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby förr by nu gd /Se      
Vpby by? /Se      
Vreta by      
Vreta by      
?Vreta by      
Vreta by      
Vreta samh.      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by?      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by /Se      
Vreta by /Se      
?Vångelsta by      
Vångelsta by      
Vångelsta by /Se      
Vångelsta by      
Vångelsta by      
Vångelsta by      
Vångelsta gd /Se      
Vångelsta by /Se      
Vångelsta gd /Se      
Vångelsta gd /Se      
Vångelsta gd /Se      
»ythranæs», se Ytternäs hg      
?Ytternäs hg      
?Ytternäs hg      
?Ytternäs hg      
Ytternäs hg      
Ytternäs hg      
Ytternäs hg      
Ytternäs gd      
Ytternäs hg      
Ytternäs hg      
Ytternäs hg      
Ytternäs el. Övernäs byar      
Ytternäs hg      
Ytternäs hg      
?Ytternäs gd      
Ytternäs hgd      
Ytternäs hgd      
Ytternäs hgd      
Ytternäs hgd      
Ytternäs hg      
Ytternäs samh.      
Ytternäs hg      
Ytternäs hg /Se      
Ytternäs avs. /Se      
Öby möjl.=Ubby gård      
Öby by /Se      
Övernäs el. Ytternäs byar      
Öfvernäs by      
Övernäs gd      
Övernäs by      
Övernäs (förr Näs) kyrkby /Se      
Övernäs by /Se      
Övernäs by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.