ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ålands socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 89 st Naturnamn: 109 st Bebyggelsenamn: 185 st Naturnamn: 370 st
Åland sn Alkärret kärr Saknas Saknas Akademigrindarna grindar
Åland sn Alkärrsbergen berg Sagesmän förteckning Akademihagen beteshage
Åland sn Anddal dal Sagesmän förteckning Akademin skogar
Åland sn Andpussen terräng Sagesmän förteckning Akademiängen odling
Åland sn Barnbergen berg Sagesmän förteckning Alkärret mosse
Åland sn Barnberget berg Saknas Saknas Alkärrs bergen berg
Åland sn Billerstensmossen mosse Åland sn Almossen, se Alkärret mosse
Åland sn Björnmyran mosse Åland sn Anddal(?), Lilla kärr
Åland sn Bladkärret kärr Åland sn Anddal(?), Stora kärr och tjärnar
Åland sn Bladkärret kärr Åland socken Anddal(?), Stora kärr och tjärnar
Åland sn /Se Bockmossen mosse Åland sn Anderslunda källan källsprång
Åland Saknas Borgberget berg Ålands hönsen inbyggarbeteckning Andpussen vattensamling
Åland sn *Borgen fornborg /Se Ålands tuppar inbyggarbeteckning /Se Barnbergen berg
Åland sn Borgmossen mosse Ålands tuppar inbyggarbeteckning Barnberget berg
Åland sn Borgmossen mosse /Se Ålands tupparna inbyggarbeteckning Barnberget berg
Åland sn Borgmossen mosse Akademigårdarna gårdar Bastuslättan ängsbacke
Åland sn Borrsätrarna odlad mark /Se Anderslunda lht Bastuåkrarna åkrar
Åland sn Bredsätrarna terräng Asplund lht Bennströms vreten inäga
Åland by Britmossen mosse Birgerstorp lhtr Billersten blockmark
Åland sn Brännskogen skog Björklund lht Billerstensmossen mosse
Åland sn Dåmossen ägomark Boda lht Björnmyran myr
Åland sn /Se ?Ekdalsröret gränsrör Boda lht Björnmyran (myr) mosse
Åland sn ?Ekdalsröret gränsrör Borgbäck lht Bockmossarna mossar
Åland sn Ekflukan, Stora o. Lilla sumpiga skogsterräng /Se Borgbäck avs Boda berget berg
Åland sn Eksätra ägomark Borgbäck beb. Boda skogar skog
Åland sn /Se Ekvillan terräng Borgsätra = Borgbäck avs. Boda vreten inäga
Åland sn /Se Erlands kärr kärr Brostugan backstuga Bodåkern åker
Åland sn /Se Finnängen terräng Carlstatorp, se Karlsta avs Bondskogarna skogar
Åland sn /Se Flatberget berg Dalås avs Borgberget berg
Åland by o. sn /Se Fräkenkärret kärr Dunderbo avs Borgberget berg
Åland sn /Se Fågelsången ägomark Eklunda torp Borgbäcks skog skog
Åland sn /Se Grytbordsbergen berg Ekvillan lht, (nu riven) Borgbäcks äng åker
Saknas Saknas Gärdsmossen ägomark Faktens, se Faktstugan soldattorp Borgmossarna mossar (delvis uppodlade)
Borgbäck torp /Se *Hellröret gränsrör Faktkojan, se Faktstugan soldattorp Borgsätrarna odlad mark
Borgbäck gd /Se Hjortronmossen mosse Faktstugan soldattorp Borrmossen mosse
Borgbäck gd /Se Hjortronmossen mosse Fallet lht Brandbergen berg
Borrsätra torp? /Se Källarne berghällar Fallet lht Branden, Lilla skogsparti
Borrsätra gd /Se *Hällröret gränsrör Finnängen avs Branden, Stora skogsparti
Grindtorp f.d. torp Högrör gränsrör Fredriksberg lht Bredsäterhalsen mosse
Gällsätra g *Högröret gränsrör Fredriksberg avs Bredsäterrändeln bäck
Gällsätra gd Högrörsberget berg Fredrikslund lht Bredsätrarna åker
Karlstad torp /Se Jerusalemsbergen berg Fridhem avs. Bredsätrarna skogsparti
Kölva hg Kalvskyttensberget berg Furunäs avs. Britmossbergen berg
Kölfva hg Kransberget berg Fågelsta lht (nu riven) Britmossen mosse
Kölva gd Kransberget berg Gjällsätra, se Jellsätra gård Brännskogen skogsmark
Kölfva g Kungsberget berg /Se Graneberg lht, (nu riven) Bybron landsvägsbro
Kölva gd Källkärret kärr Grindtorp förr torp Dalkarlskärret odling
Kölva gd Källkärrsbergen berg Gällsätra bebyggelse Dalås gärdet gärde
Kölva hg och skjutsstation Kölvaborgen fornborg /Se Gällsätra gd Dalåsvägen väg
Kölva hg /Se Kölva Norrskog skog Gällsätra, se Jellsätra gård Didrons bäcken (?) vattendrag
Kölva hg /Se Körkärret kärr Gärdet gård Djurmoss diket, se Ljusmoss diket dike
Kölva hg /Se Lilla branden terräng Hagaberg avs Djurmossen, se Ljusmossen mosse
Kölva Saknas /Se Lillbobergen berg Hamra lht, (nu riven) Djurmossen mosse
Kölva by /Se Lundberga terräng Hedsta torp Dåmossen mosse(odlad)
Kölvatorp f.d. torp Långmossen mosse Hedsta torp Ekdalsröret gränsrör och berg
Mossta Saknas Långmossen mosse Herrboda lht Ekflukan, Lilla skogsväg
Sjötorp f.d. torp Långsva terräng Herrboda avs Ekflukan, Stora skogsväg
Strömsätra lht /Se Mickelsva terräng Hvilkällan, se Vallkärret avs Eklunda ladan lada
Ulanum, se Åland by Norrboberget berg Häggedal lht Eksätrarna inägsgip
Vinkällan torp Nybäck ägomark Högbo lht Erlands kärr(?) kärr
Värnsta tp /Se Persbo triangelpunkt Högdal lht Faktbacken backe
Värnsta tp /Se *Renfansröret gränsrör Högdal avs Faktbergen berg
Västerby by *Renfansröret gränsrör Jellsätra eller Gjällsätra gård Faktgrinden grind
Västerby gdar Rävkärret kärr Johannesdal lht Faktgärdet, se Faktvreten åker
Västerby by Rödmossen mosse Johannesdal avs Faktkojgrinden, se Faktgrinden grind
Västerby by Rödmossbergen berg Jällsätra, se Jellsätra gård Faktkällan källa
Västerby gdr /Se Rövarkulan grotta Karlshäll avs Faktvreten åker
Västerby by /Se Rövarkulsbergen triangelpunkt Karlsta avs Fallet kärret kärr
Västerby by /Se Sankpuss kärr /Se Karlstatorp gård Fiby ändan skogsbryn
Åland by o. sn Sjösta ägomark Karlstatorp, se Karlsta avs Flatbacken backe
*Åland by Skansberget berg Karungi lht Flatberget berg
Åland by Skarsätrarna ägomark Klasbo lht Flaten odlad mark
Åland by Skattbondängen terräng Klasbo avs Fräkenkärret kärr
Åland by o. sn Stackkärret kärr Kobacken gård Fågelstaberget, se Norrbo berget berg
Åland by Starrbläckan terräng Kvarntorp lht Fågelsången inäga
Ålbo by Stenborn, St. o. L berg /Se Kyrkogården Saknas Fäbomossen(?) mosse
Ålbo by Stenkyrkan terräng Kyrkvärdens bebyggelse Gamla ån vattendrag
Ålbo by Stenstamossen mosse Källbacken avs Gammelsågen f.d. såg
Ålbo by Stora branden terräng Kölva utjord Gammeltäppan åker(?)
Ålbo by Storlogsbergen berg Kölva gd Gorrpuss kärr (nu odlat)
Ålbo by Stormossen mosse Kölfva f.d. gästgivaregård Gorrpuss bergen berg
Ålbo by /Se Stupsten sten Kölfva f.d. gästgivaregård Gorrpuss källan källa
*Åltomta försv. beb. Svartkärret kärr Kölva gd Grindtorps gärdet odlad mark
?Österby hg Svartkärret kärr Kölva Saknas Grodgölen del av å
Österby hg /Se Svinhagsbergen berg Kölfvatorp förr torp Grytbordet inäga
Österby by Sågbergen berg Lillbo lht(nu riven) Grytbords stängseln inhägnad åker
Österby by /Se Sätrarna terräng Lortmossen, se Mossta lht Grytbords bergen berg
Österby hg Sätrarna skogsmark /Se Lugnet lht Gröna vägen åkerväg
Österby gård Sävaån å Lugnet avs Gröna vägen åkerväg
  Sävaån å /Se Lundberga lht Gubbvreten åker
  Sävsmossen mosse Lundberga avs Gunnarsängen åker
  Tafsmossen mosse Mellanbo torp Gunnarsängskilen åker
  Tafsmossen mosse Modare avs. Gärdsmossbergen berg
  Tekla berg berg Mossta eller Lortmossen lht Gärdsmossbäcken bäck
  Trindkärret kärr Mosta torp Gärdsmossen mosse
  Trindpussen kärr Mosta, se Mossta lht Hagabergsbacken ängsbacke
  Trångsundsberget berg Norrbo avs Hagåkrarna åkrar
  Uppsalabergen berg Norrgård gd Hamplandet åkrar
  Uppsalabergen berg Norrgård gård Hamplandskällan källa
  Valborgsmässberget berg Norrgården beb. Hamre borg fornborg
  Vallgubben terräng Norrgärde, Lilla lht Hamre vreten inäga
  Åhlbro Siön, se Ålbosjön sjö Norrgärde, Lilla avs Hebbergsborgsåkern åker
  Ålbosjön sjö Norrgärde, Stora lht Hembron bro
  Ålbosjön sjö Norrgärde, Stora avs Hemhagen hage
  Ålbosjön sjö Nybo torp Hillinge mosse mosse
  Ålsiön, se Ålbosjön sjö Nybygget beb. Hillinge mosse mossmark
  Åmossarna mossar Nybygget lht Hillingemoss ladan förr lada
  Örnsberg berg Nybygget avs Hillinge sten flyttblock
  Österbyslätten ägomark Nybäck lht Hillinge äng förr slåtteräng
    Nybäck lht Hin håles trappor bergssluttning
    Nygård torp Hjortsonmossen mosse
    Nygård torp Hjortronmossen mosse
    Nötbacken lht Hjortronmossen mosse
    Nötbacken lht Hvilkällan, se Vikkällan källa
    Persbo avs Hällarna skogsmark
    Pershill avs Hällrörsberget berg
    Qvarntorpet, se Kvarntorp lht Hästgölen djupt ställe
    Rosendal torp Hästhagen f.d. beteshage
    Rosendal lht Hästhagsberget berg
    Rosendal utjord (nu avs) Högbacken bergknalle
    Rosenlund lht Högrör gränsrör
    Sjösta lht Högrör, se Högrörsberget berg
    Sjösta lht, (nu obebodd) Högrör råmärke
    Sjötorp f.d. torp Högrörsberget berg
    Skräddarbo lht Jerusalems bergen berg
    Stenbacken lht Jällsäterån vattendrag
    Stensta lht (nu riven) Jällsätra bron bro
    Stensäter avs Jällsätra skog skogsmark
    Stockbäck torp Jällsätra äng odlad mark
    Stockbäck torp Järlåsaån vattendrag
    Stolpstugan f.d. soldattorp Järsmossen mosse
    Storgården beb Kalvskyttens berget berg
    Storgården f.d. säteri Kalvsköttensberg berg
    Stormossen lht Kalvtomtsberget berg
    Stormossen avs. Karlgölen del av å
    Strömsätra lht (nu riven) Karlsta mossen mosse (uppodlad)
    Trumpmyra lht Kattmora ängen slåtteräng
    Trumpmyra avs. Kattmor backarna backar
    Vallkärret lht Kattmoren mossmark
    Vallkärret avs. Kattmossen, se Kattmoren mossmark, delvis odlad
    Vestberga, se Västberga avs Kavelbron kavelbro
    Westerby by Kidrons bäck, se Didrons bäcken bäck
    Westerby by Kjusen, se Tjusen odling
    Vikkällan, se Vallkärret avs Klappbacken ängsbacke
    Vilkällan, se Vallkärret avs Klappbacksåkrarna åkrar
    Villan lht Klasbo hagen beteshage
    Vinkällan, se Vallkärret avs. Klasbo täppan åker
    Värnsta torp Klockargölen, se Klockgölen djupt ställe
    Västberga lht Klockgölen del av å
    Västberga avs. Klykåkrarna åkrar
    Västerby by Klyvstättsåkern åker
    Västerby gd Knäbiten vägstycke
    Västerby gård Kobacksladan förr lada
    Västerby by Kojsvedden beteshage
    Västerby by Kolbottnarna skogsparti
    Åbolund, se Åbylund avs. Korsbroarna broar
    Västerby bebyggelse Kransberget berg
    Åbylund lht Kranshygget hygge
    Åbylund avs Krokåkern åker
    Ålands bygdegård Saknas Kvarndammen damm
    Ålands byn, se 1-9 Westerby by Kvarnkärret odlad mark
    Ålandsdal jvgstation Kvarnvreten åker
    Ålands kvarn vattenkvarn Kyrkbacken skogsbacke och backe i vägen
    Ålands skola, se 1 Ålands bygdegård Saknas Kyrkbacken ängsbacke
    Åland stn, se Ålandsdal jvgstation Kyrkgärdet åker
    Ålbo bebyggelse Källkärret kärr
    Ålbo f.d. säteri Källkärrs bergen berg
    Ålbo. Lilla, se Ålbo gård Källtäppan åker(?)
    Ålbo, Stora, se Storgården, resp. Ålbo gård Källåkrarna åkrar
    Åmossen äng Kölva akademiskog skog
    Åmossen Saknas Kölva berget, se Svinhagsberget berg
    Ängsbacka avs Kölva bäcken bäck
    Öfverbo gårdar Kölva äng odling
    Örnsberga lht Lillbo bergen berg
    Örnsberg lht (nu riven) Lillbo äng ängsmark
    Österby bebyggelse Lillsjön sjö
    Österby by Lillsjön, se Sjösta sjön sjö
    Österby herrgård Lillängen odling
    Österby by Limpan, se Runda biten åker
    Österby kvarn, se Ålands kvarn vattenkvarn Lingonbackaån vattendrag
    Överbo gd Ljusmoss diket utloppsdike
    Överbo äng Ljusmossen mosse
    Överbo gårdar Ljusmossen mosse
    Överbo gd Ljusmossen mosse
    Överbo Saknas Lugnet kärret kärr
      Lundbergaskiftet skifte
      Långholmen skogsholme
      Långmossen mosse (delvis uppodlad)
      Långmossen, Lilla mosse
      Långmossen, Stora mosse
      Långmossvägen vinterväg
      Långsva kärrstråk
      Långsva kärrsträckning
      Långsvag sankmark
      Matsäcksberget berg
      Mellanskiftet skifte
      Mellanskogen skogsparti
      Mickelssva kärrstråk
      Middagssolsberget(?) berg
      Mitterbacken skogsbacke
      Mossladan förr lada
      Mossta diket dike
      Mossta vreten odlad mark
      Myggbo odlad mark
      Myran, se Norrbo myran odling
      Märkärret kärr
      Märsmossen mosse (uppodlad)
      Norrbo berget berg
      Norrbo myran odling
      Norrgårds skog skog
      Norrgärdsbergen berg
      Norrhagen beteshage
      Norr källa källa
      Norrkärr odlad mark
      Norrskog skogsparti
      Norrängen åker
      Norrängen åker
      Norrängsbron bro
      Norrängs källan källa
      Nummertallen tall
      Nybygget odlingen inäga (nu igenvuxen)
      Nybygget ängen odlad mark
      Nybäcks gärdet gärde
      Nybäcks vreten åker
      Nybäcks ägan, se Nybäcks vreten åker
      Nyckelberget berg
      Nygårdshagen beteshage
      Nygårds vreten inäga
      Odlingen, se Nygårdsvreten inäga
      Oxkällan källa
      Plantage bergen berg
      Plantagen skogsparti
      Planteringen, se Kattmora ängen skogsplanterad slåtteräng
      Plantska hagen beteshage
      Renfansberget berg
      Rismans kärret kärr
      Rosendalsmossen mosse
      Runda biten åker
      Runstensbron landsvägsbro
      Runstensgärdet åker
      Rävkärret kärr
      Röda ladan lada, (nu riven)
      Röda logen lada
      Rödmossbergen berg
      Rödmossen mosse
      Rödmossen mosse
      Rövarbergen berg
      Rövarbergen, se Rövarkulsbergen berg
      Rövarkulan grotta
      Rövarkulsbergen berg
      Sandgroparna dalsänka
      Sandgärdet, se Sandvreten åker
      Sandvreten åker
      Sandvreten åker
      Sjöstasjö, se Lillsjön sjö
      Sjösta sjön sjö
      Sjöstavägen skogsväg
      Sjötorpsberget bergknalle
      Skansberget berg
      Skarsätragrinden förr grind
      Skarsätrarna åker
      Skarsätrarna odling
      Skattbondängen åker
      Skogsrukarkärret kärr
      Skogvaktarladorna förr lador
      Slängjan del av å och väg
      Smigärdet åker
      Starrbläckan kärr
      Starrviken åker
      Stenberget berg och stenbrott
      Stenberget berg och stenbrott
      Stenborren, Lilla berg
      Stenborren, Stora berg
      Stengölen del av å
      Stenkyrkan stenrös och kärr
      Stenkyrkskärret, se Stenkyrkan kärr
      Stensta mossen mosse
      Stensta änden åker
      Stockbäcks mossen, se Gärdsmossen mosse
      Stolpvreten åker
      Stora kärret kärr
      Storkärr kärr
      Storkärret kärr
      Stormoss hagen beteshage
      Storskogen skogsparti
      Storslogen åker
      Storslogsbergen berg
      Storsten flyttblock
      Storängen odlad mark
      Stupsten bergbrant
      Stupsten bergbrant
      Stutsten, se Stupsten bergbrant
      Störberget berg
      Stör i stubbe plats
      Sunnanå mossen mosse (nu odlad?)
      Sunnanå tegen åker
      Svartkärret odling
      Svartkärret kärr
      Svartkärret kärr
      Svinhagen skogsmark
      Svinhagsberget berg
      Sågarmossen mosse
      Sågbergen berg
      Sågbergen berg
      Sågbron förr bro
      Sånkpuss kärr
      Sätrarna skogsmark (förr inhägnad)
      Sävaån å
      Sävsmossen mosse
      Sävsmossen mosse
      Söderängen åker
      Sörskog skog
      Sörängen åkrar
      Tallskiftet åker
      Tegakällan källa
      Tegelbruksskiftet skifte
      Tegelhagskällan källa
      Tjugotunnlandsskiftet skifte
      Tjugotunnlandsskiftet skifte
      Tjusen(?) odling
      Tjörnkärret kärr
      Torparvreten åker
      Torsätra grind grind
      Torsätraladan lada (nu riven)
      Torsätrarna åker
      Trikantskilen åker
      Trindpussarna vattensamlingar
      Trundhemsberget(?) berg
      Trångsund åstrand
      Trångsundsberget berg
      Tvåörslandsgården åkerteg
      Ulleråkers hålet åkergip
      Uppsalabergen berg
      Uppsalaberget berg
      Valbmässberget bergknalle
      Valbmässberget berg
      Vallbron bro
      Vallgubben röse och rishög
      Vallkärret bron bro
      Vikkällan källa
      Vikkällan källa
      Vikkällan källa
      Vilkällan, se Vikkällan källa
      Vinkällan, se Vikkällan källa
      Vitbacken ängsbacke
      Västberga berg berg
      Västerby akademiskog skog
      Västerby hagen beteshage
      Västerby skog skogsparti
      Västeråkers tegen åker
      Åbolundsmossen, se Åmosse äng odlad mark
      Åbron bro
      Åkers kyrkas äng Saknas
      Ålandskvarn vattenkvarn
      Ålandsån vattendrag
      Ålbosjön sjö
      Ålbosjön sjö (nu nästan torrlagd)
      Åmossarna mossor (till största delen uppodlade)
      Åmossarna mossar
      Åmosse äng odling
      Åvittjerna strandängar
      Ängsskogen skog
      Örnsbergsvreten inäga (nu igenväxt)
      Örnsbergsvägen skogsväg
      Österby akademiskog skog
      Överbo akademiskog skog
      Överbo ladan förr lada
      Överbo skog skogsmark
      Överbo såg, se Gammelsågen såg
      Överboån vattendrag

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.