ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vänge socken : Ulleråkers härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 554 st Naturnamn: 114 st Bebyggelsenamn: 319 st Naturnamn: 331 st
Vänge sn /Se Aspkärret kärr Vänge sn Nummerförteckning förteckning
Vänge sn /Se Barkens terräng Vänge socken Alléns träd träd
Vänge sn Bergudden udde Vänge socken Almby gärde gärde
Vänge sn Björnkärret kärr Vänge socken Anders Olsson åker
Vänge sn Björnkärret kärr Vänge sn Apalkullaberget berg
Vänge sn *Björnmosröret gränsrör Vänge-halmlass inbyggarbeteckning Apaltegarna gärde
Vänge socken Björnshagen terräng Vänge herrar inbyggarbeteckning /Se Apaltegen teg
Vänge socken Blåbärsmossen mosse Vänge herrar inbyggarbeteckning Apelkulla berg
Vänge socken Blåkulla höjd Almby by Asplund hage
Vänge socken *Botäpröret gränsrör Almby by Badstuberget berg
Vänge sn *Bärby äng hg. el by Almby gård Badstuskiftet skifte
Vänge sn Dalfallskällan ägomark Almby gård Bakgärdet gärde
Vänge sn Djupmossen, L. mosse Almby Saknas Bakgärdet gärde
Vänge sn Djupmossen, St. mosse Almby, Lilla Saknas Bakgärdet gärde
Vänge sn Ekeby sjö sjö Almby, Stora bebyggelse Bakskiftet gärde
Vänge sn Ekeby sjö nästan igenväxt sjö Alsborg lht Baksnegärdet vret
Vänge sn Ekeby sjö delvis igenväxt sjö Anders-Anders´ gård i Ekeby Bergudden udde
Vänge sn Ekebysjön försv. sjö /Se Anders-Lars´ gård i Ekeby Billersten blockmark
Vänge sn Ekeby sjö sjö Anders-Mats´ f.d. bs. Billerstensmossen mosse
Vänge sn Ekslätt terräng Apalbo lht Biskopsskogen skog
Vänge sn Ekslätt terräng Apalbo lht Björkkärret mosse
Vänge sn Fibysjön sjö Asphagen lht Björkkärret ängsmark
Vänge sn Fibysjön sjö Asphagen jtp Björkåkern åker
Vänge snn Fibysjön sjö /Se Asplund lht Björnmossen kärr
Vänge sn Fibystrandarna strandområde Asplund bs Björnshagen hage
Vänge sn Fiby urskog skog Asplund lht Blomsterbacken ängsbacke
Vänge sn Fibyån å Asplund lht Blåbärsmossen mosse
Vänge sn Framhagen terräng Barken bs. Blåkulla hage
Vänge sn *Fäbowalsröret gränsrör Bakgöken lht Bredbergsvreten åker
Vänge sn Getyggen ås? Barkens stugor Brolins gärde gärde
Vänge sn Glasmossen mosse Barkens´ f.d. dragontorp Byns äng (?) äng
Vänge sn Gråkärret ägomark Barktorpet bs. Bysens äng Saknas
Vänge sn Gubbtopret f.d. torp Bergtorpet ödetorp Bärby plöje åker
Vänge sn Gustavsberg terräng Blomsterbo öde stuga Bärmossen mosse
Vänge sn Hammarbacken backe Blomsterbo bs. Charlottenbergsvreten vret
Vänge sn Harpshålet ägomark Borganäs lht Dalfallet hage
Vänge sn Hjortronmossen, L. mosse Borganäs bs. Dalfallskällan källa
Vänge sn Hjortronsmossen, Stora mosse Brunna Saknas Dalkarlshygget slåtta
Vänge sn Hågaån å Brunna järnvägsstation Dalkarlshygget ängsmark
Vänge sn Håldjupet terräng Brunna säteri Djuphålsstenen sten
Vänge sn Hässjeskog skog Brunna gård Djupkärret kärr
Vänge sn Hässjevretarna ägomark Bångens´ stugor Djupmossen, Lilla mosse
Vänge sn Högrör gränsrör Bärby gård Djupmossen, Stora mosse
Vänge sn *Högröret gränsrör Bärby säteri Drappens brunn brunn
Vänge sn *Lilla Högröset gränsmärke Bärby Saknas Ekbo skifte(na) skifte
Vänge sn Karbomyran ägomark Charlottenberg lht Ekboskiftet gärde
Vänge sn Kaveltorp f.d. torp Charlottenberg lht Ekeby backen höjd
Vänge sn Kilsberg höjd Dragonbostället el. Dragontorpet Saknas Ekeby sjö igenväxt sjö
Vänge sn Kilsund ägomark Dragonhuset f.d. dragontorp Ekebysjön sjö
Vänge sn Kofsan vret /Se Dragontorpet f.d. stp Ekebysjön sjö
Vänge sn Kofsan vret /Se Dragontorpet t. Fiby sjö sjö
Vänge sn Kolarskogen skog Drappens´ stuga Fibysjön sjö
Vänge sn Kolhagen terräng Ekebo stuga Fibysjön sjö
Vänge sn Kroksbomyran ägomark Ekbo f.d. bs Fiby strandarna skogsängar
Vänge sn /Se Kråkviken vik Ekeby by Fjällarna (Fjällen) äng
Vänge sn Kvarntorpsängen ägomark Ekeby by Flyet, Stora sloge
Vänge sn Kåsbacken backe Ekeby Saknas Flydalen lada
Vänge sn /Se Kåsbacken backe /Se Ekeby samfällighet torp Framhagen hage
Vänge sn Källbo terräng Elfsby by Framskiftet skifte
Vänge sn Källhagen ägomark Elisedal lht Frosthögarna ängsmark
Vänge kom. Källkärrsbergen berg Eriksberg lht Fräkenkärret kärr
Vänge sn *Körlingestenen Saknas /Se Eriksberg lht Fårhagen nyodling
Vänge sn Lobrinkspussen sank mark Eriksberg bs Grarvargrinden grind
Vänge sn Lugnvreten ägomark Eriksdal gård i Finsta Getryggen berg
Vänge sn Långkärret kärr Erikslund bs Glasmossen kärr
Vänge sn Läbyträsk sank mark Fiby by Grindtorp-vreten vret
Vänge sn Myran ägomark Fiby gård Grubbsjön träsk
Vänge sn Myran ägomark Fiby Saknas Grundet sten
Vänge sn Myrbacksåkern ägomark Finsta Saknas Grötkultsbacken backe
Vänge sn Målars ägomark Finsta by Gubben lund hage
Vänge sn Naturparken park Finsta by Gubbvreten vret
Vänge sn Norrbo terrräng Finnsta Saknas Gullhönan mosse
Vänge sn Norrskog skog Finsta Dragontorp Saknas Gullhönan slåtteräng
Vänge sn Norrskog skog Finstaholm lht Gyckelberg skogsbacke
Vänge sn Nåsten skog Finnstaholm lht Gårdsmossen mosse
Vänge sn Nåsten skogspark /Se Fiskartorp lht Hasselundarn teg
Vänge sn Nötbacken backe Fiskaratorp jtp Hassellundstegarna gärde
Vänge sn Oxögat f.d. tjärn? Fredrik-Ers´ gård i Ekeby Herrnsvägen byväg
Vänge sn Pålmossen mosse Fredriksberg lht Hjortensberget berg
Vänge sn Rämban ägomark Fredriksberg f.d. soldatboställe Hjortensbergsvreten vret
Vänge sn Rölbergen berg Furulund t. Hjortronsmossen mosse
Vänge sn Rölen vattendrag Gammelängen utjord Hjortronmossen mosse
Vänge sn Rönningen terräng Gammelängen utjord, gård Holmladan lada
Vänge sn Rönningen ägomark Gammelängen utjord Hovlöstegen teg
Vänge sn Skarphålet terräng Granbacken torp Hågaån å
Vänge sn Skeppsberget berg Granngården gård Håldjupet kärr
Vänge sn Skinnarkärret ägomark Grindtorpet torp Håldjupskällan källa
Vänge sn /Se Skrattbacken backe Grubbtorpet lht Hålvallen sloge
Vänge sn Skrinhällsberget berg Grubbtorp(et) bs. Hårdvallen f.d. teg
Vänge sn Skyttmossen mosse Gustafsberg lht Hässjeskog skog
Vänge sn Slåttsviken vik Göken, Lilla lht Högbacken backe
Vänge sn Stensmossen mosse Göken, Lilla t. Högbacken bergknalle
Vänge sn Stubbslätt ägomark Göken, Stora lht Högbackmossen slåtta
Vänge sn Svartkärret, Lilla ägomark Göken, Stora t. Högbacksmossen mosse
Vänge sn /Se Svartkärret, Stora ägomark Hagaberg lht Högrör gränsrör
Vänge sn /Se Sånkängen ägomark Hagalund lht Igelkärret åker
Vänge sn /Se Sörskog skog Hagen lht Jan-Mats-backen åker
Vänge sn /Se Tranhalsen terräng Hammarbacken bs Jannes mossen f.d.mosse
Vänge sn /Se Trefaldighetskällan källa Harpan jtp Kilsmyran odlad myr
Vänge sn /Se Tångmossen ägomark Harporna Saknas Kilsån å
Vänge sn /Se Törnkullen kulle Hellmansbo torp Kiltegarna gärde
Vänge sn /Se Ullberget berg Hellmansbo lht Kiltegen skifte
Vänge jvst o. sn /Se Vargmossen mosse Hellmansbo lht Kimba-bro bro
Vänge sn /Se Vreten ägomark Hjortensberg t. Kimban backe
Vänge sn /Se Vängeån å Huggbo stugor Klappstan åker
Vänge sn /Se Västerhagen ägomark Hässjan bs. Klickåkern åker
Almby by Ågärdsberget berg Hörnbo lht Klockarbullen sten
Almby by ÅhlbroSiön, se Ålbosjön sjö Hörnbo f.d. bs. Klockarbullen sten
Almby by Åholmen strandterräng Jan-Lars´ bs Klockarkärret igenvuxen slåtta
Almby by Ålbosjön sjö Jobsbo hemman Klockarkärret kärr
Almby by Ålbosjön sjö Jobsbo gård Klockarmossen mosse
Almby by Ålbosjön sjö Jobsbo Saknas Klockartäppan hagmark
Almby by Ålsiön, se Ålbosjön sjö Johannelund lht Knäbiten el. Knäbitstegen teg
Almby by *Åltomtebro okänd lokalitet Johannelund bs. Kofsan vret
Almby by   Karbo Saknas Kolarbron bro
Almby by   Karebo hemman Kolargärdet gärde
Almby by   Karebo gård Kolarskogen skog
Almby by   Karl-Ers´ gård i Ekeby Kolarvretarna vretar
Almby by   Karlsborg lht Kransberget berg
Almby by   Karlslund lht Krogbacken backe
Almby by   Karlsro lht Kroggrinden grind
Almby by   Karlsro lht Kroksbomyren myr
Almby by   Kaveltorp lht Kroksbomyran myr
Almby by   Kaveltorp torp Kråkmossen mosse
Almby by   Kil gård Kråksviken mosse
Almby by   Kil säteri Kråkviken vik
Almby by   Kil hemman Kusmossen mosse
Almby, Stora hg   Kil Saknas Kusmossvreten åker
Almby gd:ar   Kil, Lilla gård Kvarnbacken backe
Almby by   Kil, Lilla o Stora, se Kil hemman Kvarnbergs mossen mosse
Almby by   Kil, Stora gård Kvarnbergsån å
Almby by   Kilbergs´ bs Kvarnbergs äng ängsmark
Almby by   Kilsberg lht Kyrkgärdet gärde
Almby, Lilla gd   Kilsberg lht Kyrkgärdet gärde
Almby by   Kilsdal lht Kånkbo rönningen Saknas
Brunna hg   Kilsdal bs. Kånkebo rönningen äng
Brunna hg   Kjörlinge Saknas Kåsbacken backe
Brunna hgd   Kjörlinge by Källberget berg
Brunna hg   Klockarbord Saknas Källhagen betesmark
Brunna gd   Klockarebord kantorsbostad Källhagen hage
Brunna hg   Klockargården klockareboställe Källkärret (mosse), kärr
Brunna samh., gd   Klockargården kontorsbostad Källkärret, Lilla sloge
Brunna hg   Kolbäck lhtkolbäck Källkärret, Lilla kärr
Brunna hg   Kolbäck jtp, stp Källlkärret, Stora kärr
Brunna gd /Se   Krogen bs. Källkärret, Stora sloge
Brunna by   Kroksbo lht Körlingegärdet gärde
Brunna gd, samh.   Kroksbo t. Lars-Jans´-plöjbacken skogsbacke
Brunna hgd   Kråkvilan lht Leberget berg
Brunna hg   Kvarnberg Saknas Lillgärdet gärde
Brunna hg   Kvarnberg hemman Lillkråkan del av Kråkviken
Brunna hg   Kvarnberg gård Lillängen äng
Brunna hg   Kvarnberg Saknas Lillängsskiftet gärde
Brunna hg   Kvarntorpet lht Lillängs-skiftet skifte
Brunna hg   Kvarntorp t. Lindevallsängen äng
Brunna hg   Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas Lisskråkan äng
Brunna hg   Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas Lobrinksbacken backe
Brunna hg   Kånkebo hemman Lobrinksprussen kärr
Brunna hg   Kånkebo gård Lugnetslätt åker
Brunna Saknas   Kånkebo Saknas Lugnetvret åker
Brunna hg   Källberga lht Lundbacken skogsbacke
Brunna hgd, samh.   Källberga h. Lundby bro bro
Brunna g.   Källbo jtp Lundby gryte stenparti
Brunna gd   Källbo jtp Långbacken landsvägsbacke
Brunna hg /Se   Kättinge utjord gård Långhagen vret
Brunna hg   Kättinge Saknas Långkärr (mosse), kärr
Brunna hg   Körlinge by Långkärret kärr
Brunna hg /Se   Körlinge by Långåkern åker
Brunna hg /Se   Kjörlinge by Läby träsk träsk
Brunna förr säteri, nu hg /Se   Körlinge by Löten vret
Brunna Saknas /Se   Lars-Ers´ gård i Ekeby Lövhagen skog
Brunna Saknas /Se   Liffland lht Lövängsmossen mosse
Brunna gd /Se   Liffland h. Maskinfördärvaren åker
Brunna samh. /Se   Lillsätra lht Myran äng
Brunna egendom /Se   Lillsätra h Myran odling
Brunnby hgd   Lindesberg lht Myran myr
Bärby hg   Lindesberg lht Myrtegen teg
Bärby hg   Lindsberg bs Nedanför Mjölnarens´ markområde
Bärby hg   Lovisedal gård i Finsta Norrgärdet gärde
Bärby hg   Lovisedal lhtr Norrskog skog
Bärby hg   Lugnet lht Norrskog skog
Bärby hgd   Lugnet bs. Norrskog skog
Bärby herrg   Lugnet f.d. bs Norrängen äng
Bärby hg   Lundby Saknas Nybrötet åker
Bärby hgd   Lundby hemman Nyhagen hagmark
Bärby herrgård   Lundby f.d. rusthåll Nystranden sloge
Bärby by   Lundby gryte lht Nystranden f.d. teg
Bärby hg   Lurbo lht Nystrandsladan lada
?Bärby hg   Långharpan lht Nåsten skog
Bärby gd   Långharpan jtp Nötbacken skogsbacke
Bärby gd   Långtibble Saknas Odlingen odling
Bärby hg   Långtibble by Oxhagen odlad hage
?Bärby hg   Långtibble by Oxhagen hage
Bärby hg   Långvreten bs Oxhagen hage
Bärby herrg   Malmen lht Oxhagskällan källa
?Bärby hg   Malmen t. Oxögat källa
Bärby hg   Marieberg lht Plåten källa
?Bärby hg   Mellanbo f.d. bs. Plöjet åker
Bärby gd /Se   Mellanharpan lht Pussbacken skogsbacke
Bärby hg /Se   Mellanharpan jtp Pålkällan källa
Bärbo gd /Se   Milstugan bs Pålmossen mosse
Bergby Saknas /Se   Milstugan bs Pålmossen mosse
Ekeby by   Mjölnartorp lht Pålmossen äng
Ekeby by   Mjölnartorp t. Ramstavret vret
Ekeby by   Myran lht Rosenlundsvreten vret
Ekeby Saknas   Målars´ f. torp Ruddammen damm
?Ekeby by   Nergården gård Rustkammarbacken backe
?Ekeby by   Norrbo lht Rämban äng
?Ekeby by   Norrbo jtp Rämban markområde
?Ekeby by   Norrängen lht Rölbergen berg
?Ekeby by   Nybo lht Röten (?) skifte
?Ekeby by   Nybolund statarstuga Rölhagen skog
Ekeby by   Nybygget lht Rönningen mosse
Ekeby by   Nybygget lht Rönningen ängslaget
Ekeby by   Nybygget t. Rönningen åker
Ekeby by   Nybygget lht Rönningen kärr
Ekeby Saknas   Nybygget t. Rörn dyjord
Ekeby by   Nybygget lht Sin, Lilla skog
Ekeby by   Nygård lht Sjöbacken ängsbacke
Ekeby by   Nygård jtp Sjöbergsäng äng
Ekeby by   Nystugan lht Lilla Sin skog
Ekeby by   Nystugan lht Sjöslätten slåtta
Ekeby by   Nystugan lht Sjöslätten äng
Ekeby by   Nåstuna Saknas Sjöängen äng
Ekeby by   Nåstuna by Skarphålet äng
Ekeby by   Nåstuna by Skeppsberget berg
Ekeby by   Odlingsberg huslht Skeppsberget berg
Ekeby by   Odlingsberg lht Skinnarmyran mosse
Ekeby by   Paris lht Skogsängen äng
Ekeby by   Paris h. Skomarkarkärret kärr
Ekeby by   Paris lht Skottskullsbacken backe
Ekeby by   Paris lht Skrattbacken backe
?Ekeby by   Prästgården Saknas Skrattgrinden grind
Ekeby by   Prästgården kyrkoherdeboställe Skrinhällen backe
Ekeby by   Prästgården Saknas Skrinhällen skifte
Ekeby by   Pussen bs Skrinhällsberget berg
Ekeby by   Pussen bs Skrinhällskällan källa
Ekeby by /Se   Ramsta bs Skrinhällsskiftet gärde
Ekeby by   Randåsen villa Skräddarslogen äng
Ekeby by   Remtorpet bs Slokarenskärret kärr
Ekeby by   Remstorp(et) bs. Slott lada
Ekeby by   Rosenberg lht Slottsviken äng
Ekeby by   Rosendal lht Slottsviksladan lada
Ekeby by   Rosenlund lht Slåtterhagen hage
Ekeby gd   Rosenlund bs Slåttet slåtta
Ekeby by   Rosenlund lht Slåttsladan lada
Ekeby förr säteri, nu hg /Se   Rosenlund bs Slåttsviken vik
Ekeby by /Se   Rosersberg lht Slåttsviksladan lada
Elmxby, se Älvsby by   Rusthållet gård Smaltegen ängsskifte
Elænsby, se Älvsby by   Rämban avs. Smedjebacken backe
Fiby gård   Rämbatorp lht Smedjebacken ängsbacke
Fiby gård   Rämbatorp t. Smedjebacken backe
Fiby gård   Röten (?) t. Smensvreten åker
Fiby gård   Siklas hemman Smiskiftet gärde
Fiby gård   Sjöberg lht Snedgärdet gärde
Fiby gd   Sjöberg jtp Snålkärret sloge
Fiby gård   Skinnarhäsjan jtp Snålkärret kärr
Fiby g.   Skinnarhässjan t. Sofiafallet åker
Fiby gd   Skomakartorp lht Soldatvreten vret
Fiby by   Skomakartorp torp Songkängen äng
Fiby gård   Skäppan bs Spannlandet kärr
Fiby gd   Skyttens lht Spannlandet sloge
Fiby gd   Skyttens´ t. Spannlandet f.d. teg
Fiby gd   Skyttorp(et) torp Spjället gärde
Fiby gd /Se   Smedjan lht Spjället tegar
Fiby gd /Se   Smedjetäppan lht Stallsgärdet gärde
Fiby gd /Se   Smedjetäppan lht Stenbrokärret kärr
Fiby Saknas /Se   Smedsbo lht Stensmossen kärr
Fiby gd /Se   Smedsbo jtp Stenviken backe
Fiby by /Se   Smedstorpet lht Stenvreten vret
Fiby gd /Se   Smedstorp(et) t. Storbrobacken höjd
Fiby gd /Se   Solbacken lht Storbron bro
Fiby gd /Se   Solbacken lht Storkråkan del av Kråkviken
Fieby rättaredöme del av Vänge sn   Solbacken bs. Storkråkan äng
Finnsta by   Solbo lht Stormossen mosse
Finnsta by   Solbo jtp Stormossen mosse
Finnsta by   Soldatbostället t. Strandarna mosse
Finnsta by   Solvalla lht Strandarne f.d. tegar
Finnsta by   Solvalla, (Solvallen) lht Strandstenen sten
Finnsta by   Stensborg lht Stubbslätt nyodling
Finnsta by   Stordal lht Svartkärret, Lilla betesmark
Finnsta by   Stordal h. Svartkärret, Stora betesmark
Finnsta by   Storsätra lht Svealundsbacken backe
Finnsta by   Storsätra h. Sågskiftet skifte
Finsta by   Svealund stuga Sånkängen äng
Finnsta by   Svedbo gård i Täby Säteri skifte skifte
Finnsta by   Svedbo jtp Sätrelundsbacken backe
Finnsta by   Svenskens f.d. soldattorp Sörskog skog
Finsta by   Säterlund lht Sörskog skog
Finnsta by   Sätrelund h. Tallgrind f.d. grind
Finnsta by   Sätralund förr torp Tallgrindsskiftet skifte
Finsta by   Sörgården gård Tegelsugnsbacken ängsbacke
Finnsta by   Sörgården gård Tegelugnsbacken backe
Finnsta by   Tolvmans nämndemansgård Tovtegarna utjord
Finnsta by   Tysktorp jtp Tovtegen skifte
Finnsta by   Tysktorpet lht Tovtegen skifte
Finnsta by   Täby skolbyggnad Tranhalsen mosse
Finnsta by   Täby hemman Tranhalsen sloge
Finnsta by   Täby f.d. gård Tranhalsen äng
Finnsta by   Upplings lht Trollberget berg
Finnsta by   Upplingshem bs. Tången tegar
Finnsta by   Uppsocken del av socken Tångmossen mosse
Finsta by   Vangsby Saknas Täby myran gärde
Finnsta by /Se   Vangsby hemman Täby skog förr skog
Finsta by   Vangsby by Törnkullen björkhage
Finsta hgd   Vangsby Saknas Ullberget berg
Finnsta by   Vengelinsbo lht Ullberget berg
?Finsta by   Vengelinsbo jtp Ullberget berg
Finsta by   Vretbo stuga Urskogen skog
Finnsta by   Väsby hemman Urskogen naturreservat
Finsta by   Väsby by Utkiken Saknas
Finnsta gd   Väsby Saknas Utkiken berg
Finsta by   Åbylund gård i Finsta Vallbron bro
Finnsta gd   Åbylund lht Vallbron bro
Finnsta by   Åltomtabro lht Vargmossen mosse
Finnsta by   Åltomtabro bs Vängeån å
Finsta by   Älvsby Saknas Vängeån å
Finnsta by   Elvsby by Vängeån å
Finsta by   Älvsby by Väsby skog skog
Finssta by   Älvsby Saknas Västerhagen teg
Finnsta by     Ågärdet gärde
Finnsta by     Ågärdet gärde
Finnsta by     Ågärdsberget backe
Finnsta by     Ågärdsberget berg
Finnsta by     Ålbo sjö utdikad sjö
Finsta by     Ålbosjö sjö
Finnsta by /Se     Ålbosjön sjö
Finsta by /Se     Ålderdomsskiftet skifte
Finnsta by /Se     Ån å
Halmby, se Almby, Stora hg     Ängsladan lada
?Jobsbo gård     Örsängarna ängsbackar
Karbo gd     Ösängen äng
Kil hg      
Kil hg      
Kil hg      
Kil hgd      
Kil hg      
Kil hg      
Kil hg      
Kil hg      
Kil hg      
Kil herrgård      
Kil hg      
Kil, Stora hg      
Kil, Stora o Lilla gdr      
Kil herrg      
Kil hg      
Kil hg      
Kil hg      
Kil, Stora hg      
Kil, Stora gd      
Kil hg      
Kil hg      
Kil hg      
Kil, Lilla el. Stora gdr      
Kil, Lilla el. Stora gdr      
»køringe», se Körlinge beb.      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by      
?Körlinge by      
Körlinge by      
Körlinge by /Se      
Körlinge by /Se      
Körlinge Saknas /Se      
Körninge, se Körlinge by      
Liffland gd /Se      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Körlinge by /Se      
Lundby by      
Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby f.d. rusthåll      
Lundby f.d. rusthåll      
Långharpan torp      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
?Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by /Se      
Långtibble gd      
Långtibble by      
?Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by      
Långtibble by /Se      
Långtibble by /Se      
Långtibble by /Se      
?*Läby förr by      
Mellanharpan torp      
Norra Tybille, se Långtibble by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by      
Nåstuna by /Se      
Nåstuna by /Se      
Nåstuna by /Se      
Nåstuna by /Se      
Nåstuna by /Se      
Nåstuna by      
Nåstuna by /Se      
Nostatuna, se Nåstuna by      
Oltomtabro torp /Se      
Paris gd /Se      
Sätre torp /Se      
Thigbele, se Långtibble by      
Tibble, (numera Långtibble) by      
Tibble, se Långtibble by      
Tibble, se även Långtibble by      
Tibble, se även Långtibble Saknas      
Tybille, Norra, se Långtibble by      
Täby gd      
Täby g.      
Täby gd      
Täby gd      
Täby gd      
Täby gd      
Täby by      
Täby by      
Täby by /Se      
[Valby] Saknas      
Vangsby gd /Se      
Vangsby gd /Se      
Vangsby Saknas /Se      
Vagnsby gd /Se      
Vänge by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
?Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by /Se      
Väsby by /Se      
Väsby by /Se      
Åltomtabro lht      
Åltomtabro bebyggelse /Se      
Åltomtabro gd /Se      
*Ælisexby,se Älvsby by      
Älvsby by      
Elfsby by      
Älvsby by      
Älvsby by      
Älvsby by      
Älvsby by      
Älvsby by      
Älvsby by      
?Älvsby by      
Älvsby by      
Älvsby gd /Se      
Älvsby by      
Älvsby by      
Älvsby by      
Älvsby by      
?Älvsby gd      
Älvsby gd      
Älvsby by      
Älvsby gd /Se      
Älvsby gd /Se      
Älvsby by /Se      
Älvsby by /Se      
Älvsby by /Se      
Ølinsby, se Älvsby by      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.