ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Läby socken : Ulleråkers härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 242 st Naturnamn: 54 st Bebyggelsenamn: 93 st Naturnamn: 63 st
Läby sn /Se Läby sn /Se Läby socken socken Nummerförteckning förteckning
Läby sn /Se Björkhagen hage /Se Läby socken Bakgärdet gärde
Läby sn Nyängen äng /Se Läby socken Bakhagen hage
Läby sn /Se Holms källarmur Saknas /Se Läby sn /Se Bakhagen hage
Läby sn /Se Hågaån å /Se Läby sn Björnmossen mosse
Läby sn Hågaån å Läby män inbyggarbeteckning Brännerigärdet gärde
Läby sn Hälhammaren skog Läby narrar inbyggarbeteckning /Se Dyngbergsbacken holme
Läby sn Kodöden sjö Backbo torp Dyngbergskällan källa
Läby sn Lillängen löväng /Se Backebo lht Framhagen hage
Läby sn Lillängen ägomark Backebo, Gamla stuga Frosshögarna åkerskifte
Läby sn Luffarbacken backe Blomsterbo, se Högtomt stuga Frosshögarna åkerskifte
Läby sn Läbybron bro Brobacken lht Frosthögarna ängar
Läby sn *Läbybro, nu Läbyvad Saknas /Se Brobacken torp *Fröshögatorp torp
Läby socken Läbybron forntida bro /Se Eriksberg lht Fägatan väg
Läby socken Läbybron fornlämning /Se Forsbacka lht Groddkällan källa
Läby socken *Läbybro, nu Läbyvad Saknas /Se Forsbacka torp Hammarbackarna backar
Läby socken Läbybron bro Fridhem gård i Österby Herrhagarna mark
Läby socken Läbybron bro /Se Graneberg lht Håbergsberget berg
Läby sn /Se Läbrbro(n) bro /Se Graneberg gård Håbergskärr kärr
Läby sn Läby träsk kärrmark Grindstugan lht Håga å
Läby sn Läbyvad vadställe Herrhagen ek Hågaån å
Läby sn Läby vad Håmö Saknas Hälhammarn bergsparti
Läby sn Läbyvad plats vid Hågaån /Se Håmö gård Hälhammarn bergigt parti i skog
Läby sn Läbyvad plats vid Hågaån /Se Håmö säteri Hälhammarsbacken backe
Läby sn Läbyvad förr vadställe /Se Högtomt stuga Klappen åker
Läby sn Läbyvad plats vid Hågaån /Se Johanneslund lht Kohagen hage
Läby sn Läbyvad förr vadställe /Se Klappen beb. Kvarnfallet vattenfall
Läby sn Läbyvad bro /Se Klappet gård Käckens backen landsvägsbacke
Läby sn Läbyvad vadställe /Se Klappet lht Lillgärdet gärde
Läby sn Läbyvad vadställe /Se Klockarebord Saknas Luffarbacken backe
Läby sn ?Läbyån å /Se Klockarebord Saknas Långsvaget mosse
Läby sn Läby äng Saknas /Se Klockargården klockarboställe Läbybron bro
Läby sn Norrskog ägomark Komministerbostället = 9 Österby Saknas Läby träsk träsk
Läby sn Stora Nostanskogen, se Nåsten skog Kristineberg lht Läbyträsk odlad myr
Läby sn Nåsten skog Kristineberg lht Läby vad vadställe
Läby sn Nåsten skog /Se Kvarnbo Saknas Läbyvad plats vid Hågaån
Läby sn Nåsten skog Kvarnbo hemman Läbyvad vadställe?
Läby sn Nåsten skog Kvarnbo gård Mjölkbron bro
Läby sn /Se Nåsten skog /Se Kvarnbo traktnamn Norrskog skog
Läby sn /Se Nåsten skog /Se Kvarnbolund torp Norrskogen skog
Läby sn /Se Nåsten skog /Se Kvarnbolund lht Nåsten skog
Läby sn /Se Nåsten skog Lillgården Saknas Nåsten skog
Läby sn /Se Nåsten skog /Se Lillgården gård i Westerby eller Österby Ryttarvreten vret
Läby sn /Se Nåsten, Stora skog /Se Lugnet stuga Rödmossen mosse
Läby sn /Se Rödmossen mosse Läbyborg lht Rödmossen mosse
Läby sn /Se Skogsängen ägomark Läby, Ö. = Österby by Skarphagen hage
Läby sn /Se Skrapan ägomark Nedergården gård i Österby Skogsängen äng
Läby sn /Se Storsvagsskogen skog Nergården gård i Österby Skogsängen uppodling i skog
Läby sn /Se Svartkärret ägomark Nergården el. 4 Österby Saknas Sköldens backen landsvägsbacke
Läby sn /Se Svinskinnet skog Norrskog Saknas Stenhagen hage
Läby sn /Se Svinskinnet terräng Norrskog jtp Storängen äng
Läby sn /Se Svinskinnet skog /Se Nyborg lht Svartkärret odlat kärr
Läby sn /Se Svinskinnsskogen skog /Se Nyborg lht Svinskinnet skog
Läby sn /Se Tunnmyran ägomark Nybygget lht Svinskinnet skog
Läby sn /Se   Nybygget bs Tallhagen hage
Läby sn /Se   Nåsten Saknas Träsket sumpig ängsmark
Läby sn /Se   Nåsten hemman Tunbergsbacken backe
Läby sn /Se   Nåsten gård Tunbergs backen backe
Läby sn /Se   Odlingsberg lht Tunnmyra åker
Läby sn /Se   Oppgården el. S. Österby Saknas Vargmossen mosse
Läby sn /Se   Ryttarvreten lht Vargmyran mosse
Läby sn /Se   Ryttarvreten lht Vatthagen, nuv. Bakgärdet Saknas
Läby sn /Se   Stortorpet, se Nåsten hemman Österbygärdet gärde
Läby sn /Se   Trossbo förr förrådshus  
Laduby sn /Se   Tunnmyra bs  
*Brobacken f.d. tp /Se   Tunnmyran bs  
Brobacken tp /Se   Uppgården gård i Österby  
Brobacken torp /Se   Uppgården hemman  
*Djäkneskrämman, se Kvarnbolund urspr. torp /Se   Vadbacken f.d. torp  
*Frösögatorp försv. torp /Se   Vadbacka lht  
Håmö indr. militieboställe   Vadbacka torp  
Håmö indr. militieboställe   Västerby Saknas  
Håmö indr. militieboställe /Se   Västerby, se Lillgården Saknas  
Håmö indr. militieboställe   Vesterby eller Österby, se 19 Österby Saknas  
Håmö gd   Villa Kvarnbo huslht  
Håmö gd   Värdshuset, se Kvarnbolund Saknas  
Håmö g   Värdshuset torp  
Håmö gd   Västerby by  
Håmö gd   Västerby by  
Håmö gd   Ängsbacka lht  
Håmö gd   Ängsbacka lht  
Håmö gd   Österberga Saknas  
Håmö gd   Österberga = 19 Österby Saknas  
Håmö gd   Österbo Saknas  
Håmö gd   Österbo bs  
Håmö gd   Österby Saknas  
Håmö gd   Österbo Saknas  
Håmö gd /Se   Österby, se Lillgården Saknas  
Håmö gd /Se   Österby, se Nergården Saknas  
Håmö gd /Se   Österby, se Oppgården Saknas  
Håmö Saknas /Se   Österby by  
Håmö gd /Se   Österby by  
Håmö gd /Se   Österby Saknas  
Håmö gd /Se      
Håmö gd /Se      
Håmö gd /Se      
Håmö gd /Se      
Håmö gd /Se      
Håmö gd /Se      
Kvarnbo gård      
?Kvarnbo gård      
Kvarnbo gård      
Kvarnbo gård      
Kvarnbo g      
Kvarnbo gd      
Kvarnbo gd      
Kvarnbo gd      
Kvarnbo gd      
Kvarnbo gd      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo jordagods      
Kvarnbo gd      
Kvarnbo by      
Kvarnbo gd      
Kvarnbo gd med kvarn      
Kvarnbo gd /Se      
Kvarnbo gd /Se      
Kvarnbo gd /Se      
Kvarnbo gd /Se      
Kvarnbo gd /Se      
Kvarnbo Saknas /Se      
Kvarnbo kvarn Saknas      
Kvarnbolund urspr. torp      
Kvarnbolund torp /Se      
Kvarnbolund Saknas /Se      
Laderby (Läby) by      
ladhaby, se Läby förr by      
Ladhuby, se Väster- o. Österby byar      
Ladhuby, Östra, se Österby by      
Ladhuby, se Läby by      
Läby by      
Läby förr by      
Läby förr by      
Läby förr by, sn      
Läby förr by      
Läby förr by      
Läby by, sn      
Läby by      
*Läby förr by      
Läby (Östra), nuv. Österby Saknas      
Läby, Östra (numera Österby) by      
Läby by      
*Läby förr by      
Läby by      
Läby by o. sn      
Läby by o. sn      
Läby by o. sn      
Östra Läby by      
Läby by      
*Läby förr by      
Läby by, sn      
*Läby förr by      
Läby by      
?Läby by, sn /Se      
*Läby förr by      
Läby byar      
Läby förr by /Se      
Läby förr by      
Läby förr by      
Läby by      
Läby by o. sn      
Läby by      
Läby by      
Läby förr by      
Läby f.d. by      
Läby f.d. by      
Läby f.d. by      
Läby förr by, byar      
Läby försv. by      
Läby försv. by      
Läby (nu Västerby och Österby) by      
*Läby förr by      
*Läby förr by      
Läby förr by      
*Läby by      
Läby förr by      
Läby förr by      
Läby by /Se      
Läby, Västra (nuv. Västerby) by      
Läby, Västra (nuv. Västerby) by      
Läby, Västra (nuv. Västerby) by      
Läby, Västra (nuv. Västerby) gdr      
*Läby kvarn Saknas      
Läby vad samh. /Se      
*Læfernabodhum Saknas      
Læædhuby, se Väster- o. Österby byar      
Nåsten gd /Se      
Tunnmyra torp      
Vabacka torp /Se      
Wabacka torp /Se      
*Wabacka f.d. torp /Se      
Vabacka torp /Se      
Vadbacka = Vabacka torp /Se      
Vadbacka gd /Se      
Wadbacka torp /Se      
*Vabacka f.d. torp /Se      
Vestraladhuby, se Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by /Se      
Västerby by      
Västerby by      
?Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby o. Österby (förr Ladeby) byar      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Västerby by      
Väster- och Österby byar      
Västerby by /Se      
Västerby by /Se      
Västerby by /Se      
Västerby Saknas /Se      
Västerby gdr /Se      
Västerby by /Se      
Västerby by /Se      
Västerby, se även Läby, Västra Saknas      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by /Se      
Österby by      
Österby, se Läby, Östra by      
Österby o. Västerby (förr Ladeby) byar      
Öster- och Västerby byar      
Österby kaplansboställe /Se      
Österby by /Se      
Västerby och Österby, se även Läby byar      
Østraladhuby, se Österby by      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.