ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bondkyrka socken : Ulleråkers härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 921 st Naturnamn: 205 st Bebyggelsenamn: 477 st Naturnamn: 195 st
Bondkyrka sn Saknas Saknas Bondkyrko socken sn Saknas Saknas
Saknas Saknas Bondkyrka sn /Se Bondkyrkosocken socken Nummerförteckning förteckning
Bondkyrka sn Albertsvägen gata /Se Bondkyrka socken Nummerförteckning förteckning
Bondkyrka sn »Allmanna vägen» väg /Se Bondkyrka sn Nummerförteckning förteckning
Bondkyrka sn *Berbosehog skog Heliga Trefaldighet församling Abborrgrundet undervattensgrund
Bondkyrka sn *Berboskogh skog berthågarna inbyggarbeteckning Alkärret kärr
Bondkyrka sn Bertilsvägen gata /Se gottsundarna inbyggarbeteckning Backfallet landsvägsbacke
Bondkyrka sn Billingxfiellin, se Billinge försv. lokal hågarna inbyggarbeteckning Badgölen göl
Bondkyrka sn »Billingxfiællin», se Billinge fjäll vårdsätrarna inbyggarbeteckning Badhusängen äng
Bondkyrka sn Björns hög kulle Adolfsberg gård i Rickomberga Bergvägen gata
Bondkyrka sn Bondkyrkogården förr kyrkogård Aftonro gård i Rickomberga Bergsvägen väg
Bondkyrka sn Bäcklösa terräng Almsäter gård i Rickomberga Björkbacken skogsbacke
Bondkyrka sn Djurgården, St. ägomark? Alprosen gård i Malma Björns hög gravhög
Bondkyrka sn *Domkirkione aakir jord Aludden lht Björns hög gravhög
Bondkyrka sn Ekebyskogen skog /Se Aludden gård i Håga Bleket f.d. sumpmarker
Bondkyrka sn Ekoln sjö Andersbo gård i Rickomberga Branden odling
Bondkyrka sn Ekoln fjärd Anneberg gård i Norby Bruksvägen gata
Bondkyrka sn Ekoln vik Annelund gård i Rickomberga Brygghusängen äng
Bondkyrka sn Ekoln vik Asphagen gård i Sunnersta Djurgårdsbacken landsvägsbacke
Bondkyrka sn Ekoln sjö Asplunda gård i Norby Djurgårdsängen äng
Bondkyrka sn Ekolsnäs udde Aspudden gård i Sunnersta Ekbacken skogsbacke
Bondkyrka sn Elias Friesgatan gata /Se Augustaberg gård i Rickomberga Ekbacken skogsbacke
Bondkyrka sn Eneløten förr terräng Backbrynet gård i Sunnersta Ekhagen äng
Bondkyrka sn Engelbertsvägen gata /Se Backhem gård i Gottsunda Ekhagen Saknas
Bondkyrka f.d. sn Enhagen förr hage Barsta lht Ekoln vik
Bondkyrka sn *Flat åker Barsta gård i Rickomberga Ekoln vik
Bondkyrka förs. *Flogsta äng äng Bergalid gård i Malma Ekoln vik
Bondkyrka sn Flottsund del av Fyrisån Bergbacken gård i Gottsunda Ekolsnäs udde
Bondkyrka förs. Flottsund utlopp Bergdala gård i Ekeby Enköpingsvägen väg
Bondkyrka sn Flottsund utlopp Bergsbo gård i Malma Eriksbergsvägen gata
Bondkyrka sn Flottsund Fyrisåns utlopp i Mälaren Bergsgården gård i Ekeby Flottsunds bro bro
Bondkyrka förs. Flottsund utlopp Berthåga traktnamn Flottsundsvägen väg
Bondkyrka sn Flottsund utlopp Berthåga bebyggelse Flottsundsvägen väg
Bondkyrka sn Flottsund sund o f.d. färjläger Berthåga by Framgärdet gärde
Bondkyrka sn Flottsund färjställe /Se Berthåga by Frisgatan gata
Bondkyrka förs. Flottsund sund /Se Birgersborg gårdar i Gottsunda Fräkenbotten äng
Bondkyrka sn Flottsund bro /Se Björkbacken gård i Gottsunda Fräkenbotten Saknas
Bondkyrka förs. Flottsund sund (samhälle) /Se Björkbacken gård i Norby Fräkenbotten äng
Bondkyrka förs. Flottsund utlopp /Se Björkbacksvägen gård i Norby Fyrisån å
Bondkyrka sn Flötsund, se Flottsund sund o. f.d. färjläger Björkdal gård i Norby Fyrisån å
Bondkyrka sn /Se Flötsund, se Flottsund utlopp Björkebo gård i Gottsunda Fyrisån å
Bondkyrka sn flötsund, se Flottsund utlopp Björkhaga gård i Norby Fyrisängen äng
Bondkyrka förs. »Froehægana», jfr Føreshøgomon kullar /Se Björkliden gård i Norby Fåfängan gärde
Bondkyrka sn »Froehoegarna» Saknas /Se Björkliden gård i Ekeby Fäbodamossen mosse
Bondkyrka förr sn, nu förs. *Fyrishögarna Saknas Björkliden gård i Gottsunda Föret, Nedre utvidg.
Bondkyrka sn »Føreshøgomon» Saknas Björklunden gård i Gottsunda Föret, Nedra utvidgning
Bondkyrka förs. Føreshøgomon, se Fyrishögarna Saknas Björklunda gård i Norby Föret, Övre utvidg.
Bondkyrka sn Föret, Nedre och Övre utvidningar av Fyrisån /Se Björkstugan gård i Gottsunda Föret, Övra utvidgning
Bondkyrka sn Föret vattensamling Björnbacken lht Föret, Övre och Nedre utvidgning i Fyrisån
Bondkyrka sn Föret, Nedre utvidning av Fyrisån Björnbacken lht Förlovningsberget berg
Bondkyrka sn Föret, Övre utvidning av Fyrisån Brostugan lht Gammelvägen gata
Bondkyrka förs. Föret, Övre sjö Brostugan utvärdshus Geijersdalen dal
Bondkyrka f.d. sn Föret, Nedre sjöliknande utvidning av Fyrisån Brunnshagen beteshage Gottsundabergen berg
Bondkyrka förr sn Föret, Övre sjöliknande utvidning av Fyrisån Brunnshagen Saknas Granbacken skogsbacke
Bondkyrka förr sn Föret, Nedre o. Övre del av Fyrisån Brunnshagen beteshage Granebergsudden udde
Bondkyrka f.d. sn Föret utvidgn. av Fyrisån Bäcklösa torp Granebergsängen äng
Bondkyrka f.d. sn Föret utvidgn. av Fyrisån Bäcklösa torp Granhagen hage
Bondkyrka f.d. sn Föret, Nedre vattensamling Bäcklösa t Hammarn skog
Bondkyrko förs. Föret, Övre utvidning av Fyrisån Charlottenborg gård i Rickomberga Hammaren skog
Bondkyrka sn Föret, Övre och Nedre utvidgningar av Fyrisån /Se Charlottendal gård i Rickomberga Hammargärdet gärde
Bondkyrka förs. Föret, Nedre o. Övre sjöliknande utvidningar av Fyrisån /Se Djurgården, Stora gård Herrängen äng
Bondkyrka sn Föret, Nedre o. Övre sjölikn. utvidgn. av Fyrisån /Se Djurgården, Stora lht Herrängsbergen berg
Bondkyrka förs. Föret, Nedre o. Övre sjöliknande utvidgningar av Fyrisån /Se Dånet torp Hjortronmossen mosse
Bondkyrko förs. Föret naturnamn /Se Dåne t Holmkällan källa
Bondkyrko förr sn Föret f.d. fjärd /Se Egnahemshyddan gård i Rickomberga Hågabro bro
Bondkyrka förs. Föret åutvidgning /Se Ekeby bebyggelse Hågaskogen skog
Bondkyrka f.d. sn Föret, Nedre o. Övre sjöliknande utvidningar av Fyrisån /Se Ekeby tegelbruk Hågaån å
Bondkyrka sn Föret Saknas /Se Ekeby villasamhälle Hågaån å
Bondkyrka förs. Föret, Nedre o. Övre sjöar /Se Ekeby hemman Hågaån å
Bondkyrka förs. Föret, Övre o. Nedre utvidgningar /Se Ekeby bruk Saknas Hästhagen hage
Bondkyrka förs. Föret nat. namn /Se Ekeby bruk tegelbruk Hästhagen skog
Bondkyrka sn Föret Övre o Nedre sjöar /Se Ekebybruk järnvägsstation Hästhagen skogsområde (nu delvis bebyggt)
Bondkyrka sn Föret, Övre o. Nedre utvidgn. av Fyrisån /Se Ekedal gård i Malma Högröret råmärke
Bondkyrka sn Föret, Övre o. Yttre sjöar /Se Ekhagen äng Igelbäcken bäck
Bondkyrka sn /Se Föret, Övre och Yttre (Nedre) sjöar /Se Eklundshov byggnad Igelkärret förr kärr
Bondkyrka sn /Se Föret sjö /Se Eklundshov f.d. värdshus Jaktbackarna skogsparti
Bondkyrka sn Föret, Yttre o. Övre utvidgningar i Fyrisån /Se Ekolsnäs lht Kakelberget berg
Bondkyrka sn Föret, Övre utvidgning i Fyrisån /Se Ekolsnäs lht Kalvtomten äng
Bondkyrka sn Föret naturnamn /Se Ekolsvik gård i Sunnersta Kavelbrovägen väg
Bondkyrka sn Förlovningsberget sten /Se Elindsborg lht Killingen udde
Bondkyrka sn Försängen äng Elinsborg gård i Ekeby Knäppingebacke backe
Bondkyrka f.d. sn Försängen äng Eliseberg gård i Norby Knäppinge backe höjd
Bondkyrka sn Försängen äng Elisborg gård i Malma Kodöden kärr
Bondkyrka sn Försängen äng Elisero gård i Ekeby Kohagen äng
Bondkyrka sn Försängen (Föresängen) Saknas /Se Ellenshill gård i Rickomberga Kohagen Saknas
Bondkyrka sn Gammelvägen, se Gråbergsvägen väg Eneberg gård i Ekeby Kohagen skogsparti
Bondkyrka sn Geijersdalen åsgenombrott /Se Enlunda gård i Ekeby Kronparken park
Bondkyrka förs. Geijersdal hålväg /Se Eriksberg gård i Gottsunda Kronskogen, se Åsen kronopark
Bondkyrka förs. Gipen dalgång /Se Eriksborg gård i Ekeby Kronåsen ås
Bondkyrka förs. Gottsundagipen dalgång /Se Eriksborg gård i Malma Källhagen hage
Bondkyrka sn *Gottsunda kvarn förr kvarn Eriksholm gård i Rickomberga Källhagen hage
Bondkyrka förr socken nu del av stad /Se *Gottsunda äng äng Erikslund gård i Malma Kung Björns hög gravhög
Bondkyrka sn /Se Gottsunda äng äng Erikslund stadsdel Käringhavet kärr
Bondkyrka sn Gråbergsvägen väg /Se Eriksro gård i Rickomberga Köpmangatan gata
Bondkyrka förr socken, nu del av stad /Se Hammaren skog Eriksro gård i Malma Lasseby ängsfjäll Saknas
Bondkyrko förs. /Se Hammarn skog /Se Eriksro gård i Norby Libro bäck bäck
Bondkyrka förs. /Se Hammarparken park /Se Erneborg gård i Rickomberga Libro bäck bäck
Bondkyrko sn /Se Hampus von Posts väg gata /Se Eskil lht Librobäck bäck
Bondkyrka sn /Se Handlargränd (nu Urbergsvägen) väg /Se Eskil lht Librobäck bäck
Bondkyrka f.d. sn /Se Herrängen ägomark Evelund lht Liljekonvaljeholmen förr kringfluten holme, nu skogsbacke
Bondkyrka Saknas /Se Hesselmans väg gata /Se Fjällhaga gård i Ekeby Lillhagen hage
Bondkyrka förr sn, nu förs. /Se Hildur Ottelinsgatan gata /Se Flogsta traktnamn Lillnorbybron bro
Bondkyrka sn /Se Hågadalen ägomark Flogsta bebyggelse Lillsanda gärde och skog
Bondkyrka förs. /Se Hågadalen ägomark Flogsta by Lillängen hage
Bondkyrkan k:a Hågaån å /Se Flogsta by Lurbo bro landsvägsbro
Bondkyrkan el Trefaldighetskyrkan Saknas Hågaån å Flottsund bro Lurbo ån å
Bondkyrkan sockenkyrka Hågaån å Flottsund villasamhälle Lyssnavreten äng
Bondkyrkan (Sankt Trinitatis) Saknas Ihres väg gata /Se Flottsund lht Långkällan källa
Saknas Saknas Klangs gränd gata /Se Fredriksberg gård i Gottsunda Långsandsbacken landsvägsbacke
Bondkyrkan (numera Helga Trefaldighetskyrkan) kyrka Knäppingen terräng Friden gård i Ekeby Läbyån, se Hågaån å
Bondkyrkan (numera Helga Trefaldighetskyrkan) kyrka Knäppingen höjd /Se Fridhem gård i Norby Mälaren sjö
Bondkyrkan Saknas Knäppningen höjd /Se Fridhem gård i Malma Mälaren sjö
Bondkyrkan kyrka Knäppingen backe /Se Fräkenbotten äng Naturparken skogsparti
Bondkyrkan kyrka Kohagen terräng Furudal gård i Norby Norbyån å
Bondkyrkan el Trefaldighetskyrkan sockenkyrka Kung Björns hög ättehög /Se Furulund gård i Norby Norrgärdet gärde
Bondkyrkan el. Trefaldighetskyrkan sockenkyrka Kung Björns hög ättehög /Se Fyrishov huslht Norrängen äng
Bondkyrkan el. Trefaldighetskyrkan sockenkyrka Kung Björns hög ättehög /Se Fågelsången gård i Norby Nåsten skog
Bondkyrkan Saknas Kung Björns hög gravhög /Se Fågelsången Saknas Nåsten skog
Bondkyrkan el. Heliga Trefaldighets kyrka Saknas Kungsgärdet förr gärde /Se Fäbodarna torp Ormbacken backe
Bondkyrkan Saknas Kungshögen hög /Se Fäbodarne utjord Polacksbacken förr exercisplats
Bondkyrkan kyrka Kåbogärde förr äga Gammeltomten gård i Norby Predikstolen berg
Bondkyrkan, se Helga Trefaldighets kyrka kyrka /Se Liabro bro Gottsunda traktnamn Prinsens backe ås
Bondkyrkan, se Helga Trefaldighetskyrkan kyrka /Se Librobäck bäck Gottsunda sät. + äng + utj, Prinsensbacke backe
Bondkyrkan kyrka /Se Librobäcken bäck /Se Gottsunda gård Rickomberga fjäll åker
Bondkyrkan kyrka /Se Libron bro /Se Gottsunda säteri Rundmossen odlad mosse
Bondkyrkan, se Helga Trefaldisghets kyrka Saknas Liljekonvaljeholmen terräng Gottsunda, Lilla gård Rämban äng
Helga Trefaldighet förs. *Lyaængen förr ängsmark Gottsunda, Lilla kvarn Rävbacken backe
Helga Trefaldighet förs. *Långgärdeskällan, Övre kallkälla Gottsunda församling församling Rävslätt vägskäl
Helga Trefaldighet förs. *Långgärdeskällan, Övre kallkälla Gottsunda, Norra och Södra villasamhällen Saltbitterängen äng
Helga Trefaldighet förs. Maligrop grop /Se Gottsunda, Norra villasamhälle Saltgölen göl
Helga Trefaldighet gammalt sockennamn, nu förs. /Se *Malma hage Gottsunda, Södra villasamhälle Sandabacken landsvägsbacke
Helga Trefaldighet förs. /Se *Malmoængh äng Granandres stuga Sandavreten äng
Helga Trefaldighet församling /Se »nigels Swortis aker» åker Granbacken gård i Malma Sandvreten åker
Helga Trefaldighet förs. /Se Norby triangelpunkt Graneberg torp Sjöhagen skogsparti
Helga trefaldighet församling /Se *Norbykälla kallkälla Graneberg lht Sjöängen äng
Helga Trefaldighets socken, se Bondkyrka sn *Norbylundskälla kallkälla Graneliden gårdar i Gottsunda Skarholmarna holmar
Helga Trefaldighets kyrka Saknas Noreens väg gata /Se Granhäll gård i Ekeby Skarholmarna holmar
Heliga Trefaldighetskyrkan Saknas Nåsten skog Granhöjden gård i Gottsunda Skarholmarna holmar
Helga Trefaldighets kyrka kyrka Nåsten skog Granliden gård i Norby Skarholmarna holmar
Helga Trefaldighetskyrkan kyrka Nåsten skog /Se Granlunden gård i Norby Skogsängarna förr mosse, nu äng
Helga Trefaldighetskyrkan kyrka Nåsten skog /Se Granåsen gård i Malma Skomakarbacken skogsbacke
Helga Trefaldighetskyrkan kyrka Nåsten skog /Se Gretalund gård i Malma Skomakarängen äng
Helga Trefaldighetskyrkan kyrka Nåsten skog /Se Grindstugan bs Skvalberget berg
Helga Trefaldighets kyrka kyrka *Näsboland Saknas Grindstugan+ stuga Skyberget berg
Helga Trefaldighets kyrka kyrka Polacksbacken exercisplats /Se Grindstugan sn Smedbacken backe
Helga Trefaldighets kyrka kyrka /Se Polacksbacken exercisplats /Se Grindstugan stuga Snöromsbacken backe
Helga Trefaldighetskyrkan kyrka /Se Polacksbacken exercisplats /Se Grottan gård i Ekeby Sprallbo berg
Helga Trefaldighets kyrka kyrka /Se Predikstolen plats /Se Gränberga bebyggelse Stabby backe skogshöjd
Helga Trefaldighets kyrka kyrka /Se Predikstolen terrängformation Grenberga by Stabby äng äng
Helga Trefaldighetskyrkan = Bondkyrkan kyrka *Professorskällan kallkälla Gränberga by Stadsvägen väg
Helga Trefaldighets kyrka kyrka *Professorskällan kallkälla Gröna gränd gård i Rickomberga Stamgatan gata
Aspudden bebyggelse /Se Prästkällan källa Gröndal gård i Gottsunda Stengärdet hage
Berthåga by *Pålåbacken försv. namn på Polacksbacken /Se Gullhem gård i Gottsunda Stobacken skogsbacke
Berthåga by *Pålån del av Fyrisån /Se Gundborg gård i Ekeby Stockholmsvägen väg
Berthåga by Påålåhn del av Fyrisån /Se Gunnarsbo gård i Malma Stockholmsvägen väg
Berthåga by Rabeniusvägen gata /Se Gunnebo gård i Gottsunda Storbacken höjd
Berthåga by Ribbingsgatan gata /Se Gustavsberg gård i Norby Storbacken skogsbacke
Berthåga by Rimbertsvägen gata /Se Gustavslund Saknas Storeken ek
Berthåga by Robertsvägen gata /Se Gärbo torp Stormossen mosse
Berthåga by Rudbeckens fåfänga väg /Se Gälbo t Storanda gärde o. skog
Berthåga by Rudbeckens fåfänga, se Geijersdal hålväg Gökdal gård i Gottsunda Sunnersta kronopark skog
Berthåga by Rävbacken backe Haga gård i Malma Sunnerstaviken vik
Berthåga by Rödbergsvägen (förr Tulevägen) väg /Se Haga fattigstuga Sunnerstavägen väg
Berthåga by Sandvik hage Hagalund gård i Norby Svankärret kärr
Berthåga by Sandvik hage (gd) Hammarby bebyggelse Svartagrinden förr grind
Berthåga by Sandvik hage (gd) Hammarby gård Svartgärdet uppodling
Berthåga by Sandvikshagen plats /Se Hammarby by Svartgärdet gärde
Berthåga samh. Sandvikskällan (Brännerikällan) källa Hedensberg lht Svartgärdskällan källa
Berthåga by Sankt Olofs dike förr namn på nuv. Geijersdalen /Se Hedensberg lht Södergärdet gärde
Berthåga by Sankt Olofs dike förr namn på nuv. Geijersdalen Hemgården gård i Gottsunda Söderängen äng
Berthåga by +Sankt Olofs dike bäck /Se Hemlyckan gård i Ekeby Tegelhagen äng
Berthåga by Sankt Olofs dike, se Geijersdal hålväg Hermansdal Saknas Tegelhagen äng
Berthåga by *Sankt Olofs källa förr hälsobrunn /Se Hildursro gård i Håga Tegelhagen hage
Berthåga by Sankt Olofs källa hälsobrunn /Se Hjalmarslund gård i Gottsunda Torgnygatan gata
Berthåga by Sernanders väg gata /Se Hospitalet, se Uppsala Centralhospital Saknas Tovägen förr äng, nu åker
Berthåga gd Skarholmen holme Hospitalet hospital Trädgårdsvägen väg
Berthåga gd Skarholmen, se Storskär holme /Se Husby bebyggelse Tulevägen gata
Berthåga gd Skarholmen udde Husby by Tältvägen väg
Berthåga by /Se Skogbergsvägen väg /Se Husby by Ulleråkersvägen väg
Berthåga Saknas /Se Skogsvägen, se Skogsbergsvägen väg Husbyborg gård Ultunavägen väg
Berthåga by /Se Stabby backe backe Husbyborg lht Uvberget berg
Berthåga samhälle /Se Stenbergsvägen väg /Se Husbyborg traktnamn Verksbacken, Lilla backe
Berthåga samh. /Se *Stenhuggaren vret Husbylund lht Viknergatan gata
Berthåga by /Se *Stenhuggaren försv. lokal Håga traktnamn Villavägen väg
Billinge försv. by *Stenhuggaren försv. lokal Håga bebyggelse Vinterkärret odlad mosse
»Billingsfjällen» försvunnen lokal Stenhuggarvreten Saknas Håga by Wretar Saknas
Bondkyrka prästgård prästgård »Stenhuggarvreten» jd Håga by Vålbo gärde
Bondkyrka församlings prästgård prästgård Stenhuggarvreten Saknas Hågaberg gård i Håga Vårdsätraviken vik
Brostugan, Gamla förr krog /Se *Stenhuggare wretin vret Hågaborg gård i Håga Vårdsätravik(en) vik
Bäcklösa lht? /Se Stenvägen, se Stenbergsvägen väg Hällby gård Ångbåtsängen äng
Bäcklösa torp /Se *Stabby gärde Saknas Hällby gård Åsen kronopark
Börjetull »område/stadsdel» /Se Storbacken backe Hällby by Åsen kr park
Börjetull område /Se Stoorskiär, se Skarholmen holme Hällby traktnamn Åsen kronopark
Ekeby by Storskär holme /Se Hälleborg gård i Norby Åviken krök
Ekeby by Svanbergsgatan gata /Se Hällen gård Österled gata
Ekeby by Svankärret kärr? Hällen lht  
Ekeby by Säves väg gata /Se Hälltorpet torp  
Ekeby by Thore Fries´ ek jätteek /Se Hälltorpet t  
Ekeby by Tulevägen, se Rödbergsvägen väg Högalid gård i Malma  
?Ekeby by Ulleåker förr tingsplats Hörnbo torp  
?Ekeby by Uppsala murar skog /Se Hörnbo lht  
?Ekeby by Urbergsvägen väg /Se Hörntorp torp  
?Ekeby by Vårdsätra naturpark park Ingeborg gård i Norby  
?Ekeby by Vårdsätraviken vik Jan Erik Jans bs  
?Ekeby by Vårdsätraviken vik Johannesberg bs  
?Ekeby by   Johannisberg gård i Gottsunda  
Ekeby by   Johannisberg lht  
Ekeby by   Johannisberg gård i Malma  
Ekeby by   Joahnnisberg lht  
Ekeby gd   Kandla lht  
Ekeby by   Kandla gård i Rickomberga  
Ekeby by   Karl Pers bs  
Ekeby by /Se   Karlsro gård i Malma  
Ekeby bruk /Se   Klev gård i Stabby  
Eneberg villa /Se   Klinten lht  
Eriksberg stadsdel /Se   Klinten gård i Gottsunda  
Eriksberg stadsdel /Se   Klippan gård i Ekeby  
Floasta, se Flogsta by   Klippan gård i Gränberga  
Flogsta by   Klippan gård i Norby  
Flogsta by   Klyftagran lht  
Flogsta by   Klyftagran lht  
Flogsta by   Klyftagran lht  
Flogsta by   Komministerboställe gård i Håga  
Flogsta by   Kristinedal gård i Ekeby  
Flogsta by   Kronoparkens sjukhus långvårdssjukhus  
Flogsta by   Kronsäter lht  
Flogsta by   Kronsäter gård i Rickomberga  
Flogsta by   Kråklund statarstuga  
Flogsta by   Kullebo stuga  
Flogsta stadsdel   Kungsgården gård  
Flogsta by   Kvarnstugan bs  
Flogsta by   Kvarnstugan lht  
Flogsta by   Kyrkbyn jordlght  
Flogsta by   Kyrkoherdebostället, se Prästgården gård  
Flogsta by   Kyrkoherdebostället, se Stabby prästgård Saknas  
Flogsta by   Källbo lht  
Flogsta by   Källbo gård i Gottsunda  
Flogsta by   Källhagen lht  
Flogsta by   Källhagen gård i Nyvla  
Flogsta by   Landet gård i Gottsunda  
Flogsta by   Lasseby utj.  
Flogsta by   Lasseby Saknas  
Flogsta by   Lasseby ängsfjell  
Flogsta by   Lasseby utjord  
Flogsta by   Lassebyboer bebyggelse  
Flogsta by   Lassebyboer Saknas  
Flogsta beb.   Lassebyboer utjordar  
Flogsta by   Lasseby ängsfjäll Saknas  
Flogsta by   Lerhagen bs  
Flogsta by   Lerhagen lht  
Flogsta by   Librobäck traktnamn  
Flogsta by   Libron torp /Se  
Flogsta by   Liljanshov gård i Norby  
Flogsta by   Liljekonvaljeholmen lht  
Flogsta by   Lillgården gård i Håga  
Flogsta by   Lillgården gård i Norby  
Flogsta by   Lillhyddan gård i Gottsunda  
Flogsta by   Lillnorby del av Norby  
Flogsta gd:ar   Lillstugan gård i Ekeby  
Flogsta by   Linnéa gård i Gottsunda  
Flogsta by   Ludvigsborg gård i Gottsunda  
Flogsta by   Lugnet lht  
Flogsta by   Lugnet lht  
Flogsta by   Lugnet lht  
Flogsta by   Lund el. Håga f.d. kr park  
Flogsta by   Lundsparken kronopark  
Flogsta by   Lundsparken Saknas  
Flogsta by   Luthagen stadsdel  
Flogsta förr by, nu stadsdel   Lyckan gård i Norby  
Flogsta by   Lyckebo gård i Malma  
Flogsta by   Lyssna bs  
Flogsta by   Lyssna stuga  
Flogsta gd   Läbyvad anhalt  
Flogsta by   Lövberga gård i Norby  
Flogsta by   Lövdungen gård i Gottsunda  
Flogsta by   Lövhagen gård i Norby  
Flogsta by   Lövhyddan gård i Norby  
Flogsta by   Lövlunda gård i Norby  
Flogsta by   Malma bebyggelse  
Flogsta by   Malma by  
Flogsta by   Malma by  
Flogsta by   Margretelund gård i Stabby  
Flogsta by   Marieberg gård i Gottsunda  
Flogsta by   Mariedal gård i Norby  
Flogsta by   Marielind gård i Stabby  
Flogsta by   Myrbacken gård i Sunnersta  
Flogsta by /Se   Måttan lht  
Flogsta gdr /Se   Måttan lht  
Flogsta gd /Se   Negerbyn villaområde  
Flogsta by /Se   Norby traktnamn  
Flogsta by /Se   Norby bebyggelse  
Flogsta gd:ar /Se   Norby, Norra och Södra byar  
*Flogsta kvarn kvarn   Norby by  
*Flogsta kvarn Saknas   Norby, Norra gårdar  
Flottis studentslang för Flottsund /Se   Norby, Södra del av Norby  
Flottsund, se Kungshamn Saknas   Norby egnahemsområde Saknas  
Flottsund samhälle   Nordsborg gård i Malma  
Flottsund gd   Norrgården lht  
Flottsund värdshus   Norrgården gård i Nyfla  
Flottsund samh. /Se   Norrhagen lht  
Flottsund samhälle /Se   Norrhagen lht  
Flottsund samh. /Se   Norrtorp torp  
Flottsund samh. /Se   Norrtorpet f.d. dragonstuga  
Flottsund förr gd, nu samh. /Se   Nybo gård i Malma  
Flottsund villasamh. /Se   Nybo gård i Ekeby  
Flottsund samh. /Se   Nyborg lht  
Flottsund samh. /Se   Nybygget lht  
Flottsund samh. /Se   Nybygget stuga  
Flottsund samh. /Se   Nyvla bebyggelse + utj.  
Flottsund samh. /Se   Nyvla by  
Flötsund, se Flottsund Saknas   Nyvla by  
»Fröshögarna» försv. beb.   Nyvla Saknas  
»Fröshögana» försv. lokal   Odensberg lht  
»Fröshögana» försv. lokal   Odensberg gård i Gottsunda  
»Fröshögane» försv. lokal   Odlingen lht  
Fäbodarna torp /Se   Odlingen lht  
Gottsunda hg   Ollebo gård i Malma  
Gottsunda hg   Olofsro gård i Malma  
Gottsunda hg   Olsbacken gård i Ekeby  
Gottsunda herregård   Osarbo bs  
Gottsunda herregård   Osarbo stuga  
Gottsunda hg   Oskarsberg dt  
Gottsunda hg   Oskarsberg gård i Håga  
Gottsunda hg   Petersborg Saknas  
Gottsunda hg   Petersborg bs  
Gottsunda hg   Polhem gård i Gottsunda  
Gottsunda hg   Prästgården Saknas  
Gottsunda fd, hgd   Prästgården, Stabby prästgård kyrkoherdeboställe  
Gottsunda hgd   Remsen gård i Malma  
Gottsunda hgd   Rickardsborg gård i Gottsunda  
Gottsunda herrgård   Rickomberga gård  
Gottsunda säteri o. by   Rickomberga traktnamn  
Gottsunda gd   Rickomberga by  
Gottsunda herrgård   Rickomberga bebyggelse  
Gottsunda hg   Rolandsborg gård i Ekeby  
Gottsunda hg   Rosenberg gård i Norby  
Gottsunda hg   Rosendal gård i Håga  
Gottsunda gd   Rosendal gård  
Gottsunda hg   Rosendal lht  
Gottsunda gd   Rosengård gård i Håga  
Gottsunda hg   Rosenhill gård i Malma  
Gottsunda samh.   Rosenlund lht  
Gottsunda samh.   Rosta gård i Norby  
Gottsunda hg /Se   Rämban äng, förr utj.  
Gottsunda gd /Se   Sanda gård i Malma  
Gottsunda Saknas /Se   Sandgrind lht  
Gottsunda samh. /Se   Sandslätt lht  
Gottsunda stadsdel /Se   Sandslätt gård i Malma  
Gottsunda stadsdel /Se   Sandtorpet torp  
Gottsunda samh /Se   Sandtorpet stuga  
Gottsunda samh. /Se   Sandviken lht  
Gottsunda hg /Se   Sandviken lht  
Gottsunda bebygg. /Se   Sanneborg gård i Ekeby  
Gottsunda gd /Se   Sjötorpet lht  
Gottsunda, Lilla gd /Se   Sjötorpet stuga  
*Gottsunda kvarn förr kvarn   Skarholmen restaurant  
Gottsundatorpet försv. tp   Skiftet gård i Sunnersta  
?Gränberga by   Skogen gård i Ekeby  
?Gränberga by   Skogsbo gård i Gottsunda  
Gränberga by   Skogsgläntan gårdar i Norby  
Gränberga by   Skogshall gård i Malma  
Gränberga by   Skogshult gård i Malma  
Gränberga by   Skogshyddan lht  
Gränberga by   Smedjebacken lht  
Gränberga by   Smedjebacken gård i Malma  
Gränberga by   *Smedstorpet torp  
Gränberga by   Snörom bs  
Gränberga by   Snörom stuga  
Gränberga by   Solarbo bs  
Gränberga by   Solarbo bs  
Gränberga by   Solbacka gård i Gottsunda  
Gränberga by   Solbacken gård i Ekeby  
Gränberga by   Solbacken gård i Håga  
Gränberga by   Solbacken gård i Norby  
Gränberga by   Solberga gård i Norby  
Gränberga by   Solberga gård i Ekeby  
Gränberga by   Solberga lht  
Gränberga by   Solgården gård i Norby  
Gränberga by   Solhem gård i Norby  
Gränberga by   Solhem gård i Ekeby  
Gränberga by   Solhem gård i Malma  
Gränberga by   Solhem gård i Håga  
Gränberga by   Solhem gård i Gottsunda  
Gränberga by   Solhyddan gård i Norby  
Gränberga by   Solhyddan gård i Gottsunda  
Gränberga by   Solliden gård i Norby  
Gränberga by   Solskottet stuga  
Gränberga by   Solstugan gård i Norby  
Gränberga by   Solvallen gård i Malma  
Gränberga by   Solängen gård i Norby  
Gränberga by   Sommarbo gård i Gottsunda  
Gränberga by   Spetsens bs  
Gränberga by   Stabby Saknas /Se  
Gränberga by   Stabby bebyggelse  
Gränbärga by   Stabby gård  
Gränberga by   Stabby hemman  
Gränberga by   Stabygärdet bebyggelse  
Gränberga by   Stabbygärdet lht  
Gränberga by   Stabbygärdet lht  
Gränberga by   Stabbygärdet, se Fäbodarne Saknas  
Gränberga by   Stabby Prästgård kyrkoherdebost.  
Gränberga by   Stabby äng äng  
Gränberga by   Starbo bebyggelse  
Gränberga by   Starbo gård  
Gränberga by   Starbo jägareboställe  
Gränberga by   Starbo torp  
Gränberga by   Stenbacken lht  
Gränberga by   Stenbacken gård i Ekeby  
Gränberga by /Se   Stenhagen avs.  
Gränberga gd? /Se   Stenkullen gård i Gottsunda  
Gustavsberg förr torp /Se   Stigsbo gård i Gottsunda  
Guttasunda, se Gottsunda hg   Sunnersta pst  
?*Hagby Saknas   Sunnersta traktnamn  
*Hagby Saknas   Sunnersta bebyggelse  
?*Hagby Saknas /Se   Sunnersta by  
Hammarby gård   Sunnersta by  
Hammarby gård   Sunnersta skola Saknas  
Hammarby gård   Sunnersta, Lilla gård  
Hammarby g   Sunnersta, Lilla gård  
Hammarby gd   Sunnersta, Stora gård  
Hammarby gd   Sunnersta kronopark kronopark  
Hammarby g   Svaneberg gård i Gottsunda  
Hammarby gd   Svankärr bs  
Hammarby gd   Svankärret bs  
Hammarby (?) gd   Sveden torp  
Hammarby by   Svedden trädgårdsmästarboställe  
?Hammarby gd   Svia torp  
Hammarby gd   Svia lht  
Hammarby by   Sör lht  
Hammarby gd   Sör gård i Ekeby  
Hammarby gd   Tallbacken gård i Gottsunda  
Hammarby gård /Se   Tegelbruket stuga  
Hammarby by /Se   Tegelhagen äng  
Hammarby gård /Se   Tomtebo gård i Ekeby  
Hammarby gd:ar /Se   Tomtebo gård i Gottsunda  
*Hetheby Saknas   Torpa gård i Malma  
Husby by   Torsborg gårdar i Gottsunda  
Husby by /Se   Torsborg gård i Norby  
Husby by   Tyresberg Saknas  
Husby by   Ulleråkers sjukhus, se Hospitaleet hospital  
Husby by   Ulleråkers sjukhus hospital  
Husby by /Se   Ulleråkers sjukhus Saknas  
Husby by /Se   Ulleråker poststation  
Husby gårdar /Se   Ultuna gd /Se  
Husby gd:ar /Se   Ulltuna bebyggelse  
Husby by /Se   Ulltuna lantbrukshögskola  
Husby by /Se   Ulltuna lantbrukshögskola  
Håga by   Ultuna traktnamn  
Håga by   Uppodlingen, se Odlingen lht  
Håga by   Uppsala Centralhospital hospital och asyl  
Håga by   Upsala Centralhospital, se Ulleråkers sjukhus hospital  
Håga by   Upsala Central-Hospital, se Ulleråkers sjukhus Saknas  
Håga by   Utfarten gård i Malma  
Håga by   Uppsala slotts träd o. Humlegårdar Saknas  
Håga by   Valsätra traktnamn  
Håga gd   Valsätra gård  
Håga by   Valsätra hemman  
Håga by   Vindbrostugan stuga  
Håga by   Vinterro gård i Ekeby  
Håga by   Vipängen torp  
Håga by   Vipängen torp  
Håga by   Vitängen t.  
Håga by   Wretar Saknas  
Håga by   Vreten lht  
Håga gd:ar   Vålbo torp  
Håga by   Vålbo bs  
Håga by /Se   Vårdsätra herrgård  
Håga by   Vårdsätra bebyggelse  
Håga by   Vårdsätra gård  
Håga by   Vårdsätra säteri  
Håga by   Vårdsätra traktnamn  
Håga by   Åsbo kronojägarebost.  
Håga by   Åsen kronopark  
Håga (?)by   Överby bebyggelse  
Håga by   Överby gård  
Håga by   Överby hemman  
Håga by   Överby Saknas  
Håga by      
Håga by      
Håga gd      
Saknas Saknas      
Håga by      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Håga förr komministerbost. /Se      
Håga by /Se      
Håga Saknas /Se      
Håga gd /Se      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Håga stadsdel /Se      
Håga stadsdel /Se      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Håga by /Se      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby förr by      
?Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby gd      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by /Se      
Hällby by /Se      
Hällen, se Skogshyddan hus      
Kaby se *Kåby försv. by      
Karlsro förr arbetshem /Se      
Klippan hus /Se      
Kroklasses förr beb. /Se      
Kvarnbo gd      
Kvarngården försv. tp      
*Kåby försv. by      
Landskyrkan, se Helga Trefaldighetskyrkan kyrka /Se      
Lasseby utjord, statseg.      
Lasseby utjord      
Lasseby utjord      
Lasseby utjord      
Lasseby utjord      
Lasseby utjord /Se      
Lasseby försv. by /Se      
Lasseby försvunnen by /Se      
Lasseby utjord /Se      
Librobäck stadsdel /Se      
Lindsberg förr torp /Se      
Läby, västra Saknas      
Malma by /Se      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma by      
Malma samh.      
Malma by      
Malma samh.      
Malma by      
Malma by      
Malma by /Se      
Malma by /Se      
Norrby by?      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norrby by      
Norby by      
Norby by      
Norrby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Nor(r)by by      
Norrby gd      
Norrby by      
Norby förr by, nu stadsdel      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by      
Norby by /Se      
Norby Saknas /Se      
Norby by /Se      
Norby stadsdel /Se      
Norby stadsdel /Se      
Nyvla indr. militieboställe      
Nyvla indr. militieboställe      
?Nyvla indr. militieboställe      
Nyvla indr. militieboställe      
Nyvla indr. militieboställe      
Nyvla gård      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyfla g      
Nyvla gd      
Nyvla gd      
Nyvla gd      
Nyvla gd      
Nyvla gd      
Nyvla gd      
Nyvla gd      
Nyvla indr. mil.b.      
Nyfla, se Nyvla gd      
Nyfla by      
Nyvla by /Se      
Nyvla gd /Se      
Nyvla by /Se      
Nyvla gd /Se      
Nyvla Saknas /Se      
Ovanberga försv. by      
Rickomberga by      
Rickomberga by      
Rickomberga by      
Rickomberga by      
Rickomberga gd      
Rickomberga by /Se      
Rickomberga by /Se      
Rickomberga samh. /Se      
Rickomberga by, samh. /Se      
Rickomberga by /Se      
Rickomberga by /Se      
Rickomberga idiotanstalt /Se      
Sandvik lht      
*Skräddartorpet försv. tp      
*Skräddartorpet försv. tp      
*Sockenladan lada?      
Skogshyddan hus /Se      
Solberga villa /Se      
Sprallbo villa /Se      
?Stabby gd      
?Stabby gd      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby gd      
Stabby by      
?Stabby by      
Stabby by      
?Stabby stadsdel      
?Stabby by      
?Stabby by      
?Stabby stadsdel      
?Stabby by      
Stabby Saknas      
?Stabby by      
Stabby by      
?Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby gd      
Stabby by      
Stabby by      
?Stabby by      
Stabby gd      
Stabby by /Se      
Stabby prästgård gd /Se      
Stabby prästgård /Se      
Stabby gd /Se      
Sta(f)by stadsdel /Se      
Stabby gd /Se      
Stabby by /Se      
Starbo Saknas /Se      
Stenhuggarboda förr bodar      
*Stenhuggareboda Saknas /Se      
*Stenhuggareboda Saknas /Se      
*Stenhuggareboda Saknas      
»Stenhuggaren» försv. lokal      
*Sundusa samh. /Se      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
?Sunnersta by      
?Sunnersta by      
?Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta samh.      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by      
Sunnersta by /Se      
?Sunnersta by /Se      
Sunnersta gd o. samh. /Se      
Sunnersta samh. /Se      
Sunnersta samh. /Se      
Sunnersta samh. /Se      
Sunnersta gd o. samh. /Se      
Sunnersta samh., gd /Se      
Sunnersta samh. /Se      
Sunnersta by /Se      
Sunnersta samh. /Se      
Sunnersta by /Se      
Sunnersta by /Se      
Sunnersta samh. /Se      
Sunnersta by /Se      
Sunnersta stadsdel /Se      
Sunnersta, Lilla gd /Se      
Svinanders förr beb. /Se      
Södra ändelaget Saknas      
Sör vill /Se      
Saknas Saknas      
tull ortnamnselement /Se      
Ulleråker, se Ultuna kungsladugård      
+Ulleråker gd o. tingsställe /Se      
Ulleråker sjukhus /Se      
Ulltuna, se Ultuna Saknas /Se      
Ultuna kgsldgd.      
Ultuna lantbruksuniversitet /Se      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård, lantbruksinstitut      
Ultuna kungsladugård, lantbruksinstitut      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna f. hg, nu lantbrukshögskola      
Ultuna lantbruksuniversitet      
Ultuna gd      
Ulltuna kungsladugård (num. statens lantbrukshögskola)      
Ultuna gd      
Ulltuna kungsladugård, num. statens lantbruksuniversitet      
Ultuna gd      
Ultuna kungsladugård, nu lantbruksinstitut      
Ultuna gd      
Ultuna kungsladugård      
Ulltuna gd      
Ulltuna kungsladugård (nu lantbruksshögskola)      
Ulltuna gd      
Ultuna hg, lantbruksinstitut      
Ultuna kungsladugård, numera lantbrukshögskola      
Ultuna gd      
Ultuna hg, lantbruksinstitut      
Ulltuna Saknas      
Ultuna kungsladug.      
Ultuna lantbrukshögskola      
Ultuna kungsladug.      
Ultuna gd      
Ultuna kungsladugård (lantbruksinstitut)      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna hg      
Ultuna gd      
Ultuna hg      
Ultuna kungsladugård      
Ultuna hg      
Ultuna lantbrukshögskola      
Ultuna gd      
Ulltuna hg      
Ulltuna g      
Ultuna lantbruksuniversitet      
Ultuna lantbruksuniversitet      
Ultuna lantbruksuniversitet      
Ultuna gd      
Ultuna gd      
Ultuna gd      
Ultuna gd      
Ultuna gd      
Ultuna gd      
Ultuna gd      
Ultuna gd      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna förr hg o by, nu lantbrukshögskola      
Ultuna lantbrukshögskola      
Ultuna hg, nu lantbrukshögskola      
Ultuna lantbrukshögskola      
Ultuna nu lantbrukshögskola      
Ultuna gård (lantbrukshögskola)      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna kungsladugård /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ulltuna förr kungsladugård, nu lantbrukshögskola /Se      
Ulltuna Saknas /Se      
Ulltuna Saknas /Se      
Ultuna gd /Se      
Ulltuna kungsgård /Se      
Ultuna gd /Se      
Ultuna gård /Se      
Ulltuna kungsladugård /Se      
Ultuna lantbruksuniv. /Se      
Ulltuna förr kungsgård /Se      
Ulltuna lantbrukshögsk. /Se      
Ultuna gd /Se      
Ulltuna nu lantbrukshögskola /Se      
Ulltuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna gd /Se      
Ultuna nu lantbrukshögskola /Se      
Ultuna lantbruksuniv., gd /Se      
Ulltuna lantbrukshögskola /Se      
Ulltuna gd /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna lantbrukshögsk. /Se      
Ulltuna kungsgård /Se      
Ultuna lantbrukshögsk. /Se      
Ultuna lantbrukshögsk. /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna gd /Se      
Ultuna gd /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna hg /Se      
Ultuna lantbrukshögsk. /Se      
Ultuna hg /Se      
Ulltuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna lantbrukshögsk. /Se      
Ulltuna lantbrukshögsk. /Se      
Ultuna lantbrukshögskola m.m. /Se      
Ultuna lantbrukshögsk. /Se      
Ultuna gods /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ulltuna kungsladugård /Se      
Ulltuna lantbruksskola /Se      
Ulltuna gd /Se      
Ultuna gd /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
Ultuna lantbrukshögskola /Se      
»Vadium» beb.?      
Valsätra by      
*Vifellsö Saknas      
Vinterro villa /Se      
Vipängen torp /Se      
*Vreta Saknas      
?Vårdsätra herrg.      
Vårdsätra hg      
Vårdsätra hg      
Vårdsätra hg      
Vårdsätra hg      
Vårdsätra hg      
Vårdsätra hg      
Vårdsätra hg      
Vårdsätra hg      
?Vårdsätra hg      
Vårdsätra herrg.      
Vårdsätra Saknas      
Wårdsetra Saknas      
Vårdsätra gd /Se      
Vårdsätra hg /Se      
Vårdsätra hg /Se      
Vårdsätra by /Se      
Vårdsätra gd /Se      
Vårdsätra gd /Se      
Vårdsätra Saknas /Se      
Vårdsätra gd /Se      
Vårdsätra gd /Se      
Vårdsätra herrgård /Se      
Vårdsätra gd /Se      
Vårdsätra gd /Se      
Vårdsätra gd /Se      
Vårdsätra kvarn Saknas      
Vårdsätra rättaredöme del av biskopsgods      
Vårdsätra rättaredöme f. rd      
Vårdsätratorpet försv. tp      
Överby by      
Överby gd      
Överby gd /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.