ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vaksala socken : Vaksala härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1073 st Naturnamn: 275 st Bebyggelsenamn: 629 st Naturnamn: 484 st
Saknas Saknas Vaksala sn Saknas Saknas Saknas Saknas
Vaksala sn Saknas Saknas Saknas Saknas Adelsäng ängsskifte
Vaksala sn *Adolfsängen utmark Sagesmän förteckning Adelsäng skogsäng
Vaksala sn o. hd Alkällan källa /Se Beteckningar förteckning Adelsängskärret kärr
Vaksala sn o. hd Allmenningen Öhllösan, se Örlösen allmänning Förkortningar förteckning Alkällan källa
Vaksala sn o. hd *Allmänningen Rörkens kärrmark allmänning? Förkortningar förteckning Asphagen hage
Vaksala sn Asphagen hage /Se Förkortningar förteckning Aspussen damm
Vaksala sn o. hd Avrättsplatsen terräng Sagesmän förteckning Avrättsplatsen avrättningsplats
Vaksala sn o. hd Avrättsplatsen el. Huvudskalleplatsen avrättningsplats /Se Sagesmän förteckning Bakgärdesbacken åkerbacke
Vaksala sn o. hd Axel Johanssons gata gata /Se Sagesmän förteckning Bakgärdet åker
Vaksala sn o. hd Björnmossen mosse Nummerförteckning förteckning Bastubacken vägbacke
Vaksala sn Biörsboland okänd ödejord Nummerförteckning förteckning Berget, se Johannesdal Saknas
Vaksala sn o. hd Blåbärskärret kärr /Se Vaksala sn o. hd /Se Bergsbacken åkerbacke
Vaksala sn o. hd Blötängen ängsmark /Se Vaksala, sn sn Bergpussen damm
Vaksala sn o. hd Bogårdsmuren kyrkogårdsmur /Se Vaksala socken Björnmossen odlad mosse
Vaksala sn o. hd Bomtäppan åker /Se Vaksala socken Björnmossen odlad mosse
Vaksala sn o. hd Bondlandet ägomark Vaksala socken Blåbärskärret kärr
Vaksala sn o. hd Bondlandet åker /Se Vaksala socken Blötängen ängsmark
Vaksala sn o. hd Brattbacken backe /Se Vaksala sn Boberget bergsbacke
Vaksala sn Brändberget el. Valborgsmässoberget berg /Se Vaksala sn Bogårdsmuren kyrkogårdsmur
Vaksala sn o. hd Brändbergsröret rör /Se Vaksala sn *Bodelagen Saknas
Vaksala sn o. hd Bränningen åker /Se Vaksala sn *Bodeland, se Bodelagen Saknas
Vaksala sn o. hd Dammkärret kärr Vaksala sn *Bolsta backe, se Backa Saknas
Vaksala sn Dammkärret kärr /Se Vaksala sn *Bolstad gärde(t) gärde
Vaksala sn Dammtorpskällan källa /Se Vaksala sn Bolstad gärde gärde
Vaksala sn Djupmossen mosse /Se Vaksala sn Bolsta(d) Stiglucka grind
Vaksala sn *Domprostängen Saknas Vaksala sn *Bolsta vretar vretar
Vaksala sn Dragonhagen hage /Se Vaksala sn Bomtäppan åker
Vaksala sn Duvhällsbackarna backar /Se Vaksala socken socken Bondlandet åker
Vaksala sn Dyjordsgroparna »dytag» /Se Vaksala sn Bondtäppan åker
Vaksala sn o. hd Ekbacken skogsbacke /Se Vaksala sn o. hd Brandberget berg
Vaksala sn *Erik Michelssons fjäll Saknas /Se Vaksala halmtappar inbyggarbeteckning Brandvägen körväg
Vaksala sn Fala-Ån = nuv. Sävjaån å /Se Vaksala kornhanar inbyggarbeteckning Branta backen vägbacke
Vaksala sn Fetputten damm /Se Vaksala kornhanar inbyggarbeteckning Brattbackarna vägbackar
Vaksala sn Finnberget berg /Se Vaksala skopinnar inbyggarbeteckning Brattbacken backe
Vaksala sn Flitpussen damm /Se Vaksala skopinnar inbyggarbeteckning Brillingebackarna åkerbacke
Vaxala sn o. hd Flitsvreten vret /Se Adolfsborg lht Brillinge backe landsvägsbacke
Vaksala sn Fåfängorna ägomark Akademigården gd Brillinge gärde Saknas
Vaksala sn o. hd Fåfängorna kärr /Se Alkälla(n) torp Brillinge hästhage Saknas
Vaksala sn Fyrisängen äng Alkällan nu rivet torp Brillinge löt Saknas
Vaksala sn o. hd Førisæng äng Alströms torp Saknas Brillinge lilla löt Saknas
Vaksala sn Föret, Övre o. Nedre åutvidgningar /Se Altomta lht Brändbacken skogsbacke
Vaksala sn o. hd Föret, Övre o. Yttre utvidgningar i å /Se Anneberg lht Brändbergsröret rör
Vaksala sn Föret, Övre o. Nedre sjöar /Se Annelund lht Bränningen åkerskifte
Vaksala sn o. hd ?[Galgabærget] Saknas Annelund lht Dammkärret kärr
Vaksala sn Gammelladan lada /Se Annero lht Dammtorpskällan källa
Vaksala sn Gammelladshagen hage /Se *Avelsgården Saknas Djupmossen mosse
Vaksala socken Gladbacken skogsbacke /Se Backa utjord Dragonhagen åker
Vaksala sn /Se Gnällen el. Gnällgrinden grind /Se Backa Saknas Dragonvreten åker
Vaksala kyrka o. sn Gnällgrinden grind /Se Backa utj. Duvhällsbackarna skogsbackar
Vaksala sn, hd Grenberget berg /Se »Backa utjord», se Backa Saknas Dyjordsgroparna dytag
Vaksala socken Grenbergsröret rör /Se Backa utjord utjord Ekbacken bs
Vaksala sn, hd Grindtorpskällan källa /Se Backa utjord utjord Eke gata Saknas
Vaksala socken Gränsvreten ägomark /Se Backabo avs. Eke löt Saknas
Vaksala sn Gubbacken backe Backegården Saknas Eke äng äng
Vaksala socken Gullagruvsbacken backe Backgården Saknas Eke(s)backe(n) terräng eller ås
Vaksala sn Gyttjemossen mosse /Se Badhäll lht Ekhagen hage
Vaksala socken, härad Gåshalsmossen mosse Bakvändan förr gård Enbacken åkerbacke
Vaksala sn Hallens backen backe /Se *Bastebyle Saknas Fattigstugbacken, se Vaksalabacken backe
Vaksala sn Hammargärdet Saknas /Se Benstinas stuga riven bs Fattigstugubacken vägbacke
Vaksala sn o. hd Hansellisgatan gata /Se Bertedal lht Fattigstugbacken Saknas
Vaksala sn Hasselbacken backe Betania missionshus Fetpussen damm
Vaksala sn Hasselbacken skogsbacke /Se Betet Saknas Fetpussröret rör
Vaksala sn Hjortronmossen mosse /Se Björkbacken lht Fetputten damm
Vaksala sn Huvudskalleplatsen avrättningsplats /Se Björnmossen gd Finnberget berg
Vaksala sn Hwaziogerdhe förr åker Blomsberg lht Fjällarna åkerskifte
Vaksala sn Håldammen damm /Se Bläckhornet lht Flatstensbacken åkerbacke
Vaksala sn Hästhagen hage /Se Bolgrind gd Flitpussen f.d. tjärnpott
Vaksala sn Hästängen ägomark Bol(l)grind gård Flitpussen damm
Vaksala sn Hästängen hage /Se Bolsta bebyggelse+fjäll Flitsvreten åker
Vaksala sn Hästängskällan källa /Se Bolsta Saknas Funderus åker
Vaksala sn Högmyran ägomark Bolsta Saknas Fyrkanten hage
Vaksala sn Igelbäcksberg berg Bolstad by Fåfängorna åker
Vaksala sn Igelkärret kärr Bolstad by Fåfängsvägen körväg
Vaksala sn Inhålesträdan terräng Bolstad by Fågelsången hage
Vaksala sn Iellinge hammar utmark /Se Bolstad by Fårbacken skogsbacke
Vaksala sn Jaktplatsen plats i skog /Se Norrgården, Bolstad gård Fårhagen hage
Vaksala sn Jälla triangelpunkt Södergården, Bolstad gård Fävägen Saknas
Vaksala sn Jällagärdet åkerskiften /Se Bolsta stoldattorp bebyggelse Fölhagen Saknas
Vaksala sn Jällalusen åkerskiften /Se *Bolstomta Saknas *Galgberget Saknas
Vaksala sn *Jälla äng utmark Bomtorpet torp Galgvreten Saknas
Vaksala sn Kallboda ägomark Bondtorp Saknas Gallberg bergsbacke
Vaksala sn Karinsberget berg /Se Brillinge by Gammelladshagen hage
Vaksala sn Karlbergshagen terräng Brillinge by Gammel-Nöjdens allmänningen skogsparti
Vaksala sn Kaskvreten sank mark Brillinge by Gastkullen åkerbacke
Vaksala sn o. hd Kipplingebacken skogsbacke /Se Brillinge by Gladbacken skogsbacke
Vaksala sn Kipplingekällan källa /Se Brillinge bebyggelse Gnista ängen åkerskifte
Vaksala sn Klappberget berg Brillinge Komministerboställe Saknas Gnällen grind
Vaksala sn Klockarhagen hage /Se Brillinge soldattorp nu stuga Grenberget berg
Vaksala sn Knapertall träd och stuga /Se *Bråtegården Saknas Groden beteshage, nu åker
Vaksala sn Knapertallsröret rör /Se Bråtegården Saknas Gropen Saknas
Vaksala sn Knösen terräng Charlottenborg lht Grundbacken åkerbacke
Vaksala sn Kohuvudet ägomark Dammtorp (torp) nu gård Gränby el. Galgvreten utj.
Vaksala sn Kovilan skogsglänta /Se Dammtorp avs. *Gränby löt(en) Saknas
Vaksala sn Koxutberget berg /Se Dammtorp avs. Gränsvreten åker
Vaksala sn Krogbacken backe /Se Damtorp Saknas Guldgruvan grop
Vaksala sn Krogkällan källa /Se Dammtorp torp Guldgruvsbacken åkerbacke
Vaksala sn Kroksmyran förr kärr /Se Deglunds Karin nu riven bs Gyttjemossen kärr
Vaksala sn Kroksmyrskällan källa /Se Doktorgården Saknas Gåshalsen åker
Vaksala sn Kroksmyrskärret kärr /Se Dragonhusen riven bs Hakriset bs
Vaxala sn Kroktall tall /Se *Däckneboda Saknas Hallens backen skogsbacke
Vaksala sn Kråkvilan plats /Se Eke gård (by) Hammargärdet åker
Vaksala sn Kungsgärdet förr gärde Eke gård (by) Harberget berg med gård
Vaksala sn Kungsängen äng Eke gård (by) Harberget berg
Vaksala sn Kungvallarna terräng Eke Saknas Hasselbacken åkerbacke
Vaksala sn Kungvallen åkrar /Se Eke Saknas Herrhagen odlad mark
Vaksala sn *Kylstenen sten /Se Eke Saknas Hjortronmossen kärr
Vaksala sn Kylstensmossen mosse /Se Eke ryttartorp Saknas Hofstallstatens kungsäng Saknas
Vaksala sn Kyrkkullen kulle Eke gd Hundberget, lilla åkerbacke
Vaksala sn o. hd *Kyrkoåkern åker Eke bebyggelse Hundberget, stora åkerbacke
Vaksala sn Kålbo gärde utj. Eke Saknas Huvudskalleplatsen avrättningsplats
Vaksala sn *Kålbo te fägata /Se Ekensberg handelsbod, lht Hällbymossen Saknas
Vaksala sn Käringbänken stenhäll /Se Ekenshill lht Hällbyängen skifte m. ängar
Vaksala sn Käringbänksröret stenrös /Se Ekes krog nu försvunnen krog Hästhagen hage
Vaksala sn Lillgärdet gärde /Se Eketorp Saknas Hästhagen hage
Vaksala sn Lillmossen mosse /Se Ekholmen avs. Hästhagen hage
Vaksala sn (o. hd) Lillskogen skogsskifte /Se *Eklund Saknas Hästängen äng el. hage
Vaksala sn (o. hd) Lillån biflöde till Funboån Eklunda Saknas Hästängskällan källa
Vaksala sn Lillån å Elsaborg lht Högbergsknösen bergsbacke
Vaksala sn o. hd Lillängen äng /Se Enbacka lht Högmyran åker
Vaksala sn Lissmossen ägomark Enbacken Saknas Igelbäck bäck
Vaksala sn Loppängen ängsmark /Se Enbacken lht Igelbäcksberg skogsbacke
Vaksala sn /Se Luffarbacken backe /Se Eneberg lht Inhåleskullen kulle
Vaksala sn Lundabacken berg /Se Eneberg lht Inhålesträdan berg
Vaksala sn Lundahagen hage /Se Erik Anders Saknas Johannelund lund
Vaksala sn Lusgrytet backe /Se Erik Jans gd Johannisberg Saknas
Vaksala sn Lusgrytsbacken backe /Se Eriksdal lht Johannesdal bergknalle
Vaksala sn Lusladan lada /Se Erikshäll lht Jädrafjällen f.d. fjäll
Vaksala sn /Se Långdalen skogsmark /Se Eriksro lht Jädra utjord Saknas
Vaksala sn Långdalskärret kärr /Se Fjällkojan bs Jägarbacken åkerbacke
Vaksala sn /Se Långkärret kärr /Se Fliten soldattorp Jällagärdet åkerskiften
Vaksala sn Långvreten ägomark *Fliten torp Jällalusen del av Jälla åkerskiften
Vaksala sn Långängen äng Forkarby by Kapellfjällen Saknas
Vaksala sn o. hd [Langengenne] äng? Framnäs lht *Kapellgärdet Saknas
Vaksala sn *Långängen ?äng /Se Fredriksberg lht Kapellgärdet Saknas
Vaksala sn *Långängen äng Fredriksdal lht Kapellgärdet Saknas
Vaksala sn o. hd Långängen äng /Se Fredrikslund lht Karins berget berg
Vaksala sn *Långängen äng Fredsborg lht Karlberg bs
Vaksala sn Långängen äng /Se Fridhem lht Kaskvreten åker
Vaksala sn Långängen äng Fridhem gd Kattbacken åkerbacke
Vaksala sn Mattserskärret kärr /Se Fridhem lht Kipplingebacken åkerbacke
Vaksala sn Morfarseken ek /Se Furuvik lht Kipplingekällan källa
Vaksala sn Morfarskyrkan sten /Se Fyrislund Saknas Klangbacken åkerbacke
Vaksala sn Morfarskärret kärr /Se Fyrislund gård Klappberget berg
Vaksala sn Möllersvärdsgatan gata /Se Fyrislund el. Gnista Saknas Klockarbacken åkerbacke
Vaksala sn »norragierdene» gärde Fyrislund Saknas Klockarens fjäll Saknas
Vaksala sn Norrbacken skogsbacke /Se Fyrislund gd Klockare-utjorden Saknas
Vaksala sn Norrgärdet åkerskifte /Se Förnär gd Klockarhagen hage
Vaksala sn Norrnäsröret rör /Se Förnär gård Knösen bergsbacke
Vaksala sn Nyckelåkern åker /Se Gamla huset lht Koport led och bs
Vaksala sn Nygårdsbacken backe /Se Gamle Stens stuga lht Kohuvudet kärr
Vaksala sn o. hd Nygårdskärret kärr /Se Glädjen Saknas Kovilan ställe
Vaksala sn Nyhagen ägomark Gnista, se 1-5 Fyrislund el. Gnista beb. Koxutberget berg
Vaksala sn Odlingen ägomark Gnistad förr by, (nu gård) Krigens backen åkerbacke
Vaksala sn Ogilleberg berg /Se Gnistad förr by, (nu gård) Krogbacken vägbacke
Vaksala sn Ormslåttorna slåttor /Se Gnistad förr by, (nu gård) Krogkällan källa
Vaksala sn Oxhagen hage /Se Gnista gd Kroksmyrskärret kärr
Vaksala sn Palmbladsgatan gata /Se Godegård avs. Krokstensberget berg
Vaksala sn /Se Pankmossen mosse /Se Granliden lht Kroktall tall
Vaksala sn /Se Pilen odling /Se Grindstugan nu riven bs Kråkvilan lada
Vaksala sn o. hd /Se »prestafiellenom» äga Grindstugan lht Kulliga backen kulle
Vaksala sn /Se Prästfjällen utjord /Se Grindstugan bs Kumlagärdet åker
Vaksala sn /Se Ramhällsberget berg Grindstugan backstuga *Kungsgärdet Saknas
Vaxala sn o. hd /Se Ramhällsberget berg /Se Grindtorp torp Kungsängen Saknas
Vaksala sn o. hd /Se *Rasbo allmänning skogsmark Grindtorp avs. Kungvallen åker
Vaksala sn /Se Risgubben sten /Se Grusbacken lht Kvarnberget bergsbacke
Vaksala sn /Se Rismyran mosse /Se Gränby traktnamn Kylstensmossen kärr
Vaksala sn o. hd /Se Mossen Rorken, se Rörken utmark Gränby by *Kypängsmyran Saknas
Vaksala sn och hd /Se Ruddammen damm /Se Gränby by Kyrkfjällarna Saknas
Vaksala sn o. hd /Se Runstensgärdet ägomark Gränby by Kyrkfjällen åker
Vaksala sn o. hd /Se Rävbacken skogsbacke /Se Gränby bebyggelse + utj. Kyrkhagen hage
Vaksala sn o. hd /Se Rävbergsbacken el. Rävbacken skogsbacke /Se Gränby by Kyrkkullen vägbacke
Vaksala sn /Se Rävbergskällan källa /Se Gränby soldathus soldathus Kålbogärde utjord
Vaksala sn /Se Rörbergsbacken backe Gröndal lht Kålbo gärde gärde
Vaksala sn o. hd /Se Rörken utmark Grönviken avs. *Kålbo Saknas
Vaksala sn o. hd /Se Rörken motocrossbana och kärr /Se Grönviken nu gård *Kålbotä Saknas
Vaksala sn o. hd /Se Rörken kärr /Se Grönviken (förr torp), nu gård Kålbotä Saknas
Vaksala sn o. hd /Se Rörkhålet skogsglänta /Se Grönviken bebyggelse Kålbotä Saknas
Vaksala sn /Se Rörkkärret kärr /Se Grönviken bebyggelse Kålbotä Saknas
Vaksala sn /Se Rörkröret rör /Se Grönviken torp Käringbänksröret rör
Vaksala sn /Se Rörkängen äng /Se Gustafsberg lht *Köpmansgärdet Saknas
Vaksala sn o. hd /Se ?Rörkärret sumpmark? Gustafsberg lht Larsanderskällan bs
Vaksala kyrka kyrka Rörkärret kärr /Se Gustafsborg lht Lervägen körväg
Vaksala kyrka kyrka /Se Rörstenen sten /Se Haga gd Lilla backen vägbacke
Vaksala kyrka kyrka /Se Rörtallen tall /Se Haga torp förr torp, nu gård Lilla löten Saknas
Vaksala kyrka Saknas /Se *Rörtallsröret gränsmärke Hagatorp avs. Lilla Samnarne dike
Alkällan gd /Se Samnan bäck /Se Hagtorp torp Lillån, se Samnan å
Angohsta, se Ångelsta by Sibirien terräng Hagtorp avs. Lillängen äng
*Arby Saknas Siggebolsberget berg /Se Hakriset torp Lillängen äng
Avelsgården förr gd Siggebolsröret rör /Se Harberget gd Lissmossen kärr, nu odling
*Avelsgärde förr gd? Signalberget berg Harbokojan lht Lissvreten åker
Backa utjord Signalberget berg /Se Helgelund lht Loppängen äng
*Basta Saknas Sjödyn sjö /Se Herrhagtorpet Saknas Luffarbacken skogsbacke
*Bastebyle beb. Skittenbäck bäck /Se Holmen avs. Lundafjällen åker
*Bastebyle försv. beb. Skogsängen ägomark Hällby byar Lundahagen hage
*Bastebyle försv. beb. Skogsängen skogsmyr /Se Hällby byar Lundahagen hage
Björnmossen avs. /Se Skomakartäppan åkerland /Se Hällby byar Lunda hage Saknas
*Boda försv. beb. Skräddarvreten vret /Se Hyddan lht Lusgrytet stenbacke
?Bolsta by Skvatervreten ägomark Hällby, Norra bebyggelse Lusgrytsbacken backe
?Bolsta by Skvatervreten åker /Se Hällby, Södra bebyggelse Lusladan lada
Bolsta by Slavsta fjäll skogsmark /Se Hälsingens bebyggelse Långdalen skogsmark
?Bolsta by /Se Slingerstenen sten /Se Högtomt gd Långdalskärret kärr
Bolsta by Smedjebacken backe /Se Högtomt (förr torp, nu) gård Långhagen hage
?Bolsta by Smedjeberget berg /Se Jagarbo lht Långhagen hage
Bolsta by Smedsbron bro /Se Jan Isaks stuga bs Långkärret Saknas
Bolsta by Smedsgrundet grund /Se Johanneberg lht Långkärret kärr
Bolsta by Småbackarna skogsbackar /Se Johanneberg lht Långstensbacken skogsbacke
Bolsta by Småvretarna sank mark Joneberg lht Långtäppan åker
Bolsta by Spetspilen pil /Se Jädra by Långvreten åker
Bolsta by Spängelhalsen åkerskifte /Se Jädra by Långvreten åker
Bolsta by Spängelhalsladan lada /Se Jädra by Långvretskällan källa
Bolsta by *Staal tinane fiell Saknas /Se Jädra by Långåsbacken skogsbacke
Bolsta by Starrbodahålet skogslänta /Se Jädra bebyggelse + utj. Långängen åker
Bolsta by Starrmyran åker /Se Jädra soldattorp Saknas *Långäng(en) utj., sk.
Bolsta by Starrmyrsröret rör /Se Jälla gård Långängsbacken åkerbacke
Bolsta by Stavledet Saknas /Se Jälla gård Lälundaängen Saknas
Bolsta by Stenkyrken sten /Se ?Jälla Saknas Lötarna marker
Bolsta by Stenvreten vret /Se Jälla Saknas Löten åker
Bolsta by Sticksmossen mosse /Se Jälla Saknas Löten Saknas
Bolsta by Sticksmossröret rör /Se Jälla gd Matts Ers-kärret kärr
Bolsta gd Storbergsröret rör /Se Jälla Saknas Morfarseken ek
Bolsta by Storkärret kärr /Se Jälla gd (lantmannaskola) /Se Morfarskyrkan sten
Bolsta by Storkärret kärr Jälla sät o. ladug. Morfarskärret kärr
Bolsta by Storsten sten /Se Jälla sät o. ladug. Mor Janssons backen skogsbacke
Bolsta by Storströmmen ström /Se Jälla krog nu försvunnen krog Myrarna åker
Bolsta by Strömmen ström /Se Jälla torp Saknas Norrbacken bs
Bolsta by »Stålpannefjällen Saknas /Se Kakdraget nu riven bs Norrbyhålet åker
Bolsta by Svederusgatan gata /Se Kallboda gd Norrgärdet åker
Bolsta by Sveissvreten vret /Se Kaplansbolet Saknas Nyby vreten Saknas
Bolsta by Sylveniusgatan gata /Se Kaplansbostället boställe Nygårdskärret kärr
Bolsta by Syndabacken backe /Se Karl Anders gård i Slafsta Nygårdsbacken skogsbacke
Bolsta by Sävja-ån å /Se Karlberg lht Nyhagsvägen körväg
Bolsta by Sävjaån å /Se Karlberg backstuga Odlingen åker
Bolsta by Tingberget berg /Se Karlberg gd Ogilleberg berg
Bolsta by Tingsberget berg Karlberg lht Onödiga grind nu borttagen grind
Bolsta by Tingsberget höjd Karlsro lht Ormbacken skogsbacke
Bolsta by Tingsberget berg /Se Karlsro lht Ormslåtterna skogsmark
Bolsta by Tingshöjden kulle Kaskensstuga bs Oxhagen hage
Bolsta by Torkarbykällan källa /Se Kilsta lht Oxhagen hage
»boolstompthom», se Bolsta gd Torkarbytomten åker /Se Klangstugan bs Palmens backen backe
Bålsta by Torkarbytomten tomtplats /Se Klararo lht Pankmossen kärr
Bolsta by Torpagärdet ägomark Klockarbol lht Pannpussen damm
Bålsta by Torparlandet beteshage /Se *Klockar(e)bol Saknas Pannpussgärdet åker
Bålsta by »torsalge gerde» gärde Klockarebol Saknas Paviljongsbacken skogsbacke
Bålsta by /Se Torslundabacken Saknas /Se Klockargården Saknas Pelle Puss damm
Bolsta by /Se Torvmossen mosse /Se Knapertall riven bs Persbackarne = Pers backe backe
Bolsta Saknas /Se Trindmossen mosse /Se Krigens bs, nu riven Pers backe åkerbacke
Bolsta Saknas /Se Trindmossröret rör /Se Kristinaflygeln flygel Per Ers hålet åker
Bolsta by /Se Trädgårdshagen terräng Kritsens stuga bs Pilen odling
Bolsta by /Se Uggelbacken backe Kroken gd Pinkbacken skogsbacke
Bolsta by /Se Vaksala gärde Saknas /Se Kronohemmanet Saknas Pinktäppan åker
Bolstomta beb. /Se Valborgsmässoberget berg /Se Kråkslottet lht Prästgårdsdammen damm
[Boolstompta] Saknas Vallby fjäll skogsskifte /Se *Kyinge Saknas Prästgårdshagen hage
*Brenninge sn o. hd Vargbacken skogsbacke /Se ?*Kyingebolstad Saknas Prästhagen hage
Brillinge by Varggropen grop /Se Kyrkbyn utj. Prästhagen hästhage
Brillinge by Vattlöten åker /Se Kyrkbyn Saknas Prästfjällen utjord
?Brillinge by Villmossen mosse Krykbyn Saknas Prästhalsen Saknas
Brillinge by Vitkullen berg /Se Kyrkbyn by Puss-Janssons lht
Brillinge by Vitmossen mosse /Se Kyrkbyn bebyggelse Ramhällsberget berg
Brillinge by Vitmossröret rör /Se Kyrkoherdebostället bebyggelse *Risgubben sten (nu sönderskjuten)
Brillinge by *Vittulsängssjön f. sjö /Se Kyrkojorden urfjäll Risgubben sten
Brillinge by Ytterbacken backe /Se *Källboda Saknas Rismyran myr
Brillinge by Yttergärdet åker /Se Källboda = Kallboda Saknas Runstensbacken åkerbacke
Brillinge by Ån, se Lillån biflöde till Funboån Källbro gd Råby fjäll utjord
Brillinge by Älglösan, se Örlösen allmänningsskog /Se Källgården avs. Råby hammar flyttblocksbacke?
Brillinge by Älgmossen mosse /Se Larsanders bs Råby park skogsbacke
Brillinge by /Se Örlösan skog Lerbo lht Råby åkerfjäll Saknas
Brillinge by /Se Örlösan kronopark Lillbo Saknas Rävbacken åkerbacke
Brillinge by /Se Örlösan skogsmark o. f.d. allmänning Lill-Hällby gård Rävbergsbacken bergsbacke
Brillinge by /Se Örlösan allmänningsskog Lillhällby gd Rävbergskällan källa
Bärby by Örlösan skog /Se Lill-Törnby by Rödmossen mosse
Dammtorp tp /Se Örlösa(n) kronopark /Se Lindbacken avs. Rörbacken skogsbacke
*Decanebodha försv. tp Örlösan f.d. kronopark /Se Lindbacken Saknas Rörkärret äng
Deglunds Karin förr stuga /Se Örlösan allmänning /Se Lindgården lht och hand.trädg. Rörbybacken åkerbacke
Doktor Peders Boda försv. beb. Örlösa gränsskog /Se Lindhyddan lhr Rörkhålet åker
Eke hg   Ljungens stuga dragontorp Rörkängen äng
?Eke hg   Loviseberg lht Rörkärret torp(med odling)
Eke hg   Lunda by Rörkärret torp(med odling)
Eke herrgård   Lunda by Rörsten stenkummel eller »rör»
Eke herregård   Lunda by Sadelmakarängen åker
Eke hg   Lunda by Sala källa källa
Eke hg   Lunda by Samnan vattendrag
Eke hg   Lunda by Samnan vattendrag
Eke hg   Lunda Saknas Samnan vattendrag
Eke hg   Lunda Saknas Samnan vattendrag
Eke herrgård   Lunda sjätting Saknas Samnan (el. Samnarne) vattendrag
Eke hg   Lunda skola skolhus Samnan vattendrag
Eke herrgård   Lunda soldattorp. -hus, -stuga torp Samnan dike
Eke herrgård   Lundatorp avs. Sandbacken åkerbacke
Eke herrgård   Lundavret avs. Sandbolsvreten åker
Eke hgd   Lunda vret torp Sandstensbacken åkerbacke
Eke hg   Lundbo åtting Saknas Sibirien område med åkermark och skog
Eke nu herrg.   Lundbol avs. Siggebolsberget berg
Eke gd   *Lundhagen Saknas Siggebolsröret rör
Eke hg   Lundkulla brunna gårdar Signalberget berg
Eke hg   Lundkulla avs. Sjutunnlandsskiftet åkerskifte
Eke hg   Lundtorp jtp Sjöbergs led led och bs
Eke hg   Lusseslätt avs. Sjödyn träsk
Eke hg   Lågtomt lht Sjödyn kärr
?Eke hg   Löten gd, nu riven Sjödyn tjärnartad insjö, nu nästan igenväxt
Eke hgd   Lötgården, se Löten riven gd Skansbackarna åkerbackar
Eke hgd   Lövbacken lht Skanstäpporna åker
Eke hgd   Lövhagen bs Skarphagen hage
Eke hgd   Lövhagen gd Skansvreten åker
Eke gd /Se   Lövhagen gård Skittenbäck kärr
Eke hg /Se   *Lövlund rå och rör Skogsgärdet åker
Eke by /Se   Mahognyvillan lht Skogsängarna ängsmark
Eke hg   Malma lht Skogsängen ängsskifte
Eke gd /Se   Marieberg lht Skogsängen ängsskifte
*Ekeby Saknas   Marieborg lht Skomakarberget bergsbacke
Eldoby, se Jälla hg   Mariehill lht Skomakartäppan åker
Enbacken ?lht /Se   Mejerigården gd Skomakartäppan åker
Fagravreta förr tp   Mellangården gd Skvatervreten åker
Fliten förr tp /Se   Nedre Gränby Saknas ?*Skälby gärde Saknas
Gnista el. Fyrislund by   Nedergnistad Saknas Skörkullen åkerbacke
Fyrislund el. Gnista gd   *Norbobolstad Saknas Slafstadammen damm
Gnista by   Norrby by Slafstafjällen åker
Gnista by   Norrby by Slafsta park skogsparti
Gnista Saknas /Se   Norrby by Slavsta fjäll Saknas
Fyrislund gd /Se   Norrby by Slavsta utjord Saknas
Fyrislund gd /Se   Norrby bebyggelse Slingersten sten
Fyrislund f.d. gård /Se   Norrgården gd Slätterna åker
Fyrislund industriområde /Se   Norrhagen (torp), nu gård Slättodlingen åker
Gnista el. fyrislund by /Se   Norrhagen avs Smedbacken vägbacke
Gnista f.d. gård /Se   Norr-Hällby by Smedberget bergsbacke
?Gamla ladugården Saknas /Se   Norr-Hällby by Smedpussen damm
Gnista gdr /Se   Norr-Hällby by Smedsbron bro
Gnista, se Fyrislund gd   Norr-Hellby by Smibacken åkerbacke
Gnista ryttarhus Saknas   Norrhällby by Smibackspussen damm
Gnista väderkvarn Saknas   Norrhällby gd Smidammen damm
Grindstugan förr stuga /Se   Norrhällby Saknas Småbackarna åkerbackar
Grindtorp avs. /Se   Norrhällby soldathus torp Snårtäppan åker, nu i lägervall
Gränby by   Nyby Saknas Spjälltäppan åker
Gränby by   Nyby by *?Spånga högar utj.
Gränby by   *Nybygge Saknas Spängelhalsen åker
Gränby by   Nygård gård Spängelhalsladan lada
Gränby gård   Nygård avs. *Stadsdiket f.d. gränsdike
Gränby by   Nyhagen torp *Stadsvreten Saknas
Gränby by   Nyhagen avs. Starbodahålet åker i skog
Gränby by   Nyhem lht Starrmyran kärr
Gränby by   Nytomta lht Stenhagen hage
Gränby by   Nöden Saknas Stenkullen Saknas
Gränby by   Olovsborg lht Stenkyrkan sten
Gränby by   Oskarsberg lht Stenvreten åker
Gränby by   Ottolund lht Sticksmossen kärr
Gränby by   Oxkällan (torp), nu gård Stora löten Saknas
Gränby by   Oxkällan (torp), nu gård Storbacken skogsbacke
Gränby by   Oxkällan (torp), nu gård Storbacken skogsbacke
Grenby by /Se   Oxkällan gd Stordiket dike
Gränsby by   Oxkällan avs. Storkällan källa
Gränby by /Se   Oxkällan torp Storkärret kärr
Grenby Saknas /Se   Parkhyddan lht Storkärret kärr
Gränby by /Se   Persborg lht Storkärret kärr
Gränby by /Se   Pettersburg lht Storsten bortsprängd sten
Gränby förr by, (nu stadsdel) /Se   Pinke Saknas Storströmmen = Strömmen Saknas
Grönviken gd /Se   *Pinke-torp torp Strömmen bäck
Grönviken gd /Se   Plenninge by *Stålpannefjällen Saknas
Hagtorp gd /Se   Plenninge by Stångbyparken skogsparti
Hällby by   Plenninge by Stångbybacken åkerbacke
Hällby, Norr- o. Söder- byar   Plenninge Saknas Stångfallet plats för broräck, nu borttaget
Hällby S. by   Plenninge ryttarhus Saknas *Svartbäcksvreten Saknas
Hällby, Södra gd   Plenninge gd Sveissvreten åker
Hellby by   Plenninge Saknas Svejsens stuga bs, nu riven
Hellby gd   Pryden Saknas Sviavägen körväg
Hällby, Norr- el. Söder- beb.   Prästgården Saknas Syndabacken skogsbacke
Hellby by   Prästgården bebyggelse Sätuna äng Saknas
Hällby, (Norr- o. Söder-) byar   Ramhäll lht Tingsberget, se Vaksalabacken Saknas
Hällby (Norr- o. Söder-) byar   Rosenbäck lht Tingsberget Saknas
Hällby, (Norr- o. Söder-) byar   Rosendal lht Tingsberget berg
Hällby, (Norr- o. Söder-) by   Rosendal lht Torkarbykällan källa
Hällby (Norr- o. Söder-) byar   Rosenlund lht Torkarby lund Saknas
Hällby, (Norr-, Söder-) byar   Rumpdraget stuga Torkarbytomten åker
Hellby, Norr- by /Se   Ryttaregårdarna Saknas Torvmossen mosse
Hällby, Norr Saknas /Se   Ryttare-torp Saknas *Tova vretar Saknas
Hällby by /Se   Råby by Tredjedelen åkerstycke
Hällby, Norra by   Råby by Trindkullen skogsbacke
Högtomt gd /Se   Råby by Trindmossen rund mosse
*Ingvarsbyle egendom /Se   Råby by Trindpussen f.d. damm, nu åker
Jädra gd   Råby bebyggelse Trädgårdshagen hage
Jädra gd   Råby Saknas Trälösa backe Saknas
Jädra gård   Råby ryttarhus stuga Trälösa småjord Saknas
Jädra gd   Råby skatterusthåll Saknas Trälösa äng äng
Jädra gård   Råby soldathus Saknas Törnbyberget berg
Jädra gård   Råby soldattorp torp Ultuna kungsäng jordlägenhet
Jädra gd   Rörby Saknas ?*Utlund(a) Saknas
Jädra gård   Rörby Saknas Vaksala backe vägbacke
Jädra gård   Rörby by Vaksalabacken backe
Jädra gd   Rörby bebyggelse Vaksal(a)backen Saknas
Jädra gd   Rörby soldathus Saknas Vaksala löten, se Löten Saknas
Jädra gd   Rörken torp och odling Vaxala fjällar Saknas
Jädra by   Rörken torp och odling *Vaxala gärde Saknas
Jädra g   Rörken bs Vaxala hage Saknas
Jädra gd   Rörken gd Vaxala kyrkfjällar Saknas
Jädra gård   Rörken äng Vaxala löt Saknas
Jädra gd   Rörken torp *Vaksaltull Saknas
Jädra gd   Rörkärret äng Vaxala ängsfjäll Saknas
Jädra gd   *Sala nu försvunnen gård Valborgsmässoberget berg
Jädra gd   Sala, se 1 Salabacke beb. Vallbygärdet åkerskiften
Jädra g.   Sala backe traktnamn Vargbacken skogsbacke
Jädra gd   Salabacke bebyggelse Vargdansen åker
Jädra g.   Salabacke by och villasamhälle Varggropen grop
Jädra gd   Salabacke lht Vaskesta gärde Saknas
Jädra gd   Salaborg lht Vaskesta kyrkfjäll Saknas
Jädra gd   Sandbol ställe med jord Vittulsängs lund Saknas
Jädra gd   Sandbol lht Vattlöten förut sank åker
Jädra gd   Siggbole nu riven bs Vildmossen kärr
Jädra by   Signedal lht Vitkullen backe och gd
Jädra gd /Se   Sjödyn avs Vittulsberga Sjödyn träsk
Jädra gd /Se   Sjödyn avs. Vittulsäng äng
Jädra Saknas /Se   Sjörkullen backe med stuga Västra gärdet Saknas
Jädra gård /Se   Skansen backe med stugor Åkerfjällen, se Kapellgärdet Saknas
Jälla hg   Skansen lht Årstavallen idrottsplats
Jälla hg   Skeve by Älgmossen kärr
Jälla gd   Skeve by Ängsfjällen Saknas
Jälla f. hg, nu lantmannaskola   Skeve by Ängen åkerskifte
Jälla Saknas   Skeve by Ängsvägen körväg
Jälla Saknas   Skeve by Örlösan kronopark
Jälla hg   Skeve by Örlösan skogsmark (kronopark)
Jälla hg   Skeve missionshus missionshus Örlösan skogsmark (kronopark)
Jälla f. hg, nu lantmannaskola   Skeve sergeantboställe sergeantboställe Örlösan skog, f.d. allmänning
Jälla f. hgd, nu lantmannaskola   Skogsängen avs. Örlösan skog
Jälla hg   Skogsängen nu riven utgård Saknas Saknas
Jälla hg   *Skogvaktartorp rå och rör Byle utjord
Jälla hg   Skomakartorp grund, efter en bs Sagesmän förteckning
Jälla hg   Skälby Saknas Sagesmän förteckning
Jälla förr hgd, nu lantmannaskola   Skälby Saknas Hofgården gästgivaregård
Jälla hg   Skälby Saknas Håfgårdstorp Saknas
Jälla hrgd.   Skälby by Halmby boda Saknas
Jälla hg   Skälby bebyggelse Hagberga Saknas
Jälla lantmannaskola /Se   Skälby soldathus bebyggelse Hagbergstorp Saknas
Jälla lantmannaskola /Se   Skäve Saknas Sagesmän förteckning
Jälla hg /Se   Skäve bebyggelse Gavel Saknas
Jälla lantmannaskola /Se   Skäve o. Skälby åkerfjäll Haga gård
Jälla förr hgd, nu lantmannaskola /Se   Skölsta bebyggelse Länungs Engin äng
Jälla gård /Se   Skölsta(d) by Koporten torp
Jälla gd /Se   Skölstad by Fågelsången kvarter?
Jälla gd (lantmannaskola) /Se   Skölstad by Siöbergsled Saknas
Jälla gd /Se   Skölstad by Stafleden Saknas
Jälla gd /Se   Skölsta by Kodansen gård
Jälla lantmannaskola /Se   Skölsta ryttartorp Saknas Nybygget statsjord
Jälla gd /Se   *Skölsta-torp förr dragontorp, nu ombyggt Långthora Saknas
Jälla bebyggelse /Se   Slavsta Saknas *(Över-)Mårga Saknas
Kakdraget förr stuga /Se   Slavsta(d) by Sagesmän förteckning
»kalaboda» beb.   Slavstad by Kätthbo Saknas
Kalboda gd /Se   Slavstad by Biskopz fielden ägor
Karlberg gd /Se   Slavstad by Diuregårdhen Saknas
Karlsro gd /Se   Slafsta by Saknas Saknas
*Kinngabolstad Saknas /Se   Slavsta bebyggelse + utj. Kistorne Saknas
Kinngabolstad nu försvunnen by /Se   Slavsta åtting Saknas Konung Gården Saknas
*Knutsboda gård   Slavsta ryttartorp bebyggelse Kuggeboo Fielden Saknas
Krogen förr krog /Se   Slavsta soldattorp bebyggelse Kongzängen Saknas
*Kynge försv. by /Se   Slätten bebyggelse Qwarnhagen Saknas
Kynge förr namn på Kyrkbyn   Smedkojan riven bs Känge Hagan Saknas
*Kynge Saknas /Se   *Smedsbyle torpställe Ladegården Saknas
*Kyinge försv. by /Se   Smedsgrundet nu riven gård lillegården Saknas
?*Kynge försv. by /Se   Smedstorp bebyggelse ?Lundhen Saknas
Kynge, numera Kyrkbyn beb.   Småbyn Saknas H. Erich Massons Fieldh Saknas
Kynge (nu Kyrkbyn) gd   Sofielund lht Norrgärdet Saknas
Kynge (nu Kyrkbyn) gd   Solbacken lht Nybygärdet Saknas
Kynge (nu Kyrkbyn) gd   Solgården lht Nyängen Saknas
Kynge (nu Kyrkbyn) gd   Solhem lht Prästgården Saknas
*kyunge Saknas /Se   Solhem lht Saknas Saknas
Kynge nu försv. by /Se   Storboda(rna) (förr torp), nu gård Sandwijkz Hagan Saknas
Kynge nu försvunnen by /Se   Starboda (förr torp), nu gård Skåtteladan Saknas
Kyrkbyn, se Kynge beb.   Starboda avs. Skåtteladugärdet Saknas
Kyrkbyn by   Stavkojan bs Smedzbyle Saknas
Kyrkbyn by   Stendal bs Säfwia Engen äng
*Kåltorp förr beb.   Stentorp gd Säfwia Fieldh Saknas
Källgården gd /Se   Stentorp torp Sällmghe Saknas
Lindbacken gd /Se   Stenvillan lht Sääby Saknas
Lunda by   Stora Hällby Saknas åkersöö Saknas
Lunda gdr   Storsten torp Upsala Gård Saknas
Lunda by   Storsten Saknas Bärby hagan Saknas
Lunda by   Storsten avs. bredsiöön sjö
Lunda by   Storsten torp Eckebysiöön Saknas
Lunda by   Storstenstorpet, se Storsten torp Ekholmen sjö
Lunda by   Stångby by flötesund Saknas
Lunda by   Stångby by flöttesundz Hagen Saknas
?Lunda gdar   Stångby by ?föret Saknas
?Lunda gdar   Stångby bebyggelse Gottsunda Hagen Saknas
Lunda by   Stångby sjätting Saknas Gotsundsängen Saknas
Lunda by   Stångby soldathus Saknas Grÿte siöön Saknas
?Lunda by   Sveaborg lht Hüsseby Saknas
Lunda by   Sveissens stugan bs Nontuma bÿen Saknas
Lunda by   Svia Saknas  
Lunda by   Svia by  
Lunda by   Svia bebyggelse  
Lunda by   Svidja by  
Lunda by   Svidja by  
Lunda by   Svidja by  
Lunda by   Svidja by  
Lunda by   Svidja rusthåll Saknas  
Lunda by   Svidja ryttartorp Saknas  
Lunda by /Se   Svidja soldattorp Saknas  
Lunda by /Se   Svidja torp Saknas  
Lunda by /Se   Svingården gd  
Lunda by /Se   Systerbo lht  
Lundahagen gd /Se   *Sätuna nu försvunnen ladugård /Se  
Lundkulla förr gårdar /Se   Sätuna nu försvunnen ladugård  
Lundakulla gd /Se   Sätuna ladug.  
Lundkulla Saknas /Se   Sätuna bebyggelse  
Lundatorp gd /Se   *Sätuna ladugård Saknas  
Lundavret gd /Se   Sätuna ladugårds fölhage Saknas  
Lågtomt gd /Se   Sätuna rättardöme Saknas  
Lövhagen gd /Se   Södergård lht  
*Nerbobolstadh Saknas   Södergården gd  
Norrby by   Söder-Hällby by  
?Norrby by   Söder-Hällby by  
?Norrby by   Söderhällby by  
Norrby by   Söderhällby Saknas  
?Norrby by   Södraborg lht  
Norrby gd   Sörmlandsgården lht  
Norrby gd   *Tavastbo Saknas  
Norrby by   Tetorp lht  
Norrby by /Se   Tingshöjden lht  
Norrhagen avs. /Se   Tomtebo lht  
Nygård gd /Se   Tomtebo lht  
»obui», se Åby gd   Tomten avs.  
Oxkällan gd /Se   Torkarby sät. o. ladug.  
Oxkällan torp   Torkarby sät. o. ladug.  
Plänninge by   Torkarbytomten beb.  
Plenninge by   Torkarby by  
Plänninge by   Torkarby utplånad by  
Plänninge by   Torkarby utplånad by  
Plänninge by   Torkarby utplånad by  
Plenninge by   Torkarby utplånad by  
Plänninge by   Torkarbytomten plats för en utplånad by  
Plenninge by   *Torkarbytorp Saknas  
Plenninge gd   Torkarbytorp Saknas  
Plenninge by   Torkarby soldathus bebyggelse  
Plenninge by   Torslund avs.  
Plenninge by   Torslund avs.  
Plenninge gd   Torslunda by  
Plenninge by   Trädgårdsvillan lht  
Plenninge by   Trälösa by  
Plenninge gd   Trälösa by  
Plenninge by   Trälösa by  
Plenninge by   Trälösa Saknas  
Plenninge by   Trälösa by  
Plenninge gd   Trälösa bebyggelse  
Plenninge by   Trälösa Saknas  
Plenninge gd   *Trälösa torp torp  
Plenninge by /Se   Trälösa (soldat)torp torp  
Plenninge by /Se   Täppan lht  
Plenninge by /Se   Törneby bebyggelse + utj.  
Plenninge Saknas /Se   Törnby by  
Prästgården gd   Törnby by  
Qualabodha försv. beb.   Törnby gd  
Ramhäll gd /Se   Törnby Saknas  
?Råby by   Vaksala krog Saknas  
Råby by   Vaksala prästbol Saknas  
Råby by   Vaksala prästbol Saknas  
Råby by   Valfridsborg lht  
Råby by   Vallby by  
Råby by   Vallby by  
Råby by   Vallby by  
Råby by   Vallby by  
Råby by   Vallby by  
Råby by   Vallby bebyggelse + utj.  
Råby by   Vallby inhyses(hus) Saknas  
Råby by   Vallby Skolmästarebostad Saknas  
Råby by   Vallbyboda Saknas  
Råby by   Vallby soldattorp stuga  
Råby by   Vallby ålderdomshem ålderdomshem  
Råby by   Vaskesta bebyggelse  
Råby by   Vaskesta el. Kyrkby utj.  
Råby by   Vaskestad by  
Råby by   Vaskestad by  
Råby by   Vaskestad by  
Råby by   Vaskesta by  
?Råby by   Vaskesta soldattorp bebyggelse  
?Råby by   Vaskesta Saknas  
Råby by /Se   Viktorsberg bs  
Råby by /Se   Vittulsberg Saknas  
Råby by /Se   Vi(t)tulsberg by  
Råby Saknas /Se   Vittulsberg by  
Råby Saknas /Se   Vittulsberg by  
Rörby gård   Vittulsberg by  
Rörby gd /Se   Vittulsberg by  
Rörken torp /Se   Vittulsberg by  
Rörken torp /Se   Vittulsberg by  
Rörken gd /Se   Vittulsberg gd  
Sala försv. by   Vittulvsberg Saknas  
*Sala försvunnen by   Vittulsberg Saknas  
*Sala försvunnen by   Vittulsberg sät. o. ladug.  
?Sala försv. by   Vittulsbergstorp Saknas  
Sala försv. by   *Vittulsäng(e) Saknas  
Sala försv. by   Vittulsängs ryttartorp Saknas  
*Sala försv. by /Se   Västergård lht  
Sala fsv. by /Se   Västergården gd  
Sala försvunnen by /Se   Ytterbacken gård  
Sala förr by /Se   Ytterbacken gd  
Sala by /Se   Åby gård  
+Sala by /Se   Åby Saknas  
Sala förr by /Se   Åby Saknas  
Salabacke stadsdel   Åby gd  
Salmstum by   Åby bebyggelse  
*Seke Saknas   Åby bebyggelse  
Siggbole förr torp /Se   Åby rättardöme Saknas  
Sjöbergsled förr stuga /Se   Åby torp torp  
Sjödyn gd /Se   Åby torp torp  
»skedhwi», se Skäve by   Åbytorp gd  
Skeve, se Skäve by   Ålderdomshemmet ålderdomshem  
Skogsängen gd /Se   Åldersro lht  
Skomakartorp gd /Se   Ålkällan torp  
Skälby by   Ångelsta hållplats  
Skälby by   Ånge(l)stad by  
Skälby by   Ånge(l)stad by  
Skälby by   Ånge(l)stad by  
Skälby gd   Ångelsta bebyggelse  
Skälby by   Ångelsta by  
Skälby by   Ångelsta soldattorp torp  
Skälby by   Årsta, se Ångelsta hållplats  
Skälby by   Årsta traktnamn  
Skärfve, se Skeve by   Årstad förr herrgård  
Skäfve gård   Årstad förr herrgård, nu styckad  
Skäve by   Årstad förr herrgård, nu styckad  
Skäve by   Årstad Saknas  
Skäve by   Årsta bebyggelse  
Skäve by   Årsta by  
Skäve by   Årsta anhalt anhlat  
Skäve by   Årsta Tegelbruk Saknas  
Skäve by   ?*Ändesta Saknas  
Skäve by   *Ängstorpet torp  
Skeve by   Ängsätra lht  
Skefve by   Örlösan Saknas  
Skäve by   Östergård lht  
Skäve by   Överbyn Saknas  
Skäve by   Övergnista(d), se Gnistad Saknas  
Skäve by      
Skefve by      
Skäve by      
Skäve by      
?Skeve by /Se      
Skäve Saknas /Se      
Skäve by /Se      
Skäve by /Se      
Skäve by /Se      
Skäve by /Se      
Skäve by /Se      
Skäve by /Se      
Skäve by /Se      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölstad by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta samh.      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by      
Skölsta by /Se      
Skölsta Saknas /Se      
Skölsta samh. /Se      
Skölsta hpl /Se      
Skölsta Saknas /Se      
Slagesta, se Slavsta by      
*Slamstom by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta gdr      
?Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta gdr      
?Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta gdr      
?Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slafsta by      
Slafsta by      
Slavsta gdr      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slafsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta gdar      
Slavsta by      
Slavsta gdar      
Slavsta by      
Slavsta gdar      
Slavsta by      
Slavsta gdr      
Slavsta by      
Slavsta gdr      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta gdar      
Slafsta by      
Slavsta gdar      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slafsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slafsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta by      
Slavsta (Slafsta) by      
Slavsta by      
Slavsta by /Se      
*Smedzbyle försv. gd      
Smedstorpet förr torp /Se      
»smidhabyli», se *Smedsbyle försv. gd      
»stangaby», se Stångby gd      
Starrboda gd /Se      
Stavkojan förr stuga /Se      
Stendal gd /Se      
Stentorp avs. /Se      
Storsten gd /Se      
Stångby by      
Stångby gd      
Stångby gd      
Stångby gd      
Stångby g      
Stångby by      
Stångby by      
Stångby gd      
Stångby by /Se      
Stångby Saknas /Se      
Stångby by /Se      
*Sunda Saknas      
Sveissens stuga förr stuga /Se      
Svia by      
Svia by      
Svia (Svidje) by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Swia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia (Svidja) by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia, (Svidja) by      
Svia by      
Svia by      
Svia (Svidja) by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svia by      
Svibo åtting Saknas      
Svia by /Se      
Svia by /Se      
Svia by /Se      
Svia by /Se      
Svia by /Se      
Svia by /Se      
Svia by /Se      
Svia by /Se      
Svia by /Se      
*Sätuna försv. gd      
*Tavasteboda försv. beb.      
*Tavasteboda försv. beb.      
*Tavasteboda, se även *Boda försv. beb.      
+Thorshugle försv. by /Se      
Tomten gd /Se      
»Torenby» gård      
Torkarby gård      
Torkarby gård      
Torkarby gård      
Torkarby gård      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby by      
Torkarby f.d. by      
Torkarby by      
Torkarby gd      
Torkarby gård      
Torkarby gård      
Torkarby gård      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby by      
Torkarby g      
Torkarby gård      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
[Torkarllaby] Saknas      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby gd      
Torkarby avhyst by /Se      
Torkarby f.d. by /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby Saknas /Se      
Torkarby f.d. by /Se      
Torkarby by /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby nu försv. by /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby gd /Se      
Torkarby rättaredöme f. rd.      
Thorshuglæ försv. by      
»torsalge» förr by /Se      
Torslund gd /Se      
Torslunda nu försv. by /Se      
Torstenbode försv. torp      
»torsughlum» förr by      
*Torsugla försv. by      
Trälösa by      
Trälösa gd      
Trälösa by      
Trälösa by      
Trälösa by      
Trälösa by /Se      
Trälösa gd /Se      
Trälösa by /Se      
tull ortnamnselement /Se      
Törnby gård      
Törnby gd      
Törnby g      
Törnby gd      
Törnby gd      
Törnby g.      
Törnby by      
Törnby gd      
Törnby g.      
Törn(e)by g.      
Törnby gd      
Törnby gd      
Törnby gd      
Törnby gd      
Törnby by /Se      
Törnby gd      
Törnby gd      
Törnby by      
?Törnby by      
Törnby gd      
Vaksala by      
Vallby gård      
Vallby gård      
?Vallby gd      
Vallby by      
?Vallby gd      
Vallby g.      
Vallby gd      
Vallby by      
Vallby gd      
Vallby g.      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby gård /Se      
Vallby gd /Se      
Vaskesta by      
Vaskesta by      
Vaskesta by /Se      
Vaskesta by      
Vaskesta by /Se      
Vaskesta gdr      
Vaskesta gd:ar /Se      
Vitkullen gd /Se      
Vittulsberg gd      
Vittulsberg gd /Se      
Vittulsberg by o. hg /Se      
Vittulsberg hgd /Se      
Vittulsberg gd /Se      
*Vitulsenge by o. hg /Se      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) by      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hgd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hgd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge hgd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hgd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) by      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge, numera Vittulsberg gd      
Vittulsänge, (numera Vittulsberg) gd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
*Vittulsänge, nuv. Vittulsberg gd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) gd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) gd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) gd      
[Witulsænge] Saknas      
Vittulsänge, numera Vittulsberg hg      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) gd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) gd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) gd      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) hg /Se      
Vittulsäng = Vittulsberg hgd /Se      
Vittulsänge (numera Vittulsberg) gd /Se      
Vittulsänge, se Vittulsberg gd      
*Vreta Saknas      
Yllo, se Jälla gd      
Åby gd      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by /Se      
Åbytorp torp /Se      
Åby rättaredöme f. rd      
Ålkällan torp      
Ångelsta by      
Ångelsta by      
Ångelsta by      
Ångelsta by      
Ångelsta by      
Ångelsta by      
Ångelsta by      
Ångelsta gd      
Ångelsta by      
Ångelsta by /Se      
Ångelsta by /Se      
Ångelsta by /Se      
Årsta gd.?      
Årsta gd      
Årsta gård      
Årsta g¨rd      
Årsta gd      
Årsta gd      
Årsta gård      
Årsta samh.      
Årsta stadsdel      
Årsta gd      
Årsta stadsdel      
Årsta gård      
Årsta stadsdel      
Årsta gd      
Årsta stadsdel      
Årsta gård      
Årsta by      
Årsta gd      
Årsta gd      
Årsta gård      
Årsta gd o. stationssamhälle      
Årsta gård, station, samhälle      
Årsta gård, stationssamhälle      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta hpl /Se      
Årsta gd /Se      
*Östenaberga Saknas      
Östertull bostadsområde /Se      
Östertull område i stad /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.