ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Danmarks socken : Vaksala härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1185 st Naturnamn: 209 st Bebyggelsenamn: 190 st Naturnamn: 164 st
Danmark sn Danmark sn Danmark socken Andersmossen kärr
Danmark sn Andersmossen mosse Danmark sn Andkärret kärr
Danmark sn Andkärret kärr? Bro och Danmarks judar inbyggarbeteckning Aspkällan källa
Danmark sn Aspkällan källa Danmarkarna inbyggarbeteckning Berga park Saknas
Danmark sn Bollmossen mosse Danmarks herrar inbyggarbeteckning Biskopsbacken backe
Danmark sn Brudhagen ägomark Danmarks höns inbyggarbeteckning /Se Bjur-Lottas vägen stig
Danmark sn Brötet terräng Danmarkssvin inbyggarbeteckning Björkhagen Saknas
Danmark sn Charlottenberg terräng Judar inbyggarbeteckning Björknäskällan källa
Danmark sn /Se »Danmarks hälsobrunn» Saknas Annelund lht Blötvägen väg
Danmark sn Djupkärret kärr Backen lht Bollmossen Saknas
Danmark sn Dragonkärret kärr Berga by Botäng kärr
Danmark socken Dytaget terräng Berga bebyggelse, park Bredmossen Saknas
Danmark socken Fahleån, se Sävjaån å /Se Bergsbrunna by Brudhagen hage
Danmark socken Fala-Ån å /Se Bergsbrunna beyggelse Brunnstäppan Saknas
Danmark socken Falebro, se Fålebro bro Bergsbrunna gård säteri Brännkärret kärr
Danmark socken Faleån, se Sävjaån å /Se Bergsbrunna lanthem Saknas Brötet åker
Danmark sn Faleå, se Sävjaån å Bergsbrunna lanthem Saknas Buskhagen hage
Danmark sn Femmannaröret röse? Bergsbrunna skola Saknas Buteljröret gränsrör
Danmark sn *Finskwreten Saknas Bergsbrunna tegelbruk Saknas Bykällan källa
Danmark sn Fjärdarna lågmarker /Se Björkbacka torp Djupkärr kärr
Danmark sn Flyet sank mark Björkhagen torp, f.d. smedja Djupkärret kärr
Danmark sn Flyhagen sank mark Björknäs f.d. torp Djupvägen väg
Danmark sn Fläktan terräng Bärby by Dragonkärret Saknas
Danmark sn Funboån å Bärby Saknas Dytaget kärr
Danmark sn Funboån å Bärby soldattorp Saknas Edby bro bro
Danmark sn Funboån å Charlottenlund lht Edbybro bro
Danmark sn Funboån å Danmarks by eller Kyrkbyn by Eksgärdesbacken backe
Danmark sn Funboån å Danmarksby bebyggelse Fale bro bro
Danmark sn Fyris-, se Föret, Yttre o. Övre Saknas Djurgården, Lilla bebyggelse Falebro Saknas
Danmark sn Fyrisån å /Se Djurgården, Lilla gård Femmannaröret gränsrör
Danmark sn Fyrisån å Djurgården, Lilla lht Flaten åker
Danmark sn Fyrisån å Edby by Flyhagen hage
Danmark sn Fyrisängen äng Edeby bebyggelse+ängsfjäll Fornbroån(?) Saknas
Danmark sn Fågelberget berg Edebybro gård Fornäs utjord åker
Danmark sn Fålebro bro Erikslund lht Funboån å
Danmark sn Fålebro bro Erikslund lht Fågelberget berg
Danmark sn Fålebro bro Falebro Saknas Föret, Nedre utvidgning av Fyrisån
Danmark sn Falebro bro Fläkta lusen f.d. torp Föret, Övre sjöliknanade utvidgning av Fyrisån
Danmark sn Falebro bro Fridhem lht Gammelängarna åkrar
Danmark sn Fohläbroo Saknas Fridhem lht Gastholmen trädholme
Danmark sn Fålebro bro /Se Fridhem lht Gatan väg
Danmark sn Falebro bro /Se Fräkenbotten äng Glasmossen sankmark
Danmark sn Fålebro bro Fyrisborg lht Glupen, Lilla kärr
Danmark sn Fålebro bro /Se Furulund lht Glupen, Stora kärr
Danmark sn Falebro bro /Se Gamla prästgården gård Gläntan åker
Danmark sn Falebro bro /Se Glädjen gård Grynbacken backe
Danmark sn Falebro bro /Se Gottorp lht Gråmunkehöga utjord åker
Danmark sn Fålebro bro /Se Granliden lht Gråten åker
Danmark sn Fålebro bro /Se Grönslätt lht Gröna plan odling
Danmark sn Fålebro bro /Se Grönvik gård Hammarbyparken parkområde
Danmark sn Fålebro bro /Se Gustavsborg lht Hammarbyspången spång
Danmark sn Fålebro bro /Se Hammarby Saknas Handslagskällan källa
Danmark sn Falebro bro /Se Hammarby by Hasselbacken backe
Danmark sn Falebro bro /Se Hubby gård Hjortronmossen Saknas
Danmark sn Falebro bro /Se Hubby Saknas Hovstallängs lotter åkerjord
Danmark sn Fålebro bro /Se Hugsta gård Hästskon åker
Danmark sn Falebro bro /Se Hyddan lht Högrensåkrarna Saknas
Danmark sn Fålebro bro /Se Högtomt lht Högrånsröret gränsrör
Danmark sn Fålebro, se Falebro bro Jaktslottet jaktstuga Jädra utjord åker
Danmark sn Fålebro, se Falebro bro Jerkerstorp f.d. torp Järnbron spång
Danmark sn Fårbro, se Falebro bro /Se Johansbo lht Kilsängen äng
Danmark sn Fårbro, se Sävjaån å Karlsberg lht Klockstapelbacken backe
Danmark sn Førisæng äng Karlsro lht Knallebacken bergsknalle
Danmark sn Föret, Nedre och Övre utvidgningar av Fyrisån /Se Karlstorp lht Knallevägen stig
Danmark sn Föret vattensamling Klockarebol Saknas Knallvret Saknas
Danmark sn Föret, Nedre utvidgning av Fyrisån Knallarvreten utj. Knösen backe
Danmark sn Föret, Övre utvidgning av Fyrisån Knallvret Saknas Koblundan kärr
Danmark sn Föret, Övre sjö Knivsbrunna by Krisslinge park skogsparti
Danmark by, sn Föret, Nedre utvidgning av Fyrisån Knivsbrunna Saknas Kuggbro bro
Danmark sn? Föret, Övre utvidgning av Fyrisån Knivsbrunna Saknas Kungsängen terräng
Danmark sn Föret, Nedre o. Övre del av Fyrisån Korsbacken gård Kvarnbacken backe
Danmark sn Föret utvidgn. av Fyrisån Krisslinge by Kvarndammen kärr
Danmark sn Föret, Nedre del av Fyrisån Krisslinge Saknas Kullen Saknas
Danmark sn Föret, Övre utvidgning av Fyrisås Kumla by Källgatan väg
Danmark sn Föret, Övre utvidgning av Fyrisås Kumla Saknas Käringdalen dike
Danmark sn Föret, Övre och Nedre utvidgningar av Fyrisån /Se Kungsängen, se 1 Uppsala Hovstalläng Saknas Lergroparna gropar
Danmark sn Föret, Nedre o. Övre utvidgningar av Fyrisås /Se Kvarnbacken lht Lilldammen kärr
Danmark sn Föret, Övre o. Nedre sjöar /Se Kvarntorp Saknas Lillgärdet åker
Danmark sn Föret Övre o. Nedre sjöar /Se Kyrkbyn, se 1-9 Danmarks by by Lillskallingen bergsbacke
Danmark sn Föret, Övre o. Nedre utvidgning av Fyrisån /Se Kyrkoherdebostället gård Lillskallingen gärde
Danmark sn Föret, Nedre o. Övre utvidgn. av Fyrisås /Se Kåsen ruiner Lillängen Saknas
Danmark sn Föret, Nedre o. Övre utvidgningar av Fyrisås /Se Källbo lht Lingropen Saknas
Danmark sn Föret naturnamn /Se Lennartsberg lht Lintäppan odling
Danmark sn Föret f.d. fjärd /Se Lillskogen lht:er Lopptorget odling
Danmark sn Föret åutvidgning /Se Linnén Hammarby förr gård, nu museum Lunsen skog
Danmark sn Föret, Nedre o. Övre utvidgningar av Fyrisås /Se Lunda by Lusängen äng
Danmark sn Föret Saknas /Se Lugnet torp Långkärret kärr
Danmark sn Föret, Nedre o. Övre sjöar /Se Lugnet lht Långkärret f.d. kärr, numera skogsplöje
Danmark sn Föret, Övre o. Nedre utvidgningar i Fyrisås /Se Lunda Saknas Lövstaparken skogsparti
Danmark sn Föret, Övre o. Nedre sjöar /Se Lundsen ruiner av torp Maffen björkdungar
Danmark sn Föret nat.namn /Se Länsmansbostället länsmansbost. Mixmossen, Micksmossen Saknas
Danmark sn Föret, Övre o. Yttre utvidgningar i Fyrisån /Se Löt Saknas Mixmossrännilen, Micksmossrännilen bäck
Danmark sn Föret, Övre o. Yttre sjöar /Se Löt Saknas Moran sankmark, numera uppodlad
Danmark sn Föret, Övre o. Nedre utvidgningar av Fyrisån /Se Lövhyddan lht Mora äng utjord
Danmark sn Föret, Övre och Yttre (Nedre) sjöar /Se Marielund lht Morfars lunden lund
Danmark sn Föret sjö /Se Missionshuset, Södra lht Mormorsvreten Saknas
Danmark sn Föret naturnamn /Se Myrby Saknas Myran uppodlad myrmark
Danmark socken Föreån, se Sävjaån å /Se Myrby by Myrberget berg
Danmark socken Galgbacken höjd *Nederkumla Saknas Nåntunalund skogsdunge
Danmark socken Gammelängarna ägomark Nilsbo lht Oxdammen vattenställe
Danmark socken *Gamla Ängen Saknas /Se Norrby Saknas Oxhagen Saknas
Danmark socken *Gammelängen Saknas /Se Nyby, (Lilla) lht Oxkällan Saknas
Danmark sn Glupen, L. terräng Nyby Saknas Oxkällsrännilen vattendrag
Danmark socken Glupen, St. terräng Nydal torp Pilbron, se Edbybro Saknas
Danmark socken Gråten ägomark Nyängen äng Pinglaström bäck
Danmark socken *Harlötarne Saknas Nåntuna by Pitekällan källa
Danmark sn Hasselbacken höjd Nåntuna bebyggelse Plåten igenväxt åker
Danmark sn Hälsobrunnen hälsobrunn /Se Nöden gård Ruddammen Saknas
Danmark socken Inhåleskullen kulle Nöden gård Rävkärret Saknas
Danmark socken Kilsängen ägomark Nöden gård Rödberget bergsknalle
Danmark socken Knösen terräng Orrslätt torp Rödmossen kärr
Danmark sn Koblundan terräng Perslund lht Rörbäcken skogsparti
Danmark socken *Koggeboda-ängen f. äng Petersro lht Rörbäcksvägen väg
Danmark socken Kubbro bro /Se Pilkojan torp Samnan vattendrag
Danmark socken Kuggebro, se Kubbro bro Piltorp Saknas Samnan å
Danmark sn Kuggebro bro Pinan lht Sandan åker
Danmark sn Kuggebro bro /Se Pinan gård Sibirien inhägnad
Danmark sn Kuggebro = Kubbro bro /Se Pinan gård Sjöhagarna skogsdungar
Danmark förr rättardöme Kuggenäs höjd? /Se Pinglaström torp Skogshagen odling
Danmark sn Kuggenäs höjd? /Se Prästgården gård Skogstäppan odling
Danmark sn Kungsängen äng Prästgården Saknas Skromsen, se Skromsmossen Saknas
Danmark sn Kungsängen Saknas Prästgården bebyggelse Skromsmossen uppodlad sankmark
Danmark sn Kungsängen terräng Pustnäs gårdar Sköldtäppan Saknas
Danmark sn Kungsängens naturreservat naturreservat Pustnäs torp Slumpåkern, Slumpen åker
Danmark sn Kungsängen äng /Se Skogshyddan lht Smidesvreten dunge
Danmark sn »Kungsängssjön» sjö /Se Skogshyddan lht Smörasken fyrkantig sten
Danmark sn Lillskallingen terräng Skogsliden lht (?) Stasmyran odling
Danmark sn ?Lunsen skog Skogstorp Saknas Stiten åker
Danmark sn Lunsen terräng Skolan, se 1 Bergsbrunna skola Saknas Storbytet sten
Danmark sn Lusängen ägomark Slinkbacka lht Stordammen kärr
Danmark sn Långkärret kärr? Slätten lht Storgärdet åker
Danmark sn Långkärret kärr Smidesvreten torp, f.d. smedja Storkärret sankmark
Danmark sn *Långmåssen Saknas Solbacken lht Storskallingen bergsknalle
Danmark sn Micksmossen mosse Solbacken lht Storängen Saknas
Danmark sn Mora markområde /Se Solhaga lht Storängen äng
Danmark sn Mora markområde /Se Solhem lht Susta gärdena sankmark med hård botten
Danmark sn Mora markområde /Se Solstugan lht Svartkärret Saknas
Danmark sn *Mora myr- eller ängsnamn? /Se Stjärndal torp Svintullen åkrar
Danmark sn Moran ägomark Stora Söderby by Svintullsbron bro
Danmark sn Moran ägomark Strömsberg lht Sävjaån å
Danmark sn Moran terräng /Se Sundby torp Tallberget Saknas
Danmark sn Moran odlingsmark /Se Svedden torp Tallhagen Saknas
Danmark sn Moran ägomark /Se Säby by Torparängen äng
Danmark sn Mora stenar minnesmärke /Se Säby, Lilla gård Torpbacken backe
Danmark sn »moraængh» äng? Säby bebyggelse Trefaldighetskällan källa
Danmark sn Mora äng äng /Se Sällinge by Trefaldighetskällan källa
Danmark sn Mora äng äng /Se Sällinge Saknas Tribackalång väg
Danmark sn »morene» Saknas Sävja bebyggelse Trindkärret kärr
Danmark sn Morängen ägomark Sävja by Tunnkällan källa
Danmark sn Morängen ägomark /Se Sävja gård herrgård Tärnsundskärret Saknas
Danmark sn Myran ägomark Sävja Saknas Täskiftet åker
Danmark sn Myrberget berg Söderby bebyggelse Vallbyängsbron bro
Danmark sn *Myrby Hohlet kärr Söderbylund lht Varggropen Saknas
Danmark sn Myrbykällan kallkälla Söderby, Stora by Viken utjord
Danmark sn Mörka backen backe Söderby Lilla by Viken åker
Danmark sn Orrslätt ägomark Tallbacken lht Vilaplöjet åker
Danmark sn Oxkällan källa? Tallbacken lht Vindbron bro
Danmark sn Oxkällsrännilen bäck Thunis lht Våmbacken backe
Danmark sn Pilbro bro Tjocksta by Vångbacken åkerbacke
Danmark sn Pilbro bro /Se Tjocksta bebyggelse Väggberget berg
Danmark sn Pitekällan källa Tjället lht Västerlandsskiftet åker
Danmark sn Pustnäs terräng? Tomtebo lht Åtäppan odling
Danmark sn +Påålåhn del av Fyrisån /Se Tomtebo lht Ängbyberget berg
Danmark sn *Roslagsån, se Funboån å Ulriksdal lht Ängsbacken backe
Danmark sn Röberget berg? Ultuna, Lilla gård  
Danmark sn Rörbäcken terrängparti /Se *Uppkumla Saknas  
Danmark sn Samman bäck Uppsala hovstalläng Saknas  
Danmark sn *Skeppsvret Saknas Uppsala Hovstalläng äng  
Danmark socken Skogshagen Saknas /Se Uppsala kungsäng Saknas  
Danmark sn /Se Skromsmossen mosse Uppsala Kungsäng lght  
Danmark (förr rättardöme), sn Skomsmossen mosse? Vallby by  
Danmark sn Slinkbacken höjd Vallby bebyggelse  
Danmark sn Stiten ägomark Vallby bebyggelse  
Danmark sn Smörasken terräng Vedyxa bebyggelse  
Danmark sn *Snåhltäppan Saknas Vedyxa by  
Danmark sn Stordammen damm Viggeby by  
Danmark sn /Se Storkärret kärr Viggeby bebyggelse  
Danmark sn. Storskallingen terräng Vilan gård  
Danmark sn Storängen ägomark Vilan lht  
Danmark sn Surstagärdena terräng Villinge by  
Danmark sn Svartkärret kärr Villinge Saknas  
Danmark sn »swartwgla ængh» äng Vindhem lht  
Danmark sn »swartwgla» förr äng Vreten lht  
Danmark sn »swarthwgla» förr äng Våmbacken f.d. gård  
Danmark socken /Se Svintullen ägomark Värnkulla lht  
Danmark sn Sävjaån å /Se Åby gård  
Danmark (förr rättardöme), sn Sävjaån å Ängeby by  
Danmark (förr rättardöme), sn Sävjaån å /Se Ängeby bebyggelse  
Danmark sn Sävjaån å Ängsbo lht  
Danmark (förr rättardöme), sn Sävjaån å /Se *Överkumla Saknas  
Danmark sn Sävjaån å /Se    
Danmark sn Sävjaån å    
Danmark (förr rättardöme), sn Sävjaån å    
Danmark (förr rättardöme), sn Sävjaån å /Se    
Danmark (förr rättardöme), sn Sävjaån å /Se    
Danmark (förr rättardöme), sn Sävjaån å /Se    
Danmark (förr rättardöme), sn Sävjaån å /Se    
Danmark sn Sävjaån å /Se    
Danmark sn Söderby äng äng    
Danmark sn /Se Söderby äng äng    
Danmark sn Söderby äng äng    
Danmark (förr rättardöme), sn Tallberget berg?    
Danmark sn Triangelkärret kärr    
Danmark sn »waldbo ængh» natn    
Danmark sn /Se Vallby hälsobrunn hälsobrunn /Se    
Danmark sn *Wiksängen Saknas    
Danmark sn Villinge äng ängsmark    
Danmark sn Ängebyberget berg    
Danmark sn Ängsbacken backe    
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark kyrkby      
Danmark sn      
Danmark sn.      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark sn      
Danmark Saknas      
Danmark sn      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark by och sn /Se      
Danmark sn o. by /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmark sn /Se      
Danmarka kyrka kyrka      
Danmarks kyrka kyrka /Se      
Danmarks kyrka kyrka /Se      
Danmarks kyrka kyrka /Se      
Danmarks kyrka kyrka /Se      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
?Berga by      
?Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
Berga by      
?Berga by      
Berga by      
Berga by      
?Berga gd      
Berga gd      
?Berga by      
Berga by /Se      
Berga by /Se      
Bergalunden f.d. torp /Se      
Bergby, se Bärby by      
Bergsbrunna by      
Bergsbrunna by /Se      
Bergsbrunna by /Se      
Bergsbrunna jvst. /Se      
Bergsbrunna by /Se      
Bergsbrunna samh. /Se      
Bergsbrunna by, villasamhälle /Se      
Boda f.d. ort      
?*Boda beb.      
?*Boda beb.      
Bärby akademihemman      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby gdr      
Bärby gdr      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by /Se      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by /Se      
Bergby Saknas /Se      
Bärby by /Se      
Bärbo by /Se      
Bärby by /Se      
Danmark by      
Danmark by      
Danmarks by by      
Danmarks by by      
Danmarks by by      
Danmarksby by      
Danmark (numera Danmarks by) by      
Danmark (numera Danmarks by) by      
Danmarks by by      
Danmark (numera Danmarks by) by      
Danmark by o. sn      
Danmark by o sn      
Danmarks by by      
Danmark (nu Danmarksby) by      
Danmark by?      
Danmark by      
Danmarks kyrkoby Saknas      
Danmark(sby) by      
Danmark kyrkby      
Danmark kyrkby      
Danmarksby by      
Danmark (numera Danmarksby) by      
Danmark (numera Danmarksby) by      
Danmark kyrkby      
Danmark kyrkby      
Danmarksby by      
Danmark kyrkby      
Danmarksby by      
Danmark kyrkby      
Danmarks by by /Se      
Danmark by /Se      
Danmark by /Se      
Danmark by o. sn /Se      
*Decanebodha förr tp      
*Dekanbodarna Saknas      
Decanebodha försv. tp      
Djurgården, Lilla kronopark och lht      
Djurgården, Lilla kronopark och lht      
Djurgården, Lilla kronopark och lht      
Doktor Peders Boda försv. beb.      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby gdar      
Edeby by      
?Edeby by      
Edeby gdar      
Edeby by      
Edeby gdr      
Edeby by      
?Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by /Se      
Edeby gård /Se      
Edeby by /Se      
Edeby by /Se      
Ekeby (numera Bergsbrunna) by      
Ekeby (numera Bergsbrunna) by      
Ekeby (numera Bergsbrunna) by      
?Ekeby samh. /Se      
?Ekeby (numera Bergsbrunna) samh. /Se      
?Ekeby (numera Bergsbrunna) samh.      
Ekeby (numera Bergsbrunna) by      
Ekeby (nu Bergsbrunna) by      
Ekeby (nu Bergsbrunna) beb.      
Ekeby (numera Bergsbrunna) by      
?Ekeby (numera Bergsbrunna) samh.      
Ekeby (nu Bergsbrunna) by      
?Ekeby (nuv. Bergsbrunna) samh.      
?Ekeby (numera Bergsbrunna) by /Se      
Ekeby (nu Bergsbrunna) by      
Ekeby (nu Bergsbrunna) by      
Ekeby (nu Bergsbrunna) by      
Ekeby (nu Bergsbrunna) by      
Ekeby (numera Bergsbrunna) by      
*Fagravreta förr torp      
Fagravreta förr torp      
[Fagravreta] förr torp      
Fagravreta förr torp      
Fagravreta försv. beb.      
Fagravreta försv. beb.      
Fagravreta försv. beb.      
»Fagrawreta» försv. beb.      
Fagravreta förr tp      
[Fardabro] Saknas      
Falebro lht      
Falebro torp /Se      
Falebro (lht) bro /Se      
Falebro bro /Se      
Falebro lht /Se      
Falebro lg /Se      
Falebro lht /Se      
Fale Krog förr krog /Se      
Fålebro = Falebro lht /Se      
Glädjen gård (torp) /Se      
Gnista gårdar      
Gnista by      
Gnista by      
Gnista fastighet och f.d. gd /Se      
Hammarby herregård      
Hammarby egendom      
Hammarby gård      
Hammarby gård      
Hammarby gd      
Hammarby hg      
Hammarby hg      
Hammarby gd      
Hammarby by      
Hammarby gd      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby gd      
Hammarby gd      
Hammarby gd      
Hammarby hg      
Hammarby gd      
Hammarby hg      
Hammarby hg      
Hammarby hg      
Hammarby gd      
Hammarby gd      
Hammarby hg      
Hammarby gd      
Hammarby gd      
Hammarby gd      
Hammarby hg      
Hammarby hg      
Hammarby hg      
Hammarby hg      
Hammarby g.      
Hammarby gd      
Hammarby hg      
Hammarby by      
Hammarby gd.      
Hammarby gd      
Hammarby hg /Se      
Hammarby by /Se      
Hammarby herrgård /Se      
Linnés Hammarby gård /Se      
Hubby by      
Hubby by      
Hubby förr by      
Hubby by      
Hubby by      
Hubby f.d. by      
Hubby by      
Hubby by      
Hubby f.d. by      
Hubby by      
?Hubby by      
Hubby by      
Hubby by      
Hubby by      
Hubby by      
?Hubby by      
Hubby by /Se      
Hubby f.d. by /Se      
hubstabolstad Saknas /Se      
»hubstabolstad» bebn /Se      
Hugsta el. Bärby akademihemman      
?Hugsta by      
Huggsta hemman /Se      
Huggsta hemman /Se      
Hugsta, se *Wpsta gd      
Hällby Saknas /Se      
Jerkerstorp f.d. torp      
Kaplansbostället Saknas /Se      
Knivsbrunna säteri      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna gdr      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knifsbrunna by      
Knivsbrunna gdr      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna gdar      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knifsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna gdar      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knifsbrunna by      
Knivsbrunna gdar      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna by      
Knivsbrunna gdr /Se      
Knivsbrunna by /Se      
Knivsbrunna by /Se      
Knivsbrunna by /Se      
Koggaboda försv. beb.      
Koggaboda försv. beb.      
Koggaboda försv. beb.      
Koggaboda försv. beb.      
Koggaboda försv. beb.      
»Koggaboda» försv. jordagods      
Koggaboda försv. beb.      
*Kogganäs urfjäl      
*Kogganäs urfjäl      
*Kuggenäs urfjäl /Se      
Kuggenäs by? /Se      
?Krisslinge by /Se      
?Krisslinge by /Se      
?Krisslinge by      
Krisslinge by /Se      
Krisslinge by /Se      
*Kräklinge Saknas /Se      
*Kräklinge Saknas      
Kuggebro g      
Kuggebro gd /Se      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by /Se      
Kyrkbyn by      
Kyrkbyn Saknas      
Kyrkbyn by      
Kyrkbyn Saknas      
Kyrkbyn by      
Kyrkbyn Saknas      
Kyrkbyn by      
(Kyrkbyn) Saknas      
Kyrkbyn by      
Kyrkbyn by      
Linnés Hammarby hg /Se      
Linnés Hammarby gd /Se      
Linnés Hammarby gd /Se      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda gdr      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda gdar      
Lunda by      
Lunda by      
?Lunda gdar      
?Lunda gdar      
Lunda gdr      
?Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda gdar      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by /Se      
Lunda by      
Lunda by      
Lunda by      
Lunsen f.d. torp /Se      
Moatun, se Nontuna gård      
»Moreby», se Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
?Myrby by      
Myrby gd      
Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby gdar      
?Myrby gdar      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
?Myrby gdr      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by /Se      
Myrby by /Se      
Myrby Saknas /Se      
Myrby by /Se      
Myrby by /Se      
Myrby by /Se      
Nederkumla del av by /Se      
Noatuna, se Nåntuna by      
Nontuna, se Nåntuna Saknas      
*Norbobolstadh Saknas      
?Norrby gård      
*Norbobolstadh Saknas      
?Norrby gård      
?Norrby gd      
?Norrby gd      
Norrby by      
Norrby g.      
?Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby gd /Se      
Nyby gd /Se      
?Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gd      
Nyby gård      
Nyby gård      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd /Se      
Nyby gd      
?Nyby gd /Se      
Nyby gård      
Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
?Nyby gd      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby g.      
Nyby gd      
Nontuna by      
Nontuna by      
Nontuna by      
Nontuna by      
Nontuna by      
Nontuna by      
Nontuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by      
Nåntuna by /Se      
Nontuna by /Se      
Nontuna gård      
Nontuna gård      
Nontuna gård /Se      
Nåntuna by /Se      
Nåntuna by /Se      
Nåntuna by /Se      
Nåntuna by /Se      
Nåntuna by /Se      
Nåntuna by /Se      
Nåntuna by /Se      
Nåntuna by /Se      
Nontuna by /Se      
Nöden gd /Se      
Nöden lägenhet      
Nöden gård (torp) /Se      
Orrslätt lht      
Orrslätt gd      
Pinan gd /Se      
Pinan lägenhet /Se      
Pinan gård (torp) /Se      
Prästgården Saknas /Se      
?Pustnäs gård      
Pustnäs lhtr      
Pustnäs bebyggelser      
Pustnäs bebyggelser      
Pustnäs bebyggelser      
Pustnäs bebyggelser      
Pustnäs bebyggelser      
Pustnäs bebyggelser      
Pustnäs bebyggelser      
Pustnäs lht:er /Se      
Pustnäs lht:er /Se      
Ruddu Saknas /Se      
Rörbäcken del av villaområde /Se      
Rörbäcken del av villaområde /Se      
Skarpakumla, se Kumla by      
*Svartugla beb.?      
[Swartwgla] Saknas      
Säby by      
Säby hg      
?Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by /Se      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Säby Saknas /Se      
Säby by /Se      
Säby by /Se      
Sædhelinge = Sällinge by /Se      
Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
?Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
?Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by      
Sällinge by /Se      
Sällinge gd:ar /Se      
Sällinge by /Se      
Sällinge by /Se      
*Sätuna försv. gd      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Säfja by      
Sävja by      
Säfja by      
Sävja by      
Säfja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by      
Sävja by /Se      
Sävja by /Se      
Sävja by /Se      
Sävja tätort /Se      
Sävja by /Se      
Sävja by /Se      
Sävja by /Se      
Sävja by /Se      
Sävja by /Se      
Sävja by /Se      
Sävja by /Se      
Sävja, Övre by /Se      
?Söderby by      
?Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by /Se      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby, (numera Söderby, Lilla o. Stora) gdr      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by /Se      
Söderby by /Se      
Söderby by /Se      
*Sönelinge, se Sällinge by      
Thywstade, se Tjocksta by      
»thywxsta», se Tjocksta by      
Tiuxta, se Tjocksta by      
»tiwxsta», se Tjocksta by      
?Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta gd      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by      
Tjocksta by /Se      
Tjocksta by /Se      
Tjocksta Saknas /Se      
Tjocksta by /Se      
Tjocksta gård /Se      
Tjocksta by /Se      
Tjocksta by /Se      
Torstensbode försv. trop      
Ugby, se Hubby by      
Ultuna, L:a gd /Se      
Ultuna gods, högskola /Se      
Ultuna gd /Se      
Upby, se Hubby by      
Uppsävja by /Se      
*Wpsta Saknas      
*Wpsta Saknas /Se      
*Utlunda by      
*Utlunda beb. /Se      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby [prebende] by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vedyxa by      
Vedyxa gdr      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa gdr      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
?Vedyxa by      
?Vedyxa by      
?Vedyxa by      
?Vedyxa by      
Vedyxa gd      
Vedyxa by      
Vedyxa by      
Vedyxa gdr      
Vedyxa by /Se      
Vedyxa by /Se      
Vedyxa Saknas /Se      
Vedyxa by /Se      
Vedyxa gd:ar /Se      
Vedyxa by /Se      
Vedyxa by /Se      
Vedyxa by /Se      
Vedyxa gd:ar /Se      
Vedyxa gd /Se      
Vedyxa by /Se      
Vedyxa gdar /Se      
Vedyxa by /Se      
Vedyxa gdr /Se      
*Widhusa se Vedyxa by      
Vidlwsa, se Vedyxa by      
Vidhøssa, se Vedyxa by      
Vigby, se Viggeby gd      
Viggeby indr. militieboställe      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gård      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gård      
Viggeby indr. militieboställe      
Viggeby gård      
Viggeby gd      
Viggeby gård      
Viggeby gård      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby g      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
?Viggeby by      
Viggeby by /Se      
Viggeby gd /Se      
Viken utjord      
Vilan förr gd, nu villaområde /Se      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge gdr      
Villinge gdar      
Villinge gdr      
Villinge gdar      
Villinge by      
Villinge gdr      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge gdar      
Villinge gdar      
Villinge by      
Villinge g      
Villinge by      
Villinge gdar      
Villinge gdar      
Villinge gd      
Villinge gd      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge gd      
?Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by      
Villinge by /Se      
Villinge by /Se      
Villinge by /Se      
Villinge by /Se      
Villinge by /Se      
Villinge gd:ar /Se      
Villinge Saknas /Se      
Värnkulla lht /Se      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängsby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by /Se      
Överkumla by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.