ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Funbo socken : Rasbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 575 st Naturnamn: 296 st Bebyggelsenamn: 677 st Naturnamn: 399 st
Funbo sn Björkviken vik Saknas Saknas Saknas Saknas
Funbo sn Blåsboudden udde Förkortningar förteckning Abborrberget berg
Fundbo sn Björkviken vik Funbo sn Adams mosse mosse
Fundbo sn? Blötkällan källa? /Se Funbo socken socken Akademiskogen del av skog
Funbo sn Blötåkern åker /Se Funbo sn Alkällan källa
Fundbo sn Brandborgen borglämning Funbo sn Annas granar plantering
Funbo sn Bredmossen mosse Funbo höns inbyggarbeteckning Backsturöret gränsrör
Fundbo socken Bredmossen mosse Funbo höns inbyggarbeteckning Badholmen holme
Fundbo sn Bremossen, se Bredmossen mosse Funborna inbyggarbeteckning Bakskogen skog
Fundbo sn Broby mosse mosse Funbo tuppar inbyggarbeteckning Björkbacken terräng
Fundbo sn Brudagatan väg Funbo tuppar inbyggarbeteckning Björklundsvreten f.d. åker
Fundbo sn Brudagatan väg trångtäarn inbyggarbeteckning Björkviken vik
Fundbo sn Brudagatan del av landsväg /Se Adamsberg lht Björkviken vik
Funbo sn Brudgatan ägomark Addens fd. stp Björnsjön = Byrsjön Saknas
Funbo sn Brunnby triangelpunkt Ahléns dragontorp Björnsjön sjö
Funbo sn Byle ägomark Alberget villa Blyckstuberget berg
Funbo sn ?Byle gärde gärde Alberget boningshus Blåsboudden udde
Funbo sn /Se Byle gärde ägomark Almens dragontorp Blötjan åker
Fundbo sn Byrsjön sjö Alphyddan villa Blötkällan källa
Fundbo socken *Bålröret gränsmärke Alphyddan boningshus Blötåkern åker
Fundbo socken Böhle utjordar, se ?Byle gärde utjord Altomta lht Bodatorpsvägen väg
Fundbo socken Dammhagen ägomark Anders Pers fd. gd Bogrind grind och bs
Fundbo socken Duvkullen kulle Anneberg boningshus Bogrind f.d. grind
Fundbo socken Ekbacken höjd? Asplunda villa Bokens backe backe
Fundbo socken Ekedal triangelpunkt Asplunda boningshus Bondängen äng
Funbo sn Ekudden, Lilla udde August stuga boningshus Brandbacken terräng
Fundbo socken Farom ägomark Backebo lht Bredmossen mosse
Funbo sn +Farängen ängsmark /Se Backtorp t Bredsvreten åker
Fundbo socken Fiskviken vik Backtorpet tp Bredsängen äng
Fundbo sn Frötunaviken vik Bakom statbyggnad Brobyhagen hage
Funbo sn Frötunaviken vik Bakom boningshus Broby mosse mosse
Fundbo socken Fundbosjön insjö Bengt Skyttes torp f.d. torp Brobyängen åker
Fundbo socken Funbosjön sjö Berga lht Brokvarn f.d. vattenkvarn
Funbo sn Funbosjön sjö Berggården lht Bromshus husgrund
Funbo sn /Se Funbosjön sjö Bergshyddan boningshus Brudgatan landsväg
?Funbo sn Funbosjön sjö Bergstugan lht Brudgatskällan källa
Funbo sn Funbosjön sjö Bergvik villa Brunnbybacken lvbacke
Fundbo sn Funbosjön sjö Bergvik boningshus Brunnby grind f.d. grind
Fundbo sn Funbosjön sjö Bjurs fd. stp Brunnbygärdet gärde
Fundbo sn Funbosjön sjö Björbo lht Brunnbyhörnet del av skog
Fundbo sn Funbosjön sjö /Se Björbo lht Brunnbykärret mosse
Fundbo sn Funbosjön sjö /Se Björken villa Brunnbyängen f.d. äng
Fundbo sn Funbosjön sjö Björka boningshus Brunnstäppan åker
Funbo sn Funbosjön sjö Björkhaga boningshus Brunnsåkern åker
Fundbo sn Funbosjön sjö /Se Björkkulla torp Brygghusgrinden f.d. grind
Funbo sn Funbosjön sjö /Se Björkkulla gd Bränneribacken skogsbacke
Funbo sn Funbosjön sjö /Se Björklund fd. bs Brännmossen kärr
Funbo sn Funboslätt triangelpunkt Björktomta boningshus Bröte-ettan åker
Funbo sn Funboån å Björktorpet villa Bröte-tvåan f.d. åker
Funbo sn Funboån å Björktorpet boningshus Buskhagen hage
Fundbo sn Funboån å Björkudden boningshus Byle grind f.d. grind
Funbo sn Funboån å /Se Björkviken tp Byle gärde gärde
Funbo sn Funboån å Björnbacken villa Byrsjön sjö
Funbo sn /Se Fåfängorna sank mark Björnbacken boningshus Byrsjön sjö
Fundbo sn Gammelängen sank mark Björnborg f.d. torp Byrsjön f.d. sjö
Funbo sn Goren sjö /Se Blinda gumman fd. bs Bålsberget berg
Fundbo sn /Se Gorren sjö /Se Bläckhornet byggnad Bäckarna f.d. åker
Funbo sn Gorrsjön sjö Bläckhornet bs Bäcken vattendrag
Funbo sn Gorrsjön sjö /Se Boda dragontorp, se Stutan fd. dtp Bäckvreten åker
Funbo sn Goren sjö /Se Bodalund lht Bärby grind f.d. grind
Funbo sn Gunstabacken höjd Bodarna gård Bärbygärdet gärde
Funbo sn Gårdsjön sjö Bodarne gd Dammhagen hage
Funbo sn Gårsjön sjö Bodarna Saknas Dammhagen hage
Fundbo sn Gårsjön sjö /Se Bodatorp t Dammhagskärret kärr
Funbo sn Hagängen ägomark Bodatorp gd Djupviken vik
Funbo sn Holmängen ägomark Bogrind bs nu lht Djupvreten åker
Funbo sn Häggdal, L. ägomark Bogrind boningshus Djävulsön kärr
Funbo sn Jansbergsmyren ägomark Borgen villa Dragontäppan åker
Funbo sn Kappelviken vik Borgen boningshus Duvkullen terräng
Funbo sn Kaptensudden udde? Bostället gd Dökärret kärr
Funbo sn Karlberga backe skogshöjd /Se Bottenändan boningshus Ekbacken terräng
Funbo sn Kattskallen ägomark Bottenängen lht Ekbacken hagmark
Funbo sn Kimsjön ssjö Bottenängen fd. tp, nu lht Ekdalshygget hygge
Funbo sn Klockhammaren terräng Bred gård Ekvreten betesmark
Funbo sn Korsslätt ägomark Bred gd Eskiln åker
Funbo sn Kvarnvreten ägomark Bredstorp fd. tp Fallhavet sjö
Funbo sn Källarbacken Saknas /Se Breds trädgård boningshus Farfars udde udde
Funbo sn Kärrsjön sjö Breidagård villa Farom äng
Funbo sn Lilla Noret ägomark Breida gård stiftsgård Femtunnlandet åker
Funbo sn Lillsjön sjö Broby gård Fiskviken vik
Funbo sn Lillån biflöde till Funboån Broby hgd Fjällen åker
Funbo sn Lillån å Brobyhagen torp Fjällnoravägen väg
Funbo sn Lillängen ägomark Brobyhagen fd tp Fjärden äng
Funbo sn Lundarängen ägomark Brobytorpet fd. tp Fjärden ängsmark
Fundbo sn Lundsberget berg Brudgatan fd. bs Fladan f.d. åker
Funbo sn /Se Långkärret kärr Brunnby gård Flaskhalshagen hage
Funbo sn /Se Långängen äng Brunnby gd Framskogen skog
Funbo sn /Se Lövstahagen hpl /Se Brunnby Saknas Fröbergsvreten f.d. åker
Funbo sn /Se Moselag triangelpunkt Brunnby soldattorp fd. soldattorp Frötunaviken vik
Funbo sn /Se Norrsjön sjö Brunns stp Funbo badplats friluftsbad
Funbo sn Norrsjön sjö Bränneriet f.d. bränneri Funbo hållplats f.d. hållplats
Funbo sn /Se Nyhagsplöjet terräng Bröte lht Funbo park f.d. dansbana
Funbo sn /Se Ormbacken höjd? Bröte tp Funbosjön sjö
Funbo sn /Se Persbol sank mark Buschen eller Bursen statbyggnad Funbosjön sjö
Funbo sn /Se Pickbacken backe Byle fd. tp, nu lht Funboviken äng
Funbo sn /Se Piparboda ängsmark Byrsjöbacken boningshus Funboviken äng
Funbo sn /Se Pottåkerskällan offerkälla /Se Bärby gård Funbo-ån å
Funbo sn /Se Prästgårdsberget berg /Se Bärby gd Funboån å
Funbo sn /Se Prästgårdsudden udde Bärby handel affär Fåfängorna odling
Funbo sn /Se Pålsundet sund Bärby station f.d. station Fårhagen hage
Funbo sn /Se Pålsundet sund /Se Böksta gård Fårtäppan hage
Funbo sn /Se Ramsen sjö Böksta gd:ar Fårvreten betesmark
Funbo sn /Se Ramsen sjö Böksta gästgivargård f.d. gästgivargård Gammalängen äng
Funbo sn /Se Ramsen vik Börsen statbyggning Gammalängskärret kärr
Fundbo sn /Se Ramsen sjö /Se Charlottenberg lht Gillerängen mosse
Funbo sn /Se Ramsen sjö /Se Charlottendal lht Golvängen f.d. äng nu åker
Funbo sn /Se Ramsen sjö /Se Charlottenlund lht Granhagen hage
Funbo sn /Se Ramsiön, se Ramsen sjö Dalen boningshus Grindstugebacken husgrund
Funbo sn /Se *Roslagsån, se Funboån å Djupet t Gropvreten betesmark
Fundbo kyrka kyrka /Se *Rättarplats avrättningsplats? Djupet torp Gropvretskällan källa
Funbo kyrka Saknas /Se Samman å? Djupet, Stora och Lilla Saknas Gråten f.d. äng
Almby, se Halmby by Sjökärret kärr Dragontorpet lht Gråthålet betesmark
Almby = Halmby? by Skogstorp ägomark Dragontorpet lht Gränsvreten äng
Björkkulla torp Skräddartorpsmyren ägomark Duvbo villa Gröna vägen traktorstig
Björklund backstuga /Se Solvalla ägomark Duvbo villaområde Gröna vägen skogsstig
Björklund Saknas /Se Stora noret ägomark Dybos bs Grönviksvreten åker
Björkviken torp Storgärdstorpet f.d. torp Eggeby fd. gd Gubbkärret f.d. kärr, nu odling
Björkviken torp Storängen ägomark Eggebytorpet fd. tp Gunstabacken terräng
Boda, se Bodarne gd Strömberget berg Ekbacken boningshus Gunstavägen väg
Bodarne gd Strömbetena ägomark Ekensberg boningshus Gårdsjön sjö
Bodarne gd /Se Strömängen sank mark Eklövs fd. bs Gårsjön sjö
Bodarne gd Tomtaån å Ektomt lht Gårsjön sjö
Bodarne gd Torpskiftet ägomark Ektomt lantgård Hagaparken skogsområde
Bodarne gd Trehörningen sjö Ekudden boningshus Hagvägen väg
Bodarne gd Trehörningen sjö Ekudden boningshus Hagängen f.d. äng
Bodarne gd Trehörningen sjö Ekudden boningshus Hallkvedkvarn f.d. kvarn
Bodarne gd Trehörningen sjö Ekudden, Lilla boningshus Hallkved långslutt väg
»Bokekulla» torp Trehörningen sjö /Se Emilsgården boningshus Hallkvedskogen skog
Bottenängen torp Trehörningen sjö /Se Enbacken boningshus Halmbybäcken bäck
Bred gård Trehörningen sjö Eneberg lht Halmbyhålet f.d. skogsåkrar
Bred gd /Se Trehörningen sjö /Se Ensta lht Halmbysjön f.d. sjö
Bred gd /Se Trehörningen sjö /Se Ensta lht Hassellunden hagmark
Broby hg Tärnholmen holme Erikslund boningshus Holmängen äng
Broby hg *Vadröret gränsmärke Ernevi gård Holmängen f.d. äng
?Broby hg ?Viken äng Ernevi, se Ärnvi by Holmängsbron bro
Broby by Saknas Saknas Erneviborg lht Hovgårdsvreten åker
Broby by Västerängen terräng Erneviborg lht Hultens äng äng
Broby gd Vävarhagen ägomark Ernevikrok lht Hålet gärden
?Broby gd Ån, se Lillån biflöde till Funboån Ernevilund Saknas Häggdalsviken vik
Broby hg Saknas Saknas Ernevilund lht Häggdalsvreten åker
Broby gd /Se Alhagen hage Farom lht Hällbygärdet gärde
Broby hg /Se Alphagen hage Farom fd tp Hästhagen hage
Broby hg /Se Backsturöret rör Farängen gärde Hästhagen hage
Broby hg /Se Bastuhagen hage Farängsstugan f.d. backstuga Igelbäcken dike
Broby Saknas /Se Bergröret rör Fjällbo villa Igelbäckskärret sankmark
Broby Saknas /Se Bjursjön fd. sjö Fjällbo boningshus Igelkärret kärr
Broby by /Se Björkspjällsvreten åker Fjället boningshus Inre kvarnvreten åker
Brunnby by Björnsjön fd. sjö Fjällnora gård Instänglandet åker
Brunnby by Blackbergsröret rör Fjällnora gd Jansbergs myra odling
Brunnby möjl. by Blöckan äng Fjällfinna gd Järnvägsgrinden f.d. grind
Brunnby by Blötjan äng Fjällnora Saknas Kappelsberg berg
Brunnby gd /Se Bodalöten äng? Framom boningshus Kappelsudden udde
Brunnby gd Bodmossen mosse Frankrike lht Kappelsviken vik
Brunnby gd Bottenändan sjö /Se Frankrike område Karberga backe terräng
Brunnby gd /Se Bottenändan vik Fredriksberg lht Karberga grind f.d. grind
Brunnby by /Se Bramossen mosse Fredriksberg boningshus Karls mosse kärr
Bärby by Brobyängen fd äng Fredriksborg lht Karlsrobacken terräng
Bärby by Brohagen hage Fridhem villa Karlsroskiftet skifte
?Bärby gd Brötet åker Fridhem lht Kattskallestycket åker
Bärby gd Buskhagsröret rör Fridhem boningshus Kilen gärde
Bärby by Buskhagsvisen rör Fruvik vik Kimsjön sjö
Bärby by /Se Byängen äng Frötuna, Lilla lantgård Kimsjön tjärn
Bärbo samh. /Se Bärbergs vret odling Funbo kyrka Saknas Klackmyran, Lilla åker
Bergby Saknas /Se Bärbergsröret rör Funbo prästgård boningshus Klackmyran, Stora åker
Bärby hpl /Se Bärbyvreten åker Funbo prästgård lantgård Klockhammaren terräng
Böksta by Djupdalsröret rör Funbo skola skola Klockstapeln Saknas
Böksta by /Se Ekdalsröret rör Funbo slätt f.d. lantgård Knapertall odling
Ensta trädg. /Se Eskiln terräng Furuhem boningshus Knapertall råmärke
Farom lht Fallhavet göl Furulund lht Knappgränskärret sankmark
Fjällnora gd /Se Fågelsångsröret rör Furulund boningshus Knappryan sankmark
Fjällnora gd /Se Gammalängsslättten terräng Furuvik villa Knosingen bergbacke
*Funar (*Funir) runsv. Gillerängarna ängsmark Furuvik lhter Kodöden kärr
Fågelsången torp Gillerängsmossen mosse Fågelsången lht Kohagen hage
*Gagerby = Åkerby? by Golvarängen äng Fågelsången fd tp Kolarkojan koja
Glupen lht /Se Grankärrsröret rör Fågelsången, Lilla boningshus Korskärret sank mark
*Gromundhem, se Gråmunkehöga gd /Se Gärdsröret rör Fågelsången, Lilla boningshus Korsslättsvreten åker
Gråmunkehöga by Hagröret rör Färdigs soldattorp Krisslinge äng äng
Gråmunkehöga gd Hagröret rör Gammelbjurs fd. bs Kråkgärdet åker
Gråmunkehöga by Hagröret rör Glopen tp Kråkvilbacken gärdsbacke
Gråmunkehöga gd Halmbysjön fd. sjö Glupen lht Kummelåkern åker
Gråmunkehöga by Hampåkern åker Glupen fd. dtp Kvarngärdet gärde
Gråmunkehöga by Haverlandsbacken terräng Glupen fd. dragontp Kvarnvreten åker
Gråmunkehöga by Herrgårdshagen hage Gläntan boningshus Kvarnvreten, Yttre åker
Gråmunkehöga by /Se Hopröret rör Gohrbacken lht Kvarnvretskällan källa
Gråmunkehöga by /Se Hällröret rör Gottorp boningshus Kvian hage
Gråmunkehöga Saknas /Se Högbergsröret rör Granbacka lht Kyrkgärdet gärde
Gråmunkehöga Saknas /Se Hörnröret rör Granberg t Kyrkgärdet gärde
Gråmunkehöga gd /Se Hörnstensröret rör Granberg fd. bs Kyrkhagen hage
Grånmunkehöga gd /Se Igelbäckskärret kärr Granberg beb. Källarbacken kulle
Gråmunkehöga by /Se Kimsjöröret rör Graneberg t. Källarbacken åkerholme
Gråmunkehöga gd /Se Klakmyrsröret rör Graneberg lht Källaråkern åker
Gråmunkehöga gd /Se Knappgränskärret kärr Granehill villa Källstenen flyttblock
Gråmunkehöga gd /Se Knappryan terräng Granehill boningshus Käpphagen hage
Gråmunkehöga herrgd. /Se Knappröret rör Granhult villa Käpphagsvreten åker
Gråmunkehöga by /Se Knapptall råmärke /Se Granhult boningshus Kärret odling
[Gullinge] Saknas Knapptall råmärke /Se Granhöjden boningshus Kärrsjön sjö
Gunsta gd Knapptallsängen äng Granliden boningshus Kärrsjön f.d. sjö
?Gunsta gd Kolverängen äng Granlund torp Kärrvreten åker
Gunsta by Korskärret kärr Granlund fd. bs Kärrvreten åker
?Gunsta gård Kulbacken terräng Granudden villa Ladstycket åker
Gunsta g. Kvarnvretarna åkrar Granudden boningshus Ladugårdsåkern åker
Gunsta gd Kvarnvretsröret rör Granvik villa Laggafjärden äng
Gunsta jordlht Kyrkvägsröret rör Grindtorp lht Laggafjärden äng
Gunsta jordlht Kåsen terräng Grindtorp f.d. lht Laterudden udde
?Gunsta gd Källbacken terräng Gropen lht Lervägen väg
Gunsta gd Kärrhagarna hagmark Gropen lht Lillnorsvreten åker
Gunsta g. Kärrvretskärret kärr Grundhöga hgd Lillnorsån sund
Gunsta gd Kärröret rör Grytbol gård Lillsjön göl
Gunsta hpl /Se Lejderören rör Grytbol gd Lillån biflöde
Gunsta gd /Se Lillhagen hage Grytbol gd Lillån å
*Görlinge försv. bebyggelse Lillinge fjäll fd. ängslott Gråmunkehöga gård Lillängen äng
*Göringe Saknas Långdalsröret rör Gråmunkehöga hgd Lillängen äng
*Görlinge Saknas Långdalsvisen rör Gråmunkehöga gård lantgård Lindsåkern åker
[Göringe] gård Långdalsvreten åker Gråmunkehöga konvalecenthem Saknas Locksta äng lott
Göringe försvunnen bebyggelse /Se Långmossröret rör Gråmunke soldattorp fd. stp Losvreten åker
Gör(l)inge försv. by /Se Lötängsvisen rör Gränsen boningshus Luffarbacken skogsbacke
+Göringe bebyggelse /Se Lövsta vret åker Gröntorpet t Luffarro husgrund
Göta, se Götarna gd Markbacksröret rör Gröntorpet tp Lunchgranen gran
Göta, se Götarna gård Martinellsvreten åker Grönviken lht Lundaräng äng
Götarna gd Martinellsängen äng Grönviken tp Lundarängen f.d. äng
Götarne gård Mellanröret rör Gubbkärret kärr Lundarängs hage hage
Götarne gd Mossrudan odling Gulliborg lht Lundsberget berg
Götarna gd /Se Myskdalsröret rör Gulliborg lht Lundsberget berg
Götarna gård /Se Myskdalssjön sjö Gunsta gård Lundsbergskällan källa
Götarna gd /Se Norrgärdet gärde Gunsta gd Lyset gärde
*halby*, se Halmby by Norrängen äng Gunstaborg lht Långdalen odling
Hallqved gd Nybacken terräng Gunsta handel f.d. lanthandel Långkärret kärr
Hallqved hrgd Nyhagen hage Gunsta hållplats hpl Långkärret kärr
Hallkved hg Nyvreten åker Gunstalogen IOGT-lokal Långvreten åker
Hallkved herregård Nyvretsbacken terräng Gunstatorp lht Långvreten åker
Hallkved hg Ormsvedsröret rör Gunstatorp fd. tp, nu lht Långåkern åker
Hallkved herrgård Orrleksröret rör Gunsta tätort villasamhälle Långåkrarna åker
Hallkved hg /Se Persbolsvreten åker Gustav Jans bs Långängen äng
Hallkved hg Prästgårdens ängsfjäll fd. ängslott Gustavsberg lht Långängen, Gamla lämningar
Hallkved herrg Puttibacken terräng Gårbacken tp Långängskärret kärr
Hallkved hg Ryan terräng Gåren f.d. lht Lägerholmen skogsholme
Hallkved hg Råbergsröret rör Gåsbacken torp Löbergsvreten åker
Hallkved hg Rågångsvreten åker Gåsbacken tp Löfbergs torp husgrund
Hallkved gd Räfsaren åker Gästgivargården f.d. gästgivargård Lötsjön sjö
Hallkved hg Räfsskiftet Saknas Görlinge Saknas Lövstahagens hållplats f.d. hållplats
Hallkved gd Sjöröret rör Götarne gd Lövstahagsvreten åker
Hallkved hg Skarvvreten åker Götarne gd Lövstamyran odling
Hallkved gd Skogsvreten åker Göta gård Lövstavägen väg
Hallkved hg Skorpvreten åker Götarna Saknas Manbylevreten f.d. åker
Hallkved gd Skärsjörören rör Haga lht Marielunds station f.d. station
Hallkved hg Smalåkrarna åkrar Haga pensionat Mats-Larsvreten åker
Hallkved hg Snedbergsröret rör Haga villa Mats-Larsängen äng
Hallqved hg Soldatvreten åker Hagalund boningshus Mellanvreten åker
Hallkved gd Soldatvreten, Gamla åker Hallen villa Mjölnargaltarna grund
Hallkved gd Sporrängshagen hage Halkved gård Mjölnargrundet grund
Hallkved hg Sporrängsröret rör Hallkved hgd Mjölnarviken vik
Hallkved gd Stenbroröret rör Hallkved Saknas Mjölnarviken vik
Hallkved gd Stengubberöret rör Hallkved dragontorp fd. dtp Morfats udde udde
Hallkved hg Stenhagsröret rör Hallkvedlund boningshus Morillabacken lvbacke
Hallkved gd Storbergsröret rör Halmby gård Moselag triangelpunkt
Hallkved gd Stormossvisen rör Halmby by Mossen odling
Hallkved gd Storstensröret rör Halmbyboda gård Mossängen äng
Hallkved hg Storvreten åker Halmbyboda hgd Myran odling
Hallkved hg Storvretsbacken terräng Halmbyboda dragontorp fd. dtp Mörkmyran mosse
Hallkved gd Strandröret rör Halmby dragontorp fd. dtp Myran odling
Hallkved gd Strömbetena hagmark Halmbylund lht Nedrabyn åker
Hallkved hg Strömgärdet gärde Halmbylund lht Norrgärdet gärde
Hallkved hg Strömhagarna hagmark Halmby soldattorp fd. stp Norrhagen hage
Hallkved hg Stummelhagen hage Hasselbacken boningshus Norrhagsberget berg
Hallkved hg Stutbacksröret rör Hasselbacken boningshus Norrhålet odling
Hallkved hg Stutgärdsröret rör Hastens soldattorp Norrsjön sjö
Hallqued hg Sundby kärr kärr /Se Helby = Hällby f.d. lantgård Norrskogen skog
Hallkved hg /Se Surbergsröret rör Hellströms bs Norrskogshagen hage
Hallkved hg Svartkärret kärr Holken boningshus Norrvreten åker
Hallkved hgd Svartmyrröret rör Holmängen lht Norrängen f.d. åker
Hallqved hrgd Svartrudan odling Holmängen boningshus Nybygärdet gärde
Hallkved hg Södergärdet gärde Hovgården torp Nyhagen hage
Hallkved hg Tallhammarsröret rör Hovgården lht Nyhagsplöjet åker
Hallkved hg Tomtåkern åker Hovgården Saknas Ormbacken backe
Hallkved hg Torparvreten åker Hovgårdsberg lht Oxhagen åker
Hallkved hg Torpvretsröret rör Hultens hmn Parken skogsområde
Hallkved hg Trehörningsrören rör Häggdal lht Persbo terräng
Hallkved hg Vallvägen väg Häggdal tp Pickbacken terräng
Hallkved hg Vikskogsröret rör Häggdal, Lilla fd tp Pickbacksgrinden f.d. grind
Hallkved hg Vretbacken terräng Hällby hemman Plöjet odling
Hallkved hg Vrethagen hage Hällby fd. gd Plöjkällan källa
Hallkved hg Vretkärret kärr Hällens f.d. dtp Plöjorna odling
Hallkved hg Wretröret rör Hällkana lht Pottåker festplats
Hallkved hg Vångmyrshagen hage Hällkana fd. bs Pottåkerskällan källa
Hallkved hg Vångmyrsvreten åker Hässlingestugan boningshus Prästgårdsudden udde
Hallkved hg Västergärdet gärde Höglings dragontorp Prästtegen åker
Hallkved hg Västergärdsvreten åker Höglings bs Puttibobacken backe
Hallkved hg Åkberget berg Högströms dragontorp Puttivreten åker
Hallkved herrg Åkerby fjäll fd. lott Högtomta gård ?Påldammen damm
Hallkved hg Åröret rör Högtomta boningshus Pålsundet sund
Hallkved hg Ängesbergsrören rör Häggdal, Lilla f.d. backstuga Pårdammen damm
Hallkved hg Ängessjön fd. sjö Jan Anders gd Ramsberg berg
Hallkved hg Ösbergsröret rör Jansberg torp Ramsen sjö
Hallkved hg Östansjösröret rör Jansberg tp Ramsen sjö
Hallkved hg Östergärdet gärde Jonshill villa Ramsen sjö
Hallkved hg Östergärdet gärde Jonshill boningshus Rosendalsängen odling
Hallkved hg   Kaptensudden boningshus Ryan åker
Hallkved herrg.   Karberga gård Ryttarhagen hage
Hallkved hg   Karberga hmn Räfsgärdet gärde
Hallkved hg   Karlberg villa Rörkärret kärr
Hallkved hg   Karlberg lht Rövargrottan grotta
Hallkved hg /Se   Karlberg Saknas Samnan å
Hallkved hg /Se   Karlsborg lht Samnaån å
Hallkved samh. /Se   Karlshall lht Selknä viken vik
Hallkved gd /Se   Karlslund lht Sibirien odling
Hallkved samh. o gd. /Se   Karlsro lht Sibirien f.d. åker
Hallkved hgd /Se   Kattskallen stuga Sjökärret kärr
Halmby by   Klippan lht Sjökärrshagen hage
Halmby by   Klippan lht Skogsängen äng
Halmby by   Klippan boningshus Skogsängen äng
Halmby by   Klockarbo lht Skogsängsbacken terräng
Halmby by   Klockarebol gd Skomarviksvreten åker
Halmby by   Klockhammar lht Skomakarvreten åker
Halmby by   Klockhammaren lht Skräddarslätt åker
Halmby by   Knubbhus lht Skräddarslätt f.d. åker
Halmby by   Knubbhus lht Skräddartorps myra odling
Halmby by   Koksut fd. tp Skräddarvreten åker
Halmby by   Komministerbostället, se Bostället gd Skuggvreten åker
Halmby by   Korsslätt f.d. tp Skällerödyn gärde
?Halmby by   Korsvägen villa Skärsjön sjö
Halmby by   Korsvägen lht Smibacken f.d. smedja
Halmby by   Krigens dragontorp Smidjebacken terräng
Halmby by   Krisslinge gård Smivägen väg
Halby by   Krisslinge gd:ar Smällbacken terräng
Halmby by   Krogen fd. tp Snitthagen hagmark
Halmby by /Se   Kroken lht Snåltäppan skogsplantering
Halmby gd /Se   Krokstugan fd. bs Snåltäppan åker
Halmbyboda hg   Kuckeliborg statbyggnad Sporrhagen hage
Halmbyboda herrg   Kullbo f.d. torp Sporrängen äng
Halmbyboda hg   Kullbol t Sprutvägen väg
Halbyboda hg   Kullen lht Spångmyran odling
Halmbyboda säteri   Kvarnbo boningshus Spårvägen f.d. väg
Hovgården gd /Se   Kvarnbol lht Spökkärret kärr
Hällby gård   Kvarnstugan fd. bs Starkvreten betesmark
Hällby gd   Kyrkogården Saknas Starrmyran oanvänd mark
Hällby fd gd /Se   Kyrkoherdebostället, se Prästgården Saknas Stationsvreten åker
?Karberga gd /Se   Kyrkvärdens hmn Stenbrokärret kärr
Karberga gd   Källtorpet lht Stenhagen hage
Karberga gd   Källtorpet tp Stenhagen hage
Karberga gd   Käppbacken f.d. torp Stora mossen mosse
Krisslinge by   Käpphagsvägen väg Storgärdet åker
?Krisslinge by   Kärnhuset villa Stornorsvreten åker
Krisslinge by   Kärret lht Storuddsviken vik
Krisslinge by /Se   Kärret f.d. tp Storuddsvreten åker
Krislinge Saknas /Se   Labratorpet tp Storvreten åker
Krisslinge gd /Se   Ladbruden lht Storåkern åker
Lillingen gård   Labruden lht Storängen äng
Lillingen by   Laggafjärden Saknas Storängen äng
Lillinge gd   Landstorp lht Storängen äng
Lillinge Saknas /Se   Larsbo lht Strömberget berg
Lillinge by /Se   Larsbol lht Strömbetena f.d. åker
Lillinge gd /Se   Latsidan boningshus Strömhagen hage
Lillnoret f.d. tp /Se   Lilla djupet f.d. torp Strömkällan källa
Lilludden torp /Se   Lillgärdet t Strömmen dike
Lilludden Saknas /Se   Lillgärdet f.d. tp Strömvreten f.d. åker
Låcksta by   Lillinge gård Strömängen f.d. äng
Locksta gd /Se   Lillinge gd Stubbmossen kärr
Locksta Saknas   Lillnoret f.d. tp Stubbmossen odling
Locksta by   Lilludden torp Svartgrind f.d. grind?
Locksta gd   Lilludden tp nu lht Svartkärret mosse
Locksta by   Lillvreta lht Svartvreten betesmark
Låcksta by   Linds dragontorp Sveavägen stig
Locksta by   Lindvreta lht Svinhagen hage
Locksta by   Lindvreta tp Syndaplätten terräng
Locksta gd   Liseberg lht Sågstycket åker
Låcksta by /Se   Lisåkerby lantgård Söderby, Gamla lämningar
Locksta Saknas /Se   Locksta Saknas Söderby, Gamla lämningar
*Lycasta, se Locksta by   Locksta gård Söderbybacken skogsbacke
Lund, se även Marielund hg   Locksta by Söderby såg såg
[Lund] Saknas   Lockstaberg lht Tallhammarstorpet lämningar
Lund, se Marielund hg /Se   Lockstadelen hmnsdel Tanningesjön f.d. sjö
Långlöt gård   Lockstalund lht Tegelhagen hagmark
Långlöt gd   Locksta skola skolh. Torpskiftet gärde
Læysta, se Lövsta hg   Locksta soldattorp fd. stp Trefaldighetskällan källa
Løstæ, se Lövsta hg   Lugnet lht Trehörningen sjö
?Lövsta hg   Lugnet tp nu lht Trehörningen sjö
Lövsta by   Lund lantgård Trekanten åker
Lövsta hg   Lunds f.d. dragontp Trångbovägen väg
Lövsta hg   Lusasken statbyggnad Trädgårdsstycket åker
Lövsta hgd   Lusasken f.d. statarbostad Tärnholmen holme
Lövsta herrgård   Lyckebo boningshus Vallgatan vallgata
Lövsta herrgård   Lyse lht Viby backe terräng
Lövsta herrgård   Lyset lht Viken äng
Lövsta herrgård   Låcksta, se Locksta by Vildmarksleden friluftsled
?Lövsta herrgård   Långlöt gård Vretbacken terräng
Lövsta herrgård   Långlöt bebyggelseområde Väderbacken backe
?Löfsta hg   Långängen tp nu gd Vångmyran äng
Lövsta gd   Långlöt gd Västergärdet gärde
Löfsta Saknas   Långlöt hmd Västerängen äng
Lövsta hg   Lärkudden boningshus Västerängsvreten åker
Lövsta hg   Löbergskans fd. stuga Ygdrasil ask
Lövsta hg   Lövens hmn Åby ängsfjäll åker
Lövsta by   Lövsta gård Ågärdet gärde
Löfstad herrg   Lövsta hgd Ängen åker
Lövsta by   Lövsta Saknas Ängen åker
Lövsta by   Lövsta dragontorp fd. dtp Ängssjön f.d. sjö
Lövsta hg   Lövstahagen lht Ärnvi grind f.d. grind
Lövsta gd   Lövstahagen lht:er Ärnevilundsvägen väg
Lövsta by   Majbacken boningshus Österängen oanvänd mark
Lövsta by   Majkgården boningshus  
Lövsta hg   Manbyle gård  
Lövsta hg   Manbyle gd  
Löfsta hrgd   Marbacka torp  
Lövsta hg   Marbacken tp  
Lövsta gd /Se   Marbacken boningshus  
Lövsta hg /Se   Mariehem boningshus  
Lövsta Saknas /Se   Marielund gård  
Lövsta gd /Se   Marielund herrg  
Manbyle gd   Marielunds villaområde sommarbebyggelse  
Manbyle gd /Se   Mats Lars hmn  
Manbyle Saknas /Se   Midagård boningshus  
Manbyle gd /Se   Morilla f.d. stuga  
Marielund hg   Mossdal tp  
Marielund hg   Mossen lht  
Marielund hg /Se   Mossen fd. tp  
Marielund hg   Mossen f.d. backstuga  
Marielund samh.   Mosstorp t.  
Marielund g m.m   Mosstorp tp  
Marielund hg   Mosstorp f.d. torp  
Marielund hg   Myrbo lht  
Marielund hg   Myrbo lht  
Marielund hg   Myrtorp t  
Marielund hg /Se   Myrtorpet tp  
Marielund hg /Se   Myskdalen lht  
Marielund hg /Se   Myskdalen tp  
Marielund hg /Se   Nerbrunnby lht  
Marielund Saknas /Se   Nerbrunnby fd. gårdstomt  
Marielund Saknas /Se   Nordansjö boningshus  
Marielund hg /Se   Nya Sverige statbyggning  
Marielund herrg. /Se   Nyby fd. gd  
Marielund hpl /Se   Nyllebo boningshus  
Marielund säteri /Se   Nytorpet tp  
Marielund gd /Se   Odinsberg boningshus  
*Norregården gd   Olivedal boningshus  
Nyby gård   Olsstugan boningshus  
Nyby fd. gd /Se   Onsvistugan f.d. dragontorp  
Nytorpet torp /Se   Oppbrunnby gd  
Nytorpet Saknas /Se   Paradiset statbyggnad  
Rosenberg torp /Se   Paradiset f.d. statarbostad  
Piparbol Saknas /Se   Parkhyddan lht  
Rosenberg torp /Se   Pelles i backen bs  
»Ryd» gård   Pelles på gärdet gd  
Selknä tp /Se   Pelles på skogen lht  
Selknä samh. /Se   Per Jans gd  
Selknä samh, numera rivet torp /Se   Persbo fd tp  
»skelleridh», se Skällerö gd   Persbol fd tp  
[Skelvege] Saknas   Piparbol fd. tp  
Saknas gård   Plans bs  
Skällerö gård   Plåten statbyggnad  
Skällerö gård m. kvarn   Plåten statbyggning  
Skällerö gård   Pragentorp lht  
Skällerö gd /Se   Prästgården gård  
Skällerö gd   Prästgården gd  
Skällerö gd   Prästgården Saknas  
Skällerö g. med kvarn   Pumphuset fd. stuga  
Skällerö gd   Pumpstugan statbyggnad  
Skällerö g. m. kvarn   Puttibo fd. bs  
Skällerö gd m. kvarn   Pärlan boningshus  
Skällerö gd med kvarn   Ramnäs lht  
Skällerö gd med kvarn   Ramnäs lht  
Skällerö gård   Ramsjöbacken lht  
Skällerö gd   Ramsjöbacken torp  
Skällerö gd   Rapps fd. stp  
Skällerö gd /Se   Rickardsberg boningshus  
Skällerö fd gd /Se   Rosenbacka fd. tp  
Skällerö gd /Se   Rosendal kronotp  
Skällerö f.d. by /Se   Rosendal gård  
Skällerö försvunnet bynamn /Se   Rosenbacka t  
Stornore torp   Rosenfrid villa  
Stornoret gd /Se   Rosenfrid lht  
Sundby gård   Rosenhill villa  
Sundby gård   Rosenhill lht  
Sundby gård   Rosentorp lhter  
Sundby gd   Rudolfsberg lht  
Sundby gd   Rullerös boningshus  
Sundby gd   Runhem lht  
?Sundby gd   Runhem lht  
Sundby gd   Runsten lht  
Sundby gd   Ryttarbol lht  
Sundby gd /Se   Ryttarbol lhter  
Sundby gd /Se   Rävlyan boningshus  
Sundby by /Se   Rävtorp boninghus  
?Söderby by   Rödgrind lht  
?Söderby by   Rödgrind stuga  
Söderby gd   Rödstjärtens försv. torp  
Söderby gd   Rödstugan lht  
Söderby gd   Rödstugan fd. bs  
Söderby gd   Rönnbacken villa  
Söderby gd m. kvarn o. såg   Rönnbacken boningshus  
Söderby gd   Sadelmakartorpet torp  
Söderby gd   Sadelmakartorp f.d. torp  
Söderby gd   Saltknä, se Selknä tp nu lht  
Söderby g.   Sellkne lht  
Söderby g o. kvarn   Selknä fd. tp  
Söderby g.   Selknä hållplats hpl  
Söderby by   Signesberg lht  
Söderby by   Sjöberg lht  
Söderby by   Sjöboda boningshus  
Söderby by   Skansen lht  
Söderby gd /Se   Skantzens fd. stp  
Söderby gd /Se   Skogsbacka lht  
Söderby-kvarn Saknas /Se   Skogsboda hgd  
Trångtä gd /Se   Skogsbrynet boningshus  
Viby gård   Skogshyddan lht  
?Viby gård   Skogsryd boningshus  
Viby gd   Skogstorp lht  
Viby gd /Se   Skogstorp fd. tp  
Viby gd /Se   Skogsängen lht  
Viby Saknas /Se   Skogsängen tp nu gd  
»Vibÿ ängen» Saknas   Skomakartorpet bs  
?*Västerkulla Saknas   Skomakarviken lht  
*Västerkulla Saknas   Skomakarviken f.d. torp  
Åby gd   Skräddartorp t  
Åby gd   Skräddartorp tp  
Åby gd   Skuggan t  
Åby gd /Se   Skuggan f.d. tp  
Åby Saknas /Se   Skällerö gård  
Åkerby by   Skällerö f.d. by  
Åkerby by   Skällerö kvarn f.d. kvarn  
Åkerby by   Slantorp tp  
Åkerby by   Slinkom statbyggnad  
Åkerby by   Slinkom f.d statarbostad  
Åkerby by   Sluten, se Stuten fd dtp  
Åkerby by   Slättstugan lht  
Åkerby by   Slättstugan boningshus  
Åkerby by   Smedsbacken f.d. torp  
Åkerby by   Smällbacken boningshus  
Åkerby by   Snellens soldattorp  
Åkerby by   Snellstugan stuga, fd. stp  
Åkerby by   Snokhem lht  
Åkerby by   Snokhem boningshus  
Åkerby by   Sockenstugan sockenstuga  
?Åkerby by   Sofielund lht  
Åkerby by   Sofiero villa  
Åkerby by   Sofiero boningshus  
Åkerby by   Solbacka lht  
Åkerby by   Solbacken lht  
Åkerby by   Solbacken boningshus  
Åkerby by   Solbacken boningshus  
Åkerby by   Solberga boningshus  
Åkerby by   Solhaga boningshus  
Åkerby by   Solhagen boningshus  
Åkerby by   Solhem lht  
Åkerby by   Solhöjden boningshus  
Åkerby by   Solsidan boningshus  
Åkerby by /Se   Solvalla f.d. tp  
Åkerby by /Se   Sommarhem boningshus  
Åkerby by /Se   Sommarhyddan lht  
Åkerby by /Se   Sommarro villa  
Åkerby by   Sommarro boningshus  
Åkerby Saknas /Se   Sommartuna villa  
Årsta by   Sommartuna boningshus  
Äggeby gd /Se   Somra lhter  
Ärnevi by   Somra villa  
Ernevi gd   Somra lht  
Ernevi by   Spångtorp t  
Ärnevi by   Spångtorp lht  
Ärnevi by   Spåret lht  
Ärnavik by   Spårstugan bs  
Ernevi by   Starkens soldattorp  
Ärnevi by   Staten boningshus  
Ärnevi by   Stenbacken villa  
Ernevi by   Stenhov boningshus  
Ernevi by   Stenkumlet lht  
Ärnevi by /Se   Stenkumlet boningshus  
Ärnevi by /Se   Stensberg lht  
Ärnavi by /Se   Stensberg boningshus  
Ernevi by /Se   Stentorp torp  
Ernevi by /Se   Stentorpet tp  
Ernevi by /Se   Stiftsgården stiftsgård  
Ernevi by /Se   Stjärnhill villa  
Ärnevi by /Se   Stora noret f.d. torp  
Saknas Saknas   Stordjupen lht  
Bottenändan fd. tp   Storeken boningshus  
Mosstorpet fd tp   Storgärdet torp  
    Storgärdet f.d. tp  
    Stornore Saknas  
    Stor Nore eller Bengt Skyttestorp utjord  
    Stor-Nora el Bengt-Skyttestorp utjord  
    Stornoret fd gd  
    Stornore boningshus  
    Storstugan boningshus  
    Storudden lht  
    Storudden fd tp nu lht  
    Storudden boningshus  
    Strömgården gd  
    Strömmen fd. tp  
    Strömsberg lht  
    Stugan villa  
    Stuten lht  
    Stuten lht  
    Sundby gård  
    Sundby by  
    Sundbyborg boningshus  
    Sursta lht  
    Sursta lht  
    Svenskens fd. stp  
    Svinhagen boningshus  
    Sämtegen gård  
    Sämtegen, Lilla gd  
    Sämtegen, Lilla boningshus  
    Sätterslund lht  
    Söderby gård  
    Söderby säteri och rusthållshmn  
    Söderby Kvarn kvarn  
    Söderby kvarn kvarn  
    Söderbylund lht  
    Söders fd. dragontp  
    Tingbo villa  
    Tingbo lht  
    Tomta villa  
    Tomta boningshus  
    Tomtebo villa  
    Tomtebo lht  
    Tomtebo boningshus  
    Torget statbyggningar  
    Torpet boningshus  
    Treklövern boningshus  
    Trångbo lht  
    Trångbo lht  
    Trångsta tp  
    Trångtä lht  
    Trångtä tp nu lht  
    Turelund lht  
    Turelund gd  
    Täppan lht  
    Täppan lht  
    Täppan lht  
    Udden boningshus  
    Uddtorpet fd. tp  
    Valbyle fd. gd  
    Valbyle utjord jd  
    Vallby utjord  
    Vallbyle boningshus  
    Vallskog lht  
    Vargspåret lht  
    Vargspåret fd. bs, nu lht  
    Vestervik f.d. stuga  
    Viby Saknas  
    Viby gård  
    Viby gd  
    Viby, Gamla boningshus  
    Vilan villa  
    Vilan lht  
    Västerlöfsta lht  
    Väster Lövsta gd  
    Väster Lövsta dragontorp fd. dtp  
    Västervik t  
    Västervik bs  
    Vävarehagen torp  
    Vävarhagen, Lilla f.d. tp  
    Vävarhagen, Lilla boningshus  
    Vävarhagen, Stora tp  
    Vävarhagen, Stora boningshus  
    Yrsta bs  
    Zetterslund lht  
    Zetterslund avs, lht  
    Åby gård  
    Åby gd  
    Åkerby gård  
    Åkerby by  
    Åkerby, Lilla gd  
    Åkersborg boningshus  
    Ålderdomshemmet hem  
    Äggeby gård  
    Äggeby, se Eggeby fd. gd  
    Ängen boningshus  
    Ängsberg boningshus  
    Ängstorp gd  
    Ärnvi by  
    Ärnevi Saknas  
    Ärnevi Saknas  
    Ärnevilund boningshus  
    Ärnvikrok fd. bs  
    Ärnvi soldattorp stp  
    Österlövsta lht  
    Öster Lövsta fd. gd  

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.