ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Börje socken : Ulleråkers härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 863 st Naturnamn: 197 st Bebyggelsenamn: 420 st Naturnamn: 415 st
Börje sn Börje sn /Se Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Börje sn /Se Allmänna vägen väg /Se Börje Socken socken Allmänningen skogsparti
Börje sn Asphagen terräng Börje sn Allmämnningen trädgård
Börje sn Asphagen hage /Se Börje socken Alstakärret myr
Börje sn Bakläxberget stenhäll /Se Börje socken socken Alsta ängar åkrar
Börje sn Bangärdet gärden /Se Börje sn Alströmsbacken backe
Börje sn Bastubacken backe Börje barn inbyggarbeteckning Altuna vret ägor
Börje sn Bastubacken backe /Se Börje barn inbyggarbeteckning Amerikabacken höjd
Börje socken Bastulanden åkrar /Se bösslingarna inbyggarbeteckning Asphagen odlad hage
Börje sn Bastuskiftet åker /Se hesselborna inbyggarbeteckning Asphagen skog
Börje socken Blindmansskogen skog hovlösarna inbyggarbeteckning Backfallet strand
Börje socken Blindmansskogen skog /Se Akademigården gård i Broby Badstubacken pinnmobacke
Börje sn Bojens hage äng /Se Albertslund lht Badstubacken hage
Börje socken Borbacken landsvägsbacke /Se Albertslund lht Bakgärdet åker
Börje socken Borbacken landsvägsbacke /Se Alsta by Bakgärdet åker
Börje socken Bornvreten ägomark /Se Alsta by Bakläxberget berg
Börje socken Brebergen bergsområde /Se Alsta by Bangärdet gärde
Börje sn Brostycket åker /Se Alsta Saknas Bangärdet åker
Börje sn Bränneripussen sank mark Alsta, Södra hmn Bangärdet åker
Börje sn Bränneripussen sankmark /Se Alsta fjäll Saknas Bastubacken backe
Börje sn Byxan åker /Se Alstalund lht Bastulandena åkrar
Börje sn *Bälabergx fiæller fjordstycke Alstalund gård i Alsta Bastuskiftet åker
Börje sn Börjesjö f.d. sjö Alstalund lht Bergbacken backe
Börje sn Börje sjö f.d. sjö Alltuna by Bergkällan källa
Börje sn Dragonkärret betesmark /Se Altuna by Bergkällan brunn
Börje sn Bälberget (nu Hässelby park) skogsområde /Se Altuna Saknas Bergkällan källa
Börje sn Drulten åker /Se Altuna Saknas Bistubacken skogsbacke
Börje sn Dyngmyren myr Anneberg lht Björklunds hage hage
Börje sn Dyngmyren slåtterkärr /Se Anneberg lht Björnshagen skogsparti
Börje sn Ekbacken backe Annero lht Blindmansskogen skog
Börje sn *Ekis fiæller jordstycke Asplund gård i Ströja Blindmansängen åker
Börje sn ?*Ekskogen skog? Asplund lht Bojens hage äng
Börje sn Ekskogen skog? Asplund lht Bomgrind sten
Börje sn *Fiella landen jd. Asplund gd Borgkällan brunn
Börje sn Fjällen ägomark Bergstugan lht Bornhålet åker
Börje sn Fjällen åker /Se Berthåga Saknas Bornvreten vret
Börje sn Flöjtmossen ägomark Biholmen bs. Borrbacken landsvägsbacke
Börje sn Flöjtmossen ägomark Biholmen lht Botaniska åker
Börje sn Flöjtmossen åker /Se Björkbacken lht Branddammen damm
Börje sn Fogvreten vret /Se Björklunda gård Brobyån Jumkilsån vid Broby
Börje sn Fridhemsvreten vret /Se Björklunda gård i Alsta Broby äng äng
Börje sn Frosshögarna åker /Se Björklunda hmn Brostycke åker
Börje sn Fyrisån å Björns gård Brostycket åker (?)
Börje sn Fyrisängarna ängar /Se Björns lht Brudsalen backe
Börje sn Fåfängan åker /Se Björn lht o. område Brudsalen ängsteg
Börje sn Försängen äng Bomgrind gård Brunnby skog skog
Börje sn Försängen förr äng Bomgrind stuga Brännbacken backe
Börje sn Försängarna, se Försängen ängsmark Born hemman Bränneripussen kärr
Börje sn /Se Försängen ängsmark /Se Born gård Bränneripussen kärr
Börje sn Försängen ängsnark /Se Born Saknas Buskängen äng
Börje sn Gloparna åker /Se Born Saknas Bytä byväg
Börje sn Glupasjön kärr /Se Broby by Byxan åker
Börje sn Grisslinge backar Saknas /Se Broby by Byxbaken backe
Börje sn Grisslinge backar backe /Se Broby Saknas Börje Försäng åker
Börje sn Gråvreten ägomark Broby Saknas Börje sjö numera kärr
Börje sn Gråvreten åker /Se Brundins lht Bösslingekilen åker
Börje sn -gärdet efterled i ägonamn /Se Brunna äng Dragonkärret vret
Börje sn -hagen efterled i ägonamn /Se Brunna äng Drullten plats på väg
Börje sn Haglyckan åker /Se Brunnby by Drulten åker
Börje sn Hemhagen hage /Se Brunnby by Dyngmyren myr
Börje sn Hjortronmossen mosse Brunnby säteri Ekbacken backe
Börje sn Hjortronmossen mosse /Se Brunnby Saknas Ekbacken backe
Börje sn Hundkullen åker o backe /Se Brunnby såg, sågklinga Ekbacken backe
Börje sn Husberg (nu Kvarnbacken) kulle /Se Brunnby Saknas Ekbacken backe
Börje sn Håkansmossen mosse Bärberget gård Ekåkern åker
Börje sn -hålet efterled i ägonamn /Se Bärberget gård i Skäggesta Enbacken backe
Börje sn Hässelby park (förr Bälberget) skogsområde /Se Börje hjal jvg-hållplats Fjällarna skifte
Börje sn Hästbäcken, Lilla f.d. bäck? Bösslinge by Fjällen åker
Börje sn Hästbäcken, Stora sankmark Bösslinge by Flöjtmossen åker
Börje sn Hästbäcken, Lilla o Stora kärr /Se Bösslinge Saknas Flöjtmossen odlad mosse
Börje sn Jumkilsån å Bösslinge Saknas Fogvreten åker
Börje sn Jäsmestadsrulten vägbacke /Se Charlottendal lht Framskogen skog
Börje sn Kattpussen sank mark Charlottendal gård i Altuna Framskogen skog
Börje sn Kattskogen skog /Se Charlottendal lht Fridhemsvreten åker
Börje sn Kilhagen ägomark Dragontorpet gård i Bösslinge Frosshögarna åker
Börje sn Kilhagen löväng /Se Ekbacken gård i Bösslinge Fyrisån å
Börje sn Kilsdalsvreten (el. Kilvreten) åker /Se Ekbacken lht Fyrisån å
Börje sn Klintaberget berg /Se Ekbacken lht Fyrisäng åkrar
Börje socken Klintamosshagen äng /Se Ekberga lht Fyrisängarna, se Forsängen Saknas
Börje socken Klinta skorna bäck /Se Ekeby by Fyrisängar åkrar
Börje sn Kodöden sank mark Ekeby by Fyrmänningen åkrar
Börje sn Kodöden kärr /Se Ekeby Saknas Fåfängan åkerstycke
Börje socken Kransskogen skog Ekeby Saknas Fårbacken hage
Börje socken Kransskogen skog /Se Ekebyboda utjord Fårbacken backe
Börje socken Kullåkern åker /Se Ekebyboda gård Fårhagen hage
Börje sn Kvarnbacken (förr Husbeg) kulle /Se Ekebyboda Saknas Fårhyttan hage
Börje sn Kvistmossen ägomark Ekebyboda utj. Fätä koväg
Börje sn Kvistmossen äng /Se Elnas koja f.d. lht Färsängarna utängar
Börje sn Kyrkgärdet gärden /Se Enbacken gård i Ströby Försängen ängsfjäll
Börje sn Kyrkskogen skog Enbacken lht Gloparna åker
Börje sn Kyrkängen äng /Se Enbacken lht Gloparna åkrar (?)
Börje sn Källgärdet gärde /Se Eriksdal lht Glupasjön kärr
Börje sn Kärringängen äng /Se Eriksdal gård i Ströby Granbacken åker
Börje sn Lafsbron, se Löppsbron bro Eriksdal lht Granbacksskiftet gärde
Börje sn Lermyran äng /Se Eriksdal gård i Alsta Grindtegen åker
Börje sn Librobäck bäck Eriksdal lht Grindtegen äng
Börje sn Librobäcken bäck /Se Erikslund gård i Altuna Grisslingebacken backe
Börje sn Librobäcken bäck /Se Erikslund lht Grisslingebacke backe
Börje sn Lindorna ägomark Erikslund lht Grisslinge backe höjdläge
Börje sn ?Lofsberget berg /Se Forsängen, se Fyrisängarna Saknas Gråvreten åker
Börje sn Långmossen mosse Forsängen äng Gränbygärdet åker
Börje sn Långängen ägomark Fridhem lht Gårdsåkrar åker
Börje sn Långängen ägomark Fridhem lht Gåsnäbben krök på Jumkilsån
Börje sn Länkan ägomark Fröberga lht Gåsnäbben krök av Jumkilsån
Börje sn Länkan åkrar /Se Fröberga lht Gärdet åker
Börje sn Löppsbron bro Fyrisängarna ängar Hagen skog
Börje sn Löppsbron bro /Se Förskinnet Saknas Hagen åker
Börje sn Löppsbron bro /Se Försängen ängsfjäll Haglyckan åker
Börje sn Löppsbron bro /Se Granbacken villa Haglyckan inklaver
Börje sn Löppsbron bro /Se Granbacken gård i Klista Halvvägsberget berghäll
Börje sn Löpsberget berg Granbacken lht Hemhagen hage
Börje sn Löpsberget kulle /Se Granhälla lht Hemskiftet gärde
Börje sn Markängen ägomark Granhällen lht Hemvreten vret
Börje sn Markängen äng /Se Grindstugan lht Hjortronmossen myr
Börje sn /Se *Massa teegha tegar Grindtorp lht Humlegården åker
Börje sn Morfars sjö göl /Se Grindtorpet torp Humlegården åker
Börje sn Munters hage hage /Se Grotstället f.d. stp Humletäppan åker
Börje sn Myran åkrar /Se Gråvreten avs. Hundkullen backe
Börje sn Mörkensvreten ägomark Gråvreten lht Hundkullen kulle
Börje sn Mörkensvreten åker /Se Gråvreten torp Hundkullen åker
Börje sn Nilssons Brännaren skog /Se Gråvretstorp förr lht Hässelby park skog
Börje sn Njursängen äng /Se Gränby by Hässelgrensvreten vret
Börje sn Norrskogen skog Gränby by Hästbäcken, Lilla bäck
Börje sn Norströms vreten ägomark /Se Gränby Saknas Hästbäcken, Lilla kärr
Börje sn Näbben åker /Se Gränby Saknas Hästbäcken, Stora-Lilla tjärnar
Börje sn Odlingen (el.Pottan) åker /Se Gröndal gård Hästbäcken, Stora bäck
Börje sn Ormbacken backe Gröndal lht Hästbäcken, Stora kärr
Börje sn Otterhögsbacken backe Gröndal lht Hästhagen äng
Börje sn Otterhögsbacken backe /Se Gröndal avs. Jerkers Tjuvtäppan, se Tjuvtäppan betesmark
Börje sn /Se Per-Erstäppan (nu Tyska botten) åker /Se Gröndal lht Jumkilsån å
Börje sn /Se Pottan (el. odlingen) åker /Se Gröndal villa Jumkilsån å
Börje sn /Se Prästmossen mosse Grönvreten Saknas Jäsmestadrulten backe
Börje sn /Se Pussen tjärn Grönvreten Saknas Kalvbacken backe
Börje sn /Se Riksdalerberget berg /Se Gullboda lht Kalvhagsstycke åker
Börje sn /Se Ryttarhagen hage /Se Gullboda lht Kalvtäppan åker
Börje sn /Se Rävkärret ägomark Gäsmesta Saknas Kattpussen kärr
Börje sn /Se Rävkärret betesmark /Se Haga gård i Gränby Kattpussen kärr
Börje sn /Se Rödladan åker /Se Haga lht Kattpussen kärr
Börje sn /Se Rödmossen mosse Hagalund gård i Bösslinge Kattskogen skog
Börje sn /Se Rödmossen mosse /Se Hagalund lht Kattskogen, Övre skog
Börje sn /Se Rödmossen skog /Se Hagalund lht Kettingeberg höjd
Börje sn /Se Rörvreten vret /Se Herrhagen torp och bs Kettingeäng åker
Börje sn /Se Sinkmyren mosse Herrhagen gd Kiktäppan hage
Börje sn /Se Skarpen åker /Se Herrhagen avs. Kiktäppan åker
Börje sn /Se Skarphagen terräng Herrhagen lht Kilhagen åker
Börje kyrka kyrka /Se Skarphagen hage /Se Hesselby by Kilhagen lövhage
Börje kyrka Saknas /Se Skarpvreten ägomark Himrarne Saknas Kilhagshålet åker
Albertslund lht /Se Skarpvreten åker /Se Himrarne lht Kilsdalsvreten åker
Alffstha, se Alsta Saknas Skogsvreten åker /Se Holmsta ängsfjell Kilvreten åker
Alsta by Skogsängen ägomark Holmtorpet lht Klintaberget berg
Alsta by Skoklacken åker /Se Hovlösa gård Klintaberget berg
Alsta by Slätpussen sank mark Hovlösa lht Klintaberget berg
Alsta by Slätpussen sank mark /Se Hovlösa lht Klintagärdet åker
Alsta by Snåltäppan (el Tjuvtäppan) betesmark /Se Hovlösa gd Klinta mosse uppodlad mosse
Alsta by Soldattegen ägomark Hovlösa gd Klinta mosse kärr
Alsta by Soldattegen åker /Se Hällen lht Klintamosse åker
Alsta by Spisbacken backe Hällen lht Klintamossen odlad mosse
Alsta by Spisbacken backe /Se Hässelby hemman Klintamosshagen äng
Alsta by Stenvreten åker /Se Hässelby Saknas Klintaäng äng
Alsta by Stockbäcken bäck /Se Hässelby Saknas Klintaäng åker
Alsta by Stockbäcken bäck /Se Hässelby Saknas Klinttången åker
Alsta by Storhagen skog /Se Hässelby kronopark park Kodöden kärr
Alsta by Storkärret kärr Häselbylund lht Kodöden kärr
Alsta by Storkärret kärr Hässelbylund lht Kohagen skog
Alsta by Storrutan åker /Se Hörnbo lht Korpen åker
Alsta by Storskogen skog Hörnbo gård Korpen åker
Alsta by Storskogen skog /Se Hörnbo lht Kransskogen skog
Alsta by Ströbykärret kärr Hörnbo gd Krisslingebacken backe
Alsta by Styggkärret kärr Johannisberg torp Kroksmossen Saknas
Alsta by Svanbovreten terräng Johannesberg lht Kullarna backe
Alsta by Svanbovreten förr åker /Se Johannesberg lht Kullåkern åker
Alsta by Svens Hög ättehög /Se Johannisberg torp Kungsbacken skogsbacke
Alsta by Svinskinnet skog Johannisberg lht Kvarnbacken landsvägsbacke
Alsta by Svinskinnet skog Johannisberg lht Kvarnbacken bergknalle
Alsta by Svinskinnet skog /Se Jäsmesta by Kvarnbacken backe
Alsta by Svinskinnet skog /Se Jäsmesta by Kvarnbacken backe
Alsta by Svinvallen terräng Jäsmesta Saknas Kvarnbacken Saknas
Alsta by Svinvallen gräsmark /Se Jäsmesta Saknas Kvarnbacksgärdet åker
Alsta by Tjuvtäppan (el. Snåltäppan) betesmark /Se Kalles förr torp Kvarnvägen väg
Alsta by Tommesmyraberget berg /Se Karlberg dt Kvistmossen åker
Alsta by Tommesmyran mosse Karlberg gård i Kjettinge Kvistmossen odlad mosse
Alsta by Tommesmyran mosse /Se Karlberg lht Kyrkgärdet gärde
Alsta by Travarbovreten vret /Se Karlsberg lht Kyrkgärdet åker
Alsta by Tyska botten ägomark Karlsborg lht Kyrkgärdet åker
Alsta by /Se Tyska botten (förr Per-Erstäppan) åker /Se Karlslund lht Kyrkskogen skog
Alsta by Vintervägen åkrar /Se Kartrineberg avs, Kyrkängen åker
Alsta by Vommen åker /Se Katrineberg lht Kyrkängen åker
Alsta by -vret efterled i ägonamn /Se Katrineberg hemman Kålsängslanden åkrar
Alsta by Vångbacken gärde o. backe /Se Katrinelund lht Källgärdet gärde
Alsta by Vängbergsvreten ägomark Katrinelund lht Källgärdet åker
Alsta by Vängbergsvreten åker /Se Katrinelund lht Käringängen äng
Alsta by Åkerby mosse mosse Katrinelund lht Käringängen åker
Alsta by Åkhällsmossen mosse Klinta by Käringängen ängsteg
Alsta by Åldbergsgärdet gärde /Se Klinta by Kättingepumpen vindmotor
Alsta by -ängen efterled i ägonamn /Se Klinta Saknas Kättinge skog utmark
Alsta by Örnviken ägomark Klinta Saknas Körsbärslund trädgårdsstycke
Alsta by Örnviken åker /Se Klista by Körsbärslunden trädgård
Alsta by /Se   Klista by Ladugårdsstaten badplats
Alstalund lht /Se   Klista Saknas Laggarbohålet åker
Altuna by   Klista Saknas Laggarboplöjet åker
Altuna by   Klockargården klockarboställe Laggarboskog skog
Altuna by   Klockargården Saknas Larssons åker åker
Altuna by   Knackarbo gård i Ängeby Lermyran åker
Altuna by   Knackarbo lht Lermyran åker
Altuna by   Knackarbo lht Librobäck bäck
Altuna by   Knackarbo gd Librobäck bäck
Altuna by   Knapplösa lht Libron bäck
Altuna by   Knutsvret lhtr Liljekonvaljevreten åker
Altuna by   Komministerbostället gård i Broby Lilla backen backe
Altuna by   Kristineberg torp Lindorna åkrar
Altuna by   Kristineberg gård i Åkerby Lugnethage äng
Altuna by   Kristineberg lht Lugnetskog skog
Altuna by   Kristineberg Saknas Lund asplund
Altuna by   Krokmossen lht Lunkensbacke backe
Altuna by   Krokmossen lht, avs. Långkärret kärr
Altuna by   Krokmossen jordlägenhet Långmossen myr
Altuna by   Kronbostället förr sergeantboställe Långvreten väg
Altuna by   Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas Långängen åker
Altuna by   Kyrkoherdeboställe, se Prästgården gård Långängen åker
Altuna by   Kättinge gård Långängsskogen skog
Altuna by   Kättinge säteri Ländorne gärde
Altuna by   Kättinge säteri Länkan åkrar
Altuna by   Kättinge Saknas Länkarna skogsängar
Altuna gård /Se   Kättinge by Löppsbroberget berg
Altuna by /Se   Kättinge säteri Löpsberget berg
Altuna by /Se   Kättingberg gård i Kjettinge Löpsberget pinnmobacke
Altuna by /Se   Kättingeberg torp Löppsbron bro
Altuna by /Se   Laggarbo gård Löpsbron bro
Altuna Saknas /Se   Laggarbo lht Löten skogsbacke
Altuna by /Se   Laggarbo torp Löten åkrar
Altuna by /Se   Laggarbo torp Lövhagen skog
Altuna by /Se   Lindesberg lht Maskängarna Saknas
Altuna by /Se   Lindesberg lht Markängen åker
Altuna by /Se   Lindesberg lht Mitt i backen backe
Altuna by /Se   Lindhem lht Morfarsplöjet åker
Altuna by /Se   Lindhem gård Morfars plöjet åker
Altuna by /Se   Lindstorp gård Muntersbacken backe
Altuna by /Se   Lindstorp lht Muntersbacke åbacke
Altuna by /Se   Lissgården gård Myran åkrar
Anneberg stuga /Se   Lissgården gård Målarvreten åker
Annero lht /Se   Lugnet torp Mångsbobacken landsvägsbacke
Asphagen torp /Se   Lugnet lht Mångsbohagen skogsparti
Asplund stuga /Se   Lugnet lht Mångsbovreten åker
Biholmen lht /Se   Lugnet, se Skäggesta Saknas Mångsboäng skogsparti
Björkbacken lht /Se   Lugnet torp Mångsboängen åker
Björklunda gd /Se   Lundby jtp Mäster Anders hålet ledhål
*Boda Saknas   Lundby Saknas Mörkensvreten åker
Born gd /Se   Lundberga Saknas Nilssons brännaren skog
Born gd /Se   Lundeberga lht Nilssons ängar åker
Braghby, se Broby by   Lundeberga gd Norrflaten åker
Broby by   Lurbo sn Norrskog skog
Broby by   Lustorpet lht Norrskog skog
Broby by   Lystorp lht Norrskogen skog
Broby by   Långkärret lht Norrskogen skog
Broby by   Långkärret gård Norströmsvreten vret
Broby by   Långkärret äng Nursängen äng
Broby by   Marieberg lht Nyhagen hage
Broby by   Marieberg lht Nyåkershage äng
Broby by   Mellanbo lht Nyåkersvreten åker
Broby by   Mellanbo torp Näbban åker
Broby by   Mellanbo lht Näbban åker
Broby by   Mellangården gård Näbben åker
Broby by   Myrtorpet lht Odlingen åker
Broby by   Myrtorpet bs Olle-Pellestallen träd
Broby by   Myrtorpet lht Olpersbacken backe
Broby by   Myrtorpet torp(?) Ormbacken backe
Broby by   Mångsbo by Opp-i-backarna åker
Broby by   Mångsbo gård Ormvreten åker
Broby by   Mångsbo hemman Ottarhögkullen gravkulle
Broby by   Mångsbo gård Otterhögsbacken gravkulle
Broby by   Mångsbo torp Otterhögsbacken backe
Broby by   Mångsbo, Lilla hmn Otterhögstallen tall
Broby by   Mångsbo vret torp Parken skog
Broby by   Mångsbo vret gård i Alsta Per-Erstäppan åker
Broby by   Nordhem lht Planteringen skog
Broby by   Norrgårdarna gårdar Pottan åker
Broby by   Nyby by Pottan utdikat kärr
Broby by   Nyby by Prästgårdshage hage
Broby by   Nyby f.d. profossboställe Prästgårdshage skog
Broby by   Nyby Saknas Prästgårdsäng åker
Broby by   Nybyberg lht Pussen kärr
Broby by   Nybyborg lht Riksdalersberget berg
Broby by   Nybygget gård Ryttarhagen hage
Broby by   Nybygget, se Långkärret lht Ryttarhagen hage
Broby by   Nybygget Saknas Ryttarhagen hage
Broby by   Nygård lht Ryttarhagen hage
Broby by   Nyhagen lht Rävkärret uppodlat kärr
Broby by   Nyhagen lht Rävkärret bete
Broby by   Nystugan jtp Rävkärret åkermark
?Broby by   Odlingen Saknas Rödladan åker
Broby by   Odlingsberg bs Rödladsbacken skogsbacke
Broby by   Odlingsberg lht Rödmossberget berg
Broby by   Odlingsberg lht Rödmossen skog
?Broby by   Odlingsberg sn Rödmossen mosse
?Broby by   Olovsberg lht Römossen mosse
Broby by   Olovsberg lht Römossen och Långkärret (jordlht) äng
Broby by   Parken villa Rönn backe
?Broby by   Parken gårdspark Rören åker
Broby by   Petersborg lht Rörn odling
Broby by   Pickbo bs. Rörn äng
Broby by   Pickbo lht Rörvreten vret
Broby by   Pickbo gd? Salamosplöjet åker
Broby by /Se   Pikbo lht Sandarna åker
Broby by /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe Sandarna åker
Broby by /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe Sandbacken backe
Broby Saknas /Se   Prästgården prästgård Sextontunnlandsrutan åker
Broby by /Se   Prästgården Saknas Silverfyndet »pinnmobacke»
Broby by /Se   Prästmossen mosse Sinkmyren myr
Broby by /Se   Romsbo hemman Skarpen åker
Broby by /Se   Romsbo gård Skarpen ägomark
Brunnby gård   Romsbo Saknas Skarphagen hage
Brunnby Saknas   Romsbo Saknas Skarphagen hage
Brunnby gård   Rosendal lht Skarpslott plats
Brunnby gd   Rosendal gård i Tiby Skarpvreten åker
Brunnby gd   Rosendal lht Skoglundsbacke åker
Brunnby gd   Rosenlund jtp Skogshagen skog
Brunnby gd   Rosenlund torp Skogsvreten vret
Brunnby gd   Rosenlund lht Skogsvreten åker
Brunnby gård   Rävkuleborg förr lht Skogsängen åker
Brunnby gd   Rödmossen mosse Skogsängen äng
Brunnby akademigård   Römossen mosse Skoklacken åker
Brunnby gård   Römossen äng Skoklacken linda
Brunnby gård   Rörtorp torp Skomarna strandbrinkar (?)
Brunnby hg   Rörtorp lht Skvaldalen dalsänka
Brunnby hg   Rörtorp torp Skäggesta-haget äng
Brunnby by   Rörtorp torp Slintbacken backe
Brunnby by   Skarpvreten torp Slintbacken backe
Brunnby by   Skarpvreten lht Slätpussarna betesmark
Brunnby by   Skarpvreten torp Slätpussen kärr
Brunnby gd   Skogshem lht Smedjebacken backe
Brunnby gd   Skogshyddan gård i Tiby Smedjebacken kulle
Brunnby gd   Skogshyddan lht Smedjegärdet åker
?Brunnby gd   Skogshyddan lht Smedjeåkern åker
Brunnby gd   Skomakarestugan lht Smibacken backe
Brunnby gd   Skräddarstugan lht Snedbacken åker
Brunnby gd /Se   Skäggesta by Snyggensbacke backe
Brunnby gd /Se   Skäggesta by Snåltäppan betesmark
Brunnby Saknas /Se   Skäggesta mosse Snåltäpporna tegar
Brunnby gd /Se   Skäggesta Saknas Soldtattegen åker
Bälberget (nu Bärberget) gd /Se   Skäggesta Saknas Spisbacken backe
Bärberget (äldre namn Bälberget) gd /Se   Skäggesta Saknas Spisbacken backe
»Böriabroby», se Broby by   Skäggestahaget Saknas Spjället åker
»Börje-Broby» (nu Broby) by   Skäggestahaget äng Spjället åker
Bässlingen by   Sköldens lht Springkäringsvägen byväg
Bösslinge by   Slinkbacken torp Stenbron vägbro
Bösslinge by   Smedjebacken förr soldattorp Stengärdet gärde
Bösslinge by   Smedjebacken lht Stengärdet åker
Bösslinge by   Smedjelund lht Stengärdet betesmark
Börslinge by   Smedjelund lht Stentäppan åker
Bösslinge by   Smedjelund lht Stenvreten vret
Bösslinge by   Smedjelund lht Storhagen skog
Bösslinge by   Snokhem öknamn på Grindstugan Storhagen åker
Bösslinge by   Snokhem gd Storkärret kärr
Bösslinge by   Sofielund gård i Åkerby Storrutan åkersstycke
Bösslinge by   Solbacken lht Storskogen skog
Bösslinge by   Solbacken lht Storåkern åker
Bösslinge by   Solhem lht Storängen åker
Bösslinge by   Stockbäck Saknas Storängsskogen skog
Bösslinge by   Stockbäcken hemman Stridens åker
Bösslinge by   Stockbäck Saknas Ströbybro bro
Bösslinge by /Se   Stockbäcken gård Ströbybro bro
Bösslinge by /Se   Storgården gård Ströja storskog skog
Bösslinge by /Se   Storgården avs. Svanbovreten hage
Charlottendal lht /Se   Storgården lht Svenhögen gravhög
Ekbacken lht /Se   Stortorpet gård Svinskinnet skog
Ekberga lht /Se   Strongsbacken utjord Svinvallen skogsbacke
Ekeby indr. militärboställe   Ströby by Svinvallen skogsbacke
Ekeby indr. militärboställe   Ströby by Svinvallen ägomark?
Ekeby by   Ströby Saknas Sågbacken landsvägsbacke
Ekeby gd   Ströby utj. Söderskogen skog
Ekeby gd   Ströbykärret kärr Tandvärkstallen träd
?Ekeby gd   Ströbylund lht Tiby bäck namn på Librobäck
?Ekeby gd   Ströbylund gård i Ströby Tibybäck bäck
?Ekeby gd   Ströbylund lht Tingskullen ås
?Ekeby gd   Ströjalund (gd) Tjuvtäppan betesmark
?Ekeby gd   Ströja by Tjuvtäppan betesmark
?Ekeby gd   Ströja by Tjuvtäppan betesmark
?Ekeby gd   Ströja Saknas Tobaksåkern åker
Ekeby boställe el. by   Ströja Saknas Tobaksåkern åker
Ekeby by   Ströjalund gård i Ströja Tommesmyraberget berg
Ekeby gd   Ströjalund lht Tommesmyran myr
Ekeby by, g.   Ströjetorpet stuga Tomtbacken backe
Ekeby by   Strömtäppan f.d. stp Torpbitar äng
Ekeby indr.milt.bost.   Styggkärret kärr Travarbovreten vret
Ekeby gd   Svinskinnet lht Trångkärrsbacken vägbacke
Ekeby gd   Svinskinnet gård Trätan passage
Ekeby gd   Sågen sågklinga Tvåmänningen åkrar
Ekeby gd   Sörgården gård Tvåmänningen åkrar
Ekeby gd   Tallbacken, Lilla lht Tyska botten åker
Ekeby by   Tallbacken, Stora lht Uppsalakullarna backe
Ekeby gd /Se   Tiby by Vintervägen vretar
Ekebyboda gd /Se   Tiby by Vommen åker
Enbacken lht /Se   Tiby Saknas Vreten åker
Eriksdal lht /Se   Tiby Saknas Vreten åker
Erikslund lht /Se   Tibyborg lht Vreten åker
Erikslund lht /Se   Tibyborg lht Vångbacken gärde
*Fiby Saknas   Tibyborg lht Vångbacken backe
Fridhem lht /Se   Tidberg dt Vångbergsvreten åker
Fröberga lht /Se   Tidberga gård i Tiby Västerängen äng
Gijsmastom, se Jäsmestad by   Tidsberg lht Västerängsgärdet åker
Granbacken lht /Se   Torbo torp Åflaten äng
Granhälla lht /Se   Torbo lht Ågärdet åker
Grotstället (nu Hagalund) lht /Se   Torbo lht Åkberget höjd
Gränby by   Vengelins lht Åldbergsgärdet gärde
Gränby by   Vindmöllan vindmotor Ängebyskillnaden gräns mellan socknar
Gränby by   Vreten Saknas Ängelbyskogar skog
Gränby by   Vretkojan lht Ängen åker
Gränby by   Ågården gård Ängen åker
Gränby by   Ågården lht Ängsbacken skog
Gränby by   Åkerby by Ängshagen hage
Gränby by   Åkerby by Ängsmyran åker
Gränby gd   Åkerby Saknas Ängsskogen skog
Gränby by   Åkerby Saknas Ängsskogen skog
Gränby by   Älgtorpet torp Örnviken åker
Gränby by   Älgtorpet lht Övre skogen skog
Gränby by   Älgtorpet lht  
Gränby gd   Ängeby by  
Gränby gd /Se   Ängeby by  
Gråvreten torp /Se   Ängeby Saknas  
Gröndal lägenheter /Se   Ängeby Saknas  
Gullboda lht /Se      
Gäsmesta gd      
Gäsmesta gd      
Gäsmesta gd      
Gäsmesta gd      
Gäsmesta gd      
Gäsmesta gd      
Haga lht /Se      
Hagalund (äldre namn Grotstället el.Röjan) lht /Se      
Herrhagen lht /Se      
?Himrarne nybygge      
Holmtorpet lht /Se      
Hovlösa gd /Se      
Hovlösa gd /Se      
Husby by /Se      
Hällen lht /Se      
Hässelby hg      
?Hässelby hg      
?Hesselby hg      
Hesselby hg      
Hässelby hgd      
Hässelby hg      
Hesselby hg      
Hässelby hg      
Hässelby hgd      
Hässelby by      
Hässelby hg      
Hesselby herrg.      
Hässelby hg      
Hässelby hg      
Hässelby hg      
Hässelby hg      
Hässelby herrgård      
Hässelby by      
Hässelby gd      
Hässelby hgd      
Hässelby gd      
Hässelby hg      
Hesselby hg      
Hässelby gd      
Hässelby hg      
Hässelby hg      
Hässelby gd      
Hässelby gård      
Hässelby by      
Hässelby by      
Hässelby by      
Hässelby g      
Hässelby hgd      
Hässelby g      
Hässelby gd      
Hässelby hg /Se      
Hässelby gd      
Hässelby hg      
Hässelby hgd      
Hässelby hgd      
Hässelby hgd      
Hässelby hgd      
Hässelby hgd      
Hässelby hg      
Hässelby hg      
Hässelby hg /Se      
Hässelby gd /Se      
Hässelby gd /Se      
Hörnbo lht /Se      
Jäsmesta gård      
Jäsmesta gård      
Jäsmesta gård      
Jäsmesta gård      
Jäsmesta gård      
Jäsmesta gård      
Jäsmesta gård      
Jäsmesta by      
Gäsmesta gd      
?Jäsmestad gd      
Jäsmästad g      
Gäsmesta gd      
Jäsmesta gård      
Jäsmesta gd      
?Jäsmesta by      
Jäsmestad by      
Jäsmesta by      
Jäsmesta gd      
Jäsmesta gd      
Jäsmesta gd /Se      
Jäsmesta gd /Se      
Jäsmesta gd /Se      
?Jäsmesta gd /Se      
Kaplansbostället Saknas /Se      
Karlberg lht /Se      
Karlslund lht /Se      
Katrineberg gd /Se      
Katrinelund lht /Se      
Klinta by7      
Klinta by      
Klintaby by      
Klinta by      
Klinta by      
Klinta by      
Klinta by      
Klinta by      
Klinta by      
Klinta by      
Klinta by /Se      
Klinta Saknas /Se      
Klinta by /Se      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista by      
Klista gård      
?Klista by      
Klista by /Se      
Klista by /Se      
*Klygista se Klista by      
»klykistom», se Klista by      
Klysta Saknas /Se      
Klyysthom se Klista by      
Knackarbo gd /Se      
Kristineberg (nu Solstugan) lht /Se      
Krokmossen torp      
Kättinge gård      
Kättinge säteri      
Kättinge by      
Kättinge herrg.      
Kettinge hg /Se      
Kettinge hg /Se      
Kättinge Saknas /Se      
Kättinge Saknas /Se      
Kättinge by /Se      
Kättinge by /Se      
Kättinge by /Se      
Kättinge by /Se      
Kättinge by /Se      
»lisslaskæggista», se Skäggesta beb.      
Lugnet lht /Se      
Lundeberga gd /Se      
»lysslaskæggistha», se Skäggesta beb.      
Långkärret (nu Nybygget) gd /Se      
Mellanbo lht /Se      
Myrtorpet torp /Se      
Mångsbo gd      
Mångsbo g.      
Mångsbo gd      
Mångsbo gd      
Mångsbo gd      
Mångsbo gd      
Mångsbo gd /Se      
Mångsbo, Lilla gd /Se      
Nordhem gd /Se      
Nyby by /Se      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
?Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by /Se      
Nyhygget (förr Långkärret) gd /Se      
Nygård lht /Se      
Odlingsberg lht /Se      
Pikbo lht /Se      
Prästgården prstgd /Se      
Romsbo gd /Se      
Rosendal stuga /Se      
Rosenlund soldattorp /Se      
Röjan (nu Hagalund) lht /Se      
Römossen Saknas      
Skogshem lht /Se      
Skogshyddan lht /Se      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta, Lilla torp      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by /Se      
Skäggesta by /Se      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by /Se      
Skäggesta Saknas /Se      
Skäggesta by /Se      
Skäggesta by /Se      
Smedjebacken lht /Se      
Smedjelund lht /Se      
Solbacken torp /Se      
Solhem lht /Se      
Solstugan (förr Kristineberg) lht /Se      
Storgården lht /Se      
Striya, se Ströja by      
Strya, se Ströja by      
»strya», se Ströja by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby gd      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby gd      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby gd      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by      
Ströby by /Se      
Ströby Saknas /Se      
Ströby by /Se      
Ströby by /Se      
Ströby by /Se      
Ströbylund (förr Svinskinnet) gd /Se      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Svinskinnet gd /Se      
Svinskinnet (nu Ströbylund) gd. /Se      
Tallbacken lht /Se      
Tiby by      
Tiby by      
Tiby by      
Tiby by      
Tiby by      
?Tiby by      
Tideby g      
Tiby by      
Tiby by      
Tiby by      
Tiby by      
Tiby by      
Tiby by /Se      
Tiby by /Se      
Tiby by /Se      
Tiby by /Se      
Tiby by /Se      
Tiby by /Se      
Tiby by /Se      
Tiby by /Se      
Tidsberg dragontorp /Se      
Torbo lht /Se      
Torpa lhtr /Se      
Wigilsby Saknas      
Wigilsby by? /Se      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby gd      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by /Se      
Åkerby by /Se      
Ålsta by      
Älgtorpet gd /Se      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by /Se      
Ängeby by /Se      
Ängeby by /Se      
Ängeby Saknas /Se      
Ängeby by /Se      
Ängeby by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.